KĨ NĂNG TỰ QUẢN LÍ CẢM XÚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KĨ NĂNG TỰ QUẢN LÍ CẢM XÚC":

THỰC TRẠNG KĨ NĂNG TỰ QUẢN LÍ CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KĨ NĂNG TỰ QUẢN LÍ CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Bài báo đề cập đến thực trạng kĩ năng tự quản lí cảm xúc của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Kĩ năng tự quản lí cảm xúc của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đạt ở mức trung bình. Trong các kĩ năng thành phần, kĩ năng nhận diện cảm xúc của sinh viên ở mức[r]

Đọc thêm

Tuần 8 giáo án lớp 5 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

TUẦN 8 GIÁO ÁN LỚP 5 SOẠN THEO ĐHPTNLHS NĂM HỌC 2018 2019

Khoa học PHÒNG TRÁNH HIV / AIDS I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Biết nguyên nhân và cách phòng tránh HIV/ AIDS . 2. Kĩ năng : tìm kiếm, xử lí thông tin về bệnh HIV/AIDS và cách phòng chống bệnh HIV/AIDS, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm để tổ chức, hoàn thành công việc liên quan đến triển[r]

45 Đọc thêm

KHOA HỌC QUẢN LI. KĨ NĂNG QUẢN LÍ

KHOA HỌC QUẢN LI. KĨ NĂNG QUẢN LÍ

Khoa học quản li. kĩ năng quản lí

Đọc thêm

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG QUẢN LÍ THỜI GIAN CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG QUẢN LÍ THỜI GIAN CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM

Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên năm thứ nhất các trường Sư phạm, khái quát thực trạng rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên năm thứ nhất các trường Sư phạm, biện pháp rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên năm thứ n[r]

14 Đọc thêm

KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ

KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về khái niệm kĩ năng giải quyết tình huống quản lí và các kĩ năng bộ phận của nó. Kết quả nghiên cứu này góp phần xây dựng cơ sở lí luận cho việc vạch ra nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng này ở các cán bộ quản lí đương chức và kế cận.

Đọc thêm

Tìm hiểu thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua môn khoa học lớp 4, 5

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA MÔN KHOA HỌC LỚP 4, 5


đình, bố mẹ vướng vào các tệ nạn xã hội ngày càng phổ biến… đã khiến nhiều trẻ bị bỏ rơi và bị khủng hoảng tinh thần.
Lứa tuổi học sinh tiểu học bao gồm trẻ em có độ tuổi 6-7 tuổi đến 11- 12 tuổi. Mỗi học sinh tiểu học là một thực thể hồn nhiên với một nhân cách đang hình thành, đang phát triể[r]

55 Đọc thêm

TAP HUAN KĨ NĂNG SỐNG

TAP HUAN KĨ NĂNG SỐNG

- Các chủ điểm được chọn dạy ở những lớp đầu cấp liên quan đến những con người, sự vật, hiện tượng gần gũi mà trẻ em có thể cảm nhận bằng giác quan và được nâng dần độ sâu sắc.
- Các bài học trong SGK TV tiểu học giúp HS tăng cường hiểu biết về thế giới xung quanh và tự nhận thức bản t[r]

6 Đọc thêm

Giáo dục kĩ năng sống cho HSTH

GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HSTH


Trong giáo dục ở nước ta những năm qua, KNS thường được phân loại theo các mối quan hệ:
 Nhóm các KN nhận biết và sống với chính mình: tự nhận thức, xác định giá trị, kiểm soát cảm xúc, ứng phó với căng thẳng,…

49 Đọc thêm

BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Kĩ năng kiểm soát cảm xúc là một trong những kĩ năng quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách. Ở lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở, có những sự thay đổi về tâm sinh lí dẫn đến những khó khăn nhất định trong kiểm soát cảm xúc. Có các kĩ năng kiểm soát cảm xúc tốt sẽ giúp cho các em th[r]

Đọc thêm

Tap huan GD KNS cho hoc sinh.

TAP HUAN GD KNS CHO HOC SINH


KỸ NĂNG GIAO TIẾP
 Nội dung và ý nghĩa
- Giao tiếp là quá trình tiếp xúc, trao đổi thông tin, suy nghĩ, tình cảm giữa con người với con người. Giao tiếp là một dạng hoạt động cơ bản và quan trọng của con người. - Kĩ năng truyền và nhận thông tin là một nội dung quan

24 Đọc thêm

Kĩ năng quản lí chung pptx

KĨ NĂNG QUẢN LÍ CHUNG PPTX

KĨ NĂNG QUẢN LÍ CHUNG 9.1 KĨ NĂNG CẦN CÓ CỦA NGƯỜI QLDA 9.2 KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO 9.3 KĨ NĂNG TRAO ĐỔI VÀ KĨ NĂNG TỔ TRANG 4 9.1 KĨ NĂNG CẦN CHO NGƯỜI QLDA 9.1 KĨ NĂNG CẦN CHO NGƯỜI QLDA • BA[r]

33 Đọc thêm

KĨ NĂNG QUẢN LÍ THỜI GIAN123

KĨ NĂNG QUẢN LÍ THỜI GIAN123


• Điều 1. Xác định rõ “ba con ếch lớn” của bạn . Hãy tự hỏi mình: “Nếu tôi chỉ được phép hoàn thành trong năm nay một việc sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến công việc và sự nghiệp của mình, thì điều đó sẽ là gì?” hãy Viết nó ra.
Sau đó nghĩ tiếp một cái nữa, và cũng viết nó ra. Cuối cùng, lạ[r]

5 Đọc thêm

Báo cáo tham gia hội nghị khoa học pdf

BÁO CÁO THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC PDF


1.Tầm quan trọng của kĩ năng quản lí thời gian
 - kĩ năng quản lý thời gian có nghĩa là kiểm soát tốt hơn cách bạn sử dụng thời
gian và đưa ra những quyết định sáng suốt về cách bạn sử dụng nó.
 “Quản lí thời gian tốt là phải biết sử dụng thời gian hiệu quả, biế[r]

21 Đọc thêm

QUẢN LÍ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KĨ NĂNG QUẢN LÍ CHUNG

QUẢN LÍ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KĨ NĂNG QUẢN LÍ CHUNG

• Nhân tố động cơ: Cảm thấy thành đạt, trưởng thành nghề nghiệp, được thừa nhận, được thăng tiến, công việc thách thức, hiệu quả tích cực với thoả mãn công việc, kết quả làm tăng khả [r]

Đọc thêm

QLDA-8-KINANGCHUNG

QLDA-8-KINANGCHUNG

KĨ NĂNG QUẢN LÍ CHUNG 9.1 KĨ NĂNG CẦN CÓ CỦA NGƯỜI QLDA 9.2 KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO 9.3 KĨ NĂNG TRAO ĐỔI VÀ KĨ NĂNG TỔ TRANG 4 9.1 KĨ NĂNG CẦN CHO NGƯỜI QLDA 9.1 KĨ NĂNG CẦN CHO NGƯỜI QLDA • BA[r]

33 Đọc thêm

QUẢN LÍ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 8 KĨ NĂNG QUẢN LÍ CHUNG

QUẢN LÍ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 8 KĨ NĂNG QUẢN LÍ CHUNG

KĨ NĂNG QUẢN LÍ CHUNG 9.1 KĨ NĂNG CẦN CÓ CỦA NGƯỜI QLDA 9.2 KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO 9.3 KĨ NĂNG TRAO ĐỔI VÀ KĨ NĂNG TỔ TRANG 4 9.1 KĨ NĂNG CẦN CHO NGƯỜI QLDA 9.1 KĨ NĂNG CẦN CHO NGƯỜI QLDA • BA[r]

33 Đọc thêm

Quản lí dự án Công nghệ thông tin 8 - Kĩ năng quản lí chung

QUẢN LÍ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 8 - KĨ NĂNG QUẢN LÍ CHUNG

KĨ NĂNG QUẢN LÍ CHUNG 9.1 KĨ NĂNG CẦN CÓ CỦA NGƯỜI QLDA 9.2 KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO 9.3 KĨ NĂNG TRAO ĐỔI VÀ KĨ NĂNG TỔ TRANG 4 9.1 KĨ NĂNG CẦN CHO NGƯỜI QLDA 9.1 KĨ NĂNG CẦN CHO NGƯỜI QLDA • BA[r]

33 Đọc thêm

Bài giảng 8 kỹ năng cần thiết để quản lý dự án

BÀI GIẢNG 8 KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ QUẢN LÝ DỰ ÁN

KĨ NĂNG QUẢN LÍ CHUNG 9.1 KĨ NĂNG CẦN CÓ CỦA NGƯỜI QLDA 9.2 KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO 9.3 KĨ NĂNG TRAO ĐỔI VÀ KĨ NĂNG TỔ TRANG 4 9.1 KĨ NĂNG CẦN CHO NGƯỜI QLDA 9.1 KĨ NĂNG CẦN CHO NGƯỜI QLDA • BA[r]

33 Đọc thêm

Kĩ năng quản lí chung về dự án Công nghệ thông tin - 1 potx

KĨ NĂNG QUẢN LÍ CHUNG VỀ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 1 POTX


9.2 Kĩ năng lãnh đạo
9.2 Kĩ năng lãnh đạo
• Quyền lãnh đạo là gì?
– Quy ề n lãnh đạ o là hành vi xu ấ t hi ệ n b ấ t kì khi nào m ộ t ng ườ i đị nh ả nh h ưở ng t ớ i hành vi c ủ a m ộ t cá nhân hay m ộ t nhóm, b ấ t k ể t ớ i lí do . Hersey, Blanchard và Johnson, “Manage[r]

11 Đọc thêm

KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

Kĩ năng ra quyết định là khả năng của cán bộ lãnh đạo, quản lí biết quyết định lựa chọn phương án tối ưu để giải quyết vấn đề hoặc tình huống gặp phải trong công tác quản lí, lãnh một cách kịp thời. Ra quyết định là khâu mấu chốt trong quản lí. Kĩ năng ra quyết định là thành phần quan trọng của nhân[r]

Đọc thêm