GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 5 TUẦN 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 5 TUẦN 1":

giáo án toán lớp 5 tuần 10

giáo án toán lớp 5 tuần 10

giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10. giáo án toán lớp 5 tuần 10.
Xem thêm

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 6

giáo án toán lớp 5 tuần 6

giáo án toán lớp 5 tuần 6.giáo án toán lớp 5 tuần 6.giáo án toán lớp 5 tuần 6.giáo án toán lớp 5 tuần 6.giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6.giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 18

giáo án toán lớp 5 tuần 18

giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 34

giáo án toán lớp 5 tuần 34

giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 22

giáo án toán lớp 5 tuần 22

giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 10

giáo án toán lớp 5 tuần 10

giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 14

giáo án toán lớp 5 tuần 14

giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.vgiáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 30

giáo án toán lớp 5 tuần 30

giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 26

giáo án toán lớp 5 tuần 26

giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26

Đọc thêm

Giáo án bồi dưỡng hsg

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9 chi tiết, tỉ mỉ. Ngoài việc cung cấp tài liệu , giáo án còn định hướng việc xây dựng và cách thức xây dựng bài tập hiệu quả cho các giáo viên và học sinh yêu thích môn toán

71 Đọc thêm

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 4

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 4

Giáo án bồi dưỡng Toán cho học sinh lớp 4 là tài liệu hữu ích dành cho các thầy cô giáo tham khảo soạn giáo án dạy thêm, ôn luyện môn Toán cho các em học sinh lớp 4 hiệu quả. Mời quý thầy cô tham khảo và tải bộ giáo án miễn phí phục vụ việc dạy học. GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 4 Chương trình bồi dưỡng Toán lớp 4 Kiến thức cơ bản : Phần 1 Cách đọc và viết các số có nhiều chữ số: Ôn lại cách đọc và viết số có nhiều chữ số. Lấy một số ví dụ minh họa VD1 : Đọc các số sau : 350103762 , 203762023 ,672023501,…. VD 2 : Viết các số sau : Hai trăm linh năm triệu ( 205000 000 ) Bốn trăm linh năm nghìn ba trăm mười lăm ( 405315) VD3: Viết các số sau biết rằng số đó gồm : a. 9 vạn, năm nghìn và tám mươi đơn vị. b. 5 trăm triệu, 7 nghìn và 0 đơn vị. c. 17 vạn, 6 nghìn 7 chục và 8 đơn vị. 4. Ghi giá trị của chữ số 8 trong mỗi số sau : 183700300; 897634321 ; 978456123 ; 157708406 ; 672803412 ; 967403108; 5 . Viết số sau thành tổng theo hai cách khác nhau: 2614354 ; 8136514 ; 7328140 ; Ví dụ : 1545 = 1000 + 500 + 40 + 5 = 1 x 1000 + 4 x 10 + 5 x 1 . 6, Tìm 5 số đứng liên tiếp trước và 5 số đứng liên tiếp sau số 31501; 13377; MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN , PHÂN SỐ A, SỐ TỰ NHIÊN : I. Những điều cần lưu ý: 1, Có 10 chữ số là 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,khi viết một số tự nhiên ta sử dụng 10 số trên . Chữ số Đầu tiên kể từ bên trái của một số tự nhiên phải khác 0. 2, Phân tích cấu tạo của một số tự nhiên: ab = a x 10 + b abc = a x 100 + b x10 + c = ab x 10 + c abcd = a x 1000 + b x 100 + c x10 + d = abc x 10 + d = ab x 100 + cd 3, Quy tắc so sánh hai số tự nhiên: a. Trong hai số tự nhiên số nào có chữ số nhiều hơn thì số đó lớn hơn. VD :
Xem thêm

30 Đọc thêm

Đề thi 8 tuần kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2014 - THCS Lý Thường Kiệt

ĐỀ THI 8 TUẦN KÌ 1 LỚP 9 MÔN TOÁN NĂM 2014 - THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2014 Trường THCS Lý Thường Kiệt Bài 1: (2 điểm )  Thực hiên phép tính: a/  2√5 - √125 - √80 b/ (15 √50 + 5 √200 - 3 √450) : 8 √10 Bài 2: (1 điểm ) Chứng minh đẳng thức  Bài 3: (1 điểm ) Chỉ ra hàm số bậc nhất trong các hàm số sau và xác định các hệ số a, b của chúng a/ y = 2x +1 b/  y = 1/x - 3 c/ y =  – 4x Bài 4: (2 điểm ) a/ Vẽ đồ thị của hàm số  y = x – 3 b/ Xác định hàm số y = ax +b biết đồ thị của nó đi qua điểm A( – 2  ; 3 )  và song song với đường thẳng  y = x +2 Bài 5: (4 điểm ) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm , BC = 10cm và đường cao AH . a/ Tính độ dài đoạn AC , AH ? b/ Tính độ dài đoạn  BH  . Tính tỉ số lượng giác của góc BAH ? ( lấy 3 chữ số thập phân ) c/ Gọi M là trung điểm của cạnh AC . Chứng minh : MH là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AB. Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2014 Tuyensinh247 liên tục cập nhật đề thi và đáp án 8 tuần học kì 1 môn Toán lớp 9, các em thường xuyên truy cập để tham khảo những đề thi mới nhất. Nguồn
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2013 (Phần 1)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 7 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 1)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 7 môn toán năm 2013 phần 1 (từ đề số 1 - đề số 5), ngày 26/11/2013. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 1 Dạng bài đề số 1, đề số 2: 1. Thực hiện phép tính  2. Tìm x 3. Tìm các số a ; b ; c biết 4. So sánh 2 đường thẳng 5. Chứng minh 2 tam giác bằng nhau 6. Chứng minh 2 đoạn thẳng vuông góc, song song Thời gian làm bài 90 phút Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 2 Thời gian làm bài 90 phút Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 3 Thời gian làm bài 90 phút Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 4 Thời gian làm bài 90 phút Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 5 Thời gian làm bài 90 phút Trên đây là 5 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 phần 1 Tuyensinh247 đã tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 phần 2 các em theo dõi tại đây: Xem thêm:
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 11 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2013 - 2014 phần 2, gồm 5 đề ( đề số 3 - đề số 7) có lời giải chi tiết ở phía dưới, ngày 27/11/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 3 Dạng bài đề số 3 1. Tìm tập xác định của hàm số  2. Giải phương trình 3. Tìm số hạng chứa x 4.  Tính xác suất 5. Tìm ảnh của đường thẳng 6. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  7. Xác định thiết diện của hình chóp  8. Lập số tự nhiên 9. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  Thời gian làm bài 90 phút Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 3 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 4   Thời gian làm bài 90 phút Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 5 Thời gian làm bài 90 phút Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 5 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 6 Thời gian làm bài 90 phút Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 6 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 7 Thời gian làm bài 90 phút Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 7 Trên đây là 5 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 phần 2 Tuyensinh247 đã cập nhật đề thi phần 3 các em theo dõi tại đây:
Xem thêm

15 Đọc thêm

GIÁO ÁN TUẦN 5

GIÁO ÁN TUẦN 5

kế hoạch giảng dạy tuần 5 lớp 4 đầy đủ thông tin của 1 tuần dạy đã tích hợp đầy đủ. môi trường, biển đảo, không cần chỉnh sữa gì giáo án chuẩn và bạn không tốn thời gian làm bài vất vả và............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xem thêm

31 Đọc thêm

Đề thi thử học sinh giỏi lớp 12 môn toán năm 2014 (Phần 1)

ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN TOÁN NĂM 2014 (PHẦN 1)

Cập nhật đề thi thử học sinh giỏi lớp 12 môn toán năm 2014 phần 1 gồm 5 đề thi ( từ đề số 1 - đề số 5), ngày 29/11/2013 Đề thi thử học sinh giỏi lớp 12  môn Toán năm 2014 - đề số 1 Dạng bài đề số 1: 1. Giải hệ phương trình 2. Chứng minh 3. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng 4. Chứng minh 2 đường thẳng vuông góc 5. Tìm số nguyên Đề thi thử học sinh giỏi lớp 12  môn Toán năm 2014 - đề số 2 Dạng bài đề số 2: 1. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng 2. Giải phương trình, hệ phương trình 3.  Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức 4. Tính độ dài đoạn thẳng Đề thi thử học sinh giỏi lớp 12  môn Toán năm 2014 - đề số 3 Đề thi thử học sinh giỏi lớp 12  môn Toán năm 2014 - đề số 4 Đề thi thử học sinh giỏi lớp 12  môn Toán năm 2014 - đề số 5 Trên đây là 5 đề thi thử học sinh giỏi lớp 12 môn Toán năm 2014 (P1) Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử học sinh giỏi lớp 12 môn Toán năm 2014 (P2) các em thường xuyên theo dõi tại đây:    
Xem thêm

5 Đọc thêm

TAP VIET LOP 1 tuần 13

TAP VIET LOP 1 TUẦN 13

bài tập viết lớp 1, gián án tập viết lớp 1, bài soạn power point tập viết lớp 1, tuần 13 tập viết lớp 1, tuần 13 pp tập viết lớp 1, bài giảng giáo án điện tử lớp 1, bài giảng giáo án lớp 1 tuần 13 tập viết.

21 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2013 (Phần 1)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 5 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 1)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2013 -2014  phần 1 gồm 2 đề thi và đáp án (từ đề số 1 - đề số 2), ngày 11/12/2013. Ma Trận đề thi toán lớp 5 học kì 1  BẢNG MA TRẬN MÔN TOÁN   Nội dung kiến thức   Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG Số câu       Điểm Trắc nghiệm Tự luận Trắc nghiệm Tự luận Trắc nghiệm Tự luận PHẦN 1 - Xác định giá trị theo vị trí của các chữ số trong số thập phân. - So sánh số thập phân. - Tỉ số phần trăm. - Đổi đơn vị đo khối lượng. Câu:     4   1   1   6 Điểm 2   0,5   0,5   3 PHẦN 2 Bài 1: Thực hiện các phép tính cộng ,trừ, nhân, chia số thập phân. Vận dụng tìm thành phần chưa biết. Câu       1   1 2 Điểm       2   1 3 - So sánh số thập phân bằng cách tính nhẩm nhân số thập phân với 10, 100, 1000 và nhân số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 hoặc chia số thập phân cho 10, 100; 1000; … Câu           1     1 Điểm       2     2 -Giải bài toán tìm diện tích hình tam giác. Câu:4           1 1 1Điểm           2 2 Tổng câu-Điểm Câu 4 3 3 10 Điểm 2 4,5 3,5 10 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - đề số 1 Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - đề số 1 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - đề số 2 Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - đề số 2 Trên đây là 2 đề thi và đáp án học kì 1 môn Toán lớp 5 phần 1 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn toán lớp 5 phần 2 các em thường xuyên theo dõi tại đây:  
Xem thêm

5 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 3 MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT

GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 3 MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT

GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 3 MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT Tập đọc BẠN CỦA NAI NHỎ (Tiết 1) I.Mục tiêu + Đọc đúng, rõ toàn bài; biết đọc liên mạch các từ, cụm từ trong câu; ngắt nghỉ hơi đúng và rõ ràng. + Hiểu nghĩa ý nghĩa câu chuyện: Người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng cứu người, giúp người. ( trả lời được các câu hỏi trong SGK ). GDKNS: Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác Toán: KIỂM TRA I.Mục tiêu: Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau: Đọc, viết các số có hai chữ số, viết số liền trước, số liền sau. Kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 Giải toán bằng một phép tính đã học. Đo, viết số đo độ dài đoạn thẳng Rèn tính cẩn thận, tự giác làm bài, thông minh. II.Chuẩn bị GV: Đề KT HS: Sách giáo khoa, vở toán.
Xem thêm

Đọc thêm

Bài tập cuối tuần môn Toán Tuần 31 Lớp 1

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN TUẦN 31 LỚP 1

phiếu bài tập cuối tuần tuần 31 môn Toán dành cho học sinh lớp 1 - ôn luyện về các ngày trong tuần và cách xem giờ đúng

2 Đọc thêm