CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN MỚI 2014

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN MỚI 2014":

Số phận DN sau những lần thay đổi chính sách thuế

Số phận DN sau những lần thay đổi chính sách thuế

sự thay đổi chính sách thuế ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Như nhiều nước đang phát triển ở Châu Á, nguồn thu NSNN của Việt Nam hiện đang phụ thuộc rất lớn vào thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (tỷ trọng đóng góp trong tổng thu NSNN từ thuế năm 2013 lần lượt là 31,9% và 30,5%). Xem bài khác trên Vef.vn Thuế GTGT và TNDN là 2 loại thuế được đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, đồng thời liên tục được điều chỉnh nhằm tối ưu hóa nguồn thu NSNN. Tuy nhiên, liệu những thay đổi này có thực sự nhận được sự đồng tình của Doanh nghiệp?
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu tập huấn chính sách thuế năm 2014

Tài liệu tập huấn chính sách thuế năm 2014

Tài liệu tập huấn chính sách thuế năm 2014 Tài liệu tập huấn chính sách thuế năm 2014 Tài liệu tập huấn chính sách thuế năm 2014 Tài liệu tập huấn chính sách thuế năm 2014 Tài liệu tập huấn chính sách thuế năm 2014 Tài liệu tập huấn chính sách thuế năm 2014 Tài liệu tập huấn chính sách thuế năm 2014 Tài liệu tập huấn chính sách thuế năm 2014

Đọc thêm

thuế nhà thầu : bài tập lớn

thuế nhà thầu : bài tập lớn

LỜI MỞ ĐẦU Sau hơn 20 năm đổi mới, nền hình kinh tế nước ta ngày càng phát triển, sự giao lưu trao đổi kinh tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Với nguồn tài nguyên dồi dào và lao động rẻ, nền kinh tế nước ta đã thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp nước ngoài một cách mạnh mẽ. Ngày càng có nhiều các tổ chức, cá nhân nước ngoài dù không hoạt động theo pháp luật Việt Nam nhưng vẫn phát sinh thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ, hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam. Thuế phát sinh từ những tổ chức cá nhân như thế được gọi là “Thuế nhà thầu”. Đây là một khoản thu lớn với ngân sách nhà nước. Thuế nhà thầu bao gồm: thuế nhà thầu phát sinh thuế giá trị gia tăng (GTGT), và thuế nhà thầu phát sinh thuế thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Ngày nay, thuế nhà thầu đã được thực hiện và xây dựng cùng với hệ thống chính sách thuế đồng bộ, đơn giản, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, qua thực tiễn việc xác định các khoản thuế phát sinh phải nộp cho từng nhà thầu còn rất nhiều điều cần xác định rõ trong chính sánh, bên cạnh đó còn tồn tại những vấn đề khó khăn trong việc truy thu thuế nhà thầu. Với đề tài “Thuế nhà thầu phát sinh thuế GTGT”, nhóm sẽ nghiên cứu về thuế nhà thầu, cách tính thuế nhà thầu phát sinh thuế GTGT, thực trạng về thuế nhà thầu phát sinh thuế GTGT trong tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay.  
Xem thêm

Đọc thêm

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

đề ra, góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư, góp phần bảo đảmnguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước cũng như thúc đẩy cải cáchhành chính trong quản lý thuế và thực hiện ưu đãi đầu tư; đáp ứng được yêucầu của thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn qua. Với những quy định về miễn,giảm thuế và giãn thời hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp, Luật thuế TNDNsửa đổi là một trong những biện pháp hữu hiệu để kích cầu của Nhà nước.Cụ thể những hiệu quả đạt được với những quy định về miễn giảm thuế vàgiãn thời hạn nộp thuế như sau: Trong năm 2009, sau khi giảm sâu trongtháng 1 (-4,4%), ngành công nghiệp lấy lại tốc độ tăng trưởng và đến tháng10 đã tăng 11,9% so với cùng kỳ 2008. Đến ngày 31/8/2009, đã có trên125.500 lượt doanh nghiệp và khoảng 937.000 đối tượng nộp thuế thu nhậpcá nhân được hưởng các ưu đãi về chính sách thuế, trong đó có trên 36.000doanh nghiệp được giảm 30% thuế TNDN, 42.000 doanh nghiệp được giãnthuế TNDN, 47.000 doanh nghiệp được giảm 50% thuế GTGT… [42].Nhắc đến những thành quả mà Luật thuế TNDN sửa đổi năm 2008 đạtđược không thể không nhắc đến chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp được quy định trong Luật. Chính sách ưu đãi thuế TNDN khôngnhững làm giảm thiểu sự phân biệt giữa đầu tư nước ngoài với đầu tư trongnước về điều kiện và mức ưu đãi, chính sách này còn đáp ứng được yêu cầucủa WTO về đối xử bình đẳng giữa các quốc gia. Sau hơn 05 năm đi vào thựchiện, những quy định về ưu đãi thuế suất thuế TNDN đã có những tác động1tích cực cả về mặt kinh tế, về thu ngân sách nhà nước, về thúc đẩy đổi mới vàsắp xếp lại doanh nghiệp… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện và trước yêucầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới, Luật thuếTNDN đã bộc lộ những nhược điểm và hạn chế cần được nghiên cứu, xemxét, sửa đổi và bổ sung ở một số điểm như sau:
Xem thêm

24 Đọc thêm

Thuế thu nhập doanh nghiệp và những tác động của thuế đối với nền kinh tế thị trường

Thuế thu nhập doanh nghiệp và những tác động của thuế đối với nền kinh tế thị trường

Trong nền kinh tế thị trường, thuế không chỉ là công cụ thu NSNN mà còn là công cụ của Nhà nước để quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Do vậy, khi nền kinh tế của mỗi nước chuyển sang một giai đoạn mới với những chủ trương, chính sách định hướng sự phảt triển kinh tế thay đổi thì chính sách thuế của quốc gia cũng phải được cải cách cho thích hợp . Cuộc cải cách thuế của nước ta từ năm 1990 đến nay được xem là một cuộc cải cách thuế toàn diện, sâu sắc. Qua bước 1 của cuộc cải cách ( 1990 – 1995) , hệ thống thuế nước ta đã đạt được một số thành tựu quan trọng như : thống nhất hệ thống thuế áp dụng cho cơ sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước; tạo môi trường pháp lý bình đẳng, tăng thu NSNN, góp phần đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau : hạn chế về tính bao quát khi có nhiều nghành, nghề, nhiều loại hình kinh doanh xuất hiện; hạn chế trong khuyến khích đầu tư , hạn chế trong đáp ứng yêu cầu hợp tác với các nước trong khu và thế giới; hạn chế về tính đơn giản rõ ràng, chặt chẽ. Luật thuế GTGT và thuế TNDN đã được quốc hội khoá IX thông qua ngày 1051997 và có hiệu lực thi hành ngày 111999 đã đánh dấu một thành công lớn trong tiến trình cải cách thuế và cũng là một bước trong quá trình hội nhập để sánh kịp với các nước ở trong khu vực và trên thế giới. Hiểu và triển khai thật tốt các công việc liên quan đến thuế GTGT và thuế TNDN là trách nhiệm cũng như quyền lợi của doanh nghiệp . Em xin được trình bầy tóm tắt nội về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN và những tác động của thuế đối với nền kinh tế thị trường . Em xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô đã giúp đỡ em hoàn thành bài tiểu luận. Do thời gian và khả năng có hạn nên bài tiểu luận còn có những hạn chế, thiếu sót. Vì vậy em rất mong được những lời chỉ bảo của các Thầy, Cô để em có thể hoàn thiện tốt hơn bài tiểu luận này.
Xem thêm

Đọc thêm

hướng dẫn QTT TNDN 2015

hướng dẫn QTT TNDN 2015

I. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN: 1. Về thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN  Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.  Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 782014TTBTC (doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp cụ thể), Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 1192014TTBTC (doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi). 2. Về bù trừ lỗ, chuyển lỗ Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ kinh tế hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại thiệu yên huyện yên định

Luận văn thạc sỹ kinh tế hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại thiệu yên huyện yên định

Luận văn thạc sỹ kinh tếtế hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại thiệu yên huyện yên địnhLuận văn thạc sỹ kinh tếtế hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại thiệu yên huyện yên địnhLỜI CAM ĐOANMỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục đích nghiên cứu đề tài23. Ý nghĩa khoa học của đề tài24. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài35. Phương pháp nghiên cứu36. Kết cấu của đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương:3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ, KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP41.1. Những vấn đề cơ bản về Thuế41.1.1. Khái niệm41.1.2. Đặc điểm của thuế41.1.3.Vai trò của thuế đối với nền kinh tế quốc dân51.2. Thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp51.2.1. Thuế Giá trị gia tăng51.2.2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp121.3. Kế toán thuế GTGT và thuế TNDN161.3.1. Kế toán thuế GTGT161.3.2. Kế toán thuế TNDN29KẾT LUẬN CHƯƠNG 136CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KỂ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY CPTM THIỆU YÊN THANH HÓA372.1 Giới thiệu về công ty CPTM Thiệu Yên Thanh Hóa.372.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.372.1.2. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh412.1.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty422.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty462.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty472.2. Thực trạng kế toán tại công ty CPTM Thiệu Yên Thanh Hóa.492.2.1 Thực trạng kế toán thuế GTGT492.2.2 Thực trạng kế toán thuế TNDN602.3. Đánh giá về kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty CPTM Thiệu Yên Thanh Hóa652.3.1. Kết quả đạt được.652.3.2. Tồn tại, hạn chế66KẾT LUẬN CHƯƠNG 269CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YÊN THANH HÓA703.1 Sự cần thiết và yêu cầu cần phải hoàn thiện kế toán thuế GTGT và thuế TNDN.703.1.1 Sự cần thiết703.1.2 Yêu cầu hoàn thiện713.2. Giải pháp hoàn thiện713.2.1. Hoàn thiện chính sách thuế, chế độ kế toán713.2.2 Hoàn thiện kế toán thuế GTGT723.2.3. Hoàn thiện kế toán thuế TNDN743.2.4. Một số giải pháp khác753.3 Điều kiện thực hiện giải pháp763.3.1 Đối với Nhà nước763.3.2. Đối với Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên Thanh Hóa79KẾT LUẬN CHƯƠNG 383
Xem thêm

Đọc thêm

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC THUẾ QUAN

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC THUẾ QUAN

1. Động lực cải cách Theo Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2014 (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), chỉ số “nộp thuế” của Việt Nam xếp hạng thứ 149189 trong số các quốc gia và vùng lănh thổ, với tổng số thời gian nộp thuế năm 2014 là 872 giờ, DN làm các thủ tục thuế (GTGT, TNDN) là 537 giờ, bảo hiểm xã hội là 335 giờ. Theo tính toán của WB, phần lớn thời gian DN dùng để chuẩn bị tài liệu, rà soát, ghi chép số liệu để thực hiện kê khai thuế (do khác biệt về quy định của chính sách thuế và kế toán). Số giờ nộp thuế đứng “đội sổ” bảng xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế trong nhóm 12 nước ASEAN + Trung Quốc, thua kém hơn cả Lào, Campuchia và Myanmar 2. Mục đích Cải cách Cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng truỏng kinh tế. Tạo môi trường đầu tư năng động, bình đẳng, thông thoáng để thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển tư nhân và quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp VN. Tăng cượng hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản trị nhà nước. 3. Mục tiêu cải cách Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 đã nêu rõ mục tiêu của cải cách quản lý thuế đó là ; Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính theo định hướng chuẩn mực quốc tế; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; Kiện toàn, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế; Nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật của NNT; Ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, phân đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế vào năm 2020”. 4. Cơ sở pháp lí Nghị quyết số 56NQCP ngày 482014, sau phiên họp thường kì CP tháng 72014, thống nhất việc thực hiện các giải pháp về thuế ( Bộ tài chính dề xuất)  tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong phát triển DN ( giảm thời gian nộp thuế từ 872h xuống còn 354h Chỉ thị số 24CTTTg, ngày 582014, Nguyên thủ tướng cp Nguyễn tấn dũng đã ban hành về tăng cường quản lí và cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TS. TRẦN PHƯỚC

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TS. TRẦN PHƯỚC

Thuế TNDN phải nộp:110.000.000 X 28% = 30.800.000 đồng• Chi phí thuế TNDN hiện hành 30.800.000 đồng1.2 Kế toán chi phí thuế TNDN hoãn lại:• Thuế TNDN hoãn lại là số thuế TNDN phải nộphoặc được khấu trừ trong tương lai tính trên cáckhoản CL tạm thời.• Lợi nhuận kế toán: là lợi nhuận xác định theocác chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán nhằm đảmbảo tính trung thực hợp lý về tình hình tài chínhvà kinh doanh của doanh nghiệp.• Thu nhập chịu thuế: là cơ sở để xác định thuếthu nhập doanh nghiệp phải nộp chịu sự chi phốicủa các quy định của luật thuế và các văn bảnhướng dẫn.Lợi nhuận kế toán = DT kế toán – CP kế toánThu nhập chịu thuế = DT theo luật thuế - CPhợp lý
Xem thêm

10 Đọc thêm

De thi công chức thuế 2012

De thi công chức thuế 2012

Cập nhật đề thi các môn thi của khu vực phía Nam (2728102012) Môn nghiệp vụ (viết) Câu 1: Trình bày trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý thuế? Câu 2: Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT, anhchị hãy so sánh nghĩa vụ thuế GTGT giữa đối tượng không chịu thuế và đối tượng chịu thuế suất 0%? Ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%? Câu 3: Một DN kinh doanh thương mại trong năm 2011 có số liệu kê khai thuế TNDN như sau (đơn vị tính: triệu đồng) 1. Doanh thu tính thuế TNDN: 45.000 2. Tổng chi phí DN kê khai: 33.000 trong đó: Giá mua hàng hóa bán ra: 20.000 Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 150 Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2.000 Các khoản chi phí của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp Các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ 3. Thu nhập chịu thuế khác: 500 trong đó có 400 là thu nhập nhận được từ hoạt động SXKD ở nước ngoài sau khi đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài với mức thuế suất 20% Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN phải nộp năm 2011? Biết thuế suất thuế TNDN là 25%. Trong năm DN không được miễn, giảm thuế TNDN Câu 4: Theo quy định của Luật thuế TNCN anhchị hãy cho biết: 1. Người nộp thuế TNCN được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khi xác định thu nhập tính thuế TNCN phải thỏa mãn các điều kiện gì? 2. Tháng 6 năm 2011, bà A nhận thừa kế từ mẹ kế một mảnh đất ở Bình Dương. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận thừa kế, tháng 9 năm 2012, bà tặng một phần đất để xây nhà mẫu giáo cho trẻ em trong xã nơi bà đang sinh sống. Phần diện tích đất còn lại bà tặng lại cho con trai. Các thủ tục cho, tặng và chuyển giao quyền sử dụng đã được hoàn tất trong năm. Anhchị hãy giải thích đối tượng nào phải nộp thuế TNCN trong tình huống trên.
Xem thêm

Đọc thêm

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CAO SU MANG YANG

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CAO SU MANG YANG

các vấn đề kỹ thuật nông nghiệp, khai hoang, trồng mới, chăm sóc cau su kiếnthiết cơ bản, cao su kinh doanh và các công trình xây dựng cơ bản trong toàn côngty.+ Phó giám đốc phụ trách về công tác dân vận: Chịu trách nhiệm trướcgiám đốc công ty về công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc địa phương. Vậnđộng bà con không nghe kẻ xấu kích động, tổ chức gây rối trật tự công cộng.4.2. Các phòng chức năng:Cơ cấu tổ chức của công ty chia thành 06 phòng ban chức năng, một trungtâm y tế, một nhà máy chế biến và 6 nông trường. Mỗi phòng, ban, nông trường,nhà máy có một trưởng phòng, giám đốc hoặc cán bộ đầu ngành do giám đốc bổnhiệm. Riêng kế toán trưởng ( trưởng phòng kế toán - Tài vụ ) do giám đốc đềnghị và Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam bổ nhiệm.+ Phòng Tổ chức – Lao động: Có nhiệm vụ quản lý nhân sự, theo dõi và đềbạt cán bộ, sắp xếp nhân sự, quản lý về chế độ chính sách như: Tiền lương, khenthưởng, kỷ luật...Quản lý toàn bộ hồ sơ, tài liệu về tổ chức lao động, xây dựng kếhoạch tuyển dụng, đào tạo cán bộ CNV.+ Văn phòng: Đảm trách công việc mang tính chất phục vụ, tiếp khách khicó những liên hệ thuần túy về hành chính, quản trị, tiếp nhận và xử lý các côngvăn đi và đến.+ Phòng Kế toán – Tài vụ: Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuấtkinh doanh của công ty theo đúng luật kế toán thống kê quy định. Lập kế hoạchtài chính và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch chỉ tiêu này. Ghi chép phản ánhchính xác, kịp thời và có hệ thống về sự diễn biến các nguồn vốn cấp, vốn vay.Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt độngsản xuất kinh doanh. Tham mưu cho giám đốc thực hiện các nghĩa vụ đối với nhànước. Trích lập và sử dụng các quỹ đúng chính sách, đúng mục đích. Thườngxuyên bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán thống kê cho cán bộ phụ trách kế toán tàichính của các đơn vị trực thuộc.+ Phòng Kế hoạch – Đầu tư: Xây dựng kế hoạch SXKD hàng tháng, quý,năm. Tổ chức công tác cung ứng nguyên vật liệu, vật tư kỹ thuật, cân đối nhu cầu
Xem thêm

65 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÁC DẠNG BÀI TẬP ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2017 CÓ HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI

TỔNG HỢP CÁC DẠNG BÀI TẬP ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2017 CÓ HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI

Kinh nghiệm khi làm bài tập: Bài có các loại thuế thì đừng nên trình bày theonghiệp vụ mà nên trình bày theo từng loại thuế. Hình dung mô hình này: Thuế làkhoản thu nội địa, hải quan là thu ngoại. Nên mô hình là từ ngoài cửa khẩu (thuếNK, thuế XK) vào trong nước (có là hàng hóa đặc biệt không -> thuế TTĐB) rồivào trong nội địa, đến tay người tiêu dùng (thuế GTGT).-Thứ tự các loại thuế như sau:+ Thuế NK+ Thuế XK+ Thuế TTĐB+ Thuế GTGT: thuế đầu ra, thuế đầu vào được khấu trừ -> thuế GTGT phải nộp- Đối với thuế TNDN nên đi theo trình tự:+ Doanh thu+ Các chi phí không được trừ- > các loại chi phí được trừ (vì các khoản hợp lý thìquá nhiều nên chỉ có thể loại những cái không hợp lý ra trước)+ Thu nhập chịu thuế khác+ Thuế TN đối với TN từ nước ngoài+ Thu nhập được miễn thuế-> thuế TNDN phải nộpBài nào cũng thứ tự như trên hết. Tính từng thuế một, hết từng cái rồi mới chuyểnsang cái khác. Bởi thuế trước là cơ sở tính thuế sau, nên nếu không xong cái nàymà sang cái kia thì sẽ hiểu. Nhiều bạn sợ không theo từng nghiệp vụ mà đi theotừng loại thuế sẽ bị sót nhưng đừng lo, đối với mỗi loại thuế các bạn rà soát từngnghiệp vụ một xem cái nào có liên quan đến thuế đang tính thì cho vào. Tiếp cácloại thuế sau cũng làm tương tự.Đối với môn thuế chung để xác định được số thuế phải nộp cần biết phương pháptính, giá tính thuế, thuế suất -> cần quan tâm nhất đến đối tượng chịu thuế, đốitượng không chịu thuế. Theo mình thì nên dựa vào khái niệm của từng thuế, mụcđích đánh thuế của từng thuế để suy ra xem đánh cái nào, cái nào không đánh, vàtrường hợp ngoại lệ. Ví dụ như thuế GTGT mục đích là tạo nguồn thu và điều tiếtchung thì hầu như mặt hàng nào chả đánh. Nhưng thuế GTGT là đánh vào giá trịtăng thêm nên qua các khâu sản xuất, luân chuyển, tiêu dùng mà không có giá trị
Xem thêm

Đọc thêm

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Mê Linh.

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Mê Linh.

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VÀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH. 6 1.1 TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP NQD 6 1.1.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp NQD 6 1.1.2 Vai trò Doanh Nghiệp NQD 9 1.2 QUẢN LÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VỚI NHỮNG DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH. 11 1.2.1 Những vấn đề cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp. 11 1.2.2 Quản lý thuế TNDN đối với các doanh nghiệp NQD 19 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH. 27 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH. 27 2.1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội huyện Mê Linh 27 2.1.2 Đặc điểm các doanh nghiệp NQD trên địa bàn huyện Mê Linh. 29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức chi cục thuế huyện Mê Linh. 30 2.2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH. 34 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NQD TRONG THỜI GIAN QUA. 37 2.3.1 Công tác quản lý đối tượng người nộp thuế. 37 2.3.2 Quản lý căn cứ tính thuế. 40 2.3.3 Công tác quản lý thu nộp và cưỡng chế thuế. 48 2.3.4 Quản lý ưu đãi, miễn giảm 51 2.4 Đánh giá công tác quản lý thuế TNDN đối với các DN NQD. 52 2.4.1 Kết quả đạt được. 52 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH 56 3.1 Mục tiêu và yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Mê Linh. 56 3.2 Các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế TNDN đối với các DN NQD trên địa bàn huyện Mê Linh. 57 3.2.1 Tăng cường quản lý đối tượng nộpthuế. 57 3.2.2 Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trong việc quản lý căn cứ tính thuế và hóa đơn, chứng từ. 58 3.2.4 Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và cung cấp các dịch vụ cho người nộp thuế. 65 KẾT LUẬN..............................................................................................................66
Xem thêm

Đọc thêm

Giải pháp tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Thành phố Nam Định

Giải pháp tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Thành phố Nam Định

2. Mục đích nghiên cứu Mục đích của luận văn là đi sâu nghiên cứu công tác quản lý thuế TNDN nói chung và công tác quản lý thuế TNDN đối với DN NQD trên địa bàn thành phố Nam Định nói riêng. Từ đó làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chưa phù hợp với thực tiễn và ngược lại trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi và phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của thành phố, để tăng cường quản lý thuế TNDN đối với DN NQD. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiện cứu: Quản lý thuế TNDN đối với DN NQD. Phạm vi nghiên cứu : Về không gian: Nghiên cứu tại Chi cục thuế Về thời gian: Giai đoạn 20122014 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp so sánh: Dựa vào các số liệu liên quan đến tình hình thu nộp thuế TNDN của các DN NQN do các phòng thống kê và tổng hợp để so sánh tình hình thu nộp giữa các năm 2012 2014. Phương pháp quan sát, phỏng vấn: theo dõi quá trình làm việc và phỏng vấn các các bộ thuế trong Chi cục. Phương pháp thống kê: tiến hành thu thập, phân tích, xử lý, đối chiếu số liệu để từ đó hệ thống lại những thông tin cần thiết cho đề tài. 5. Kết cấu luận văn Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý thu thuế TNDN đối với DN NQD. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế TNDN đối với DN NQD tại Chi cục thuế Thành phố Nam Định. Chương 3: Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế TNDN đối với DN NQD tại Chi cục thuế Thành phố Nam Định.
Xem thêm

Đọc thêm

TÍNH ĐƠN ĐIỆU CHI PHÍ TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2017

TÍNH ĐƠN ĐIỆU CHI PHÍ TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2017

Thu nhậpchịu thuếDoanh thu-Phần trích lập quỹThuế suất thuế) xKH&CN (nếu có)TNDNThu nhập đƣợcmiễn thuếChi phí đƣợc trừ+Các khoản lỗ+ đƣợc kết chuyểntheo quy địnhCác khoản thu nhập khác*Ý tưởng hình thành nên bài tập:-Trong quá trình Doanh nghiệp tự kê khai, quyết toán thuế có những khoản chiphí DN tự ý kê vào chi phí hợp lý nhƣng không đƣợc cơ quan thuế chấp nhận vàbuộc phải loại ra khỏi chi phí đƣợc trừ. Khi đó, DN phải điều chỉnh lại cáckhoản mục đã kê khai dẫn đến có sự thay đổi số thuế mà doanh nghiệp đã nộp.*Dạng bài tập thường gặp:
Xem thêm

11 Đọc thêm

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ I THỪA THIÊN HUẾ

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ I THỪA THIÊN HUẾ

xác định số thuế phải nộp theo luật định; Doanh thu ghi nhận trên sổ kế toán để lậpbáo cáo tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán và tùy theo từng trường hợpkhông nhất thiết phải bằng số đã ghi trên hóa đơn bán hàng.SVTH: Nguyễn Thị Phương15Khóa luận tốt nghiệpGVHD: NGUT. Phan Đình Ngân- Doanh thu được ghi nhận chỉ bao gồm doanh thu của ky báo cáo. Các tài khoảnphản ánh doanh thu không có số dư, cuối kỳ kế toán phải kết chuyển doanh thu để xácđịnh kết quả kinh doanh.1.1.1.6 Điều kiện ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàngDoanh thu bán hàng được ghi nhận khi thõa mãn đồng thời tất cả năm điều kiện sau:(1) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sởhữu sản phẩm hàng hóa cho người mua.(2) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữuhàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.(3) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.(4) Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ việc bán hàng.(5) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Doanh thu cung cấp dịch vụDoanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xácđịnh một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về CCDV liên quan đến nhiều kỳthì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc hoàn thành vào ngàylập bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch CCDV được xác định khithỏa thuận tất cả bốn (4) điều kiện sau:
Xem thêm

119 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

(tiếp theo )Doanh thu kinh doanh bất động sản và hạ tầng đô thị: Đối với bất động sản mà Công ty bán sau khi đã xây dựnghoàn tất, doanh thu và giá vốn được ghi nhận phần lớn rủi ro và lợi ích liên quan đến bất động sản đã được chuyểngiao sang người mua.Doanh thu từ tiền lãi tiền gửi, lãi cho vay, được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, phù hợp với2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tạiChuẩn mực số 14 – " Doanh thu và thu nhập khác".Các khoản nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu trong kỳ.11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chínhChi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trongkỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, lỗ chênh lệch tỷ giávà các khoản dự phòng giảm giá đầu tư tài chính.12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhậpdoanh nghiệp hoãn lại.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDNtrong năm hiện hành.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, sốchênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuếTNDN hoãn lại.13. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác13.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu, phải trảNguyên tắc xác định khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo Hoá đơn bán hàng xuất chokhách hàng.Khoản trả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và Hợp đồng kinh tế.Nguyên tắc xác định khoản phải trả người bán dựa theo Hợp đồng, phiếu nhập kho và ghi nhận theo Hoá đơn muahàng của bên mua.Khoản người mua trả trước được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng, phiếu thu, chứng từ ngân hàng.13.2 Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dangChi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty bao gồm chi phí xây dựng và triển khai các dự án được ghi nhận theogiá gốc, tại thời điểm có nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình, công trình hoặc khi chi phí thực tế phát
Xem thêm

40 Đọc thêm

gian lận thuế TNDN và biện pháp chống gian lận

gian lận thuế TNDN và biện pháp chống gian lận

Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước (NSNN), đã trở thành công cụ quan trọng để Nhà nước quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Công tác thuế đã góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế của Nhà nước và các địa phương, vì vậy việc đảm bảo nguồn thu, chống thất thoát nguồn thu là vấn đề hết sức quan trọng, đặc biệt là công tác chống gian lận thuế cần được đẩy mạnh và mang tính hiệu quả cao. Tuy nhiên, gian lận thuế ở Việt Nam đặc biệt là gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đang là một vấn đề rất nan giải mà ngành Thuế phải đối mặt, đã làm thất thoát nhiều tỷ đồng cho nguồn thu của NSNN hàng năm. Do đó một đòi hỏi bức thiết là cần phải có những biện pháp chống gian lận thuế TNDN để góp phần đảm bảo mục tiêu thu ngân sách quốc gia.
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN VÀ THU NHẬP THUẾ TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY VIỄN THÔNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN VÀ THU NHẬP THUẾ TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY VIỄN THÔNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

hưởng qua các năm.Bốn là, nghiên cứu thực nghiệm cho từng lĩnh vực chuyên biệtñể ñánh giá cụ thể cho từng lĩnh vực, ngành nghề. Việc nghiên cứucũng có thể mở rộng ra cho các doanh nghiệp không niêm yết.Năm là, có thể sử dụng các phương pháp khác như thực hiệnkiểm ñịnh hệ số tương quan Pearson, Spearman và mô hình hồi quytuyến tính bội với biến phụ thuộc dạng ñịnh lượng. Cũng có thể thêmhoặc thay thế bằng các phương pháp như khảo sát ý kiến chuyên gia,lập bảng ñiều tra câu hỏi.CHƯƠNG 4HÀM Ý, KIẾN NGHỊ ðỊNH HƯỚNG4.1. HÀM ÝQua những nghiên cứu ñó, chúng ta có thể khẳng ñịnh giữa lợinhuận kế toán và thu nhập chịu thuế có sự khác biệt. Sự khác biệtnày do quy ñịnh về ño lường, ghi nhận doanh thu, thu nhập và chiphí trong kế toán và thuế khác nhau. Theo PGS. TS Nguyễn CôngPhương [13, tr.289] Ở nước ta, tồn tại một mối liên hệ chặt chẽ giữakế toán và thuế, luật thuế can thiệp mạnh mẽ vào lĩnh vực kế toán ñểquy ñịnh các nguyên tắc ñánh giá, nguyên tắc lập và trình bày báocáo tài chính.ðể nghiên cứu mối liên hệ giữa ño lường lợi nhuận kế toán vàthu nhập chịu thuế, nghiên cứu ñã sử dụng phương pháp phân tíchñịnh lượng trên cơ sở tính toán tỷ suất thuế thực tế dựa vào số liệubáo cáo lợi nhuận và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và phân tíchñịnh tính dựa trên các nguyên tắc ño lường, các thông tin cung cấptrong thuyết minh về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của cáccông ty nghiên cứu.23
Xem thêm

26 Đọc thêm

THUẾ 2016 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ THUẾ

THUẾ 2016 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ THUẾ

Thuế là bầu sữa mẹ nuôi dưỡng chính phủ - K.MarxThuế là cái nhà nước thu của dân mà không bù lại – V.I.LêninTrên thế giới này không gì có thể nói là chắc chắn, trừ cái chết và thuế - Benjamin FranklinThứ khó hiểu nhất thế giới chính là thuế thu nhập - Albert EinsteinThuế là cái giá phải trả cho một xã hội văn minhNghệ thuật đánh thuế giống như vặt lông ngỗng sao cho thu được nhiều lông nhất nhưng gây ra ít tiếng kêu nhấtMọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định – Điều 47 – Hiến pháp sửa đổi năm 2013Đóng thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân1. Khái niệm, đặc điểm &vai trò của thuếNghĩa vụ và lợi ích cá nhân, quan điểm của xã hội& sức mạnh của hệ thống pháp luật1. Khái niệm, đặc điểm &vai trò của thuếMột nghiên cứu sinh người Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản. Một lần khi đang đứng chờ xe buýt, NCS nhìn thấy một người NhậtBản đang quét rác ở vỉa hè gần đó. Ngay lúc đấy, một chiếc ô tô Lexus đời mới vô cùng đắt tiền đậu lại gần nơi đó. Trên xe mộtngười đàn ông sang trọng bước xuống và đi ngang qua người quét đường. Ngay lập tức, người quét đường dừng việc quét don,đứng thẳng người và cúi đầu chào. Khi người quét đường xong việc, đến ngồi nghỉ ở trạm xe buýt thì NCS đã chào hỏi và bắtchuyện. Sau một hồi nói chuyện thì NCS bèn hỏi: “ Người đàn ông khi nãy có phải ông chủ hay người quen của anh không?”Người quét đường trả lời: “ Không phải” . NCS lại hỏi: “ Thế anh chào ông ấy vì là một người giàu có à?” Câu trả lời:1. Khái niệm, đặc điểm &vai trò của thuế“Ồ, không phải vì ông ta là người giàu có. Bạn có nhìn thấy chiếc xe đắt tiền đó không? Ông ta đã mua chiếc xe đó và chi trả một khoản
Xem thêm

61 Đọc thêm

Cùng chủ đề