THÂM CANH GIỐNG NGÔ NẾP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THÂM CANH GIỐNG NGÔ NẾP":

Hướng dẫn gieo trồng giống ngô Nếp lai F1 HN88 doc

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ NẾP LAI F1 HN88

Hướng dẫn gieo trồng giống ngô Nếp lai F1 HN88 I. Nguồn gốc: Là giống ngô nếp lai đơn của Công ty CP giống cây trồng Trung ương đã được công nhận giống Quốc gia năm 2011 II. Đặc tính giống chủ yếu: Là giống ngô nếp lai đơn ngắn ngày, năn[r]

3 Đọc thêm

Tài liệu BÁO CÁO "CHỌN LỌC VẬT LIỆU CÓ TÍNH TRẠNG VỎ HẠT MỎNG PHỤC VỤ TẠO GIỐNG NGÔ NẾP ĂN TƯƠI CHẤT LƯỢNG CAO " potx

TÀI LIỆU BÁO CÁO "CHỌN LỌC VẬT LIỆU CÓ TÍNH TRẠNG VỎ HẠT MỎNG PHỤC VỤ TẠO GIỐNG NGÔ NẾP ĂN TƯƠI CHẤT LƯỢNG CAO " POTX

inbred lines in order to identify genetic materials that have thinner perricap for the waxy maize breeding with improved quality. The 48 cultivars and inbred lines were evaluated in the field experiment with two replication in 20012 Autumn-Winter season. Kernel pericarp thickness of cultivars and in[r]

10 Đọc thêm

Tài liệu Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô nếp lai docx

TÀI LIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ NẾP LAI DOCX

HN08A1 HN07B1.3 HN08A3 HN08A4 HN08A5 HN09A1 HN09A2 HN06B1 HN6 HN07B2.3 Hình 1. Sơ đồ phả hệ của 25 dòng nếp với 23 mồi SSR 3. Kết quả đánh giá các tổ hợp lai Các tổ hợp lai triển vọng qua khảo sát, năng suất khá (năng suất bắp tươi: 90-138,7 tạ /ha), chất lượng ngon, đã đưa khảo nghiệm VCU[r]

8 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG NGÔ NẾP LAI HN88 TẠI THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG NGÔ NẾP LAI HN88 TẠI THÁI NGUYÊN

chăn nuôi chiếm (66%), nguyên liệu cho ngành công nghiệp (5%) và xuất khẩu trên10% (Ngô Hữu Tình, 1997) [31]. Với vai trò làm lương thực cho người (17% tổng sảnlượng), ngô được sử dụng để nuôi sống 1/3 dân số toàn cầu, trong đó các nước ởTrung Mỹ, Nam Mỹ và Châu Phi ngô được dùng làm lương thực chín[r]

99 Đọc thêm

Một số giống ngô nếp triển vọng cho hướng phát triển nông nghiệp cận đô thị pot

MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NẾP TRIỂN VỌNG CHO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CẬN ĐÔ THỊ

2.117.000 đồng. Trong đó, giống ngô nếp Wax 50 có lãi suất cao nhất là 2.117.000 đồng/sào; giống AG 01 lãi 1.972.000 đồng/sào; giống Wax 44 lãi 1.937.000 đồng/sào lãi suất thấp nhất là giống Pioneer 1.278.000 đồng/sào. So với ngô NK 4300 thu hạt bán khô tại thời đ[r]

4 Đọc thêm

Quy trình thâm canh giống ngô lai LVN – 4 pdf

QUY TRÌNH THÂM CANH GIỐNG NGÔ LAI LVN – 4

Quy trình thâm canh giống ngô lai LVN – 4 Giống LVN - 4 là giống ngô lai do Viện nghiên cứu Ngô tạo ra, đang được ưu chuộng do có khả thích ứng rộng, thời gian sinh trưởng ngắn, ít nhiễm sâu bệnh, lá xanh bền, độ đồng đều cao, bắp kín hạt, lá bi bao kín, màu hạt đẹp,[r]

6 Đọc thêm

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống ngô nếp thích hợp cho vùng Bắc Trung bộ năm 2007 - 2008 pot

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG NGÔ NẾP THÍCH HỢP CHO VÙNG BẮC TRUNG BỘ NĂM 2007 - 2008 POT

- ăng suất bắp tươi: Ở vụ xuân, giống NL1 đạt năng suất bắp tươi 145 tạ/ha, trong khi giống ngô Nếp nghi lộc chỉ đạt 110 tạ/ha. Còn vụ thu đông, giống NL1 đạt 105 tạ/ha và giống đối chứng MX2 đạt 90 tạ/ha. - ăng suất thực thu: Mô hình NL1 trong vụ xuân 2007 đạt n[r]

6 Đọc thêm

Đánh giá đặc tính nông sinh học của một số giống ngô nếp lai trồng tại xã Cao Minh Phúc Yên Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá đặc tính nông sinh học của một số giống ngô nếp lai trồng tại xã Cao Minh Phúc Yên Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá đặc tính nông sinh học của một số giống ngô nếp lai trồng tại xã Cao Minh Phúc Yên Vĩnh PhúcĐánh giá đặc tính nông sinh học của một số giống ngô nếp lai trồng tại xã Cao Minh Phúc Yên Vĩnh PhúcĐánh giá đặc tính nông sinh học của một số giống ngô nếp lai trồng tại xã Cao Minh Phúc Yên[r]

Đọc thêm

Kết quả phân tích đa dạng di truyền và khả năng kết hợp tập đoàn dòng ngô nếp thuần pptx

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP TẬP ĐOÀN DÒNG NGÔ NẾP THUẦN PPTX

Nhóm Số cặp phân tích GD Giá trị cao nhất Giá trị thấp nhất Giá trị trung bình Nhóm I x II 15 x 9 = 135 0,78 0,34 0,61 Nhóm I x III 15 x 4 = 60 0,76 0,48 0,63 Nhóm I x IV 15 x 2 = 30 0,81 0,51 0,66 Nhóm II x III 9 x 4 = 36 0,71 0,45 0,59 Nhóm II x IV 9 x 2 = 18 0,76 0,47 0,61 Nhóm III x IV 4 x 2 = 8[r]

8 Đọc thêm

Giống ngô lai LVN 22 pot

GIỐNG NGÔ LAI LVN 22 1

Phòng trừ sâu bệnh: Phòng bọ nhậy, kiến, mối trong đất bằng cách rắc Vibasu 10H hoặc Vipam khoảng 15-20 kg/ha và hàng ngô trước khi gieo hạt; Trừ sâu đục thân bằng cách bỏ vào nõn 4-5 hạt thuốc trừ sâu Vibasu khi xoáy nõn. Phun các loại thuốc trừ sâu bệnh như với các giống khác. Thu hoạch đú[r]

6 Đọc thêm

BÁO CÁO " KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG NGÔ NẾP TỰ PHỐI TỪ NGUỒN GEN NGÔ NẾP ĐỊA PHƯƠNG THUỘC CÁC NHÓM DÂN TỘC KHÁC NHAU " ppt

BÁO CÁO " KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG NGÔ NẾP TỰ PHỐI TỪ NGUỒN GEN NGÔ NẾP ĐỊA PHƯƠNG THUỘC CÁC NHÓM DÂN TỘC KHÁC NHAU " PPT

của các dòng bố mẹ v điều kiện môi trờng (Khamtom Vanthannuovong, Nguyễn Thế Hùng; 2008). Nguồn gen ngô nếp địa phơng Việt Nam khá phong phú do phát triển v chọn lọc ở các vùng địa lý v nhóm dân tộc khác nhau, nó l nguồn vật liệu quý cho phát triển dòng thuần. Trên cơ sở thu thập bảo tồn các[r]

10 Đọc thêm

THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÂM CANH, LƯU TRỮ GIỐNG NHÃN LỒNG ƯU TÚ TẠI HỘ VÀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỒNG VƯỜN NHÃN MỚI

THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÂM CANH, LƯU TRỮ GIỐNG NHÃN LỒNG ƯU TÚ TẠI HỘ VÀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỒNG VƯỜN NHÃN MỚI

hành một số nội dung kỹ thuật ngay trên vườn như bón phân, pha thuốc vàphun, cắt tỉa vệ sinh vườn cây, cắt tỉa định hình cành lộc thu, khống chế lộcđông, nhận dạng một số đối tượng gây hại và cách phòng trừ.Tổ chức các buổi toạ đàm, trao đổi, thăm quan các vườn mô hình.-Phổ biến tuyên truyền các biệ[r]

88 Đọc thêm

HỆ THỐNG THÂM CANH LÚA CẢI TIẾN SRI (SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION) CHO VÙNG ĐẤT KHÔNG CHỦ ĐỘNG NƯỚC TẠI THÁI NGUYÊN

HỆ THỐNG THÂM CANH LÚA CẢI TIẾN SRI (SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION) CHO VÙNG ĐẤT KHÔNG CHỦ ĐỘNG NƯỚC TẠI THÁI NGUYÊN

đất bị hạn chế vì phân hóa học, hóa chất trừ sâu bệnh, cỏ dại (Bùi Huy Đáp,1999)[7].Năm 2009 đánh dấu sự kiện 1,002 tỷ người bị đói do hạn hán, lũ lụt, hơn 1 tỷngười rơi vào tình cảnh đói nghèo. Những thách thức trước mắt đặt ra đó là diệntích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, tình trạng thiếu n[r]

114 Đọc thêm

Đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào EU của VINACAFE - 8 docx

ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÀO EU CỦA VINACAFE - 8 DOCX

- Về sản xuất: Thực hiện thâm canh cao diện tích cà phê hiện có, phòng chống sâu bệnh, chuyển đổi giống cà phê ở một số vùng, đảm bảo tăng năng suất như : + Phát triển diện tích cà phê trồng mới ở những vùng sinh thái phù hợp và điều kiện thuỷ lợi đảm bảo, nhất là cà phê chè ở các tỉnh[r]

11 Đọc thêm

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa cúc docx

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HOA CÚC DOCX

(để một hoa hay để chùm hoa) loại đất, mức độ phân bón, kỹ thuật thâm canh chăm sóc mà quyết định trồng với các mật độ khác nhau: - Đối với loại hoa to: Khoảng cách trồng là 12x15cm cho các giống cây cao, thân mập, cứng, không cần cọc đỡ và chỉ để 1 bông /1 cây (như các giống v[r]

6 Đọc thêm

GIỐNG LÚA ĐB5 doc

GIỐNG LÚA ĐB5 1

trung bình, nhiễm bệnh khô vằn và bạc lá nhẹ đến trung bình. Giống lúa ĐB5 có chất lượng gạo khá, tỷ lệ xay xát cao, gạo ít bạc bụng, cơm mềm, tương tự giống Khang Dân 18. Kích thước hạt gaọ thon nhỏ, hấp dẫn người tiêu dùng. Do có nhiều đặc tính ưu việt, giống lúa ĐB5 được nhi[r]

5 Đọc thêm

ẢNHHƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ CHẾ PHẨM PHÂN BÓN LÁ ĐỐI VỚI NĂNG SUẤT VÀCHẤT LƯỢNG MÍA ÉP ĐẦU VỤ

ẢNHHƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ CHẾ PHẨM PHÂN BÓN LÁ ĐỐI VỚI NĂNG SUẤT VÀCHẤT LƯỢNG MÍA ÉP ĐẦU VỤ

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ CHẾ PHẨMPHÂN BÓN LÁ ĐỐI VỚI NĂNG SUẤT VÀCHẤT LƯỢNG MÍA ÉP ĐẦU VỤThS. Lê Văn Sự, ThS. Phạm Văn TùngTrung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía ĐườngĐẶT VẤN ĐỀVùng mía Nam bộ chiếm tỷ trọng diện tích lớn (52,1% diện tích mía cả nước),có điều kiện thời tiết khí hậu[r]

4 Đọc thêm

Kỹ thuật thâm canh giống khổ qua Big49 và Big14 pot

KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG KHỔ QUA BIG49 VÀ BIG14

Chuẩn bị hốc gieo: Hốc gieo hạt đất phải tơi xốp, có thể trộn thêm một ít phân chuồng hoai và tro trấu. Mật độ trồng là 0,4-0,5m/cây, hàng cách hàng là 1,2-1,3m. Mỗi hốc chỉ gieo 1 hạt, số cây cho 1.000 m2 từ 1.400-1.600 cây. Hạt trước khi gieo nên ngâm trong nước (2 sôi 3 lạnh) trong 5-6 giờ, sau đ[r]

4 Đọc thêm

Mô hình trình diễn thâm canh giống lúa chất lượng pot

MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN THÂM CANH GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG POT

1.000 1.000 6 Thuốc trừ cỏ 1.000đ 200 200 Lúa lai: 1 Giống kg 30 30 2 Urê kg 280 280 3 Lân Supe kg 560 560 4 Kali Clorua kg 200 200 5 Thuốc

8 Đọc thêm

ỨNG DỤNG TIỀN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU DỨA Ở VÙNG TÂY BẮC, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN

ỨNG DỤNG TIỀN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU DỨA Ở VÙNG TÂY BẮC, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN

hợp, đất đồi bị xói mòn rửa trôi.+ Các ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ cống nghiệp chưa phát triển, lao độngdư thừa.- Thuận lợi: Là 2 xã có diện tích đất gò đồi lớn, tập tning>có tiềm năngkhai thác phát triển kinh tế: Chăn nuôi, trồng cây ăn quả tạo sản phẩm hàng hoá.- Nằm trong vùng khí hậu chu[r]

34 Đọc thêm

Cùng chủ đề