MẠNG TRUYỀN DỮ LIỆU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MẠNG TRUYỀN DỮ LIỆU":

Câu hỏi thường gặp môn Cơ bản về mạng máy tính

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP MÔN CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

Tài liệu cung cấp các câu hỏi kiến thức cơ bản về mạng máy tính; đường truyền vật lý và truyền dữ liệu; liên kết dữ liệu và các giao thức truyền thông, tìm đường; mạng cục bộ Lan; giao thức TCP/IP và Internet.

4 Đọc thêm

NEURON NETWORK - ỨNG DỤNG MẠNG NEURON TRUYỀN THẲNG TRONG DỰ BÁO DỮ LIỆU

NEURON NETWORK - ỨNG DỤNG MẠNG NEURON TRUYỀN THẲNG TRONG DỰ BÁO DỮ LIỆU

Luận văn Neuron Network - Ứng dụng mạng neuron truyền thẳng trong dự báo dữ liệu

Đọc thêm

Giới thiệu mạng máy tính

GIỚI THIỆU MẠNG MÁY TÍNH

Cáác mô hc mô hìình mnh mạạng mng mááy ty tíínhnh II.1 Các kỹ thuật truyền dữ liệu II.2 Phân loại mạng máy tính TRANG 9 II.1 Các kỹ thuật truyền dữ liệu Hai dạng truyền dữ liệu cơ bản: B[r]

22 Đọc thêm

Bài giảng mạng cơ bản

BÀI GIẢNG MẠNG CƠ BẢN

Giao thức trao đổi dữ liệu "có liên kết" (connection - oriented) TCP được sử dụng ở tầng vận chuyển để đảm bảo tính chính xác và tin cậy việc trao đổi dữ liệu dựa trên kiến trúc kết nối "không liên kết" ở tầng liên mạng IP.
Các giao thức hỗ trợ ứng dụn[r]

45 Đọc thêm

Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 1: Thông tin số liệu

BÀI GIẢNG THÔNG TIN DỮ LIỆU VÀ MẠNG MÁY TÍNH - CHƯƠNG 1: THÔNG TIN SỐ LIỆU

Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 1 trình bày những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về thông tin số liệu, mô hình của một hệ thống truyền dữ liệu, môi trường truyền dẫn, suy hao và méo dạng, thông tin số liệu, các loại tín hiệu, tín hiệu dữ liệu truyền qua mạng PSTN (Public Switch[r]

32 Đọc thêm

BÀI GIẢNG GIỚI THIỆU MẠNG MÁY TÍNH – NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG GIỚI THIỆU MẠNG MÁY TÍNH – NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

Cáác mô hc mô hìình mnh mạạng mng mááy ty tíínhnh II.1 Các kỹ thuật truyền dữ liệu II.2 Phân loại mạng máy tính TRANG 10 II.1 Các kỹ thuật truyền dữ liệu Hai dạng truyền dữ liệu cơ bản: [r]

54 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU - CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN SỐ LIỆU

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU - CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN SỐ LIỆU

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 1: Tổng quan về truyền số liệu trình bày các nội dung chính sau: Mô hình hệ thống truyền dữ liệu, mạng truyền số liệu, kiến trúc truyền số liệu dùng máy tính.

Đọc thêm

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG phần 7 pot

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHẦN 7 POT

Mặc dù, sự phát triển này theo hướng ISDN, nhưng một số mạng chuyên dụng vẫn sẽ còn tồn tại song song với nó trong nhiều năm tớị Theo quan điểm của khách hàng, vấn đề trên cần có sự tương thích giữa các mạng và các dịch vụ. Có lẽ nên sử dụng một hoặc cùng một đầu cuối cho nhiều dịch vụ khá[r]

14 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn phân tích thông điệp định tuyến và báo lỗi DHCP trong cấu hình catalyst switch p7 pptx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH THÔNG ĐIỆP ĐỊNH TUYẾN VÀ BÁO LỖI DHCP TRONG CẤU HÌNH CATALYST SWITCH P7 PPTX

• Trận bão quảng bá và tác hại của nó trong mạng chuyển mạch. • Truyền nhiều l−ợt frame và tác hại của nó lên mạng chuyển mạch. • Nguyên nhân và hậu quả của việc cơ sở dữ liệu địa chỉ MAC không ổn định.

6 Đọc thêm

khảo sát thực tập hệ thống mạng trong cơ quan

KHẢO SÁT THỰC TẬP HỆ THỐNG MẠNG TRONG CƠ QUAN

• Có cấu trúc dạng tuyến phân đoạn, đường truyền dùng cáp đồng trục,xoắn đôi, cáp quang… tín hiệu truyền trên mạng được mã hoá theo kiểu đồng bộ (Manchester), tốc độ truyền dữ liệu là 10 Mb/s.
• Chiều dài tối đa của một đoạn cáp tuyến là tù[r]

20 Đọc thêm

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu Chương 1: Tổng quan về truyền số liệu

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu Chương 1: Tổng quan về truyền số liệu

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu Chương 1: Tổng quan về truyền số liệu trình bày các nội dung chính sau: Mô hình hệ thống truyền dữ liệu, mạng truyền số liệu, kiến trúc truyền số liệu dùng máy tính.

Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU - CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN SỐ LIỆU

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU - CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN SỐ LIỆU

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 1: Tổng quan về truyền số liệu trình bày các nội dung chính sau: Mô hình hệ thống truyền dữ liệu, mạng truyền số liệu, kiến trúc truyền số liệu dùng máy tính.

Đọc thêm

Giao thức ppsx

GIAO THỨC PPSX

2 Giao thức truyền token (Token passing protocol): Ðây là giao thức thông dụng sau
CSMA/CD được dùng trong các LAN có cấu trúc vòng (Ring).
Trong phương pháp này, khối điều khiển mạng hoặc token được truyền lần lượt từ máy này đến máy khác. Token là một khối dữ liệu[r]

1 Đọc thêm

Giải mã DNS docx

GIẢI MÃ DNS DOCX

liệu sẽ được chuyển tiếp lên lớp trên để xử lý, ngược lại dữ liệu này này cũng sẽ bị hủy bỏ.
Nói tóm lại để hai máy tính có thể kết nối với nhau thì dữ liệu khi đóng gói
(encapsulation) gửi đi phải có destination MAC và destination IP trùng với địa chỉ MAC và địa chỉ IP của máy đí[r]

8 Đọc thêm

Các giao thức (Protocol) ppt

CÁC GIAO THỨC (PROTOCOL) PPT

Trong token có chứa một địa chỉ đích và được luân chuyển tới các trạm theo một trật tự đã định trước. Đối với cấu hình mạng dạng xoay vòng thì trật tự của sự truyền token tương đương với trật tự vật lý của các trạm xung quanh vòng.

3 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: NÂNG CAO HIỆU NĂNG MẠNG MANET SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐỊNH TUYẾN CÂN BẰNG TẢI ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN DẪN

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: NÂNG CAO HIỆU NĂNG MẠNG MANET SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐỊNH TUYẾN CÂN BẰNG TẢI ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN DẪN

Luận án phân tích, đánh giá QoT trên các lộ trình truyền dữ liệu và ảnh hưởng của nó đến hiệu năng mạng MANET theo các thuật toán định tuyến khác nhau. Từ đó, đề xuất các thuật toán định tuyến cải tiến nhằm cân bằng tải lưu lượng, đồng thời đảm bảo QoT trên các lộ trình truyền dữ liệu, nâng cao hiệu[r]

Đọc thêm

Kỹ thuật LAN pot

KỸ THUẬT LAN POT

Trong token có chứa một địa chỉ đích và được luân chuyển tới các trạm theo một trật tự đã định trước. Đối với cấu hình mạng dạng xoay vòng thì trật tự của sự truyền token tương đương với trật tự vật lý của các trạm xung quanh vòng.

3 Đọc thêm

Tài liệu Cấu trúc mạng cảm biến không dây pptx

TÀI LIỆU CẤU TRÚC MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY PPTX

hình l ại trong không gian luôn l àm cho ch ất lượng mạng tốt hơn, đây chính
là v ấn đề được quan tâm b àn lu ận nhiều nhất. Nếu không có một kiểu công
ngh ệ giống như của mạng điện tho ại th ì m ạng cảm biến sẽ bị giới hạn rất lớn trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt, trong[r]

5 Đọc thêm

Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 1 - Đại học Công nghệ Thông tin

Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 1 - Đại học Công nghệ Thông tin

Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về truyền dữ liệu và mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình truyền thông, mạng máy tính, mạng chuyển mạch và mạng chuyển gói, công nghệ mạng Frame relay, công nghệ mạng ATM, công nghệ thoại IP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Đọc thêm

Tìm hiểu về cách báo lỗi của TCPIP phần 7 pptx

TÌM HIỂU VỀ CÁCH BÁO LỖI CỦA TCPIP PHẦN 7 PPTX

Sau khi hệ thống mạng chuyển mạch đã hội tụ, tất cả các port trên mọi switch và bridge đều ở trạng thái truyền dữ liệu hoặc trạng thái khoá. Port truyền dữ liệu là port có thể truyền , nhận dữ liệu và BPDU. Port khoá là port chỉ nhận gói BPDU mà th[r]

6 Đọc thêm