ĐỀ THI MÔN TOÁN CHUYÊN NGỮ 2012

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ THI MÔN TOÁN CHUYÊN NGỮ 2012":

ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1

ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1

ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1

17 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3

BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3

BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3 BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3 BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3 BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3 BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3 BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3 BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3 BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3 BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3 BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3 BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3 BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3 BỘ ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3

14 Đọc thêm

Giải nhanh 25 đề thi môn toán học

GIẢI NHANH 25 ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC

Giải nhanh 25 đề thi môn toán học Giải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán họcGiải nhanh 25 đề thi môn toán học
Xem thêm

252 Đọc thêm

sang_kien_kinh_nghiem_toan_9

SANG_KIEN_KINH_NGHIEM_TOAN_9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMMÔN TOÁNTÊN SÁNG KIẾN:“GIÚP HỌC SINH LỚP 7 ĐẾN LỚP 9 GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH MỘT ĐA THỨC”ĐẶT VẤN ĐỀTrong các đề thi học sinh giỏi, đề thi vào các iớp chuyên toán,có bài toán xác định đa thức hoặc tính các giá trị của đa thức.Việc tìm tòi lời giải bài toán xác định đa thức tường gây lung túng cho sinh.Nguyên nhân chính là học sinh được trang bị đầy đủ các kiến cần thiết nhưng rời rạc ở các khối lớp và thường thiếu bài tập áp dụng.Qua đây nhằm củng cố kiến thức về đa thức tong chương trình toán từ lớp 7 đếnlớp9rèn kỹ năng giải một số dạng toán trên từ đơn giản đến phức tạp mà kiến thức của nó không vượt quá trình độ THCS.I- MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐỂ GIẢI LOẠI TOÁN NÀY 1 . Định lý Bơdu: Phần dư của phép chia đa thức f(x) cho nhị thức x-a bằng giá trị của đa thức tại x=a Tức là: f(x)=(x-a).g(x)+f(a Chứng minh : Gọi g(x) là đa thức thương và R là số dư thì: f(x)=(x-a).g(x)+R f(a)=(a-a).g(a)+R=R (đpcm)2. phương pháp hệ số bất định:Giả sử: f(x) = a3x3 + a2x2
Xem thêm

9 Đọc thêm

đề thi vào lớp 6 môn toán 10

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN 10

đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán

1 Đọc thêm

đề thi vào lớp 6 môn toán 7

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN 7

đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán vđề thi vào lớp 6 môn toán

1 Đọc thêm

đề thi vào lớp 6 môn toán 6

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN 6

đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán vđề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán v

1 Đọc thêm

đề thi vào lớp 6 môn toán 5

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN 5

đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán vđề thi vào lớp 6 môn toán

1 Đọc thêm

Kinh nghiệm toán 9

KINH NGHIỆM TOÁN 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMMÔN TOÁNTÊN SÁNG KIẾN:“GIÚP HỌC SINH LỚP 7 ĐẾN LỚP 9 GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH MỘT ĐA THỨC”ĐẶT VẤN ĐỀTrong các đề thi học sinh giỏi, đề thi vào các iớp chuyên toán,có bài toán xác định đa thức hoặc tính các giá trị của đa thức.Việc tìm tòi lời giải bài toán xác định đa thức tường gây lung túng cho sinh.Nguyên nhân chính là học sinh được trang bị đầy đủ các kiến cần thiết nhưng rời rạc ở các khối lớp và thường thiếu bài tập áp dụng.Qua đây nhằm củng cố kiến thức về đa thức tong chương trình toán từ lớp 7 đếnlớp9rèn kỹ năng giải một số dạng toán trên từ đơn giản đến phức tạp mà kiến thức của nó không vượt quá trình độ THCS.I- MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐỂ GIẢI LOẠI TOÁN NÀY 1 . Định lý Bơdu: Phần dư của phép chia đa thức f(x) cho nhị thức x-a bằng giá trị của đa thức tại x=a Tức là: f(x)=(x-a).g(x)+f(a Chứng minh : Gọi g(x) là đa thức thương và R là số dư thì: f(x)=(x-a).g(x)+R f(a)=(a-a).g(a)+R=R (đpcm)2. phương pháp hệ số bất định:Giả sử: f(x) = a3x3 + a2x2
Xem thêm

9 Đọc thêm

Gián án Giup HS giai bai toan xac dinh mot da thuc

GIÁN ÁN GIUP HS GIAI BAI TOAN XAC DINH MOT DA THUC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMMÔN TOÁNTÊN SÁNG KIẾN:“GIÚP HỌC SINH LỚP 7 ĐẾN LỚP 9 GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH MỘT ĐA THỨC”-------------------------------------------------------------------------------------------------------www.thaytuong.tk1ĐẶT VẤN ĐỀTrong các đề thi học sinh giỏi, đề thi vào các iớp chuyên toán,có bài toán xác định đa thức hoặc tính các giá trị của đa thức.Việc tìm tòi lời giải bài toán xác định đa thức tường gây lung túng cho sinh.Nguyên nhân chính là học sinh được trang bị đầy đủ các kiến cần thiết nhưng rời rạc ở các khối lớp và thường thiếu bài tập áp dụng.Qua đây nhằm củng cố kiến thức về đa thức tong chương trình toán từ lớp 7 đếnlớp9rèn kỹ năng giải một số dạng toán trên từ đơn giản đến phức tạp mà kiến thức của nó không vượt quá trình độ THCS.I- MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐỂ GIẢI LOẠI TOÁN NÀY 1 . Định lý Bơdu: Phần dư của phép chia đa thức f(x) cho nhị thức x-a bằng giá trị của đa thức tại x=a Tức là: f(x)=(x-a).g(x)+f(a Chứng minh : Gọi g(x) là đa thức thương và R là số dư thì: f(x)=(x-a).g(x)+R f(a)=(a-a).g(a)+R=R (đpcm)2. phương pháp hệ số bất định:Giả sử: f(x) = a3x3 + a
Xem thêm

9 Đọc thêm

50 đề thi thử Tiếng Anh Kèm đáp án

50 đề thi thử Tiếng Anh Kèm đáp án

đề thi thử tiếng anh chuyên sư phạm×đề thi thử tiếng anh khối a1×đề thi thử môn lý có đáp án×đề thi thử toán 2012 có đáp án×đề thi thử môn toán và đáp án×đề thi thử vật lý có đáp ánđề thi thử tiếng anh chuyên sư phạm×đề thi thử tiếng anh khối a1×đề thi thử môn lý có đáp án×đề thi thử toán 2012 có đáp án×đề thi thử môn toán và đáp án×đề thi thử vật lý có đáp án

Đọc thêm

đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc

ĐỀ THI CÔNG CHỨC MÔN CHUYÊN NGHÀNH TÀI CHÍNH BẢN GỐC

đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành tài chính bản gốc
Xem thêm

9 Đọc thêm

đề thi vào lớp 6 môn toán 9

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN 9

đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán

1 Đọc thêm

52 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 12

52 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 12

52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 52 đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12
Xem thêm

Đọc thêm

2644 q0 pages from de TSL10 toan can tho 15 16(giai)

2644 Q0 PAGES FROM DE TSL10 TOAN CAN THO 15 16(GIAI)

Đề thi vào lớp 10 môn toán không chuyên Đề thi vào lớp 10 môn toán không chuyênĐề thi vào lớp 10 môn toán không chuyênĐề thi vào lớp 10 môn toán không chuyênĐề thi vào lớp 10 môn toán không chuyênĐề thi vào lớp 10 môn toán không chuyênĐề thi vào lớp 10 môn toán không chuyênĐề thi vào lớp 10 môn toán không chuyênĐề thi vào lớp 10 môn toán không chuyênĐề thi vào lớp 10 môn toán không chuyên

1 Đọc thêm

đề thi công chức môn chuyên nghành công thương bản gốc

ĐỀ THI CÔNG CHỨC MÔN CHUYÊN NGHÀNH CÔNG THƯƠNG BẢN GỐC

đề thi công chức môn chuyên nghành công thương bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành công thương bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành công thương bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành công thương bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành công thương bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành công thương bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành công thương bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành công thương bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành công thương bản gốc
Xem thêm

1 Đọc thêm

đề thi công chức môn chuyên nghành xây dựng bản gốc

ĐỀ THI CÔNG CHỨC MÔN CHUYÊN NGHÀNH XÂY DỰNG BẢN GỐC

đề thi công chức môn chuyên nghành xây dựng bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành xây dựng bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành xây dựng bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành xây dựng bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành xây dựng bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành xây dựng bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành xây dựng bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành xây dựng bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghành xây dựng bản gốc
Xem thêm

9 Đọc thêm

đề thi công chức môn chuyên nghànhnông nghiệp bản gốc

ĐỀ THI CÔNG CHỨC MÔN CHUYÊN NGHÀNHNÔNG NGHIỆP BẢN GỐC

đề thi công chức môn chuyên nghànhnông nghiệp bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghànhnông nghiệp bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghànhnông nghiệp bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghànhnông nghiệp bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghànhnông nghiệp bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghànhnông nghiệp bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghànhnông nghiệp bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghànhnông nghiệp bản gốc đề thi công chức môn chuyên nghànhnông nghiệp bản gốc
Xem thêm

1 Đọc thêm

Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải

Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải

Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải Bộ 25 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán các trường THPT chuyên (FAMOUS) có lời giải
Xem thêm

Đọc thêm

đề thi vào lớp 6 môn toán 3

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN 3

đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán đề thi vào lớp 6 môn toán v

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề