DIỄN BIẾN KẾT QUẢ Ý NGHĨA CUỘC CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "DIỄN BIẾN KẾT QUẢ Ý NGHĨA CUỘC CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938":

 938BÀI 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938

938BÀI 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938

sang cầu cứu nhà Nam Hán- Được tin đó, Ngô Quyền liền kéo quân ra Bắc.Kiều Công Tiễn sai người cầu cứu vua Nam HánBài 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?1.Kế hoạch xâm lược của vua Nam Hán đối với nước ta lần thứ hai như thế nào?Đạo quân thuỷ do Lưu Hoằng Tháo chỉ huyĐạo quân vua Nam Hán đóng ở Hải MônLược đồ nước ta năm 938*Hải MônBài 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?1.- Chuẩn bị của Ngô Quyền:+ Bắt giết Kiều Công Tiễn.Tại sao Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn?Năm 937, Kiều Công Tiễn đã giết chết Dương Đình Nghệ để
Xem thêm

25 Đọc thêm

TRÌNH BÀY NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA CỦA CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938.

TRÌNH BÀY NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA CỦA CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938.

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằngnăm 938.Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938-Nguyên nhân thắng lợi :+ Do tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta khi hưởng ứng cuộc kháng chiến do Ngô Quyền lãnhđạo, đóng góp sức lực của mình để xây dựng được trận địa cọc lớn trên sông Bạch Đằng.+ Do sự chỉ huy tài giỏi của Ngô Quyền và của tướng lĩnh, đã biết phát huy sức mạnh của dân tộc, biết sửdụng và phát huy các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", biết phát huy sở trường "thuỷ chiến" của dântộc ta để giành thắng lợi.-Ý nghĩa :+ Đây là một chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta, đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà NamHán.+ Đã bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và mở ra thời đại độc lập đối với dân tộc ta.
Xem thêm

1 Đọc thêm

 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938

27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938

- Đạo quân vua Nam Hán đóng ở Hải Môn chờ tiếp ứng *Bối cảnh lịch sử : Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? *Kế hoạch của quân Nam Hán : *Chuẩn bị của Ngô Quyền: Ngô Quyền bảo với tướng tá: “ Hoằng Tháo là một đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mệt mỏi lại nghe tin Kiều Công Tiễn chết nên không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta sức mạnh đối địch với quân mệt mỏi, tất phá được. Song họ có lợi ở thuyền, nếu ta không phòng bị trước thì chuyện được thua không thể biết được”
Xem thêm

26 Đọc thêm

Ngô Quyền & chiến thắng Bạch Đằng năm 938

NGÔ QUYỀN & CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938

Khiêu chiến Giả thua để nhử địch 2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 • Nước triều lên : quân ta dùng thuyền nhẹ nhử giặc vượt qua bãi cọc ngầm. 2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 • Nước triều rút : Ngô Quyền tổng tấn công , quân Nam Hán thua to . Hoằng Tháo bỏ mạng Vua Nam Hán thu quân Phản công Chiến thắng Chiến thắng Bạch Đằng 938 ( tranh vẽ )

19 Đọc thêm

CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938

CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938

Vào cuối năm 938, đoàn thuyền chiến Nam Hán do Lưu HoằngTháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.Vào cuối năm 938, đoàn thuyền chiến Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nướcta.Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng lúc nướctriều đang lên.Lưu Hoằng Tháo hăm hở đốc quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm mà không biết.Nướctriều bắt đầu rút. Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống khôngnổi phải rút chạy ra biển. Đúng lúc nước triều rút nhanh, bãi cọc dần dần nhô lên. Quân ta từ phía thượnglưu đánh mạnh xuống, quân mai phục hai bên bờ đánh tạt ngang. Quân Nam Hán rối loạn, thuyền xô vàobãi cọc nhọn, vỡ tan tành. Số còn lại, vì thuyền to nặng nên không sao thoát khỏi trận địa bãi cọc. Quânta, với thuyền nhỏ, đã nhẹ nhàng luồn lách, xông vào đánh giáp lá cà rất quyết liệt. Quân địch bỏ thuyềnnhảy xuống sông, phần bị giết, phần chết đuối, thiệt hại đến quá nửa. Hoằng Tháo cũng bị thiệt mạngtrong đám loạn quân.Vua Nam Hán, được tin bại trận trên sông Bạch Đằng, con trai là Hoằng Tháo bịchết, đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước.Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toànthắng lợi.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Trận Bạch Đằng năm 938

938TRẬN BẠCH ĐẰNG NĂM 938

trình lịch sử Việt Nam, đây là một trong những thời kỳ vận mạng dân tộc trải qua một thử thách cực kỳ hiểm nghèo.Ngô Quyền - người anh hùng của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 - xứng đáng với danh hiệu là "vị tổ trung hưng" của dân tộc như Phan Bội Châu lần đầu tiên đã nêu lêntrong Việt Nam quốc sử khảo.Sau chiến thắng Bạch Đằng, Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trên quy mô lớn. Đó là kỷ nguyên của văn minh Đại Việt, của văn hóa Thăng Long, kỷ nguyên phá Tống, bình Nguyên, đuổi Minh, một kỷ nguyên rực rỡ của các nhà Lý, Trần, Lê.Nhà sử học Ngô Thì Sĩ đánh giá:"Trận thắng trên sông Bạch Đằng là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. Những chiến công đời Đinh, Lê, Lý, Trần sau này còn nhờ vào uy danh lẫm liệt ấy để lại. Trận Bạch Đằng vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lẫy lừng ở một thời bấy giờ mà thôi đâu" (Việt sử tiêu án).
Xem thêm

5 Đọc thêm

 CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG

CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG

HĐ2: Nguyên nhân trận Bạch ĐằngVì sao có trận Bạch Đằng? Thứ năm, ngày 22tháng 10 năm 2009Lịch sửChiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)HĐ1: Tìm hiểu về con người Ngô Quyền:Ngô Quyền là người ở xã Đường Lâm,Hà Tây. Con rể của Dương Đình NghệHĐ2: Nguyên nhân trận Bạch ĐằngNhóm1: Trận Bạch Đằng diễn ra ở đâu? Ngô Quyền đã dựa vào thuỷ triều để làm gì?Nhóm 2: Trận đánh diễn ra như thế nào?Nhóm 3: Nêu kết quả của trận Bạch Đằng?Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ và cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đón quân Nam HánHĐ3: Diễn biến của trận Bạch Đằng Sông và cửa biển Bạch Đằng xưa (giả định)Quân thủyBãi cọc (giả định)Quân bộ mai phụcQuân địchQuân địch tháo chạyChú thích:Lược đồ: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Xem thêm

22 Đọc thêm

Tiết 32: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng 938

TIẾT 32: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG 938

Tiễn.- Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán. Vua Nam Hán cho quân xâm lược nước ta lần thứ 2. *Bối cảnh lịch sử: Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? *Kế hoạch của quân Nam Hán:Kế hoạch của quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai như thế nào?- Năm 938, Vua Nam Hán sai con trai là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân thuỷ sang xân lược nước ta. Để sẵn sàng tiếp ứng cho con những lúc cần thiết, bản thân vua Nam Hán đã đóng quân ở Hải Môn (huyện Bách Bạch - Quảng Tây). *Đạo quân thuỷ do Lưu Hoằng Tháo chỉ huyĐạo quân vua
Xem thêm

40 Đọc thêm

thời bắc thuộc

THỜI BẮC THUỘC

trong thời Bắc thuộc? 1. Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X- Từ năm 40 đến đầu thế kỷ X, nhiều cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra ở cả 3 quận. Nhiều cuộc k/n thắng lợi, lập được chính quyền tự chủ trong 1 thời gian. Thể hiện lòng yêu nước, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc. 1. Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X.2. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu. Khởi nghĩa Diễn biến Kết quả, ý nghĩaHai Bà TrưngLý BíKhúc Thừa DụChiến thắng Bạch Đằng Khởi nghĩa Diễn biến Kết quả, ý nghĩaHai Bà Trưng
Xem thêm

23 Đọc thêm

TRẬN CHIẾN TRÊN SÔNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 pptx

TRẬN CHIẾN TRÊN SÔNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 PPTX

TRẬN CHIẾN TRÊN SÔNG BẠCHĐẰNG NĂM 938Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Việt Nam - thời đó gọi là Tĩnh Hải quân và chưa có quốc hiệu chính thức - do Ngô Quyền lãnh đạo với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả, quân dân Việt Nam giành thắng lợi.Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của Việt Nam.Mô hình chiến thắng Bạch Đằng năm 938 - Hình ảnh trên wikipediaHoàn cảnhNăm 931, Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán - một trong 10 nước thời Ngũ đại Thập quốc nằm liền kề với Tĩnh Hải quân - giành lại quyền tự chủ cho người Việt ở Tĩnh Hải quân, tự xưng là Tiết độ sứ.Năm 937, Đình Nghệ bị nha tướng Kiều Công Tiễn giết hại để cướp ngôi Tiết độ sứ. Con rể và là một tướng khác của Đình Nghệ là Ngô Quyền bèn tập hợp lực lượng ra đánh Công Tiễn để trị tội phản chủ.Công Tiễn sợ hãi, bèn sai người sang cầu cứu Nam Hán. Vua Nam Hán là Lưu Nghiễm nhân cơ hội đó bèn quyết định đánh Tĩnh Hải quân lần thứ hai.Lưu Cung cho rằng Dương Đình Nghệ qua đời thì Tĩnh Hải quân không còn tướnggiỏi, bèn phong con trai thứ chín là Lưu Hoằng Tháo làm "Bình Hải tướng quân" và "Giao Chỉ vương", thống lĩnh thủy quân.Diệt nội phảnNăm 938, sau khi tập hợp các hào kiệt trong nước đứng về phía mình, Ngô Quyền mang quân từ Ái châu ra bắc đánh Kiều Công Tiễn. Công Tiễn bị cô lập không chống nổi, trông chờ viện binh của Nam Hán.Vua Hán Lưu Nghiễm cho con là Vạn Vương Hoằng Tháo làm Tĩnh Hải quân Tiếtđộ sứ, đổi tước phong là Giao Vương, đem 2 vạn quân sang với danh nghĩa là cứu Công Tiễn. Lưu Nghiễm hỏi kế ở Sùng Văn hầu là Tiêu Ích. Ích nói:"Nay mưa dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt, không thể khinh suất được. Đại quân phải nên thận trọng chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến".Vua Hán đang muốn hành quân nhanh để đánh chiếm lại Tĩnh Hải quân, nên
Xem thêm

5 Đọc thêm

KT Sử 7 kì 2 có ma trận

KT SỬ 7 KÌ 2 CÓ MA TRẬN

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỊCH SỬ 7 NH:2009-2010 (đề 2) A.TRẮC NGHIỆM: (3 đ) * Mỗi câu 0,25 điểm: 1a. 2b. 3a. 4d. 5a. 6c. 7d. 8b. 9a. 10 a. 11b. 12c. B. TỰ LUẬN: (7 đ) Câu 1: (4 đ) * ( 3đ)Nguyên nhân,diễn biến, kết quả,ý nghĩa lịch sử:- Sau nhiều lần thất bại, Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm.- Năm 1784 quân Xiêm kéo vào Gia Định, chúng kiêu căng,hung bạo,mặc sức đốt phá,giết người, cướp của đem về nước.Nhân dân căm ghét tột độ.- Tháng 1-1785, Nguyễn Huệ được lệnh kéo quân vào Gia Định,dóng quân ở Mĩ Tho.Ông chọn khúc sông từ Rạch Gầm đến Xoài Mút ( Châu Thành-Tiền Giang) làm trận địa quyết chiến.- Sáng ngày 19-1-1785 Nguyễn Huệ dùng mưu nhử quân địch vào trận địa mai phục, quân ta bất ngờ tấn công.- Quân Xiêm tan tác hoặc bị đốt cháy chỉ còn vài nghìn tên sống sót theo đường bộ chạy về nước, Nguyễn Ánh trốn thoát sang Xiêm sống lưu vong.- Đây là trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta,đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm. * ( 1đ) Giống với trận Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền, điểm giống là:
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bài giảng Bài 5: Lịch sử

BÀI GIẢNG BÀI 5: LỊCH SỬ

Kiểm tra bài cũKiểm tra bài cũ? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý ? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?nghĩa như thế nào?Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa: Sau hơn 2 thế kỉ bị phong kiến nước ngoài đô hộ từ năm 179 trước công nguyên đến năm 40, lần đầu tiên nhân dân ta đã giành được độc lập. Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2009Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2009Lịch sửLịch sửChiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)Trận Bạch Đằng năm 938 Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2009Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2009Lịch sửLịch sửChiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)Hoạt động 1:
Xem thêm

21 Đọc thêm

Trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng năm 938

TRẬN QUYẾT CHIẾN TRÊN SÔNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938

cũng lần lượt về quy phục" (theo Đường thư). Từ đầu công nguyên, dân số của đế chế Hán đã lên đến 57 triệu người. Thời gian đó, dân số của Việt Nam chỉ độ một triệu. Sau khi chiếm được Việt Nam, mưu đồ của nhà Hán không phải chỉ dừng lại ở chỗ thủ tiêu chủ quyền quốc gia, bóc lột nhân dân, vơ vét của cả, mà còn tiến tới đồng hóa vĩnh viễn dân tộc Việt, sát nhập đất đai vào Trung Quốc. Chính sách đồng hóa là một đặc trưng nổi bật của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, đã được thực hiện từ thời Hán và đẩy mạnh tới nhà Đường. Trong toàn bộ tiến trình lịch sử Việt Nam, đây là một trong những thời kỳ vận mạng dân tộc trải qua một thử thách cực kỳ hiểm nghèo. Ngô Quyền - người anh hùng của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 - xứng đáng với danh hiệu là "vị tổ trung hưng" của dân tộc như Phan Bội Châu lần đầu tiên đã nêu lên trong Việt Nam quốc sử khảo. Sau chiến thắng Bạch Đằng, Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trên quy mô lớn. Đó là kỷ nguyên của văn minh Đại Việt, của văn hóa Thăng Long, kỷ nguyên phá Tống, bình Nguyên, đuổi Minh, một kỷ nguyên rực rỡ của các nhà Lý, Trần, Lê. Nhà sử học Ngô Thì Sĩ đánh giá: "Trận thắng trên sông Bạch Đằng là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. Những chiến công đời Đinh, Lê, Lý, Trần sau này còn nhờ vào uy danh lẫm liệt ấy để lại. Trận Bạch Đằng vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, háphải chỉ lẫy lừng ở một thời bấy giờ mà thôi đâu" (Việt sử tiêu án). http://violet.vn/thuycampy -Theo wikipedia.org
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề kiểm tra HKII Sử 6,7,8,9( 09-10)

ĐỀ KIỂM TRA HKII SỬ 6,7,8,9( 09-10)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN : LỊCH SỬ 6(Năm học: 2009 - 2010)Câu 1: Kể tên và thời gian diễn ra các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trong thời Bắcthuộc.Câu 2: Trình bày tình hình Kinh tế - Văn hóa nước Cham Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ XCâu 3: Tường thuật diễn biến trận Bạch Đằng năm 938. Chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào?ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN : LỊCH SỬ 7(Năm học: 2009 - 2010)Câu 1: Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.Câu 2: Nêu những chính sách xây dựng đất nước của vua Quang Trung. Em có suy nghĩ gì về con người và sự nghiệp của Ông?Câu 3: Trình bày tình hình giáo dục và thi cử của nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX.ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN : LỊCH SỬ 8(Năm học: 2009 - 2010)Câu 1: Trình bày những chính sách bóc lột về kinh tế của thực dân Pháp trong chươngtrình khai thác thuộc địa lần thứ nhất.Câu 2: Trình bày phong trào Đông du (1905 - 1909). Nêu nhận xét của em về hoạt động của Hội Duy Tân?
Xem thêm

2 Đọc thêm

CHIẾN THĂNG BẠCH ĐẰNG

CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG

giữ chức Thứ sử, trấn giữ Ái Châu (Thanh Hóa). LÞch sö Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)HĐ2: Nguyên nhân của trận Bạch ĐằngĐọc SGK - thảo luận nhóm 2:* Vì sao có trận Bạch Đằng?Vì Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ nên Ngô Quyền đem quân đi báo thù. Công Tiễn đã cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán, nhân cớ đó nhà Nam Hán đem quân sang xâm chiếm nước ta. Biết tin, Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đón đánh giặc xâm lược. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938) a.Trận Bạch Đằng diễn ra ở đâu? Khi nào?LÞch sö * Trận Bạch Đằng diễn ra trên cửa sông Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh vào cuối năm 938HĐ3: Diễn biếnkết quả của trận Bạch Đằng.b.Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc?* Ngô Quyền đã dùng kế chôn cọc gỗ đầu nhọn xuống
Xem thêm

16 Đọc thêm

de thi 100% hoan hao

DE THI 100% HOAN HAO

I, TRẮC NGHIỆM (3Đ) Câu 1 (2đ) : 1 - a , 2 - d , 3 -d , 4 - a . Câu 2 (1đ) : A - Thời gian B - Tên Nước 179 TCN Thuộc Hán 111 TCN Châu Giao Đầu TK III Giao Châu Đầu TK VI Giao Châu đô hộ Phủ II, TỰ LUẬN : (7Đ) Câu 1 (3đ) : ( Mổi câu a, b , c, hoàn thành được 1điểm ) Tên cuộc khởi nghĩa Những người lãnhđạo Địa điểm Thời gian Chống quân xâm lược a. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Hai Bà Trưng Mê Linh Năm 40 Nhà Hán b. Khởi nghĩa Lý Bí Lý Bí Thái Bình Năm 542 Nhà Lương d. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền Ngô Quyền Sông Bạch Đằng Năm 938 Nam Hán Câu 2 (3đ) : Chiến thắng BạchĐằng năm 938: 1. Diễn biến (1,5đ) : - Cuối năm 938 Hoằng Tháo kéo quân vào nước ta - Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra khiêu chiến, nhử địch vào cửa sông Bạch Đằng khi nước triều đang lên.
Xem thêm

2 Đọc thêm

nguyen thi hue-thcs tam thuan

NGUYEN THI HUE-THCS TAM THUAN

Hai Bà Trưng Mê Linh Năm 40 Nhà Hánb. Khởi nghĩa Lý BíLý Bí Thái Bình Năm 542 Nhà Lươngd. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô QuyềnNgô Quyền Sông Bạch ĐằngNăm 938 Nam HánCâu 2 (3đ) :Chiến thắng Bạch Đằng năm 938:1. Diễn biến (1,5đ) :- Cuối năm 938 Hoằng Tháo kéo quân vào nước ta- Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra khiêu chiến, nhử địch vào cửa sông Bạch Đằng khi nước triều đang lên.- Nước triều rút, Ngô Quyền dốc toàn lực đánh lại- Quân Nam Hán thất bại, Hoằng Tháo tử trận.2, Kết quả (0,5đ) :Cuộc K/N giành thắng lợi2. Ý nghĩa (1đ) :- Đây là trận thuỷ chiến đầu tiên chống quân xâm lược giành được thắng lợi.- Đánh bại mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán.- Chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho tổ quốcCâu 3(1đ) : Sự kiện lịch sử nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta cho sự nghiệp giành lại độc lập cho tổ quốc là chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền .
Xem thêm

2 Đọc thêm

Lịch sử-Tuần 8

LỊCH SỬ-TUẦN 8

Tuần 8: LỊCH SỬ (Tiết8 )ÔN TẬPI.MỤC TIÊU : - Sau bài học ,HS biết: - Từ bài 1 đến bài 5 học về hai giai đoạn lịch sử: Buổi đầu dựng nước vàø giữ nước; hơn một nghìn đấu tranh giành lại nền độc lập. - Kể lại một số sự kiện tiêu biểu về: +Đời sống người Lạc Việt dưới thời Văn Lang. +Hoàn cảnh ,diễn biếnkết quả của cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng +Diễn biếný nghĩa của chiến thắng Bạch ĐằngỊI.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Băng và hình vẽ trục thời gian - Phiếu học tập cho HS.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GIÁO VIÊN HỌC SINH1.Bài cũ: 2.Bài mới:* Giới thiệu: HĐ 1Hai giai đoạn lịch sử đầu tiên trong lịch sử dân tộcHĐ2Các sựï kiện lịch sử tiêu biểu-Vì sao có trận Bạch Đằng? Trận Bạch Đằng diễn ra ở đâu ? Khi nào?
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA LS6,HỌC KÌ II.NH 2009-2010

ĐỀ KIỂM TRA LS6,HỌC KÌ II.NH 2009-2010

a. Khởi nghĩa Hai Bà TrưngHai Bà Trưng Mê Linh Năm 40 Nhà Hánb. Khởi nghĩa Lý BíLý Bí Thái Bình Năm 542 Nhà Lươngd. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô QuyềnNgô Quyền Sông Bạch ĐằngNăm 938 Nam HánCâu 2 (3đ) :Chiến thắng Bạch Đằng năm 938:1. Diễn biến (1,5đ) :- Cuối năm 938 Hoằng Tháo kéo quân vào nước ta- Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra khiêu chiến, nhử địch vào cửa sông Bạch Đằng khi nước triều đang lên.- Nước triều rút, Ngô Quyền dốc toàn lực đánh lại- Quân Nam Hán thất bại, Hoằng Tháo tử trận.2, Kết quả (0,5đ) :Cuộc K/N giành thắng lợi2. Ý nghĩa (1đ) :- Đây là trận thuỷ chiến đầu tiên chống quân xâm lược giành được thắng lợi.- Đánh bại mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán.- Chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho tổ quốcCâu 3(1đ) : Sự kiện lịch sử nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta cho sự nghiệp giành lại độc lập cho tổ quốc là chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền .
Xem thêm

3 Đọc thêm

SU 6 - HKII- DE MT DAP ÁN

SU 6 - HKII- DE MT DAP ÁN

C. Đất nước mãi mãi bền vững4. Để kìm hãm sự phát triển kinh tế nước ta, nhà Hán đã thực hiện chính sách:A. Độc quyền về gạo; B. Độc quyền về muối; C. Độc quyền về sắt;Câu 2: (1 điểm). Hãy sắp xếp các dữ kiện ở cột (A) sao cho phù hợp với cột (B)A B1. Triệu Thị Trinh2. Quang n (Cửu Chân – Thanh Hóa)3. Núi Tùng (Hậu Lộc – Thanh Hóa)4. Năm 248a. Nơi đặt lăng mộ và đền thờ Bà Triệub. Khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổc. Tên thật của Bà Triệud. Q hương của Bà TriệuTrả lời: 1 - …………; 2 - …………; 3 - …………; 4 - …………;Câu 3: (1 điểm). Hãy điền những cụm từ còn thiếu vào chỗ trống (………) cho phù hợp với đoạn viết dưới đây về Ngơ Quyền“Ngơ Quyền (898 – 944) , người ………………(Hà Tây), cha là Ngơ Văn, làm châu mục Dường Lâm. Ngơ Quyềnlà gười có ……………… , chí lớn, mưu cao, mẹo giỏi. Trong cuộc kháng chiến của Dương Đình Nghệ chống qn …………,Ngơ Quyền đã từng chiến đấu anh dũng. Sau khi đánh đuổi được qn Nam Hán, Ngơ Quyền được Dương Đình Nghệ phong cholàm Thứ Sử, trấn giữ …………(Thanh Hóa)II. Phần tự luận ( 7 điểm )Câu 4: (2 điểm).Trong hơn một ngàn năm bị đơ hộ, tổ tiên ta vẫn giữ được những phong tục tập qn gì? Ý nghĩa của việc làm đó? Câu 5: (5 điểm). Trình bày diển biến chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Ý nghĩa lịch sử? ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II – 2009 – 2010Môn : LỊCH SỬ. Lớp: 8Thời gian : 45’ (Không kể phát đề)I. Phần trắc nghiệm: (3điểm)Câu Đáp án Biểu điểmCâu 1
Xem thêm

2 Đọc thêm