ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH":

TIỂU LUẬN: TRIỂN KHAI AN NINH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TIỂU LUẬN: TRIỂN KHAI AN NINH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tiểu luận Triển khai an ninh trong Thương mại điện tử trình bày một số biện pháp hoặc phương pháp bảo mật khi triển khai kinh doanh; giúp doanh nghiệp thực hiện các chiến lược thương mại điện tử thành công và hạn chế được các rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghi[r]

Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chính sách thuế trong TMĐT: xác định đối tượng nộp thuế; đối tượng chịu thuế;quản lý thuếChính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực TMĐT: các chính sách này baogồm: đào tạo về TMĐT cho đội ngũ cán bộ QLNN và cộng đồng DN; đào tạo chínhquy về TMĐT trong các trường cao đẳng và đại h[r]

27 Đọc thêm

Báo cáo môn thương mại điện tủ TÌM HIỂU CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỦ TÌM HIỂU CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Báo cáo môn thương mại điện tủ TÌM HIỂU CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.
Định Nghĩa Mô Hình Kinh Doanh TMĐT
Các Yếu Tố Cấu Thành Mô Hình TMĐT
Vai Trò Của Các Mô Hình Kinh Doanh TMĐT
Các Mô Hình Kinh Doanh TMĐT

25 Đọc thêm

Kinh nghiệm quản lý thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại một số nước

KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THUẾ TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI MỘT SỐ NƯỚC

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay, Việt Nam đang là thị trường màu mỡ cho phát triển thương mại điện tử. Thực tế này đòi hỏi thời gian tới cần phải tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Qua nghiên cứu cách thức quản lý thuế đối với hoạt đ[r]

3 Đọc thêm

Nghiên cứu ứng dụng của Thương mại điện tử trong mua bán trực tuyến

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG MUA BÁN TRỰC TUYẾN

Nghiên cứu ứng dụng của Thương mại điện tử trong mua bán trực tuyến
Trong giai đoạn hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT) có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. CNTT là một trong những yếu tố góp phầ[r]

27 Đọc thêm

Ứng dụng KTQT vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

ỨNG DỤNG KTQT VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Ứng dụng KTQT vào
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Ứng dụng KTQT vào
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Ứng dụng KTQT vào
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Ứng dụng KTQT vào
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Ứng dụng KTQT vào
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

19 Đọc thêm

Nghiên cứu về các mô hình kinh doanh trong Thương mại điện tử

NGHIÊN CỨU VỀ CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Nghiên cứu về các mô hình kinh doanh trong Thương mại điện tử
Mô hình kinh doanh là mô hình mà doanh nghiệp tiến hành kinh doanh nhằm đạt được chiến lược kinh doanh đã đề ra (Rappa 2003 Turban 2004)
Mô hình kinh doanh miêu tả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các thành phần cấu tạo lên[r]

48 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Qua quá trình tìm hiểu cùng với sự giới thiệu của nhà trường Trường cao đẳng Công nghệ thông tin, em đã được nhận vào thực tập tại Công ty TNHH MTV Phan Gia Huy trong khoảng thời gian từ ngày 24122015 đến ngày 24012016, với đề tài: “Phân tích tình hình kinh doanh và ứng dụng thương mại điện tử tại C[r]

60 Đọc thêm

Khi ứng dụng giải pháp kinh doanh thương mại điện tử doc

KHI ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DOC

Khi ứng dụng giải pháp kinh doanh thương mại điện tử - Thương mại điện tử (TMĐT) không chỉ là bán hàng trên mạng hay trên internet mà là hình thái kinh doanh bằng các phương pháp điện tử, bao gồm tất cả các hoạt động như: giao dịch, mua[r]

3 Đọc thêm

BÀI GIẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: CHƯƠNG 3 ĐÀM THỊ THUỶ

BÀI GIẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: CHƯƠNG 3 ĐÀM THỊ THUỶ

Chương 3 trình bày về An ninh Thương mại điện tử. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Vấn đề an ninh cho các hệ thống Thương mại điện tử, Các khía cạnh của an ninh Thương mại điện tử, Hệ thống bảo mật trong Thương mại điện tử, Một số giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh trong Thương mại điện tử.

Đọc thêm

BÀI GIẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: CHƯƠNG 4 ĐÀM THỊ THUỶ

BÀI GIẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: CHƯƠNG 4 ĐÀM THỊ THUỶ

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm và vai trò của sàn giao dịch Thương mại điện tử, Các đặc trưng cơ bản của sản giao dịch Thương mại điện tử, Phân loại sàn giao dịch Thương mại điện tử, Lợi ích kinh doanh qua sàn giao dịch Thương mại điện tử, Các[r]

25 Đọc thêm

HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2010

HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2010

LỜI MỞ ĐẦU 3
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 4
II. MỘT SỐ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 4
1. Quảng cáo trên mạng 4
2. Thông tin 5
3. Xuất bản 6
4. Thanh toán 6
5. Bán hàng trên mạng 7
III. TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM[r]

16 Đọc thêm

Báo cáo BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Báo cáo BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Thương mại điện tử (TMĐT) là hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu.

TMĐT chỉ bao gồm các hoạt động thương mại được tiến hành trên mạng máy tính mở như internet, trong đó các đối tác thương mại sử dụn[r]

15 Đọc thêm

Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử

CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

tuyến và các tạp chí, báo đã trở nên chỗ dựa chính cho các doanh nghiệp hiện nay. Web cho phép các nhà sản xuất tích hợp thương hiệu của họ sâu sắc hơn với các sản phẩm. Người tạo ra cuộc cách mạng theo xu hướng này là nhà sản xuất ô tô cao cấp BMW. Website bmwfilms.com của công ty là một sự sáng tạ[r]

9 Đọc thêm

Thương mại điện tử trong kinh doanh dịch vụ

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ

Chương 1: Vai trò và xu hướng phát triển TMĐT

1.1 Những khái niệm cơ bản về dịch vụ
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của dịch vụ
a) Khái niệm:
• Có nhiều KN dịch vụ:
DV là kết quả mang lại nhờ hoạt động tương tác giữa người cung cấp và khách hàng cũng như nhờ các hoạt động vủa nhà cung cấp để đáp ứng nh[r]

11 Đọc thêm

Những sai lầm của doanh nghiệp trong thương mại điện tử pot

NHỮNG SAI LẦM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Những sai lầm của doanh nghiệp trong thương mại điện tử? Các doanh nghiệp thường có những sai lầm gì trong thương mại điện tử? Một số lỗi thông thường mà các doanh nghiệp mắc phải khi áp dụng thương mại điện tử như là một công cụ tiếp thị và[r]

4 Đọc thêm

Các doanh nghiệp thường có những sai lầm gì trong thương mại điện tử? pptx

CÁC DOANH NGHIỆP THƯỜNG CÓ NHỮNG SAI LẦM GÌ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ? PPTX

Các doanh nghiệp thường có những sai lầm gì trong thương mại điện tử? Một số lỗi thông thường mà các doanh nghiệp mắc phải khi áp dụng thương mại điện tử như là một công cụ tiếp thị và bán hàng là: • Tin rằng mọi hoạt động kinh doanh đều giải quyết[r]

3 Đọc thêm

Tiểu luận môn Thương mại điện tử Nghiên cứu vấn đề thanh toán qua mạng

TIỂU LUẬN MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ THANH TOÁN QUA MẠNG

Tiểu luận môn Thương mại điện tử Nghiên cứu vấn đề thanh toán qua mạng
Hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa Internet đang phát triển mạnh mẽ, hầu hết các lĩnh vực trong đời sống, kinh tế, xã hội,… đều đang được ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi.
Cùng với sự phát triển đó, thương mại điện tử cũng đang[r]

44 Đọc thêm

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty thương mại Dịch vụ traserco

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty thương mại Dịch vụ traserco

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty thương mại Dịch vụ trasercoPhân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty thương mại Dịch vụ trasercoPhân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doan[r]

Đọc thêm

Đồ án xây dựng website thương mại điện tử kinh doanh màn rèm cửa

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KINH DOANH MÀN RÈM CỬA

Ngày nay, công nghệ thông tin và thương mại điện tử có mặt hầu hết trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và trở thành một công cụ hỗ trợ rất đắc lực trong công tác quản lý kinh doanh. Thương mại điện tử không những đem lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp mà tăng khả năng cạnh tranh của doanh ngh[r]

84 Đọc thêm

Cùng chủ đề