HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY":

Kết quả các hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH thương mại phú đức

KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ ĐỨC

MỤC LỤC

I. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Thương mại Phú Đức 1
1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1
1.1.Giai đoạn trước tháng 02 năm 1996 1
1.2.Giai đoạn từ tháng 02 năm 1996: 2
II.Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty 5
1.Mô hình công ty 5
2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận 5
2[r]

29 Đọc thêm

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán seabank

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SEABANK

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
I. Quá trình hình thành và hoạt động của Công ty Chứng khoán Seabank 2
1. Quá trình hình thành 2
2. Hoạt động 4
II. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 6
1.Cơ cấu tổ chức 6
2.Nhân sự 10
III. Các hoạt động chủ yếu của công ty 11
1.Về khối nghiệp vụ chứng khoán 11
2.Khối các ngh[r]

25 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO MAI

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO MAI

MỤC LỤC
MỤC LỤC i
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1
1.1. Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 1
1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của VKD: 1
1.1.2. Thành phần của VKD: 3
1.1.3 Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 9[r]

68 Đọc thêm

Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC BẢNG v
DANH MỤC BIỂU vii
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3
1.1 VỐN KINH DOANH VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3
1.1.1. Vốn kinh doanh của doanh ngh[r]

118 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TIÊU THỤ LÚA GIỐNG CỦA CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG NGHỆ AN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TIÊU THỤ LÚA GIỐNG CỦA CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG NGHỆ AN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

1.2.1. Mục tiêu chung
Thông qua phân tích thực trạng một số hoạt động marketing tiêu thụ lúa giống của công ty từ đó đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hoạt động marketing để nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận của Công ty.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Phản ánh cơ sở lý luận cơ[r]

88 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng tài chính và các biện pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Luận văn đề tài Đánh giá thực trạng tài chính và các biện pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần cơ khí chính xác Kỳ Bắc[r]

82 Đọc thêm

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỒN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỒN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3
1.1 .Vốn kinh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 3
1.1.1.Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh 3
1.1.2. Thành Phần của vốn kinh doanh 4
1.1.3. Nguồn hình thành vốn kinh doanh 7
1.2.[r]

91 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG

MỤC LỤC

LÊI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẨN THĂNG LONG 2
1.Thông tin chung của doanh nghiệp 2
2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty cổ phần Thăng Long 2
3. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thăng Long. 3
4. Cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của Cong ty[r]

51 Đọc thêm

Thực trạng về tình hình hoạt động kinh doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty bách hoá hà nội

THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘI

MỤC LỤC

I. Tổng quan về công ty bách hoá Hà Nội 1
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1
2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của công ty 2
a. Hình thức hoạt động chủ yếu là kinh doanh thương mại 2
b. Chức năng 2
c. Nhiệm vụ 2
d. Phương thức kinh doanh 3
e. Mặt hàng kinh doanh[r]

22 Đọc thêm

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 3
I.QUÁ TRèNH HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY: 3
II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10. 4
III. MÔ HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10. 5
IV. NHỮNG ĐẶC ĐI[r]

39 Đọc thêm

Đề tài: Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam PVC

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM PVC

Đề tài Kinh tế thương mại: Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC trình bày tình hình chung và điều kiện kinh doanh chủ yếu của PVC và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty.
Mời các bạn tham khảo

103 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ngọn Lửa Thần

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌN LỬA THẦN

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌN LỬA THẦN TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Khái quát quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần[r]

114 Đọc thêm

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HƯƠNG HẢI

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HƯƠNG HẢI

- Hoạt động Marketing: Vì công ty hoạt động chính trong mảng kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách inbound, do đó hoạt động Marketing đợc thực hiện chủ yếu thông qua các hội chợ quốc tế [r]

22 Đọc thêm

CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY PROCONCO

CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY PROCONCO

- BAN GIÁM ĐỐC MIỀN BẮC: Ông Hoàng Chương : Giám đốc miền Bắc Do Ban Tổng Giám đốc chỉ định thông qua ý kiến của Hội Đồng Quản trị, Ban giám đốc miền Bắc trực tiếp lãnh đạo các phòng ban[r]

18 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ CAO VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 54

CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ CAO VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 54

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY_ Đóng vai trò như một trung gian thương mại mà hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty Công nghệ Cao và Thương mai Quốc tế là mua hàng hoá chủ yếu là n[r]

21 Đọc thêm

Báo cáo thực tập công ty TNHH TM quyết thắng

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY TNHH TM QUYẾT THẮNG

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I: giới thiệu khái quát về công ty TNHH TM Quyết thắng 2
I. Quá trình hình thành, phát triển và phương hướng kinh doanh của công ty TNHH Quyết Thắng 2
1. Phương hướng kinh doanh chủ yếu của Công ty 2
2. Mô hình tổ chức sản xuất và mô hình tổ chức bộ máy quản trị 3
3. Nhữn[r]

28 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN TÂN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN TÂN

GIÁM ĐỐC(Ký tên và đóng dấu)LỜI MỞ ĐẦUTrong thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh quyết liệt, muốn kinh doanhcó hiệu quả, duy trì và phát triển được thị phần thì từng doanh nghiệp phải tìmcho mình những đoạn thị trường mà ở đó họ có khả năng đáp ứng nhu cầu vàước muốn của khách hàng hơn hẳn các đố[r]

52 Đọc thêm

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY NAFOCOMINH KHAI NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY NAFOCOMINH KHAI NAM ĐỊNH

. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.Công ty được thành lập vào ngày 1371991 với tên ban đầu là xí nghiệp chế biến và kinh doanh lâm sản Hà Nam Ninh, trực thuộc sở nông lâm nghiệp tỉnh Hà Nam Ninh, có trụ sở đặt tại 207 phố Minh Khai Thành phố Nam Định, Xí nghiệp có chi nhánh đặt tại th[r]

33 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: VÀI NÉT VỀ CÔNG TY KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA 1
1. Sự hình thành và phát triển của công ty 1
2. Chức năng và nhiêm vụ của Công ty 2
3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy của Công ty 3
3.1. Ban điều hành: 3
3.1.2. Các Phó giám đốc Công ty: 5
3.2. Các phòng, ban nghiệp vụ: 6
4. Một s[r]

27 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU AN DƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU AN DƯƠNG

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU2Chương I. Lý luận về chiến lược và các giải pháp Marketing hỗn hợp trong kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm3I. Doanh nghiệp, thị trường và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp31. Doanh nghiệp32. Thị trường32.1. Khái niệm thị trường32.2. Vai trò của t[r]

58 Đọc thêm