TÍNH TOÁN MỀM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÍNH TOÁN MỀM":

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ MÔ HÌNH ÁP DỤNG TÍNH TOÁN MỀM CHO CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH " doc

TÓM TẮT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC " NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ MÔ HÌNH ÁP DỤNG TÍNH TOÁN MỀM CHO CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH " DOC

1.2. N ộ i dung
Theo Zadeh, tính toán mềm nhằm vào các hệ thống có tính chất:”… khám phá
nh ữ ng độ chính xác có th ể ch ấ p nh ậ n đượ c, không ch ắ c ch ắ n hoàn toàn, ch ỉ m ộ t ph ầ n chính xác nh ư ng có th ể v ậ n d ụ ng d ễ dàng, ổ n đị nh, chi phí tính toán[r]

4 Đọc thêm

Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng và giải đoán ảnh viễn thám đa phổ dựa trên tính toán mềm (tt)

Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng và giải đoán ảnh viễn thám đa phổ dựa trên tính toán mềm (tt)

Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng và giải đoán ảnh viễn thám đa phổ dựa trên tính toán mềm (tt)Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng và giải đoán ảnh viễn thám đa phổ dựa trên tính toán mềm (tt)Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng và giải đoán ảnh viễn thám đa phổ dựa trên tính t[r]

Đọc thêm

SỬ DỤNG KỸ THUẬT TÍNH TOÁN MỀM DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI CỦA RNA

SỬ DỤNG KỸ THUẬT TÍNH TOÁN MỀM DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI CỦA RNA

Bài viết này đưa ra một cái nhìn tổng quan nhất định về kỹ thuật tính toán mềm dựa trên những kỹ thuật đã được phát triển trong những năm qua cho bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai của RN[r]

8 Đọc thêm

CHƯƠNG 1 CÔNG NGHỆ THÍNH TOÁN MỀM

CHƯƠNG 1 CÔNG NGHỆ THÍNH TOÁN MỀM

MộT SốñặC ñIểM CủA CÔNG NGHệ TÍNH TOÁN MềM: • Tính toán mềm căn cứ trên các ñặc ñiểm, hành vi của con người và tự nhiên ñểñưa ra các quyết ñịnh hợp lý trong ñiều kiện không chính xác và [r]

279 Đọc thêm

Bài giảng Công cụ toán học nâng cao_(Dành cho học viên cao học)

BÀI GIẢNG CÔNG CỤ TOÁN HỌC NÂNG CAO DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG CỤ TOÁN CHO TIN HỌC • Sơ lược về sự phát triển quá trình tính toán o Tính toán thông thường Hard Computing o Tính toán mềm Soft Computing o Tính toán khắp nơi và di[r]

138 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG HỢP LÝ CHO THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG HỢP LÝ CHO THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Nội dung phương pháp thiết kế áo đường mềm hiện hành của Trung Quốc: - Dựa vào yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, xác định cấp hạng mặt đường, tính toán số lần tích lũy trục xe tương đương t[r]

7 Đọc thêm

 PHƯƠNG PHÁP SỐTRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

PHƯƠNG PHÁP SỐTRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

TRANG 12 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CÓ NHIỀU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CÓ THỂ ỨNG DỤNG ĐỂ TÍNH TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC: MATLAB; C; C ++ ; VISUAL BASIC; DELPHI; PASCAL; … CÁC PHẦM MỀM ỨNG D[r]

34 Đọc thêm

Slide bài giảng phương pháp số trong công nghệ hóa học

SLIDE BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

TRANG 12 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CÓ NHIỀU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CÓ THỂ ỨNG DỤNG ĐỂ TÍNH TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC: MATLAB; C; C ++ ; VISUAL BASIC; DELPHI; PASCAL; … CÁC PHẦM MỀM ỨNG D[r]

378 Đọc thêm

tính toán khồi lượng đào đắp

tính toán khồi lượng đào đắp

hướng dẫn tính toán khối lượng đào đắpphần mềm tính toán khối lượng đào đắpcách tính toán khối lượng đào đắptính toán khối lượng đào đấttính toán và lắp khối lượng đào đắpcông thức tính khối lượng đào đắp đấtcách tính khối lượng đào đắp đấtphương pháp tính khối lượng đào đắptính khối lượng đào đắp t[r]

Đọc thêm