ĐỀ THI MÔN ANH VĂN KHỐI A1 NĂM 2012

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ THI MÔN ANH VĂN KHỐI A1 NĂM 2012":

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 842

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 842

Đề thi đại học môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 842 chính xác  Đáp án đề thi đại học môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 842   Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 842 1 A 17 A 33 B 49 D 65 C 2 C 18 C 34 A 50 B 66 D 3 C 19 B 35 C 51 A 67 A 4 D 20 A 36 D 52 B 68 B 5 A 21 C 37 A 53 B 69 C 6 D 22 A 38 D 54 D 70 D 7 A 23 D 39 D 55 A 71 B 8 A 24 D 40 D 56 C 72 B 9 B 25 C 41 C 57 D 73 D 10 B 26 B 42 C 58 B 74 C 11 C 27 A 43 B 59 A 75 C 12 C 28 D 44 C 60 A 76 A 13 D 29 B 45 B 61 B 77 A 14 B 30 A 46 D 62 C 78 D 15 C 31 C 47 B 63 B 79 A 16 B 32 C 48 A 64 D 80 D Để nhận đáp án môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 842 của bộ GD&ĐT về điện thoại Soạn tin: DADB A1 ANH 842 gửi 8712   
Xem thêm

Đọc thêm

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 712

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 712

Đề thi môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 mã đề 712 của bộ GD&ĐT Đáp án đề thi Anh khối A1 năm 2014 mã đề 712 của bộ GD&ĐT Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 712 1 C 17 D 33 A 49 C 65 D 2 A 18 C 34 C 50 A 66 D 3 A 19 A 35 D 51 D 67 C 4 D 20 A 36 C 52 B 68 B 5 C 21 B 37 B 53 B 69 A 6 D 22 A 38 D 54 C 70 C 7 B 23 B 39 B 55 C 71 B 8 A 24 C 40 B 56 A 72 A 9 A 25 D 41 B 57 D 73 B 10 A 26 B 42 A 58 C 74 A 11 C 27 C 43 A 59 C 75 B 12 C 28 D 44 D 60 A 76 D 13 D 29 B 45 B 61 B 77 D 14 A 30 C 46 C 62 A 78 D 15 D 31 B 47 C 63 A 79 D 16 D 32 B 48 B 64 C 80 D Để nhận đáp án môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 712 từ bộ GD&ĐT về điện thoại Soạn tin: DADB A1 ANH 712 gửi 8712 
Xem thêm

Đọc thêm

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 163

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 163

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 mã đề 163   Đáp án đề thi đại học môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 163  Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 163 1  A 17  B 33  A 49  A 65  B 2 B  18  B 34  A 50  D 66  A 3 D  19  D 35  B 51  D 67  C 4 B  20  D 36  D 52  A 68  B 5 C  21  A 37  C 53  C 69  D 6 B  22  D 38  C 54  A 70  B 7  A 23  B 39  A 55  C 71  A 8 A  24  A 40  C 56  C 72  C 9 D  25  B 41  B 57  D 73  C 10 A  26  D 42  C 58  C 74  D 11  B 27  C 43  D 59  A 75  D 12 A  28  B 44  A 60  D 76  D 13 D  29  C 45  B 61  C 77  B 14 B  30  B 46  A 62  D 78  B 15  C 31  D 47  C 63  C 79  A 16  B 32  A 48  C 64  C 80  D Để nhận đáp án môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 163 từ bộ GD&ĐT về điện thoại Soạn tin: DADB A1 ANH 163 gửi 8712   
Xem thêm

Đọc thêm

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 285

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 285

Đề thi đại học môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 285 của bộ GD&ĐT  Đáp án đề thi đại học môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 285  Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 285 1 A 17 B 33 A 49 A 65 B 2 B 18 B 34 A 50 D 66 A 3 D 19 D 35 B 51 D 67 C 4 B 20 D 36 D 52 A 68 B 5 C 21 A 37 C 53 C 69 D 6 B 22 D 38 C 54 A 70 B 7 A 23 B 39 A 55 C 71 A 8 A 24 A 40 C 56 C 72 C 9 D 25 B 41 B 57 D 73 C 10 A 26 D 42 C 58 C 74 D 11 B 27 C 43 D 59 A 75 D 12 A 28 B 44 A 60 D 76 D 13 D 29 C 45 B 61 C 77 B 14 B 30 B 46 A 62 D 78 B 15 C 31 D 47 C 63 C 79 A 16 B 32 A 48 C 64 C 80 D Để nhận đáp án môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 285 của Bộ GD& ĐT chính xác 100% về điện thoại Soạn tin: DADB A1 ANH 285 gửi 8712   
Xem thêm

Đọc thêm

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014

Sáng nay 5/7, sau 1 ngày thi căng thẳng, các thí sinh khối A1 sẽ kết thúc kỳ thi của mình với môn thi tiếng Anh. Thời tiết hôm nay tại nhiều địa phương ở môn thi cuối khá mát mẻ phần nào giúp các thí sinh và phụ huynh đỡ căng thẳng và mệt mỏi. Môn tiếng Anh. Trước đó, ngày 4/7 các thí sinh khối A1 đã thi Toán và Lý được đánh giá là có tính phân loại cao, có bạn còn bất ngờ với độ khó của môn vật lý, nhiều thí sinh tỏ ra hơi buồn vì đề thi Vật lý khó hơn và dài hơn so với đề thi năm ngoái. Nhiều bạn thí sinh sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh khối A1, tiếp tục thử sức với khối D1, được Tin.Tuyensinh247.com tiếp tục cập nhật. >>> Đã có đáp án chính xác của Bộ GD&ĐT click xem ngay:  Đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 Danh sách các mã đề môn Anh khối A1 học năm 2014: 473, 973, 163, 712, 285, 842 Đáp án đề thi Anh khối A1 năm 2014 >>> Xem đáp án đầy đủ tất cả các mã đề tại đây:  Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 163 Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 163 1  A 17  B 33  A 49  A 65  B 2 B  18  B 34  A 50  D 66  A 3 D  19  D 35  B 51  D 67  C 4 B  20  D 36  D 52  A 68  B 5 C  21  A 37  C 53  C 69  D 6 B  22  D 38  C 54  A 70  B 7  A 23  B 39  A 55  C 71  A 8 A  24  A 40  C 56  C 72  C 9 D  25  B 41  B 57  D 73  C 10 A  26  D 42  C 58  C 74  D 11  B 27  C 43  D 59  A 75  D 12 A  28  B 44  A 60  D 76  D 13 D  29  C 45  B 61  C 77  B 14 B  30  B 46  A 62  D 78  B 15  C 31  D 47  C 63  C 79  A 16  B 32  A 48  C 64  C 80  D Các em lưu ý: Diem thi dai hoc nam 2014 dự kiến công bố từ ngày 17/6/2014, các em thường xuyên theo dõi tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc.html để nhận điểm thi nhanh nhất.
Xem thêm

Đọc thêm

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 973

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 973

Đề thi đại học môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 973   Đáp án đề thi đại học môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 973 Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 973 1 D 17 D 33 B 49 A 65 B 2 A 18 B 34 B 50 B 66 A 3 C 19 D 35 B 51 B 67 D 4 B 20 C 36 C 52 D 68 A 5 C 21 D 37 C 53 D 69 C 6 B 22 A 38 A 54 D 70 A 7 A 23 A 39 A 55 B 71 A 8 C 24 D 40 D 56 B 72 D 9 C 25 D 41 A 57 C 73 A 10 C 26 B 42 D 58 C 74 C 11 A 27 B 43 B 59 B 75 A 12 A 28 B 44 C 60 D 76 C 13 D 29 B 45 D 61 C 77 B 14 D 30 D 46 C 62 A 78 B 15 A 31 C 47 A 63 A 79 B 16 C 32 C 48 C 64 D 80 D Để nhận đáp án môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 973 từ bộ GD&ĐT về điện thoại Soạn tin: DADB A1 ANH 973 gửi 8712   Tuyensinh247 tổng hợp
Xem thêm

Đọc thêm

Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối D,A1 năm 2014 - mã đề 358

Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối D,A1 năm 2014 - mã đề 358

Đề thi môn Anh khối A1, D năm 2014 -mã đề 358 Đáp án đề thi môn Anh khối A1, D năm 2014 - mã đề 358 Đăng ký nhận đáp án đề thi CĐ môn Anh khối A1, D năm 2014 mã đề 358 chính xác 100% của Bộ GD&ĐT, soạn tin:  DACB (dấu cách)Khốithi(dấu cách)ANH(dấu cách)358 gửi 8712  Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối D,A1 năm 2014 của thầy cô - mã đề 358 1   17   33   49   65   2   18   34   50   66   3   19   35   51   67   4   20   36   52   68   5   21   37   53   69   6   22   38   54   70   7   23   39   55   71   8   24   40   56   72   9   25   41   57   73   10   26   42   58   74   11   27   43   59   75   12   28   44   60   76   13   29   45   61   7   14   30   46   62   78   15   31   47   63   79   16   32   48   64   80  
Xem thêm

Đọc thêm

Đáp án đề thi anh khối A1 năm 2013 tất cả các mã đề

Đáp án đề thi anh khối A1 năm 2013 tất cả các mã đề

Sáng nay, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn tiếng anh khối A1 và cũng là môn thi cuối cùng. Trước đó, Môn toán: “Đề sát với cấu trúc, kiến thức cơ bản, nằm trong chương trình. Đề có sự phân hóa song tương đối dễ chịu, tính toán ít, ngắn gọm, dễ hơn đề khối A năm trước khá nhiều. Môn lý: một số thí sinh than đề khó. Trong khi đó, cũng có nhiều thí sinh nhận định đề thi Lý năm nay vừa sức nhưng hơi dài. Đề thi và đáp án môn tiếng anh cập nhật tại đây: Danh sách mã đề: Đề thi môn tiếng anh: Đáp án tham khảo: 8h45 Đáp án thầy cô: 10-11h Đáp án bộ GD&ĐT: Chiều ngày 5/7/2013 Ghi chú: Đáp án Môn Tiếng Anh tham khảo: Đáp án do Ban Tuyensinh247 đưa ra và đáp án của các bạn học sinh chia sẻ có ngay sau khi hết thời gian làm bài thi môn Toán. Đáp án thầy cô giải: Đáp án sẽ được cập nhật từ tổ chuyên gia, thầy cô giáo bộ môn Toán sau 1h - 2h sau khi kết thúc môn thi. Đáp án của bộ GD&ĐT: Cập nhật vào chiều tối ngày 5/7/2013 - Đề thi môn anh khối A1 Năm 2013: Đang cập nhật - Đáp án đề thi môn anh khối A1 năm 2013: Đang cập nhật - Link Xem trực tuyến và download: (Đang cập nhật) (Ấn F5 để cập nhật nhanh nhất)
Xem thêm

Đọc thêm

Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối D, A1 năm 2014 - mã đề 628

Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối D, A1 năm 2014 - mã đề 628

Đề thi môn Anh khối A1, D năm 2014 -mã đề 628 Đáp án đề thi môn Anh khối A1, D năm 2014 - mã đề 628 Đăng ký nhận đáp án đề thi CĐ môn Anh khối A1, D năm 2014 chính xác của Bộ GD&ĐTmã đề 628 , soạn tin:  DACB (dấu cách)Khốithi(dấu cách)ANH(dấu cách)628 gửi 8712  Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối D,A1 năm 2014 của thầy cô - mã đề 628 1   17   33   49   65   2   18   34   50   66   3   19   35   51   67   4   20   36   52   68   5   21   37   53   69   6   22   38   54   70   7   23   39   55   71   8   24   40   56   72   9   25   41   57   73   10   26   42   58   74   11   27   43   59   75   12   28   44   60   76   13   29   45   61   7   14   30   46   62   78   15   31   47   63   79   16   32   48   64   80  
Xem thêm

Đọc thêm

Đáp án đề thi môn Anh cao đẳng khối D,A1 năm 2014 - mã đề 426

Đáp án đề thi môn Anh cao đẳng khối D,A1 năm 2014 - mã đề 426

Đề thi môn Anh khối A1, D năm 2014 -mã đề 426 Đáp án đề thi môn Anh khối A1, D năm 2014 - mã đề 426 Đăng ký nhận đáp án đề thi CĐ môn Anh khối A1, D năm 2014 mã đề 426 chính xác 100% của Bộ GD&ĐT, soạn tin:  DACB (dấu cách)Khốithi(dấu cách)ANH(dấu cách)426 gửi 8712  Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối A1, D của thầy cô giáo năm 2014 - Mã đề 426 1 A 17 A 33 D 49 A 65 A 2 A 18 D 34 D 50 D 66 B 3 C 19 C 35 D 51 D 67 B 4 D 20 B 36 C 52 A 68 D 5 B 21 D 37 D 53 D 69 A 6 A 22 B 38 A 54 C 70 D 7 C 23 B 39 A 55 B 71 D 8 B 24 A 40 A 56 A 72 A 9 B 25 C 41 B 57 B 73 C 10 D 26 B 42 A 58 C 74 A 11 B 27 C 43 C 59 C 75 C 12 C 28 A 44 C 60 A 76 C 13 D 29 B 45 D 61 C 77 C 14 D 30 C 46 B 62 B 78 D 15 D 31 D 47 A 63 A 79 B 16 B 32 B 48 C 64 B 80 C
Xem thêm

Đọc thêm

Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh năm 2014 - mã đề 513

Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh năm 2014 - mã đề 513

Đề thi môn Anh khối A1, D năm 2014 -mã đề 513 Lưu ý: Đáp án khoanh tròn ở đề thi là của học sinh, xem đáp án chính xác phía dưới. Đáp án đề thi môn Anh khối A1, D năm 2014 - mã đề 513 Đăng ký nhận đáp án đề thi CĐ môn Anh khối A1, D năm 2014 mã đề 513 chính xác 100% của Bộ GD&ĐT, soạn tin:  DACB (dấu cách)Khốithi(dấu cách)ANH(dấu cách)513 gửi 8712  Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối D,A1 năm 2014 của thầy cô - mã đề 513 1  B 17  A 33   49   65  A 2  A 18 B  34   50   66   3  B 19 B  35   51   67   4 A  20  D 36   52   68   5 D  21 B  37   53   69   6 D  22  D 38   54   70   7  A 23 C  39   55   71   8 D  24 A  40   56   72   9 D  25  B 41 A  57   73   10 B  26   42   58   74   11 B  27   43  B 59   75   12  C 28   44   60   76   13 B  29   45  C 61  C 7   14  B 30   46   62  D 78   15 C  31   47   63  D 79   16  D 32   48   64  C 80  
Xem thêm

Đọc thêm

Video hướng dẫn giải đề thi đại học môn Toán khối A năm 2014

Video hướng dẫn giải đề thi đại học môn Toán khối A năm 2014

Trong video này, Thầy Phạm Quốc Vượng sẽ hướng dẫn các em  Phân tích, tìm ra đáp án đề thi đh khối a, a1 năm 2014. Những năm gần đây đề thi ĐH môn toán gồm 2 phần :Phần chung, riêng. Phần riêng các em có thể lựa chọn giữa phần cơ bản hoặc phần nâng cao. Năm 2014 đề thi ĐH không chia theo cấu trúc đó. Đề thi ĐH gồm 9 câu bắt buộc. Về phần kiến thức trên đề thi thì vẫn giống như những năm gần đây:70% kiến thức là cơ bản, 30% kiến thức yêu cầu các em phải có tư duy tổng hợp rơi vào các phần hình học phẳng, hệ phương trình, Bài toán Min Max. Thầy Phạm Quốc Vượng hướng dẫn giải đề thi môn Toán khối A năm 2014 Nguồn: Tuyensinh247.com
Xem thêm

Đọc thêm

Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Trung, Pháp, Nga khối D năm 2013 của bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Trung, Pháp, Nga khối D năm 2013 của bộ GD&ĐT

Chiều ngày 16/7, bộ GD chính thức công bố đáp án môn thi cao đẳng đợt 3 năm học 2013 - 2014. Tham khảo đề thi môn tiếng Trung, Pháp, Nga khối D năm 2013 Đề thi cao đẳng môn tiếng Trung khối D năm 2013 Đề thi cao đẳng môn tiếng Pháp khối D năm 2013 Đề thi cao đẳng môn tiếng Nga khối D năm 2013 Đáp án đề thi môn tiếng Trung, Pháp, Nga khối D năm 2013 của bộ GD&ĐT Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Trung khối D năm 2013 Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Pháp khối D năm 2013 Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Nga khối D năm 2013
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1, B năm 2014 (P5)

Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1, B năm 2014 (P5)

Đề thi Thử Đại Học Môn Toán khối A, A1, B năm 2014 - THPT Hùng Vương I. PHẦN CHUNG (7 điểm) Câu 1 (2 điểm) Cho hàm số y = x 4 - 2mx2 + 2m + m4 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1. b) Với những giá trị nào của m thì hàm số có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị đó lập thành một tam giác có diện tích bằng 4 √2 .   Câu 4 (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng α , tam giác SAC cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SB hợp với đáy một góc 30o , M là trung điểm của BC . Tính thể tích khối chóp S.ABM và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AM theo α . Đề thi Thử Đại Học Môn Toán khối A, A1, B năm 2014 - THPT Hùng Vương Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn Toán năm 2014, các em thương xuyên theo dõi. Xem thêm: 
Xem thêm

Đọc thêm

Các chuyên đề thi đại học môn hóa

Các chuyên đề thi đại học môn hóa

các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá, các đề thi đại học môn hóa khối a, tuyển tập đề thi đại học môn hóa học các năm, các chuyên đề thi đại học môn hóa, các dạng đề thi đại học môn hoá..
Xem thêm

Đọc thêm

HINH HOC KHONG GIAN Hay Luyen thi ĐH THPTQG

HINH HOC KHONG GIAN Hay Luyen thi ĐH THPTQG

Sau khi hệ thống hóa kiến thức theo chủ đề, học sinh nên chuyển qua làm thử các đề thi dạng tổng hợp. Trước hết là những đề thi chính thức mà Bộ đã ra các năm trước, rồi đến các đề thi thử năm nay của các trường thực sự có uy tín. Bạn Võ Diệu Ánh Dương, thủ khoa khối B trường ĐH Quốc tế ĐH Quốc gia Tp.HCM năm 2012 với 27,5 điểm, chia sẻ: “Khi luyện đề, cố gắng chỉ làm bài trong khoảng thời gian 23 so với thời gian thi từng môn theo quy định. Đề thi cũng nên chọn ở nhiều dạng khác nhau và nên khó một chút để có nhiều kinh nghiệm.
Xem thêm

Đọc thêm

Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý khối A, A1 năm 2014

Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý khối A, A1 năm 2014

Kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 sẽ kết thúc sau buổi thi sáng nay. Các thí sinh khối A, A1 làm bài thi môn Lý trắc nghiệm 50 câu với thời gian làm bài 90 phút. Các thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h15 và kết thúc thời gian làm bài vào lúc 8h45. Đề thi cao đẳng môn Lý khối A, A1 năm 2014 Danh sách mã đề: 358, 427, 513, 628, 741, 863 Đáp án cao đẳng môn Lý khối A, A1 năm 2014 Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 358 1 B 11 A 21 B 31 C 41 D 2 A 12 C 22 A 32 A 42 A 3 B 13 D 23 C 33 A 43 D 4 A 14 D 24 A 34 A 44 C 5 B 15 C 25 D 35 C 45 A 6 D 16 B 26 A 36 C 46 C 7 B 17 C 27 A 37 D 47 B 8 D 18 B 28 D 38 C 48 B 9 C 19 A 29 D 39 A 49 B 10 B 20 D 30 C 40 D 50 B Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 427 1 C 11 D 21 A 31 D 41 B 2 C 12 B 22 D 32 D 42 D 3 B 13 A 23 C 33 C 43 B 4 B 14 A 24 B 34 C 44 B 5 D 15 A 25 B 35 D 45 B 6 C 16 D 26 C 36 C 46 D 7 D 17 D 27 C 37 B 47 B 8 B 18 D 28 C 38 A 48 C 9 A 19 A 29 A 39 A 49 A 10 D 20 D 30 A 40 A 50 C   Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 513 1 A 11 C 21 C 31 A 41 B 2 B 12 D 22 B 32 D 42 A 3 B 13 B 23 C 33 C 43 B 4 C 14 A 24 A 34 D 44 A 5 B 15 C 25 B 35 B 45 B 6 D 16 D 26 D 36 D 46 A 7 A 17 C 27 B 37 D 47 C 8 D 18 B 28 A 38 C 48 D 9 C 19 D 29 A 39 A 49 D 10 A 20 D 30 B 40 C 50 C Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 628 1 D 11 D 21 B 31 A 41 D 2 D 12 B 22 A 32 D 42 A 3 C 13 C 23 A 33 C 43 C 4 C 14 D 24 A 34 B 44 B 5 C 15 B 25 A 35 D 45 A 6 B 16 A 26 C 36 A 46 D 7 B 17 A 27 C 37 D 47 C 8 C 18 D 28 D 38 A 48 C 9 A 19 B 29 A 39 B 49 C 10 A 20 D 30 B 40 B 50 B Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 741 1 A 11 C 21 C 31 D 41 B 2 A 12 B 22 C 32 B 42 D 3 C 13 A 23 D 33 A 43 C 4 C 14 B 24 D 34 B 44 A 5 C 15 D 25 B 35 A 45 B 6 D 16 A 26 A 36 C 46 D 7 B 17 A 27 D 37 C 47 A 8 D 18 C 28 B 38 C 48 B 9 D 19 C 29 C 39 D 49 B 10 C 20 D 30 A 40 A 50 B Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 863 1 B 11 C 21 D 31 A 41 B 2 D 12 A 22 C 32 C 42 A 3 D 13 B 23 B 33 A 43 D 4 D 14 C 24 B 34 C 44 B 5 C 15 A 25 A 35 A 45 D 6 C 16 A 26 C 36 C 46 A 7 D 17 C 27 C 37 B 47 A 8 B 18 B 28 C 38 D 48 D 9 B 19 D 29 A 39 D 49 C 10 C 20 B 30 D 40 B 50 A  
Xem thêm

Đọc thêm

ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b

ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b

ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b ĐÁP án đề THI TUYỂN SINH đại học năm 2014 môn SINH học KHỐI b
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 THPT Amsterdam

Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 THPT Amsterdam

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 - THPT AMSTERDAM  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm). Câu 1: (2,0 điểm).  Cho hàm số  y = x3 + 3x2 - 2 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. b) Tìm trên đường thẳng y = 9x + 7 đến đồ thị (C) của hàm số những điểm mà qua đó kẻ được ba tiếp tuyến. Câu 2 (2,0 điểm). Câu 4  (1,5 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, cạnh a, BD = a. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho BM = 2 AM. Biết rằng hai mặt phẳng (SAC) và (SDM) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và mặt bên (SAB) tạo với mặt đáy một góc  60o . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a và cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng OM và SA. Câu 5 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 0. Tìm giá trị Câu 7a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(1;5).Tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp của tam giác lần lượt là I( 2;2) và K (5/2 ; 3)Tìm tọa độ các đỉnh B và C của tam giác. A. Dành cho thí sinh thi khối B, D Câu 6b (1,0 điểm). Cho tập hợp A tất cả các số tự nhiên có năm chữ số mà các chữ số đều khác 0. Hỏi có thể lấy được bao số tự nhiên từ tập A mà số đó chỉ có mặt bachữ số khác nhau. Câu 7b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A (0;2), B (0; -4/5) và 2 đường thẳng: d1 : x – y – 1 = 0 ; d2  2x + y + 2 = 0. Hãy viết phương trình đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và cắt d1 , d2 lần lượt tại M, N sao cho AM song song với BN. ----- HẾT ----- ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 - THPT AMSTERDAM   Các đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 sẽ tiếp tục được cập nhật liên tục trên Tuyensinh247.com các em chú ý theo dõi nhé!  
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 tỉnh Hải Dương

Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 tỉnh Hải Dương

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 TỈNH HẢI DƯƠNG Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số  y = -2x + 4/ (x - 1) (1)  1. Khảo sát sự biến thiên v  à vẽ đồ thị của hàm số (1). 2. Tìm hai điểm A, B thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của đồ thị (C) tại các điểm đó song song với nhau, đồng thời ba điểm O, A, B tạo thành tam giác vuông tại O. Câu IV (1,0 điểm) Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật với AB = a, BC = a√3. Hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với đáy. Điểm I thuộc đoạn SC sao cho SC = 3IC. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AI và SB biết AI vuông góc với SC. Câu V (1,0 điểm) Cho 2 số thực a, b thuộc (0; 1) thỏa mãn (a3 + b3) (a + b) – ab(a -1)(b – 1) = 0 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: Câu VI (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho có đỉnh A(-3 ; 4), đường phân giác trong của góc A có phương trình x - y + 1 = 0 và tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ ABC là I (1 ;7). Viết phương trình cạnh BC, biết diện tích ∆ ABC gấp 4 lần diện tích tam giác IBC.   ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 TỈNH HẢI DƯƠNG  Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật các đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1  
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề