NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ Ô NHIỄM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ Ô NHIỄM":

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC MẶT VÀ NƯỚC NGẦM CỦA CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC MẶT VÀ NƯỚC NGẦM CỦA CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

PHẦN I: MỞ ĐẦU1.1.Đặt vấn đề- Chăn nuôi là một ngành kinh tế quan trọng, trên thế giới chăn nuôi chiếm40% GDP ngành nông nghiệp, giải quyết việc làm cho 1,3 tỉ dân. Ở Việt Namchăn nuôi chiếm 27% tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp, giải quyết việc làm chohơn 10 triệu lao động [18].Tuy nhiên bên cạnh s[r]

49 Đọc thêm

Tài liệu BÁO CÁO "NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG HỒ CÔNG VIÊN 29/3 – TP ĐÀ NẴNG " ppt

TÀI LIỆU BÁO CÁO "NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG HỒ CÔNG VIÊN 29/3 – TP ĐÀ NẴNG " PPT

21.97 1.08 1.78 5.45 10 TT8D 64.23 41.42 18.14 0.87 1.69 6.02 Tiêuchuẩn EQG 91,3 315 197 3,5 0,486 17 Nhận xét : Hiện tại, ở nước ta chưa có tiêu chuẩn đánh giá mức độ ô nhiễm KLN trong trầm tích. Do đó để đánh giá mức độ ô nhiễm, ở đây đã sử dụng tiêu chuẩn của nước ngoà[r]

6 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI MỘT SỐ CỤM CÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI MỘT SỐ CỤM CÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

huỳnh (SO2), axit sunfua (H2S) và các loại Nito oxit (NOx) đều vượt quá quy chuẩnkỹ thuật quốc gia về Môi trường, Kết quả một số đợt quan trắc chất lượng nước vàonăm 2010 trên các sông Giá, Rế, Đa Độ tại nhiều điểm cho thấy thông số BOD5vượt từ 1,03 – 1,7 giới hạn cho phép; COD vượt 1,24 – 3,5 lần;[r]

27 Đọc thêm

Nghiên cứu mức độ phát sinh biến dị ở các giống lúa chất lượng bằng đột biến cảm ứng (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu mức độ phát sinh biến dị ở các giống lúa chất lượng bằng đột biến cảm ứng (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu mức độ phát sinh biến dị ở các giống lúa chất lượng bằng đột biến cảm ứng (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu mức độ phát sinh biến dị ở các giống lúa chất lượng bằng đột biến cảm ứng (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu mức độ phát sinh biến dị ở các giống lúa chất lượng bằng đột biến cảm ứng ([r]

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG

đối với sức khỏe con người và cây trồng do ô nhiễm không khí gây ra.- Phương pháp lập bản đồ ô nhiễm không khí và công cụ GIS.- Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập các số liệu về môi trường tựnhiên và kinh tế- xã hội khu vực nghiên cứu.- Phương pháp điều tra, khảo sát, thu[r]

20 Đọc thêm

PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH NHẤT ĐẠI

PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH NHẤT ĐẠI

Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty TNHH Nhất đạiMục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với bộ phận chăm sóc khách hàng của Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với bộ p[r]

Đọc thêm

Quan trắc môi trường không khí - Chương 1 pptx

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ - CHƯƠNG 1 PPTX

Nhiệt độ tầng này tăng lên rất nhanh tới khoảng +17000C. Do nhiệt độ cao, hạt không khí chuyển động nhanh nên chòu sức hút của trái đất rất ít. Những hạt chuyển động nhanh nhất thắng được ảnh hưởng trường trọng lực của trái đất sẽ không ngừng khuếch tán vào vùng không gian vũ trụ. Mặc dù chúng ta đã[r]

9 Đọc thêm

Giải pháp khử nitơ amôn trong nước ngầm pdf

GIẢI PHÁP KHỬ NITƠ AMÔN TRONG NƯỚC NGẦM

tài cho thấy: Vật liệu lưu giữ bùn mới dạng sợi Polyeste ép thành tấm có các đặc tính: nhẹ, thấm nước, bền trong môi trường ngậm nước, được gia công tạ i Việt Nam và dễ dàng cắt, ghép theo nhiều hình thức khuôn mẫu phù hợp với điều kiện thực tế của từng công trình, khả năng lưu giữ vi sinh vật tốt t[r]

6 Đọc thêm

Trẻ phơi nhiễm ô nhiễm không khí tăng nguy cơ tự kỷ ppt

TRẺ PHƠI NHIỄM Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TĂNG NGUY CƠ TỰ KỶ

Trẻ phơi nhiễm ô nhiễm không khí tăng nguy cơ tự kỷ Trẻ phơi nhiễm nhiều với không khí ô nhiễm dễ mắc bệnh tự kỷ. Một nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ em phơi nhiễm nhiều với không khí ô nhiễm do giao thông khi còn ở trong bụng mẹ và trong năm đầu đời sẽ dễ bị tự kỷ hơn.[r]

4 Đọc thêm

Ô nhiễm không khí nặng ở các khu vực của canada với sự gia tăng của bệnh ung thư

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NẶNG Ở CÁC KHU VỰC CỦA CANADA VỚI SỰ GIA TĂNG CỦA BỆNH UNG THƯ1

Ô nhiễm không khí nặng ở các khu vực của Canada với sự gia tăng của bệnh ung thư1 nghiên cứu đứng đầu bởi đại học California – Irvine đã phát hiện các mức độ cao của các chất gây ô nhiễm không khí ở các khu vực nông thôn gần những khu vực tinh chế cát chứa dầu, khí đốt và[r]

1 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (ZN, CU, PB, CD) TRONG TRẦM TÍCH PHÁT SINH DO LŨ KHU VỰC SÔNG PÔ KÔ, TỈNH KON TUM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (ZN, CU, PB, CD) TRONG TRẦM TÍCH PHÁT SINH DO LŨ KHU VỰC SÔNG PÔ KÔ, TỈNH KON TUM

Bài viết xác định hàm lượng kim loại nặng trong các lỗ khoan trầm tích lũ tại vùng nghiên cứu. Mẫu trầm tích được thu tại lưu vực sông Pô Kô, tỉnh Kon Tum. Kết quả cho thấy, hiện diện của Zn, Cu và Pb trong trầm tích tăng dần từ quá khứ đến hiện tại. Đánh giá mức độ ô nhiễm các kim loại trong trầm t[r]

Đọc thêm

GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TỰ ĐỘNG MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI QUA MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TỰ ĐỘNG MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI QUA MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Trong thời gian thực tập và nghiên cứu làm đồ án tại trung tâm Nghiên cứuvà Tư vấn Viễn thông Điện lực, được sự chỉ bảo tận tình của các thầy cùng cácanh trong trung tâm em đã xây dựng thành công giải pháp cho hệ thống kiểm soáttự động mức độ ô nhiễm nước thải qua mạng thông tin[r]

43 Đọc thêm

LỊCH SỬ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG CỦA HỒ TRỊ AN

LỊCH SỬ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG CỦA HỒ TRỊ AN

cuối cùng của sông Đồng Nai và La Ngà,sinh học của chúng [11, 9]. Các nghiên cứuvề ô nhiễm kim loại nặng trong các sông,với diện tích lưu vực là 14776 km2 và đóngvai trò quan trọng đối với các hoạt độnghồ trên thế giới chỉ ra rằng hàm lượng cáckim loại nặng trong trầm tích thường lớnnông nghi[r]

10 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU HÀNH VI SAU KHI MUA CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI CƯỚC TRẢ SAU MOBIGOLD TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

NGHIÊN CỨU HÀNH VI SAU KHI MUA CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI CƯỚC TRẢ SAU MOBIGOLD TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Nghiên cứu hành vi sau khi mua của khách hàng sử dụng gói cước trả sau MobiGold trên địa bàn thành phố HuếNội dung của bài thuyết trình bao gồm: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, mức độ chi trả và sự hài lòng của Nội dung của bài thuyết trình bao gồm: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, mức độ chi trả và[r]

Đọc thêm

ô nhiếm không khí hà nội

3Ô NHIẾM KHÔNG KHÍ HÀ NỘI

kê mới đây của Sở giao thông vận tải Hà Nội, hiện nay toàn thành phố cókhoảng 200 000 ô tô và 1,9 triệu xe máy. Đây là nguồn chủ yếu sinh raôxitnitơ, khí CmHn, SO2 và bụi, gây ô nhiễm trầm trọng.Hà Nội có khoảng 40 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông,chẳng hạn là nút giao thông Giải Ph[r]

11 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG

lấn chiếm khu vực sinh hoạt, phát thải ô nhiễm tới khu dân cư càng lớn, dẫn tới chấtlượng môi trường khu vực càng xấu đi.b, Nếp sống tiểu nông của người chủ sản xuất nhỏ có nguồn gốc nông dân đã ảnhhưởng mạnh tới sản xuất tại làng nghề, làm tăng mức độ ô nhiễm môi trườngKhông nh[r]

Đọc thêm

01-12 Các quyết định docx

01-12 CÁC QUYẾT ĐỊNH DOCX

chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Tư vấn và Công nghệ Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện.+ Quyết định số 1360/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 7 năm 2009, Quyết định số 1967/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2010 phê duyệt nội dung và dự toán năm 2009, 2010 của Dự án thành phần 2 “Điều tra, ngh[r]

4 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CẦU, ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CẦU, ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Sông Cầu là con sông quan trọng nhất trong hệ thống sông Thái Bình,là một trong những LVS lớn ở Việt Nam. Sông Cầu có vị trí địa lý đặc biệt,đa dạng và phong phú về tài nguyên cũng như về lịch sử phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh nằm trong lưu vực của nó. Sông Cầu cung cấp nước chosinh hoạt và[r]

91 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

NGHIÊN CỨU VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

26272930Khu vực bị ảnh hưởng do khí rò rỉ,Bhopal, Ấn ĐộĐêm 2/3/1984 (10 pm) và rạng sáng 3/3 (1.30 am)45.000 tấn khí methyl isocyanate (MIC) rò rỉ từ hai hầmlưu trữ của nhà máy SX TTS Union CarbideKhí rò rỉ không thoát được lên cao do hiện tượng“nghịch đảo nhiệt”, bao phủ một diện tích khoảng 8km2q[r]

25 Đọc thêm

Nghiên cứu áp dụng giải pháp can thiệp giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe người dân khu vực khai thác kim loại màu Thái Nguyên (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu áp dụng giải pháp can thiệp giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe người dân khu vực khai thác kim loại màu Thái Nguyên (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu áp dụng giải pháp can thiệp giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe người dân khu vực khai thác kim loại màu Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu áp dụng giải pháp can thiệp giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe người dân khu vực khai thác kim loại màu Th[r]

Đọc thêm