MÃ KHỐI THỜI GIAN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MÃ KHỐI THỜI GIAN":

mã khối không gian thời gian sử dụng cấu trúc trực giao (OSTBC) và kết hợp với điều chế không gian

MÃ KHỐI KHÔNG GIAN THỜI GIAN SỬ DỤNG CẤU TRÚC TRỰC GIAO (OSTBC) VÀ KẾT HỢP VỚI ĐIỀU CHẾ KHÔNG GIAN

Mục đích nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu Kỹ thuật mã hóa mã khối không gian thời gian trực giao (OSTBC) kết hợp với điều chế không gian (SM) nhằm được các mục tiêu: tăng hiệu suất sử dụng phổ tần; đạt được phân tập phát; tách sóng ML đơn giản. Phương pháp nghiên cứu Kết hợp giữa mô hình hóa, giải tích với mô phỏng MonteCarlo. Phương pháp mô hình hóa, giải tích được sử dụng để thiết lập phương trình hệ thống, kết hợp và khôi phục tín hiệu ở máy thu cũng như tính toán các giới hạn trên của tỷ lệ lỗi bit (BER). Mô phỏng MonteCarlo sẽ được sử dụng để ước lượng được các tham số đánh giá chất lượng hệ thống như BER và sai số bình phương trung bình (MSE). Đối tượng nghiên cứu Kênh vô tuyến; các hệ thống phân tập; các hệ thống mã hóa khối không gian thời gian; các hệ thống điều chế không gian; các hệ thống kết hợp giữa mã khối không gian thời gian (STBC) và điều chế không giankhóa dịch không gian (SMSSK). Phạm vi nghiên cứu Các mã khối không gian thời gian, mã khối không gian thời gian cấu trúc trực giao, các tiêu chuẩn thiết kế. Các phương pháp điều chế không gian, điều chế không gian kết hợp mã khối không gian thời gian. Bố cục luận án Luận án được trình bày 97 trang ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án chia thành 3 chương. Chương 1: Tổng quan về kênh MIMO và mã khối không gian thời gian cấu trúc trực giao. Chương 2: Điều chế không gian và điều chế không gian mã khối không gian thời gian. Chương 3: Mã khối không gian thời gian trực giao kết hợp điều chế không gian. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KÊNH MIMO VÀ MÃ KHỐI KHÔNG GIAN THỜI GIAN CẤU TRÚC TRỰC GIAO 1.1. Hệ thống MIMO và kỹ thuật phân tập không gian. 1.1.1. Hệ thống MIMO. Để tăng dung lượng các hệ thống thông tin không dây ta bắt buộc phải tăng hiệu quả sử dụng phổ tần. Các hệ thống có nhiều ăngten cả ở máy phát và máy thu (gọi là hệ thống MIMO) có thể giúp tăng hiệu quả sử dụng phổ tần lên gấp nhiều lần so với các hệ thống đơn ăngten truyền thống. Véctơ tín hiệu thu với kích thước của một hệ thống MIMO điểm điểm với ăngten phát và ăngten thu như Hình 1.1 được cho bởi biểu thức:
Xem thêm

25 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÃ KHỐI KHÔNG GIAN THỜI GIAN TRONG HỆ THỐNG MIMO OFDM

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÃ KHỐI KHÔNG GIAN THỜI GIAN TRONG HỆ THỐNG MIMO OFDM

viHVTH: Vũ Văn QuangLuận văn thạc sỹĐánh giá chất lượng khối không gian - thời gian trong hệ thống MIMO-OFDMABSTRACTThe advantages of OFDM systems are high spectral efficiency and suitable forhigh-data-rate transmission over a multi-path fading channel. MIMO systems maybe implemented by number of different ways to obtain either a diversity gain or acapacity gain in flat fading channels. For high-data-rate transmission, thefrequency-selective MIMO channels (non-flat fading channel) can be transformedinto a set of parallel frequency-flat MIMO channels by combining MIMO andOFDM techniques, which can decrease the receiver complexity and deal with themulti-path fading efficiently.MIMO-OFDM combined system has been currently accepted as an officialstandard to support high data rate, efficient and high-quality service for nextgeneration broadband wireless communication systems. MIMO-OFDM system withspace time block code (STBC) has excellent performance against Multi-path effectsand frequency selective fading, what's more, the BER and the coding complexity islow.The thesis concentrated on the basic theory of STC, SFC and STFC codes,MIMO, and MIMO-OFDM system models. Finally, simulation model of MIMO,MIMO-OFDM systems based on STBC is built and its transmission performancesunder Rayleigh fading channel is analyzed. The simulation results show that theMIMO-OFDM system based on STBC outperforms other MIMO-OFDM system
Xem thêm

22 Đọc thêm

Nghiên cứu kỹ thuật mã khối không gian thời gian vi sai

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT MÃ KHỐI KHÔNG GIAN THỜI GIAN VI SAI

MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC HÌNH VẼ v LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương 1 3 KÊNH THÔNG TIN VÔ TUYẾN 3 1.1 Mở đầu 3 1.2 Kênh tạp âm AWGN 3 1.2.1 Tập âm AWGN 3 1.2.2 Phổ công suất của tạp âm trắng có băng tần giới hạn 5 1.2.3 Mô hình truyền dẫn qua kênh AWGN 6 1.3 Kênh truyền dẫn phân tập đa đường (kênh fading) 7 1.3.1 Mô hình truyền dẫn phân tập đa đường 7 1.3.2 Kênh không phụ thuộc thời gian (Timeinvariant channel) 8 1.3.3 Kênh phụ thuộc thời gian 9 1.3.4 Hậu quả của truyền dẫn phân tập đa đường 11 1.4 Các mô hình kênh pha đinh cơ bản 12 1.4.1 Kênh phađinh Rice (Kênh Rice) 12 1.4.2 Kênh Gaoxơ 12 1.4.3 Kênh phađinh Rayleigh 12 1.5 Kết luận 13 Chương 2 15 TỔNG QUAN VỀ MIMO VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TẬP 15 2.1 Phân tập thu 15 2.1.1 Mở đầu 15 2.1.2 Kết hợp chọn lọc (Selection Combining) 15 2.1.3 Kết hợp tỷ lệ tối đa (Maximal Ratio Combining) 17 2.1.4 Kết hợp đồng độ lợi (Equal Gain Combining) 18 2.2 Phân tập phát 19 2.2.1 Mở đầu 19 2.2.2 Phân tập phát tỷ lệ tối đa (MRT: MaximalRatio Transmit) và phân tập phát giữ chậm 20 2.2.3 Phân tập phát không gian thời gian 22 2.3. Tổng quan hệ thống MIMO 27 2.3.1 Mô hình, dung lượng kênh MIMO 27 2.4. Các phương pháp truyền dẫn trên kênh truyền MIMO 35 2.4.1. Ghép kênh không gian (SDM : Spatial Division Multiplexing) 36 2.4.2 Mã hóa không gian thời gian (STC Space Time Code) 37 Chương 3 43 KỸ THUẬT MÃ KHỐI KHÔNG GIAN THỜI GIAN VI SAI 43 3.1 Mở đầu 43 3.2 Mã vi sai cho anten phát đơn 43 3.3 Mã hóa không gian thời gian vi sai 47 3.3.1 Một trường hợp đặc biệt của mã hóa vi sai 53 3.4 Giải mã vi sai 54 3.5 Kết quả mô phỏng 61 3.6 Mã hóa không gian thời gian với nhiều hơn hai anten phát 63 3.6.1 Mã hóa vi sai cho bốn anten phát 64 3.6.2 Mở rộng cho trường hợp đặc biệt 68 3.6.3 Kết quả mô phỏng cho nhiều hơn hai anten phát 71 3.7 Kết luận 73
Xem thêm

89 Đọc thêm

Mã khối không thời gian trực giao và điều chế lưới

MÃ KHỐI KHÔNG THỜI GIAN TRỰC GIAO VÀ ĐIỀU CHẾ LƯỚI

Điển hình là các yếu tố : Sự thăng giáng của tầng điện ly đối với hệ thống sóng ngắn Sự hấp thụ gây bởi các phân tử khí, hơi nước…Sự khúc xạ gây bởi sự không đồng đều của mật độ không kh[r]

16 Đọc thêm

Ứng dụng maple trong lý thuyết mật mã

ỨNG DỤNG MAPLE TRONG LÝ THUYẾT MẬT MÃ

Trong nhập môn lý thuyết mật mã các bạn phải làm việc với các bài toán về hệ mã Caesar, hệ mã khối, RSA. và việc giải bằng tay các bài toán sẽ gặp rất nhiều vấn đề tuy là không phức tạp nhưng mất rất nhiều thời gian của các bạn. Và maple chính là giải pháp để giúp đơn giản hóa vấn đề này để hổ trợ các bạn. Trong tài liệu có quy trình lập mã, giải mã rõ ràng cụ thể, kèm theo ví dụ

11 Đọc thêm

PHÂN TÍCH PHẨM CHẤT mã KHỐI STBC OFDM

PHÂN TÍCH PHẨM CHẤT MÃ KHỐI STBC OFDM

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 2 CHƯƠNG 1 4 GIỚI THIỆU VỀ KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ OFDM 4 1.1. Lịch sử phát triển 4 1.2. Sơ đồ khối thu phát OFDM 7 1.3. Những đặc điểm chính của kỹ thuật OFDM 8 1.3.1. Tính trực giao 8 1.3.2. Hiệu quả phổ 9 1.3.3. Tiếp đầu tuần hoàn CP (Cyclic Prefix) 10 1.3.4. Bộ điều chế OFDM 12 1.3.5. Thực hiện bộ điều chế OFDM bằng thuật toán IFFT 15 1.3.6. Bộ giải điều chế OFDM 17 1.3.7. Thực hiện bộ giải điều chế bằng phép biến đổi nhanh FFT 19 1.3.8. Phổ công suất tín hiệu OFDM 20 1.4. Các ưu và nhược điểm của OFDM 22 1.5. Một số hệ thống truyền dẫn sử dụng kỹ thuật OFDM 23 1.5.1. Hệ thống phát thanh số DRM 23 1.5.2. Hệ thống HiperLan2(IEE802.11a) 25 1.5.3. Hệ thống WiMax(IEEE802.16a,e) 26 1.6. Tóm tắt 29 CHƯƠNG 2 30 MÃ KHỐI KHÔNG GIAN THỜI GIAN 30 2.1. Giới thiệu về mã không gian thời gian (STC) 30 2.2. Mã không gian – thời gian Alamouti 31 2.2.1. Mã hóa không gian thời gian theo phương pháp Alamouti 31 2.2.2. Kết hợp và giải mã hợp lệ tối đa (Maximum Likelihood Decoding) 34 2.2.3. Phương pháp Alamouti với nhiều ăngten thu 36 2.3. Mã khối không gian thời gian (STBC) 37 2.3.1. Bộ mã hóa khối không gian thời gian 38 2.3.2. STBC cho chòm sao tín hiệu thực 40 2.3.3. STBC cho chòm sao tín hiệu phức 44 2.3.4. Giải mã STBC 46 2.4. Tóm tắt 50 CHƯƠNG 3 51 ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT HỆ THỐNG STBCOFDM 51 3.1. Mô hình hệ thống 51 3.2. Kết hợp và giải mã hợp lệ tối đa 56 3.3. Kết quả mô phỏng 57 3.4. Kết luận 63 KẾT LUẬN 64 PHỤ LỤC 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
Xem thêm

71 Đọc thêm

6-2NHOM LENH VE DAP UNG THOI GIAN

NHÓM LỆNH VỀ ĐÁP ỨNG THỜI GIAN

den = [1 2 3];t = 0:.1:10; period = 4;Trang 8Vietebooks Nguyễn Hồng Cươngu = (rem(t,period)) >= period./2);lsim(num,den,u,t); title(‘Dap ung cua song vuong’)và ta được đồ thò đáp ứng của hệ như sau:6. Lệnh DLSIM a) Công dụng:Mô phỏng hệ thống gián đoạn với các ngõ vào tùy ý.b) Cú pháp:[y,c] = dlsim(a,b,c,d,u,t)[y,c] = dlsim(a,b,c,d,u,x0)[y,c] = dlsim(num,den,u)c) Giải thích:Lệnh lsim dùng để mô phỏng hệ tuyến tính gián đoạn với các ngõ vào tùy ý.Nếu bỏ qua các đối số ở vế trái của dòng lệnh thì lệnh dlsim vẽ ra ra đồ thò trên màn hình.Cho hệ không gian trạng thái LTI:x[n + 1] = Ax[n] + Bu[n]y[n] = Cx[n] + Du[n]dlsim(a,b,c,d,u) vẽ ra đồ thò đáp ứng thời gian của hệ thống với ngõ vào thời gian ban đầu nằm trong ma trận u. Ma trận u phải có số cột bằng số ngõ vào u. Mỗi Trang 9Vietebooks Nguyễn Hồng Cươnghàng của ma trận u tương ứng với một thời điểm mới. Nếu dùng thêm đối số x0 ở vế phải thì lệnh lsim(a,b,c,d,u,x0) sẽ chỉ ra điều kiện ban đầu của các trạng thái.lsim(num,den,u) vẽ ra đáp ứng thời gian của hàm truyền đa thức:G(z) = num(z)/den(z)
Xem thêm

28 Đọc thêm

Tiểu luận môn Mật mã an toàn dữ liệu Tìm hiểu về mã hóa khối

TIỂU LUẬN MÔN MẬT MÃ AN TOÀN DỮ LIỆU TÌM HIỂU VỀ MÃ HÓA KHỐI

Ví dụ, một khối mật mã thuật toán mã hóa có thể lấy một khối 128bit của văn bản làm đầu vào, và đầu ra là một khối mã với 128bit. Việc chuyển đổi chính xác được kiểm soát bằng cách sử dụng đầu vào thứ hai khóa bí mật. Giải mã tương tự: trong ví dụ này , các thuật toán giải mã lấy một khối 128bit của đoạn mã cùng với khóa bí mật, và đầu ra là các khối ban đầu 128bit của văn bản gốc.

19 Đọc thêm

ÔN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN ĐO KHỐI LƯỢNG THỜI GIAN

ÔN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN ĐO KHỐI LƯỢNG THỜI GIAN

TUẦN 6 : TIẾT 11TOÁN ( T C ): ÔN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN, ĐO KHỐI LƯỢNG ,THỜI GIAN.I-Mục tiêu:-Củng cố lại các kiến thức đã học về số tự nhiên, đổi đo khối lượng và thời gian.Củng cố lại toán có lời văn về dạng trung bình cộng.-Làm đúng chính xác, nhanh , trình bày sạch sẽ.II- Hoạt đông thầy và trò:TG Giáo viên Học sinh1-Gợi ý cho hs hệ thống lại các kiến thức đã học về số tự nhiên , đo đổi thời gian và đo đổi khối lượng qua từng bài tập .Bài tập1: Viết vào chỗ trống để được ba số tự nhiên liên tiếp: …,1 456 389 …. ……., 1000 000 ….,10 376 412,…. 401 000 436,…..+Hỏi hs :- Để tìm được số liền trước ,ta làm như thế nào? - Vậy muốn tìm số liền sau ta làm như thế nào?Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm:2 kg17 dag =………g12 tấn 34 kg = ……kg5792kg = ……tấn kg.87400kg =……..tấn ……tạ67920kg = …. tấn……tạ …..yến 1/3 phút =…… giây 1 /4 thế kỉ = ……năm 1 /3 ngày =………giờ3 giờ 18 phút =……phút215 phút =……..giờ ……phút+Gv y/c hs đọc bảng đơn vị đo khối
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi đại học môn anh khối D năm 2013

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2013

Với môn tiếng Anh, để làm tốt đề thi ĐH trước hết cần nắm chắc ngữ pháp. Khi làm đề lưu ý các cấu trúc, cụm từ mới, hay các dạng bài viết lại câu, đọc hiểu …. Khi làm bài thi, bài đọc hiểu chọn làm sau cùng vì dạng bài này cần nhiều thời gian, cần phải suy nghĩ thật kĩ. Chiều ngày 9/7, ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi, thí sinh và phụ huynh cập nhật ngay tuyensinh247 để tham khảo đáp án môn anh khối D chính xác từ thầy cô và bộ giáo dục. Đáp án tham khảo: 15h45 Đáp án thầy cô:   16h-17h Đáp án bộ GD&ĐT: Chiều ngày 10/7/2013 Danh sách 6 mã đề thi đại học môn anh khối D năm 2013: 491, 359, 572, 637, 815, 962 Đề thi đại học môn anh khối D năm 2013  Đề thi đại học môn tiếng Anh khối D - Mã đề thi 359 Đáp án xem ngay tại đây:
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đánh giá viên chức giáo viên

ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM Năm học: 20142015 Họ và tên viên chức: Năm sinh: Số hiệu: Chức vụ: Giáo viên Mã ngạch: Đơn vị công tác: Nhiệm vụ được phân công: Dạy Tiếng Anh: Tiểu học khối 3, 4, 5 (Khu chính) ; THCS khối 6, 7, 8, 9 Qua thời gian công tác năm học 20142015, với chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi xin tự đánh giá theo các nội dung sau đây:

9 Đọc thêm

TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU POLYCACBONAT ĐÚC VÀ ĐÙN TCVN 10672-1-2015

TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU POLYCACBONAT ĐÚC VÀ ĐÙN TCVN 10672-1-2015

trạng thái có thể biểu thị sự kết hợp các liên quan bằng cách sử dụng dấu “+” và đặt giữa các dấu ngoặc đơn. Ví dụ,Một hỗn hợp 25 % sợi thủy tinh (GF) và 10 % bột khoáng (MD) sẽ được biểu thị (GF25 + MD10).3.6 Khối dữ liệu 5Chỉ ra các yêu cầu bổ sung trong khối dữ liệu tùy chọn này là cách để chuyển định danh của một vậtliệu thành một yêu cầu kỹ thuật cho một ứng dụng cụ thể. Điều này có thể được thực hiện bằng cáchviện dẫn đến một tiêu chuẩn quốc gia/quốc tế phù hợp hoặc đến một tài liệu dạng tiêu chuẩn đượcthiết lập làm yêu cầu kỹ thuật.4. Các ví dụ về định danh4.1 Định danhVật liệu polycacbonat (PC) nhiệt dẻo dùng cho đúc phun (M), ổn định với ánh sáng hoặc thời tiết (L) vàvới chất chống dính khuôn (R), có số độ nhớt 59 cm 3/g (61), tốc độ thể tích (MVR 300/1,2) 9,5 cm 3/10min (09) và độ bền va đập Charpy (không khía) 35 kJ/m2 (3) sẽ được kí hiệu như sau:Khối mô tả(tùy chọn)10Các khối riêng biệtKhối số hiệu tiêu chuẩn123TCVN 10672-1:2015
Xem thêm

8 Đọc thêm

tạo ảnh chạy ngang khối chính rất hay

TẠO ẢNH CHẠY NGANG KHỐI CHÍNH RẤT HAY

Code tạo ảnh chạy ngang khối chính rất hay!Hôm nay 7Kho xin chia sẻ code tạo ảnh tự động chạy trang trí rất đẹp.(Cho vào khối chính) code như sau:<table width="100%"><tr><td style="padding: 15px"><font size="3" color="#0000FF"><marquee onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()" scrollamount="3" behavior="alternate" direction="LEFT" width="500" height="200" scrolldelay="90"><a href="http://violet.vn/ptcs-nammuoi"target="_blank"><img src=' http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/186/thumbnails/DSC00683.jpg.jpg' border="2" ></a> <a href=" http://violet.vn/ptcs-nammuoi "target="_blank"><img src=' http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/186/thumbnails/Hinh_anh0026.jpg.jpg' border="‘2’" ></a><a href="http:// http://violet.vn/ptcs-nammuoi "target="_blank"><img src=' http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/603/thumbnails/IMG0182A.jpg.jpg'border="2" ></a> <a href=" http://violet.vn/ptcs-nammuoi "target="_blank"><img src=' http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/603/thumbnails/IMG0696A.jpg.jpg' border="‘2’" ></a> <a href=" http://violet.vn/ptcs-nammuoi "target="_blank"><img src=' http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/186/thumbnails/Hinh_anh0103.jpg.jpg'border="‘2’" ></a> <a href=
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề thi thử Anh Văn Khối D năm 2013 Đề 2 potx

ĐỀ THI THỬ ANH VĂN KHỐI D NĂM 2013 ĐỀ 2 POTX

1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM HỌC 2012-2013 (Đề thi gồm 06 trang, 80 câu trắc nghiệm) MÔN: TIẾNG ANH - Thời gian: 90 phút KHỐI D/A1 đề thi 369 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions. Question 1: I just want to stay at home and watch TV and take it easy. A. sleep B. sit down C. eat D. relax Question 2: The meteorologist said on TV that it is supposed to rain all day tomorrow. A. astronomer B. TV anchor C. TV weatherman D. fortune teller Question 3: In the end her neighbour decided to speak his mind.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đề thi thử Anh Văn Khối D năm 2013 Đề 3 ppt

ĐỀ THI THỬ ANH VĂN KHỐI D NĂM 2013 ĐỀ 3 PPT

1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1-NĂM HỌC 2012-2013(Đề thi gồm 06 trang, 80 câu trắc nghiệm) MÔN: TIẾNG ANH - Thời gian: 90 phút KHỐI D/A1 Mã đề th i 369 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions. Question 1: I just want to stay at home and watch TV and take it easy. A. sleep B. sit down C. eat D. relax Question 2: The meteorologist said on TV that it is supposed to rain all day tomorrow. A. astronomer B. TV anchor C. TV weatherman D. fortune teller Question 3: In the end her neighbour decided to speak his mind. A. say exactly what he thought B. say a few words C. have a chat D. are given the right to Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions. Question 4: Why are you being so arrogant? A. snooty B. humble C. cunning D. naive
Xem thêm

6 Đọc thêm

Nghiên cứu một số chế độ sử dụng mã khối an toàn

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG MÃ KHỐI AN TOÀN

Nghiên cứu một số chế độ sử dụng mã khối an toàn

67 Đọc thêm

công thức nguyên phân

CÔNG THỨC NGUYÊN PHÂN

A = T = rA + rUG = X = rR + rX+ Tỉ lệ % :% A = %T =%G = % X =II. TÍNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ ARN (MARN)Một ribônu có khối lượng trung bình là 300 đvc , nên:MARN = rN . 300đvc = . 300 đvcIII. TÍNH CHIỀU DÀI VÀ SỐ LIÊN KẾT HOÁ TRỊ Đ – P CỦA ARN1 Tính chiều dài :- ARN gồm có mạch rN ribônu với độ dài 1 nu là 3,4 A0 . Vì vậy chiều dài ARN bằng chiều dài ADN tổng hợp nên ARN đó- Vì vậy LADN = LARN = rN . 3,4A0 = . 3,4 A02 . Tính số liên kết hoá trị Đ –P:+ Trong chuỗi mạch ARN : 2 ribônu nối nhau bằng 1 liên kết hoá trị , 3 ribônu nối nhau bằng 2 liên kết hoá trị …Do đó số liên kết hoá trị nối các ribônu trong mạch ARN là rN – 1+ Trong mỗi ribônu có 1 liên kết hoá trị gắn thành phần axit H3PO4 vào thành phần đường . Do đó số liên kết hóa trị loại này có trong rN ribônu là rNVậy số liên kết hoá trị Đ –P của ARN :HT ARN = rN – 1 + rN = 2 .rN -1PHẦN IV . CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARNI . TÍNH SỐ RIBÔNUCLÊOTIT TỰ DO CẦN DÙNG1 . Qua 1 lần sao :Khi tổng hợp ARN , chỉ mạch gốc của ADN làm khuôn mẫu liên các ribônu tự do theo NTBS :AADN nối U ARN ; TADN nối A ARNGADN nối X ARN ; XADN nối G ARNVì vậy :+ Số ribônu tự do mỗi loại cần dùng bằng số nu loại mà nó bổ sung trên mạch gốc của ADNrAtd = Tgốc ; rUtd = AgốcrGtd = Xgốc ; rXtd = Ggốc
Xem thêm

5 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ THUẬT TOÁN HÀM BĂM MD5

TÌM HIỂU VỀ THUẬT TOÁN HÀM BĂM MD5

đầu ra có độ dài cố định. Điều này có thể đạt được bằng cách chặt đầu vàothành chuỗi các khối có kích thước bằng nhau, và tác động vào chúng theothứ tự bằng cách sử dụng một hàm nén một chiều. Hàm nén hoặc có thểđược thiết kế đặc biệt cho băm hoặc được xây dựng từ một thuật toán mãkhối. Một hàm băm được xây dựng với cấu trúc Merkle-Damgård có khảnăng kháng va chạm dựa vào hàm nén của nó; bất kỳ va chạm nào đối vớihàm băm đầy đủ có thể đều bắt nguồn từ một va chạm trong các hàm nén.15Hình 3.5Cấu trúc băm Merkle-Damgård.Khối cuối xử lý cũng phải được thêm cho đủ độ dài khối; điều này rất quantrọng đối với tính an toàn của cấu trúc Merkle-Damgård. Hầu hết các hàmbăm phổ dụng, bao gồm SHA-1 và MD5, thực hiện theo cấu trúc này.Cấu trúc trên vẫn tiềm ẩn lỗi cố hữu, bao gồm các tấn công mở rộngđộ dài và các tấn công tạo-và-dán, và không thể song song được. Kết quả là,có nhiều ứng cử viên trong cuộc thi về hàm băm mật mã của NIST được xâydựng dựa trên các kiến trúc khác.3.2.5 BIRTHDAY ATTACKNhư đã biết, một dạng tấn công có khả năng đối với các hệ chữ kýđiện tử có dùng hàm Băm là tìm cách tạo ra những văn bản x và x’ có nộidung khác nhau (một có lợi và một là bất lợi cho bên ký) mà giá trị Bămgiống nhau. Kẻ địch có thể tìm cách tạo ra một số lượng rất lớn các vănbản có nội dung không thay đổi nhưng khác nhau về biểu diễn nhị phân(đơn giản là việc thêm bớt khoảng trắng hay dùng nhiều từ đồng nghĩa đểthay thế ...), sau đó sử dụng một chương trình máy tính để tính giá trị Bămcủa các văn bản đó và đem so sánh với nhau để hi vọng tìm ra một cặp vănbản đụng độ (sử dụng phương pháp thống kê).
Xem thêm

43 Đọc thêm

đề thi thử đại học lần 1- năm học 2012 - 2013 và đáp án - chuyên lê quý đôn

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012 2013 VÀ ĐÁP ÁN CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM HỌC 2012-2013 (Đề thi gồm 06 trang, 80 câu trắc nghiệm) MÔN: TIẾNG ANH - Thời gian: 90 phút KHỐI D/A1 đề thi 369 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions. Question 1: I just want to stay at home and watch TV and take it easy. A. sleep B. sit down C. eat D. relax Question 2: The meteorologist said on TV that it is supposed to rain all day tomorrow. A. astronomer B. TV anchor C. TV weatherman D. fortune teller Question 3: In the end her neighbour decided to speak his mind.
Xem thêm

6 Đọc thêm

THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 MÔN THI ANH VĂN

THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 MÔN THI ANH VĂN

1 ðỀ THI TUYỂN SINH ðẠI HỌC NĂM 2010 MÔN THI: ANH VĂN; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát ñề ñề thi 358 ðỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ðẾN QUESTION 80) Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 1: Neil Armstrong was the first man ________ on the moon. A. to walk B. walking C. walked D. has walked Question 2: Our industrial output________ from $2 million in 2002 to $4 million this year. A. rises B. has risen C. was rising D. rose Question 3: ________ Serbia defeated Germany surprised everyone. A. Whether B. When C. Because D. That Question 4: Even if you are rich, you should save some money for a ________day. A. windy B. rainy C. foggy D. snowy Question 5: Laura had a blazing________ with Eddie and stormed out of the house. A. gossip B. chat C. word D. row Question 6: All students should be________ and literate when they leave school. A. numerate B. numeric C. numeral D. numerous Question 7: ________ broken several world records in swimming. A. She is said that she has B. People say she had C. She is said to have D. It is said to have Question 8: Bill: “Can I get you another drink?” Jerry: “________.” A. Forget it B. No, it isn’t C. No, I’ll think it over D. Not just now Question 9: Liz: “Thanks for the nice gift you brought to us!”
Xem thêm

8 Đọc thêm