LUẬT ĐỒNG SỞ HỮU NHÀ Ở

Tìm thấy 9,904 tài liệu liên quan tới từ khóa "LUẬT ĐỒNG SỞ HỮU NHÀ Ở":

 TÌM HIỂU CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAICẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NGHI HẢI THỊ XÃ CỬA LÒ – TỈNH NGHỆ AN

TÌM HIỂU CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAICẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NGHI HẢI THỊ XÃ CỬA LÒ – TỈNH NGHỆ AN

dân mà còn là điều kiện để Nhà nước quản lý chặt chẽ toàn bộ quỹ đất trên lãnh thổ,đảm bảo đất đai được sử dụng mọt cách hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nhất.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hưu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất là một công cụ quản lý đất đai vô cùng quan trọng, giúp cho nhà nước quản lýđất đai một cách có hiệu quả và khoa học, là căn cư quan trọng để bảo vệ quyền lợi hợppháp của người sử dụng đất và là cơ sở để các đối tượng khác như ngân hàng, các côngty… đưa ra quyết định liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng đất, là một công cụmang nhiều ý nghĩa to lớn đối với xã hội.• Đối với Nhà nướcĐất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nướcthống nhất quản lý. Việc cấp GCN giúp Nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý đất đai cụthể:GCN là cơ sở cung cấp các thông tin quan trọng, phục vụ cho việc theo dõi vàquản lý đất đai của nhà nước, đặc biệt trong công tác kiểm kê đất đai như: tổng diệntích tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất, chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở , loại côngtrình… Việc cấp GCN nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại trong lịch sử quản lý và sửdụng đất đai. GCN là công cụ để nhà nước thực hiện các kế hoạch và sử dụng đất đã đềra, giúp việc sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.GCN đất là căn cứ nhà nước thu các khoản thuế phí, lệ phí đúng đối tượng, tăngnguồn ngân sách cho nhà nước. GCN là cơ sở để nhà nước giải quyết các vấn đềthường xảy ra trong quá trình sử dụng đất như tranh chấpk, khiếu nại, tố cáo về đất đai.GCN còn là căn cứ để nhà nước đền bù cho các hộ gia đình, cá nhân, khi nhà nước thuhồi đất, góp phần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.Thông qua GCN nhà nước quản lý được các hoạt động trao đỏi mua bán đất đailàm minh bạch thì trường bất động sản.• Đối với người sử dụng đấtGCN là chứng thư pháp lý xác lập và bảo hộ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất,là cơ sở để người sử dụng đất yên tâm sử dụng và đầu tư nhằm sử dụng đất đai một cáchtiết kiệm và hiệu quả tránh lãng phí đất đai. GCN là cơ sở cho việc thực hiện các quyền của
Xem thêm

52 Đọc thêm

BTN Dân sự: Giải quyết tình huống tranh chấp quyền sở hữu nhà ở

BTN DÂN SỰ: GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Pháp luật đã có quy định rõ các vấn đề về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, nhưng trên thực tế việc tranh chấp giữa các chủ thể có quyền và lợi ích liên quan vẫn đang là lỗi lo ngại lớn cho xã hội bởi việc hòa giải tranh chấp đất đai còn nhiều bất cập, vẫn chưa đảm bảo được pháp chế xã hội chủ nghĩa. Vậy, việc xảy ra tranh chấp quyền sở hữu nhà ở trên thực tế diễn ra như thế nào? Thẩm quyền giải quyết là ai? Trình tự, thủ tục giải quyết như thế nào?...Đó là lí do nhóm chúng em lựa chọn vụ án thứ 4 tranh chấp quyền sở hữu nhà ở.
Xem thêm

13 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN TĨNH GIA – TỈNH THANH HÓA

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN TĨNH GIA – TỈNH THANH HÓA

các tổ chức hay cá nhân. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu tài sản trênđất cũng như quyền sở hữu đất của Nhà nước, khi đăng ký đất chúng ta không thểkhông tính đến đặc điểm này.c) Đăng ký đất phải được tổ chức thực hiện theo phạm vi hành chính từng xã, phường,thị trấn [6].Ở Việt Nam, bộ máy nhà nước được tổ chức thành 04 cấp : Trung ương, tỉnh,huyện, xã. Trong đó cấp xã là đầu mối quan hệ tiếp xúc giữa Nhà nước với nhân dân,trực tiếp quản lý toàn bộ đất đai trong địa giới hành chính xã. Việc tổ chức đăng ký đấtđai theo phạm vi từng xã sẽ đảm bảo :- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người sử dụng đất thực hiện đăng ký đất đaiđầy đủ, thể hiện đúng bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa : “Nhà nước của dân,do dân, vì dân”.99- Phát huy vai trò và sự hiểu biết về lịch sử, thực trạng tình hình sử dụng đất ởđịa phương của đội ngũ cán bộ xã, làm chỗ dựa tin cậy để các cấp có thẩm quyền xétduyệt đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật.- Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức pháp luật đất đai cho cánbộ xã.- Giúp cán bộ địa chính xã nắm vững và khai thác có hiệu quả hệ thống hồ sơđịa chính.1.1.3 Mục đích của việc đăng ký, cấp GCNĐăng ký, cấp GCN là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sửdụng đất hợp pháp và thiết lập hồ sơ địa chính đầy đủ, chi tiết đến từng thửa đất trênphạm vi lãnh thổ của từng xã, phường, thị trấn trong cả nước.
Xem thêm

57 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Huyện Yên Định – Tỉnh Thanh Hóa

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT , QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN ĐỊNH – TỈNH THANH HÓA

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 3 2.1 Mục đích 3 2.2 Yêu cầu 3 Chương I: TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT , QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 4 1.1 Cơ sở pháp lý 4 1.1.1 Các văn bản pháp lý 4 1.1.2 Đối tượng được cấp giấy chứng nhận 4 1.1.3 Điều kiện và thủ tục cấp giấy chứng nhận 4 1.3.3.1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận 4 1.1.4 Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 4 Chương II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 4 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 4 2.2 Nội dung nghiên cứu 4 2.3 Phương pháp nghiên cứu 5 2.3.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 5 2.3.2 Phương pháp thống kê. 5 2.3.3 Phương pháp so sánh. 5 2.3.4 Phương pháp phân tích đánh giá tổng hợp 5 2.3.5 Phương pháp kế thừa 5 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 6 3.1 Khái quát và đánh giá đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Huyện Yên Định 6 3.1.1 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: 6 3.1.1.1. Thực trạng môi trường và cảnh quan đô thị 8 3.1.1.2. Thực trạng môi trường 8 3.1.2. Cảnh quan đô thị 8 3.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội. 8 3.1.3.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 8 3.1.3.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 10 3.1.3.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 10 3.1.3.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp xây dựng 11 3.1.3.2.3. Khu kinh tế dịch vụ 11 3.1.3.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 12 3.1.3.3.1. D©n sè, lao ®éng viÖc lµm 12 3.1.3.3.2. Đời sống dân cư 12 3.1.3.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 12 3.1.3.4.1. HÖ thèng giao th«ng 12 3.1.3.4.2. HÖ thèng thuû lîi. 12 3.1.3.4.3. Hệ thống mạng lưới điện và cấp thoát nước 13 3.1.3.4.4. Giáo dục 13 3.1.3.4.5. Cơ sở y tế 13 3.1.3.4.6. Mạng lưới bưu chính viễn thông 13 3.1.4. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường 14 3.2 Hiện trạng sử dụng đất tại địa phương 15 3.3. Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Huyện Yên Định. 17 3.3.1 Tình hình kê khai đăng kí và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Huyện Yên Định 17 3.3.1.1. Lực lượng cán bộ phục vụ cho công tác đăng kí và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Yên Định. 17 3.3.1.2. Đối tượng được đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện 18 3.3.1.3. Các loại đất được kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện 21 3.3.2 Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Huyện Yên Định 23 3.3.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Huyện Yên Định 31 3.3.3.1. Đánh giá chung 31 3.3.3.2. Những thuận lợi – khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện 31 3.3.3.3. Những nguyên nhân ảnh hướng trong công tác cấp Giấy chứng nhận: 34 3.3.4 Các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác kê khai đăng kí, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Huyện Yên Định – Tỉnh Thanh Hóa. 34 3.3.4.1. Các giải pháp chung: 34 3.3.4.2. Các giải pháp cụ thể 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41 I. Kết luận 41 II. Kiến nghị. 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
Xem thêm

49 Đọc thêm

Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Nho Quan – tỉnh Ninh Bình

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHO QUAN – TỈNH NINH BÌNH

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC 3 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 6 DANH MỤC CÁC BẢNG 7 DANH MỤC CÁC HÌNH 8 ĐẶT VẤN ĐỀ 9 1: Tính cấp thiết của đề tài. 9 2: Mục đích và yêu vầu nghiên cứu. 11 2.1.Mục đích nghiên cứu. 11 2.2.Yêu cầu nghiên cứu: 11 Chương I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 12 1.1 Cơ sở lý luận. 12 1.1.1: Vai trò, ý nghĩa của công tác cấp giấy chứng nhận trong việc quản lý nhà nước về đất đai. 12 1.1.2: Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai được quy định tại điều 22 Luật đất đai 2013. 13 1.2. Căn cứ pháp lý của công tác đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 14 1.2.1. Trước khi có Luật Đất đai 2003. 14 1.2.2. Luật đất đai 2003 sửa đổi 2009 ra đời và áp dụng tới khi có luật đất đai 2013. 18 1.2.3. Sau khi có luật đất đai năm 2013. 23 1.3. Những quy định chung cấp giấy chứng nhận. 25 1.3.1. Khái niệm giấy chứng nhận được quy định tại khoản 16 điều 3 Luật đất đai 2013. 25 1.3.2. Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 25 1.3.3. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 28 1.3.4. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 30 1.3.5. Điều kiện cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân. 31 1.3.6. Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 33 1.3.7. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất. 43 1.4 Tình hình ĐKĐĐ và cấp GCN tại một số quốc gia trên thế giới 46 1.4.1 Tại Mỹ. 46 1.4.2 Tại Tây Úc. 46 1.4.3. Tại Thái Lan. 47 1.5 Tình hình cấp GCN tại Việt Nam và của tỉnh Ninh Bình 47 1.5.1 Tình hình cấp GCN trên địa bàn cả nước. 47 1.5.2 Tình hình ĐKĐĐ, cấp GCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 49 CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51 2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 51 2.2 Nội dung nghiên cứu: 51 2.3 Phương pháp nghiên cứu 51 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu. 51 2.3.2 Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp 52 2.3.3 Phương pháp so sánh 52 2 .3.4 Phương pháp chuyên gia 52 Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 53 3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN NHO QUAN. 53 3.1.1. Điều kiện tự nhiên. 53 3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội. 62 3.1.5. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của huyện Nho Quan. 67 3.2: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NHO QUAN. 69 3.2.1.Tình hình quản lý đất đai. 69 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất. 72 3.2.3: Đánh giá. 75 3.3.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN NHO QUAN. 76 3.3.1: Theo mục đích sử dụng đất. 76 3.3.2. Đánh giá chung về công tác ĐKĐĐ, cấp GCN huyện Nho Quan 88 3.3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cấp GCN trên địa bàn huyện Nho Quan 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 Kiến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94  
Xem thêm

94 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 2 CHƯƠNG 1 4 TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Cơ sở khoa học về quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 4 1.1.1. Đăng ký đất đai 5 1.1.2. Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât 6 1.1.3. Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 7 1.2. Cơ sở pháp lý về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 10 1.2.1. Các văn bản pháp lý hiện hành về đăng kí, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 10 1.2.2. Một số quy định hiện hành về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 11 1.3. Cơ sở thực tiễn của việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận 17 1.3.1. Tình hình đăng ký, cấp giấy chứng nhận trên thế giới 17 1.3.2.Tình hình đăng ký, cấp giấy chứng nhận trên cả nước 20 1.3.3. Tình hình đăng ký, cấp GCN trên địa bàn thành phố Hà Nội 23 CHƯƠNG 2 27 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 27 NGHIÊN CỨU 27 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 27 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 27 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 27 2.2. Nội dung nghiên cứu 27 2.3. Phương pháp nghiên cứu 27 2.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 27 2.3.2. Phương pháp kế thừa 28 2.3.3. Phương pháp so sánh 28 2.3.4. Phương pháp đánh giá 28 CHƯƠNG 3 29 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1. Điều kiện tự nhiên, và kinh tế xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội 29 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 29 3.1.2. Các nguồn tài nguyên 30 3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 32 3.1.4. Thực trạng phát triển đô thị 36 3.1.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 37 3.1.6.Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tếxã hội và môi trường 42 3.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn quận Thanh Xuân 43 3.2.1. Tình hình quản lý đất đai 43 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất 44 3.2.3. Phân tích tình hình biến động đất đai 45 3.3. Đánh giá thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn quận Thanh Xuân 48 3.3.1. Trình tự, thủ tục về đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 48 3.3.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận Thanh Xuân 51 3.3.3. Tình hình đăng ký biến động quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Thanh Xuân. 62 3.4. Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn quận Thanh Xuân 65 3.4.1. Kết quả đạt được 65 3.4.2. Một số thuận lợi và khó khăn, tồn tại trong quá trình đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. 66 3.4.3. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đămg ký đất đai, cấp GCN trên địa bàn quận Thanh Xuân 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 1. Kết luận 70 2. Kiến nghị 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
Xem thêm

99 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ HÒA BÌNH TỈNH HÒA BÌNH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ HÒA BÌNH TỈNH HÒA BÌNH

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN3MỤC LỤC4DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT6DANH MỤC BẢNG7DANH MỤC HÌNH8MỞ ĐẦU9CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU121.1.Cơ sở lý luận của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất121.1.1. Khái niệm và vai trò của đất đai121.1.2. Thực trạng quy định pháp luật về GCN121.1.3. Quy định chung về cấp giấy chứng nhận161.2. Căn cứ pháp lý251.3. Cơ sở thực tiễn281.3.1. Kết quả cấp GCN của cả nước28CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU312.1. Đối tượng và phạm vi312.1.1. Đối tượng312.1.2. Phạm vi312.2. Nội dung nghiên cứu312.3. Phương pháp nghiên cứu322.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu322.3.2.Phương pháp thống kê322.3.3. Phương pháp so sánh322.3.4.Phương pháp phân tích, tổng hợp322.3.5. Phương pháp chuyên gia32CHƯƠNG 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU333.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường của thành phố Hòa Bình333.1.1.Điều kiện tự nhiên333.1.1.1.Vị trí địa lý333.1.2 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội393.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình473.2.1. Hiện trạng sử dụng đất473.2.2. Biến động đất đai giai đoạn 20092014533.2.3. Hiện trạng công tác quản lý đất đai563.2.4. Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.603.3. Kết quả đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình613.4. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Hòa Bình743.4.1. Ưu điểm743.4.2. Tồn tại743.5. Đề xuất một số giải pháp75CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ774.1. Kết luận774.2. Kiến nghị78TÀI LIỆU THAM KHẢO80
Xem thêm

85 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA XÃ LẠI THƯỢNG HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA XÃ LẠI THƯỢNG HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1.Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 3 2.1. Mục đích 3 2.2. Yêu cầu 3 3. Cấu trúc đề tài 4 CHƯƠNG I 5 TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5 1.1. Cơ sở khoa học 5 1.1.1. Một số khái niệm: 5 1.1.2. Vai trò của công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 9 1.2.Cơ sở pháp lý 12 1.2.1. Các văn bản pháp lý 12 1.2.2.Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 15 1.2.3.Những đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 17 1.2.4. Các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 18 1.2.5. Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 18 1.2.6. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 21 1.2.7. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 26 1.3. Cơ sở thực tiễn 27 1.3.1.Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Việt Nam. 27 1.3.2.Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Lại Thượng 31 CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNGPHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 33 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 33 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu. 33 2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1. Nội dung nghiên cứu 33 2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 34 CHƯƠNG III 35 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1. Điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội xã Lại Thượng 35 3.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thực trạng môi trường của xã Lại Thượng 35 3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội của xã Lại Thượng 39 3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 43 3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất của xã Lại Thượng 44 3.2.1. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai 44 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai của xã Lại Thượng giai đoạn 2011– 2015 49 3.3. Quy trình đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa Xã Lại Thượng 51 3.4. Đánh giá thực trạng đăng ký đất đai, cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Lại Thượng giai đoạn 20112015 57 3.4.1. Thực trạngĐKĐĐ, cấp GCN đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Lại Thượng 57 3.4.2. Thực trạng ĐKĐĐ, cấp GCN đối với đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Lại Thượng 59 3.5. Đánh giá chung công tác ĐKĐĐ và cấp GCN trên địa bàn xã Lại Thượng 61 3.5.1. Thuận lợi 61 3.5.2. Khó khăn 62 3.6.Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác ĐKĐĐ và cấp GCN tại xã Lại Thượng 62 3.6.1. Giải pháp về chính sách 62 3.6.2. Giải pháp về nâng cao trình độ nhân lực, chất lượng làm việc 63 3.6.3. Giải pháp về quản lý, tổ chức thực hiện 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 1. Kết luận 64 2.Kiến nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67  
Xem thêm

72 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GĂN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GĂN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài: 1 2. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu của đề tài: 2 2.1. Mục đích: 2 2.2. Yêu cầu: 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 4 1.1. Cơ sở khoa học của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất. 4 1.1.1. Khái niệm về Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 4 1.1.1.1. Khái niệm, vai trò của đăng ký đất đai 4 1.1.1.2. Khái niệm về Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 5 1.1.2. Khái niệm Cấp giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 5 1.1.2.1. Khái niệm 5 1.1.2.2. Vai trò của cấp GCN quyền sử dụng đất. 5 1.1.2.3. Mục đích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 5 1.2. Cơ sở pháp lý của công tác thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 6 1.2.1. Các văn bản pháp lý về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất. 6 1.2.2. Một số quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất. 7 1.2.2.1. Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 7 1.2.2.2.Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận 8 1.2.2.3. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 9 1.2.2.4. Điều kiện Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 9 1.2.2.5. Lập và quản lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất 12 1.2.2.6. Mẫu giấy chứng nhận 14 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 16 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu: 16 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu: 16 2.2. Nội dung nghiên cứu: 16 2.2.1. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 16 2.2.2. Nghiên cứu quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 16 2.2.3. Điều tra số liệu về thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 16 2.3. Phương pháp nghiên cứu: 16 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 18 3.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên. 18 3.1.1.1 Vị trí địa lý 18 3.1.1.2. Đặc điểm địa hình. 18 3.1.1.3. Đặc điểm khí hậu, thời tiết. 19 3.1.1.4. Các nguồn tài nguyên. 20 3.1.1.6. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên. 24 3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 25 3.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 25 3.1.2.2. Thực trạng phát triển các nghành kinh tế. 25 3.1.2.3.Dân số, lao động, việc làm và thu nhập. 28 3.1.2.4. Hiện trạng phát triển cơ sở hạ tầng. 29 3.1.2.5. Đánh giá chung về điều kiện kinh tế xã hội. 30 3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 31 3.2.1. Tình hình quản lý đất đai tại địa huyện Đô Lương 31 3.2.1.1. Công tác khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 31 3.2.1.2. Công tác quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm 31 3.2.1.5. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai 32 3.2.1.6. Công tác quản lý tài chính về đất đai 32 3.2.1.7. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản 33 3.2.1.8. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất 33 3.2.1.9. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 34 3.2.1.10. Công tác giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý và sử dụn g đất đai 34 3.2.1.11. Việc quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai 36 3.2.3. Đánh giá công tác quản lý và sử dụng đất tại huyện Đô Lương 39 3.3. Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đô Lương. 40 3.3.1. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. 40 3.3.1.1. Quy trình cấp GCNQSD đất theo hình thức cuốn chiếu 40 3.3.1.2. Quy trình cấp GCNQSD đất theo nhu cầu của nhân dân qua trung tâm giao dịch “một cửa”. 42 3.3.2.Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất 50 3.3.2.2 Quy định chung 50 3.3.3.1. Hồ sơ kê khai 51 3.3.3.2. Quy định 51 3.3.4. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất. 52 3.3.2. Thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đô Lương. 53 3.4. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đô Lương. 61 3.4.1. Đánh giá chung về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đô Lương. 61 3.4.2. Những thuận lợi và khó khăn trong vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đô Lương. 63 3.4.1.1. Thuận lợi. 63 3.4.1.2. Khó khăn. 63 3.5. Những nguyên nhân tồn đọng ảnh hưởng đến quá trình tiến trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đô Lương. 64 3.6. Đề xuất những giải pháp đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đô Lương. 65 3.6.1. Giải pháp về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. 65 3.6.2. Giải pháp về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. 65 3.6.3.Giải pháp về hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai. 66 3.6.4. Giải pháp về mặt công nghệ. 66 3.6.5. Giải pháp nâng cao ý thức pháp luật đất đai cho cán bộ và nhân dân. 66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 Kết luận. 67 Kiến nghị. 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68  
Xem thêm

75 Đọc thêm

Tìm hiều về công tác xác lập quyền sở hữu và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho diện nhà thuộc chính sách cải tạo

TÌM HIỀU VỀ CÔNG TÁC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO DIỆN NHÀ THUỘC CHÍNH SÁCH CẢI TẠO

Tìm hiều về công tác xác lập quyền sở hữu và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho diện nhà thuộc chính sách cải tạo

35 Đọc thêm

TÌM HIỂU CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NGHI HẢI THỊ XÃ CỬA LÒ – TỈNH NGHỆ AN

TÌM HIỂU CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NGHI HẢI THỊ XÃ CỬA LÒ – TỈNH NGHỆ AN

như ngày nay đã làm cho thị trường bất động sản trở nên sôi động, trong đó đất đailà hàng hóa chủ yếu của thị trường này. Để đảm bảo cho thị trường này hoạtđộngcông khai, minh bạch thì yêu cầu công tác đăng kí cấp giấy chứng nhận cần phảiđược tiến hành. Ngoài ra một vấn đề quan trọng của việc cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là giúp chonhà nước có cơ sở pháp lý trong việc thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn ngân sáchcho nhà nước. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất hợp pháp nhằm xác định mối quan hệ pháp lý đầy đủ giữa nhànước và chủ sử dụng đất làm cơ sở cho nhà nước nắm chắc và quản lý chặt chẽ toànbộ quỹ đất trong cả nước theo pháp luật. Từ đó chế độ sở hữu toàn dân đất đai,quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất được bảo về, đất đai được sử dụngđầy đủ, tiết kiệm, hiệu quả.Nghi Hải là phường đồng bằng ven biển, nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh NghệAn.Trong nhiều năm qua nhu cầu đất đai trên địa bàn liên tục tăng qua các năm, làmcho quỹ đất có nhiều biến động, trong khi đó vấn đề vấn đề quản lý đất đai trên toànthị trấn vẫn còn nhiều hạn chế và công tác cấp giấy chứng nhận vẫn chưa được quantâm đúng mực. Việc quản lý đất đai tại đây còn nhiều lỏng lẻo, số hộ được cấp giấychứng nhận còn rất ít, ngoài ra việc xây dựng các quy hoạch kế hoạch của các cấpngành còn đang chồng chéo, chưa đồng bộ.Xuất phát từ thực tế trên cũng như nhậnthức được vai trò, tầm quan trọng của vấn đề . Được sự phân công của khoa Quản lýđất đai của Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội, được sự hướng dẫncủa cô giáoTh.s Thái Thị Lan Anh – giảng viên Khoa Quản lý đất đai,tôi tiến hànhnghiên cứu đề tài: “ Tìm hiểu công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bànphường Nghi Hải- thị xã Cửa Lò – Tỉnh Nghệ An”.2. Mục đích, yêu cầu2.1. Mục đích6
Xem thêm

60 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ iii LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài. 1 2. Mục đích 1 3. Yêu cầu 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Cơ sở khoa học. 4 1.1.1. Đăng ký đất đai. 4 1.1.2. Khái niệm về quyền sử dụng đất. 5 1.1.3. Khái niệm về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 6 1.1.4. Sự cần thiết phải cấp Giấy chứng nhận quyền sự dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 6 1.2. Cơ sở pháp lý về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 9 1.2.1. Hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 9 1.2.2. Các quy định pháp lý về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 11 1.3. Cơ sở thực tiễn công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 19 1.3.1. Tình hình ĐKĐĐ, cấp Giấy chứng nhận ở một số nước trên thế giới. 19 1.3.2. Tình hình công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở Việt Nam. 21 1.3.3. Tình hình công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sự dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở tại huyện Đông Triều. 23 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 25 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu. 25 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu. 25 2.2. Nội dung nghiên cứu. 25 2.3. Phương pháp nghiên cứu. 25 2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu. 25 2.3.2. Phương pháp thống kê số liệu. 25 2.3.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu 26 2.3.4. Phương pháp so sánh số liệu 26 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Đông Triều. 27 3.1.1. Điều kiện tự nhiên. 27 3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội. 31 3.2. Khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất của huyện Đông Triều 36 3.2.1. Bộ máy quản lý đất đai của huyện Đông Triều. 37 3.2.2.Tình hình quản lý đất đai của huyện Đông Triều. 38 3.2.3. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Đông Triều. 45 3.3. Thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 58 3.3.1. Quy định chung về trình tự, thủ tục ĐKĐĐ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đông Triều. 58 3.3.2. Kết quả công tác ĐKĐĐ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đông Triều. 63 3.3.3. Đánh giá chung về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đông Triều. 82 3.4. Những giải pháp chủ yếu để đấy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của huyện Đông Triều. 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 1. Kết luận 91 2. Kiến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
Xem thêm

109 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẬU LỘC TỈNH THANH HÓA

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẬU LỘC TỈNH THANH HÓA

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 8 1. Tính cấp thiết của đề tài: 8 2. Mục tiêu, yêu cầu nghiên cứu của đề tài: 9 2.1. Mục tiêu: 9 2.2. Yêu cầu: 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 12 1.1. Cơ sở khoa học của công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 12 1.1.1. Khái niệm đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất : 12 1.1.2. Ý nghĩa của việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. 14 1.2. Cơ sở pháp lý: 15 1.2.1. Các văn bản pháp lý. 15 1.2.2. Một số quy định hiện hành về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất: 18 1.3. Cơ sở thực tiễn. 35 1.3.1. Tình hình đăng ký đất đai, cấp GCN ở một số nước trên thế giới: 35 1.3.2. Tình hình đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất tại Việt Nam: 38 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG 41 VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 41 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu: 41 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu: 41 2.2. Nội dung nghiên cứu: 41 2.3. Phương pháp nghiên cứu: 41 2.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu: 42 2.3.2. Phương pháp kế thừa: 42 2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu: 42 2.3.4. Phương pháp so sánh: 42 2.3.5. Phương pháp đánh giá: 42 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội. 43 3.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên. 43 3.1.2.Điều kiện kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Hậu Lộc. 47 3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Hậu Lộc: 56 3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hậu Lộc. 58 3.2.1.Hiện trạng sử dụng đất: 58 3.2.2. Tình hình quản lý Nhà Nước về đất đai tại địa bàn huyện Hậu Lộc trong những năm qua:……. 69 3.3. Kết quả công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Hậu Lộc. 79 3.3.1. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Hậu Lộc: 79 3.3.2. Kết quả công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Hậu Lộc ...84 3.4. Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Hậu Lộc. 101 3.4.1. Đánh giá chung về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Hậu Lộc…………………………………………………………………………………….101 3.4.2. Những thuận lợi và khó khăn trong vấn đề đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Hậu Lộc. 103 3.5. Những nguyên nhân tồn đọng ảnh hưởng đến công tác đăng ký đất đai và tiến trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Hậu Lộc. 105 3.6. Đề xuất những giải pháp đẩy nhanh công tác Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Hậu Lộc. 107 3.6.1. Giải pháp về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ: 107 3.6.2.Giải pháp về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai: 108 3.6.3.Giải pháp về hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai. 109 3.6.4. Giải pháp về mặt công nghệ. 109 3.6.5. Giải pháp nâng cao ý thức pháp luật đất đai cho cán bộ và nhân dân. 110 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115
Xem thêm

110 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

112 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÍ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIỀN HẢI – TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÍ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIỀN HẢI – TỈNH THÁI BÌNH

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1: Tính cấp thiết của đề tài. 1 2: Mục đích và yêu vầu nghiên cứu. 2 2.1.Mục đích nghiên cứu. 2 2.2.Yêu cầu nghiên cứu: 2 Chương I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 3 1.1 Cơ sở lý luận. 3 1.1.1: Vai trò, ý nghĩa của công tác cấp giấy chứng nhận trong việc quản lý nhà nước về đất đai. 3 1.1.2.Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai được quy định tại điều 22 Luật đất đai 2013. 3 1.2. Căn cứ pháp lý của công tác đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 4 1.2.1. Trước khi có Luật Đất đai 2003. 4 1.2.2.Luật đất đai 2003sửa đổi 2009 ra đời và áp dụng tới khi có luật đất đai 2013. 7 1.2.3. Sau khi có luật đất đai năm 2013. 10 1.3. Những quy định chung cấp giấy chứng nhận. 11 1.3.1. Khái niệm giấy chứng nhận được quy định tại khoản16 điều 3 Luật đất đai 2013. 11 1.3.2. Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 12 1.3.3. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 13 1.3.4. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 15 1.3.5.Điều kiện cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân. 15 1.3.6. Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 17 1.3.7. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất. 23 1.4 Tình hình ĐKĐĐ và cấp GCN tại một số quốc gia trên thế giới 25 1.4.1 Tại Mỹ. 25 1.4.2 Tại Tây Úc. 25 1.4.3. Tại Thái Lan. 25 1.5 Tình hình cấp giấy chứng nhận tại Việt Nam và của tỉnh Thái Bình 26 1.5.1 Tình hình cấp giấy chứng nhận trên địa bàn cả nước. 26 CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 28 2.2 Nội dung nghiên cứu: 28 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu. 28 2.3.2 Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp 28 2.3.3 Phương pháp so sánh 28 2 .3.4 Phương pháp chuyên gia 28 Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 29 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Tiền Hải 29 3.1.1. Điều kiện tự nhiên. 29 3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội. 31 3.2: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TIỀN HẢI. 33 3.2.1.Tình hình quản lý đất đai. 33 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất. 36 3.2.3: Đánh giá. 44 3.3.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN TIỀN HẢI. 45 3.3.1: Theo mục đích sử dụng đất. 45 3.3.2. Đánh giá chung về công tác cấp GCN huyện Tiền Hải 54 3.3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện Tiền Hải. 55 ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU VÀ SỐ LIỆU THU THẬP ĐƯỢC. 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60  
Xem thêm

67 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 2 CHƯƠNG 1 3 TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3 1.1. Cơ sở khoa học về quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 3 1.1.1. Đăng ký đất đai 4 1.1.1.1. Khái niệm đăng ký đất đai 4 1.1.1.2. Vai trò của công tác đăng ký đất đai 4 1.1.2.3. Hình thức đăng ký đất đai 5 1.1.2. Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât 5 1.1.3. Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 6 1.2. Cơ sở pháp lý về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 9 1.2.1. Các văn bản pháp lý hiện hành về đăng kí, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 9 1.2.2. Một số quy định hiện hành về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 10 1.2.2.1. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 10 1.2.2.2. Đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 11 1.2.2.3. Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 13 1.2.2.4. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 17 1.3. Cơ sở thực tiễn của việc đăng ký, cấp giất chứng nhận 18 1.3.2.Tình hình đăng ký, cấp giấy chứng nhận trên cả nước 20 Kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng nhận trước Luật Đất đai 2003 21 Kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo Luật Đất đai 2003 22 1.3.3. Tình hình đăng ký, cấp GCN trên địa bàn thành phố Hà Nội 23 CHƯƠNG 2 27 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 27 NGHIÊN CỨU 27 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 27 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 27 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 27 2.2. Nội dung nghiên cứu 27 2.3. Phương pháp nghiên cứu 27 2.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 27 2.3.2. Phương pháp kế thừa 28 2.3.3. Phương pháp so sánh 28 2.3.4. Phương pháp đánh giá 28 CHƯƠNG 3 29 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1. Điều kiện tự nhiên, và kinh tế xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội 29 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 29 3.1.1.1 Vị trí địa lý 29 3.1.1.2 Địa hình, địa mạo 29 3.1.1.3 Khí hậu 30 3.1.1.4 Thuỷ văn 30 3.1.2. Các nguồn tài nguyên 30 3.1.2.1 Tài nguyên đất 30 3.1.2.2 Tài nguyên nước 31 3.1.2.3 Tài nguyên nhân văn 32 3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 32 3.1.3.1 Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 33 3.1.3.1.1 Tăng trưởng kinh tế 33 3.1.3.1.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 34 3.1.3.2 Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 34 3.1.3.2.1 Khu vực kinh tế nông nghiệp 35 3.1.3.2.2 Khu vực kinh tế công nghiệp 35 3.1.3.2.3 Khu vực kinh tế dịch vụ 36 3.1.4. Thực trạng phát triển đô thị 36 3.1.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 37 3.1.5.1. Giao thông 37 3.1.5.2. Cấp thoát nước 38 3.1.5.3. Giáo dục đào tạo 39 3.1.5.4. Y tế 39 3.1.5.5. Văn hóa 40 3.1.5.6. Thế dục thể thao 41 3.1.5.7. Năng lượng 41 3.1.5.8. Quốc phòng và an ninh 41 3.1.6.Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tếxã hội và môi trường 42 3.1.6.1. Các lợi thế cơ bản 42 3.1.6.2. Khó khăn, bất lợi 43 3.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn quận Thanh Xuân 44 3.2.1. Tình hình quản lý đất đai 44 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất 44 3.2.3. Phân tích tình hình biến động đất đai 46 3.3. Đánh giá thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn quận Thanh Xuân 50 3.3.1. Trình tự, thủ tục về đăng ký, cấp giấy chứng nhận 50 3.3.2. Thực trạng đăng ký, cấp GCN trên địa bàn quận Thanh Xuân 52 3.3.2.1. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận Thanh Xuân 52 3.3.2.2. Tình hình đăng ký biến động quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Thanh Xuân. 64 3.4. Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn quận Thanh Xuân 67 3.4.1. Kết quả đạt được 67 3.4.2. Một số thuận lợi và khó khăn, tồn tại trong quá trình đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. 68 3.4.2.1. Thuận lợi 68 3.4.2.2. Khó khăn, vướng mắc 69 3.4.3. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đămg ký đất đai, cấp GCN trên địa bàn quận Thanh Xuân 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 1. Kết luận 71 2. Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73
Xem thêm

75 Đọc thêm

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TT

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TT

phù hợp với thực tiễn cuộc sống, hạn chế thiệt hại phát sinh và bảo vệ tốthơn quyền lợi của người mua. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nướclinh hoạt đ giúp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sử dụng nguồn vốnhuy động tốt hơn, giải quyết được an sinh xã hội về nhà ở, phát huy hiệuquả quản lý của nhà nước, và giúp cho hoạt động của thị trường bất độngsản phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập.3.3.3.2. Những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện pháp luật vềhợp đồng mua bán nhà ởThứ nhất. Các chính sách nhà- đất thường uyên thay đổi, thiếunhất quán, một số quy định của pháp luật bất cập, chưa phù hợp nhưngchậm được sửa đổi, bổ sung. Thiếu cơ chế, kiểm tra giám sát thực thi phápluật đối với chủ đầu tư sau khi dự án được cấp phép xây dựng, không cóchế tài hữu hiệu để xử lý chủ đầu tư vi phạm về thời hạn giao nhà, chấtlượng, chậm hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhàcho người mua. Các chính sách thuế, tài chính, tín dụng liên quan đến giaodịch mua bán nhà ở thời gian qua chưa thực sự phát huy hết hiệu quả, chưađiều tiết được giao dịch nhà- đất diễn ra một cách công khai, minh bạch;chưa y dựng được cơ sở lưu trữ và quản lý thông tin bất động sản đầy đủ,thống nhất giữa các ngành, đơn vị có liên quan trên phạm vi cả nước.Thứ hai. Các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương chưa làmtốt chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, người dân còn gặpnhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin nhà đất hoặc liên hệ làm cácthủ tục cấp giấy chứng nhận. Công tác quản lý hành chính nhà nước cònnhiều bất cập trong việc cấp số nhà, tên đường trùng lắp. Sự phối hợp giữacác cơ quan quản lý nhà, đất tại địa phương với Tòa án trong việc thu thậpchứng cứ pháp lý nhà đất để giải quyết tranh chấp chưa tốt.18
Xem thêm

Đọc thêm

7 PHU LUCSO 5

7 PHU LUCSO 5

21UBND tỉnh (thànhphố)........................................... (*)...............Số: . . . . . . /TBPhụ lục số05Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc............., ngày.........tháng.........năm...........Thông báo(Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng)Cơ quan cấp giấy chứng nhận đã nhận đợc đơn đề nghị cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (hoặc công trình xây dựng)và kinh phí cấp giấy chứng nhận của ông (bà) hoặc của cơquan ..................................................Thời gian đối chiếu các giấy tờ ghi trong đơn, giấy tờ nhà ở,công trình xây dựng vào ngày...........tháng..........năm....................,tại địa chỉ nhà ở, công trình xây dựng đề nghị cấp giấy chứngnhận.Đề nghị ông (bà) hoặc đại diện cơ quan có mặt tại địađiểm nêu trên để thực hiện việc đối chiếu và kiểm tra............., ngày ........ tháng ........năm ..........
Xem thêm

2 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ở VIỆT NAM

phương đã tham dự đầy đủ chương trình tập huấn nghiệp vụ do Văn phòngchính phủ tổ chức. Thông qua tập huấn, nhận thức của lãnh đạo và côngchức các bộ, ngành về công tác này được nâng cao, công tác đánh giá tácđộng các quy định về TTHC và lấy ý kiến về TTHC được coi trọng, hoạtđộng kiểm soát TTHC bước đầu đã đi vào nề nếp. Các đơn vị kiểm soátTTHC đã tham mưu cho lãnh đạo bộ, ngành, địa phương thực hiện việc sửađổi, bổ sung theo thẩm quyền quy trình xây dựng, ban hành văn bản quyphạm pháp luật của cơ quan mình, theo đó phải thực hiện đánh giá tác độngvà lấy ý kiến đơn vị kiểm soát TTHC đối với dự thảo quy định về TTHC;ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị16của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; xây dựng kế hoạch kiểm soátTTHC năm 2011 và kế hoạch truyền thông phục vụ kiểm soát TTHC củabộ, ngành, địa phương. Đây là nền tảng tốt để đưa hoạt động kiểm soátTTHC đi vào nề nếp, duy trì và phát huy kết quả cải cách TTHC trong thờigian tới.- Góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế nhờ đơn giản thủ tục hànhchính ( các thủ tục cấp phép đầu tư, đất đai, xây dựng, sở hữu nhà ở, thuế,hải quan, xuất nhập khẩu, y tế, giáo dục, lao động, bảo hiểm, khoa họccông nghệ...). Qua đó thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước, tạo đàphục hồi, phát triển doanh nghiệp ở các ngành sản xuất và dịch vụ. LuậtĐầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01-72015, thực hiện nguyên tắc hiến định về quyền tự do đầu tư kinh doanh củacông dân trong các ngành, nghề mà luật không cấm đã trực tiếp loại bỏhàng loạt thủ tục hành chính, giấy phép không cần thiết. Luật Đầu tư cũngquy định rõ, các điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định tại cácluật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm ràsoát, hợp lý hóa trình tự giải quyết công việc, xóa bỏ các quy định chồng
Xem thêm

24 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

- Việc giao đất và cấp GCN QSDĐ và QSH nhà ở trong những nămgần đây được tiến hành khẩn trương, góp phần tăng cường công tácquản lí đất đai. Đây là tiền đề quan trọng cho sự hình thành thị trườngchuyển QSDĐ- Các chương trình phát triển nhà ở cũng như các chính sách hỗ trợvốn cho các hoạt động phát triển nhà ở cho các địa phương, chính phủđã cho phép các địa phường sử dụng phần lớn nguồn tiền thu về sửdụng đất đô thị để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và lo nhà cho ngườicó thu nhập thấp. Chính phủ cũng cho phép các địa phương giữ lạitoàn bộ số tiền thu từ việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước dùng chocác phương án phát triển và cải tạo nhà ở.- Hiện nay nước ta tồn tại song song cả thị trường bđs chính thức donhà nước quản lí và thị trường bđs không chính thức.15- Đánh giá thực trạng thị trường bđs ở nước ta hiện nay đã khẳng định1 số yếu tố làm xuất hiện, tồn tại và phát triển thị trường bđs khôngchính thức là:+ LĐĐ, Bộ luật dân sự tuy đảm bảo cơ sở cho việc hình thànhthị trường bđs thông qua việc xác lập quyền mua và bán QSDĐĐ,nhưng việc chuyển dịch về đất từ người bán sang người mua thì lạichưa được thực hiện qua kê khai đăng kí, nhất là đăng kí bđs, chưa có1 hệ thống đăng kí hỗ trợ cho luật, bộ luật có thể đi vào cuộc sống.+ Thị trường bđs nước ta về cơ bản là thị trường không chínhthức do hầu hết các bđs không có đầy đủ điều kiện pháp lí khi thamgia vào các giao dịch dân sự như bán quyền sdđ, nhà, thế chấp, chothuê... Trong đó việc hợp thức hóa rất khó khăn, thủ tục phức tạp,rườm rà, giá các thuế phí lại quá cao+ Các quyền của người mua và người bán quy định chưa rõ ràng
Xem thêm

23 Đọc thêm

Cùng chủ đề