ỨNG DỤNG CỦA MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO TRONG KINH TẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ỨNG DỤNG CỦA MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO TRONG KINH TẾ":

MA TRẬN NGHỊCH

20041 MA TRẬN KHẢ NGHỊCH11

A !=A 1.3 Câc phương phâp tìm ma trận nghịch đảo 1.3.1 Phương phâp tìm ma trận nghịch đảo nhờ định thức Trước hết, ta nhớ lại phần bù đại số của một phần tử.. iu au Tă An Am na T3 ân TRA[r]

7 Đọc thêm

Ma trận nghịch đảo

3 MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

Số Tuyến Tính∑§3: Ma trận nghịch đảoBài toán:Bài toán: Tìm ma trận X thỏa mãn Tìm ma trận X thỏa mãn 1)1)AX = BAX = B 2)2)XA = B

33 Đọc thêm

BÀI TẬP PHẦN MA TRẬN

BÀI TẬP PHẦN MA TRẬN

Tìm tất cả giá trị của p sao cho A khả nghịch và tìm ma trận nghịch đảo.2[r]

5 Đọc thêm

Báo cáo " Tóm tắt ma trận nghịch đảo suy rộng và ứng dụng" docx

BÁO CÁO " TÓM TẮT MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO SUY RỘNG VÀ ỨNG DỤNG" DOCX

|44. | < 2jz,A,⁄x < \e„ - sm (2.2.80)
Tính chất điều khiển vă quan sât của mô hình hệ động học sẽ không bị thay đổi níu ma trận 4A, ôn định vă câc hạng của ma trận Ẵ vă Ẻ, cũng không thay đổi. Những hạng nảy không bị thay đổi khi mă số câc trị riíng khâc không của ma trận Ẵ 58 vă C}Ẽ, được giữ không đổi. Giả sử rằng n trị riíng của ma trận B, PB có thể được tìm từ phương trình trong (2.2.60.@) lă khâc với n trị riíng của ế? Ễ, . Từ việc giả thiết rằng không một trị riíng năo của ma trận ñ ii vă Cjễ, bị triệt tiíu do 4B, vă 4C, tương ứng, câc giới hạn chặn của 4Ö vă AC, lúc đó được tìm như sau:
Xem thêm

38 Đọc thêm

Bài giảng Ma trận nghịch đảo Nguyễn thị Hồng Nhung

BÀI GIẢNG MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

(Học phần Đại số tuyến tính)Ngày giảng :4/11/2010Tiết thứ: 2Tiết theo chương trình: 47Lớp dạy: CĐSP toán tin K30Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng NhungĐại số tuyến tính (90 tiết) VI. Dạng song tuyến tính và dạng toàn phươngV. Ma trậnVI. Hệ phương trình tuyến tínhII. Không gian véc tơI. Định thức VII. Quy hoạch tuyến tínhIII. Ánh xạ tuyến tínhChương V. Ma trận1. Định nghĩa ma trận của ánh xạ tuyến tính2. Các phép toán trên ma trận3. Ma trận nghịch đảo4. Ma trận của ánh xạ tuyến tính trong các cơ sở khác nhauTiết 47, 48: MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO1. Khái niệm ma trận nghịch đảo2. Cách tìm ma trận nghịch đảo3. Ứng dụng của ma trận nghịch đảo - Kiến thức: hiểu được khái niệm ma trận nghịch đảo, các điều kiện tồn tại của ma trận nghịch đảo, cách tìm ma trận nghịch đảo bằng công thức và bằng phép biến đổi sơ cấp.1. Mục tiêu tiết học- Thái độ: Yêu thích học toán, rèn khả năng tư duy biện chứng về sự phát triển của nội dung môn toán từ toán
Xem thêm

25 Đọc thêm

Ma trận nghịch đảo pptx

MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO PPTX

−1=3 6 −41 3 −2−1 −1 1Nguyễn Ngọc Phụng - Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM TOÁN CAO CẤP - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNHMa trận nghòch đảoĐònh nghóaTìm ma trận nghòch đảo bằng ma trận phần bù đại sốTìm ma trận nghòch đảo bằng các phép biến đổi sơ cấpTính chấtGiải phương trình ma trậnTính chất của ma trận nghòch đảoTính chất (1)(A−1)−1= ATính chất (2)|A−1| =1|A|Ví dụ:

13 Đọc thêm

Bài giảng toán kinh tế - Bài tập phần ma trận pot

BÀI GIẢNG TOÁN KINH TẾ - BÀI TẬP PHẦN MA TRẬN POT

−−=213240131201Da) Có thể lập được tích của những ma trận nào trong 4 ma trận trên ?b) Hãy tính CDBA. Cấp của ma trận tích là bao nhiêu ?c) Có thể tính được các tích DBAC, ACDB không? Nếu được thì cấp của nó làbao nhiêu ?2. Thực hiện phép nhân AB, BA, trong đó :a) −=103121A, 

5 Đọc thêm

TOÁN CAO CẤP THI CAO HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ - đề 3 ppsx

TOÁN CAO CẤP THI CAO HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ - ĐỀ 3 PPSX

       = 0 Chúng ta có đáp số, x = 1, x = 0, x = 3. Các bạn hãy giải theo các phương pháp hướng dẫn và so sánh đáp số nhé. 5. TÌM MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO. Như đã trình bày ở phần 1 ma trận thì chúng ta có cách tìm ma trận nghịch đảo thông qua các phép biến đổi sơ cấp. Tại phần 2 này, chúng ta đã biết cách tính toán được định thức. Thông qua định thức ta sẽ có công thức của ma trận nghịch đảo. Cho ma trận vuông A, có định thức khác 0 thì ma trận nghịch đảo của ma trận A được tính bởi công thức như sau: A-1 = .PA TOÁN CAO CẤP THI CAO HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ
Xem thêm

8 Đọc thêm

Hạng của ma trận và ma trận nghịch đảo

HẠNG CỦA MA TRẬN VÀ MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

Toán 2 Chương 4: MA TRẬN Slide 103. ĐỊNH NGHĨA HẠNG CỦA MỘT MA TRẬN (tt)c/ Định lý:Cho A ∈ Mmxn(K) là một ma trận bậc thang có p hàng khác không.Khi đó: r(A) = pNhận xét:Từ định lý này ta thấy, để tìm hạng của một ma trận, thì ta biến đổi sơ cấp trên ma trận đã cho để đưa nó về dạng bậc thang. Khi đó ta dễ dàng suy ra hạng của ma trận. Toán 2 Chương 4: MA TRẬN Slide 113. ĐỊNH NGHĨA HẠNG CỦA MỘT MA TRẬN (tt)Ví dụ 1: Tìm hạng của ma trận
Xem thêm

33 Đọc thêm

toán cao cấp Ma trận nghịch đảo

TOÁN CAO CẤP MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

ính∑§3: Ma trận nghịch đảo1 2 3 28 29 122 4 0 14 5 64 5 7 6 13 8AAP− −      = − − −      − −   38 0 00 38 00 0 38  =   Ví dụ:1 0 038 0 1 0

33 Đọc thêm

Ma trận nghịch đảo-hệ phương trình tuyến tính

MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO-HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

www.hoasen.edu.vn1Linear AlgebraChương 1MA TRẬN VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNHwww.hoasen.edu.vn2Linear AlgebraNội dung1.1 Khái niệm ma trận1.1 Khái niệm ma trận1.2 Các phép toán trên ma trận1.2 Các phép toán trên ma trận1.3 Các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận1.3 Các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận1.4 Ma trận nghịch đảo1.4 Ma trận nghịch đảo1.5 Giải hệ các phương trình tuyến tính1.5 Giải hệ các phương trình tuyến tínhwww.hoasen.edu.vn3Linear AlgebraTa xét hệ phương trình:2 3 8 2 3 85 7 1 5 7 1x x y
Xem thêm

37 Đọc thêm

Tài liệu Ma trận nghịch đảo pdf

TÀI LIỆU MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO PDF

dòng (cột); đồng thời, chính dãy các phép biến đổi sơ cấp dòng (cột) đó sẽ biến In thành nghịch đảo của ma trận A. 4. Thuật toán Gausβ – Jordan tìm ma trận nghịch đảo bằng phép biến đổi sơ cấp:Ta sử dụng thuật toán Gausβ – Jordan để tìm nghịch đảo (nếu có)của ma trận A vuông cấp n trên K. Thuật toán này được xây dựng dựa vào kết quả thứ 2 của hệ quả 3.4. Ta thực hiện các bước sau đây Bước 1: lập ma trận n hàng, 2n cột bằng cách ghép thêm ma trận đơn vị cấp n I vào bên phải ma trận A Lập ma trận chi khối cấp n x 2n Bước 2: Dùng các phép biến đổi sơ cấp dòng để đưa [ A|I ] về dạng [ A' | B ], trong đó A’ là một ma trận bậc thang chính tắc. - Nếu A’ = In thì A khả nghịch và A-1 = B - Nếu A’ ≠ In thì A không khả nghịch. Nghĩa là, trong quá trình biến đổi nếu A’ xuất hiện ít nhất 1 dòng không thì lập tức kết luận A không khả nghịch (không cần phải đưa A’ về dạng chính tắc) và kết thúc thuật toán. Ví dụ minh họa: Sử dụng thuật toán Gausβ – Jordan để tìm ma trận nghịch đảo của: Từ đó suy ra Giải: Vì vậy, ta có: A khả nghịch và: Từ ta có: . Do đó:
Xem thêm

5 Đọc thêm

bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học chương 6 mô hình hóa tối uuw hóa - đh công nghiệp tp.hcm

BÀI GIẢNG TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG HÓA HỌC CHƯƠNG 6 MÔ HÌNH HÓA TỐI UUW HÓA - ĐH CÔNG NGHIỆP TP

1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH Một số hàm trong Excel: Tính định thức ma trận A: MDETERM(A) Tìm ma trận nghịch đảo A-1: MINVERSE(A) Nhân 2 ma trận A-1 và B: MMULT(A-1,B) 1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH Giải hệ phương trình: 2,75X1 + 1,78X2 + 1,11X3 = 13,62 3,28X1 + 0,71X2 + 1,15X3 = 17,98 1,15X1

54 Đọc thêm

TOÁN CAO CẤP THI CAO HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ đề 4 docx

TOÁN CAO CẤP THI CAO HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ ĐỀ 4 DOCX

những điều căn bản nhất và thực dụng nhất để chuẩn bị cho các chủ đề kế tiếp. Để hiểu rõ hơn các bạn sẽ đƣợc làm những bài tập để nhuần nhuyễn các kiến thức này. Nhƣng trƣớc khi làm bài tập, các bạn sẽ phải hiểu và chú ý các vấn đề sau. Xin vui lòng xem tiếp trang kế. TOÁN CAO CẤP THI CAO HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ [WWW.TENS.VN | WWW.SAUDAIHOC.INFO] B i ê n t ậ p : T u t k k t - L u y ệ n T h i C a o H ọ c T E N s – 3 6 T r ầ n C a o V â n Trang 10 MỘT SỐ ĐIỂM CẦN CHÚ Ý VỀ MA TRẬN 01. Ghi nhớ 03 phép biến đổi sơ cấp đối với hàng ( cột ). 02. Khi nhân một số thực với một ma trận thì phải nhân số thực đó với toàn bộ các phần tử nằm trong ma trận. Do vậy, khi muốn lấy thừa số chung ra ngoài ma trận thì phải lấy thừa số chung cho tất cả các phần tử. 03. Mọi ma trận đều có thể đƣa về dạng bậc thang rút gọn nhờ các phép biến đổi sơ cấp với hàng ( cột ): dùng phép biến đổi đƣa các phần tử chính thành 1 ( xem lại phần tử chính là gì? ), sau đó làm cho các phần tử ở cùng cột với phần tử chính ( và ở trên phần tử chính ) bằng 0. Quá trình trên đi từ phần tử chính cuối cùng. 04. Khi nhân 2 ma trận với nhau A.B thì số cột của ma trận A phải bằng số dòng của ma trận B.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Phép nghịch đảo và ứng dụng

PHÉP NGHỊCH ĐẢO VÀ ỨNG DỤNG

Phép nghịch đảo và ứng dụng Phép nghịch đảo và ứng dụng Phép nghịch đảo và ứng dụng Phép nghịch đảo và ứng dụng Phép nghịch đảo và ứng dụng Phép nghịch đảo và ứng dụng Phép nghịch đảo và ứng dụng Phép nghịch đảo và ứng dụng

11 Đọc thêm

CÁCH TÍNH MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO ( TOÁN CAO CẤP 1 & 2, TÍNH NGẮN MẠCH )

CÁCH TÍNH MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO ( TOÁN CAO CẤP 1 & 2, TÍNH NGẮN MẠCH )

CÁCH TÍNH MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO ( TOÁN CAO CẤP 1 & 2, TÍNH NGẮN MẠCH )
CÁCH TÍNH MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO ( TOÁN CAO CẤP 1 & 2, TÍNH NGẮN MẠCH )
CÁCH TÍNH MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO ( TOÁN CAO CẤP 1 & 2, TÍNH NGẮN MẠCH )

7 Đọc thêm

MA TRÂN NGHỊCH ĐẢO MATRIX (ĐẠI HỌC)

MA TRÂN NGHỊCH ĐẢO MATRIX (ĐẠI HỌC)

IX A B1XA BPhải chăng A1 A  I ?3§3:Matrậnnghịchđảo3.1 Định nghĩa.a. Đ/n: Cho ma trận A vuông cấp n. Ta nói matrận A là ma trận khả nghịch nếu tồn tại ma trận Bsao choAB=BA=EnKhi đó, B gọi là ma trận nghịch đảo của matrận A, kí hiệu là A-1.Như vậy,A.A-1 = A-1A=En4§3:

30 Đọc thêm

CÁC LOẠI MA TRẬN VÀ CÁCH GIẢI

CÁC LOẠI MA TRẬN VÀ CÁCH GIẢI

Khái niệm ma trận. Các phép toán: phép nhân ma trận với một số; phép cộng ma trận; phép nhân ma trận. Các tính chất của ma trận. Ma trận nghịch đảo: những phép toán hàng. Phương pháp GaussJordan đểtìm ma trận nghịch đảo. Ma trận chuyển vị (ma trận đối xứng).

24 Đọc thêm

Các ma trận và cách ứng dụng

CÁC MA TRẬN VÀ CÁCH ỨNG DỤNG

Mô hình phải diễn tả được đặc điểm của các thành phần mạng điện riêng biệt như mỗi liên hệ chi phối giữa các thành phần trong mạng.. Phương trình ma trận mạng cung cấp cho mô hình toán h[r]

11 Đọc thêm

HẠNG CỦA MA TRẬN

2004HẠNG CỦA MA TRẬN

3 TÌM HẠNG CỦA MA TRẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÁC PHÉP BIẾN ĐỒI SƠ CẤP PHƯƠNG PHÁP GAUSS TRƯỚC KHI GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP NÀY, TA CẦN NHỚ LẠI MỘT SỐ KHÁI NIỆM SAU 34.1 MA TRẬN BẬC THAN[r]

9 Đọc thêm