CÁCH VIẾTBÀI DIỄN VĂN CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ THÀNH LẬP CỦA THÔN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁCH VIẾTBÀI DIỄN VĂN CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ THÀNH LẬP CỦA THÔN":

Báo cáo thực tập: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý phong trào văn nghệ tại cơ sở

Báo cáo thực tập: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý phong trào văn nghệ tại cơ sở

Ở nông thôn vùng nông thôn miền núi các hoạt động văn hóa dân gian vấn đóng góp vai trò chủ đạo trong đời sống của người dân. Văn hóa dân gian thực sự là nguồn sữa mẹ nuôi sống đời sống văn hóa ở các thôn bản và cũng chính là cội nguồi của dân tộc. Vì vậy ngành văn hóa xác định nhiệm vụ trọng tâm của phong trào văn hóa văn nghệ của cơ sở và khởi nguồn định nguồn cho dòng chảy văn hóa dân gian phát triển. người dân vùng nông thôn miền núi khát khao sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vì vậy nhu cầu sinh hoạt này mỗi thành viên, mỗi người dân tự hóa thân vừa là người thưởng thức vừa là người sáng tạo. Tập trung xây dựng các đội văn nghệ của các thôn bản và tổ chức các trò chơi dân gian. Khởi động và tổ chức các lễ hội truyền thống của từng làng, bản trên cơ sở giữ gìn và phát huy phong tục tập quán, bản sắc dân tộc. Tập trung xóa bỏ các hủ tục lạc hậu lựa chọn những giải pháp phù hợp với nhu cầu cuộc sống của nhân dân.Trong đó chú trọng các kênh truyền hình phát tiếng dân tộc như ở một số thôn, bản do điều kiện địa hình phức tạp, trình độ dân trí thấp nên chưa thành lập được đội văn hóa, văn nghệ cho thôn bane mình.Vì vậy chúng tôi cần phải tăng cường công tác nghiên cứu phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ ở cở sở đối với vấn đề phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ trọng yếu của người làm công tác quản lý văn hóa, trước hết đời hỏi sự cấp bách của cuộc sống càng cấp bách hơn khi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã nẩy sinh nhiều vấn đề mới, đòi hỏi phải có sự tham gia của người quản lý văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu cuộc sống của nhân dân trong thôn, bản.1.1.2 Một số khái niệm, đặc điểm và vai trò cơ bản liên quan đến phong trào văn nghệ tại Xã Tà TổngHơn lúc nào hết văn hóa, văn nghệ là một bộ phận rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Vì văn hóa, văn nghệ góp phần đác lực vào công cuộc xây dựng con người Việt Nam, lối sống lành mạnh nền đạo đức mới đời sống trí tuệ và tinh thần xã hội ngang tầng với ự nghiệp vĩ đại của nhân dân vì sự hưng thịnh và phùn vinh của tổ quốc. Trong sự nghiệp vĩ đại này xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm “ Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thức đẩy phát triển kinh tế xã hội”.Thật vậy văn hóa đối với mỗi chúng ta nhất thiết phải đi đôi với phát triển kinh tế, không chỉ tăng cường mà còn là phát trển, không chỉ nâng cao đời sống vật chất mà càn phải nâng cao cả đời sống tinh thần không phải chỉ lo tạo ra của cải lợi nhuận mà đánh mất con người, đánh mất những giá trị dân tộc và nhân văn. Văn hóa không chỉ đi đôi với kinh tế mà hơn thế nữa, văn hóa còn đóng góp một vai trò định hướng điều tiết sự phát triển kinh tế, phải tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế xã hội.Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII chỉ rõ: “ Mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ phải nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sác dân tộc xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển của xã hội”.Nền văn hóa tiên tiến đó là nền văn minh tinh thần ở trình độ cao, thể hiện những giá trị truyền thống của dân tộc hòa quyện làm một với tinh hoa của thế giới hiện đại, phát triển trên cơ sở mặt bằng dân trí cao và một nền khoa học công nghiệp đủ sức giải quyết các vấn đề của cuộc sống đáp ứng những nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng lên của toàn thể nhân dân.Một nền văn hóa tiên tiến phải là một nền văn hóa thấm nhuần nhưng tư tưởng yêu nước tiến bộ mà cốt lõi là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu tất cả vì con người hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người.
Xem thêm

Đọc thêm

CÂU LẠC BỘ PHƯỢT

CÂU LẠC BỘ PHƯỢT

- Môi phượt thủ đều là những con người gan góc. thích dấn thân vào giannan. khỏ khăn đê thử thách chính mình, do đó những hình khối nàv một phầntượng trưng cho cá tính đặc trưng đó của họ.- Lí do thứ hai là những khối tam giác tưọng trung cho sự nguy hiêm. lấy ýtướng từ biến báo nguy hiểm trong giao thông. Vì phượt là một loại hình mangnhiều thư thách và nguy hiểm, vì trên thực tế có nhiều người không ung hộ loạihình giải trí này; đã có những trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra gây nguy hiểmcho tính mạng của các phượt thủ và nghiêm trọng hon là lấy đi sinh mạng của họ.Uu điếm của Phưọt chính là tính tự do. mạo hiềm, và đặc biệt là ít tốn kém. rất phùhọp cho thời buôi kinh tế rớt giá như hiện nay. Tuv nhiên, nó lại tiềm ân rất nhiềumối nguy hiểm, vì thế, không phải ai cũng có khả năng tham gia Phưọt.3.3.1. Không gian sảnh đónKhông gian sảnh là nơi xảy ra nhiều hoạt động như giao tiếp, trung bày,phục vụ khách...là nơi tiếp nhận và sử lý thông tin nhanh chóng, do đó sành đượcchia thành nhiều khu nhỏ như khu vực quầy tiếp tân, khu ghế chờ, khu shop.Hình tam giác được xem là một hình năng động, từ dạng 2D cho đến khối3D nó đều có thể xoay bất kỳ hướng nào, đặt dưới góc độ nào thì nó cũng tạo rahình khối đẹp. Do đó ỏ khu sảnh sử dụng các hinh này đê tăng cá tính cho khônggian .Sảnh tuy đon giản, bụi bặm, nhưng vẫn gần như tống họp lại không khí củacà chuyến phượt, nó đóng vai trò như không gian đệm cho những không gian thúvị trong câu lạc bộ.16Khu vực quầy tiếp tân được gây được sự tập trung tối đa bằng việc cách điệuchữ “phượt”- là chủ đề chung của toàn câu lạc bộ. Trung tâm của sảnh được bố trívà thiết kế ghế ngồi tuy đon giản nhưng thể
Xem thêm

43 Đọc thêm

GIÁO ÁN HĐNGLL 9

GIÁO ÁN HĐNGLL 9

mình. Các em có thể làm gì để thực hiện quyền đó của mình trong học tập, tranhluận khoa học?Câu hỏi 2: Điều 15 có ghi, trẻ em có quyền tham gia các câu lạc bộ. Các em mongmuốn tham gia những câu lạc bộ nào để phát triển năng khiếu, khả năng của mình?Câu hỏi 3: Điều 17 nêu rõ, trẻ em có quyền tiếp cận các thông tin, tư liệu có lợi.Các em biết gì về thư viện của trường ta? Theo các em, thư viện cần có những loạisách gì để phục vụ nhu cầu học tập và phát triển năng khiếu của HS?Câu hỏi 4: Điều 29 ghi, trẻ em có quyền được phát triển tối đa nhân cách, phát huyđược những tiềm năng và khả năng trí tuệ của bản thân các em. Theo các em, HSphải làm gì, học tập như thế nào để hưởng quyền đó của mình?- Phiếu ghi các câu hỏi.- Hộp đựng phiếu.- Đáp án, thang điểm.- Một số lá cờ nhỏ hoặc chuông cho các tổ làm tín hiệu trả lời.- Một số tiết mục văn nghệ.2. Chuẩn bị về tổ chức.9A:a. Giáo viên chủ nhiệm:Họp cán bộ lớp để phổ biến kế hoạch hoạt động:- Nêu nội dung, yêu cầu, cách thức tổ chức hoạt động.- Yêu cầu mỗi tổ tự tổ chức việc tìm hiểu của mình theo các câu hỏi đã được gợi ý.- Hướng dẫn, gợi ý cho HS tìm nguồn tư liệu, cách trả lời những câu hỏi liên quan.- Gợi ý về cách tổ chức.- Nêu qui định về thời gian tổ chức, thời gian dành cho mỗi câu trả lời.- Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp xây dựng chương trình hoạt động.b. Nhiệm vụ của cán bộ tổ, lớp:- Hội ý thống nhất về công việc- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu cho các tổ chuẩn bị trả lời câu hỏi.- Giao nhiệm vụ cho một số cá nhân chuẩn bị cho hoạt động.- Mỗi tổ cử một đội thi.c. Nhiệm vụ của HS trong lớp:- Sưu tầm tài liệu, câu đó khoa học.
Xem thêm

40 Đọc thêm

Kịch bản tổ chức tuyên dương của đoàn thanh niên

Kịch bản tổ chức tuyên dương của đoàn thanh niên

KỊCH BẢN PHÂN CÔNGTUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC LẦN THỨ II NĂM 2016 Thời gian: Địa điểm: TTNội dungNgười thực hiệnCÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU GIỜ1.Đón tiếp đại biểu ở sảnh2.Sắp xếp đại biểu vào chỗ ngồi3.Phát tài liệu (chế độ đại biểu khách mời)4.Phát tài liệu5.Chuẩn bị Slide ảnh và nhạc nền6.Chuẩn bị hoa bàn, hoa bục phát biểu, hoa bàn, nước uống, Tiếp nước và bàn đại biểu khách mời7.Trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”8.Trao phần thưởng cho tập thể và cá nhân thanh niên tiên tiến9.Phát tiền thưởng cho tập thể và cá nhân thanh niên tiên tiến10.Văn nghệ chào mừng11.Tiệc chiêu đãi12.Giao lưu văn nghệ buổi tốiCHƯƠNG TRÌNH TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁCI.VĂN NGHỆ(có MC dẫn riêng: đc….)Xin trân trọng cảm ơn nhóm Tuyên truyền ca khúc cách mạng Đoàn …..đã mang đến chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ tuyên dương.Xin trân trọng cám ơn II.CHÀO CỜXin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và các đồng chí đứng lên làm lễ chào cờ.Nghiêm Chào cờ chào (Nhạc Quốc ca, Đoàn ca)Xin trân trọng cảm ơn các đồng chíIII.THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNHKính thưa: Các đồng chí đại biểu, khách quý Thưa toàn thể Hội nghị .Trước khi thực hiện nội dung chính thức, thay mặt Ban tổ chức xin phép thông qua chương trình … với các nội dung như sau:1Đón tiếp Đại biểu2Văn nghệ chào mừng3Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu4Diễn văn kỷ niệm …5Phát biểu ý kiến của đại diện tập thể và cá nhân tiêu biểu6Trao …7Phát biểu ý kiến của Đảng uỷ 8Phát biểu ý kiến của Đoàn cấp trên9Khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu10Tổng kết IV.TUYÊN BỐ LÝ DOKính thưa các đồng chí Lãnh đạo cấp trên, quý vị đại biểu, khách quýThưa toàn thể các đồng chí đoàn viên, thanh niênChủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già dân tộc luôn khẳng định tiềm năng, vai trò, vị trí to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời người luôn tin tưởng và nhìn nhận thanh niên theo quan điểm phát triển. Người đã khẳng định rằng: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị “Về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong những năm qua tuổi trẻ Tổng công ty…đã hòa nhịp cùng tuổi trẻ cả nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực chung tay góp sức xây dựng Doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2631931 2632016) và Đại hội Đoàn các cấp, và Tháng Thanh niên năm 2016, nhằm động viên, khuyến khích, cổ vũ các cán bộ, đoàn viên, thanh niên .. thi đua lao động, sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ góp phần cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước; Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực lao động, sản xuất kinh doanh; đồng thời phát hiện và nhân rộng những cách làm sáng tạo, những mô hình hay, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hôm nay, được sự đồng ý của Đảng ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện của Công đoàn và Lãnh đạo các đơn vị. Ban Chấp hành Đoàn … tổ chức Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ II – năm 2016, Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26319312632016)
Xem thêm

Đọc thêm

Biện pháp nâng cao chất lượng câu lạc bộ bóng đá trường Tiểu học số 1 Ân Đức.

Biện pháp nâng cao chất lượng câu lạc bộ bóng đá trường Tiểu học số 1 Ân Đức.

Môn bóng đá không có trong chương trình giảng dạy thể dục của trường tiểu học. Giáo viên dạy thể dục của các trường tiểu học, có thể được đào tạo chuyên sâu các môn thể thao khác, nhiều giáo viên thể dục không phải chuyên sâu môn bóng đá. Cho nên khi tập luyện, huấn luyện bóng đá cho học sinh, tham gia các giải do Phòng GDĐT tổ chức, thì gặp nhiều khó khăn, bộc lộ những hạn chế về kỹ, chiến thuật. Dẫn đến chất lượng và thành tích của các trận đấu không cao. Xuất phát từ vấn đề trên, tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm và cụ thể hóa bằng đề tài: “Biện pháp nâng cao chất lượng câu lạc bộ bóng đá trường Tiểu học số 1 Ân Đức”. Giải pháp mới của đề tài giúp cho câu lạc bộ bóng đá của trường hoạt động có hiệu quả. Học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá nắm vững kiến thức về luật bóng đá, các kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của cá nhân và đồng đội trong bóng đá mi ni. Tạo điều kiện thuận lợi để cầu thủ, phát triển các kỹ, chiến thuật thành kỹ năng, kỹ xảo bản thân. Tham gia thi đấu các giải và đạt hiệu quả cao. Đề tài còn có ý nghĩa tích cực hơn, giúp cầu thủ hiểu rõ cái hay, cái đẹp của môn bóng đá. Đề tài, sẽ giúp cho học sinh tham gia câu lạc bộ, phát triển các kỹ thuật cá nhân thành kỹ năng kỹ xảo cá nhân. Nâng cao khả năng phối hợp đồng đội về tấn công và phòng thủ. Biết áp dụng kỹ, chiến thuật trong thi đấu một cách nhuần nhuyễn, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, những pha bóng đẹp. Tạo tiền đề, nâng cao về chất và lượng câu lạc bộ bóng đá của trường, góp phần không nhỏ, trong giáo dục toàn diện học sinh.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO TỔNG KẾT 15 NĂM TOÀN DÂN ĐKXD ĐSVH KHU DÂN CƯ

BÁO CÁO TỔNG KẾT 15 NĂM TOÀN DÂN ĐKXD ĐSVH KHU DÂN CƯ

BÁO CÁO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA 2000 2015. Thôn Đoàn Kết được tách ra từ thôn Tân Thủy từ năm 2003, nằm ở phía Bắc xã Ia Ga dân số có 438 khẩu với 99 hộ (87 hộ thường trú và 02 hộ tạm trú), 100% là người kinh. Đa phần cá hộ sinh sống bằng nghề nông trồng và chăm sóc các loại cây công nghiệp như: hồ tiêu, điều, cà phê, cao su… chiếm 91%,số hộ buôn bán nhỏ lẻ chiếm 6,4% cán bộ viên chức chiếm 2,6%. Dân cư sống tập chung chủ yếu dọc theo tỉnh lộ 665. Giữa trung tâm thôn là khu di tích lịch sử chiến thắng Plei Me. 1 Về thuận lợi: Ban vận động thôn luôn được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên, sát sao, nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo trong Ban thường vụ Đảng Uỷ, lãnh đạo HĐND và UBND – UBMTTQ, ban Văn hóa thông tin, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã. Sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ về tất cả mọi lĩnh vực công tác. Sự phối kết hợp, chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể trong thôn. Đặc biệt là sự đoàn kết, năng động, nhiệt tình của các đồng chí cán bộ trong hệ thống chính trị, và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Trong thời kỳ xây dựng và kiến thiết đất nước, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng thôn Đoàn Kết nỗ lực phấn đấu và đổi mới từng ngày, từng giờ. Với sự phấn đấu đó, thôn Đoàn Kết thật sự đã thay đổi nhiều so với những ngày đầu mới thành lập.
Xem thêm

Đọc thêm

Dựa vào cách tổ chức cuộc họp em đã biết, em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ ( Bài 2)

DỰA VÀO CÁCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP EM ĐÃ BIẾT, EM HÃY CÙNG CÁC BẠN TẬP TỔ CHỨC MỘT CUỘC HỌP TỔ ( BÀI 2)

Dựa theo cách tổ chức cuộc họp mà em đã biết, em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ ĐỀ BÀI Dựa theo cách tổ chức cuộc họp mà em đã biết, em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ. BÀI THAM KHẢO HỌP TỔ BÀN BẠC CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI 15 - 5 a)     Lí do và mục đích cuộc họp: Thưa các bạn! Hôm nay, tổ chúng ta họp bàn về việc chuẩn bị 3 tiết mục văn nghệ góp cùng với lớp đế chào mừng ngày sinh nhật Đội Thiêu nién Tiền phong Hồ Chí Minh 15 - 5. b)    Tình hình hiện nay của tổ và yêu cầu của lớp: Trong cuộc họp của tổ trưởng với ban cán bộ lớp có cô giáo chủ nhiệm dự hôm thứ sáu tuần qua, tổ ta được lớp phân công 3 tiết mục, gồm: 1 đơn ca, 1 song ca và 1 tiết mục kể chuyện hoặc ngâm thơ hay múa đều được. Từ khi nhận nhiệm vụ trở về, tôi có suy nghĩ như thế này: về văn nghệ, khả năng cua tổ ta rất lớn, nhiều bạn hát hay múa đẹp, như bạn Ngân, bạn Thảo, bạn Phương, bạn Hằng và nhiều bạn khác nữa. Tuy nhiên, vì chưa trao đổi bàn bạc chung cả tổ, nên tôi đề nghị các bạn thảo luận cho ý kiến xác định cụ thể các tiết mục rồi sau đó ta lấy tinh thần xung phong, được không các bạn? c)    Kết luận phân công: Sau khi thảo luận và lấy tinh thần xung phong của các bạn, tôi tổng hợp lại như sau: —  Quyết định chọn 3 tiết mục, gồm: 1 đơn ca, 1 song ca và 1 múa. —  Đơn ca giaọ cho bạn Ngân (tự tập). —  Song ca giao cho Phương với Hằng (tự tập). -   Múa giao cho: Ngân, Thảo, Phương, Hằng (mỗi buổi chiều tập1 tiếng, từ thứ 2 đến thứ 6). —  Tổ trưởng chịu trách nhiệm liên hệ với cô Diễm Trang nhờ cô đến chỉ đạo, tập múa.
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐƯỢC THÀNH LẬP BẰNG CÔNG NGHỆ ẢNH SỐ TỶ LỆ 110

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐƯỢC THÀNH LẬP BẰNG CÔNG NGHỆ ẢNH SỐ TỶ LỆ 110

Trường Đại học Mỏ - Địa chất-Tổ chức dữ liệu theo lý thuyết CSDL sẽ thống nhất các tiêu chuẩn thủ tụcvà các biện pháp bảo vệ an toàn dữ liệu.1.5.3.Các phương pháp xây dựng CSDL .-Phương pháp xây dựng CSDL theo mô hình tệp .-Phương pháp xây dựng CSDL theo mô hình quan hệ đối tượng trên nềncông nghệ ARCGIS .-Phương pháp xây dựng CSDL theo mô hình quan hệ đối tượng nguồn mởPostGIS /PostgreSQL .1.5.4.Cơ sở dữ liệu trong GIS .Cấu trúc CSDL là khái niệm đề cập tới cách tổ chức dữ liệu thành các file dữliệu . Cơ sở dữ liệu GIS gồm hai phần cơ bản là dữ liệu không gian ( dữ liệubản đồ ) và dữ liệu thuộc tính ( dữ liệu phi không gian ) . Mỗi một loại dữ liệucó đặc trưng riêng và chúng khác nhau về yêu cầu lưu trữ , xử lý và hiển thị .1.5.4.1.CSDL không gian.- CSDL không gian : là CSDL có chứa trong nó những thông tin về định vịcủa đối tượng. Nó là những dữ liệu phản ánh, thể hiện những đối tượng cókích thước vật lý nhất định. Nếu là những CSDL không gian địa hình thì đó lànhững dữ liệu phản ánh những đối tượng có trên bề mặt trái đất. Cấu trúc dữliệu này được mô tả thông qua ba dạng cơ bản: điểm, đường và vùng.Số liệu không gian là những mô tả số của hình ảnh bản đồ, chúng bao gồmtọa độ, quy luật và các ký hiệu dùng để xác định hình ảnh của bản đồ cụ thểtrên từng bản đồ. Hệ thống thông tin địa lý dùng các số liệu không gian đểtạo ra một bản đồ hay hình ảnh bản đồ trên màn hình hoặc trên giấy thông quathiết bị ngoại vi.SV: Nguyễn Văn Đức19
Xem thêm

76 Đọc thêm

Soạn bài: Tiếng nói của văn nghệ

SOẠN BÀI: TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ

Hướng dẫn soạn văn, soạn bài, học tốt bài TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ Nguyễn Đình Thi I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Nguyễn Đình Thi (1924-2003) là một nghệ sĩ có tài năng về nhiều mặt. Không chỉ nổi tiếng với những tác phẩm thơ, văn, nhạc, kịch, ông còn là một cây bút lý luận phê bình sắc sảo. Ông tham gia vào các hoạt động văn nghệ từ khá sớm, trên mỗi lĩnh vực đều để lại những tác phẩm nổi tiếng: Đất nước (thơ), Người Hà Nội (nhạc)... 2. Tiểu luận Tiếng nói của văn nghệ được Nguyễn Đình Thi viết năm 1948, in trong cuốn Mấy vấn đề văn học (lý luận phê bình, xuất bản năm 1956), có nội dung lý luận sâu sắc, được thể hiện qua những rung cảm chân thành của một trái tim nghệ sĩ. 3. Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, được thể hiện qua hệ thống luận điểm lô gích, mạch lạc. Giữa các luận điểm vừa có sự tiếp nối tự nhiên vừa bổ sung, giải thích cho nhau: - Văn nghệ không chỉ phản ánh thực tại khách quan mà còn là nhận thức mới mẻ, là tư tưởng, tình cảm của cá nhân nghệ sĩ. - Tiếng nói của văn nghệ rất cần thiết với cuộc sống của con người, nhất là trong hoàn cảnh những năm đầu kháng chiến. - Văn nghệ có khả năng cảm hoá, có sức lôi cuốn thật kỳ diệu bởi đó là tiếng nói của tình cảm, tác động tới con người qua những rung cảm sâu xa. 4. Nội dung chủ yếu của văn nghệ là hiện thực mang tính cụ thể, sinh động, là đời sống tình cảm của con người qua cái nhìn và tình cảm của người nghệ sĩ. Khác với các bộ môn khoa học như dân tộc học, xã hội học, lịch sử học, triết học... thường khám phá, miêu tả và đúc kết các bộ mặt tự nhiên hay xã hội thành những quy luật khách quan, văn nghệ tập trung khám phá, thể hiện chiều sâu cuộc sống trong các quan hệ, khám phá tính cách, số phận con người. Nội dung của văn nghệ được thể hiện chủ yếu qua những đặc điểm sau: - Tác phẩm nghệ thuật phản ánh đời sống khách quan nhưng đó không phải là sự sao chép giản đơn, "chụp ảnh" nguyên xi thực tại. Trong sự phản ánh của văn nghệ có cách nhìn, cách đánh giá cuộc sống, đồng thời đó cũng là tư tưởng, là tấm lòng của người nghệ sĩ gửi gắm trong đó. - Tác phẩm văn nghệ có tính giáo dục, tác động mạnh mẽ đến người đọc nhưng đó không phải là những lời thuyết lý khô khan mà ngược lại, khả năng tác động của văn nghệ bắt nguồn từ những tình cảm sâu sắc, những say sưa, vui buồn, yêu ghét... của người nghệ sĩ. Nó khiến ta rung động trước những vẻ đẹp của cuộc sống, từ đó làm thay đổi tư tưởng, tình cảm, thậm chí cả quan điểm sống, lối sống của ta. - Nội dung của văn nghệ còn là những rung cảm, nhận thức của từng người tiếp nhận, được mở rộng, lan truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. 5. Qua các dẫn chứng được lấy từ các tác phẩm, qua những câu chuyện cụ thể, sinh động, Nguyễn Đình Thi đã phân tích một cách thấm thía sự cần thiết của văn nghệ đối với con người: - Văn nghệ giúp chúng ta sống đầy đủ hơn, phong phú hơn trên phương diện tinh thần. - Trong những trường hợp con người bị ngăn cách đối với đời sống, văn nghệ là sợi dây liên hệ giữa người đó với thế giới bên ngoài. - Văn nghệ góp phần làm cho đời sống của chúng ta ngày càng đẹp đẽ, đáng yêu hơn. Một tác phẩm văn nghệ hay giúp con người cảm thấy yêu tin cuộc sống, biết rung cảm và ước mơ trước cái đẹp. 6. Văn nghệ tác động đến con người qua nội dung của nó và đặc biệt là còn đường mà nó đến với người đọc, người nghe: - Tình cảm là một yếu tố then chốt của văn nghệ. Dù phản ánh cuộc sống nào thì một tác phẩm lớn luôn chan chứa những tình cảm sâu xa của người viết. Không có những tình cảm sâu sắc, mãnh liệt đối với đời sống, một tác phẩm dù đề cập đến những vấn đề rộng lớn đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa, ngay cả đối với bản thân người sáng tác. - Sự tác động của văn nghệ đối với con người chủ yếu cũng qua con đường tình cảm. Những xúc cảm, tâm sự của tác giả đối với đời sống làm lay động cảm xúc của người đọc, người nghe. Bạn đọc được sống cuộc sống mà nhà văn miêu tả, được yêu, ghét, vui, buồn cùng các nhân vật trong đó, dần dần thay đổi suy nghĩ, quan niệm về đời sống, thậm chí thay đổi cả cách ứng xử đối với những người xung quanh. Văn nghệ khiến cho ta cảm thấy yêu cuộc sống hơn, đồng thời muốn đóng góp công sức của mình để làm cho cuộc sống ngày càng đẹp hơn. II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 1. Cách lập luận: Văn nghị luận cũng là một thể loại quen thuộc trong các sáng tác của Nguyễn Đình Thi. Tiếng nói của văn nghệ có thể coi là tác phẩm tiêu biểu cho các sáng tác thuộc thể loại này: - Bố cục của văn bản rất chặt chẽ, hợp lý, mọi vấn đề đều được dẫn dắt tự nhiên. - Cách viết giàu hình ảnh với những dẫn chứng sinh động, hấp dẫn, cả trong văn chương cũng như trong đời sống. 2. Cách đọc: Thể hiện giọng văn chân thành, say sưa, thể hiện những xúc cảm mạnh mẽ của người viết.  Copyright ®  [ http://wWw.SoanBai.Com ]
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tiết 2: Ôn tập giữa học kì I

TIẾT 2: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây : a) Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường. Câu hỏi : Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường ? 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây :a) Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường.Câu hỏi : Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường ?b) Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tập.- Câu hỏi : Câu lạc bộ thiếu nhi là gì ?3. Kể lại một câu chuyện đã học trong tám tuần đầu.Các em đã học các truyện Cậu bé thông minh, Ai có lỗi, Chiếc áo len, Chú sẻ và bông hoa bằng lăng, Người mẹ, Người lính dũng cảm, Bài tập làm văn, Trận bóng dưới lòng đường, Lừa và ngựa, Các em nhỏ và cụ già.Tùy các em chọn một truyện để kể theo sự hướng dẫn của thầy giáo, cô giáo.  
Xem thêm

1 Đọc thêm

Xây dựng mô hình câu lạc bộ môi trường ở trường Tiểu học

Xây dựng mô hình câu lạc bộ môi trường ở trường Tiểu học

2. Lịch sử vấn đề 2.1 Trên thế giới Câu lạc bộ ra đời ở Anh khoảng 300 năm trước đây. Thoạt đầu chức năng chủ yếu là để giải trí, về sau nó lan sang các lĩnh vực khác như chính trị, xã hội, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thể thao,… và tồn tại ở hầu khắp các nước trên thể giới. Nó đã được nhân rộng, phát triển mạnh mẽ ở Liên Xô từ những năm 60 của thế kỉ 20 và được đề cập đến trong nhiều tác phẩm như: CLB là trung tâm công tác tuyên truyền cổ động, CLB nhà trường với thiếu nhi, CLB công nhân của chúng tôi và Bàn về CLB thư viện,… Như vậy, có thể thấy, trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, các CLB đã được thành lập và phát triển ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, chính trị, kinh tế. Trong những tác phẩm nêu trên phải kể đến 2 tác phẩm là: Câu lạc bộ là trung tâm công tác tuyên truyền cổ động, Câu lạc bộ nhà trường với thiếu nhi. Câu lạc bộ là trung tâm công tác tuyên truyền, cổ động đã đề cập nhiều đến vai trò của CLB trong công tác tuyên truyền, cổ động. Nó phổ biến tư tưởng, nâng cao trình độ giác ngộ, trình độ chính trị cũng như văn hóa của nhân dân lao động đồng thời liên hệ mật thiết với đời sống nhân dân. Có thể nói “CLB là trường học giáo dục chính trị và văn hóa trong quần chúng”. Như vậy, vấn đề chủ yếu tác phẩm đề cập là công tác tuyên truyền, cổ động của CLB trong lĩnh vực chính trị. Xoay quanh vấn đề đó, tác phẩm nghiên cứu những điều kiện cần thiết để tổ chức sinh hoạt CLB mà chủ yếu là các buổi diễn giảng đạt hiệu quả như: biết chỉ đạo cụ thể, có chú ý đến những đặc điểm về nghề nghiệp, tuổi tác, trình độ học vấn, đặc điểm dân tộc và các đặc điểm khác nhau của nhân dân,… Những nghiên cứu đó là những kinh nghiệm quý báu để chúng ta tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm của CLB đạt hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tồn tại rất nhiều loại hình CLB khác nhau và đa dạng về hình thức tổ chức hoạt động. Vì vậy những nghiên cứu đó chỉ được áp dụng chủ yếu trong hoạt động tuyên truyền của các CLB. Nếu như “Câu lạc bộ là trung tâm công tác tuyên truyền, cổ động” đề cập nhiều đến vai trò, tác dụng của CLB trong quần chúng nhân dân thì Câu lạc bộ nhà trường với thiếu nhi nói tới hoạt động của CLB trong nhà trường. Tác phẩm giới thiệu nhiều hoạt động của CLB có thể tổ chức cho học sinh ở nhà trường. Trong đó có nhiều hoạt động liên quan đến MT như: Nhận đỡ đầu một công viên, trồng cây xanh ở nghĩa trang. Trồng cây cảnh, dọn dẹp khu vườn hoa, tổ chức việc chăm sóc khu vườn đó. Triển lãm ảnh ở bảng tin CLB. Tổ chức những cuộc du lịch một ngày và nhiều ngày với mục đích khác nhau: Để học sinh làm quen với cây cỏ, thiên nhiên, nghiên cứu thực vật và sinh vật. Tổ chức các trò chơi, giải trí cho các em. Những hoạt động mà tác phẩm đề cập đến gần gũi, thiết thực với học sinh trong nhà trường. Đó sẽ là những gợi ý để chúng tôi nghiên cứu, tiến hành tổ chức các hoạt động cho thành viên. 2.2 Ở Việt Nam Thực tế, ở Việt Nam có thể nói mô hình của CLB đã xuất hiện từ lâu và bắt nguồn từ sinh hoạt làng xã. Đình làng, nhà Rông (Tây Nguyên) về phương diện nào đó có thể xem là một kiểu CLB. Tuy nhiên, trên phương diện lí luận, căn cứ vào những tài liệu chúng tôi thu thập được thì những nghiên cứu về CLB xuất hiện ở nước ta muộn hơn rất nhiều. Nghiên cứu về CLB ở bậc học phổ thông có những công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả Đặng Ngọc Diệp, Lưu Thu Thủy. Cụ thể: Tác giả Đặng Ngọc Diệp trong báo cáo kết quả bước đầu thực nghiệm sinh hoạt CLB dành cho cha mẹ học sinh năm 1977 đã nêu những tác dụng của CLB trong quá trình kết hợp cùng nhà trường giáo dục học sinh. Tác giả cũng làm rõ nhiệm vụ của ban lãnh đạo CLB đồng thời đúc kết những kinh nghiệm bước đầu qua quá trình thực hiện: về mặt nhận thức, về nội dung hoạt động và về tổ chức. Qua quá trình nghiên cứu đề tài Giáo dục chủ nghĩa tập thể cho học sinh lớp 1 thông qua hoạt động câu lạc bộ (năm 1984), tác giả Lưu Thu Thuỷ đã tìm hiểu vai trò của CLB trong việc giáo dục chủ nghĩa tập thể cho học sinh thông qua thực nghiệm theo bốn chủ đề, với 4 hình thức sinh hoạt CLB. Đó là: Chủ đề sinh hoạt, chủ đề hội học, chủ đề chơi tập thể, chủ đề kể chuyện. Qua đó, tác giả đã thu được những kết quả ban đầu về vai trò của CLB. Tuy nhiên, bài nghiên cứu chưa làm rõ được cơ sở lí luận về CLB, chưa làm sáng tỏ về nội dung phương pháp và hình thức sinh hoạt CLB sao cho phù hợp với từng độ tuổi học sinh mà chủ yếu thông qua thực nghiệm, qua tổ chức hoạt động để giáo dục học sinh. Nghiên cứu về CLB ở bậc đại học, có đề tài Kĩ năng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ khoa học của sinh viên khoa Tâm lí giáo dục (năm 1988) của tác giả Đinh Văn Vang. Tác giả nêu rõ những yêu cầu về kĩ năng tổ chức sinh hoạt CLB của người cán bộ tổ chức. Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp chúng tôi có cái nhìn toàn diện hơn đối với cán bộ tổ chức, người phụ trách CLB. Đồng thời giúp chúng tôi nhận thức đầy đủ, chính xác hơn tầm quan trọng của từng giai đoạn trong quá trình tổ chức sinh hoạt CLB. Áp dụng sinh hoạt CLB rong cộng đồng dân cư có đề tài Thực trạng hoạt động và việc tổ chức quản lí các loại hình câu lạc bộ dân số ở nông thôn của tác giả Đinh Văn Quảng báo cáo năm 1999. Tác giả cũng đã khẳng định: “Câu lạc bộ là hình thức thích hợp và có khả năng thu hút cộng đồng tham gia một cách tự giác trong việc tiếp thu nhận thức và thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.” Một số công trình nghiên cứu của các tác giả về các vấn đề môi trường, hoạt động ngoài giờ lên lớp có đề cập đến hình thức sinh hoạt CLB như: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục môi trường” của tác giả Nguyễn Thị Vân Hương. “Giáo dục môi trường qua các hoạt dộng ngoại khóa môn Tự nhiên và xã hoi lớp 3” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hường. “Một số hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa Tiếng Việt ở nhà trường phổ thông” của tác giả Nguyễn Thị Hiên. Ngày 22 tháng 7 năm 2008, Bộ Giáo dục và đào tạo có chỉ thị số 402008CTBGDĐT và Công văn số: 307KH–BGDĐT về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013; thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo trong kế hoạch số 453KHBGD ĐT (ngày 30072010) và Quyết định số 2944QĐ BGDĐT (ngày 20072010) do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển kí ban hành về việc tập huấn và triển khai giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục phổ thông trên toàn quốc. Năm học này các trường tiếp tục triển khai mô hình CLB. Như vậy mô hình câu lạc bộ đã và đang được triển khai ở nhiều trường phổ thông trong cả nước với nhiều hình thức khác nhau. Hiện nay, trên thực tế ở Việt Nam đã và đang xuất hiện rất nhiều loại hình CLB ở tất cả các lĩnh vực như chính trị, văn hóa, thể thao, xã hội, ...
Xem thêm

Đọc thêm

CLB tuyên truyền Hiệu quả giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh THPT

CLB tuyên truyền Hiệu quả giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh THPT

Việc xây dựng các Câu lạc bộ, đội nhóm trong các trường học là mô hình không mới và đã được áp dụng rộng rãi hiện nay. Tuy nhiên, tác giả muốn đề cập sâu hơn về việc xây dựng các Câu lạc bộ, đội nhóm có tính định hướng chiến lược hơn, bố trí các câu lạc bộ theo một hệ thống, hình thành một mạng lưới đáp ứng nhu cầu đa dạng của sinh viên, giải quyết các mảng công tác của Đoàn, Hội. Đó cũng là yêu cầu bức thiết trong các cơ sở đào tạo Đại học, đặc biệt trong mô hình đào tạo tín chỉ. Do đó, tác giả đề xuất mô hình và gợi ý một số giải pháp mới mang tính chiến lược lâu dài nhằm xây dựng hệ thống các Câu lạc bộ, đội nhóm nhằm góp phần đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong các cơ sở đào tạo Đại học.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUẨN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUẨN

UỶ BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM    BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUẨN Hà Nội, tháng 32015 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do thực hiện hoạt động rà soát: Đề án “Xây dựng mô hình can thiệp giảm tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực miền Đông Nam Bộ” đã được triển khai từ năm 2013 trên địa bàn 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Tháng 11 năm 2014, Ban chỉ đạo Trung ương đã tiến hành sơ kết đề án sau 2 năm hoạt động. Các báo cáo của các tỉnh đều đã đưa ra nhận định rằng: ”Đề án bước đầu đã thu được một số hiệu quả nhất định trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp phòng chống bạo lực gia đình; việc tổ chức các hoạt động can thiệp phòng chống bạo lực gia đình cũng như tổ chức, duy trì, phát triển các hình thức sinh hoạt cộng đồng bước đầu đã thu được kết quả, đạt mục tiêu đề ra.” Để có cơ sở thực hiện có hiệu quả đề án Phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình giai đoạn 2014 2010, một trong 6 đề án của Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2013 2010, chúng ta cần tiến hành rà soát nghiêm túc về những mặt được và chưa được trong quá trình xây dựng và triển khai đề án, xác định những hạn chế cần tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện cũng như tính bền vững của mô hình trước khi triển khai mở rộng. Mặc dù hiện nay có nhiều chương trình, dự án, đề án can thiệp phòng chống bạo lực gia đình do các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cũng như các tổ chức phi chính phủ tiến hành trên toàn quốc, nhưng giữa các mô hình này chưa có sự đồng bộ, thống nhất trong hoạt động can thiệp mà mỗi tổ chức hay cơ quan mạnh về lĩnh vực nào thì tập trung can thiệp chuyên sâu vào lĩnh vực đó. Do vậy, việc chuẩn hóa, hoàn thiện các mô hình là cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình cũng như đảm bảo tính khả thi khi áp dụng vào những địa bàn khác nhau. Đây cũng chính là những lý do để Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tiến hành hoạt động rà soát, hoàn thiện mô hình chuẩn để xây dựng văn bản hướng dẫn mở rộng cho đề án phòng chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn quốc. 2. Mục tiêu hoạt động: Rà soát lại việc xây dựng mô hình can thiệp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tiến tới giảm bạo lực gia đình tại khu vực miền Đông Nam Bộ nhằm xác định ưu điểm và hạn chế, thành công và những mặt tồn tại trong quá trình xây dựng và triển khai mô hình nhằm hoàn thiện, xây dựng được mô hình chuẩn cho công tác phòng chống bạo lực gia đình của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em. 3. Nội dung rà soát: 3.1. Quy trình thành lập Ban chỉ đạo mô hình các cấp, các thành phần tham gia, hoạt động chỉ đạo và điều hành của đội ngũ này. 3.2. Những hình thức và nội dung tuyên truyền giáo dục phòng chống bạo lực gia đình đã triển khai tại các địa bàn. 3.3. Hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo chính quyền, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, thành viên đội xung kích, tổ hòa giải. 3.4. Quy trình thành lập đội xung kích, hiệu quả hoạt động thực tế của loại hình này, tính phù hợp của đội xung kích tại địa phương. 3.4. Hoạt động phối hợp với ngành Tư pháp để lồng ghép nội dung phòng chống bạo lực gia đình vào công tác hòa giải, sự phối hợp trong hoạt động của tổ hòa giải và đội ngũ Ban chủ nhiệm CLB và đội xung kích trong can thiệp, giải tỏa bạo lực gia đình. 3.6. Quá trình thành lập và triển khai hoạt động của Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững. 3.7. Việc huy động nguồn lực tại các địa bàn cho họat động của đề án 3.8. Vai trò chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự tham gia, phối hợp của chính quyền, ban ngành đòan thể 3.9. Tính bền vững của đề án sau khi đề án kết thúc chu kỳ triển khai kinh phí của Trung ương. 4. Địa bàn và đối tượng tham gia hoạt động: Địa bàn: Xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xòai, và xã Thanh Phú, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Xã Cẩm Giang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Đối tượng tham gia: Ban chỉ đạo mô hình cấp tỉnh và xã Thành viên đội xung kích Thành viên tổ hòa giải Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững Thành viên Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững 5. Phương pháp Phương pháp: Thu thập và phân tích số liệu, báo cáo, tài liệu Tổ chức các hội thảo, thảo luận nhóm Một số công cụ đánh giá nhanh Các hoạt động: Tổ chức 02 cuộc hội thảo tại 02 tỉnh lấy ý kiến các ban ngành và Ban chỉ đạo đề án cấp tỉnh. Tổ chức 20 cuộc thảo luận nhóm tại 02 tỉnh với các đối tượng là Ban chỉ đạo đề án xã, thành viên đội xung kích, thành viên tổ hòa giải, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, thành viên Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững. KẾT LUẬN Đề án Xây dựng mô hình can thiệp giảm tình trạng bạo lực gia đình tại các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ đã triển khai được 2 năm tại các địa bàn. Qua quá trình giám sát cũng như hoạt động rà soát, hoàn thiện mô hình chuẩn vừa được tiến hành, có thể thấy rằng, bước đầu, hoạt động của đề án đã thu được một số thành công nhất định trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. Thành quả đầu tiên mà chúng ta đều có thể nhận thấy là sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chính quyền và các ban ngành đoàn thể cùng đông đảo người dân tại các địa bàn. Đây chính là nguồn động viên quý báu tạo nên sức sống cho hoạt động của đề án. Thứ hai là đã có sự chuyển biến rõ rệt trong quan điểm, nhận thức về bạo lực gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tại cộng đồng, không chỉ dừng lại ở việc can thiệp, giải toả các vụ việc mà sâu xa hơn là nâng cao thái độ của người dân, của cộng đồng dẫn tới củng cố vững chắc những hành vi phòng chống bạo lực gia đình. Hoạt động của Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, của đội xung kích và tổ hoà giải đã phát huy được hiệu quả trong việc can thiệp, giải toả các vụ việc bạo lực gia đình bằng tình làng nghĩa xóm, bằng sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng. Bởi hoạt động phòng chống bạo lực gia đình là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì, không chỉ dùng sức mạnh của pháp luật trong việc xử lý mà nên được ngăn chặn từ khi bạo lực chỉ mới manh nha biểu hiện qua những mâu thuẫn, bất đồng. Không chỉ trông chờ vào sự đầu tư của Trung ương, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em các tỉnh đã có sự chủ động đáng ghi nhận để xây dựng kế hoạch, đề xuất bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương. Đây chính là những tín hiệu đáng mừng cho việc duy trì đề án tại các địa bàn sau khi chu kỳ kinh phí đầu tư của Trung ương kết thúc. Đồng thời, cũng là yếu tố quyết định tính bền vững của đề án. Với những kết quả thực tế như trên, cùng với quá trình rà soát, đánh giá những mặt mạnh và mặt yếu của đề án, chúng tôi đã dự kiến xây dựng mô hình chuẩn cho hoạt động phòng chống bạo lực gia đình của đề án trong thời gian tới. Đó là những định hướng gần hơn, sát hơn với nhu cầu và thực tế tại các địa bàn. Hy vọng rằng, từ kết quả đánh giá, rà soát nghiêm túc và những góp ý từ phía lãnh đạo chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, Ban chỉ đạo các cấp, các thành viên đội xung kích, tổ hoà giải và Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững thuộc các địa bàn triển khai đề án, mô hình chuẩn cho hoạt động phòng chống bạo lực gia đình thuộc đề án Phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình giai đoạn 2014 2010 sẽ đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, đóng góp một phần đáng kể vào công tác phòng chống bạo lực gia đình chung của toàn xã hội, của cả cộng đồng.
Xem thêm

39 Đọc thêm

SIEU PHAM VAT LY luyen thi dai hoc THPTQG

SIEU PHAM VAT LY luyen thi dai hoc THPTQG

Cách học giỏi môn lý: bạn nên thường xuyên đọc sách Vật lý vui, tham gia các hoạt động liên quan đến Vật lý như tham gia câu lạc bộ Vật lý ở trường, trên Internet,… Luôn đặt câu hỏi “Tại sao?” trước những vấn đề, những tình huống thuộc môn vật lý dù là đơn giản để từ đó khơi gợi tính tò mò, đòi hỏi phải được lý giải – và như vậy dần dần bạn sẽ tìm thấy được những cái hay, cái đẹp của bộ môn này mà yêu thích nó.

Đọc thêm

LẬP CHƯƠNG TRÌNH CHO HỘI TRẠI CHÚNG EM TIẾN BƯỚC THEO ĐOÀN

LẬP CHƯƠNG TRÌNH CHO HỘI TRẠI CHÚNG EM TIẾN BƯỚC THEO ĐOÀN

Hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn (nhân kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sần Hồ Chí Minh 26 - 3)  Hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn (nhân kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sần Hồ Chí Minh 26 - 3) Bài làm CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI CHÚNG EM TIẾN BƯỚC TIIEO ĐOÀN (Lớp 5C, Trường Tiếu học Trần Phú)    I. Mục đích    - Kỉ niệm ngày thành lập đoàn 26 - 3.    - Tạo điều kiện để các Đội viên tham gia các hoạt động tập thể.    II. Phân công chuẩn bị    - Họp chi đội để phổ biến nội dung: Chi đội trưởng    - Lều trại, dây buộc: Tổ 1 và tổ 2.    - Dựng trại: Tổ 3.    - Trang trí trại: Tổ 4.    - Văn nghệ, trò chơi: Lớp phó Văn - Thể - Mĩ (Mỹ Vân) phụ trách, một số bạn khác.    - Nước uống, bánh kẹo, hoa quả: Ngọc Nữ phụ trách và các bạn Anh, My, Nga, Hằng tham gia theo sự phân công của Ngọc Nữ.    -  Thuốc, dầu gió, bông, băng cá nhân: Xuân Dung và Hoài Nhân.    III. Chương trình cụ thể   1. Họp chi đội để phổ biến nội dung, kế hoạch Hội trại: tiết sinh hoạt trưa thứ sáu ngày 15/3/2013.   2. Tổ chức cắm trại chủ nhật ngày 23/3/2013.   - 7 giờ: Học sinh tập trung về trường, kiểm tra quân số, dụng cụ chuẩn bị.   - 7 giờ 30 phút: Nhận vị trí dựng trại, dự Khai mạc Hội trại.   - 8 giờ đến 11 giờ: Dựng trại, tham gia trò chơi.   - 11giờ 30 phút đến 14 giờ: Ăn trưa, nghỉ trưa.   - 14 giờ đến 15 giờ: Ban giám khảo chấm trại.   - 15 giờ đến 17 giờ: Văn nghệ.   - 17 giờ đến 17 giờ 30 phút: Tổng kết toàn trường, nhổ trại.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Bài giảng Khuyến Lâm

Bài giảng Khuyến Lâm

1.Chương trình mô đun nghề: Khuyến nông lâm Mã chương trình mô đun: MD:2.Thời gian của chương trình: Tổng số: 240 giờ; Lý thuyết: 61 giờ; Thực hành: 179 giờ.Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo ngắn hạn nghề Khuyến nông lâm nhằm đào tạo những người đã học qua các khóa đào tạo về nông lâm nghiệp, bồi dưỡng cán bộ Khuyến nông lâm cơ sở chưa qua các lớp đào tạo. Hoàn thành chương trình đào tạo người học có khả năng:KIẾN THỨC: •Trình bày được nội dung các bước lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm;•Mô tả được một số phương pháp thực hiện các hoạt động trình diễn KNL cho nông dân;•Trình bày được trình tự và nội dung các bước công việc trong quá trình tổ chức hội thảo, tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn tại thôn, xã•Trình bày được các công việc của nhiệm vụ tuyên truyền và tư vấn hoạt động khuyến nông lâm;•Mô tả được một số hình thức tổ chức để phát triển mạng lưới khuyến nông lâm.KỸ NĂNG:•Xây dựng được kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm hợp lý và có tính khả thi tại thôn, xã;•Tổ chức được buổi họp, hội thảo, tập huấn có sự tham gia của người dân để đưa ra các phương án sản xuất và các mô hình canh tác thích hợp;•Tổ chức được lớp tập huấn chuyên đề về nông lâm nghiệp tại địa phương;•Thực hiện được các hoạt động trình diễn Khuyến nông lâm cho người dân tại thôn, xã;• Hỗ trợ cán bộ khuyến nông lâm cấp thôn, xã để xây dựng mô hình khuyến nông lâm tại địa phương;•Xây dựng được các hình thức tuyên truyền và tư vấn tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông lâm nghiệp tại thôn, xã;•Tổ chức được các câu lạc bộ khuyến nông, nhóm sở thích phù hợp với nhu cầu phát triển nông lâm nghiệp của người dân tại địa phương;•Thực hiện giám sát một số hoạt động khuyến nông theo kế hoạch khuyến nông lâm đã được phê duyệt tại địa phương.THÁI ĐỘ:•Có tinh thần hợp tác với các cơ quan liên quan để tạo điều kiện thuận lợi trong việc lập kế hoạch và triển khai các hoạt động khuyến nông lâm;•Chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân và điều kiện xã hội của địa phương;•Tin tưởng vào khả năng thực hiện và sự tham gia của người dân trong cộng đồng•Tôn trọng những gíá trị truyền thống, phong tục tập quán của địa phương và tạo điều kiện thuận lợi để người dân được giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. VỊ TRÍ LÀM VIỆC: Sau khi học xong chương trình đào tạo, người học có khả năng làm khuyến nông lâm viên, cán bộ Khuyến nông viên cơ sở tại thôn, xã. Tư vấn trong các tổ chức hoạt động khuyến nông lâm.3.Đối tượng đào tạo : Học sinh tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, dạy nghề nông lâm nghiệp.Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Những người làm công tác khuyến nông lâm thôn, xã.
Xem thêm

Đọc thêm

05 DAP AN BO DE MUC TIEU 7 DIEM TOAN THAY HUNG DZ

05 DAP AN BO DE MUC TIEU 7 DIEM TOAN THAY HUNG DZ

sin α − cos α− 4 cot 2 α. .sin α + cos αb) Một lớp học có 3 học sinh có năng khiếu ngâm thơ, 4 học sinh có năng khiếu múa và 5 học sinh có năngkhiếu hát. Cần chọn 6 học sinh trong số đó để thành lập đội văn nghệ của lớp. Tính xác suất để 6 học sinhđược chọn có đủ cả học sinh có năng khiếu múa, hát và ngâm thơ.Đ/s: a) P = 2b)115132Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Tam giác SAB đều và nằm trongmặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Biết SD = 2a 3 và góc tạo bởi đường thẳng SC với mặtphẳng (ABCD) bằng 300 . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.Đ/s: VSABCD2a 3 30=3Khóa học LUYỆN ĐỀ TOÁN 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNGFacebook: LyHung95
Xem thêm

5 Đọc thêm

Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hình thức tổ chức HĐGDNGLL ở trường tiểu học rất đa dạng, mỗi một hình thức hoạt động đều tiềm tàng trong nó những khả năng giáo dục nhất định. Nhờ các hình thức đa dạng như diễn đàn trẻ em, giao lưu, tham quan du lịch, hoạt động nhân đạo, trò chơi dân gian, văn nghệ, TDTT, tổ chức các ngày hội, hoạt động thư viện, hoạt động cộng đồng, hoạt động câu lạc bộ (CLB), sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, hoạt động bảo vệ môi trường, lao động công ích…
Xem thêm

Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN MỸ THUẬT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN MỸ THUẬT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI

HOẠT Đ NG DẠY - HỌC C C MÔN MỸ TH ẬT1.1. TỔNG Q N NGHI N CỨẤN ĐỀT nh ng năm 90 c a th kỷ XX đ n nay, Việt Nam cũng đ cónh ng công trình nghi n c u về QL trong hoạt động dạy - học, hoạtđộng QLGD đ đạt được nh ng thành tựu nhất định như: các nhànghi n c u, các nhà QLGD Phạm Minh Hạc, Đặng Bá L m, ĐặngQuốc Bảo, Nguyễn Đ c Chính, Nguyễn Đ c Trí, Nguyễn Thị MỹLộc, Đặng Xu n Hải, L Quang Sơn Nghi n c u về vấn đề QL hoạtđộng dạy học nhiều tác giả có nh ng nghi n c u thành công như:Phan Tiềm (2002), Đỗ Văn Tải (2006)Quản l hoạt động dạy - học nói chung và QL hoạt động dạy học các môn Mỹ thuật nói ri ng là một công việc uan trọng đối vớinhà trường và được nhiều nhà QL uan t m và nghi n c uTr n bình diện học thuật vi t về vấn đề PP dạy học môn Mỹthuật có tác giả Nguyễn Quốc Toản, Đàm Luyện Trong cuốn sáchMỹ học và giáo dục thẩm mĩ [18] c a tác giả Vũ Minh T m đ dànhhai chương 11 và 12 để bàn về bản chất, nội dung và hình th c giáodục thẩm mĩ, tuy nhi n vấn đề QL hoạt động giáo dục thẩm mĩ chưađược tác giả đặt ra một cách cụ thể, rõ ràngMột số luận văn thạc sĩ QLGD cũng đề cập đ n vấn đề này như:Trần Thanh Bình; Một số biện pháp QL nhằm nâng cao chất lượnggiảng dạy ở trường Đại học nghệ thuật; Hà Văn Chước; Một số biệnpháp QL cấp khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành mỹ thuậtở trường Đại học nghệ thuật Huế...nhưng không thể áp dụng cho điềukiện, thực t tại các cơ sở giáo dục ở T y Nguy n.5Và hiện nay một số trường Trung cấp mỹ thuật, CĐSP, ĐH tr n
Xem thêm

26 Đọc thêm

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11 QUA LỜI VĂN CỦA HỌC SINH LỚP 6

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11 QUA LỜI VĂN CỦA HỌC SINH LỚP 6

Năm nào cũng vậy, ngày 20 – 11 đến luôn để lại trong em kỷ niệm khó phai. Vẫn là ngày lễ ấy sao mỗi năm một mới, mỗi năm em lại hiểu hơn nghĩa mẹ ơn thầy. Nhưng ngày kỷ niệm năm nay, em còn có thêm một niềm vui mới. Bởi năm nay em bước sang học lớp 6. Sáng hôm ấy, mẹ gọi em dậy sớm và dặn em phải ăn mặc thật là sạch đẹp. mẹ còn đưa cho em một bó hoa và nói em mang đến trường để tặng cô chủ nhiệm. Mới đặt chân vào cổng trường mà chúng em đã bạn nào bạn nấy cứ ngỡ như đang bước vào một ngày hội lớn. Hai bên đường ngay chỗ cổng đi vào, liên đội cho cắm mấy chục hồng kỳ đỏ thắm trông thật là rực rỡ. Khu lễ đài cũng đã chuẩn bị xong, những dãy bàn phủ nhiều khăn nhiều màu sắc, lại có thêm mỗi bên hai lẵng hoa tươi. Phía trên phông nền trang trọng treo dòng chữ : Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Buổi lễ bắt đầu khá sớm, sau màn nghi thức trang nghiêm trong tiếng quốc ca là tiết mục văn nghệ xuất sắc được chọn từ đợt thi văn nghệ vừa rồi. Hôm nay trông các thầy cô ai cũng đẹp và lịch sự. Các thầy trông sang trọng hơn trong các bộ vecton, còn các cô thì duyên dáng trong những bộ áo dài nhiều màu sắc. Xong văn nghệ, buổi lễ được mở đầu bằng bài diễn văn trang trọng của thầy hiệu trưởng. Cũng như lúc em còn học ở trường tiểu học, bao giờ bài diễn văn của các thầy cũng dành để nói về lịch sử và ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bài diễn văn khá dài nhưng mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe để rồi đến lúc thầy kết thúc, ai cũng cảm thấy bất ngờ. Buổi lễ lại được tiếp tục bằng bài phát biểu cảm tưởng của thầy Vinh – thầy giáo dạy môn văn. Hôm nay trông thầy khác hẳn vẻ giản dị mọi ngày. Thầy lịch sự trong bộ vecton màu xám bạc, lời thầy vẫn truyền cảm và cuốn hút như mỗi khi lên lớp. Bài cảm tưởng cùa thầy ngắn gọn nhưng cô đọng và xao xuyến lắm. Lần đầu tiên em thấy có người ví nghề thầy như chữ nhẫn. Phải nhẫn để yêu thương cho sâu sắc, để lo lắng cho học sinh được vẹn toàn. Tụi em ngồi dưới cứ tròn mắt ngân nga theo những dòng văn, trong lòng đứa nào đứa nấy không ngớt lời trầm trồ thán phục. Buổi lễ hôm đó ngắn, kết thúc bằng bài phát biểu của các hội trưởng phụ huynh và bài cảm tưởng của chị Ái Linh – học sinh lớp 9. Cả hai bài phát biểu đều nói lên công ơn trời biển của các thầy cô đồng thời cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ học sinh đối với các thầy cô- những người đã tình nguyện chọn nghề thầy. Nhưng thật bất ngờ. Khi chị Ái Linh vừa phát biểu xong thì một rừng hoa tươi thắm chúng được dâng tặng các thầy cô. Em mang bó hoa đã cầm trong tay từ sáng đến giờ lên tặng cô Minh chủ nhiệm cùng một lời chúc một lời cảm ơn mà em đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Chúng em ra về trong lòng phơi phới. Hy vọng môi trường mới, chúng em sẽ được các thầy cô chăm chút nhiều hơn.  loigiaihay.com
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề