GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 6 - TIẾT 35: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG (TIẾP THEO) - NĂM HỌC 2009-2010 - NG...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 6 - TIẾT 35: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG (TIẾP THEO) - NĂM HỌC 2009-2010 - NG...":

Giáo án Ngữ văn Lớp 6 - Tiết 35: Ông lão đánh cá và con cá vàng (Tiếp theo) - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Phương Bắc

Giáo án Ngữ văn Lớp 6 - Tiết 35: Ông lão đánh cá và con cá vàng (Tiếp theo) - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Phương Bắc

- Kh«ng tháa hiÖp, cam chÞu, nhu nhược mà phải đấu tranh chống lại mọi các xấu, cái ác để tồn tại, khẳng.. Những nét đặc sắc nghệ thuật chủ định giá trị của chính mình?[r]

Đọc thêm

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG .

ĐỐI VỚI CHỒNG: LÒNG THAM NGÀY CÀNG TĂNG => LÒNG THAM NGÀY CÀNG TĂNG => TÌNH CẢM VỢ CHỒNG CÀNG TEO LẠI ĐÒI HỎI TỪ VẬT CHẤT => ĐỊA VỊ.. TỪ ĐỊA VỊ, QUYỀN LỰC=> QUYỀN NĂNG TỐI THƯỢNG.[r]

23 Đọc thêm

NGỮ VĂN 6 CKT MỚI TIẾT 29-40

NGỮ VĂN 6 CKT MỚI TIẾT 29-40

**************************************** Ngày soạn:……………………….
Ngày dạy:…………………………
Tiết 39 ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG A/ MỤC TIÊU : I. Chuẩn 1. Kiến thức: - Đặc điểm của nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm ngụ ngôn. - Ý nghĩa giáo huấn sâu sắc của truyện ngụ ngôn. - Nghệ thuật đặc s[r]

29 Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN NGỮ VĂN 6 - TIẾT SỐ 34: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

GIÁO ÁN MÔN NGỮ VĂN 6 - TIẾT SỐ 34: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

Vaäy vieäc keå laïi caùc laàn oâng laõo ra bieån goïi caù vaøng laø bieän phaùp laëp laïi coù chuû yù cuûa truyeän coå tích.. Đoc:Đọc chú ý lời đối thoại cña c¸c nh©n vËt.[r]

2 Đọc thêm

ÔN TẬP HÈ VĂN 8

ÔN TẬP HÈ VĂN 8


- Vào ngồi trong lớp, tôi thấy một mùi hương lạ xông lên; tôi bâng khuâng ngắm nhìn xung quanh, nhìn bạn… rồi vòng tay lên bàn, nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đánh vần đọc bài tập viết: “Tôi đi học”
 Các chi tiết trên không chỉ thể hiện diễn biến sự việc, cảnh vật và tâm trạng nhân vật “tôi”[r]

21 Đọc thêm

ong lao danh ca va con ca vang.doc

ong lao danh ca va con ca vang.doc

Truyện cổ Grim - Ông lão đánh cá và con cá vàng

Đọc thêm

TIẾT 34: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

TIẾT 34: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

*Nghệ thuật: sự lặp lại tăng tiến về các chi tiết trong cốt truyện, sự đối lập giữa các nhân vật, yếu tố kì ảo hoang đường... Học bài, tập kể lại diễn cảm câu chuyện.[r]

Đọc thêm

TIẾT 34 ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

TIẾT 34 ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

phái, cáu bẳn, hoạnh hoẹ, quát nạt, mắng chửi, đánh
phái, cáu bẳn, hoạnh hoẹ, quát nạt, mắng chửi, đánh
đuổi, làm nhục... Mỗi lần thoả mãn lại bội bạc hơn
đuổi, làm nhục... Mỗi lần thoả mãn lại bội bạc hơn   vượt quá giới hạn.

11 Đọc thêm

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

Khi ông lão về đến nhà thì bà vợ đã lên làm nữ hoàng, nhưng bà ta vẫn chưa thoả mãn: - Ông hãy đi bảo con Cá vàng rằng, tôi muốn làm long vương dưới biển kia, và hàng ngày Cá vàng sẽ phả[r]

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 6 - TIẾT 34: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG (HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM) - NĂM HỌC 2010-2011

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 6 - TIẾT 34: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG (HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM) - NĂM HỌC 2010-2011

Đặc biệt là ông đã khéo léo gửi gắm cả những vấn đề thời sự của nước Nga đương thời vào truyện bằng những vần thơ vô cùng trong sáng và vang lên nhạc điệu khác thường.. Hoạt động của giá[r]

3 Đọc thêm

ngu van 6

NGU VAN 6

Sự trừng trị thích đáng cho kẻ tham lam bội bạc GV: Đ ỗ Thị Yế“nÔng - Tổ KHXH Tiết 35:Hướng dẫn đọc thêm lão đánh cá và con cá vàng”... * Nhân vật ông lão Nhân vật ông lão trong truyện n[r]

14 Đọc thêm

NGOẠI KHOÁ

NGOẠI KHOÁ

TRONG TRUYỆN “ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG“ ÔNG LÃO ĐÃ MẤY LẦN RA BỂ ĐỂ CẦU XIN CÁ VÀNG?. TRANG 9 6A[r]

11 Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN NGỮ VĂN 6 - TIẾT SỐ 35: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

GIÁO ÁN MÔN NGỮ VĂN 6 - TIẾT SỐ 35: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

Những đòi hỏi ngày càng tăng: Lần 1, 2 đòi của cải vật chất, lần 3 đòi của cải  Lòng tham của mụ vợ tăng mãi và danh vọng, lần 4 đòi của cải danh vọng và không có điểm dừng?. Muốn có tấ[r]

3 Đọc thêm

BÀI 9: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG( BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ)

BÀI 9: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG( BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ)

TRANG 1 TIẾT DẠY CHUYÊN ĐỀ MÔN: NGỮ VĂN 6 TRANG 2 KIỂM TRA BÀI CŨ TRANG 3 TRANG 4 TIẾT 33: TIẾT 33: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNGÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG _hướng dẫn đọc thêm_ TRUY[r]

14 Đọc thêm