TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC":

HỖ TRỢ KIẾN THỨC CHO học SINH lớp 12 ôn THI đại học môn TOÁN THÔNG QUA một số đề THI THỬ

HỖ TRỢ KIẾN THỨC CHO HỌC SINH LỚP 12 ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN THÔNG QUA MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ

HỖ TRỢ KIẾN THỨC CHO học SINH lớp 12 ôn THI đại học môn TOÁN THÔNG QUA một số đề THI THỬ HỖ TRỢ KIẾN THỨC CHO học SINH lớp 12 ôn THI đại học môn TOÁN THÔNG QUA một số đề THI THỬ HỖ TRỢ KIẾN THỨC CHO học SINH lớp 12 ôn THI đại học môn TOÁN THÔNG QUA một số đề THI THỬ HỖ TRỢ KIẾN THỨC CHO học SINH lớp 12 ôn THI đại học môn TOÁN THÔNG QUA một số đề THI THỬ

11 Đọc thêm

Ôn thi đại học khối A, A1, B, D - Công thức Toán Lí Hóa đầy đủ

ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI A, A1, B, D - CÔNG THỨC TOÁN LÍ HÓA ĐẦY ĐỦ

Công thức Toán Lí Hóa đầy đủ: Tổng hợp đầy đủ kiến thức, công thức Toán, Lí, Hóa dành cho học sinh ôn thi đại học khối A, A1, B. Có các công thức giải nhanh trắc nghiệm Lí, Hóa. Hướng dẫn trình bày tự luận môn Toán.

95 Đọc thêm

CÁC CHUYÊN ĐỀ BÀI GIẢNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CỦA THẦY PHAN HUY KHẢI

CÁC CHUYÊN ĐỀ BÀI GIẢNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CỦA THẦY PHAN HUY KHẢI

CÁC CHUYÊN ĐỀ BÀI GIẢNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CỦA THẦY PHAN HUY KHẢI ============ CÁC CHUYÊN ĐỀ BÀI GIẢNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CỦA THẦY PHAN HUY KHẢI =============== CÁC CHUYÊN ĐỀ BÀI GIẢNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CỦA THẦY PHAN HUY KHẢI

427 Đọc thêm

Lý thuyết vật lí 12 dành cho ôn thi đại học cao đẳng

LÝ THUYẾT VẬT LÍ 12 DÀNH CHO ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

tổng hợp tất cả lý thuyết lớp 12 dành cho ôn thi đại học cao đẳng tổng hợp tất cả lý thuyết lớp 12 dành cho ôn thi đại học cao đẳng tổng hợp tất cả lý thuyết lớp 12 dành cho ôn thi đại học cao đẳng tổng hợp tất cả lý thuyết lớp 12 dành cho ôn thi đại học cao đẳng

33 Đọc thêm

Bảng công thức Lượng giác Đạo hàm Tích phân Logarit (ôn thi đại học)

BẢNG CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ĐẠO HÀM TÍCH PHÂN LOGARIT (ÔN THI ĐẠI HỌC)

Bảng công thức Lượng giác Đạo hàm Tích phân Logarit (ôn thi đại học) Bảng công thức Lượng giác Đạo hàm Tích phân Logarit (ôn thi đại học) Bảng công thức Lượng giác Đạo hàm Tích phân Logarit (ôn thi đại học) Bảng công thức Lượng giác Đạo hàm Tích phân Logarit (ôn thi đại học)

2 Đọc thêm

Các đề tự luyện ôn thi đại học cao đẳng môn toán

CÁC ĐỀ TỰ LUYỆN ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN

Các đề tự luyện ôn thi Đại học, Cao đẳng môn toán: Gồm nhiều đề môn toán tổng hợp có chọn lọc với đầy đủ kiến thức trong chương trình phổ thông trung học. Giúp ích trong quá trình ôn thi đại học cao đẳng. Hỗ trợ nhiều cho học sinh trong quá trong quá trình tổng ôn kiến thức.

76 Đọc thêm

Ngữ pháp và từ vựng tổng hợp ôn thi đại học TOEIC và IELTS

NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC TOEIC VÀ IELTS

NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTS NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTS NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTS NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTSNGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTSNGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTS

204 Đọc thêm

ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN 20142015 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN 20142015 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN 20142015 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN 20142015 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN 20142015 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN 20142015 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

21 Đọc thêm

hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015

HỆ THỐNG CÔNG THỨC SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC 2015

hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015

137 Đọc thêm

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC

40 Đọc thêm

Tổng hợp các công thức Vật Lý thi đại học

TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ THI ĐẠI HỌC

Tổng hợp các công thức Vật Lý thi đại học. ôn luyện thi đại học môn Vật Lí. Công thức lí. Công phá lí. Chuyên đề lí thi đại học. luyện thi đại học môn lí. học lí thi đại học. Tổng hợp các bài tập vật lí thi đại học

9 Đọc thêm

Tổng hợp công thức toán Cấp 3

TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN CẤP 3

các dạng bài tập, công thức ôn thi đại học , các bài tập phương trình tiếp tuyến, phương trình lượng giác, .........các bất phương trình, bài tập nâng cao,Tổng hợp các dạng toán cơ bản, nâng cao có trong đề thi đại học

67 Đọc thêm

tống hợp đề cương ôn thi đại học môn toán

TỐNG HỢP ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN

          3 3 3x y z1 y 1 z 1 z 1 x 1 x 1 y      Câu VI. (2  1. 3 ;  y  1 = 0. Tìm Md sao cho: AM 2BM  2.  z    Câu VII. (1  1 , z2  2z 8 1 i z 63 16i 0    . Tính A = 221211zz ÑEÀ SOÁ 2 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Nguyễn Văn Hòa Câu I:   (1) 1. -2 2. Tìm 2. Câu II:  1.  2) + cotx + 4cos2()4x= 0 Câu III: (1  Tính tích phân: Câu IV:(1  62a 1.  2   Câu V: (1  Cho a, b 0abc   3 4 3 4 3 4 6a b c      Câu VI:  1. -2, 0 ), B( -2, 1, 3 ), C( 4, -2, - 2z + 3 = 0.      -  3y + 1 = 0.  Câu VII
Xem thêm

20 Đọc thêm

tổng hợp tài liệu ôn thi đại học môn toán 2015 có lời giải

TỔNG HỢP TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2015 CÓ LỜI GIẢI

II 1/ Giải phương trình:sin sinxxπ⎛⎞−++=⎜⎟⎝⎠22 4 106 (1) (1) ⇔3sin2x-cos2x+4sinx+1=0 <=>23sinxcosx+4sinx+2sin2x=0 ⇔ sinx( 3 cosx+sinx+2)=0 sin cos sinsin cos( )xhay x xxhay x x k hay x kππππ=++==−=−⇔==+⇔⇔03 20701 266 giải đề thi tuyển sinh đại học môn toán năm 2004 – 2008 165 2/ Giải hệ phương trình ()xyyyxx−=+⎧⎪⎨⎪−= +⎩33228233 1 (I) (I)()()()yxyyxx⎧−= +⎪⇔⎨⎪−=⎩332224 1362 Thế (2) vào (1) ta có:)( ) )( )((yxy yxyxx−=+=− +33 2 364 3 43 xy xy x hay x yhay x yx +− =⇔= = =−⇔32 212 0 0 3 4  x= 0 ⇒ -3y2 = 6 vô nghiệm  x=3y thay vào (2) có hai nghiệm (3,1) và (-3,-1)  x=-4y thay vào (2)có nghiệm ., .,hay⎛⎞⎛ ⎞−−⎜⎟⎜ ⎟⎜⎟⎜ ⎟⎝⎠⎝ ⎠66 6 64413 13 13 13 Câu III 1/ Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng AB với mp(α) pt AB:xyz+=⎧⎨=⎩40 Toạ độ giao điểm của đường thẳng AB với mp(α) là nghiệm của hệ phương trình: (,,)xy xzyMxyz z+= =−⎧⎧⎪⎪=⇔=⇒−⎨⎨⎪⎪+−+= =⎩⎩4120161216032 40 0 2/Vì I là trung điểm của AB ⇒ I(2,2,0). Gọi K (x; y; z ) KIJJG cùng phương ()nαJJG và KO = d(K,(α)) ⇔,,xyzKxyzxyz−−⎧==⎪−−⎪⎛⎞⇔⎨⎜⎟+−+⎝⎠⎪++ =⎪⎩2222232111 332 442414 Câu IV 1/ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi P:y=x2-x+3 và d:y=2x+1 Phương trình hoành độ giao điểm của P và d là: x2-x+3 = 2x+1 ⇔ x=1 hay x=2 giải đề thi tuyển sinh đại học môn toán năm 2002 – 2008 166 ()Sxxxdx⎡⎤=+−−+=⎣⎦∫221121 36 ( vì 2x + 1 ,[;]xx x≥−+∀∈2312) 2/ Chứng minh bất đẳng thức xyzx++933 + yyzx++933 + zxyz++933 ≥ yxz++3334 với 3-x + 3-y + 3-z = 1 Đặt a =3x, b =3y, c =3z Theo giả thiết ta có:a,b,c > 0 và ab + bc + ca= abc (1) Bất đẳng thức cần chứng minh:abcabcabcbcacab++++≥+++2224 ⇔abcabca abc b abc c abc++++≥+++3332224 (2) Thay abc vào (2) ta có: ()()()()()()abcabcabac bcba cacb++++≥++ ++ ++3334 Áp dụng BĐT côsi cho 3 số dương ta có: .()()aabacaaabac++++≥ =++333388 6443 .()()bbcbabbbcba++++≥ =++333388 6443 .()()ccacbcccacb++++≥ =++333388 6443 Cộng ba bất đẳng thức cùng chiều trên ta có ĐPCM. Câu Va 1/ Tìm toạ độ A,B,C Vì AC⊥ BH có hệ số góc bằng -1 suy ra hệ số góc của AC là 1. Vì M(1,1)∈AC ⇒pt AC:y-1=1(x-1) ⇔ y
Xem thêm

37 Đọc thêm

Công thức sinh học tổng quát để giải toán ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

CÔNG THỨC SINH HỌC TỔNG QUÁT ĐỂ GIẢI TOÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015

nên 1 liên kết peptit. Vậy số lượng liên kết peptit hình thành khi tổng hợp 1 prôtêin ít hơn số lượng axit amin cung cấp để tạo nên prôtêin đó là 1. Ta có số lượng bộ ba trên gen cấu trúc: (Lp + 2) ⇒Chiều dài gen: LG = (Lp + 2)3 x 3,4Å (26)e) Biết số lượng liên kết peptit trong 1 prôtêin hoàn chỉnh (LPH) Từ số lượng liên kết peptit trong 1 prôtêin hoàn chỉnh suy ra số lượng axit amin trong prôtêin hoàn chỉnh (LPH + 1). Suy ra số lượng bộ ba trên gen cấu trúc (LPH + 3). ⇒ Chiều dài gen: LG = (LPH + 3)3 x 3,4Å (27)f) Biết thời gian tổng hợp 1 prôtêin (tlp), vận tốc trượt của ribôxôm (Vt) LG = (tlp x Vt)Å (28)g) Biết vận tốc giải mã (Va) aa/s. Thời gian tổng hợp xong 1 prôtêin (tlp) (s) Thời gian tổng hợp xong 1 prôtêin chính là thời gian ribôxôm trượt hết chiều dài phân tử mARN. Từ 2 yếu tố trên xác định được số lượng bộ ba trên gen cấu trúc: (Va x t1p). ⇒ Chiều dài gen: LG = (Va x t1p)3 x 3,4Å (29)h) Biết số lượt tARN (LtARN) được điều đến để giải mã tổng hợp 1 prôtêin Cứ mỗi lần tARN đi vào ribôxôm chuỗi pôlipeptit nối thêm 1 axit amin. Vậy số lượt tARN đi vào ribôxôm thực hiện giải mã bằng số lượng axit amin cung cấp để tạo nên 1 prôtêin. Ta có số lượng bộ ba trên gen cấu trúc (LtARN + 1). ⇒Chiều dài gen: LG = (LtARN + 1)3 x 3,4Å (30)i) Biết số lượng phân tử nước được giải phóng (H2O)↑ khi hình thành các liên kết peptit để tổng hợp nên 1 prôtêin. Cứ 2 axit amin kế tiếp nhau khi liên kết giải phóng ra một phân tử nước để tạo nên 1 liên kết peptit. Vậy số phân tử nước được giải phóng đúng bằng số liên kết peptit được hình thành. ⇒ LG = (H2O↑ + 2) x 3 x 3,4Å (31)k) Biết thời gian của cả quá trình tổng hợp prôtêin (tQT) Khi có nhiều ribôxôm trượt qua, vận tốc trượt của ribôxôm (Vt) hoặc vận tốc giải mã, khoảng cách thời gian giữa các ribôxôm (tTXC). Từ thời gian của quá trình tổng hợp prôtêin và khoảng cách thời gian giữa các ribôxôm suy ra thời gian tổng hợp 1 prôtêin (tlp): tlp = TQT – tTXC Vậy: LG = (TQT – tTXC) x Vt (32) hoặc: LG = tlp x (Va x 10,2) (32’)4. Các công thức tính số lượng nuclêôtit mỗi loại cần cung cấp sau k đợt tái bản của gen. Theo NTBS ta tính được số lượng mỗi loại nuclêôtit cần cung cấp để tạo nên các gen có nguyên liệu hoàn toàn mới:www.VNMATH.com4www.VNMATH.com A = T = (2k – 2)A (33) G = X = (2k – 2)G (34)Số lượng nuclêôtit mỗi loại cung cấp để tạo nên các gen con sau k đợt tái bản: A = T = (2k – 1)A (33’) G = X = (2k – 1)G (34’)5. Các công thức tính vận tốc trượt của ribôxôm.a) Khi biết chiều dài gen và thời gian tổng hợp xong 1 prôtêin:( )1Å/sGLVtt p=(35a)b) Khi biết thời gian tQT và tTXC và chiều dài gen LG:( )Å/sGQT TXCLVtt t=−(35b)c) Khi biết khoảng cách độ dài LKC và khoảng cách thời gian giữa 2 ribôxôm (tKC) kế tiếp nhau: Vt = LKC x tKC (Å/s) (35c)d) Khi biết thời gian giải mã trung bình 1 axit amin (t1aa):( )laa10,2ÅÅ/stVt =(35d)www.VNMATH.com5
Xem thêm

5 Đọc thêm

TỔ HỢP CHỈNH HỢP HOÁN VỊ LỚP 11

TỔ HỢP CHỈNH HỢP HOÁN VỊ LỚP 11

Ôn thi Đại học môn Toán Chuyên đề: Tổ hợp và xác suất là tài liệu luyện thi đại học môn Toán hay dành cho các bạn và thầy cô tham khảo, là tài liệu củng cố, hệ thống kiến thức, các công thức tính nhanh, cũng như cách giải nhanh, thông minh phần Tổ hợp xác suất, giúp các bạn nắm chắc kiến thức phần này, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.Ôn thi Đại học môn Toán Chuyên đề: Tổ hợp và xác suất là tài liệu luyện thi đại học môn Toán hay dành cho các bạn và thầy cô tham khảo, là tài liệu củng cố, hệ thống kiến thức, các công thức tính nhanh, cũng như cách giải nhanh, thông minh phần Tổ hợp xác suất, giúp các bạn nắm chắc kiến thức phần này, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.Ôn thi Đại học môn Toán Chuyên đề: Tổ hợp và xác suất là tài liệu luyện thi đại học môn Toán hay dành cho các bạn và thầy cô tham khảo, là tài liệu củng cố, hệ thống kiến thức, các công thức tính nhanh, cũng như cách giải nhanh, thông minh phần Tổ hợp xác suất, giúp các bạn nắm chắc kiến thức phần này, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.Ôn thi Đại học môn Toán Chuyên đề: Tổ hợp và xác suất là tài liệu luyện thi đại học môn Toán hay dành cho các bạn và thầy cô tham khảo, là tài liệu củng cố, hệ thống kiến thức, các công thức tính nhanh, cũng như cách giải nhanh, thông minh phần Tổ hợp xác suất, giúp các bạn nắm chắc kiến thức phần này, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.
Xem thêm

16 Đọc thêm

tai liệu ôn thi tốt nghiệp môn toán

TAI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN

tổng hợp tài liệu môn toán , toàn bộ kiến thức tài liệu đầy đủ nhất môn toángiúp học sinh sinh viên học tập ôn luyên ,ôn thi tốt nghiệp ,thi cao dẳng đại họctổng hợp tài liệu môn toán , toàn bộ kiến thức tài liệu đầy đủ nhất môn toán giúp học sinh sinh viên học tập ôn luyên ,ôn thi tốt nghiệp ,thi cao dẳng đại học

23 Đọc thêm

Đề cương ôn thi quốc gia môn toán mới nhất

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI QUỐC GIA MÔN TOÁN MỚI NHẤT

đề cương ôn thi đại học môn toán đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán lớp 12 đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán 12 đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán 2013 đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán 2012 đề cương ôn thi đại học môn toán năm 2011 đề cương ôn thi cao học môn toán cao cấp chuyen de on thi quoc gia mon toan 2015

49 Đọc thêm

25 bộ Đề thi tổng hợp tiếng Anh 12

25 BỘ ĐỀ THI TỔNG HỢP TIẾNG ANH 12

25 bộ Đề thi tổng hợp tiếng Anh 12 cho ôn thi tốt nghiệp, đại học và cao đẳng25 bộ Đề thi tổng hợp tiếng Anh 12 cho ôn thi tốt nghiệp, đại học và cao đẳng25 bộ Đề thi tổng hợp tiếng Anh 12 cho ôn thi tốt nghiệp, đại học và cao đẳng25 bộ Đề thi tổng hợp tiếng Anh 12 cho ôn thi tốt nghiệp, đại học và cao đẳng25 bộ Đề thi tổng hợp tiếng Anh 12 cho ôn thi tốt nghiệp, đại học và cao đẳng25 bộ Đề thi tổng hợp tiếng Anh 12 cho ôn thi tốt nghiệp, đại học và cao đẳng
Xem thêm

96 Đọc thêm

ôn thi vật li phần sóng ánh sáng

ÔN THI VẬT LI PHẦN SÓNG ÁNH SÁNG

tài liệu ôn thi đại học môn vật lí tổng hợp các chuyên đề ôn thi đại học vật lí dành cho sinh viên học tạp nghiên cứu ôn thi đại học cao đẳng khối atài liệu ôn thi đại học môn vật lí tổng hợp các chuyên đề ôn thi đại học vật lí dành cho sinh viên học tạp nghiên cứu ôn thi đại học cao đẳng khối a

51 Đọc thêm

Cùng chủ đề