ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VI CỦA ĐẢNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VI CỦA ĐẢNG":

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ NHẤT CỦA ĐẢNG 31935

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ NHẤT CỦA ĐẢNG 31935

Nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (31935).Dựa vào mục 3.b phần Kiến thức cơ bản để trả lời.>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín,nổi tiếng đến từ cá[r]

1 Đọc thêm

TÌM HIỂU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CỦA ĐẢNG (THÁNG 12-1986)_2 pps

TÌM HIỂU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CỦA ĐẢNG (THÁNG 12-1986)_2 PPS

TÌM HIỂU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CỦA ĐẢNG (THÁNG 12-1986) Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương khoá V (tháng 11-1986) đã thông qua dự thảoBáo cáo chính trị mới được bổ sung và hoàn chỉnh bằng những quan điểm của Hội[r]

7 Đọc thêm

Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI cần tập trung giải quyết

TRONG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CẦN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT

BÀI TẬP 15: Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI(tháng 12/1986), vận dụng TTHCM về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở ViệtNam, chúng ta cần tập trung giải quyết những vấn đề quan trọn[r]

7 Đọc thêm

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2-1951)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2-1951)

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ởxã Vinh Quang.Từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xãVinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang).Đại hội thông qu[r]

1 Đọc thêm

Cơ sở lý luận triết học cuả đường lối Công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam - 1 pot

CƠ SỞ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC CUẢ ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM - 1 POT

để từ đó em có thể củng cố được vốn hiểu biết của mình. Em xin chân thành cảm ơn thầy. I. Nội dung và mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam thời kỳ quá độ. 1. Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội a) Khái niệm công nghiệp hoá, hiện[r]

6 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng pps

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG PPS

TỪ NHỮNG QUAN ĐIỂM NÊU TRÊN CỦA CÁC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI, VIII, IX CỦA ĐẢNG VÀ TƯ CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, TA CÓ THỂ RÚT RA MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN VÀ CHỦ YẾU CỦA MÔ HÌNH KINH TẾ MỚI[r]

8 Đọc thêm

Tài liệu Đề tài " Từ một hiện tượng không thể kết luận đúng một sự vật" docx

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI " TỪ MỘT HIỆN TƯỢNG KHÔNG THỂ KẾT LUẬN ĐÚNG MỘT SỰ VẬT" DOCX

quá độ, cái mới thì chưa thành cái cũ thì chưa hoàn toàn dứt bỏ, thời kí này có sự giao nhập của nhiều tư tưởng. Nền kinh tế của chúng ta trong giai đoạn này 3vẫn ở trình độ thấp, lực lượng sản xuất kém phát triển, với nhiều hình thức sở hữu tương ứng với nhiều thành phần kinh tế đan xen. Vì vậy ở[r]

6 Đọc thêm

Sử dụng quy luật sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng giải quyết 1 số vấn đề thực tiễn pot

SỬ DỤNG QUY LUẬT SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG GIẢI QUYẾT 1 SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN POT

đi theo con đường đã chọn và bảo vệ thành quả Cách mạng. Để tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải trải qua rất nhiều khó khăn do xuất phát điểm rất thấp , nền kinh tế lạc hậu, khoa học kĩ thuật thấp, trình độ quản lí còn yếu kém Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, cả nước cùng[r]

7 Đọc thêm

quản trị kinh doanh

QUẢN TRỊ KINH DOANH

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng - bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đại hội Đảng lần thứ VI thực sự là đại hội của những quyết sách lớn nhằm xoay chuyển tình hình và tạ[r]

6 Đọc thêm

Cơ sở lý luận triết học của đường lối quá độ lên CNXH ở Việt Nam - 1 pptx

CƠ SỞ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC CỦA ĐƯỜNG LỐI QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM - 1 PPTX

thầy. I. Nội dung và mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam thời kỳ quá độ. 1. Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa x• hội a) Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá Công nghiệp hoá được định nghĩa và có nhiều quan niệm khác nhau song nó t[r]

6 Đọc thêm

NIÊN ĐẠI – SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM 1930 – 1945

NIÊN ĐẠI – SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM 1930 – 1945

1) Từ 27 đến 31 3 – 1935 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1 của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Ma Cao, Trung Quốc.
2) Tháng 6 và 7 – 1935 Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn đầu tham dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản họp tại Matxcơva (Liên Xô).

Đọc thêm

ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI 1986 – 2000_2 ppsx

ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI 1986 – 2000_2 PPSX

ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI 1986 – 2000 * Hạn chế Đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội; nền kinh tế còn mất cân đối lớn, lạm phát tuy có giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao, thất nghiệp gia tăng. Chế độ tiền lương còn bất hợp lí, mức sống của những người sống chủ yếu bằng lương và[r]

7 Đọc thêm

TIỂU LUẬN: Phân tích một bộ phận nào đó của ý thức xã hội trong giai đoạn nào đó phải dựa trên trên cở tồn tại xã hội pdf

TIỂU LUẬN: PHÂN TÍCH MỘT BỘ PHẬN NÀO ĐÓ CỦA Ý THỨC XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN NÀO ĐÓ PHẢI DỰA TRÊN TRÊN CỞ TỒN TẠI XÃ HỘI PDF

rất thấp , nền kinh tế lạc hậu, khoa học kĩ thuật thấp, trình độ quản lí còn yếu kém Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, cả nước cùng quá độ lên CNXH trong điều kiện đất nước chịu đựng những đảo lộn kinh tế và xã hộ`i với quy mô lớn sau cuộc chiến tranh ác liệt, lâu dài, tình hì[r]

6 Đọc thêm

đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của đảng

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT CỦA ĐẢNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng 16:19 | 09/03/2006 (ĐCSVN) - Đại hội lần thứ nhất của Đảng có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Đại hội đánh dấu sự khôi phục được hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến địa p[r]

2 Đọc thêm

Gián án Tiểu luận triết về TDTT

GIÁN ÁN TIỂU LUẬN TRIẾT VỀ TDTT

cơ sở lâu bền, tạo đà cho bước phát triển tiếp theo của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá xã hội mà Đảng ta đang lãnh đạo nhân dân ta từng bước thực hiện"."Sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN được đề ra từ đại hội VI[r]

7 Đọc thêm

Chuong 8 pot

CHUONG 8 POT

- Vì vậy, vấn đề giải toả tình trạng đối đầu, thù địch, phá thế bị bao vây, cấm vận để tiếntới bình thường hoá và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước là nhu cầu cần thiết và cấp báchđối với nước ta.+ Nhu cầu chống tụt hậu về kinh tế: - Nền kinh tế Việt Nam lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Nguy cơ[r]

10 Đọc thêm

Xuất phát thấp và giải pháp cho đổi mới ở Việt Nam - 1 pps

XUẤT PHÁT THẤP VÀ GIẢI PHÁP CHO ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM - 1 PPS

trước rất nhiều. ở Việt Nam do có sự kế thưà, chọn lọc những tri thức văn minh của nhân loại và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lịch sử tiến hành công nghiệp hoá và thực tiễn cuộc cách mạng công nghiệp hoá Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ

8 Đọc thêm

Tiếp tục đổi mới đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội (19911995) ppsx

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI ĐƯA ĐẤT NƯỚC RA KHỎI TÌNH TRẠNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ XÃ HỘI 19911995 PPSX

àn, tệ nạn xã hội phát triển; trật tự an toàn xã hội còn nhiều phức tạp. Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ và nhất quán, thực hiện) không nghiêm. Quản lí nhà nước vê đất đai, bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái cùng các hoạt động văn hóa, hoạt động khoa học và công nghệ chưa[r]

11 Đọc thêm

Tư liệu về đại tướng Văn Tiến Dũng

TƯ LIỆU VỀ ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG

định Genève.Ông được giao trọng trách chỉ đạo trực tiếp nhiều chiến dịch lớn: từ chiến dịch Đường 9 - Nam Lào (1971), Trị - Thiên (1972), Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên (1975). Tháng 4 năm 1975, ông giữ chức Tư lệnh Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định (sau đổi tên thành Chiến dịch Hồ Chí Minh[r]

2 Đọc thêm

200 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

200 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Môn: Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
(TB) Câu 90: Hội nghị nào của Đảng quyết định giải phóng Miền Nam trước mùa mưa?
a) Hội nghị Bộ chính trị 3131975
b) Hội nghị lần thứ 21 Trung ương khóa 3
c) Hội nghị Bộ chính trị 2531975
d) Hội nghị Bộ chính trị 11975

(D) Câu 91: Chủ[r]

Đọc thêm