NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH VPBANK CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH VPBANK CHI NHÁNH THÁI BÌNH":

Công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Thái Bình thực trạng và giải pháp”

CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH THÁI BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta sau nhiều năm tiến hành đổi mới đã đạt được nhiều thành quả đáng kể về kinh tế cũng như xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực và trên thế giới trên mọi lĩnh vực. Để thực hiện thành công được các mục tiêu chiến lược đó thì đất nước ta sẽ cần một nguồn vốn rất lớn để phục vụ nhu cầu kiến thiết. Để đáp ứng các nhu cầu về vốn đó chúng ta đã thực hiện nhiều biện pháp như đầy mạnh thu hút FDI, vay nợ nước ngoài, vốn hỗ trợ ODA, cùng với lượng vốn trong nước …..vv. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới, các nước châu âu đang lún sâu vào nợ công khiến cho các nguồn vốn từ bên ngoài bị hạn chế rất nhiều so với những năm trước, vì thế các nguồn vốn trong nước ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò của nó trong công cuộc dựng xây đất nước. Nó là cơ sở thực đẩy sự phát triển của quốc gia trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới. Để tận dụng được lượng vốn trong nước thì cần sự tham gia của cả hệ thống ngân hàng trong nước. Và đặc biệt phải quan tâm đến công tác huy động vốn của các ngân hàng thương mại. Thực hiện đường lối chung của Đảng và Nhà nước, trong những năm vừa qua, hệ thống ngân hàng của nước ta đã phát huy được vai trò của mình đó là làm cầu nối trung gian giúp đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế. nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều bất cập xoay quanh hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại trong hệ thống. Để phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm và khắc phục bất cập đang còn tồn tại, vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012 NHNN đã có những bước cải tổ đột phá cho hệ thống NH. Sự cải tổ sâu rộng này từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng nói chung và của công tác huy động vốn nói riêng Với sự hướng dẫn của Giảng Viên : Trần Thị Thu Hiền và sự giúp đỡ của các anh chị tại Maritime Bank Thái Bình, em đã lựa chọn đề tài “Công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Thái Bình thực trạng và giải pháp” CHƯƠNG I TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ HIỆN NAY. 1.1.1.Khái niệm ngân hàng thương mại. Ngân hàng là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng với nền kinh tế nói chung và đối với cộng đồng địa phương nói riêng. Để định nghĩa ngân hàng người ta có thể dựa vào rất nhiều các cở sở khác nhau: tính chất, mục đích hoạt động, các sản phẩm mà ngân hàng cung cấp….vvv. Vì vậy hình thành nên rất nhiều các khái niệm khác nhau về NHTM ở mỗi quốc gia khác nhau. + Theo luật ngân hàng của nước Mỹ: Bất kỳ một tổ chức nào cung cấp tài khoản tiền gửi, cho phép khách hàng rút tiền theo yêu cầu. Và cho vay các tổ chức kinh doanh hay cho vay thương mại được xem là các ngân hàng + Theo luật ngân hàng Pháp 1941: NHTM là xí nghiệp hay cơ sở hành nghề thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính. + Theo luật các tổ chức tín dụng tại Việt Nam: “Ngân hàng là các tổ chức tín dụng thực hiện toàn bộ các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan” Hoạt động ngân hàng là các hoạt động kinh doanh tiền tệ, chủ yếu là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền đó để cho vay và thực hiện các nghiệp vụ thanh toán chính của ngân hàng. Khi đi sâu vào xem xét thì các định nghĩa trên đều xuất phát từ những sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Rõ ràng ngân hàng được định nghĩa thông qua các dịch vụ mà nó thực hiện trong nền kinh tế. Nhưng vấn đề là không chỉ có ngân hàng thay đổi, mà các tổ chức tài chính không phải là ngân hàng cũng thường xuyên thay đổi chức năng, sản phẩm dịch vụ trong quá trình hoạt động của mình. Thực tế là có rất nhiều các tổ chức tài chính – bao gồm các công ty chứng khoán, công ty môi giới chứng khoán, đều cố gắng cung cấp các dịch vụ của ngân hàng. Vì vậy để có thể tiếp cận một cách chính xác nhất thì chúng ta tiếp cận theo phương diện những loại dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kì tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế Vì sự đa dạng của các chức năng như vậy ngân hàng được gọi là “ bách hóa tài chính ” trong nền kinh tế, ở đó buôn bán khá đa dạng các sản phẩm tài chính, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các khách hàng. 1.1.2 Chức năng của Ngân Hàng Thương Mại Trong nền kinh tế thị trường 1.1.2.1Chức năng trung gian tài chính. Đây là chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại.
Xem thêm

67 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Trương Xá – Kim Động – Hưng Yên

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TRƯƠNG XÁ – KIM ĐỘNG – HƯNG YÊN

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài. 1 2. Mục đích nghiên cứu: 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2 4. Phương pháp nghiên cứu: 2 5. Nội dung của đề tài 2 CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3 1.1Vốn và vai trò của vốn trong nền kinh tế thị trường 3 1.1.1: Khái niệm về vốn của Ngân hàng Thương mại 3 1.1.2: Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại 3 1.1.3Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng Thương mại 6 1.1.3.1: Phân loại theo đối tượng khách hàng 6 1.1.3.2: Phân loại theo mục đích huy động vốn. 7 1.1.3.3: Phân loại theo thời gian. 8 1.1.3.4 Phân loại theo loại tiền 9 1.2: Nghiệp vụ huy động vốn. 9 1.2.1 Khái niệm. 9 1.2.2: Tiêu chí phản ánh huy động vốn. 10 1.2.2.1: Quy mô vốn huy động chi phí vốn huy động 10 1.2.2.2: Chênh lệch thu chi lãi chi phí trả lãi của ngân hàng 11 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG AGRIBANK TRƯƠNG XÁ – KIM ĐỘNG – HƯNG YÊN 18 2.1: Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng Agribank Trương Xá – Kim Động – Hưng Yên. 18 2.1.3: Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Agribank chi nhánh Trương Xá Kim Động 19 2.1.3.1 Huy động vốn 19 2.1.3.2: Cho vay, đầu tư 20 2.1.3.3: Bảo lãnh 20 2.1.3.4: Thanh toán và tài trợ thương mại 20 2.1.3.5: Thẻ và ngân hàng điện tử 20 2.1.3.6: Hoạt động khác 21 2.1.3.7: Kết quả kinh doanh của chi nhánh. 21 2.2: Thực trạng công tác huy động vốn tại ngân hàng VPBANK chi nhánh Trương Xá giai đoạn năm 20122014. 22 2.2.1: Thực trạng về quy mô vốn huy động. 22 2.2.2: Thực trạng về kết cấu huy động vốn. 24 2.2.3 Chi phí huy động vốn 25 2.2.4: Một số tiêu chí phản ánh hiệu quả huy động vốn của ngân hàng 25 Agribank chi nhánh Trương Xá. 25 2.2.4.1: Quy mô vốn huy động chi phí vốn huy động. 25 2.3.1: Kết quả đạt được 29 2.3.2: Hạn chế và nguyên nhân 32 2.3.2.1: Hạn chế. 32 2.3.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại và không hiệu quả trong hoạt động huy động vốn. 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 36 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TRƯƠNG XÁ 38 3.1: Đánh giá công tác huy động vốn tại AGRIBANK chi nhánh Trương Xá 38 3.1.1: Những thành tựu đạt được. 38 3.1.2: Tồn tại và nguyên nhân trong việc tăng cường vốn huy đông tại chi nhánhTrương Xá. 41 3.2: Định hướnghoạt động tại chi nhánh Trương Xá. 43 3.2.1: Định hướng hoạt động tại chi nhánh Trương Xá. 43 3.3. Các giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Trương Xá – Kim Động. 46 3.3.1. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hình thức HĐV 46 3.3.2. Chính sách lãi suất hợp lý. 49 3.3.3. Chính sách khách hàng. 50 3.3.4. Chính sách Marketing. 52 3.3.5. Nâng cao trình độ cán bộ làm công tác huy động vốn. 53 3.3.6. Cân đối giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn. 54 3.3.7. Tăng cường và nâng cao chiến lược cạnh tranh mới. 54 3.3.8. Nâng cấp hệ thống cơ sở vật chật, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và hiện đại hóa quy trình công nghệ Ngân hàng. 55 3.4: Một số kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Trương Xá 56 3.4.1. Kiến nghị với Nhà nước. 56 3.4.2: Kiến nghị với ngân hàng nhà nước. 57 3.4.3: Kiến nghị với AGRIBANK Việt Nam. 58 KẾT LUẬN 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 61  
Xem thêm

6 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1 Nguồn vốn của ngân hàng thương mại( NHTM) 3 1.1.1 Khái niệm 3 1.1.2 Kết cấu nguồn vốn của NHTM 4 1.1.3 Vai trò của vốn huy động đối với NHTM 8 1.2 Các cách thức huy động vốn của NHTM 10 1.2.1 Huy động tiền gửi 10 1.2.2 Phát hành giấy tờ có giá 14 1.1.3 Vốn đi vay 15 1.3 Hiệu qủa huy động vốn 16 1.3.1 Quan điểm về hiệu quả huy động vốn 16 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn 17 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả huy đông vốn 21 1.3.3.1 Nhân tố khách quan 21 1.3.3.2 Nhân tố chủ quan 23 CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 26 2.1 Tổng quan về ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Hà Nội 26 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Vietcombank chi nhánh Hà Nội 28 2.1.3 Khái quát về tình hình hoạt động của ngân hàng trong thời gian gần đây 28 2.1.3.4 Kết quả kinh doanh trong thời gian gần đây 35 2.2 Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Hà Nội 36 2.2.1 Quy mô vốn huy động 36 2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động 37 2.2.3 Chi phí huy động vốn 42 2.2.4 Cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn 44 2.3 Đánh giá công tác huy động vốn tại chi nhánh 46 2.3.1 Những thành tựu đã đạt được 46 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 47 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI 50 3.1 Mục tiêu và phương hướng tăng cường công tác huy động vốn tại chi nhánh 50 3.1.1 Mục tiêu 50 3.1.2 Phương hướng chiến lược nguồn vốn trong thời gian tới 50 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Hà Nội 52 3.2.1 Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn 52 3.2.2 Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng 52 3.2.3 Vận dụng cơ chế lãi suất một cách linh hoạt và hấp dẫn nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn 53 3.2.4 Ngân hàng không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất, các trang thiết bị và áp dụng các công nghệ mới vào hoạt động ngân hàng 54 3.2.5 Không ngừng nâng cao về trình độ và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 55 3.2.6 Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn 56 3.2.7 Hoàn thiện chiến lược khách hàng 57 3.2.8 Tăng cường công tác Marketing trong tất cả các mảng hoạt động của ngân hàng 58 3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp tăng cường hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh 58 3.3.1 Đối với Chính phủ và Nhà nước 58 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 60 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 62 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………..……………66
Xem thêm

72 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay vốn theo dự án của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY VỐN THEO DỰ ÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra từ năm 2008 kéo dài cho đến nay. nhiều NHTM trên thế giới đã chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên đã lâm vào phá sản. Còn tại Việt Nam, là một nước đang phát triển nhưng cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ cuộc khủng hoảng kinh tế. Tính cho đến thời điểm đầu năm 2013 đã có 30% doanh nghiệp đóng cửa, 70% doanh nghiệp đang cố gắng trụ lại nhưng cũng rất khó khăn. Trong khi đó phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là các DNVVN, chiếm khoảng 98% danh nghiệp hoạt động trên cả nước. Chính vì vậy mà tình trạng nợ xấu của các DNVVN ngày càng gia tăng khiến việc kinh doanh của các Ngân hàng thương mại càng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là các ngân hàng tư nhân, những ngân hàng nhỏ lẻ gần như đứng bên bờ vực phá sản. Vì vậy Chính phủ đã tiến hành cơ cấu lại ngân hàng và đưa ra nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các ngân hàng trong huy động vốn và cho vay các doanh nghiệp. Trong tình hình đó thì Ngân hàng Công thương, với cương vị là Ngân hàng dẫn đầu, vẫn giữ vững được vị thế của mình và ngày càng có những phát triển vượt bậc, đứng vững trong cơn bão khủng hoảng toàn cầu. Góp phần không nhỏ vào sự thành công ấy là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cán bộ công nhân viên phòng QLRR nói riêng và của toàn hệ thống nói chung. Như chúng ta đã biết, hoạt động cho vay theo dự án đối với các DNVVN tiềm ẩn rất nhiều rủi ro không lường trước được. Chính vì vậy, Ngân hàng cần phải có những chính sách về cơ chế QLRR, chính sách nhân sự...phù hợp để đảm bảo được chất lượng và an toàn tín dụng của Ngân hàng. Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Đống Đa là một trong những ngân hàng thuộc hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam luôn có lợi nhuận dẫn đầu trong toàn hệ thống . Tuy vậy, tại Chi nhánh hoạt động cho vay theo dự án các DNVVN cũng gặp nhiều rủi ro khó lường trước. Chính vì vậy hoạt động QLRR hoạt động cho vay tại Chi nhánh là rất quan trọng . Chính vì những lý do trên mà em xin chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong hoạt độngcho vay vốn theo dự án của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank – Chi nhánh Đống Đa” để làm chuyên đề tốt nghiệp với mục đích đưa ra thực trạng về công tác QLRR trong hoạt động cho vay theo dự án của các DNVVN tại Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Đống Đa, qua đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác QLRR trong hoạt động cho vay theo dự án tại các DNVVN.
Xem thêm

156 Đọc thêm

Báo cáo thực tập Ngân hàng: Hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng VPBank chi nhánh Đà Nẵng

Báo cáo thực tập Ngân hàng: Hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng VPBank chi nhánh Đà Nẵng

Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 27 trang, bản đẹp, dễ dàng chỉnh sửa và tách trang làm tài liệu tham khảo.MỤC LỤC LỜI MỚ ĐẦU ............................................................................................................. ..ìV CHƯƠNG 1 : TÌNH HÌNH CHO VAY NGĂN HẠN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH ĐẢ NẮNG (NH VPBANK) ....................... .. 1 1.1.Khái quả về ngân hàng VPBank chi nhánh Đà Nẵng .............................................. ..1 1.1.1.Lịch Sử hình thành chi nhánh ............................................................................... ..1 1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ chi nhánh ...................................................................... ..2 1.1.3. Mô hình tổ chức hoạt động và nhiệm vụ các phòng ban ..................................... ..2 1.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh .................................. ..5 1.1.4.1. Hoạtđộnghuy độngvốn ................................................................................... ..5 1. 1.4. 2. Tình hình hoạt động cho vay tại chi nhánh ....................................................... ..7 1.1.4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh ........................................................................ ..11 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGAN HANG VPBANK CHI NHANH ĐA NANG .............................................. ..14 2.1. Phân tích Tỷ trọng doanh số cho vay ngắn hạn trên doanh số cho vay của chi nhánh ........................................................................................................................... ..14 2.2.Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn .................................................................... ..16 2.2.1.Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo nghành nghề kinh doanh ............... ..16 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP TẢNG CƯÒN G HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGĂN HẠN TẠI CHI NHANH NH VPBANK CHI NHANH ĐA NANG ....................... ..19 3.1. Đánh giá chungtình hình cho vay ngắn hạn của ngân hàng VPBank ................. .. 19 3.1.1. Những kếtquả đạt được ................................................................................... .. 19 3.1.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân ............................................................ .. 19 3.2. Giải pháp ............................................................................................................... .. 19 3.2.1.Nâng cao công tác thẩm định cho vay ngắn hạn ................................................ .. 19 3.2.2 Tăng cường công tác thu nợ khách hàng ............................................................ ..20 3.2.3 Coi trọng côngtác kiểm tra, kiểm soát nội bộ .................................................... ..20 3.2.4 Hiện đại hóa công nghệ tin học .......................................................................... ..20 3.2.5 Nâng cao nghiệp vụ, trình độ cho đội ngũ tín dụng của ngân hàng ................... ..21 KẾT LUẬN ................................................................................................................ ..22 CHƯƠNG 1 : TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH ĐÀ NĂNG (NH VPBANK) 1.1.Khái quả về ngân hàng VPBank chi nhánh Đà Nẵng 1.1.1.Lịch sửhình đuinh chinhảnh Ngân hàng Việt Nam thinh vượng ( VPBank ) chi nhánh Đà Năng được thành lập theo QĐTL số 140QĐHĐQT ban hành ngày 1581995 do sở kếhoạch và đầu tư thành phố cấp . Ngày 1491995 NH VPBank chi nhánh Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động có trụ sở tại 112 Phan Châu Trinh Đà Nẵng . Sau hơn 20 năm thành lập ngân hàng không ngưng lớn mạnh và phát triễn . Đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, ngân hàng đã khai trương thêm nhiều phần giao dịch trên khắp Đà Nẵng đã có 9 phòng giao dịch là PGD Hoàng Diệu, PGD Hải Châu, PGD Hàm Nghi, PGD Sơn Trà, PGD Núi Thành, PGD Nguyễn Tri Phương, PGD Đống Đa, PGD Điện Biên Phủ, PGD Lệ Duẫn . Tổng quan về ngân hàng : Tên Ngân hàng : Ngân Hàng Việt Nam Thinh Vượng Tên viết tắc :VPBank Địa chỉ : 112 Phan Châu Trinh, Q .Hải Châu, TP ĐàNẵng Điện thoại : 0511 38 3 5090 Fax :0511383 5065 Email : cưstomercare V b.com.vn Website : WWW.Vpb.com.m Logo Vl VPBank Ngân Hàng Việt Nam Thinh Vượng 1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ chi nhánh Huy động vốn ngân hạn, trung và dài hạn dưới hình thức tiền gữi các loại của pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước bằng tiền động Việt Nam và ngoại tệ theo qui định của NHNN và NH VPBank hội Sở . Cho vay ngắn, trung và dài hạn bằng tiền đồng Việt Nam và ngoại lệ đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bản theo sự ủy nhiệm của Tổng giám đốc NHVPBank. Được phép vay, cho vay các định chế tài chính trong nước, thực hiện và quản lý các nghiệp vụ bão lãnh, thanh toán quốc tế, nghiệp vụ bản, chiết khẩu các chứng từ có giá khi được Tổng giám đốc ủy nhiệm, chấp nhận và làm theo đúng quy định của NHNN. Thực hiện quản lý mua bán ngoại tệ, chi trả kiều hối, chuyển tiền nhanh, thể thanh toán. Khi có nhu cầu và được Tổng giám đốc ủy nhiệm, ngân hàng thực hiện việc mua bán vàng, kinh doanh chứng khoán . Đồng thời tổ chức thực hiện công tác hoạch toán kế toán theo đúng chế độ của Nhà Nước, NHNN và của NH VPBank . 1.1.3. Mô hình tổ chức hoạt động và nhiệm vụ cácphòng ban Sơ đồ tổ chức NH VPBank chi nhánh Đà Nẵng chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Tổng Giám Đốc, các bộ phận nghiệp vụ của chi nhánh chịu sự chỉ đạo theo hàng đọc và hưởng dẫn nghiệp vụ phòng ban của các phòng bạn tại hội Sở theo Sơ đồ :
Xem thêm

Đọc thêm

đề cương chi tiết nâng cao chất lượng huy động vốn tại NHTMCP Hàng Hải Việt Nam CN Bắc Ninh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CN BẮC NINH

ĐỀ TÀI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH Lời nói đầu Chương 1: Lý luận chung về NHTM và công tác huy động vốn tại NHTM 1.1. Lý luận chung về NHTM 1.1.1.Vai trò của NHTM trong nền kinh tế 1.1.2.Các hoạt động của NHTM 1.2. Công tác huy động vốn tại NHTM 1.2.1.Vai trò của vốn đối với hoạt động của NHTM 1.2.3.Các hình thức huy động vốn trong NHTM 1.2.2.Nội dung và tính chất của các loại vốn trong NHTM 1.3.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn trong NHTM 1.3.1.Khái niệm hiệu quả công tác huy động vốn trong NHTM 1.3.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn trong NHTM 1.3.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác huy động vốn của NHTM Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh 2.1.Khái quát về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh 2.1.1.Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh 2.1.2.Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh
Xem thêm

2 Đọc thêm

Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội

Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Việt Nam đang từng ngày chuyển mình trên tiến trình trở thành nước công nghiệp, nền kinh tế Việt Nam ngày càng năng động và đầy cạnh tranh, để có thể hội nhập và đứng vững trên thị trường tài chính – tiền tệ thì các ngân hàng thương mại phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng của mình để hoà chung với nhịp độ phát triển của xã hội và khoa học kỹ thuật phù hợp với quy luật phát triển chung. Nền kinh tế ngày nay đòi hỏi phải có một lượng vốn rất lớn bởi vốn là yếu tố quan trọng góp phần vào thành quả chung của công cuộc xây dụng và phát triển đất nước. Trong văn kiện đại hội đảng lần thứ X có nói : Chúng ta không thể thực hiện công nghiệp hóa_hiện đại hóa nếu không huy động được nhiều vốn, nhất là vốn trung và dài hạn trong nước, mà “nòng cốt” để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này phải là các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính”. Nguồn vốn luôn là mạch máu xuyên suốt và quan trọng đầu tiên cho bất cứ doanh nghiệp nào muốn hoạt động và tồn tại. Đối với các doanh nghiệp mà sản phẩm kinh doanh là tiền tệ như các Ngân hàng thương mại thì nguồn vốn càng là nền tảng then chốt để hoạt động và phát triển. Nếu Ngân hàng thương mại hoạt động tốt, vốn được lưu chuyển hợp lý, liên tục sẽ tạo đà cho nền kinh tế phát triển. Nhiều ngân hàng hiện vẫn đang phụ thuộc vào nguồn vốn vay, kể cả vay các ngân hàng nước ngoài, trong khi chưa khai thác được số lượng lớn tiền nhàn rỗi trong các tổ chức kinh tế và dân cư, để đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng về tài sản, vì vậy chi phí nguồn vốn cao, sự ổn định và hiệu quả kinh doanh thấp và chưa phát huy nội lực để phát triển một cách vững chắc. Các Ngân hàng Việt Nam đều trong tình trạng thiếu vốn trung và dài hạn cho nhu cầu đầu tư. Việc thu hút nguồn vốn với chi phí cao, sự ổn định thấp và không phù hợp với sử dụng vốn về qui mô, kết cấu làm hạn chế khả năng sinh lời, đồng thời đặt ngân hàng trước nguy cơ rủi ro lãi suất, rủi ro thanh toán và hơn thế có thể dẫn đến sự mất ổn định trong toàn bộ hệ thống tài chính như nhiều quốc gia từng lâm vào. Do vậy, yêu cầu tăng cường huy động vốn có mức chi phí hợp lý và tính ổn định cao được đặt ra hết sức cấp thiết đối toàn hệ thống Ngân hàng, một trong các nguồn vốn đó chính là tiền tiết kiệm của nhân dân. Vấn đề huy động vốn tiền gửi này sao cho hiệu quả luôn là vấn đề khiến các nhà quản trị ngân hàng phải đau đầu, nhất là trong tình hình chính trị và kinh tế thế giới có nhiều bất ổn như hiện nay đã tác động đến tâm lý người gửi tiền và gây những ảnh hưởng xấu đến công tác huy động vốn của ngân hàng. Vậy, với những đặc điểm riêng có của mình thì hoạt động huy động vốn, cụ thể hơn là huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam nói riêng và các Ngân hàng thương mại cổ phần nói chung cần áp dụng những giải pháp cụ thể gì để thích ứng với thực trạng này. Từ những lý do nêu trên,tôi lựa chọn đề tài “Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội” làm luận văn thạc sĩ. 2. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài bao gồm ba nội dung chính: Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương – Chi nhánh Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm cho Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương – Chi nhánh Hà Nội, đồng thời đưa ra một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại. Phạm vi nghiên cứu: Các nội dung liên quan đến hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm trong giai đoạn từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2015 của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương – Chi nhánh Hà Nội. 4. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được vận dụng khi thực hiện đề tài này: Phương pháp tập hợp thông tin đa hệ: các tài liệu về hoạt động huy động, quy định sản phẩm huy động, quy trình huy động vốn, …từ các nguồn: sách, báo chí, tạp chí, internet, tài liệu nội bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương – Chi nhánh Hà Nội. Phương pháp phân tích và tổng hợp, xử lý các số liệu, tư liệu từ các báo cáo kết quả kết quả huy động tiền gửi tiết kiệm, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tổng hợp của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương – Chi nhánh Hà Nội. Phương pháp thực địa: quan sát thực tế quá trình thực hiện các nghiệp vụ , quy trình huy động vốn, thái độ phục vụ của nhân viên, biểu hiện của khách hàng…tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Chi nhánh Hà Nội. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận thì luận văn bao gồm: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng về huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội. Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội. Do kiến thức còn hạn chế cũng như còn thiếu kinh nghiệm thực tế nên bài viết của tác giả còn có nhiều thiếu sót, mong thầy cô thông cảm và cho ý kiến đối với bài viết này. Tác giả cũng xin cám ơn giáo viên hướng dẫn là TS. Đoàn Phương Thảo đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo để tác giả có thể hoàn thành luận văn thạc sĩ của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

Tình hình hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG ĐÔ

MỤC LỤC Lêi nói đầu 1 Phần I:Khái quát chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Chi nhánh Đông Đô 2 I.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Lịch sử hình thành và phát triển 2 1.Lịch sử hình thành 2 2.Chức năng và nhiệm vụ 3 II.Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô 6 1.Lịch sử hình thành và phát triển 6 2. Các hoạt động cơ bản của chi nhánh Đông Đô 6 3. Cơ cấu tổ chức chi nhánh Đông Đô 7 4. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 9 4.1. Phòng Tín dụng 9 4.2. Phòng Thanh toán quốc tế. 10 4.3. Phòng Dịch vụ khách hàng. 11 4.4. Phòng KÕ hoạch nguồn vốn 12 4.5. Phòng Thẩm định – Quản lý Tín dụng 13 4.5. Phòng Tổ chức hành chính 13 4.6. Phòng Kiểm tra – Kiểm toán nội bộ 14 4.7. Phòng Tài chính – Kế toán 14 4.8. Tổ Điện toán 15 4.9. Tổ Tiền tệ Kho quỹ 15 4.10. Phòng Giao dịch 15 Phần II: Tình hình hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô trong hai năm 2004 và 2005 19 I.Tình hình huy động vốn: 20 1. Về loại hình huy động 20 2. Về cơ cấu các loại tiền huy động 21 3. Về thời hạn huy động 21 II. Về công tác tín dụng 21 III. Về hoạt động dịch vụ 22 IV. Hiệu quả kinh doanh 22 Phần 3: Những hạn chế, nguyên nhân và phương hướng hoạt động trong năm 2006 23 I. Một số mặt đạt được, han chế và nguyên nhân 23 1. Một số mặt đạt được trong 2005 23 2. Về tồn tại, hạn chế 23 3. Nguyên nhân 24 II. Phương hướng hoạt động trong năm 2006 của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 24 1. Lành mạnh hoá, nâng cao năng lực tài chính 24 2.Cải thiện cơ cấu Nợ – Có 25 3. Hợp tác toàn diện gắn liền với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 26 4.Phát triển công nghệ hiện đại hoá ngân hàng 26 5. Công tác tổ chức và đào tạo cán bộ 26 6. Nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm 2006 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói chung và của Chi nhánh Đông Đô nói riêng. 27 Kết luận 28
Xem thêm

39 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP NGÂN HÀNG VPB

BÁO CÁO THỰC TẬP NGÂN HÀNG VPB

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG, HÌNH viii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 2 1.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK 2 1.1.1. Ý nghĩa biểu tượng 2 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 2 1.2. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 3 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển 3 1.2.1.1. Lịch sử hình thành 3 1.2.1.2. Quá trình phát triển 3 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm – dịch vụ 4 1.2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 4 1.2.2.3. Các sản phẩm – dịch vụ 4 1.2.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức và nhân sự 4 1.2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vựng – Chi nhánh Hồ Chí Minh Ngân hàng Vpbank 6 1.2.4.1. Tổng quan về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Hồ Chí Minh 6 1.2.4.2. Kết quả hoạt động của một số nghiệp vụ chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Hồ Chí Minh 7 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 9 2.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 9 2.1.1. Căn cứ pháp lý của hoạt động cho vay mua ô tô 9 2.1.2. Một số quy định về cho vay mua ô tô tại Vpbank – Chi nhánh Hồ Chí Minh 10 2.1.2.1. Điều kiện cho vay 10 2.1.2.2. Thời hạn cho vay 10 2.1.2.3. Hồ sơ vay vốn 11 2.1.3. Quy trình thực hiện hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Hồ Chí Minh 11 2.1.4. Kết quả thực hiện hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Hồ Chí Minh 14 2.1.4.1. Phân tích tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay mua ô tô trong tổng doanh số cho vay 14 2.1.4.2. Phân tích tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay mua ô tô trong tổng doanh số cho vay 15 2.1.4.3. Phân tích tỷ lệ dư nợ cho vay mua ô tô trên tổng nguồn vốn 16 2.1.4.4. Phân tích tỷ lệ dư nợ cho vay mua ô tô tổng doanh số cho vay 17 2.1.4.5. Phân tích hệ số thu nợ cho vay mua ô tô 18 2.1.4.6. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn cho vay mua ô tô 19 2.1.4.7. Phân tích tình hình nợ xấu 20 2.2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 20 2.2.1. Điểm mạnh 20 2.2.2. Điểm yếu 21 2.2.3. Nguyên nhân 21 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 24 3.1. PHÁT TRIỂN CÓ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING 24 3.2. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 24 3.3. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG 25 3.4. NÂNG CAO KHẢ NĂNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT SAU CHO VAY 25 3.5. ĐỊNH GIÁ CÁC TÀI SẢN ĐẢM BẢO THEO THỊ TRƯỜNG 25 3.6. NÂNG CAO NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG 25 3.7. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO CỦA PHƯƠNG PHÁP CHO VAY MUA Ô TÔ 26 KẾT LUẬN 27 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa VPBANK NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG NHTM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TMCP THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN GP GIẤY PHÉP QĐ QUYẾT ĐỊNH HCM HỒ CHÍ MINH TSĐB TÀI SẢN ĐẢM BẢO TCTD TỔ CHỨC TÍN DỤNG CN CHI NHÁNH CIC TRUNG TÂM TÍN DỤNG DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng Bảng 1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của VPBANK – CN Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 2014 6 Bảng 1.2. Kết quả huy động vốn tại Vpbank Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 2014 7 Bảng 1.3.Tình hình tín dụng giai đoạn 2012 – 2014 tại Vpbank Hồ Chí Minh 8 Bảng 2.1. Doanh số cho vay mua ôtô của Vpbank Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 2014 14 Bảng 2.2. Tình hình dư nợ trên tổng doanh số cho vay của Vpbank – CN Hồ Chí Minh giai đoạn 20122014 15 Bảng 2.3. Tình hình tỷ lệ dư nợtổng nguồn vốn qua các năm 20122014 16 Bảng 2.4. Tình hình dư nợ giai đoạn 20122014 tại VPBANK – CN Hồ Chí Minh 17 Bảng 2.5. Tình hình hệ số thu nợ qua các năm 20122014 tại VPBANK CN Hồ Chí Minh 18 Bảng 2.6. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn của VPBANK CN Hồ Chí Minh giai đoạn 20122014 19 Bảng 2.7. Tình hình nợ xấu mua ôtô qua các năm 20122014 20 Sơ đồ Sơ đồ 1.1. Cơ cấu bộ máy và tổ chức nhân sự tại Vpbank Hồ Chí MinhChức năng của các phòng ban tại chi nhánh: 4 Sơ đồ 2.1. Quy trình cho vay mua ôtô tại VPBank CN Hồ Chí Minh 11 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Ngày nay, bên cạnh sự phát triển về kinh tế thì sự phát triển về tinh thần cũng như nhu cầu của con người cũng không ngừng phát triển theo, nhu cầu mua ô tô, nhà ở ngày càng trở nên cần thiết. Nhưng không phải bất cứ ai cũng có đủ khả năng tài chính để thực hiện ước mơ đó. Vì vậy, ngân hàng đã trở thành người bạn tin cậy, chia sẻ những khó khăn về tài chính với họ. Tại chi nhánh VPBank TP.Hồ Chí Minh, lượng khách hàng tìm đến ngân hàng vay tiền mua ô tô ngày càng tăng lên. Nắm bắt được tình hình này, Ngân hàng VPBank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã tăng cường mở rộng cho vay đáp ứng một phần nhu cầu của người dân, mang lại hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng. Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng VPBANK – CN Hồ Chí Minh, em nhận thấy được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình cho vay trả góp mua ôtô, chính vì vậy em chọn đề tài: Hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi Nhánh Hồ Chí Minh. Hoạt động cho vay mua ô tô là một trong những sản phẩm của hoạt động tín dụng tiêu dùng của Ngân hàng, vì vậy nghiên cứu vấn đề này vừa thiết thực với quá trình thực tập vừa giúp em hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng tiêu dùng của Ngân hàng. 2. Cấu trúc nội dung nghiên cứu của đề tài: Chương 1: Giới thiệu về Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi Nhánh Hồ Chí Minh Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi Nhánh Hồ Chí Minh Chương 3: Một số đề xuất nhằm phát triển hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi Nhánh Hồ Chí Minh Trong nghiên cứu đề tài này, do kiến thức có hạn nên em không thể tránh khỏi những sai sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 1.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK 1.1.1. Ý nghĩa biểu tượng  Logo: Thương hiệu mới của VPBank với phương châm Hành động vì những ước mơ, được xây dựng nên từ các yếu tố: Chuyên nghiệp, Tận tuỵ, khác biệt và đơn giản. Hướng tới tầm nhìn dài hạn, VPBank quyết tâm đẩy mạnh hình ảnh một ngân hàng luôn nỗ lực cao nhất để phục vụ khách hàng với thái độ thân thiện và tốc độ nhanh nhất. Biểu tượng còn gợi liên tưởng tới những đôi tay cùng chung sức xây dựng một cộng đồng, một đất nước Việt Nam Thịnh Vượng. 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng được thành lập theo giấy phép hoạt động số 0042NHGP của Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 1281993 với thời gian hoạt động 99 năm. Ngân hàng bắt đầu hoạt động từ ngày 491993 theo giấy phép thành lập số 1535QĐUB NGÀY 491993. VPBank chính thức khai trương và mở cửa giao dịch ngày 1091993. Vốn điều lệ của Ngân hàng khi mới thành lập là 20 tỷ VNĐ. Sau 22 năm hoạt động, VPBank đã nâng vốn điều lệ lên 8.056 tỷ đồng, phát triển mạng lưới lên hơn 208 điểm giao dịch, với đội ngũ trên 12.400 cán bộ nhân viên. Là thành viên của nhóm 12 ngân hàng hàng đầu Việt Nam (G12), VPBank đang từng bước khẳng định uy tín của một ngân hàng năng động, có năng lực tài chính ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng. Để đạt được tầm nhìn đầy tham vọng, VPBank đã triển khai chiến lược tăng trưởng quyết liệt trong giai đoạn 2012 2017 với sự hỗ trợ của công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey. Với chiến lược này, VPBank nỗ lực tăng trưởng hữu cơ trong các phân khúc khách hàng mục tiêu, khẩn trương xây dựng các hệ thống nền tảng để phục vụ tăng trưởng, và luôn chủ động theo dõi các cơ hội trên thị trường. 1.2. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển 1.2.1.1. Lịch sử hình thành Chi nhánh Vpbank Hồ Chí Minh thành lập ngày 1291997, kinh doanh ngân hàng theo quyết định số 150QDNH5 ngày 1281993 của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tên chi nhánh bằng tiếng việt : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 165167169 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1. 1.2.1.2. Quá trình phát triển VPBank chi nhánh Hồ Chí Minh luôn là chi nhánh cấp I trong hệ thống 135 chi nhánh và phòng giao dịch của VPBank. Đội ngũ nhân viên của VPBank chi nhánh Hồ Chí Minh đã lên đến 200 người chiếm 40% nguồn nhân lực toàn hệ thống VPBank. Đứng đầu chi nhánh là giám đốc trách nhiệm quản lý – Ông Phạm Đình Chiểu sinh ngày 7111977, điều hành hoạt động của chi nhánh theo sự chỉ đạo của Hội sở. Sự tăng trưởng vượt bậc của VPBank thể hiện sinh động ở mức độ mở rộng mạng lưới các chi nhánh, điểm giao dịch trên toàn quốc cùng sự phát triển đa dạng của các kênh bán hàng. Điều đó đã đánh dấu bằng sự kiện chi nhánh VPBank đã có tổng cộng 16 phòng giao dịch thuộc sự quản lý của mình. Bên cạnh đó, theo định hướng của toàn ngân hàng “Tất cả vì khách hàng”, các điểm giao dịch đã được thay đổi hoàn toàn mới về nhiều mặt, mô hình và tiện nghi phục vụ tốt hơn. Các sản phẩm, dịch vụ của VPBank luôn được cải tiến và kết hợp thêm nhiều tiện ích mới nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng... Tất cả đã góp phần làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng hiện tại và
Xem thêm

36 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NOPTNT CHỢ HÔM

THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NOPTNT CHỢ HÔM

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH THÀNH CỦA 3 CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NOPTNT CHỢ HÔM 3 1. Khái quát về quá trình hình thành của ngân hàng NoPTNT Hà Nội và chi nhánh ngân hàng NoPTNT Chợ Hôm. 3 2. Khái quát các hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng NoPTNT Chợ Hôm. 4 2.1Những thuận lợi và khó khăn của chi nhánh ngân hàng NoPTNT Chợ Hôm. 4 2.2 Khái quát các hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng NoPTNT Chợ Hôm. 5 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 5 2.2.2 Hoạt động tín dụng 6 2.2.3 Hoạt động thanh toán dịch vụ 6 2.2.4 Hoạt động ngân quỹ 7 2.2.5 Các hoạt động khác 7 CHƯƠNG 2 : CƠ CẤU, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN 8 1. Chức năng nhiệm vô chung của chi nhánh ngân hàng NoPTNT Chợ Hôm 8 2. Chức năng nhiệm vụ phân theo các phòng ban 9 3. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh ngân hàng. 14 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NOPTNT CHỢ HÔM 16 1. Công tác huy động vốn 16 2. Về hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng NoPTNT Chợ Hôm. 18 2.1. Về dư nợ 19 2.2. Về thu lãi dịch vụ thực hiện năm 2006 20 2.3. Thu nhập _ chi phí lũy kế năm 2006 21 3. Những việc đã làm được trong năm 2006 của chi nhánh ngân hàng NoPTNT Chợ Hôm. 22 3.1. Về nguồn vốn 22 3.2. Về tín dụng. 22 3.3 Về phần dịch vụ 23 4. Nguyên nhân của những kết quả đạt được 23 4.1 Nguyên nhân khách quan 23 4.2. Nguyên nhân chủ quan 23 5. Những hạn chế và nguyên nhân 24 5.1 Những hạn chế 24 5.2 Một số nguyên nhân chủ yếu 25 KẾT LUẬN 29
Xem thêm

32 Đọc thêm

Phân tích tài chính trong thẩm định cho vay tại Ngân hàng Tiên phong Chi nhánh Đà Nẵng

Phân tích tài chính trong thẩm định cho vay tại Ngân hàng Tiên phong Chi nhánh Đà Nẵng

Xuất phát từ thực tiễn công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng còn nhiều bất cập cũng như yêu cầu nâng cao chất lượng công tác phân tích báo cáo tài chính tại Chi nhánh Ngân hàng này, đề tài đặt ra các mục tiêu nghiên cứu sau:Khái quát và hệ thống hóa lý luận về phân tích BCTC của doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng ở ngân hàng thương mại.Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phân tích BCTC của doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng. Từ đó, xác định những kết quả, hạn chế, nguyên nhân trong phân tích BCTC của doanh nghiệp và những mặt cần khắc phục để hoàn thiện công tác này ở Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng..Đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những mặt hạn chế trong phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng.
Xem thêm

Đọc thêm

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I: Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHCT Cầu Giấy 2 1.1. Lịch sử hình thành chi nhánh NHCT Cầu Giấy. 2 1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 3 1.2.1. Bộ máy tổ chức của chi nhánh NHCT Cầu Giấy. 3 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban của chi nhánh NHCT Cầu Giấy. 3 1.2.2.1. Phòng tổ chức hành chính. 3 1.2.2.2. Phòng kế toán. 4 1.2.2.3. Phòng tài trợ thương mại (phòng kinh doanh đối ngoại). 4 1.2.2.4. Phòng kinh doanh đối nội. 5 1.2.2.5. Phòng giao dịch Cầu Diễn. 5 1.2.2.6. Phòng tiền tệ kho quỹ. 5 1.2.2.7. Phòng kế hoạch tổng hợp nguồn vốn và tiếp thị. 6 1.2.2.8. Phòng kiểm soát nội bộ. 6 1.2.2.9. Phòng vi tính. 6 Chương II :Những kết quả đạt được và hạn chế của chi nhánh NHCT Cầu Giấy 7 2.1. Những kết quả đạt được. 7 2.1.1. Nguồn vốn huy động. 7 2.1.2. Tình hình sử dụng vốn. 8 1.2.3. Các hoạt động dịch vụ. 9 1.2.4. Những kết quả khác. 10 2.2. Những mặt hạn chế của Chi nhánh NHCT Cầu Giấy. 10 2.3. Nguyên nhân của mặt hạn chế. 11 Chương III : Phương hướng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHCT Cầu Giấy trong năm 2006 12 3.1. Mục tiêu phấn đấu. 12 3.2. Biện pháp tổ chức thực hiện. 12 3.2.1. Về công tác huy động vốn. 12 3.2.2. Về công tác đầu tư tín dụng. 13 3.2.3. Về phát triển dịch vụ. 14 3.2.4. Các mặt công tác khác. 14 3.2.5. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện. 15 Kết luận 16 Tài liệu tham khảo 17
Xem thêm

21 Đọc thêm

Một số giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN BẰNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU4DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT5CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN BẰNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI61.1 Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại61.1.1Khái niệm ngân hàng thương mại61.1.2 Nguồn vốn của ngân hàng thương mại71.1.2.1 Khái niệm nguồn vốn của ngân hàng thương mại71.1.2.2 Vai trò của nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại71.1.2.3 Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng thương mại91.1.3 Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại121.1.3.1 Khái niệm hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại121.1.3.2 Các nguyên tắc và mục tiêu trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại121.1.3.3 Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại141.2 Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng thương mại181.2.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tiền gửi tiết kiệm181.2.2 Khái niệm hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại201.2.3 Ý nghĩa của hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại201.3 Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại201.3.1 Quan niệm phát triển về việc phát triển huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại201.3.2 Một số chỉ tiêu đánh giá phát triển huy động vốn tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại211.3.2.1 Chỉ tiêu định tính211.3.2.2 Chỉ tiêu định lượng221.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển vốn tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long251.3.3.1 Nhóm nhân tố môi trường251.3.3.2 Nhân tố thuộc về chính sách Nhà nước261.3.3.3 Nhân tố thuộc về khách hàng261.3.3.4 Nhân tố thuộc phía Ngân hàng27CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN BẰNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG CHI NHÁNH THĂNG LONG302.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long302.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Tiên Phong302.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long312.1.3 Bộ máy tổ chức của ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long322.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long342.2.1 Kết quả hoạt động huy động vốn của TPBank – Chi nhánh Thăng Long352.2.2 Kết quả hoạt động sử dụng vốn của TPBank – Chi nhánh Thăng Long362.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của TPBank – Chi nhánh Thăng Long382.3 Thực trạng hoạt động huy động vốn bằng TGTK của ngân hàng TPBank – Chi nhánh Thăng Long412.3.1 Tỷ trọng vốn tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng TPBank – Chi nhánh Thăng Long412.3.2 Biến động của tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền gửi432.3.3 Biến động tiền gửi tiết kiệm theo thời gian452.3.4 Biến động tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn gửi482.3.5 Biến động tiền gửi tiết kiệm theo loại hình sản phẩm502.3.6 Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm522.3.7 So sánh nguồn vốn TGTK với việc sử dụng vốn theo kỳ hạn582.3.8 So sánh chi phí huy động vốn trong tổng chi phí của ngân hàng602.4 Đánh giá về hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long612.4.1 Những mặt đạt được trong công tác huy động vốn612.4.2 Những mặt đạt được trong công tác huy động tiền gửi tiết kiệm612.4.3 Những hạn chế và nguyên nhân còn tồn tại trong công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long622.4.3.1 Những hạn chế còn tồn tại trong công tác huy động vốn bắng tiền gửi tiết kiệm622.4.3.2 Nguyên nhân64CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN BẰNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG673.1 Định hướng phát triển của công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại chi nhánh Thăng Long673.1.1 Định hướng phát triển chung673.1.2 Định hướng cụ thể683.2 Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long683.2.1 Đa dạng hóa các hình thức tiền gửi tiết kiệm683.2.2 Chính sách lãi suất cạnh tranh của ngân hàng703.2.3 Không ngừng nâng cao uy tín, nâng cao chất lượng phục vụ703.2.4 Tích cực tìm kiếm nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư713.2.5 Cải tiến thời gian giao dịch của ngân hàng713.2.6 Đẩy mạnh công tác marketing ngân hàng723.2.7 Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên733.2.8 Cải tiến và đổi mới công nghệ ngân hàng743.2.9 Tăng cường công tác tư vấn để giúp người dân thay đổi thói quen cất giữ tiền tại nhà743.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long753.3.1 Kiến nghị với nhà nước753.3.2 Kiến nghị với NHNN763.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long77KẾT LUẬN78TÀI LIỆU THAM KHẢO82
Xem thêm

90 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNoPTNT Quận Hai Bà Trưng

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNOPTNT QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế do đó nhu cầu vốn cho sự phát triển ngày càng tăng. Đảng ta đã nhận định không chỉ trông chờ vào vốn bên ngoài mà phải “phát huy cao độ nội lực để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Do đó huy động vốn được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy các ngân hàng thương mại phải có biện pháp để tập trung mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong các tầng lớp nhân dân và tổ chức để cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng. Mặt khác đối với các ngân hàng thương mại nguồn vốn huy động cũng có vai trò hết sức quan trọng. Nó là nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng tiến hành hoạt động kinh doanh. Do vậy huy động vốn là điều kiện đầu tiên và cũng là yếu tố quyết định đến sự tồn tại của ngân hàng. Xuất phát từ tầm quan trọng của vốn đối với nền kinh tế nói chung và đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói riêng vận dụng kiến thức đã được học vào thực tế và sau một thời gian thực tập tại chi nhánh NHNoPTNT Quận Hai Bà Trưng em hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Chính vì vậy mà em lựa chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNoPTNT Quận Hai Bà Trưng” để làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là để làm rõ vấn đề công tác huy động vốn, trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác huy động vốn để thấy kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác huy động vốn để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNoPTNT Quận Hai Bà Trưng. Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung của đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNoPTNT Quận Hai Bà Trưng ” được trình bày trong ba chương : Chương I : Khái quát về vốn và hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Chương II : Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNoPTNT Quận Hai Bà Trưng. Chương III : Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNoPTNT Quận Hai Bà Trưng. Vì thời gian thực tập tại chi nhánh có hạn, kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên chuyên đề tốt nghiệp của em còn nhiều hạn chế không tránh khỏi sai sót. Vì vậy trong khi trình bày em rất mong sự góp ý và chỉ đạo của cơ quan thực tập, thầy cô giáo và nhà trường để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy cô giáo và cán bộ chi nhánh NHNoPTNT Quận Hai Bà Trưng đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.
Xem thêm

57 Đọc thêm

Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông

Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông

1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong nền kinh tế thị trường hiện nay, ngành ngân hàng càng tỏ rõ vị trí quan trọng hàng đầu của mình đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Việc huy động vốn của ngân hàng thương mại có ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân, dân cư, tổ chức kinh tế, đối với nền kinh tế và đối với bản thân ngân hàng. Đây là vấn để mang tính cấp thiết, đầy biến động đòi hỏi phải xây dựng, phát triển và thường xuyên được xử lý, điều chỉnh nhằm đáp ứng được nhu cầu vốn của nền kinh tế, giải quyết được những thiếu hụt trong chi tiêu của Chính phủ.Vai trò của vốn đối với các ngân hàng thương mại là hoạt động chủ yếu và ngày càng trở nên quan trọng. Vốn của ngân hàng được hiểu là những giá trị tiền tệ do ngân hàng thương mại tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiệncác dịch vụ kinh doanh khác.Vốn của ngân hàng thương mại được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như vốn tự có, vốn huy động, vốn đi vay và các nguồn vốn khác. Trong đó vốn huy động là nguồn vốn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại. Một ngân hàng thương mại muốn đóng vai trò thực sự như một trung gian tài chính, một tổ chức kinh doanh tiền tệ chuyên nghiệp, muốn giữ thế chủ động trong kinh doanh thì ngân hàng phải đưa hoạt động huy động vốn lên hàng đầu. Nguồn vốn huy động quyết định năng lực thanh toán cũng như quy mô các hoạt động cho vay, đầu tư, bảo lãnh..của ngân hàng. Nó cũng ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh, vị thế và uy tín của ngân hàng trên thị trường.Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế trong nước bước vào giai đoạn suy thoái và bước đầu phục hồi trong năm 2014. Hệ thống ngân hàng đã chứng kiến cuộc đua lãi suất huy động diễn ra vô cùng khốc liệt. Các ngân hàng hoạt động trên cùng địa bàn sử dụng các cách để có thể huy động được nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động của mình. Rõ ràng, một ngân hàng có thế mạnh trong việc huy động vốn sẽ có nhiều thuận lợi trong việc phát triển các dịch vụ, đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị trường. Vì vậy mỗi ngân hàng để quan tâm thường xuyên đến công tác huy động vốn, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của bản thân ngân hàng và nhu cầu về vốn của nền kinh tế. Hay nói cách khác là ngân hàng chú trọng đến quản lý huy động vốn tạingân hàng mình.Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh ĐắkNông là một chi nhánh của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác huy động vốn của ngân hàng, cùng với việc tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Hội sở chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, trong thời gian qua ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động huy động vốn. Tuy nhiên, kết quả huy động vốn vẫn chưa đạt được mục tiêu mà ngân hàng đề ra như về số lượng, chất lượng huy động vốn, một phần do công tác huy động vốn chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của ngân hàng.Xuất phát từ những vấn đề trên, tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông” làm luận văn tốt nghiệp của mình.Thông qua luận văn này, tác giả mong muốn góp phần nâng cao chất lượng quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông nói riêng và toàn bộ hệ thống của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín nói chung.2. Những đề tài nghiên cứu có liên quanTrong quá trình nghiên cứu luận văn, học viên có tham khảo một số Luận văn: Luận văn Thạc sĩ kinh tế “Hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ” của tác giả Nguyễn Thị Lê Hoa(2013). Nghiên cứu cho thấy thực trạng công tác huy động vốn tại ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Phú Thọ bao gồm các nhân tố ảnh hưởng tới công tác huy động vốn và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Phú Thọ. Luận văn Thạc sĩ kinh tế “Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh” của tác giả Từ Thị Thu Hiền (2014). Nghiên cứuđánh giá thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn tại Vietinbank Hà Tĩnh trong những năm gần đây, chỉ ra được những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và nguyên nhân của việc quản lý hoạt động huy động vốn tại Vietinbank Hà Tĩnh. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Viettinbank Hà Tĩnh. Luận văn Thạc sĩ kinh tế “Quản lý huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy” của tác giả Hồ Thái Sơn (2014). Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng quản lý huy động vốnvà kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy.Các nghiên cứu trên đã góp phần xây dựng các giải pháp cho nâng cao chất lượng huy động vốn tại ngân hàng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, chưa có một công trình nghiên cứu nào về quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông. Do đó, nghiên cứu về công tác quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.3. Mục tiêu nghiên cứu+Xác định được khung nghiên cứu huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại+Xác định được thực trạng quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông; xác định được những điểm mạnh, hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong quản lý huy động vốn của Ngân hàng trong giai đoạn 20122014.+Đề xuất được một số giải pháp hoàn thiện quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông đến 2020.4. Phạm vi nghiên cứu+Phạm vi về đối tượng nghiên cứu: Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh ĐắkNông.+Phạm vi về nội dung: Tập trung nghiên cứu về quản lý huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh ĐắkNông theo cách tiếp cận quy trình quản lý huy động vốn gồm: Lập kế hoạch huy động vốn, tổ chức triển khai kế hoạch, kiểm soát huy động vốn.+Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu quản lý huy động vốn tại trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh ĐắkNông+Về thời gian: Số liệu thứ cấp và sơ cấp được sử dụng để phân tích thuộc giai đoạn 20122014, các giải pháp đề xuất được sử dụng cho giai đoạn đến 2020.
Xem thêm

Đọc thêm

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Sơn – Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Sơn – Hà Nội

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, số lượng Ngân hàng cũng ngày càng nhiều lên, làm cho tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt. Bên cạnh việc phải không ngừng đổi mới công nghệ, cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ hiện đại để có thể cạnh trạnh được với đối thủ, điều quan trọng nhất vẫn là vốn – Có đủ vốn thì Ngân hàng mới có thể thực hiện được các mục tiêu kinh doanh đặt ra.Bước vào thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước – Vốn lại càng trở nên quan trọng hơn, cấp bách hơn. Vốn không những giúp Ngân hàng hoạt động kinh doanh có lãi, mà còn là yếu tố giúp cho nền kinh tế phát triển để thoát khỏi sự tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tiềm năng của nước ta có, nguồn lao động dồi dào; câu hỏi được đặt ra là làm sao để có vốn đầu tư, khai thác và bằng cách nào thu hút được vốn để giải quyết các nhu cầu của nền kinh tế đang là thách thức lớn đối với Ngân hàng. Chính vì vậy, các Ngân hàng đang tích cực nâng cao hiệu quả huy động vốn, cũng như hoàn thiện thêm những hình thức huy động vốn trong tương lai.Sau khi học tập, nghiên cứu và tìm hiểu thực tế hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Sóc Sơn – Hà Nội, em quyết định chọn đề tài :“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Sơn – Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu của mìnhNgoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn gồm ba chương :• Chương 1 : Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại• Chương 2 : Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Sơn Hà Nội.• Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Sơn Hà Nội.Trong quá trình thực tập, do thời gian tìm hiểu và nghiên cứu còn hạn chế, cũng như kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp của thầy, cô và các bạn để bài viết của em được hoàn chỉnh hơn.Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm và các cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Sóc Sơn đã giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn này.Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

Đọc thêm

LUẬN VĂN MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM

LUẬN VĂN MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1. Tổng quan về ngõn hàng thương mại 3 1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại3 3 1.1.2. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 4 1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn 4 1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn 4 1.1.2.3. Các hoạt động trung gian 5 1.1.3. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại5 5 1.1.3.1. Khái niệm và các quy tắc cho vay của ngân hàng thương mại 6 1.1.3.2. Vai trò của hoạt động cho vay 7 1.1.3.3. Các hình thức cho vay của NHTM 9 1.2. DNVN trong nền kinh tế thị trường 14 1.2.1. Khái niệm và vai trò của DNVN 14 1.2.1.1. Khái niệm 14 1.2.1.2. Vai trò của DNVN 16 1.2.2. Đặc điểm của DNVN 18 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay đối với DNVN của NHTM 20 1.3.1. Các nhân tố chủ quan 20 1.3.1.1. Các nhân tố về phía ngân hàng 20 1.3.1.2. Các nhân tố thuộc về DNVN 23 1.3.2. Các nhân tố khách quan 24 1.3.2.1. Các nhân tố thuộc về NHTW và Chính phủ 24 1.3.2.2. Các nhân tố thuộc về môi trường pháp lý 26 1.3.2.3. Các nhân tố thuộc về môi trường kinh tế 27 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DNVN TẠI CHI NHÁNH NHCT HOÀN KIẾM 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHCT HOÀN KIẾM 29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 29 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm 30 2.1.3. Kết qủa hoạt động kinh doanh của NHCT Hoàn Kiếm trong thời gian qua 31 2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 31 2.1.3.2. Hoạt động tín dụng 33 2.1.3.3. Các hoạt động và dịch vụ khác 34 2.1.3.4.Hiệu quả kinh doanh 35 2.2. THƯỰC TRẠNG CHO VAY DNVN CỦA NHCT HOÀN KIẾM 36 2.2.1. Tình hình cho vay DNVN tại chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm 36 2.2.2. Tình hình dư nợ cho vay 37 2.2.3. Nợ quá hạn 40 2.3. Đánh giá thực trạng cho vay DNVN tại chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm 41 2.3.1. Kết quả đạt được 41 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 42 2.3.2.1 Những hạn chế 42 2.3.2.2 Những nguyên nhân 42
Xem thêm

64 Đọc thêm

Thực trạng huy động tiền gửi dân cư tại Ngân Hàng công thương chi nhánh Yên Viên

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH YÊN VIÊN

Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi các thành viên tham gia phải có sự năng động và yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải có nhiều vốn. Huy động vốn trở thành công tác quan trọng và chiến lược nhằm phát triển kinh tế đất nước theo định hướng trên. tuy nhiên vốn cho đầu tư phát triển của đất nước ta vẫn chưa vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển vẫn gặp rất nhiều khó khăn. để có thể xây dựng đất nước theo con đường phát triển của kinh tế thị trường cần phải giải quyết các vấn đề về vốn. Vốn cho đầu tư phát triển có thể tạo được từ nhiều nguồn, trong đó nguồn huy động qua hệ thống ngân hàng chiếm tỷ trọng cao. Trong những bước đầu đi theo kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng góp phần quan trọng vào việc đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển, từ đó tích cực tham gia trong việc ổn định và điều hoà và lưu thông tiền tệ, ổn định kinh tế quốc gia Trước những đòi hỏi phải không ngừng phát triển của thời đại và yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý, điều hành của ngành ngân hàng , công tác huy động vốn qua ngân hàng vẫn chưa phát huy được hết khả năng , vẫn còn nhiều bất cập về quản lý điều hành. Chi nhánh ngân hàng công thương yên viên không là ngoại lệ. Vấn đề tìm ra những giải pháp để hoàn thiện công tác huy động vốn trở thành đề tài nghiên cứu được nhiều nhà kinh tế quantâm. Xuất phát từ vai trò quan trọng của công tác huy động vốn, và những tồn tại cần giải quyết, hơn nữa,trong thời gian thực tập tại chi nhánh ngân hàng công thương yên viên ,em cũng đã nhận ra nhiều bất cập trong công tác huy động vốn của chi nhánh, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại ngân hàng công thương Yên Viên” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập. Chuyên đề nghiên cứu của em ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, bao gồm 3 phần cơ bản sau: Chương I: Hoạt động huy động tiền gửi dân cư trong hoạt động của NHTM Chương II: Thực trạng huy động tiền gửi dân cư tại Ngân Hàng công thương Yên Viên Chương III: Giải pháp nhằm tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại Ngân Hàng công thương Yên Viên
Xem thêm

25 Đọc thêm

Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng chi nhánh Kinh Đô

Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng chi nhánh Kinh Đô

Chiếm gần 97% trong tổng số các doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, DNVN cùng đội ngũ gần 3 triệu hộ kinh doanh cá thể và 133.000 trang trại, hợp tác xã đã đóng góp 60% GDP của cả nước. Thế nhưng việc tiếp cận với nguồn vốn chính thức từ các tổ chức tín dụng của DNVN còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế để đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Ra đời từ năm 1993, Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK) là một trong số những ngân hàng đã đồng hành cùng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh từ khi mới bắt đầu mở cửa nền kinh tế. Với định hướng ngân hàng bán lẻ cùng mục tiêu chiến lược là nằm trong top 5 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam, đối tượng khách hàng của VPBank là nhóm khách hàng cá nhân và các DNVN. Từ năm 2012 theo chỉ thị 01 của NHNN ngày 1322012, kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích so với tổng dư nợ cho vay, đồng thời NHNN khuyến cáo các ngân hàng tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên như cho vay DNVN, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xuất nhập khẩu … thì việc mở rộng dư nợ cho vay DNVN đối với VPBank lại càng trở nên quan trọng nhằm đảm bảo lợi nhuận của ngân hàng cũng như góp phần giúp đỡ DNVN, đảm bảo lợi ích của cả hai bên. Thấy được tính cấp thiết của đề tài: “Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng chi nhánh Kinh Đô”, em đã chọn đề tài này để nghiên cứu làm luận văn cao học của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DƯ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HƯƠNG SƠN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DƯ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HƯƠNG SƠN

LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh thực hiện công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá, nền kinh tế nước ta đòi hỏi cần có một khối lượng vốn rất lớn. Điều đó tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại thực hiện vai trò “trung gian tài chính” của mình. Tuy nhiên trong một vài năm gần đây các hoạt động của ngân hàng có xu hướng chững lại và xuất hiện tình trạng ứ đọng vốn trong khi các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế lại đang nằm trong tình trạng thiếu vốn để tổ chức sản xuất và thực hiện các dự án. Nguyên nhân của tình trạng trên thì rất nhiều nhưng một trong những nguyên nhân chủ yếu đó là chất lượng của công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại các ngân hàng chưa được quan tâm một cách đúng mức, hoạt động cho vay còn nặng về trường hợp “ bảo đảm vốn vay bằng tài sản thế chấp”. Khi quyết định cho vay vốn, việc đảm bào an toàn cho nguồn vốn là điều rất quan trọng. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao hạn chế được rủi ro cho hoạt động tín dụng của ngõn hàng.. Muốn vậy thì những dự án này phải đảm bảo chất lượng, tức là phải làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó có việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Chính vì vậy, vai trò to lớn của công tác thẩm định tín dụng dự án đầu tư, đặc biệt là thẩm định tài chính dự án đầu tư là không thể phủ nhận được. Qua thời gian thực tập tại NHNo&PTNT chi nhánh Hương Sơn, cùng với sự hướng dẫn tận tỡnh, những gúp ý quý bỏu của cụ giỏo - Ths Hoàng Thị Thu Hà, em đó hoàn thành xong bài chuyờn đề thực tập với đề tài : “Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dư án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hương Sơn”
Xem thêm

51 Đọc thêm

Cùng chủ đề