ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CHU TRÌNH DỰ ÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CHU TRÌNH DỰ ÁN":

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y
Xem thêm

87 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC CHO NGƯỜI CHĂN NUÔI” ĐẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG CỦA HỘ NÔNG DÂN TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC CHO NGƯỜI CHĂN NUÔI” ĐẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG CỦA HỘ NÔNG DÂN TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI

1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá tác động của dự án phát triển khí sinh học cho người chăn nuôi đến tình hình sản xuất và đời sống của hộ nông dân tại thành phố Lào Cai, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao tính hiệu quả của dự án. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về việc đánh giá tác động của dự án. Đánh giá tác động của dự án phát triển khí sinh học cho người chăn nuôi đến tình hình sản xuất và đời sống của hộ nông dân tại thành phố Lào Cai. Bên cạnh đó làm rõ một số tác động của dự án đến môi trường và xã hội trên địa bàn thành phố. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của dự án phát triển khí sinh học cho người chăn nuôi ở thành phố Lào Cai.
Xem thêm

119 Đọc thêm

BÁO CÁC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY XI MĂNG

BÁO CÁC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY XI MĂNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TIÊN 2 MỞ ĐẦU • Xuất xứ của dự án Cùng với nhịp độ phát triển kinh tế có mức độ tăng trưởng nhanh, nhu cầu xây dựng nói chung, xây dựng các trung tâm đô thị lớn, các hạ tầng cơ sở kỹ thuật, hệ thống đường xá... cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Quyết định số 1082005QĐTTg ngày 1652005 của Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành xi măng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.Nhằm đáp ứng nhu cầu nêu trên, chắc chắn trong thời gian tới hoạt động sản xuất xi măng sẽ ngày càng phát triển mạnh cả về chiều sâu và chiều rộng. Hoạt động sản xuất này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, song cũng là loại hình công nghiệp có nhiều tiềm năng gây ô nhiễm, suy thoái môi trường. Theo quy định tại Ðiều 18 Luật Bảo vệ Môi trường của Nước CHXHCN Việt Nam số 522005QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, các dự án sản xuất xi măng phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ÐTM) trình nộp Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường thẩm định (Sở tài nguyên môi trường ) • Nguồn dữ liệu tài liệu tham khảo Luật Bảo vệ Môi trường của Nước CHXHCN Việt Nam số 522005QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 TCVN 2005 và QCVN 2009 Thông tư số 052008TTBTNMT ngày 8 tháng 12 năm 2008 Bộ Tài Nguyên Môi Trường Nghị định 802006 Báo cáo “Mô tả hiện trạng Công ty Xi măng Hà Tiên 2” do Công ty Xi măng Hà Tiên 2 cung cấp tháng 9.1996, bổ sung 2009 Báo cáo “Khảo sát, xây dựng danh mục và đánh giá tác động môi trường các nguồn ô nhiễm chính tại khu công nghiệp Kiên Lương Ba Hòn Hòn Chông và thị xã Rạch Giá tỉnh Kiên Giang” do EPC thực hiện 3.1996. Các sách, hướng dẫn về kỹ thuật ĐTM của Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP) và Ủy ban Kinh tế Văn hóa Xã hội Châu Á Thái Bình Dương (ESCAP). Hướng dẫn về quan trắc môi trường của Hệ thống quan trắc môi trường Toàn cầu (GEMS), 1987. Hướng dẫn về phương pháp đánh giá nhanh về ô nhiễm môi trường do tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO), phát hành năm 1993 CHƯƠNG 1 : MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. Tên dự án Công ty xi măng Hà Tiên 2 công suất 1400.000 tấn năm Số nhân công: 200 người Đã làm ĐTM từ năm thành lập – 1989. Nay làm lại ĐTM bổ sung năm 2009 1.2. Chủ dự án: Công ty CP Xi Măng Hà Tiên 2 là một doanh nghiệp nhà nước (trực thuộc Tổng Công ty CN xi măng Việt nam ) có trụ sở chính đặt tại Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang. 1.3. Vị trí địa lý của dự án: Công ty xi măng Hà Tiên 2 thuộc thị trấn Kiên Lương huyện Hà Tiên tỉnh Kiên Giang. Công ty nằm dọc theo quốc lộ 80 cách thị xã Rạch Gía Kiên Giang 60 km về hướng Đông Nam, cách biên giới Campuchia về phía Bắc khoảng chừng 30 km. Diện tích toàn công ty là 9686600 m2, trong đó diện tích sản xuất là 345947 m2. 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án 1) Quy mô nhà máy 2) Năng lực sản xuất hiện tại 2009 Sản xuất clinker 1) Phương pháp ướt công suất 240000 tấn năm, máy móc tương đối đã cũ (1989) 2) Phương pháp khô công suất 900000 tấn năm, máy móc có tuổi thọ đến 2025 3) Sản xuất xi măng có công suất 1400000 tấn năm 1.5. Công nghệ sản xuất 1) Các hạng mục công trình và khối lượng xây lắp Hệ thống nhà xưởng chính. Các công trình phụ trợ. Khối lượng các công trình thi công. 2) Nhu cầu về năng lượng, nhiên liệu, nước phục vụ sản xuất Nhu cầu về năng lượng và phương thức cung cấp, Nhu cầu về nhiên liệu và phương thức cung cấp, Nhu cầu cấp nước (sản xuất, sinh hoạt) và phương thức cung cấp. Nhu cầu và phương thức cung cấp nguyên liệu Nhu cầu về đá vôi và phương thức cung cấp, Nhu cầu về sét và phương thức cung cấp, Nhu cầu về các loại nguyên liệu phụ khác và phương thức cung cấp. 3) Phương thức vận chuyển, phân phối thành phẩm Phương thức vận chuyển, phân phối xi măng bằng đường bộ, đường thuỷ (nếu có), Phương thức vận chuyển phân phối clinke (nếu có). 4) Tiến độ thực hiện dự án Nêu lịch trình thực hiện các hạng mục công trình của dự án từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào hoạt động 1.6. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường Ðối với các dự án Nhà máy xi măng, việc đánh giá tác động môi trường thường được tiến hành bằng những phương pháp sau đây: 1) Phương pháp liệt kê (Checklists) 2) Phương pháp ma trận (Matrices) 3) Phương pháp mạng lưới (Networks) 4) Phương pháp so sánh. 5) Phương pháp chuyên gia. 6) Phương pháp đánh giá nhanh. 7) Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa. 8) Phương pháp mô hình hoá. 9) Phương pháp phân tích chi phí, lợi ích. CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN , MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI Bảng2.1: Các thông số môi trường và tài nguyên cần khảo sát khi đánh giá môi trường nền đối với dự án nhà máy Xi măng TT Môi trường và tài nguyên Thông số Phương pháp khảo sát và quan trắc (1) (2) (3) (4) I. Ðiều kiện tự nhiên 1.1 Vị trí địa lý Ðịa danh, toạ độ và địa lý của khu vực thực hiện dự án. Vị trí hành chính và giao thông Tài liệu dự án hoặc atlat quốc gia 1.2 Ðặc điểm địa hình, địa mạo Mô tả những đặc điểm địa hình của khu vực dự án một cách chi tiết (núi, đồi, đồng bằng...) Tài liệu dự án hoặc địa lý, địa chất khu vực 1.3 Ðặc điểm khí hậu, khí tượng, thuỷ văn Nhiệt độ Lượng mưa, độ ẩm Chế độ gió Các hiện tượng thời tiết bất thường Tài liệu của các trạm khí tượng thuỷ văn khu vực và quan trắc tại hiện trường II. Ðặc điểm kinh tế xã hội 2.1 Dân cư lao động Chú ý đến tình hình dân cư kiếm sống trong những khu vực thực hiện dự án và chịu tác động của dự án Theo số liệu thống kê của địa phương và tài liệu điều tra, phỏng vấn khi khảo sát 2.2 Kinh tế Việc phát triển dự án trong mối liên quan đến Quy hoạch phát triển kinh tế của vùng, tỉnh 2.3 Tình hình xã hội Y tế và sức khoẻ cộng đồng Bệnh đường hô hấp, đặc biệt silicos Mạng lưới và tình hình giáo dục dân trí Việc làm và thất nghiệp Như 2.2 2.4 Văn hoá lịch sử Các công trình văn hoá, lịch sử, du lịch có giá trị trong khu vực thực hiện dự án hoặc ở những khu vực lân cận chịu tác động của dự án. Thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán của dân địa phương có thể có ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án III. Tài nguyên thiên nhiên 3.1 Tài nguyên đất Tổng diện tích đất tự nhiên và chất lượng Hiện trạng sử dụng đất (nông nghiệp, lâm nghiệp, chuyên dùng, đất ở, sử dụng khác, đất chưa sử dụng) Như 2.2 3.2 Tài nguyên nước mặt Ðặc điểm hệ thống thuỷ văn mặt trong khu vực (sông, hồ, kênh mương) Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước mặt trong khu vực Thu thập thông tin, tư liệu điều tra cơ bản của khu vực và khảo sát, điều tra bổ sung 3.3 Tài nguyên nước ngầm (và nước khoáng) Ðặc điểm địa chất thuỷ văn khu vực (tầng chứa nước, trữ lượng, chất lượng nước ngầm). Hiện trạng khai thác và sử dụng. Như 3.2 3.4 Tài nguyên động thực vật Các số liệu về thảm thực vật và hệ động vật trong khu vực thực hiện dự án. Cần đặc biệt chú ý đến những chủng loại đặc thù của khu vực hoặc có trong sách Ðỏ Như 3.2 IV. Hạ tầng cơ sở và dịch vụ 4.1 Giao thông Ðặc điểm của các tuyến đường giao thông (thuỷ, bộ) có liên quan đến hoạt động vận chuyển của dự án Tai nạn, sự cố giao thông Tài liệu của cơ quan chức năng và quản lý hành chính địa phương 4.2 Dịch vụ, thương mại Hiện trạng và khả năng cung cấp dịch vụ, thương mại V. Hiện trạng môi trường vật lý 5.1 Chất lượng đất Hàm lượng chất hữu cơ Nitơ tổng số Phốtpho tổng số Ðộ pH Các kim loại nặng Phương pháp chuẩn độ Mohr sau khi oxy hoá mẫu bằng kali Bicromat Phương pháp Kjendahn Phương pháp trắc quang Máy đo pH Quang phổ hấp thụ nguyên tử 5.2 Chất lượng nước mặt, nước ngầm Nhiệt độ Ðộ pH Hàm lượng cặn lơ lửng Ðộ đục Tổng độ khoáng hoá Oxy hoà tan (DO) Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5) Một số kim loại nặng có nguồn gốc từ đá vôi, sét Hàm lượng dầu, mỡ Tổng số Coliform Nhiệt kế Máy đo pH điện cực thuỷ tinh Lọc, sấy ở 1050C Máy đo độ đục Máy đo độ khoáng Winhle hoặc điện cực oxy Oxy tiêu thụ sau 5 ngày ở nhiệt độ 200C Quang phổ hấp thụ nguyên tử Sắc ký khí Lọc qua màng và nuôi cấy ở 430C 5.3. Chất lượng không khí CO SO2 NOx H2S Bụi lơ lửng tổng số (TSP) Bụi lơ lửng có đường kính dưới 10 m mm Phương pháp sắc ký khí theo hay phương pháp thử FolinCiocalteur Phương pháp Tetracloromercurat (TCMpararosanilin) Phương pháp GrissSaltman Phương pháp đo khối lượng Máy đo PM10 5.4 Tiếng ồn L50 L eq Lmax Máy đo mức ồn tương đương tích phân. nt nt 5.5 Chấn động Gia tốc Vận tốc Tần số Máy đo chấn động nt nt 2.2. Xử lý tài liệu môi trường nền Số liệu môi trường nền sau khi được thu thập cần phải được xử lý và thể hiện trong báo cáo ÐTM một cách rõ ràng, đơn giản với mức độ càng định lượng càng tốt. Dưới đây là một vài hướng dẫn cụ thể để tham khảo trong khi thực hiện xác định chất lượng của từng thành phần môi trường. 2.2.1. Môi trường đất Môi trường đất của khu vực thực hiện dự án được đánh giá dựa vào các số liệu điều tra về hiện trạng sử dụng đất cho các mục đích phát triển kinh tế Các số liệu cần được thể hiện một cách định lượng và có thể lập thành bảng như dưới đây. 2.2.2. Môi trường nước Đối với Dự án Nhà máy xi măng, việc đánh giá chất lượng môi trường nước nói chung, nước mặt và nước ngầm nói riêng căn cứ vào kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước tại các điểm lấy mẫu theo các chỉ tiêu đã nêu 2.2.3. Môi trường không khí Hoạt động của dự án có nhiều tiềm năng gây ô nhiễm môi trường không khí đặc biệt là bụi, khí độc. Do vậy các số liệu khảo sát, đo đạc cần phải được lựa chọn sao cho phản ánh được một cách chính xác và trung thực nhất về chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án và khu vực lân cận (chịu những tác động trực tiếp hay gián tiếp của dự án). 2.2.4. Tiếng ồn Ðể đánh giá mức ồn nền, phải tiến hành lựa chọn địa điểm sao cho thật thích hợp để có thể xác định những nguồn gây ra tiếng ồn hiện có trong khu vực đồng thời đánh giá được khả năng lan truyền âm thanh. Ðể thuận lợi cho việc theo dõi, giám sát, vị trí các điểm đo đạc chất lượng môi trường không khí nói chung, tiếng ồn nói riêng phải được thể hiện trên một bản đồ ở tỷ lệ thích hợp. 2.2.5. Hiện trạng các điều kiện kinh tế xã hội Các điều kiện kinh
Xem thêm

59 Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường cho một dự án nghĩa trang

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO MỘT DỰ ÁN NGHĨA TRANG

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO MỘT DỰ ÁN QHNT NHỮNG BƯỚC THỰC HIỆN VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : NGUYỄN VƯƠNG LONGNHÓM 7 : NGUYỄN HỮU TRƯỜNG VŨ ANH TUẤN NGUYỄN VĂN HOẠCH NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

27 Đọc thêm

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng khu đô thị NIDCO thịnh lợi xã hưng lợi, huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ NIDCO THỊNH LỢI XÃ HƯNG LỢI, HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng khu đô thị NIDCO thịnh lợi xã hưng lợi, huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

77 Đọc thêm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÁCH ĐIỆN TREO POLYMER 110-220 KV 1290 TẤN/NĂM

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÁCH ĐIỆN TREO POLYMER 110-220 KV 1290 TẤN/NĂM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy sản xuất sản phẩm cách điện treo polymer 110-220 kv 1290 tấn/năm

87 Đọc thêm

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất khẩu công suất 200.000 sản phẩm /năm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ GIA DỤNG XUẤT KHẨU CÔNG SUẤT 200.000 SẢN PHẨM /NĂM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất khẩu công suất 200.000 sản phẩm /năm

130 Đọc thêm

Đề xuất giải pháp và đánh giá tác động môi trường cho dự án đường giao thông đoạn nối quốc lộ 1A mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐOẠN NỐI QUỐC LỘ 1A MỎ SẮT THẠCH KHÊ, HÀ TĨNH

Đánh giá tác động môi trường về dự án đường giao thông đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể Bài viết nêu bật lên được khung phân tích logic gồm các hoạt động của dự án từ giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công và cuối cùng là giai đoạn vận hành.

17 Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu trạm bơm tiêu phú thụ

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG KÊNH TIÊU TRẠM BƠM TIÊU PHÚ THỤ

Đánh giá tác động môi trường dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu trạm bơm tiêu phú thụ

90 Đọc thêm

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LUÁ, LAU BÓNG GẠO, ÉP TRẤU TẠO VIÊN

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên
Xem thêm

156 Đọc thêm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ tài chính

198 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU TẬP KẾT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN, CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP KHAI QUANG

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU TẬP KẾT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN, CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP KHAI QUANG

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU 11 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 1 1.1. Tổng quan về đánh giá tác động môi trường 1 1.1.1. Khái niệm về ĐTM 1 1.1.2. Mục tiêu của ĐTM 1 1.1.3. Lợi ích của ĐTM 2 1.1.4. Quy trình thực hiện ĐTM ở Việt Nam 2 1.2. Tổng quan về phương pháp mô hình hóa 3 1.3. Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng khu tập kết, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 4 1.3.1. Vị trí địa lý 4 1.3.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục của dự án 4 1.3.2.1. Phạm vi và khối lượng chất thải thu gom 4 1.3.2.2. Công suất thiết kế 5 1.3.2.3. Thời gian hoạt động của nhà máy 5 1.3.2.4. Các hạng mục xây dựng của Dự án 5 1.3.3. Biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án 6 1.3.3.1. Khối lượng san lấp mặt bằng và san nền 6 1.3.3.2. Thi công các hạng mục công trình 7 1.3.3.3. Hạ tầng kỹ thuật 9 1.3.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 10 1.3.4.1. Công nghệ lò đốt chất thải hai cấp ST 300: 10 1.3.4.2. Hệ thống tẩy rửa bao bì, thùng phuy 13 1.3.4.3. Hệ thống sơ chế linh kiện điện tử 15 1.3.5. Căn cứ kỹ thuật về khí thải lò đốt mà nhà máy phải thực hiện 16 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 17 2.2. Phương pháp nghiên cứu 17 2.2.1. Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm 17 2.2.2. Phương pháp mô hình hóa môi trường 18 2.2.3. Phương pháp khác 20 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 3.1. Đánh giá tác động môi trường không khí giai đoạn chuẩn bị và xây dựng 21 3.1.1. Các nguồn gây tác động môi trường không khí 21 3.1.2. Tác động của bụi trong quá trình thi công xây dựng 22 3.1.3. Đánh giá tác động của các chất gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn xây dựng 26 3.2. Đánh giá tác động môi trường không khí trong giai đoạn vận hành của dự án 27 3.2.1. Nguồn gây tác động môi trường không khí 27 3.2.2. Đánh giá chi tiết tác động 29 3.2.2.1. Bụi thải và khí thải từ quá trình vận chuyển chất thải từ các khu vực đến nhà máy 29 3.2.2.2. Ô nhiễm không khí từ khu vực lưu trữ và phân loại chất thải 30 3.2.2.3. Tác động của mùi hôi 31 3.2.2.4. Bụi và khí thải thoát ra từ chất thải công nghiệp tại kho lưu trữ 31 3.2.2.5. Tác động do khí thải từ lò đốt 33 3.2.2.6. Phân tích tác động từ khí thải lò đốt đến môi trường không khí 38 3.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường không khí giai đoạn chuẩn bị và xây dựng 42 3.4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường không khí giai đoạn vận hành 43 3.4.1. Hoạt động thu gom và vận chuyển chất thải 43 3.4.2. Hoạt động lưu giữ chất thải 44 3.4.3. Khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải 44 3.4.4. Khí thải từ quá trình đốt chất thải 45 3.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 48 3.5.1. Chương trình quản lý môi trường môi trường không khí 48 3.4.2. Chương trình giám sát môi trường 54 3.4.2.1. Giám sát không khí xung quanh trong giai đoạn xây dựng 54 3.4.2.2. Giám sát không khí xung quanh trong giai đoạn vận hành 54 3.4.2.3. Giám sát khí thải 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 1. Kết luận 56 2. Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
Xem thêm

68 Đọc thêm

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án“Nhà Khách Tổng Liên Đoàn tại số 1A Yết Kiêu – Hà Nội”

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN“NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN TẠI SỐ 1A YẾT KIÊU – HÀ NỘI”

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 2 MỞ ĐẦU 3 1.Lí do chọn chuyên đề thực tập 3 2.Đối tượng, phạm vi và phương pháp thực hiện chuyên đề thực tập 3 3. Mục tiêu và nội dung của chuyên đề 4 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 5 CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP 7 2.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị Dự án 7 2.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 8 2.2.1. Nguồn gây tác động 8 2.2.2. Đối tượng bị tác động 18 2.2.3. Đánh giá tác động 19 2.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn công trình đi vào hoạt động 21 2.3.1 Nguồn gây tác động 21 2.3.2. Đánh giá tác động 26 2.4. Tác động của các rủi ro, sự cố 29 2.4.1. Các sự cố môi trường giai đoạn thi công xây dựng 29 2.4.2. Các sự cố môi trường giai đoạn hoạt động của Dự án 29 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 31 1.Kết luận 31 2.Kiến nghị 31 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32  
Xem thêm

32 Đọc thêm

Đề cương đánh giá tác động môi trường 2016

ĐỀ CƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2016

ĐỀ CƯƠNG ĐTM Câu 1:Tóm tắt các cơ sở pháp lý liên quan đến việc thực hiện ĐTM hiện nay (Tên văn bản, Tổ chức ban hành, thời hạn hiệu lực, phạm vi áp dụng, đối tượng, tổng hợp khái quát các điều khoản quy định...) 2 Câu 2: Phân biệt các cấp độ Đánh giá môi trường ( ĐM ) cơ bản hiện nay (Cơ sở pháp lý, Định nghĩa, mục đích, đối tượng áp dụng, quy mô, tóm tắt tiến trình thực hiện...) 4 Câu 3: Tóm tắt quy trình ĐTM. Phân tích nội dung cơ bản các bước thực hiện ĐTM: Lược duyệt, Lập đề cương, Phân tích, đánh giá tác động môi trường; áp dụng phân tích các nội dung trên trong một trường hợp nghiên cứu cụ thể. 10 Câu 4: 20 Hệ thống các phương pháp sử dụng trong ĐTM: Phương pháp liệt kê số liệu, danh mục, ma trận môi trường, sơ đồ mạng lưới, chồng ghép bản đồ, đánh giá nhanh, mô hình, tham vấn cộng đồng (lập phiếu điều tra), pp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm, 20 Nội dung cơ bản của các phương pháp (Mục đích, cách thực hiện, phạm vi áp dụng, ưu điểm, nhược điểm) 20 Câu 5: nhận dạng các nguồn gây tác động mạnh nhất (4 hoạt động), các yếu tố môi trường bị tác động mạnh nhất (4 yếu tố) trong một kiểu dự án cụ thể? 31 Câu 1:Tóm tắt các cơ sở pháp lý liên quan đến việc thực hiện ĐTM hiện nay (Tên văn bản, Tổ chức ban hành, thời hạn hiệu lực, phạm vi áp dụng, đối tượng, tổng hợp khái quát các điều khoản quy định...) Luật bảo vệ môi trường Tên văn bản: Luật bảo vệ môi trường Tổ chức ban hành: Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Thời gian hiệu lực : Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 112015 ,luật này thay thế luật BVMT năm 2005 Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường. Đối tượng áp dụng :Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Các điều khoản quy định: Quy định trong mục 3, chương III Luật này gồm: Điều 18. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường Điều 19. Thực hiện đánh giá tác động môi trường Điều 20. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường Điều 21. Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Điều 22. Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường Điều 23. Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Điều 24. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Điều 25. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Điều 26. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt Điều 27. Trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào vận hành Điều 28. Trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Xem thêm

31 Đọc thêm

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRUỜNG DỰ ÁN DỆT NHUỘM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRUỜNG DỰ ÁN DỆT NHUỘM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH

LẬP BÁO CÁO ÐÁNH GIÁ TÁC ÐỘNG MÔI TRUỜNG DỰ ÁN DỆT NHUỘM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH MỤC LỤC A.GIỚI THIỆU CHUNG 1. Hiện trạng và định hướng phát triển ngành dệt nhuộm ở Việt Nam 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá môi truờng 3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ÐTM 4. Tổ chức thực hiện ÐTM CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. Tên dự án 1.2. Chủ dự án 1.3. Vị trí dịa lý của dự án 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án 1.4.1. Các hạng mục công trình xây dựng 1.4.2. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất 1.5. Sơ đồ tổ chức, nhu cầu lao dộng 1.5.1. Sơ đồ tổ chức nhà máy 1.5.2. Nhu cầu lao dộng cho dự án 1.6. Tổng mức đầu tư và tiến độ của dự án 1.6.1. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức đầu tư 1.6.2 Tổ chức và tiến độ thực hiện dự án CHƯƠNG 2. THU THẬP SỐ LIỆU, KHẢO SÁT, MÔ TẢ VÀ ÐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NỀN 2.1 Ðiều kiện tự nhiên và môi trường 2.2. Hiện trạng môi trường nền 2.2.1. Yêu cầu số liệu môi trường nền 2.2.2. Yêu cầu vị trí lấy mẫu đánh giá chất lượng môi trường nền 2.2.3. Hiện trạng chất lượng môi truờng không khí 2.3.5. Hiện trạng chất lượng nước ngầm 2.3.6. Hiện trạng chất lượng đất 2.3.7. Hiện trạng động, thực vật 2.3. Ðiều kiện kinh tế – xã hội 2.3.1. Ðiều kiện về kinh tế 2.3.2. Hạ tầng cơ sở và dịch vụ 2.3..3. Ðiều kiện về xã hội 2.3.4. Văn hoá lịch sử CHƯƠNG 3. ÐÁNH GIÁ CÁC TÁC ÐỘNG MÔI TRƯỜNG 3.1. Nguyên tắc đánh giá 3.2. Các nguồn gây tác động đến môi trường từ dự án dệt nhuộm 3.2.1. Các nguồn gây tác động trong quá trình thi công dự án 3.2.2. Các nguồn gây tác động trong quá trình hoạt động dự án 3.2.3 Dự báo những rủi ro về môi trường do dự án gây ra 3.3. Ðối tượng, quy mô bị tác động 3.4. Ðánh giá tác động đến môi trường Các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng hạ tầng và giai đoạn hoạt động 4.5. Các phương pháp đánh giá tác động có thể áp dụng đối với dự án dệt nhuộm CHƯƠNG 4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ÐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRUỜNG 4.1. Ðối với các tác động xấu 4.1.1. Nguyên tắc 4.1.2. Giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường không khí 4.1.3. Giảm thiểu ảnh hưởng tiếng ồn, độ rung 4.1.4. Giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường nước 4.1.5. Giảm thiểu tác động môi trường của chất thải rắn 4.1.6. Giảm thiểu tác động tới môi trường đất 4.1.7. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái 4.1.8. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường kinh tế xã hội nhân văn 4.2. Ðối với sự cố môi trường 4.3. Những vấn đề bất khả kháng và kiến nghị hướng xử lý CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 5.1. Chương trình quản lý môi trường 5.2. Chương trình giám sát môi trường 5.2.1. Ðối tượng, chỉ tiêu quan trắc, giám sát môi trường 5.2.2. Thời gian và tần suất giám sát, quan trắc 5.2.3. Dự trù kinh phí cho giám sát, quan trắc môi trường CHƯƠNG 6. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ÐỒNG 6.1. Tham vấn ý kiến cộng đồng 6.2. Ý kiến phản hồi của chủ dự án KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 1. Kết luận 2. Kiến nghị 3. Cam kết MỞ ĐẦU Dệt nhuộm là ngành công nghiệp có mạng lưới sản xuất rộng lớn với nhiều mặt hàng, nhiều chủng loại và gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao. Trong chiến lược phát triển kinh tế của ngành dệt nhuộm, mục tiêu đặt ra đến năm 2014 sản lượng đạt trên 5 tỉ mét vải, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 – 8 tỉ USD, tạo ra khoảng 1 triệu việc làm. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện cần cho sự phát triển thật sự thì chúng ta phải giải quyết vấn đề môi trường một cách triệt để.Vì vậy cần phải lập đánh giá tác động môi trường. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Hiện trạng và định hướng phát triển ngành dệt nhuộm ở Việt Nam Theo Hiệp hội Dệt may VN, đến năm 2008 ngành dệt may Việt Nam đã có trên 2.000 DN, sử dụng khoảng 2 triệu lao động. Sản phẩm dệt may xuất khẩu của VN chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu hằng năm, chỉ đứng sau ngành dầu khí. Năm 2007, toàn ngành đạt kim ngạch xuất khẩu 7,75 tỉ USD. Và chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2008, mặc dù đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may vẫn đạt 6,84 tỉ USD tăng 20% so với cùng kỳ năm 2007 – năm 2009 toàn ngành đã đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 9,2 9,3 tỉ USD, đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Mặc dù tiêu thụ hàng dệt may Việt Nam tại thị trường nội địa hiện đang đạt 4,5 tỷ USD. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chỉ chiếm được khoảng 30% thị phần nội địa, phần còn lại thuộc về hàng ngoại nhập và các nhà may nhỏ trong cả nước. Dệt may Việt Nam cần một chiến lược phát triển toàn diện và dài hạn. Hàng ngoại nhập chiếm 30% thị phần, trong đó khoảng 20% là hàng dệt may nhập khẩu từ Trung Quốc. Hàng dệt may Việt Nam hiện đứng vị trí thứ 9 trong top 10 nuớc xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới nhưng so với nhiều nuớc châu Á khác thì tốc độ tăng trưởng của hàng dệt may Việt Nam vẫn còn thấp chỉ khoảng 2030% do hàng gia công nhiều (trong khi đó Trung Quốc là 80%, Indonesia 48%). Hiện trạng này đòi hỏi doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam tích cực nâng cao giá trị xuất khẩu hàng FOB (Free on Board) nhằm giảm tỷ lệ gia công, tăng giá trị xuất khẩu và đây cũng đuợc xem là giải pháp để vuợt qua giai đoạn khó khăn do ảnh huởng của suy thoái kinh tế hiện nay. Những giải pháp đặt ra để tháo gỡ khó khăn trong tình hình hiện nay cho ngành dệt may là việc tìm kiếm, mở rộng sang các thị truờng mới, thực hiện cơ cấu lại sản xuất, tiết giảm chi phí, cải tiến khâu phục vụ sản xuất, áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới. Bên cạnh đó, ưu tiên mở rộng xuất khẩu hàng FOB vào thị trường mới mà Việt Nam có lợi thế như thị trường Nga, Nam Phi, Trung Ðông… là những thị trường lớn, dễ tính và đặc biệt là giá rất hấp dẫn. Ngày 19112008, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 422008QÐBCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Trong đó, mục tiêu phát triển là: Phát triển ngành dệt may trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu: thoả mãn ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong nước, tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội; nâng cao khả năng cạnh tranh. Ðảm bảo cho các doanh nghiệp dệt may phát triển bền vững, hiệu quả trên cơ sở công nghệ hiện đại, quản lý hệ thống chất lượng, quản lý lao động và môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.
Xem thêm

52 Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường dự án nuôi trồng thủy sản tại xã trung tú và đồng tân, huyện ứng hòa, hà tây

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI XÃ TRUNG TÚ VÀ ĐỒNG TÂN, HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ TÂY

Đánh giá chi tiết các tác động tới môi trường đất, nước, không khí khi thực hiện dự án nuôi trồng cá nước ngọt như cá rô phi, cá chép, các quả tại 2 xã Trung Tú và Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Báo cáo này đã được sở tài nguyên môi trường Hà Nội phê duyệt năm 2008

69 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BV THIỆU HÓA - SLIDES

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BV THIỆU HÓA - SLIDES

Phần Mở Đầu -------Chương I: Mô Tả Tóm Tắt Dự Án -------Chương II: Điều Kiện Môi Trường Tự Nhiên Và Kinh Tế Xã Hội Khu Vực Thực Hiện Dự Án -------Chương III: Đánh Giá Các Tác Động Môi Trường -------Chương IV: Biện Pháp Giảm Thiểu Tác Động Xấu, Phòng Ngừa Và Ứng Phó Sự Cố Môi Trường -------Chương V: Chương Trình Quản Lý Và Giám Sát Môi Trường -------Chương VI: Tham Vấn Ý Kiến Cộng Đồng -------Kết Luận Kiến Nghị

46 Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy bia đà nẵng

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY BIA ĐÀ NẴNG

Mô tả tóm tắt dự án xây dựng nhà máy sản xuất bia đà nẵng. Phân tích điều kiện môi trường và điều kiện kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án. đánh giá tác động môi trường. Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tác động xấu và ứng biến khi có sự cố môi trường. Dự án nằm khu công nghiệp Hoà Cầm

42 Đọc thêm

Sổ tay đánh giá tác động môi trường có sự tham gia của cộng đồng

SỔ TAY ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

“Sổ tay đánh giá tác động môi trường có sự tham gia của cộng đồng” gồm ba phần chính: Một số thông tin chung về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường; Kỹ năng cơ bản thực hiện tham vấn cộng đồng; Một số yêu cầu về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường của các tổ chức quốc tế. Tài liệu cung cấp một số thông tin chung và một số chỉ dẫn cần thiết về công tác tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường của dự án để các bên liên quan thực hiện tốt công tác này.
Xem thêm

73 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

Bài thuyết trình đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn nêu bật được những tổng quan về dự án, vị trí, phạm vi, tiến độ, phân tích các dự án thay thế và phân tích các tác động đến môi trường... Là một bài mẫu chuẩn cho một báo cáo đánh giá tác động môi trường

54 Đọc thêm

Cùng chủ đề