DÂN CƯ VEN BIỂN

Tìm thấy 7,304 tài liệu liên quan tới từ khóa "DÂN CƯ VEN BIỂN":

Một số đặc điểm bệnh tật cộng đồng dân cư 5 tỉnh ven biển miền Bắc

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 5 TỈNH VEN BIỂN MIỀN BẮC

Bài viết trình bày nghiên cứu một số đặc điểm bệnh tật của cộng đồng dân cư 5 tỉnh ven biển miền Bắc. Đối tượng và phương pháp: mô tả cắt ngang có phân tích ở 4.360 hộ gia đình tại 8 khu vực kinh tế đặc thù ven biển miền Bắc.

7 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Hướng đến sự phát triển bền vững các vùng dân cư trên đất ngập nước ven biển - huyện Cần Giờ Tp.HCM ppt

BÁO CÁO KHOA HỌC: HƯỚNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC VÙNG DÂN CƯ TRÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN - HUYỆN CẦN GIỜ TP.HCM PPT

cư thưa thớt rác được thải tự do xuống sông rạch. Bảng 3. Các vùng tập trung rác trong huyện Cần Giờ Khối lượng (Tấn) Vùng tập trung Bãi Cần Thạnh Bãi Dà đỏ Cư ly vận chuyển (km) Xã Cần Thạnh 4 6,5 Xã Long Hòa 6,5 32,6 Xã Bình Khánh 3 9,5 Xã An Thới Đông – Lý Nhơn 2,5 24 Tổng 10,5 5,5 72 Nguồn : TLT[r]

8 Đọc thêm

SINH KẾ VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

SINH KẾ VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

xuất, nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức tiêu thụ sảnphẩm có hiệu quả. Cũng nên mở rộng nghiên cứu ở cả ba vùng sinh thái: vùngven biển, vùng bị xâm nhập mặn theo mùa và vùng chịu tác động bởi nước lũhằng năm.Từ khóa: Biến đổi khí hậu, các hoạt động sinh kế, thích ứng,[r]

15 Đọc thêm

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG NGẬP MẶN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHO VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG NGẬP MẶN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHO VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Dưới tác động của BĐKH xói lở bờ biển và suy thoái rừng ngập mặn đã gây nên thiệt hại rất lớn về kinh tế, xã hội và môi trường. Rừng ngập mặn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo chức năng phòng hộ, phòng chống sạt lở, xói mòn đất, xói mòn bờ biển, bảo vệ đê biển, bảo vệ môi trường sinh[r]

Đọc thêm

Tài liệu GIẢI PHÁP NÀO ỨNG PHÓ VỚI HIỆN TƯỢNG NƯỚC BIỂN DÂNG TRONG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN VIỆT NAM pptx

TÀI LIỆU GIẢI PHÁP NÀO ỨNG PHÓ VỚI HIỆN TƯỢNG NƯỚC BIỂN DÂNG TRONG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN VIỆT NAM PPTX

hướng Qui hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050", mới xác định quan điểm chủ đạo trong phát triển đô thị Việt Nam là phát triển đô thị phải đảm bảo ổn định, bền vững và trường tồn, bảo vệ môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái.. 2.2. Hiện tượng nước[r]

6 Đọc thêm

luận văn 'chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2000 đến nay tại việt nam'

LUẬN VĂN 'CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐẾN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY TẠI VIỆT NAM'

các tác động tiêu cực đến các vùng ni tơm, vùng du lịch và cả đến hệ thống RNM. Để phòng chống suy thối chất lượng nước mặt, trong quy hoạch các cơng trình du lịch và các khu dân cư tập trung bắt buộc phải có cơng trình xử lý nước thải. Cơ sở thiết kế là định mức xả thải vào hệ thống dòng ch[r]

8 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG part 5 ppsx

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG PART 5 PPSX

kiên quyết và có hiệu quả hơn Luật Khoáng sản. - Xây dựng quy hoạch thống nhất sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đánh giá và quy hoạch khai thác khoáng sản. Hạn chế và sớm tiến tới nghiêm cấm tình trạng khai thác mỏ một cách tự phát, bừa bãi. Đối với tài nguyên khoáng sản[r]

19 Đọc thêm

KT15PKII Địa7

KT15PKII ĐỊA7

Họ và Tên: Kiểm tra: Lớp: Môn: Đề Câu 1) Lục đòa Ôxtraylia nổi tiếng thêù giới vì sự độc đáo của:A. Rất nhiều loài bạch đànB. Các loài thú có túiC. Nhiều loại thú quý hiếmD. Ý 1 và 2 đúngCâu 2) Ngành sản xuất nông nghiệp của Ôxtraylia phát triển ở trình độ cao thể hiện ở:A. Tỉ lệ lao động dòch vụ rấ[r]

1 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TẢI LƯỢNG CHẤT THẢI ẢNH HƯỚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH THANH HÓA

ĐÁNH GIÁ TẢI LƯỢNG CHẤT THẢI ẢNH HƯỚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH THANH HÓA

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt nam có điều kiện tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú đã tạo điều kiện cho nước ta có điều kiện phát triển kinh tếxã hội, đặc biệt là vùng ven biển, nhưng chính sựu phát triển kinh tếxã hội của đất nước cũng là tiềm năng gây ô nhiễm nặng nề đến môi tr[r]

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẬU LỘC TỈNH THANH HÓA

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẬU LỘC TỈNH THANH HÓA

Huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hóa là huyện ven biển đặc biệt có mật độ dân cư sinh sống khá cao, đây là một huyện đang phát triển của tỉnh Thanh Hóa, thu hút khá nhiều sự đầu tư bên ngoài c[r]

11 Đọc thêm

kiểm tra 1 tiết Địa lí 8

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 8

KIỂM TRA 1 TIẾTMôn: Địa líI. Phần trắc nghiệmHS chọn phương án trả lời đúng ghi vào giấy làm bàiCâu 1: Điều gì sau đây không đúng với đặc điểm dân cư khu vực Đông Nam Á a. Dân cư đông đúc, dân số trẻ chiếm số đông. b. Gia tăng dân số thấp hơn mức gia tăng dân số trung bình của châu Á v[r]

1 Đọc thêm

BÀI TẬP SGK MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 (28)

BÀI TẬP SGK MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 (28)

BÀI 1 TRANG 14 SGK ĐỊA LÍ 9Câu hỏi. Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.Trả lời+ Phân bố dân cư nước ta rất không đồng đều trên lãnh thổ:- Dân cư tập trung đông ở vùng đồng bằng, ven biển và các đô thị. Đồng bằng sông Hồnglà nơi có m[r]

1 Đọc thêm

BÀI 1 TRANG 14 SGK ĐỊA LÍ 9

BÀI 1 TRANG 14 SGK ĐỊA LÍ 9

Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư củanước ta.1. Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.Trả lời+ Phân bố dân cư nước ta rất không đồng đều trên lãnh thổ:- Dân cư tập trung đông ở vùng đồng bằng, ven biển và c[r]

1 Đọc thêm

4 BÀI 4 THỰC HÀNHPHÂN TÍCHLƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI1

4 BÀI 4 THỰC HÀNHPHÂN TÍCHLƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI1

thị và nơi phân bố.- Nhóm dưới tuổi lao động giảm.- Nhóm tuổi lao động tăng.=> Dân số TP Hồ Chí Minh đang “ già “đi.3. Đọc lược đồ phân bố dân cưchâu Á- Khu vực tập trung đông dân: Nam Á, ĐôngÁ, Đông Nam Á- Các siêu đô thị tập trung ven biển hoặccác con sông lớnCũng cố:• Xác địn[r]

9 Đọc thêm

KHÁI QUÁT ĐỊA LÝ TỈNH TIỀN GIANG ppt

KHÁI QUÁT ĐỊA LÝ TỈNH TIỀN GIANG

- Khu vực trũng phía Bắc Đồng Tháp Mười (bao gồm hầu hết huyện Tân Phước) có cao trình phổ biến từ 0,60 - 0,75m, cá biệt tại xã Tân Lập 1 và Tân Lập 2 có cao trình thấp đến 0,4 - 0,5m. Do lũ hàng năm của sông Cửu Long tràn về Đồng Tháp Mười cộng với cao trình mặt đất thấp nên đây là khu bị ngập nặng[r]

15 Đọc thêm

CÂU 2 - MỤC 3 - TIẾT HỌC 39 - TRANG 137 - SGK ĐỊA LÍ 8

CÂU 2 - MỤC 3 - TIẾT HỌC 39 - TRANG 137 - SGK ĐỊA LÍ 8

Là một nước ven biển, Việt Nam có thuận lợi gì trong phát triểnkinh tế?Là một nước ven biển, Việt Nam có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế?Trả lờiBiển nước ta giàu hải sản(cá, tôm,...), khoáng sản (dầu khí, ti-tan...), có nhiều vũng vịnh sâu, nhiều bãi biển đẹp... thu[r]

1 Đọc thêm

Thành phố xinh đẹp ven biển doc

THÀNH PHỐ XINH ĐẸP VEN BIỂN DOC

Hàng ngày đều có những chuyến du thuyền chở khách du lịch đi ngắm cảnh ven thành phố. Những con phố dài với các cửa tiệm mua sắm san sát sẽ khiến các cô gái thỏa sức mua đồ, sắm sửa. Màn tiệc ánh sáng thu hút sự chú ý của du khách. Hoàng hôn tuyệt đẹp trên vịnh. Linh Phạm

11 Đọc thêm

NHẬN DẠNG XÓI LỞ BỜ VÙNG CỬA SÔNG VÀ VEN BIỂN MIỀN TRUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP ỨNG XỬ THÍCH HỢP

NHẬN DẠNG XÓI LỞ BỜ VÙNG CỬA SÔNG VÀ VEN BIỂN MIỀN TRUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP ỨNG XỬ THÍCH HỢP

nghiêm trọng.Hình 11: Các resort được xây dựng trên khu vực biến động trở thành đối tượng dễ bị tổnthương lại dẫn tới tình trạng lúng túng tìm giải pháp bảo vệ.91.4.2 “Giải pháp bảo vệ bờ” chưa phù hợp:Trong trường hợp giải pháp tổng thể đã được lựa chọn đúng đắn thì công trình vẫn có thểbị phá hoại[r]

18 Đọc thêm

ĐỀ HK I ĐỊA 7 (10-11)

ĐỀ HK I ĐỊA 7 10 11

Pleikần, ngày 04 tháng 12 năm 2010 DUYỆT CỦA BGH TỔ DUYỆT ĐỀ Giáo viên duyệt đề Phạm Thị Thanh Thúy Phạm Thị Thúy HồngĐỀCHÍNH THỨC PHÒNG GD & ĐT NGỌC HỒI ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ ITRƯỜNG THCS TT PLEIKẦN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: ĐỊA LÝ - LÔÙP 7Câu 1: 2 điểmMỗi ý đúng được 1 điểm*[r]

4 Đọc thêm

giáo án bài 37 dân cư bắc mĩ - địa lý 8 - gv. ng văn tình

GIÁO ÁN BÀI 37 DÂN CƯ BẮC MĨ - ĐỊA LÝ 8 - GV. NG VĂN TÌNH

? Quan sát hình 37.1, chobiết đặc điểm phân bốdân cư ở Bắc Mĩ.- Năm 2001, dân số Bắc Mĩ là415,1 triệu người, mật độ dânsố trung bình khoảng 20người/km2.- Phân bố rất không đồng đềugiữa miền bắc và miền nam,- Năm 2001, dân sốBắc Mĩ là 415,1 triệungười, mật độ dân sốtrung bình khoảng 20người/km2.Giáo[r]

3 Đọc thêm