THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN DÂN DỤNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN DÂN DỤNG":

Biện pháp thi công hệ thống điện

BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN

công trình điện.- Công nhân trực tiếp thi công là những công nhân lành nghề, đ từng tham gia xây lắpã nhiều các công trình điện.11 789:Hạng mục: Cải tạo hệ thống điện hạ thế nhà 4 tầng là một công trình có khối lợng xây dựng và lắp đặt điện lớn. Do đó, để công tác thi công đạt đợc hiệu quả cao, đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lợng Nhà thầu sẽ tổ chức thi công công trình thành các tổ, nhóm lắp đặt theo các công việc theo từng lĩnh vực chuyên môn. Việc chuyên môn hoá các cán bộ và công nhân lắp đặt theo từng dạng công việc có thể tăng năng suất lao động, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lợng, khả năng hoàn thành công việc và công việc sẽ đợc tiến hành nhịp nhàng không bị ngừng trệ.1. Sơ đồ tổ chức hiện trờng2. Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trờngDo yêu cầu kỹ thuật thi công, điều kiện thi công trong cơ quan đang làm việc và trạm biến áp đang vận hành. Vì vậy lực lợng cán bộ và công nhân viên làm việc tại công trờng phải đợc chọn lọc, công nhân phải có ý thức tổ chức kỷ luật và tay nghề cao, có nhiều kinh nghiệm. Bộ máy quản lý gọn có chất lợng, quan hệ trực tiếp. Ban chỉ huy công trình thực hiện các điều kiện trong đấu thầu và các điều kiện theo hợp đồng mà công ty ký kết, điều hành thi công tại công trờng bằng cách trực tiếp đến tận ngời lao động thông qua cán bộ giúp việc về từng chuyên môn. Bộ phận chủ yếu gồm các kỹ s giám sát kỹ thuật thi công phải là ngời có trình độ, hiểu biết chuyên môn, có trình độ tổ chức thi công giỏi có năng lực điều hành, lập các biện pháp kỹ thuật thi công giám sát và hớng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật thi công, phát hiện các thiếu sót báo cáo kỹ s giám sát Bên A và cơ quan thiết kế (nếu cần thiết) để lập biện pháp xử lý.- Bộ phận phụ trách kỹ thuật chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn và thực hiện các chế độ cung cấp trang thiết bảo hộ cho công nhân, máy móc đồng thời đảm bảo thực hiện các vấn đề chăm lo đời sống, sức khoẻ cho CBCNV tại hiện tr-ờng.- Bộ phận phụ trách vật t chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng vật cho các bộ phận thi công, chịu trách nhiệm về số lợng, chất lợng vật t cung ứng và lu giữ tại công trờng, thực hiện
Xem thêm

20 Đọc thêm

Giám sát thi công và Nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng pps

GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG PPS

11 * Kiểm tra sự gắn kết của vật liệu và thiết bị vào vị trí và các dụng cụ neo giữ. * Kiểm tra mức cách điện và dẫn điện và độ nhạy vận hành của thiết bị điện. * Kiểm tra các yêu cầu của phần xây đi kèm phần lắp. * Vận hành thử nghiệm và các tiêu chí , chế độ cần đạt khi vận hành. 2. Mạng lới dây dẫn điện : Cơ sở để kiểm tra và nghiệm thu mạng lới dây điện trong xây dựng dân dụng và nhà ở là các yêu câù ghi trong Điều kiện kỹ thuật thi công hệ thống điện trong bộ Hồ sơ mời thầu và TCXD 25 : 1991 : Đặt đờng dẫn điện trong nhà ở và nhà công cộng . Tiêu chuẩn thiết kế. Quá trình xây lắp điện , t vấn bảo đảm chất lợng phải chứng kiến việc thi công của nhà thầu lắp điện . Phải đối chiếu với thiết kế để kiểm tra vật liệu điện vì sau này những vật liệu điện này phần lón bị chôn lấp dới đất hay nằm bên trong lớp vữa. Dây dẫn điện đợc lựa chọn theo dòng điện mà dây phải tải , mức độ an toàn mà lới phải thoả mãn , độ vợt tải khả dĩ có thể xảy ra , độ cách điện phải đảm bảo , sự chịu lực cơ học mà dây phải chịu trong quá trình lắp đặt và sử dụng . Quan hệ giữa nhiệt độ và cờng độ dòng điện tải đã đợc phản ánh qua tiết diện dây. Cơ quan t vấn thiết kế điện đã giúp chủ đầu t lập bản thiết kế cung cấp điện bao gồm cung cấp nguồn điện , mạng lới dây , các trang thiết bị điện đến từng phụ tải . Những điều lu ý khi kiểm tra là sự đảm bảo tuân theo đúng thiết kế hoặc khi thay đổi tại chỗ phải đảm bảo các tiêu chí sử dụng đợc đề ra khi thiết kế. Thông thờng cần đối chiếu giữa sự lựa chọn của thiết kế ban đầu và khi thay thế . Muốn vậy , cần dữ liệu để so sánh . Sau đâu là những dữ liệu
Xem thêm

78 Đọc thêm

Tài liệu trang bị điện trong công trình luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

TÀI LIỆU TRANG BỊ ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

trang bị điện trong công trình quy định những cách lắp đặt hệ thống điện dân dụng cũng như công nghiệp theo chuẩn. các bạn có thể tham khảo, và học tộc thêmtrang bị điện trong công trình quy định những cách lắp đặt hệ thống điện dân dụng cũng như công nghiệp theo chuẩn. các bạn có thể tham khảo, và học tộc thêmtrang bị điện trong công trình quy định những cách lắp đặt hệ thống điện dân dụng cũng như công nghiệp theo chuẩn. các bạn có thể tham khảo, và học tộc thêmtrang bị điện trong công trình quy định những cách lắp đặt hệ thống điện dân dụng cũng như công nghiệp theo chuẩn. các bạn có thể tham khảo, và học tộc thêmtrang bị điện trong công trình quy định những cách lắp đặt hệ thống điện dân dụng cũng như công nghiệp theo chuẩn. các bạn có thể tham khảo, và học tộc thêm
Xem thêm

8 Đọc thêm

Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng pdf

GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG PDF

11 * Kiểm tra sự gắn kết của vật liệu và thiết bị vào vị trí và các dụng cụ neo giữ. * Kiểm tra mức cách điện và dẫn điện và độ nhạy vận hành của thiết bị điện. * Kiểm tra các yêu cầu của phần xây đi kèm phần lắp. * Vận hành thử nghiệm và các tiêu chí , chế độ cần đạt khi vận hành. 2. Mạng lới dây dẫn điện : Cơ sở để kiểm tra và nghiệm thu mạng lới dây điện trong xây dựng dân dụng và nhà ở là các yêu câù ghi trong Điều kiện kỹ thuật thi công hệ thống điện trong bộ Hồ sơ mời thầu và TCXD 25 : 1991 : Đặt đờng dẫn điện trong nhà ở và nhà công cộng . Tiêu chuẩn thiết kế. Quá trình xây lắp điện , t vấn bảo đảm chất lợng phải chứng kiến việc thi công của nhà thầu lắp điện . Phải đối chiếu với thiết kế để kiểm tra vật liệu điện vì sau này những vật liệu điện này phần lón bị chôn lấp dới đất hay nằm bên trong lớp vữa. Dây dẫn điện đợc lựa chọn theo dòng điện mà dây phải tải , mức độ an toàn mà lới phải thoả mãn , độ vợt tải khả dĩ có thể xảy ra , độ cách điện phải đảm bảo , sự chịu lực cơ học mà dây phải chịu trong quá trình lắp đặt và sử dụng . Quan hệ giữa nhiệt độ và cờng độ dòng điện tải đã đợc phản ánh qua tiết diện dây. Cơ quan t vấn thiết kế điện đã giúp chủ đầu t lập bản thiết kế cung cấp điện bao gồm cung cấp nguồn điện , mạng lới dây , các trang thiết bị điện đến từng phụ tải . Những điều lu ý khi kiểm tra là sự đảm bảo tuân theo đúng thiết kế hoặc khi thay đổi tại chỗ phải đảm bảo các tiêu chí sử dụng đợc đề ra khi thiết kế. Thông thờng cần đối chiếu giữa sự lựa chọn của thiết kế ban đầu và khi thay thế . Muốn vậy , cần dữ liệu để so sánh . Sau đâu là những dữ liệu
Xem thêm

78 Đọc thêm

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯXÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG21

doanh và sinh hoạt…- Xây dựng khu trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng năm2004-2005- Xây dựng khu nhà Điều hành Dự án Điện sức gió đảo Bạch Long Vĩnăm 2003-2004- Hệ thống chiếu sáng thủ đô Viên Chăn-Lào năm 2001- Hệ thống chiếu sáng vành đai III Hà Nội- Hệ thống chiếu sáng đường 353 Cầu Rào-Đồ Sơn-Hải Phòng năm2003…Được sự uỷ nhiệm của Kế Hoạch trong và ngoài nước Công ty đã thựchiện nhiều hoạt động kinh tế xây lắp các công trình điện có quy mô lớn ở hầuhết các tỉnh thành miền Bắc và nước CHND Lào…Công ty đã được tặng nhiềuhuân chương lao động hạng nhất, nhì, ba và nhiều cờ thưởng thi đua của ChínhPhủ, của Bộ Giao thông vận tải, Bộ xây dựng, Tổng Liên Đoàn Lao động ViệtNam và thành phố Hải Phòng. 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty:- Tư vấn đầu tư, khảo sát thiết kế các công trình điện áp 350 KV- Thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước, công trình bưu chínhviễn thông, công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 220KV vàtừng phần của đường dây 500KV, lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếusáng công cộng, điện tự động hoá, tín hiệu, điều khiển, báo cháy, phòng chốngcháy nổ ….- Sản xuất các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn và cột điện bê tông cốt thépcác loại, dây và cáp điện, dịch vụ bảo vệ hệ thống điện, gia công cấu kiện thépvà cột điện băng thép, các cấu kiện phục vụ đường dây và trạm điện.- Thí nghiệm thiết bị điện, thí nghiệm đo điện trở đất, lắp ráp, sửa chữathiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng- Xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng cơ sởhạ tầng, san lấp mặt bằng- Quản lý kinh doanh bán điện nước, vận hành trạm phát điện và quản lý
Xem thêm

9 Đọc thêm

những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty tnhh duyên hà

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DUYÊN HÀ

Công ty được thành lập theo quyết định số 5900/ Q§-UB ngày 30/10/1993.Giấy phép kinh doanh đăng kí lần đầu vào ngày 01/11/1993, đăng kí thay đổi số043158( đăng kí thay đổi lần thứ 14) do sở kế hoạch và đầu tư thành phố HàNội cấp ngày 16/05/2007.Được thành lập từ năm 1993, quá trình phát triển của công ty có thể chiathành 3 giai đoạn như sau:* Giai đoạn từ 1993-1996, là những năm đầu ra đời và phát triển, với nhữngngành nghề chủ yếu như: thi công, xây lắp công trình điện công nghiệp và dândụng; xây dựng công trình giao thông, thủy lợi. Công ty còn gặp rất nhiều khókhăn trong việc tìm kiếm thị trường, tìm kiếm công trình…Tuy nhiên, công tycũng đã bước đầu đạt được những thành tựu. * Giai đoạn từ 1996-2000, công ty đã bắt đầu mở rộng thị trường ra các tỉnhnhư Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang…Cùng với việc mở rộng các ngành nghềnhư: sản xuất, mua bán, lắp đặt thiết bị ngành nước, điện, viễn thông; buôn bánhàng tư liệu sản xuất, tiêu dùng; …Trong giai đoạn này, cũng còn nhiều khókhăn nhưng công ty đã dần tự khẳng định vị trí của chính mình. * Giai đoạn 2001 đến nay, công ty mở rộng thêm các ngành nghề như: khai thácđá,cát, sỏi, cao lanh; chế biến lâm sản. Trong những năm gần đây hòa cùng nhịpđộ phát triển của nền kinh tế công ty tham gia kinh doanh bất động sản, thịtrường chứng khoán. Công ty đã xây dựng được những khu sản xuất về các vậtlệu xây dựng phục vụ cho công ty, như các khu sản xuất xi măng ở thị xã BỉmSơn- Thanh Hoá, khu xây dựng ở Lào Cai …Hiện nay, công ty đã tham gia xây dựng các công trình trên hầu hết cáctỉnh thành của đất nước, với nhiều công trình có giá trị.2Một số công trình đã hoàn thành như: Nhà khách số 10 Nguyễn Quyền-Hà Nội; đường Xích Đằng, đường Triệu Quang Phục- Hưng Yên; Cải thiện lướiđiện xã Vĩnh Tiến, đưa điện về Tân Mai- Hòa Bình; Đưa điện về xã Viền Chăn,Kham Sa, Xím Vàm- Sơn La; Đưa điện về Mèo Vạc, Bắc Quang- Hà Giang;Cải tạo và phát triển lưới điện thành phố Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn- Thanh
Xem thêm

20 Đọc thêm

Giáo án điện công nghiệp - Mở đầu pot

GIÁO ÁN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - MỞ ĐẦU POT

2. 2. Mã số môn học: CK 367 3. 3. Cấu trúc môn học a) a) Tổng số lý thuyết: 45 b) b) Số lý thuyết: 30 c) c) Số thực hành: 15 4. 4. Tóm tắt nội dung chính: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực như lĩnh vực an toàn điện, contactor, overload, timer, một số mạch điều khiển động cơ 5. 5. Đối tượng sử dụng: cơ khí, công thôn, công nghệ hoá II. II. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. 1. Mô tả tóm tắt nội dung môn học Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực như lĩnh vực an toàn điện, contactor, overload, timer, một số mạch điều khiển động cơ 2. 2. Chương trình chi tiết CHƯƠNG 1: SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG 1.1 Các nhà máy điện 1.2 Truyền tải và phân phối điện năng 1.3 Mạng điện phân phối và điện áp thấp CHƯƠNG 2: AN TOÀN ĐIỆN 2.1 Tác dụng sinh lý dòng điện đối với cơ thể người 2.2 Các nguyên nhân cơ bản gây ra tai nạn về điện 2.3 Các biên pháp bảo vệ an toàn 2.4 Các phương tiện bảo vệ cấp cứu người bị điện giật CHƯƠNG 3: KHÍ CỤ ĐIỆN 3.1 Phân loại khí cụ điện 3.2 Các yêu cầu đối với khí cụ điện 3.3 Sự phát nóng của khí cụ điện 3.4 Sự tiếp xúc điện 3.5 Sự phát sinh hồ quang điện trong khí cụ điện
Xem thêm

6 Đọc thêm

CN 9

CN 9

TUẦN 1 Ngày soạn:TIẾT 1 Ngày dạy:BÀI 1: GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNGI/ MỤC TIÊU:1/ Kiến thức:- Biết được vò trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.- Có được một số thông tin về nghề điện dân dụng.- Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng, có đònh hướng sau này về nghề điện.2/ Kỹ năng: 3/ Thái độ: - Nghiêm túc, hợp tác, hứng thú học tập.- Có ý thức tìm hiểu nghề nhằm giúp cho việc đònh hướng nghề nghiệp sau này.II/ Phương pháp dạy học:- Thảo luận cặp, nhóm, chung cả lớp, trực quan, …III/ CHUẨN BỊ- Tranh ảnh về nghề điện dân dụng.- Bản mô tả nghề điện dân dụng.III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌCHĐ CỦA GV HĐ CỦA HSHĐ1: GIỚI THIỆU BÀI HỌC (6’)1. Giới thiệu bài học.- Gv chia lớp thành 4, chỉ đònh nhóm trưởng.- Gv cho các nhóm thi hát, đọc thơ hoặc các hành động về nghề điện dân dụng.- Gv giới thiệu mục tiêu bài học.Yc HS ghi tên bài học vào vở.- HS cả lớp lắng nghe.- Các nhóm thi hát.- HS ghi tên bài học vào vởHĐ2: VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG TRONG SX VÀ TRONG ĐỜI SỐNG
Xem thêm

2 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HƯNG

PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HƯNG

báo cáo giới thiệu khái quát về công ty, nêu thực trạng trả lương và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác trả lương tại công ty. 2 Lĩnh vực kinh doanh của công ty. Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng công trình điện đến 35KV, xây dựng công trình cấp thoát nước, san lấp mặt bằng. Thẩm tra dự toán công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, công trình hạ tầng kĩ thuật, công trình điện. Thiết kế công trình thuỷ lợi ; thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật ; thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp ; thiết kế công trình giao thông. Giám sát công trình hạ tầng công nghiệp, dân dụng ; giám sát công trình thuỷ lợi, giao thông. Vận tải hàng hoá, kinh doanh nhà hàng khách sạn. Kinh doanh chợ, hoạt động chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi…
Xem thêm

23 Đọc thêm

giáo án công nghệ 9 2 cột lắp đặt mạng điện

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 2 CỘT LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN

Tuần: 1 Ngày soạn: 1982013 Tiết: 1 Ngày dạy: Bài 1: GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG I. MỤC TIÊU 1) Kiến thức: Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. 2) Kĩ năng: Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng 3) Thái độ: Có ý thức tìm hiểu nghề nhằm giúp cho việc định hướng nghề nghiệp sau này. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên Tranh ảnh về nghề điện dân dụng, bản mô tả nghề điện dân dụng 2. Học sinh HS có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ về nghành điện. III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, đàm thoại gợi mở, thuyết trình. IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC: 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra chuẩn bị của HS 3. Giảng bài mới : Hoạt động 1. Giới thiệu bài học (5’) Hoạt động của Thầy Trò Nội dung cần đạt GV chia lớp thành những nhóm, chỉ định nhóm trưởng > HS nhận nhóm theo phân công của GV Giáo giới thiệu sơ qua về nội dung môn học, thời lượng > HS lắng nghe, ghi nhớ GV tổ chức cho HS các nhóm chơi trò chơi thi hát có thưởng giữa các nhóm về nghề điện. > Các nhóm thi hát hoặc ngâm thơ với nhau bằng những bài hát hoặc bài thơ về nghành điện dân dụng. HOẠT ĐỘNG 2. Tìm hiểu nghề điện dân dụng (32’) Hoạt động của Thầy Trò Nội dung cần đạt GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm theo những nội dung sau: + Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong đời sống và sản xuất? + Đặc điểm và yêu cầu của nghề? + Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng? + Nội dung lao động của nghề điện dân dụng? + Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng? + Yêu cầu của nghề điện dân dụng đơi với người lao động? + Triển vọng của nghề? + Những nơi đào tạo? + Những nơi hoạt động nghề? > HS làm việc theo nhóm thảo luận trong vòng 10 phút các vấn đề giáo viên vừa đề ra mỗi nhóm hai vấn đề >HS: Đại diện nhóm trình bày ý kiến, lớp nhận xét bổ sung thêm GV nhận xét bổ sung thêm những thiếu sót và chốt lại > HS lắng nghe, ghi nhớ kiến thức. I. Vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với đời sống và sản xuất Nghề điện dân dụng có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống và sản xuất. II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề 1. Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng gồm: Thiết bị bảo vệ đóng cắt và lấy điện, … 2. Nội dung lao động của nghề điện dân dụng gồm lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt, lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện,… 3. Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng 4. Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động: Kiến thức tốt nghiệp lớp 9, có sức khoẻ, có kĩ năng và yêu nghề 5. Triển vọng nghề 6. Những nơi đào tạo 7. Những nơi hoạt động nghề 4. Củng cố:5’ GV tổng kết khen thưởng các nhóm làm việc tích cực và hệ thống lại các kiến thức chính của bài 5 Hướng dẫn học sinh ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: 2’ Học bài, trả lời các câu Xem trước bài 2: VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ V RÚT KINH NGHIỆM :
Xem thêm

76 Đọc thêm

CN 9

CN 9

TUẦN 1 Ngày soạn:TIẾT 1 Ngày dạy:BÀI 1: GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNGI/ MỤC TIÊU:1/ Kiến thức:- Biết được vò trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.- Có được một số thông tin về nghề điện dân dụng.- Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng, có đònh hướng saunày về nghề điện.2/ Kỹ năng: 3/ Thái độ: - Nghiêm túc, hợp tác, hứng thú học tập.- Có ý thức tìm hiểu nghề nhằm giúp cho việc đònh hướng nghề nghiệp sau này.II/ Phương pháp dạy học:- Thảo luận cặp, nhóm, chung cả lớp, trực quan, …III/ CHUẨN BỊ- Tranh ảnh về nghề điện dân dụng.- Bản mô tả nghề điện dân dụng.III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌCHĐ CỦA GV HĐ CỦA HSHĐ1: GIỚI THIỆU BÀI HỌC (6’)1. Giới thiệu bài học.- Gv chia lớp thành 4, chỉ đònh nhóm trưởng.- Gv cho các nhóm thi hát, đọc thơ hoặc các hànhđộng về nghề điện dân dụng.- Gv giới thiệu mục tiêu bài học.Yc HS ghi tên bài học vào vở.- HS cả lớp lắng nghe.- Các nhóm thi hát.- HS ghi tên bài học vào vởHĐ2: VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG TRONG SX VÀ TRONG ĐỜI SỐNG
Xem thêm

2 Đọc thêm

TỔNG QUAN THI CÔNG HOÀN THIỆN

TỔNG QUAN THI CÔNG HOÀN THIỆN

Tổng quan về quy trình và kỹ thuật thi công hoàn thiện công trình dân dụng của công ty Ricons (Coteccons group) để đào tạo giám sát thi công. Sổ tay cho giám sát thi công áp dụng khi thực hiện công tác hoàn thiện công trình,

Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP docx

BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP DOCX

a) Tổng số lý thuyết: 45 b) Số lý thuyết: 30 c) Số thực hành: 30 4. Tóm tắt nội dung chính môn học: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống điện, an toàn điện và các khí cụ điện hạ áp dùng trong dân dụng và công nghiệp. Trên cơ sở đó có được những hiểu biết cần thiết về khả năng phân tích, lựa chọ và thiết kế các mạch điện tự động điều khiển trong dây dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, môn học này cũng nhằm cung cấp cho sinh viên khả năng thiết kế chiếu sáng, tính chọn dây dẫn, các thiết bị đóng ngắt, bảo vệ cho công trình dân dụng và công nghiệp và kiến thức về lắp đặt điện công nghiệp. 5. Đối tượng sử dụng: cơ khí, công thôn, công nghệ hoá, xây dựng, kỹ thuật điện 6. Hình thức đáng giá: a) Kiểm tra giữa kỳ (40%) (Đánh gia thông qua kết quả thực hành và báo cáo trên lớp ) b) Thi kết thúc học phần (60%) (Trắc nghiệm + tự luận) V.3
Xem thêm

54 Đọc thêm

Nghề điện dân dụng lớp 8

NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG LỚP 8

GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNGAMục tiêu :HS hiểu được vai trò của điện năng đối với đời sống và sản xuất.Hiểu biết được các nghề trong ngành điện .Nắm được các lĩnh vực hoạt động của nghề điện dân dụng, đối tượng của nghề điện, mục đích lao động của nghề điện, môi trường hoạt động của nghề điện, những dụng cụ lao động của nghề điện.Nắm vững yêu cầu đối với nghề điện dân dụng.Thấy được triển vọng của nghề điện trong tương laiBChuẩn bị : Các loại dụng cụ phục vụ cho nghề điện dân dụng như tuốcnơvít các loại, kìm điện, cà lê các loại, kìm tuốt dây điện, mỏ hàn, vôn kế, amper kế, ...CHoạt động trên lớp :IỔn định : Điểm danhIIBài mới :1)Giới thiệu chương trình điện dân dụng THCS :Chương trình điện dân dụng THCS sẽ học trong 70 tiết gồm có bốn chương
Xem thêm

34 Đọc thêm

giáo án điện tử công nghệ: Điện công nghiệp_1 docx

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP_1 DOCX

DISCOsChức năng hệ thống điệnChức năng hệ thống điện9Tran Trung Tinh Nhà máy điện (Power plant or Power generation)(Power plant or Power generation)Nhà máy điện hoạt động như thế nào?10Tran Trung Tinh NhNhàà máy điện (Power plant or Power generation)(Power plant or Power generation)Nhà máy điện hoạt động như thế nào?11Tran Trung Tinh •Sức nước (hydro-power plant)•

14 Đọc thêm

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

HỆ THỐNG ĐIỆNHỆ THỐNG ĐIỆN((POWER SYSTEMPOWER SYSTEM))5Tran Trung Tinh NNội dung chươngội dung chương1. Tóm tắt hệ thống điện2. Chức năng của hệ thống điện3. Nhà máy điện5. Hệ thống truyền tải điện năng6. Hệ thống phân phối điện4. Các dạng năng lượng thông thường 7. Tài liệu tham khảoTại sao phải tìm hiểu hệ thống cung cấp điện?Những vấn đề cần nắm?

14 Đọc thêm

Nền và móng các công trình dân dụng công nghiệp

NỀN VÀ MÓNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP

quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệpgiáo trình kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệpcác công trình dân dụnglắp ghép công trình dân dụng và công nghiệpcông trình dân dụng và công nghiệp là gìxây dựng công trình dân dụng và công nghiệpmóng cho các công trình dân dụng và công nghiệpcác bước thiết kế công trình dân dụngcác tiêu chuẩn thiết kế công trình dân dụngcác bước thi công công trình dân dụng

385 Đọc thêm

GIÁO ÁN NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

GIÁO ÁN NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

GIÁO ÁN NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG =========================GIÁO ÁN ĐƯỢC BIÊN SOẠN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG, ĐÚNG CẤU TRÚC THEO QUY ĐỊNH CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG.ĐÂY LÀ TÀI LIỆU CẦN THIẾT CHO CÁC GIÁO VIÊN ĐANG DẠY MÔN NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG CẤP THCS TẠI HẢI PHÒNG.GIÁO ÁN NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG =========================GIÁO ÁN ĐƯỢC BIÊN SOẠN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG, ĐÚNG CẤU TRÚC THEO QUY ĐỊNH CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG.ĐÂY LÀ TÀI LIỆU CẦN THIẾT CHO CÁC GIÁO VIÊN ĐANG DẠY MÔN NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG CẤP THCS TẠI HẢI PHÒNG.
Xem thêm

93 Đọc thêm

giáo án nghề điện hay ( chuẩn)

giáo án nghề điện hay ( chuẩn)

GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG Tiết PPCT: 1 Tuần: 1 Ngày dạy ………… ………… ………… ………… ………… Lớp 9a1 9a2 9a3 9a4 9a5 A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng. 2. Kĩ năng Có ý thức tìm hiểu nghề nhằm giúp cho việc định hướng nghề nghiệp sau này 3. Thái độ Tìm hiểu được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. B. CHUẨN BỊ 1. Chuẩn bị của giáo viên: Nghiên cứu SGK, SGV, đọc thêm các tài liệu tham khảo. Hình 1.1, hình 1.2 trang 7, 8 sách giáo khoa. Bản mô tả nghề điện dân dụng và sách tham khảo. Tranh ảnh về nghề điện dân dụng. 2 .Chuẩn bị của học sinh: Xem trước bài học trong SGK. Bản mô tả về nghề điện dân dụng. C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1.Kiểm tra kiến thức cũ: Giới thiệu sơ qua chương trình bộ môn công nghệ 9 . Ôn lại các kiến thức về điện ở lớp 8. Vẽ lại sơ đồ mạng lưới điện quốc gia cho HS . 2. Bài mới: Giới thiệu bài: giáo viên giới thiệu chương trình Công Nghệ 9 ,mục tiêu môn học, phương pháp học tập bộ môn. Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Hoạt động của thầy và trò I.Vai trò, vị trí của ngề điện dân dụng trong sản suất và đời sống Nghề điện dân dụng rất đa dạng ,chủ yếu sử dụng điện năng phục vụ cho đời sống ,sinh hoạt và lao động sản suất Góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước II.Đặc điểm và yêu cầu của nghề điện dân dụng 1.Đối tượng lao độngcủa nghề điện dân dụng Nguồn điện dùng: xoay chiều, 1 chiều dưới 380v Thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ , thiết bị điều khiển , thiết bị lấy điện ... đo lường điện , đồ dùng điện , vật liệu điện 2.Nội dung lao động của nghề điện dân dụng Lắp đặt mạng điện trong nhà , mạng điện sản xuất Lắp đặt các thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt như động cơ điện... Bảo dưỡng , vận hành sửa chữa thiết bị mạng điện , đồ dùng điện 3.Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng. Làm việc lưu động, làm việc ngoài trời Nguy hiểm vì làm việc gần khu vực có điện Làm việc trên cao 4.Yêu cầu của nghề điện dân dụng Về kiến thức: tối thiểu phải có trìng độ văn hoá trung học cơ sở để có những kiến thức cơ bản như an toàn điện, nguyên lý làm việc và cấu tạo của máy điện, thiết bị điện, những quy định vận hàng máy điện Về kĩ năng: sử dụng sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện mạng điện. Thái độ: nghiêm túc làm việc khoa học chính sao. Sức khoẻ: không mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, khớp. 5. Triển vọng của nghề: 6. Những nơi đào tạo, 7. Những nơi hoạt động nghề Hoạt động1:Tìm hiểu vai trò vị trí của nghề điện dân dụng ?Theo em nghề điện dân dụng có vai trò gì trong đời sống sinh hoạt và sản suất Học sinh trả lời theo ý hiểu Giáo viên nhận xét mở rộng làm rõ vai trò vị trí của nghề điện dân dụng Hoạt động2: Tìm hiểu về nghề điện dân dụng Giáo viên chia nhóm học sinh theo bàn cử nhóm trưởng thư kí ghi chép Trong khi thảo luận theo câu hỏi của giáo viên ? Nghề điện dân dụng có đối tượng lao động nào. ? Hãy sắp xếp các công việc trong bảng sách giáo khoa vào đúng chuyên nghành của nghề điện dân dụng Học sinh thảo luận nhóm Giáo viên gọi 1 nhóm trinh bày kết quả trước lớp , các nhóm khác nhận xét Học sinh làm bài tập phần 3 1 học sinh đọc kết quả giáo viên nhận xét kết luận Học sinh làm bài tập trong sách giáo khoa 1 học sinh đọc kết quả , 1 học sinh khác nhận xét Giáo viên giới thiệu môi trường làm việc của nghề điện dân dụng ? Tại sao cần có yêu cầu về kiến thức trung học cơ sở Học sinh trả lời , giáo viên nhận xét ? Khi làm nghề điện dân dụng cần có yêu cầu gì về sức khoẻ ? Đối với nghề điện dân dụng cần những kỹ năng nào Học sung trả lời giáo viên nhận xét Giáo viên giới thiệu bài về triển vọng của nghề trong tương lai. ? Em đã biết những cơ sở trường nào đào tạo nghề điện dân dụng Học sinh trả lời giáo viên nhận xét. Giáo viên giới thiệu những nơi hoạt động nghề
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO cáo THƯỜNG NIÊN CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư và xây DỰNG số 18 năm báo cáo 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 NĂM BÁO CÁO 2012

trực tiếp điều hành. o Các công trình đang trong giai đoạn thi công như Thuỷ điện Nậm Mức, nhà làm việc số 1A Yết Kiêu, các dự án thi công cầu, nhà hát Vĩnh Phúc, nhiệt điện Mông Dương tập trung thi công theo tiến độ vốn của Chủ đầu tư, kiên quyết không thi công vượt kế hoạch vốn của Chủ đầu tư nhằm hạn chế lãi vay cho thi công xây lắp. o Tăng cường tiếp thị tìm kiếm việc làm: Phát huy các mối quan hệ với các đối tác truyền thống đặc biệt là các chủ đầu tư và nhà thầu nước ngoài để tìm kiếm công trình. Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu và công tác đầu thầu để đạt được kết quả tốt nhất đối với các công trình phải đấu thầu. o Tập trung cân đối và điều phối công việc giữa các công ty thành viên nhằm hỗ trợ các đơn vị đang khó khăn đảm bảo việc làm, ổn định cuộc sống người lao động.  Công tác đầu tư: o Tập trung hoàn thành cơ bản các thủ tục pháp lý đối với các dự án, đồng thời rà soát lại các dự án đầu tư, ưu tiên những dự án có tính khả thi cao và lập kế hoạch đầu tư cụ thể. o Nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác đầu tư; nâng cao công tác nghiên cứu, dự báo một số lĩnh vực đầu tư mới đặc biệt là đầu tư tài chính o Thường xuyên theo dõi và nắm bắt kịp thời các chế độ chính sách mới của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, nhất là đối với nhà ở xã hội. Phân tích và dự báo sự biến động của thị trường bất động sản để nắm được thời cơ, cơ hội cũng như lường trước được các thách thức, rủi ro và có những đề xuất kịp thời cho HĐQT.  Công tác tài chính: o Các bộ phận chuyên môn tích cực phối kết hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán công trình, tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ để tăng nguồn vốn, tăng khả năng thanh toán và giảm bớt gánh nặng về lãi vay cho Công ty. o Cân đối nguồn tài chính và kế hoạch đầu tư, tình hình thực hiện nhiệm vụ xây lắp của Công ty để xây dựng kế hoạch, tổ chức huy động vốn cho phù hợp. Duy trì quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng truyền thống, phát triển quan hệ với các tổ chức tín dụng khác để sẵn sàng để khai thác nguồn vốn khi cần. Hỗ trợ các đơn vị thành viên mở rộng quan hệ tín dụng với ngân hàng nhằm tạo sự chủ động về nguồn vốn
Xem thêm

32 Đọc thêm

Cùng chủ đề