THỰC TRẠNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VIỆT NAM":

Thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam - 6 pps

THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VIỆT NAM - 6 PPS

giao thông cả bề rộng lẫn chiều sâu; cần nhân rộng những bài học tốt được đúc kết từ phong trào làm đường giao thông của một số địa phương ở các vùng trong những năm qua để tạo ra phong trào cho cả vùng mình. Thứ tư, các tỉnh cần ban hành các cơ chế, chính sách huy động mọi nhuồn lực cho địa phương phát triển giao thông; phải đơn giản hoá các trật tự, thủ tục đầu tư để tạo điều kịên cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển giao thông của địa phương được nhanh chóng, thuận lợi. Thứ năm, từ năm 2003 trở đi, các tỉnh cần quan tâm tạo cơ ché thông thoáng, linh hoạt để tranh thủ sự hỗ trợ từ bên ngoài nhất là keu gọi tài trợ của các tổ chức tài chính quốc tế, các quốc gia đầu tư phát triển hạ tầng nối chung và đầu tư CSHT giao thông nói riêng. Thứ sáu, phát triển CSHT giao thông nông thôn phải gắn chặt với quy hoạch mạng lưới giao thông của vùng thì mới có hiệu quả thực sự, tránh lãng phí, cục bộ… Tóm lại, phát triển CSHT GTNT là một xu thế tất yếu, nhu cầu khách quan không thể thiếu được. Sự nghiệp đổi mới của Đảng ta với mục đích gắnchặt miền núi với đồng bằng, miền ngược với miền xuôi, nông thôn với đô thị, xoá đói giảm nghèo Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comđể phát triển nông nghiệp nông thôn. Để thực hiện được mục đích đó, việc phát triển CSHT giao thông nông thôn luôn luôn là một nhiệm vụ hàng đầu cần được quan tâm. Chương III Một số giải pháp cơ bản nâng cao đầu tư phát triểncơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010 I. Căn cứ và mục tiêu huy động vốn phát triển CSHT GTNT: 1. Mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đã đạt được những bước phát triển ổ định, khá toàn diện, cải tạo và nâng cao được đời sống của người dân nông thôn. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn thì nông thôn hiện nay còn nhiều khó khăn, yếu kém. Đặc biệt là CSHT nông nghiệp
Xem thêm

13 Đọc thêm

Thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam - 8 docx

THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VIỆT NAM - 8 DOCX

độ học vấn thấp nên gây ra lãng phí, thất thoát lớn trong công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thôngnông thôn như tham ô tiền đầu tư xây dựng cơ bản, tăng tiền vật liệu hay mua vật tư kém chất lượng… Đặc biệt là đội ngũ cán bộ ở địa phương các tỉnh dân tộc miền núi. Hiện nay cả nước có 1568 xã thuộc khu vực III với hơn 43.300 cán bộ chính quyền cơ sở song đại bộ phận trưởng thành từ thực tiễn công tác ở địa bàn cơ sở xã thôn, bản… Theo thống kê của chương trình phát triển nhân lực miền núi phía Bắc của ACECA thì có tới 75% lực lượng cán bộ thôn xã bản ở vùng miền núi phía Bắc có trình độ sơ cấp trở xuống, đội ngũ cán bộ có bằng Đại học cao đẳng là rất thấp chỉ có 4,5%. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comVới những thực trạng trên, trong những năm tới để quá trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thôngnông thôn hiệu quả cần phải có chính sách đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý: + Thực hiện tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo ngắn hạn về trình độ quản lý kinh tế, kỹ thuật cho các cán bộ cấp huyện, xã. + Có chính sách đào tạo độ ngũ lãnh đạo kế cận bằng việc cử các cán bộ trẻ đi học, bồi dưỡng kiến thức và thực thi khuyến khích con em địa phương học tập tại các trường đại học, cao đẳng về phục vụ quê hương. 3.2. áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Giao thông nông nông thôn muốn phát triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trong phát triển các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn là vấn đề then chốt. Hiện nay, việc nhanh chóng phổ cập tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và xây dựng nông thôn, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn là con đường có hiệu quả đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu và hiện đại hoá kinh tế nông thôn. Trong thực tế của nước ta hiện nay, các phương tiện thiết bị xây dựng rất lạc hậu do đó là một lý do làm cho các tuyến đường nông thôn nhanh chóng xuống cấp, tuổi thọ công trình thấp,…Với yêu cầu tăng mức đầu tư cho các công trình nghiên cứu và phổ cập khoa học công nghệ vào nông thôn nói chung và phát triển cơ sở
Xem thêm

10 Đọc thêm

xã hội hoá trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai

XÃ HỘI HOÁ TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN THEO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam là một nước đang phát triển, nguồn vốn cho tái cơ cấu xã hội không nhiều, vì thế nguồn lực dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng chưa được cao. Thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn (điện, đường, trường, trạm, chợ, thủy lợi,...) còn nhiều yếu kém, thiếu đồng bộ; nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, tỷ lệ giao thông nông thôn được cứng hoá thấp; giao thông nội đồng ít được quan tâm đầu tư; hệ thống thuỷ lợi cần được đầu tư nâng cấp; chất lượng lưới điện nông thôn chưa thực sự an toàn; cơ sở vật chất về giáo dục, y tế, văn hoá còn rất hạn chế, mạng lưới chợ nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ, trụ sở xã nhiều nơi xuống cấp. Mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới rất khó khăn, dân cư phân bố rải rác, kinh tế hộ kém phát triển. Nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nông thôn mới là rất lớn. Chương trình xây dựng Nông thôn mới không phải là một chương trình do Chính phủ hỗ trợ đầu tư hoàn toàn và người dân được hưởng lợi mà là chương trình “Chung tay” người dân và chính quyền cùng giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng Nông thôn mới. Khả năng huy động vốn trong dân rất khó khăn, đặc biệt đối với nhân dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Phần lớn hoạt động xây dựng nông thôn mới ở các địa phương vẫn dựa chủ yếu vào nguồn vốn Nhà nước, chưa tạo được động lực đầu tư của nhân dân, toàn xã hội. Đây cũng là một trong những vấn đề khó khăn khi triển khai Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung, huyện Bảo Thắng nói riêng. Để tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn cũng như thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cần có chính sách thu hút đầu tư, kết hợp đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cao.
Xem thêm

116 Đọc thêm

Quyết định số 1509/QĐ-BGTVT pot

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1509/QĐ-BGTVT POT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1509/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 3/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Căn cứ văn bản số 5099/VPCP-KTN ngày 28/7/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc “Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định, phê duyệt Cập nhật và hoàn thiện Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam”; Xét đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Tờ trình số 46/TTr-TCĐBVN, ngày 09/5/2011; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau đây:
Xem thêm

14 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp về đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN VIỆT NAM

Việt Nam là một nước có 75% dân số sống ở nông thôn nên phát triển kinh tế nông thôn là mục tiêu cũng là phương hướng phát triển của đất nước. Kinh tế nông thôn là cơ sở của tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.Để đạt được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, đồng đều trong cả nước,Việt Nam chủ động điều chỉnh cơ cấu kinh tế cũng như tích cực hội nhập kinh tế vào khu vực và quốc tế. Muốn vậy, chúng ta chú trọng phát triển cơ sở tầng nông thôn vì Việt Nam đi lên phụ thuộc rất nhiều vào nông thôn. Cơ sở hạ tầng nông thôn bao gồm các công trình chủ yếu phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội nông thôn như giao thông, thông tin, liên lạc, điện cho nông thôn, thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp, hệ thống cung cấp nước sạch cho sinh hoạt ở nông thôn, các cơ sở giáo dục, y tế, bảo vệ sức khoẻ cho người dân ở nông thôn.Cơ sở hạ tầng nông thôn phải hình thành và phát triển đi trước một bước so với các hoạt động kinh tế - xã hội khác.Sự phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn về quy mô chất lượng, trình độ tiến bộ kỹ thuật là những tín hiệu cho người ta thấy định hướng phát triển kinh tế xã hội của nông thôn. Nó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và mở đường cho các hoạt động kinh tế xã hội khác phát triển thuận lợi ở nông thôn. Một hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển mạnh, tạo cơ sở vật chất cho thực hiện các đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Chính phủ. Nó sẽ rút ngắn khoảng cách chênh lệch quá lớn giữa giá trị nông sản thô ở khu vực nông thôn và gía trị công nghiệp dịch vụ chế biến ở khu vực đô thị, nâng cao giá trị hàng hoá nông nghiệp và tiếp cận thị trường tiêu thụ. Như vậy phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn trước tiên là nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân ở vùng nông thôn vùng sâu vùng xa. Để hiểu rõ hơn tầm quan trọng cực kỳ lớn lao của việc phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Đề tài “Thực trạng và giải pháp về đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam” giúp cho các nhà quản lý có được sự đánh giá đúng về tình hình và kết quả hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn và đề xuất những giải pháp tích cực nhằm thu hút và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này.Từ đó giúp cho sự phát triển chung của toàn nền kinh tế. Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu để phân tích. Song do trình độ và thông tin có hạn nên bài viết không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Rất mong được sự nhận xét, đóng góp ý kiến của các thầy, các cô để bài viết được tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn.
Xem thêm

83 Đọc thêm

 THỰC TRẠNG GIAO THÔNG Ở CÁC ĐÔ THỊ

THỰC TRẠNG GIAO THÔNG Ở CÁC ĐÔ THỊ

4 +Loại xe gây ra ùn tắc chủ yếu là xe máy với số lượng tập trung quá nhiều trên đường phố. Ước tính hiện nay ở Hà Nội có 1,3 triệu xe, trung bình 1,9 người/ 1 xe, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh có 2,2 triệu xe, trung bình 2,5 người/ 1xe. Như vậy thử hỏi sao không ùn tắc?Nhưng nguyên nhân bên trong của việc có quá nhiều xe là do trên thị trường xe máy Trung Quốc nhiều và giá rẻ hơn nhiều so với xe Nhật, vì vậy nhiều người có khả năng mua được xe.Xe máy gây ra chủ yếu các vụ tai nạn. Năm 2001 tai nạn do xe máy gây ra chiếm tới 71,16% tổng số vụ , 67,92% số người chết, 7,45% số người bị thương, còn đến giữa tháng 11/2002 con số tươngg ứng là 75,16%; 75,34% và 82,71%. +Xe bus cũng góp một phần vào nguyên nhân gây ùn tắc vì xe bus ở đô thị vẫn chưa được tốt: xe cũ, xe không an toàn, không đủ tuyến, không đúng giờ, không cơ động. Hiện nay , mặc dù nhà nước đã đầu tư khá nhiều xe buýt mới nhưng vì đôi khi số người quá đông trên xe vào những giờ cao điểm dẫn tới việc gặp khó khăn khi lên, xuống, làm chậm tiến độ đi lại của xe dẫn đến dễ ùn tắc._Do con người +Dân số quá đông, cả nước có đến gần 80 triệu người trong khi diện tích đất đai thì chật hẹp. Đặc biệt là ở thành thị, mật độ càng đông hơn do dân cư kéo về đây làm ăn ngày càng nhiều. +Ý thức của con người đối với việc thực hiện nội quy giao thông còn kém. Vẫn còn rất nhiều các trường hợp vi phạm, trong đó tập chung chủ yếu vào các lỗi như phóng nhanh, lạng lách, vượt đèn đỏ, đi lấn phần đường quy định…Theo trung tá Đào Vĩnh Thắng, phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông- Công an Thành phố thì trung bình 1 ngày, mỗi cánh sảt giao thông làm việc ở các chốt giao thông phải xử lý gần chục vụ vi phạm giao thông, tạm giữ từ 4 đến 5 phương tiện. +Ngoài ra việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh ,buôn bán, rồi việc đổ trộm phế thải…cũng là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. b,Nguyên nhân chủ quanViệc tổ chức quản lý giao thông đô thị ở Việt Nam chưa chặt chẽ. Mặc dù trong thời gian gần đây nghành giao thông đã có sự tăng cường về lực lượng nhưng ở nhiều ngã ba, ngã tư vẫn không có cảnh sát giao thông, đèn tín hiệu giao thông không ổn định, lực lượng Cảnh sát giao thông mỏng, trang bị kỹ thuật lạc hậu…_Vẫn còn nhiếu tuyến đường 2 chiều, xe cộ đi đan xen, ít tuyến đường 1 chiều._Vẫn chưa xử phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm, vẫn để các loại xe không đủ
Xem thêm

11 Đọc thêm

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM11

Trước ngày 29 tháng 02 năm 2005, Chi nhánh Agribank Thủ đô có tên gọi là chi nhánh Agribank Bùi Thị Xuân và trực thuộc chi nhánh loại 1 Agribank Tây Hà Nội. Sau ngày 19/02/2005 là chi nhánh loại 1 trực thuộc NHNo và PTNT. Đến ngày 01/04/2005, đổi tên thành chi nhánh Thủ đô và có trụ sở tại 91 Phố Huế, Hà NộiChi nhánh Ngân hàng No&PTNT Thủ Đô đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 2005 trong bối cảnh phải đối mặt với một loạt các khó khăn trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và diễn biến thị trường tiền tệ trong nước khá phức tạp, nhiều Ngân hàng trong tình trạng khó khăn về khả năng thanh toán, nguồn vốn thiếu trầm trọng, nguồn ngoại tệ khan hiếm, tỷ giá, lãi suất biến động tăng giảm.Hoạt động trên địa bàn có nhiều ngân hàng, với đủ các loại hình ngân hàng; sự cạnh tranh giữa các ngân hàng rất gay gắt trên các mặt: lãi suất huy động vốn, cho vay, phí dịch vụ, …Giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng cao, giá vàng tăng giảm đột biến, thị trường bất động sản trầm lắng, thị trường chứng khoán tụt giảm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh Thủ đô.Nhưng với sự quyết tâm của một đội ngũ cán bộ, CNV co chuyên môn và nhiệt huyết, cùng sự quan tâm của cấp trên, Chi nhánh luôn phấn đấu để đạt được kết quả cao nhất.---------------------------------------------------------------------------------------------------5Báo cáo thực tập tổng hợp – Chi nhánh Agribank Thủ ĐôPhan Tất Dũng- Thống kê 47B-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 Cơ cấu tổ chứcSơ đồ cơ cấu tổ chức2.3 Chức năng nhiệm vụ2.2.1 Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:Chi nhánh NHNO&PTNT Thủ Đô là chi nhánh loại 1 trực thuộc trực tiếp NHNo&PTNT Việt Nam. Nó có chức năng giống như các tổ chức tín dụng của Nhà nước, điều đó được thể hiện qua chức năng của các phòng ban và các dịch vụ và chi nhánh đưa ra2.2.2 chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
Xem thêm

24 Đọc thêm

THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦUTrong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay( đặc biệt phải đứng trước những cơ hội và thách thức khi ra nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO năm 2006), vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng và bức bách được xã hội quan tâm.Việt Nam là một nước đang phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kinh tế vĩ mô đã vạch rõ những vấn đề phát sinh ( hoặc có thể nhận định nó là các vấn đề đi cùng với sự tồn tại của một nền kinh tế_ đặc biệt là nền kinh tế thị trường) như: thất nghiệp, lạm phát, suy thoái kinh tế, tăng trưởng…Là một nước phát triển chậm, tốc độ công nghiệp hóa hiện đại hóa chưa cao, cơ chế kinh tế còn nhiều bất cập, đòi hỏi chúng ta luôn phải nhạy bén khi đứng trước những nguy cơ của nền kinh tế…..Một đất nước có tới hơn 70% dân số thuộc khu vực nông thôn., sản xuất nông nghiệp vẫn đóng vai trò rất quan trọng, đời sống con người ở nông thôn còn gặp rất nhiều khó khăn, trình độ học vấn còn thấp…..khiến cho vấn đề thất nghiệp ở nông thôn ngày càng được quan tâm và là vấn đề hết sức cấp bách.Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích đưa ra nhận thức đúng đắn và cụ thể về những nội dung liên quan đến thất nghiệp tại nông thôn Việt Nam hiện nay như nguyên nhân, hậu quả,thực trạng,giải pháp… Đồng thời giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về thi trường lao động nông thôn Việt Nam trong giai đoạn đổi mới và đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO.1Bài luận gồm có 4 phần chính :I Khái quát chung về vấn đề thất nghiệp ở nông thôn Việt NamII Thực trạng thất nghiệp ở nông thôn Việt NamIII Nguyên nhânIV Giải pháp khắc phục.Với lượng kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn chưa nhiều, vì vậy không tránh khỏi những thiếu sót trong bài viết , rất mong nhận được sự ủng hộ, đánh giá, đóng góp của cô và các bạn. Xin chân thành cảm ơn!
Xem thêm

20 Đọc thêm

1 SỐ DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN HAY 2011 – PHẦN 5 potx

1 SỐ DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN HAY 2011 – PHẦN 5 POTX

vı̃nh vien hoá tı̀nh yêu của mı̀nh đe nó so ng mãi vớ i thờ i gian. Đặt bài thơ vào hoàn cảnh cuộc kháng chien cho ng Mỹ, đó là bieu hiện của mộ t thái độ so ng tı́ch cự c . 5. Bài thơ thể hiện những cung bậc của tình yêu có khi mạnh mẽ, táo bạo, nhưng ở đây vẫn mang đậm bản sắc của trái tim người phụ nữ Việt Nam, nồng nhiệt mà cũng rất đôn hậu. Đó cũng là lý do khiến người đọc yêu thích bài thơ và tiếng thơ Xuân Quỳnh trở thành tiếng hát từ trái tim yêu của người phụ nữ nước Việt. I. Mở bài : - Đặt vấn đề : trong nhiều năm trở lại đây, vấn đề tai nạn giao thông đang là điểm nóng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận bởi mức độ thiệt hại mà vấn đề này gây ra. - Nhận thức: tuổi trẻ học đường – những công dân tương lai của đất nước – cũng phải có những suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. II. Thân bài : 1. Thực trạng tai nạn giao thôngViệt nam hiện nay: + Đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên cả nước, 33 -34 người chết và bị thương / 1 ngày + Trong số đó, có không ít các bạn học sinh, sinh viên là nạn nhân hoặc là thủ phạm gây ra các vụ tai nạn giao thông. 2. Hậu quả của vấn đề: + Thiệt hại lớn về người và của, để lại những thương tật vĩnh viễn cho các cá nhân và hậu quả nặng nề cho cả cộng đồng. + Gây đau đớn, mất mát, thương tâm cho người thân, xã hội. 3. Nguyên nhân của vấn đề : + Ý thức tham gia giao thông của người dân còn hạn chế, thiếu
Xem thêm

9 Đọc thêm

SỰ THAM GIA của CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN tại HUYỆN yên KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH

Họ c viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 1 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, 70% dân số nước ta đang sống ở khu vực nông thôn. Vì thế, để đạt được mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp có trình độ khoa học tiên tiến thì nhất thiết phải có sự đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Cơ sở hạ tầng (CSHT) nông thôn phát triển sẽ tác động đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của khu vực nông thôn, tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnh, tăng sức thu hút vốn đầu tư nước ngoài và sức huy động nguồn vốn trong nước vào thị trường nông nghiệp, nông thôn. Giao thông nông thôn (GTNT) là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng, là tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội (KT – XH) khu vực nông thôn. Thực tế đã chứng minh, nơi nào CSHT giao thông hoàn chỉnh thì ở đó KT – XH phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt là hiện nay việc đầu tư xây dựng CSHT giao thông còn là một trong những tiêu chí và là nền tảng cho việc xây dựng nên diện mạo nông thôn mới. GTNT là một trong những mắt xích thiết yếu, nối các vùng nông thôn với hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất. Những vùng có mạng lưới giao thông đảm bảo sẽ góp phần thu hút nguồn lao động, hạ giá thành trong sản xuất và mở rộng thị trường nông thôn, kích thích kinh tế hộ nông dân tăng gia sản xuất, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thu nhập của các hộ nông dân tăng, đời sống nông dân được nâng lên, thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn. Chính vì vậy, việc phát triển đường GTNT là vấn đề có vai trò quan trọng trong chủ trương phát triển nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH – HĐH), không những cần sự tham gia của các cấp chính quyền mà còn cần sự tham gia của cộng đồng để mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm,
Xem thêm

132 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG THỜI KÝ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG THỜI KÝ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

đ)Phát triển nông nghiệp, nông thôn là cơ sở ổn định kinh tế, chính trị, xã hội Nông thôn là khu vực kinh tế rộng lớn, tập trung phần lớn dân cư của đất nước. Phát triển kinh tế nông thôn, một mặt bảo đảm nhu cầu lương thực, thực phẩm cho xã hội; nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ; là thị trường của công nghiệp và dịch vụ…Do đó phát triển kinh tế nông thôn là cơ sở ổn định, phát triển nền kinh tế quốc dân. Mặt khác, phát triển nông thôn trực tiếp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn. Do đó phát triển nông thôn là cơ sở ổn định chính trị, xã hội. Hơn thế nữa, cư dân nông thôn chủ yếu là nông dân, người bạn đồng minh, là chỗ dựa đáng tin cậy của giai cấp công nhân trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quóc xã hội 4chủ nghĩa. Phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần củng cố liên minh công nông, tăng cương sức mạnh của chuyên chính vô sản.II.PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Phát triển nông nghiệp, nông thôn là một chủ trương lớn của nước ta hiện nay. Văn kiện Đại hội X của Đảng nhấn mạnh: "đảy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp , nông thôn và nông dân" Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phát triển nông nghiệp nông thôn bao gồm các nội dung chủ yếu sau:1. Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế ở nông thôn theo huớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá Côn nghiệp hoá hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm trong suốt cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Một trong ba nội dung cơ bản của công nghiệp hóa là xây dựng cơ cấu nên kinh tế hợp lý. Kinh tế nông thôn là một bộ phận của nền kinh tế vì vậy xây dựng cơ cấu các ngành kinh tế nông thôn theo yêu cầu công nghiệp hoá hiện đaih hoá là tất yếu khách quan.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hoá
Xem thêm

17 Đọc thêm

Nghiên cứu dao động của ô tô tải 1,25 tấn hiệu KIA K2700II vận chuyển nông sản trên đường giao thông nông thôn

NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ TẢI 1,25 TẤN HIỆU KIA K2700II VẬN CHUYỂN NÔNG SẢN TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

được thực hiện chủ yếu nhờ sức kéo của gia súc, thồ gánh của con người, chỉ cómột số địa phương việc vận chuyển nông sản được thực hiện nhờ phương tiện cơgiới.Xe tải 1.25 tấn hiệu KIA – K2700II do liên doanh giữa Việt nam và Hànquốc sản xuất đã và đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kinh tế ở nướcta. Tại một số địa phương đã đạt chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, các hộ giađình đã sử dụng loại xe này vào vận chuyển nông sản sau thu hoạch và phân bón đãđem lại những hiệu quả bước đầu.Tuy nhiên, khi vận chuyển trên đường nông thôn độ êm dịu chuyển độngcủa xe bị hạn chế, ngoài ra do rung xóc, hệ thống treo thường xuyên bị hư hỏng ảnhhưởng tới độ êm dịu chuyển động của xe và gây hư hỏng cho một số bộ phận kháccủa xe.Để làm cơ sở cho việc nghiên cứu hoàn thiện thêm hệ thống treo và chọn chếđộ sử dụng hợp lý theo hướng nâng cao độ êm dịu chuyển động khi sử dụng loại xetải 1.25 tấn hiệu KIA – K2700II vào vận chuyển nông sản tôi lựa chọn đề tài“Nghiên cứu dao động của ô tô tải 1,25 tấn hiệu KIA - K2700II vận chuyểnnông sản trên đường giao thông nông thôn“.* Ý nghĩa khoa học của đề tàiXây dựng được mô hình dao động của ô tô tải 1.25 tấn hiệu KIA – K2700IIkhi vận chuyển nông sản trên đường nông thôn từ đó khảo sát đánh giá ảnh hưởng2của điều kiện làm việc và các thông số của hệ thống treo đến tính chuyển động êmdịu của ô tô.* Ý nghĩa thực tiễn của đề tàiKết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc hoàn thiện thêm hệ thống treo, đồngthời phục vụ cho việc chọn chế độ sử dụng hợp lý khi vận chuyển nông sản trênđường nông thôn theo hướng nâng cao độ êm dịu chuyển động của xe.3Chương 1TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Xem thêm

91 Đọc thêm

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

đóng vai trò hết sức quan trọng,đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của một Ngân hàng . Thơng qua hoạt động tín dụng,Ngân hàng có thể điều hồ vốn,hạn chế rủi ro về vốn,rủi ro thanh tốn ...hoạt động tín dụng cũng giúp Ngân hàng mở rộng và củng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN c mi quan h vi khỏch hng,tỡm kim thờm khỏch hng mi,m rng thờm cỏc loi hỡnh kinh doanh mi,...Ngoi ra trỡnh qun lý,kh nng ca cỏn b,nhõn viờn Ngõn hng cng c nõng lờn. Hot ng tớn dng cũn gúp phn nõng cao v th,uy tớn ca Ngõn hng,gii phúng nng lc sn xut,to iu kin phỏt trin kinh t a phng,thc hin thng li mc tiờu an ninh,tng trng kinh t,to cụng n vic lm ....nờn luụn c ng,chớnh quyn,nhõn dõn ng h . THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỊÊP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1999-2001
Xem thêm

36 Đọc thêm

BỐN HƯỚNG ĐỘT PHÁ CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ NÔNG DÂN HIỆN NAY

BỐN HƯỚNG ĐỘT PHÁ CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ NÔNG DÂN HIỆN NAY

tình trạng nông thôn bị nữ hoá, lao động nông nghiệp trở nên khan hiếm và giá nhân công đắt đỏ, chăn nuôi và nghề phụ giảm sút, nông nghiệp chuyển từ thâm canh sang quảng canh, suy giảm đa dạng nông nghiệp3. Theo dự báo của Bộ NN&PTNT, mỗi năm nước ta có thể trồng được 7,2 triệu ha diện tích lúa, tổng sản lượng lúa năm 2010 sẽ là 37,75 triệu tấn, năm 2015 là 38,75 triệu tấn và năm 2020 là 39,63 triệu tấn. Trong đó, lượng tiêu thụ nội địa tăng từ 27,6 triệu tấn (2007) lên 33,2 triệu tấn (2020); đồng thời sản lượng lúa giành cho xuất khẩu cũng dao động từ 6,34 - 8,3 triệu tấn (tương đương 3,8 - 4,5 triệu tấn gạo). Mặc dù năng suất lúa tăng bình quân 2,06% trong giai đoạn 1997-2006, tương đương 770.000 tấn/năm, nhưng từ 2003-2007 tổng sản lượng lúa chỉ dao động ở mức 36 triệu tấn do suy giảm diện tích; sản lượng gạo xuất khẩu cũng có xu hướng giảm qua các năm trở lại đây: 2005 XK 5,2 triệu tấn, 2006 XK 4,65 triệu tấn, 2007 XK xấp xỉ 4,5 triệu tấn và năm 2008 dự kiến cũng chỉ XK 4,5 triệu tấn. Như vậy, hình thành mức trần về sản lượng nếu không có đột phá về năng suất nhờ giống mới và thâm canh. Từ đây, Bộ NN&PTNT đã đề xuất các giải pháp, có tăng cường quản lý đất đai, kiên quyết giữ cho được 3,9 triệu ha đất trồng lúa loại tốt. Nguyễn Chí Mỳ, Hoàng Xuân Nghĩa 222 Tuy nhiên, để đảm bảo ưu thế cạnh tranh trong xuất khẩu gạo cần giải quyết tiếp 2 khâu then chốt: chất lượng và năng suất trồng lúa. Cả 2 khâu này đều liên quan tới giới hạn và quy mô hộ nông dân trồng lúa. Có thể nói, đã đến lúc chúng ta cần cả gói chính sách tổng thể đảm bảo sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp nói chung, có sản xuất lúa gạo, nhằm hai mục tiêu chiến lược: đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu. Do đó, trên tầm vĩ mô cần nhanh chóng có quyết sách đột phá về công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng, tích tụ đất đai nông nghiệp cả nước theo hướng: - Hạn chế tối đa lấy đất nông nghiệp trồng lúa và cây lương thực cho mục đích công nghiệp và đô thị hoá. Nếu lấy phải tính tới chi phí cơ hội giữa đất lúa, đất đồi gò và đất hoang hoá cho phát triển công nghiệp - dịch vụ. Nghiên cứu ban hành sắc thuế đánh vào việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp đủ mạnh để ngăn chặn
Xem thêm

12 Đọc thêm

 219 BỐN HƯỚNG ĐỘT PHÁ CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ NÔNG DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

219 BỐN HƯỚNG ĐỘT PHÁ CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ NÔNG DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

tình trạng nông thôn bị nữ hoá, lao động nông nghiệp trở nên khan hiếm và giá nhân công đắt đỏ, chăn nuôi và nghề phụ giảm sút, nông nghiệp chuyển từ thâm canh sang quảng canh, suy giảm đa dạng nông nghiệp3. Theo dự báo của Bộ NN&PTNT, mỗi năm nước ta có thể trồng được 7,2 triệu ha diện tích lúa, tổng sản lượng lúa năm 2010 sẽ là 37,75 triệu tấn, năm 2015 là 38,75 triệu tấn và năm 2020 là 39,63 triệu tấn. Trong đó, lượng tiêu thụ nội địa tăng từ 27,6 triệu tấn (2007) lên 33,2 triệu tấn (2020); đồng thời sản lượng lúa giành cho xuất khẩu cũng dao động từ 6,34 - 8,3 triệu tấn (tương đương 3,8 - 4,5 triệu tấn gạo). Mặc dù năng suất lúa tăng bình quân 2,06% trong giai đoạn 1997-2006, tương đương 770.000 tấn/năm, nhưng từ 2003-2007 tổng sản lượng lúa chỉ dao động ở mức 36 triệu tấn do suy giảm diện tích; sản lượng gạo xuất khẩu cũng có xu hướng giảm qua các năm trở lại đây: 2005 XK 5,2 triệu tấn, 2006 XK 4,65 triệu tấn, 2007 XK xấp xỉ 4,5 triệu tấn và năm 2008 dự kiến cũng chỉ XK 4,5 triệu tấn. Như vậy, hình thành mức trần về sản lượng nếu không có đột phá về năng suất nhờ giống mới và thâm canh. Từ đây, Bộ NN&PTNT đã đề xuất các giải pháp, có tăng cường quản lý đất đai, kiên quyết giữ cho được 3,9 triệu ha đất trồng lúa loại tốt. Nguyễn Chí Mỳ, Hoàng Xuân Nghĩa 222 Tuy nhiên, để đảm bảo ưu thế cạnh tranh trong xuất khẩu gạo cần giải quyết tiếp 2 khâu then chốt: chất lượng và năng suất trồng lúa. Cả 2 khâu này đều liên quan tới giới hạn và quy mô hộ nông dân trồng lúa. Có thể nói, đã đến lúc chúng ta cần cả gói chính sách tổng thể đảm bảo sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp nói chung, có sản xuất lúa gạo, nhằm hai mục tiêu chiến lược: đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu. Do đó, trên tầm vĩ mô cần nhanh chóng có quyết sách đột phá về công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng, tích tụ đất đai nông nghiệp cả nước theo hướng: - Hạn chế tối đa lấy đất nông nghiệp trồng lúa và cây lương thực cho mục đích công nghiệp và đô thị hoá. Nếu lấy phải tính tới chi phí cơ hội giữa đất lúa, đất đồi gò và đất hoang hoá cho phát triển công nghiệp - dịch vụ. Nghiên cứu ban hành sắc thuế đánh vào việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp đủ mạnh để ngăn chặn
Xem thêm

12 Đọc thêm

BỐN HƯỚNG ĐỘT PHÁ TRONG CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ NÔNG DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

BỐN HƯỚNG ĐỘT PHÁ TRONG CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ NÔNG DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nên tập trung hỗ trợ cho phát triển hạ tầng kỹ thuật và thuỷ lợi, mở mang đường xá giao thông nông thôn; đào tạo và nâng cao dân trí, chuyển dịch lao động nông thôn; nghiên cứu, chuyển g[r]

12 Đọc thêm

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM11

Bùi Thị Xuân – 40 Bùi Thị XuânBáo cáo thực tập tổng hợp – Chi nhánh Agribank Thủ ĐôPhan Tất Dũng- Thống kê 47B------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Trực tiếp triển khai thực hiện các nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng, công tác hậu cần trong Chi nhánh.- Thực hiện hướng dẫn và kiểm tra chuyên đề về tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng trong Chi nhánh.2.2.2.2 Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ- Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ là bộ phận chuyên trách, hoạt động độc lập với các phòng nghiệp vụ khác, giúp Giám đốc điều hành đúng pháp luật mọi hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng; hạn chế rủi ro trong kinh doanh và bảo vệ an toàn tài sản, đảm bảo tính chuẩn xác của số liệu hạch toán, trực tiếp triển khai tác nghiệp các nghiệp vụ vể kiểm tra kiểm toán- Giám sát việc chấp hành pháp luật, chấp hành các quy định của NHNN, NHNo&PTNT Việt Nam; trực tiếp kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực của chi nhánh NHNo&PTNT Thủ Đô- Kiểm toán toàn bộ hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá chính xác kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của NHNo&PTNT Thủ Đô- Báo cáo kịp thời với ban giám đốc, ban kiểm tra kiểm toàn nội bộ, kết quả kiểm tra kiểm toán nội bộ và nêu những kiến nghị khắc phục khuyết điểm tồn tại.- Làm đầu mối tiếp nhận các cuộc thanh tra, kiểm tra kiểm toán của các ngành, các cấp và của thanh tra NHNN đối với NHNp&PTNT Thủ Đô- Xem xét trình ban giám đốc giải quyết các thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến NHNo&PTNT Thủ Đô trong phạm vi quyền hạn và chức năng quy định.- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc giao2.2.2.3 Phòng kế toán ngân quỹ- Tham mưu cho ban giám đốc về: chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh,
Xem thêm

24 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM

đa hiệu quả và tối thiểu hậu quả của công nghệ cho hiện tại cũng nh tơng lai, hơn nữa môi trờng xung quanh đòi hỏi đợc xem xét một cách toàn diện.II. Phần thứ haiThực trạng chuyển giao công nghệ ở Việt Nam1. Thực trạng công nghệ nớc ta.Bức tranh về công nghệ có thể đợc khắc hoạ qua các khía cạnh sau:- Tuổi trung bình của máy móc thiết bị là cao, khoảng vài chục năm. Mức hao mòn hữu hình của MMTB phổ biến khoảng 10 - 60%, có nơi còn nhiều hơn nh thế. Số thiết bị máy móc đạt trình trung bình của thế giới còn ít. Nhìn chung còn lạc hậu và thủ công. Hệ số cơ bản khí hoá chung trong nền kinh tế chỉ vào khoảng 20%. Chính tình trạng lạc hậu của MMTB làm chung không đáp ứng đ-ợc yêu cầu của sản xuất - kinh doanh. Thêm vào đó, những biến động của nhu cầu và tình thế đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển hớng kinh doanh.- Năng lực nghiên cứu, triển khai và tiếp thu phát triển công nghệ ở các doanh nghiệp còn yếu, thiếu. Đặc biệt là ở những dây truyền, công đoạn, quy 5trình sản xuất đòi hỏi tay nghề và kiến thức về công nghệ cao. Hiện tại trong nền kinh tế mới chỉ có khoảng hơn 10% lực lợng lao động đã qua đào tạo nhng trong số đó một bộ phận không nhỏ cần phải đào tạo lại và cập nhật kỹ năng mới.- Cơ cấu nhân lực còn bất hợp lý và mất cân đối nghiêm trọng, không đáp ứng đợc yêu cầu của CNH - HĐH.- Kỷ luật và tác phong lao động còn lỏng lẻo, thiếu nghiêm túc đối với công việc, thiếu động lực để sáng tạo và lao động.- Mức độ và trình độ tin học hoá và xử lý thông tin còn thấp và chậm làm cho các quyết định về quản lý sản xuất, kinh doanh còn kém chính xác, chậm trễ, chắp vá dẫn đến ảnh hởng lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh thị trờng.- Điều kiện lao động nhìn chung còn cha đáp ứng tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn lao động, cũng nh về môi trờng lao động.
Xem thêm

31 Đọc thêm

Thực trạng giao thông ở Việt Nam

THỰC TRẠNG GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM

Có thể nói việc đưa giao thông vào bài viết để nhìn nhận nó dưới quan điểm triết học là rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới thì giao thông cũng là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước với mục tiêu chung:

12 Đọc thêm

Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)

Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)

Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề