ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PEN ĐỂ TẠO HÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PEN ĐỂ TẠO HÌNH":

Giới thiệu tổng quan về Photoshop

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHOTOSHOP

Photoshop là công cụ không thể thiếu trong thiết kế, xử lý ảnh. Chương trình đem lại những ứng dụng gần như vô hạn. Nó biến những ý tưởng của con người thành hiện thực. Trong Photoshop các bạn có thể làm việc với cả hai loại hình ảnh: bitmap và vector. Các bạn có thể vẽ tạo hình trực tiếp trên Photoshop hoặc xử lý trên các file ảnh bitmap, ảnh kỹ thuật số hay các ảnh vector.

21 Đọc thêm

Tự học Indesign CS2 : Vẽ part 3 pdf

TỰ HỌC INDESIGN CS2 VẼ PART 3 PDF

áp dụng khi sử dụng công cụ. Các giá trị smoothness thấp thường dẫn đến nhiều điểm neo hơn và duy trì nhiều tính không đồng đều của đường vẽ nhiều hơn; các giá trị cao hơn dẫn đến ít điểm neo hơn và đường path trơn hơn.- Để giữ đường path được chọn sau khi bạn vẽ nó, click Keep Selected. -Chọn Edit Selected Paths để hiệu chỉnh hay kết hợp đường path khi bạn ở trong một khoảng cách nào đó của nó.g-Mục Within, nhập một giá trị, hay drag thanh trượt để qui định khoảng cách pixel.- Click OK.IV. Vẽ với công cụ Pen1. Vẽ đường thẳng với công cụ PenChọn công cụ Pen-Chọn công
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tài liệu Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen docx

TÀI LIỆU CHƯƠNG 9 - CƠ BẢN VỀ CÔNG CỤ PEN DOCX

này để biết về công cụ và tuỳ biến của nó trong Photoshop khi bạn bắt đầu làm việc với bài tập về đĩa bay này. 3. Nhấp đúp vào hình biểu tượng thu nhỏ của file Straight.psd để mở nó ra trong Photoshop. 4. Nếu cần, chọn công cụ Zoom nhấp hoặc kéo qua tấm hình để phóng lớn nó Đôi điều về Path và công cụ Pen Công cụ Pen vẽ một đường thẳng và cong được gọi là Path. Path là dạng đường nét hoặc hình dạng mà bạn vẽ ra nó bằng công cụ Pen, Magnetic Pen hoặc FreeForm Pen. Trong những công cụ này, công cụ Pen vẽ đường thẳng chính xác nhất, công cụ Magnetic Pen và Freeform dùng để vẽ những đường gần giống như bạn vẽ nháp bằng cây bút chì trên giấy vậy. Nhấn chữ P trên bàn phím để chọn công cụ Pen. Nhấn Shift+p để thay đổi lần lượt giữa công cụ Pen, Freeform. Trong bài này bạn chỉ học cách sử dụng Pen. Path có thể được đóng hoặc mở. Một Path mở là nó có hai điểm bắt đầu và kết thúc không trùng nhau. Path đóng là điểm bắt đầu và kết thúc gặp nhau tại một điểm. Ví dụ vòng tròn là Path đóng. Những loại Path mà bạn vẽ tác động đến nó sẽ được chọn và điều chỉnh như thế nào. Những Path mà chưa được tô hoặc Stroke sẽ không được in ra khi bạn in hình ảnh của mình. Bởi vì Path là dạng đối tượng Vector và nó không chứa những Px, nó không giống như những hình bitmap được vẽ bởi Pencil và những công cụ vẽ khác. Trước khi bắt đầu, bạn nên tìm hiểu những tuỳ biến của công cụ Pen và môi trường làm việc của bạn để chuẩn bị cho bài học này. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 1. Trong hộp công cụ chọn công cụ Pen () 2. Trên thanh tuỳ biến công cụ, chọn hoặc thiết lập những thông số sau: A. Paths option B. Geometry Options menu C. Add to Path Area option 3. Nhấp vào Path Palette để mở rộng palette đó ra ngoài nhóm layer palette. Path palette hiển thị hình xem trước của path mà bạn vẽ. Hiện tại Palette đang không có gì bởi vì bạn chưa bắt đầu.
Xem thêm

30 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHƯƠNG 9 - CƠ BẢN VỀ CÔNG CỤ PEN PHOTOSHOP CS PPTX

TÀI LIỆU CHƯƠNG 9 - CƠ BẢN VỀ CÔNG CỤ PEN PHOTOSHOP CS PPTX

4. Chọn công cụ Pen () 5. để tiếp tục với Path kế tiếp, giữ con trỏ qua điểm C để cho một chữ x xuất hiện trên con trỏ của công cụ Pen chỉ ra rằng nếu bạn nhấp chuột sẽ bắt đầu một path mới, và sau đó nhấp vào điểm C. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 6. Nhấp vào điểm D để vẽ Path giưa hai điểm. 7. Đóng Path lại sử dụng những phương pháp sau: - Nhấp vào công cụ Pen trong hộp công cụ - Giữ phím Ctrl để tam thời chuyển sang công cụ Direct Selection và nhấp ra ngoài Path. Vẽ một đường thẳng với nhiều phần khác nhau Cho đến lúc này bạn đã thực hành với path có 2 điểm. Bạn có thể vẽ một đường thẳng phức tạp hơn bằng công cụ Pen chỉ đơn giản bằng cách thêm điểm vào. Những đoạn và những điểm neo này có thể được loại bỏ sau này, bạn có thể loại từng em một hoặc chơi một phát cả lũ hy sinh. 1. Sử dụng công cụ Pen () nhấp vào điểm E để bắt đầu một path tiếp theo. Sau đó giữ phím Shift và nhấp vào điểm F, G, H và I. Giữ phím shift sẽ giúp bạn tạo một đường xiên một góc 45 độ. Chú ý: Nếu bạn vẽ sai gì đó, chọn Edit > Undo để thử lại hoặc bạn có thể dùng History Palette. 2. Để đóng path lại sử dụng những phương phá bạn đã học. Khi một path chưa nhiều hơn một phân đoạn, bạn có thể kéo từng điểm neo riêng lẻ để điều chỉnh những phân đoạn riêng lẻ của path. Bạn cũng có thể chọn tất cả những điểm neo trên Path để chỉnh sửa cùng một lúc. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 3. Chọn Direct Selection ()
Xem thêm

30 Đọc thêm

Tài liệu Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen pptx

TÀI LIỆU CHƯƠNG 9 - CƠ BẢN VỀ CÔNG CỤ PEN PPTX

5. Chọn một trong những điểm neo đơn lẻ tren Path và kéo nó tới một vị trí mới. Chú ý tới những thay đổi của nó tới một phân đoạn gần kề hoăc những phân đoạn khác. 6. Alt-click để chọn cả đoạn path. Khi cả đoạn path được chọn, tất cả những điểm neo thành màu đen. Kéo từng điểm riêng lẻ Alt-click để chọn toàn bộ path 7. Kéo path để di chuyển toàn bộ path mà không làm ảnh hưởng đến hình dạng của nó Tạo một Path đóng Tạo một path đóng khác biệt với tạo một path mở ở cách mà bạn đóng path. 1. Chọn công cụ Pen () 2. Nhấn vào điểm J để bắt đầu Path, sau đó nhấp vào điểm K và điểm L 3. Để đóng lại path, đặt con trỏ qua điểm khởi đầu là điểm J, một vòng tròn nhỏ xuất hiện với công cụ Pen chỉ ra rằng Path đó sẽ đóng lại nếu bạn nhấp chuột. Đóng một Path sẽ tự động kết thúc path. Sau khi path đó bị đóng, con trỏ của công cụ pen sẽ lại xuất hiện một dấu x, chỉ ra rằng nếu bạn nhấp chuột sẽ tạo ra một path mới. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 4. Để thực hành thêm, bạn vẽ thêm một path đóng nữa, sử dụng hình ngôi sao có sẵn 5. Khám phá những thumbnail trong Path Palette. Tại điểm này, tất cả những path bạn vẽ xuất hiện trong Work Path Straight Lines ở trong Path Palette. Mỗi một path riêng lẻ trong path Straight Line được gọi là subpath (Path phụ) Tô vẽ với path Path và những điểm neo không phải là những thành phần sẽ được in ra của hình ảnh. Bởi vỉ những điểm màu đen bạn nhìn thấy trên màn hình khi bạn vẽ với công cụ Pen là path chứ không phải là nét vẽ nó không đại diện cho bất cứ một đơn vị Pixel của hình ảnh nào. Khi bạn bỏ chọn Path, những điểm neo và path sẽ bị ẩn đi. Bạn có thể làm cho path xuất hiện khi in ấn bằng cách thêm nét vẽ cho nó, bằng cách này bạn sẽ thêm những đơn vị pixel vào hình ảnh. Stroke sẽ tô màu dọc theo Path, Fill sẽ tô vùng bên trong của một path đóng bằng cách tô nó với một màu, hình ảnh hoặc Pattern. Để stroke hoặc fill path bạn phải chọn nó trước.
Xem thêm

30 Đọc thêm

Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS

9 CƠ BẢN VỀ CÔNG CỤ PEN PHOTOSHOP CS 1

4. Chọn công cụ Pen () 5. để tiếp tục với Path kế tiếp, giữ con trỏ qua điểm C để cho một chữ x xuất hiện trên con trỏ của công cụ Pen chỉ ra rằng nếu bạn nhấp chuột sẽ bắt đầu một path mới, và sau đó nhấp vào điểm C. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 6. Nhấp vào điểm D để vẽ Path giưa hai điểm. 7. Đóng Path lại sử dụng những phương pháp sau: - Nhấp vào công cụ Pen trong hộp công cụ - Giữ phím Ctrl để tam thời chuyển sang công cụ Direct Selection và nhấp ra ngoài Path. Vẽ một đường thẳng với nhiều phần khác nhau Cho đến lúc này bạn đã thực hành với path có 2 điểm. Bạn có thể vẽ một đường thẳng phức tạp hơn bằng công cụ Pen chỉ đơn giản bằng cách thêm điểm vào. Những đoạn và những điểm neo này có thể được loại bỏ sau này, bạn có thể loại từng em một hoặc chơi một phát cả lũ hy sinh. 1. Sử dụng công cụ Pen () nhấp vào điểm E để bắt đầu một path tiếp theo. Sau đó giữ phím Shift và nhấp vào điểm F, G, H và I. Giữ phím shift sẽ giúp bạn tạo một đường xiên một góc 45 độ. Chú ý: Nếu bạn vẽ sai gì đó, chọn Edit > Undo để thử lại hoặc bạn có thể dùng History Palette. 2. Để đóng path lại sử dụng những phương phá bạn đã học. Khi một path chưa nhiều hơn một phân đoạn, bạn có thể kéo từng điểm neo riêng lẻ để điều chỉnh những phân đoạn riêng lẻ của path. Bạn cũng có thể chọn tất cả những điểm neo trên Path để chỉnh sửa cùng một lúc. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 3. Chọn Direct Selection ()
Xem thêm

30 Đọc thêm

Tài liệu Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS docx

TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ CÔNG CỤ PEN PHOTOSHOP CS DOCX

hình chiếc đĩa bay. Nếu bạn đã có kinh nghiệm về vẽ vector bạn có thể lướt qua đoạn đầu của bài học này để biết về công cụ và tuỳ biến của nó trong Photoshop khi bạn bắt đầu làm việc với bài tập về đĩa bay này. 3. Nhấp đúp vào hình biểu tượng thu nhỏ của file Straight.psd để mở nó ra trong Photoshop. 4. Nếu cần, chọn công cụ Zoom nhấp hoặc kéo qua tấm hình để phóng lớn nó Đôi điều về Path và công cụ Pen Công cụ Pen vẽ một đường thẳng và cong được gọi là Path. Path là dạng đường nét hoặc hình dạng mà bạn vẽ ra nó bằng công cụ Pen, Magnetic Pen hoặc FreeForm Pen. Trong những công cụ này, công cụ Pen vẽ đường thẳng chính xác nhất, công cụ Magnetic Pen và Freeform dùng để vẽ những đường gần giống như bạn vẽ nháp bằng cây bút chì trên giấy vậy. Nhấn chữ P trên bàn phím để chọn công cụ Pen. Nhấn Shift+p để thay đổi lần lượt giữa công cụ Pen, Freeform. Trong bài này bạn chỉ học cách sử dụng Pen. Path có thể được đóng hoặc mở. Một Path mở là nó có hai điểm bắt đầu và kết thúc không trùng nhau. Path đóng là điểm bắt đầu và kết thúc gặp nhau tại một điểm. Ví dụ vòng tròn là Path đóng. Những loại Path mà bạn vẽ tác động đến nó sẽ được chọn và điều chỉnh như thế nào. Những Path mà chưa được tô hoặc Stroke sẽ không được in ra khi bạn in hình ảnh của mình. Bởi vì Path là dạng đối tượng Vector và nó không chứa những Px, nó không giống như những hình bitmap được vẽ bởi Pencil và những công cụ vẽ khác. Trước khi bắt đầu, bạn nên tìm hiểu những tuỳ biến của công cụ Pen và môi trường làm việc của bạn để chuẩn bị cho bài học này. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 1. Trong hộp công cụ chọn công cụ Pen () 2. Trên thanh tuỳ biến công cụ, chọn hoặc thiết lập những thông số sau: A. Paths option B. Geometry Options menu C. Add to Path Area option 3. Nhấp vào Path Palette để mở rộng palette đó ra ngoài nhóm layer palette. Path palette hiển thị hình
Xem thêm

30 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHOTOSHOP CS6 CHUONG9

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHOTOSHOP CS6 CHUONG9

Những đường tạo ra bởi _ _Pen là một sự lựa chọn tuyệt vời để sử dụng những công cụ lựa chọn chuẩn cho việc tạo ra những _ _vùng lựa chọn phức tạp._ Trong bài này bạn sẽ học được những đ[r]

30 Đọc thêm

SỬ DỤNG PHẦN MỀM YENKA

SỬ DỤNG PHẦN MỀM YENKA

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Hãy nêu tên các phần mềm hỗ trợ học tập đã được học trong chương trình tin học lớp 8? 2. Nêu tác dụng của các phần mềm đó? -Yenka là phần mềm của công ty Crocodile Clips, là một phần mềm nhỏ, đơn giản nhưng rất hữu ích khi mới học hình không gian: hình nón, hình trụ, hình chóp. - Chúng ta có thể tạo hình không gian, thay đổi kích thước, màu, di chuyển, sắp xếp chúng, hoặc tạo ra các mô hình theo ý muốn. a. Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Nháy chuột vào đây để bắt đầu b. Màn hình chính: -Hộp công cụ: Dùng để tạo các hình không gian-Khu vực tạo đối tượng : Là nơi tạo hình -
Xem thêm

9 Đọc thêm

SỬ DỤNG PHẦN MỀM YENKA

SỬ DỤNG PHẦN MỀM YENKA

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Hãy nêu tên các phần mềm hỗ trợ học tập đã được học trong chương trình tin học lớp 8? 2. Nêu tác dụng của các phần mềm đó? -Yenka là phần mềm của công ty Crocodile Clips, là một phần mềm nhỏ, đơn giản nhưng rất hữu ích khi mới học hình không gian: hình nón, hình trụ, hình chóp. - Chúng ta có thể tạo hình không gian, thay đổi kích thước, màu, di chuyển, sắp xếp chúng, hoặc tạo ra các mô hình theo ý muốn. a. Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Nháy chuột vào đây để bắt đầu b. Màn hình chính: -Hộp công cụ: Dùng để tạo các hình không gian-Khu vực tạo đối tượng : Là nơi tạo hình -
Xem thêm

9 Đọc thêm

SỬ DỤNG PHẦN MỀM YENKA

SỬ DỤNG PHẦN MỀM YENKA

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Hãy nêu tên các phần mềm hỗ trợ học tập đã được học trong chương trình tin học lớp 8? 2. Nêu tác dụng của các phần mềm đó? -Yenka là phần mềm của công ty Crocodile Clips, là một phần mềm nhỏ, đơn giản nhưng rất hữu ích khi mới học hình không gian: hình nón, hình trụ, hình chóp. - Chúng ta có thể tạo hình không gian, thay đổi kích thước, màu, di chuyển, sắp xếp chúng, hoặc tạo ra các mô hình theo ý muốn. a. Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Nháy chuột vào đây để bắt đầu b. Màn hình chính: -Hộp công cụ: Dùng để tạo các hình không gian-Khu vực tạo đối tượng : Là nơi tạo hình -
Xem thêm

9 Đọc thêm

Học Photoshop : Chương 9

HỌC PHOTOSHOP : CHƯƠNG 9

Tô vẽ với pathPath và những điểm neo không phải là những thành phần sẽ được in ra của hình ảnh. Bởi vỉ những điểm màu đen bạn nhìn thấy trên màn hình khi bạn vẽ với công cụ Pen là path chứ không phải là nét vẽ nó không đại diện cho bất cứ một đơn vị Pixel của hình ảnh nào. Khi bạn bỏ chọn Path, những điểm neo và path sẽ bị ẩn đi. Bạn có thể làm cho path xuất hiện khi in ấn bằngcách thêm nét vẽ cho nó, bằng cách này bạn sẽ thêm những đơn vị pixel vào hình ảnh. Stroke sẽ tô màu dọc theo Path, Fill sẽtô vùng bên trong của một path đóng bằng cách tô nó với một màu, hình ảnh hoặc Pattern. Để stroke hoặc fill path bạn phải chọn nó trước.1. Đổi màu nên trước thành màu đen2. Chọn công cụ Direct Selection ( ) và nhấp để chọn đường thẳng zic zac trong cửa sổ3. Trên menu của Path Palette, chọn Stroke Subpath để mở hộp thoại Stroke Subpath4. Ở ô Tool, chọn Brush từ menu hiển lên và nhấp OK. Path của bạn đã được stroke với những thông số của brush hiện tạiChú ý: Bạn có thể chọn một công cụ vẽ và thiết lập thông số trước khi bạn chọn Tool trong hộp thoại Stroke Subpath.Bây giờ bạn sẽ tô cho một trong những path đã tạo5. Nhấp vào hình tam giác với công cụ Direct Selection. Sau đó chọn Fill Subpath từ menu Path Palette. Hộp thoại Fill Subpathxuất hiện6. Trong hộp thoại này, nhấp Ok để chấp nhận mặc định. Hình tam giác được tô với màu của nền trước.7. Để ẩn path, nhấp vào một vùng trống dưới tên của Path ở trên Path Palette8. Chọn File > Close và không cần lưu lại gì hết.Vẽ một path congPath cong được tạo bởi nhấp và kéo. Lần đâu tiên bạn nhấp và kéo, bạn sẽ đặt điểm bắt đầu cho path cong và cũng xác định luôn hướng của đường cong. Khi bạn tiếp tục kéo, path cong sẽ được vẽ ở giữa điểm trước đó và điểm hiện tại. Khi bạn kéo công cụ Pen, Photoshop vẽ một đường định hướng và điểm định hướng từ những điểm neo. Bạn có thể sử dụng những đường định hướng và điểm định hướng để điều chỉnh hình dạng và hướng của đường cong. Bạn sẽ chỉnh sửa path bằng cách sử dụng đường định hướng và điểm định hướng sau khi bạn thực hành với path cong.Giống như path chưa được tô, đường định hướng và điểm định hướng không được in ra sau này bởi vì chúng là đối tượng vector mà không chứa các đơn vị Px.1. Sử dụng File Browser hoặc chọn File > Open để mở file Curve.psd trong thư mục Lesson9.2. Chọn công cụ Pen ( )3. Kéo con trỏ của công cụ Pen, bắt đầu từ điểm A và dừng lại tại điểm đỏ trên đường định hướng. Khi bạn thả chuột, một điểm neo sẽ xuất hiện tại điểm A và hai đường định hướng sẽ mở rộng lên trên và xuống dưới điểm neo.
Xem thêm

30 Đọc thêm

Giáo trình Adobe Photoshop - Chương 9 pps

GIÁO TRÌNH ADOBE PHOTOSHOP - CHƯƠNG 9 PPS

- Giữ phím Ctrl để tam thời chuyển sang công cụ Direct Selection và nhấp ra ngoài Path.Vẽ một đường thẳng với nhiều phần khác nhauCho đến lúc này bạn đã thực hành với path có 2 điểm. Bạn có thể vẽ một đường thẳng phức tạp hơn bằng công cụ Pen chỉ đơn giản bằng cách thêm điểm vào. Những đoạn và những điểm neo này có thể được loại bỏ sau này, bạn có thể loại từng emmột hoặc chơi một phát cả lũ hy sinh.1. Sử dụng công cụ Pen ( ) nhấp vào điểm E để bắt đầu một path tiếp theo. Sau đó giữ phím Shift và nhấp vào điểm F, G, H và I. Giữ phím shift sẽ giúp bạn tạo một đường xiên một góc 45 độ.Chú ý: Nếu bạn vẽ sai gì đó, chọn Edit > Undo để thử lại hoặc bạn có thể dùng History Palette.2. Để đóng path lại sử dụng những phương phá bạn đã học. Khi một path chưa nhiều hơn một phân đoạn, bạn có thể kéo từng điểm neo riêng lẻ để điều chỉnh những phân đoạn riêng lẻ của path. Bạn cũng có thể chọn tất cả những điểm neo trên Path để chỉnh sửa cùng một lúc.3. Chọn Direct Selection ( )4. Nhấp vào phân đoạn zic zac và kéo để di chuyển toàn bộ các phân đoạn khác. Khi bạn kéo, cả hai điểm neo của phân đoạnđó đều di chuyển theo và những phân đoạn nói với nhau cũng tự điều chỉnh theo. Độ dài và độ dốc của những phân đoạn đựơc lựa chọn và vị trí của những điểm neo khác không thay đổi.5. Chọn một trong những điểm neo đơn lẻ tren Path và kéo nó tới một vị trí mới. Chú ý tới những thay đổi của nó tới một phân đoạn gần kề hoăc những phân đoạn khác.6. Alt-click để chọn cả đoạn path. Khi cả đoạn path được chọn, tất cả những điểm neo thành màu đen. Kéo từng điểm riêng lẻ Alt-click để chọn toàn bộ path7. Kéo path để di chuyển toàn bộ path mà không làm ảnh hưởng đến hình dạng của nóTạo một Path đóngTạo một path đóng khác biệt với tạo một path mở ở cách mà bạn đóng path.1. Chọn công cụ Pen ( )2. Nhấn vào điểm J để bắt đầu Path, sau đó nhấp vào điểm K và điểm L3. Để đóng lại path, đặt con trỏ qua điểm khởi đầu là điểm J, một vòng tròn nhỏ xuất hiện với công cụ Pen chỉ ra rằng Path đó sẽ đóng lại nếu bạn nhấp chuột. Đóng một Path sẽ tự động kết thúc path. Sau khi path đó bị đóng, con trỏ của công cụ pen sẽ lại xuất hiện một dấu x, chỉ ra rằng nếu bạn nhấp chuột sẽ tạo ra một path mới.4. Để thực hành thêm, bạn vẽ thêm một path đóng nữa, sử dụng hình ngôi sao có sẵn5. Khám phá những thumbnail trong Path Palette. Tại điểm này, tất cả những path bạn vẽ xuất hiện trong Work Path Straight Lines ở trong Path Palette. Mỗi một path riêng lẻ trong path Straight Line được gọi là subpath (Path phụ)
Xem thêm

30 Đọc thêm

Tài liệu Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản pptx

TÀI LIỆU CHƯƠNG 9 - CƠ BẢN VỀ CÔNG CỤ PEN PHOTOSHOP CS NỘI DUNG CỦA TRANG NÀY THUỘC BẢN PPTX

Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com Công cụ Pen dùng để vẽ những đường thẳng hoặc những đường cong gọi là Path. Bạn có thể sử dụng côgn cụ Pen như là một công cụ tô vẽ hoặc nhu một công cụ lựa chọn. Khi được sử dụng như là công cụ lựa chọn, công cụ Pen luôn luôn tạo được một đường mềm mại, Anti-alias. Những đường tạo ra bởi Pen là một sự lựa chọn tuyệt vời để sử dụng những công cụ lựa chọn chuẩn cho việc tạo ra những vùng lựa chọn phức tạp. Trong bài này bạn sẽ học được những điều sau: • Thực hành vẽ một đường thẳng và cong sử dụng công cụ Pen • Lưu lại Path • Tô với lệnh Stroke Path • Chỉnh sửa Path bằng công cụ Path Editing • Biến đổi Path thành vùng lựa chọn • Biến đổi vùng lựa chọn thành Path Bắt đầu: Bạn sẽ bắt đầu bài học bằng việc xem một bản sao của một bức hình hoàn thiện mà bạn sẽ tạo. Sau đó bạn sẽ mở một loạt các file có những hướng dẫn giúp bạn đi qua quá trình tạo một đường thẳng, đường cong và đường kết hợp của hai đường trên. Hơn nữa, bạn sẽ học cách thêm một điểm vào Path, bớt điểm đi ở Path và biến một đường thẳng thành đường cong và ngược lại. Sau khi bạn thực hành xong với việc vẽ và chỉnh sửa Path sử dụng các Template, bạn sẽ mở một tấp hình đồ chơi con tàu vũ trụ và thực tập thêm với việc tạo vùng lựa chọn bằng công cụ Pen. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 1. Trên thành tuỳ biến công cụ, chọn nút File Browser. 2. Trong FIle Browser Palette, tìm đến thư mực Lesson9 và chọn file 09End.psd trong cửa sổ biểu tượng thu nhỏ để hình đó xuất hiện bên cửa sổ xem trước. File 09End.psd là kết quả cuối cùng của hình chiếc đĩa bay. Nếu bạn đã có kinh nghiệm về vẽ vector bạn có thể lướt qua đoạn đầu của bài học
Xem thêm

30 Đọc thêm

Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS part 1 ppt

CƠ BẢN VỀ CÔNG CỤ PEN PHOTOSHOP CS PART 1 PPT

5. để tiếp tục với Path kế tiếp, giữ con trỏ qua điểm C để cho một chữ x xuất hiện trên con trỏ của công cụ Pen chỉ ra rằng nếu bạn nhấp chuột sẽ bắt đầu một path mới, và sau đó nhấp vào điểm C. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 6. Nhấp vào điểm D để vẽ Path giưa hai điểm. 7. Đóng Path lại sử dụng những phương pháp sau: - Nhấp vào công cụ Pen trong hộp công cụ - Giữ phím Ctrl để tam thời chuyển sang công cụ Direct Selection và nhấp ra ngoài Path. Vẽ một đường thẳng với nhiều phần khác nhau Cho đến lúc này bạn đã thực hành với path có 2 điểm. Bạn có thể vẽ một đường thẳng phức tạp hơn bằng công cụ Pen chỉ đơn giản bằng cách thêm điểm vào. Những đoạn và những điểm neo này có thể được loại bỏ sau này, bạn có thể loại từng em một hoặc chơi một phát cả lũ hy sinh. 1. Sử dụng công cụ Pen () nhấp vào điểm E để bắt đầu một path tiếp theo. Sau đó giữ phím Shift và nhấp vào điểm F, G, H và I. Giữ phím shift sẽ giúp bạn tạo một đường xiên một góc 45 độ. Chú ý: Nếu bạn vẽ sai gì đó, chọn Edit > Undo để thử lại hoặc bạn có thể dùng History Palette. 2. Để đóng path lại sử dụng những phương phá bạn đã học. Khi một path chưa nhiều hơn một phân đoạn, bạn có thể kéo từng điểm neo riêng lẻ để điều chỉnh những phân đoạn riêng lẻ của path. Bạn cũng có thể chọn tất cả những điểm neo trên Path để chỉnh sửa cùng một lúc. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 3. Chọn Direct Selection () 4. Nhấp vào phân đoạn zic zac và kéo để di chuyển toàn bộ các phân đoạn khác. Khi bạn kéo, cả hai điểm neo của phân đoạn đó đều di chuyển theo và những phân đoạn nói với nhau cũng tự điều chỉnh theo. Độ dài và độ dốc của những phân đoạn đựơc lựa chọn và vị trí của những điểm neo khác không thay đổi.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Một số thủ thuật với photoshop - part 9 pot

MỘT SỐ THỦ THUẬT VỚI PHOTOSHOP - PART 9 POT

5. Chọn một trong những điểm neo đơn lẻ tren Path và kéo nó tới một vị trí mới. Chú ý tới những thay đổi của nó tới một phân đoạn gần kề hoăc những phân đoạn khác. 6. Alt-click để chọn cả đoạn path. Khi cả đoạn path được chọn, tất cả những điểm neo thành màu đen. Kéo từng điểm riêng lẻ Alt-click để chọn toàn bộ path 7. Kéo path để di chuyển toàn bộ path mà không làm ảnh hưởng đến hình dạng của nó Tạo một Path đóng Tạo một path đóng khác biệt với tạo một path mở ở cách mà bạn đóng path. 1. Chọn công cụ Pen () 2. Nhấn vào điểm J để bắt đầu Path, sau đó nhấp vào điểm K và điểm L 3. Để đóng lại path, đặt con trỏ qua điểm khởi đầu là điểm J, một vòng tròn nhỏ xuất hiện với công cụ Pen chỉ ra rằng Path đó sẽ đóng lại nếu bạn nhấp chuột. Đóng một Path sẽ tự động kết thúc path. Sau khi path đó bị đóng, con trỏ của công cụ pen sẽ lại xuất hiện một dấu x, chỉ ra rằng nếu bạn nhấp chuột sẽ tạo ra một path mới. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 4. Để thực hành thêm, bạn vẽ thêm một path đóng nữa, sử dụng hình ngôi sao có sẵn 5. Khám phá những thumbnail trong Path Palette. Tại điểm này, tất cả những path bạn vẽ xuất hiện trong Work Path Straight Lines ở trong Path Palette. Mỗi một path riêng lẻ trong path Straight Line được gọi là subpath (Path phụ) Tô vẽ với path Path và những điểm neo không phải là những thành phần sẽ được in ra của hình ảnh. Bởi vỉ những điểm màu đen bạn nhìn thấy trên màn hình khi bạn vẽ với công cụ Pen là path chứ không phải là nét vẽ nó không đại diện cho bất cứ một đơn vị Pixel của hình ảnh nào. Khi bạn bỏ chọn Path, những điểm neo và path sẽ bị ẩn đi. Bạn có thể làm cho path xuất hiện khi in ấn bằng cách thêm nét vẽ cho nó, bằng cách này bạn sẽ thêm những đơn vị pixel vào hình ảnh. Stroke sẽ tô màu dọc theo Path, Fill sẽ tô vùng bên trong của một path đóng bằng cách tô nó với một màu, hình ảnh hoặc Pattern. Để stroke hoặc fill path bạn phải chọn nó trước.
Xem thêm

30 Đọc thêm

Tài liệu Photoshop CS P9 docx

TÀI LIỆU PHOTOSHOP CS P9 DOCX

4. Chọn công cụ Pen () 5. để tiếp tục với Path kế tiếp, giữ con trỏ qua điểm C để cho một chữ x xuất hiện trên con trỏ của công cụ Pen chỉ ra rằng nếu bạn nhấp chuột sẽ bắt đầu một path mới, và sau đó nhấp vào điểm C. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 6. Nhấp vào điểm D để vẽ Path giưa hai điểm. 7. Đóng Path lại sử dụng những phương pháp sau: - Nhấp vào công cụ Pen trong hộp công cụ - Giữ phím Ctrl để tam thời chuyển sang công cụ Direct Selection và nhấp ra ngoài Path. Vẽ một đường thẳng với nhiều phần khác nhau Cho đến lúc này bạn đã thực hành với path có 2 điểm. Bạn có thể vẽ một đường thẳng phức tạp hơn bằng công cụ Pen chỉ đơn giản bằng cách thêm điểm vào. Những đoạn và những điểm neo này có thể được loại bỏ sau này, bạn có thể loại từng em một hoặc chơi một phát cả lũ hy sinh. 1. Sử dụng công cụ Pen () nhấp vào điểm E để bắt đầu một path tiếp theo. Sau đó giữ phím Shift và nhấp vào điểm F, G, H và I. Giữ phím shift sẽ giúp bạn tạo một đường xiên một góc 45 độ. Chú ý: Nếu bạn vẽ sai gì đó, chọn Edit > Undo để thử lại hoặc bạn có thể dùng History Palette. 2. Để đóng path lại sử dụng những phương phá bạn đã học. Khi một path chưa nhiều hơn một phân đoạn, bạn có thể kéo từng điểm neo riêng lẻ để điều chỉnh những phân đoạn riêng lẻ của path. Bạn cũng có thể chọn tất cả những điểm neo trên Path để chỉnh sửa cùng một lúc. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 3. Chọn Direct Selection ()
Xem thêm

30 Đọc thêm

Tài liệu Adobe Photoshop CS - Chương 9 docx

TÀI LIỆU ADOBE PHOTOSHOP CS - CHƯƠNG 9 DOCX

Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com Công cụ Pen dùng để vẽ những đường thẳng hoặc những đường cong gọi là Path. Bạn có thể sử dụng côgn cụ Pen như là một công cụ tô vẽ hoặc nhu một công cụ lựa chọn. Khi được sử dụng như là công cụ lựa chọn, công cụ Pen luôn luôn tạo được một đường mềm mại, Anti-alias. Những đường tạo ra bởi Pen là một sự lựa chọn tuyệt vời để sử dụng những công cụ lựa chọn chuẩn cho việc tạo ra những vùng lựa chọn phức tạp. Trong bài này bạn sẽ học được những điều sau: • Thực hành vẽ một đường thẳng và cong sử dụng công cụ Pen • Lưu lại Path • Tô với lệnh Stroke Path • Chỉnh sửa Path bằng công cụ Path Editing • Biến đổi Path thành vùng lựa chọn • Biến đổi vùng lựa chọn thành Path Bắt đầu: Bạn sẽ bắt đầu bài học bằng việc xem một bản sao của một bức hình hoàn thiện mà bạn sẽ tạo. Sau đó bạn sẽ mở một loạt các file có những hướng dẫn giúp bạn đi qua quá trình tạo một đường thẳng, đường cong và đường kết hợp của hai đường trên. Hơn nữa, bạn sẽ học cách thêm một điểm vào Path, bớt điểm đi ở Path và biến một đường thẳng thành đường cong và ngược lại. Sau khi bạn thực hành xong với việc vẽ và chỉnh sửa Path sử dụng các Template, bạn sẽ mở một tấp hình đồ chơi con tàu vũ trụ và thực tập thêm với việc tạo vùng lựa chọn bằng công cụ Pen. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 1. Trên thành tuỳ biến công cụ, chọn nút File Browser. 2. Trong FIle Browser Palette, tìm đến thư mực Lesson9 và chọn file 09End.psd trong cửa sổ biểu tượng thu nhỏ để hình đó xuất hiện bên cửa sổ xem trước. File 09End.psd là kết quả cuối cùng của
Xem thêm

30 Đọc thêm

Cơ bản về công cụ Pen_Photoshop CS pot

CƠ BẢN VỀ CÔNG CỤ PEN_PHOTOSHOP CS POT

Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com Công cụ Pen dùng để vẽ những đường thẳng hoặc những đường cong gọi là Path. Bạn có thể sử dụng côgn cụ Pen như là một công cụ tô vẽ hoặc nhu một công cụ lựa chọn. Khi được sử dụng như là công cụ lựa chọn, công cụ Pen luôn luôn tạo được một đường mềm mại, Anti-alias. Những đường tạo ra bởi Pen là một sự lựa chọn tuyệt vời để sử dụng những công cụ lựa chọn chuẩn cho việc tạo ra những vùng lựa chọn phức tạp. Trong bài này bạn sẽ học được những điều sau: • Thực hành vẽ một đường thẳng và cong sử dụng công cụ Pen • Lưu lại Path • Tô với lệnh Stroke Path • Chỉnh sửa Path bằng công cụ Path Editing • Biến đổi Path thành vùng lựa chọn • Biến đổi vùng lựa chọn thành Path Bắt đầu: Bạn sẽ bắt đầu bài học bằng việc xem một bản sao của một bức hình hoàn thiện mà bạn sẽ tạo. Sau đó bạn sẽ mở một loạt các file có những hướng dẫn giúp bạn đi qua quá trình tạo một đường thẳng, đường cong và đường kết hợp của hai đường trên. Hơn nữa, bạn sẽ học cách thêm một điểm vào Path, bớt điểm đi ở Path và biến một đường thẳng thành đường cong và ngược lại. Sau khi bạn thực hành xong với việc vẽ và chỉnh sửa Path sử dụng các Template, bạn sẽ mở một tấp hình đồ chơi con tàu vũ trụ và thực tập thêm với việc tạo vùng lựa chọn bằng công cụ Pen. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen Photoshop CS 1. Trên thành tuỳ biến công cụ, chọn nút File Browser. 2. Trong FIle Browser Palette, tìm đến thư mực Lesson9 và chọn file 09End.psd trong cửa sổ biểu tượng thu nhỏ để hình đó xuất hiện bên cửa sổ xem trước. File 09End.psd là kết quả cuối cùng của hình chiếc đĩa bay. Nếu bạn đã có kinh nghiệm về vẽ vector bạn có thể lướt qua đoạn đầu của bài học
Xem thêm

30 Đọc thêm

Công cụ Pen

CÔNG CỤ PEN

Công cụ cho phép tạo các đường Bezier–Thao tác:•Vẽ đoạn thẳng: Nhấp chuột tại điểm đầu và điểm cuối. Có thể nhấn giữ Shift để vẽ đường thẳng theo phương ngang hoặc dọc.•Vẽ đoạn cong: Nhấp chuột tại điểm đầu, điểm kế tiếp nhấp giữ và kéo rê chuột.9I. Nhóm công cụ pen2. Công cụ Pen–Trong khi thao tác vẽ có thể nhấn giữ Alt để di chuyển và hiệu chỉnh thanh điều khiển.–Nhấn giữ Ctrl để di chuyển thanh điều khiển đến vị trí bất kỳ.10I. Nhóm công cụ pen3. Công cụ Add anchor Point Tool và Delete Anchor Point Tool–Tính chất: 2 công cụ thêm hay bớt các điểm neo điều khiển trên đường Bezier11I. Nhóm công cụ pen4. Công cụ Convert Anchor Point Tool (Shift
Xem thêm

25 Đọc thêm

Cùng chủ đề