GIAO AN BOI DUONG HSG MON TIENG ANH 7

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAO AN BOI DUONG HSG MON TIENG ANH 7":

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH LỚP 8

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH LỚP 8

9. Coffee is not good for growing children to drink………………………………………………....................................................10. It’s difficult to train dogs- ………………………………........................................................................II.Complete the sentences with either BECAUSE or BECAUSE OF:1.We postponed our trip………….......……. ……...…….the bad driving conditions.2.Sue’s eyes were red………………..….....… she had been swimming in a chlorinated pool.3.We can’t visit the museum tomorrow……………........…… it isn’t open.4.Jim had to give up jogging …………………….. ....… his sprained ankle.(mắt cá bong gân)5……………………..... heavy fog at the airport, we had to stay in Boston an extra day.6.Please walk carefully …………………....... the walkway is slippery (adj-trơn) when wet.7.Thousands of Irish people emigrated to the United States ………………….. the potato famine(nạn đóikém/sự khan hiếm) in Ireland in the middle of the nineteenth century8.My lecture notes(diễn thuyết) were incomplete …………...….. the instructor talked too fast.9…………….........….. it rained, we stayed home.10.A tomato is classified(xếp loại) as a fruit , but most people consider it a vegetable ………. .it is prepared and eaten in the same way as lettuce(rau diếp), onions and other vegetables.III. Complete the sentences with THOUGH(mặc dầu) or BECAUSE :1.I put on sunglasses ………………….......... it was a dark, cloudy day.2. I put on sunglasses …………………...…….. the sun was bright.3…………………... she has a job, she doesn’t make enough money to support her four chidren.4……………..…. she has a job, she is able to pay her rent and provide food her four children.5.I’m going horseback riding with Judy this afternoon ………………….. I’m afraid of horse.6………………… Tom didn’t know how to dance , he wanted to go the school dance………………. he felt lonely sitting and staring blankly at the TV while all of his friends werehaving fun together.http://sea007.violet.vnIV- BECAUSE + CLAUSE / SENTENCE /
Xem thêm

47 Đọc thêm

LVT GIAO AN BOI DUONG HSG VAT LY 7

LVT GIAO AN BOI DUONG HSG VAT LY 7

Hướng dẫnSở dĩ ta nhìn thấy được miếng bìa màu đen vào ban ngày là do miếng bìa được đặt gần những vậtsáng khác.2. Bài tập áp dụngBài tập 1:Khi ánh sáng chiếu vào các vật, hầu hết ta thấy các vật đó sáng lên, nhưng với một số vật takhông nhìn thấy chúng sáng lên mà lại có màu đen. Hãy giải thích vì sao vậy?Bài tập 2:Ban đêm, nhìn lên bầu trời ta thấy nhiều vì sao lấp lánh. Có phải tất cả chúng đều là nguồnsáng (vật tự phát ra ánh sáng) không? Tại sao?Bài tập 3:Mắt có thể nhìn rõ những vật đặt phía sau tấm kính mỏng, nhưng nếu tấm kính càng dày thìcàng khó nhìn. Khi tấm kính dày đến một mức nào đó thì mắt không thể nhìn được những vật đặtphía sau. Hãy giải thích vì sao như vậy? chú ý rằng tấm kính vẫn là vật trong suốt.Bài tập 4:Trên mái nhà lợp bằng tôn, nếu có một lỗ thủng nhỏ thì vào buổi trưa, ta thấy rất rõ nhữngchùm tia sáng hẹp xuyên qua lỗ tôn chiếu xuống nền nhà. Nhờ đâu ta có thể thấy rõ như vậy?Bài tập 5:Trong đêm tối, nếu ta bật một que diêm cháy sáng thì lập tức ta có thể nhìn thấy các vật gầnđó. Vậy có phải ánh sáng đã truyền đi một cách tức thời không? Hãy tìm hiểu và giải thích?Bài tập 6:Khi ngồi trước bếp lửa, qua phần không khí bên trên ngọn lửa ta nhìn thấy những vật ở phíasau, chúng có vẻ “lung linh” không được rõ nét. Giải thích vì sao lại như vậy?Bài tập 7: Vào mùa hè, khi đi ôtô trên mặt đường nhựa, nhìn phía xa trên mặt đường ta có cảmgiác như mặt đường có nước. Em hãy giải thích hiện tượng trên?Bài tập 8: Một học sinh cho rằng, khi xảy ra hiện tượng nhật thực, thì tất cả mọi người đứng trêntrái đất đều có thể quan sát được. Theo em nói như thế có đúng không, tại sao?Bài tập 9: Tại sao ta nhìn thấy bông hoa có màu đỏ hay màu vàng?Bài tâp 10: Giải thích vì sao vào các ngày nắng, một số người dù không đeo đồng hồ mà vẫn biết12 giờ trưa?
Xem thêm

48 Đọc thêm

KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU HAY VÀ KHÓ LUYỆN TIẾNG ANH THPTQG

KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU HAY VÀ KHÓ LUYỆN TIẾNG ANH THPTQG

Question 10: The word “legacy” in the second paragraph means most nearly the same as_________.A. legendB. bequestC. prizeD. debtTham gia nhom : https://www.facebook.com/groups/tienganh.cohuong.thayphuc.hocmai/ de hoc tothonEXERCISE 5Tai lieu on thi THPT Quoc Gia Mon Tieng Anh 2016Su*u tam : Le Dux ThoAccustomed though we are to speaking of the films made before 1927 as "silent", the film has neverbeen, in the full sense of the word, silent. From the very beginning, music was regarded as anindispensable accompaniment; when the Lumiere films were shown at the first public filmexhibition in the United States in February 1896, they were accompanied by piano improvisationson popular tunes. At first, the music played bore no special relationship to the films; anaccompaniment of any kind was sufficient. Within a very short time, however, the incongruity ofplaying lively music to a solemn film became apparent, and film pianists began to take some care inmatching their pieces to the mood of the film.As movie theaters grew in number and importance, a violinist, and perhaps a cellist, would beadded to the pianist in certain cases, and in the larger movie theaters small orchestras were formed.For a number of years the selection of music for each film program rested entirely in the hands ofthe conductor or leader of the orchestra, and very often the principal qualification for holding such a
Xem thêm

35 Đọc thêm

TÀI LIÊU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 10

TÀI LIÊU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 10

5. I was …..asleep when you arrived, that is why I didn’t hear you knock the door.a. quiteb. fastc. totallyd. deade. all6. Can you tell me the ..to the station?a. roadb. wayc. routed. directione. street7. She is very…….and blushes whenever a boy speaks to hera. nervousb.doubtfulc. frightenedd. worriede. shy8. go straight down this road and take the second ……on the lefta. pointb. cornerc. angled. placee. turning9. We ….to inform you that your account is three months overduea. apologiesb. regretc. are unwilling d. dislikee. aredispleased

167 Đọc thêm

GIAO AN BOI DUONG HSG TOAN 7 CHUAN

GIAO AN BOI DUONG HSG TOAN 7 CHUAN

Trường THCS Quỳnh Xá-Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7Soạn: 02/09/2015GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 7Năm học: 2015 - 2016Bài 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ. CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA CÁC SỐ HỮU TỈI. MỤC TIÊU:- Kiến thức: Ôn tập, phát triển tập hợp Q, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các sốhữu tỉ- Kĩ năng: Cộng, trừ, nhân, chia 2 số hữu tỉ, so sánh 2 số hữu tỉ.- Thái độ: Nghiêm túc, tính cẩn thận, linh hoạt và sáng tạo.II. CHUẨN BỊ:GV: Hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp với mục tiêu và vừa sức HS.HS: Ôn tập theo HS của GV.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Hoạt động của GV & HSYêu cầu cần đạtHoạt động 1: LT tập hợp Q các số hữu tỉ:a. ( −1)1. a) Cho a, b ∈ Z và b ≠ 0. Chứng tỏa−a −a −a. ( −1) a==;
Xem thêm

47 Đọc thêm

Từ vựng về các loài vật

Từ vựng về các loài vật

hiện nay con nguoi viet nam chung ta da co mot thu ngon ngu duoc dung rat pho bien va khong ke tuoi tac hay cap bac,chung ta cung xem day la von ngon ngu thu 2 cua ban than moi khi di ra giao tiep voi ban be,phong van viec làm..... dac biet la chung ta giao tiep noi chuyen voi ban be quoc te thi day qua la 1 dieu vo cung can thiet do la von ngon ngu tieng anh.Truoc tien muon hoc tot mon tieng anh thi viec dau tien ma chung ta can lam la phai nam vung duoc tu vung.Day la bai chia se cua minh mong dk cac ban quan tam va ung ho ạ

Đọc thêm

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 7

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 7

lãng phí thời gian / vô ích/ bận việc... làm gì.Mẹ tôi đang bận nấu ăn trong nhà bếp.B. Choose and underline the best answers:1. He is not (enough old to/ old enough to/ enough old for/ old enough for) get married.2. Would you like (to leave/ leave/ leaving/ left) a message?3. I used to (watch - watching - watches – watched) that film when I was ten.4. The weather is warm enough for us (going out- to go out- go out- goes out)5. They always help their mother (do –to do - doing – done) the house work.6. You should (wash – to wash – washing – washed) your hands before meals. .7. Would you like (saw – to see – seeing – see) a movie?8. What about (have – to have – having – had) fruits?9. You ought (wash – to wash – washing – washed) your hands before meals.10. The test is too difficult for the pupils (finishing- finish – finished- to finish) in time.11. It has taken me 3 hours (to copy- copy – copying- copied) this document.12. It’s interesting/ possible/ difficult/ easy for us (to join – joins – join – joining).13. It’s very kind/ nice/ polite/ good of you (to say- say – saying – said) so.14. She is said (to have – has – having – have) a computer.15. They explain us how (to get – get- getting – got) to the market.16. He told me (to keep – keep – kept – keeping) the news secret.17. I enjoy (singing –sing – sang – to sing) very much.18. I am used to (getting – get – to get – got) up early.19. Would/Do you mind (open – to open – opening – opened) the door?20. After (come – came – to come – coming) home, tom reads the morning newspaper.21. He‘d rather (stay - to stay – staying – stayed) at home than go out.22. I look forward to (see – seeing – saw – seen) your reply.23. We go to school in order (to prepare – prepared – preparing – prepare) our future.
Xem thêm

25 Đọc thêm

giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45

giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45

giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45 giao an tong hop boi duong hoc sinh gioi ngu van lop 45
Xem thêm

Đọc thêm