TIÊU CHUẨN KIỂM TRA BÌNH CHỮA CHÁY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TIÊU CHUẨN KIỂM TRA BÌNH CHỮA CHÁY":

Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài có liên quan đến phòng cháy chữa cháy cho công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước pot

CHẤP THUẬN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC POT

Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. gửi hồ sơ - Gửi hồ sơ đăng ký áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài tới Bộ Công An. Cơ quan đầu mối quản lý tiêu chuẩn xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Tên bước Mô tả bước 2. Tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ - Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đủ điều kiện, cơ quan đầu mối yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ 3.
Xem thêm

5 Đọc thêm

TCVN NNTIÊU CHUN QUC GIATCVN 3890 : 2009Xu t b n l n 2PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH potx

TCVN NNTIÊU CHUN QUC GIATCVN 3890 : 2009XU T B N L N 2PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH POTX

TCVN 3890 : 2009 12 Chú thích: Mức nguy hiểm cháy của nhà và công trình ñược quy ñịnh tại TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Phụ lục D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2). 5.1.5 ðối với khu vực có diện tích hẹp và dài hoặc khu vực có nhiều cấp sàn khác nhau, gần kề nhau thì việc trang bị bình chữa cháy vẫn phải ñảm bảo khoảng cách di chuyển từ vị trí ñể bình chữa cháy ñến ñiểm xa nhất cần bảo vệ của một bình không vượt quá quy ñịnh tại 5.1.3. 5.1.6 Trên cùng một sàn hoặc tầng nhà, nếu mặt bằng ñược ngăn thành các khu vực khác nhau bởi tường, vách, rào hoặc các vật cản khác không có lối ñi qua lại thì việc trang bị bình chữa cháy phải riêng biệt và ñảm bảo theo quy ñịnh tại 5.1.3 và 5.1.4. 5.1.7 Phải có số lượng bình chữa cháy dự trữ không ít hơn 10% tổng số bình ñể trang bị thay thế khi cần thiết. 5.1.8 Bình chữa cháy ñược bố trí ở vị trí thiết kế. Không ñược ñể bình chữa cháy tập trung một chỗ. 5.1.9 Bình chữa cháy phải ñảm bảo tính năng và cấu tạo ñược quy ñịnh tại TCVN 7026 (ISO 7165); TCVN 7027 (ISO 11601). 5.1.10 Ngoài những quy ñịnh trong tiêu chuẩn này, việc lựa chọn, bố trí bình chữa cháy còn phải thực hiện theo quy ñịnh tại TCVN 7435-1 (ISO 11602-1). 5.2 Kiểm tra, bảo dưỡng bình chữa cháy 5.2.1 Kiểm tra, bảo dưỡng bình chữa cháy ñược quy ñịnh tại TCVN 7435-2 (ISO 11602-2). 5.2.2 Kết quả kiểm tra, bảo dưỡng bình chữa cháy ñược ghi vào sổ theo dõi (Phụ lục A) và thẻ theo dõi gắn theo từng bình chữa cháy (Phụ lục B). 6 Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự ñộng 6.1 Trang bị, bố trí hệ thống báo cháy tự ñộng 6.1.1 Hệ thống báo cháy tự ñộng ñược cấu thành từ các bộ phận cơ bản như: trung tâm báo cháy, ñầu báo cháy, nút ấn báo cháy, thiết bị báo bằng âm thanh và ánh sáng, các thiết bị liên kết và nguồn ñiện. Mỗi bộ phận của hệ thống phải ñảm bảo có ñủ chức năng cơ bản và phải tích hợp liên kết thành hệ thống báo cháy hoàn chỉnh. 6.1.2 Yêu cầu kỹ thuật ñối với hệ thống báo cháy tự ñộng ñược quy ñịnh tại TCVN 5738.
Xem thêm

32 Đọc thêm

05 THUYẾT MINH THIẾT KÊ THỐNG CHỮA CHÁY

05 THUYẾT MINH THIẾT KÊ THỐNG CHỮA CHÁY

-Các bình chữa cháy xách tay loại gồm 2 bình CO 2 5kg và 1 bình ABC 4kg cótác dụng chữa cháy ban đầu. Được bố trí không quá 15m đối với khu vực bãixe và không quá 20m đối với khu vực hành lang khu căn hộ theo tiêu chuẩnTCVN 7435:2004.-Các nội quy tiêu lệnh PCCC được lắp đặt tại các vị trí thuận tiện nhiều ngườiqua lại để hướng dẫn và nhắc nhở công tác PCCC.-Các trụ tiếp nước chữa cháy ngoài nhà được bố trí với số lượng và khoảngcách thỏa các yêu cầu TCVN 2622:1995 và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.-Hệ thống màn ngăn cháy được bố trí ở các tầng để xe. Hệ thống màn ngănnước đc bố trí các đầu phun cách nhau 1m, mật độ phun là 1 l/s.m. Van điềukhiển màn ngăn cháy được điều khiển bằng tự động, nút ấn từ phòng trựcphòng cháy chữa cháy, và bằng tay. Van điều khiển kết nối với nguồn điệnkhẩn cấp và tín hiệu được kết nối về hệ thống báo cháy để kiểm tra tình trạnghoạt động. Hệ thống màn ngăn cháy để phân chia các khoang cháy, khu vựctầng hầm không quá 3.000 m2 và các tầng khác không quá 5.000 m 2 và ramdốc theo QCVN 08 – 2009/BXD.-
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu DANH MỤC TIÊU CHUẨN docx

TÀI LIỆU DANH MỤC TIÊU CHUẨN DOCX

TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁYMã số Nội dung tiêu chuẩnTCVN 2622-1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.TCVN 3254-1989 An toàn cháy - Yêu cầu chungTCVN 3255-1986 An toàn nổ - Yêu cầu chungTCVN 3991-85 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩaTCVN 4879-1989 Phòng cháy - Dấu hiệu an toànTCVN 5279-90 Bụi cháy - An toàn cháy nổ - Yêu cầu chungTCVN 5738-1993 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 6161-1996 Phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại- Yêu cầu thiết kếTCXD 215-1998 Phòng cháy chữa cháy Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháyTCXD 217-1998 Phòng cháy chữa cháyTừ vựng - Thuật ngữ chuyên dụng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểmTCVN 3890-84 Phương tiện và thiết bị chữa cháy Bố trí, bảo quản , kiểm tra , bảo dưỡngTCVN 4878-1989 Phân loại cháyTCVN 5040-1990 Thiết bị phòng cháychữa cháyKí hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy Yêu cầu kĩ thuậtTCVN 5303-1990 An toàn cháy - Thuật ngữ và định nghĩaTCVN 6161 - 1996Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kếTCVN 6379-1998 Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuậtTCXD 216-1998 Phòng cháy chữa cháy Từ vựng – Thiết bị chữa cháyTCXD 218-1998 Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung
Xem thêm

6 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động kinh doanh và quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty Cao su sao vàng

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG

ký kết hợp đồng kinh tế đối ngoại xuất nhập khẩu nguyên vật liệu và thành phẩm, các vấn đề có liên quan đến liên doanh, liên kết với các đơn vị nước ngoài, nghiên cứu nhu cầu thị trường, tìm và mở rộng thị trường, giúp ban giám đốc có định hướng tốt trong phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài.- Phòng quân sự bảo vệ: có nhiệm vụ bảo vệ (bảo vệ chính trị và kinh tế) của Công ty. Thực hiện chức năng kiểm tra sản phẩm ra vào Công ty theo đúng quy chế hiện hành, tổ chức hướng dẫn và trực thường xuyên về công tác phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn giải quyết các vấn đề có liên quan đến chính trị, an ninh.- Phòng kỹ thuật cao su: Chịu trách nhiệm tham mưu cho giám đốc về kỹ thuật cao su bao gồm việc quản lý công nghệ sản xuất các sản phẩm cao su, kiểm tra để các đơn vị thực hiện tốt các quy trình đó, hướng dẫn xây dựng, ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật, các tiêu chuẩn cấp bậc chuyên môn, tổ chức nghiên cứu nhằm cải thiện, hoàn thiện, phát triển các sản phẩm cao su, nghiên cứu đề tài kinh tế, kịp thời xử lý các biến động trong công nghệ sản xuất.- Phòng kỹ thuật cơ năng: Tham mưu cho giám đốc về kỹ thuật cơ khí, điện, năng lượng, quản lý ban hành các quy trình về vận hành máy, nội quy an toàn lao động, vệ sinh môi trường, giám sát kiểm tra các đơn vị thực hiện tốt quy trình đó, hướng dẫn ban hành và kiểm tra các định mức kỹ thuật về cơ điện và năng lượng.- Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm: Có chức năng tham mưu cho giám đốc về mặt chất lượng sản phẩm, tổ chức kiểm tra nguyên, nhiên vật liệu, các sản phẩm trước khi nhập kho theo đúng tiêu chuẩn nhà nước đã ban hành, đồng thời chịu trách nhiệm đóng dấu sản phẩm đã xuất xưởng.- Phòng thiết kế cơ bản: Tham mưu cho giám đốc về công tác xây dựng cơ bản, thiết kế các công trình, lập kế hoạch tổ chức các phương án thi công, kiểm tra, nghiệm thu các công trình xây dựng, lắp đặt các thiết bị cho Công ty, giải quyết các vấn đề có liên quan đến đất đai, nhà ở theo quy chế hiện hành của
Xem thêm

30 Đọc thêm

TCVN5040 - 1990 : PHNOGF CHÁY CHỮA CHÁY , ký hiệu hing vẽ thiết bị

TCVN5040 - 1990 : PHNOGF CHÁY CHỮA CHÁY , KÝ HIỆU HING VẼ THIẾT BỊ

tiêu chuẩn việt nam tcvn 5040 : 1990 ISO 6790 : 1986 Thiết bị phòng cháychữa cháy - Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kĩ thuật Fire prevention and protection equipments - Graphical symbols used for protection schemes - Specifications Tiêu chuẩn này quy định những kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây dựng, kĩ thuật và trong các lĩnh vực có liên quan nhằm quy định các chi tiết của các thiết bị phòng cháy, chống cháy và những ph|ơng tiện thoát nạn trên các bản vẽ thiết kế, xây dựng, phục hồi hay cấp giấy chứng nhận cho những vụ hỏa hoạn. Tiêu chuẩn này quy định những hình dáng hình học của những kí hiệu cơ bản sao cho phân biệt đ|ợc từng loại thiết bị phòng cháy và chống cháy, đồng thời cũng quy định những kí hiệu bổ sung kèm theo những kí hiệu cơ bản và ý nghĩa của từng kí hiệu. Khi cần thiết có thể quy định thêm những hình vẽ, số hay chữ viết tắt kèm theo các kí hiệu. Những kí hiệu quy định trong tiêu chuẩn áp dụng cho những đối t|ợng sau : - Bình dập cháy xách tay; - Hệ thống dập cháy cố định; - Vòi dập cháy; - Thiết bị dập cháy hỗn hợp; - Thiết bị kiểm tra và chỉ dẫn; - Thiết bị báo động ban đầu ; - Thiết bị báo cháy; - Thiết bị thổi khí dập cháy; - Vùng có nguy cơ cháy và nổ; - Lối thoát nạn. Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ISO 6790 : 1986
Xem thêm

6 Đọc thêm

TCVN 3890-2009 : phương tien phòng cháy và chua cháy cho nhà và công trình - trang bị, bỐ trí,

TCVN 3890-2009 : PHƯƠNG TIEN PHÒNG CHÁY VÀ CHUA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ,

7.1.3 Khi thiết kế, trang bị hệ thống chữa cháy bằng khí phải tính ñến yêu cầu về ñảm bảo an toàn cho người; phải có những biện pháp bảo vệ thích hợp ñể ñảm bảo mọi người di chuyển nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế người vào khu vực sau khi ñã xả khí, trừ khi cần thiết ñể cấp cứu nhanh người bị nạn; phải ñáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 6100, TCVN 6101 và TCVN 7161. 7.1.4 Khi bố trí lắp ñặt hệ thống thiết bị chữa cháy tự ñộng có nguy hiểm cho người phải tính toán thời gian thoát nạn, ñảm bảo cho người cuối cùng thoát ra khỏi căn phòng hoặc vùng cần bảo vệ trước khi hệ thống tự ñộng xả chất chữa cháy. Lối thoát nạn trong nhà, công trình ñược trang bị hệ thống chữa cháy tự ñộng phải phù hợp với yêu cầu quy ñịnh trong 7.1.3 và các tiêu chuẩn khác có liên quan. 7.1.5 Hệ thống chữa cháy tự ñộng phải có bộ phận ñiều khiển tự ñộng và bằng tay. ðối với hệ thống chữa cháy bằng nước kiểu vòi phun xối (Drencher), hệ thống chữa cháy bằng hơi nước hoặc bằng khí cho phép thiết kế ñiều khiển từ xa và bằng tay. 7.1.6 Hệ thống chữa cháy tự ñộng bằng nước phải có họng chờ lắp ñặt ở ngoài nhà ñể tiếp nước từ xe bơm hoặc máy bơm chữa cháy di ñộng. TCVN 3890 : 2009 15 7.1.7 Những quy ñịnh khác về lựa chọn, bố trí hệ thống chữa cháy tự ñộng ñược quy ñịnh tại TCVN 5760, TCVN 6101, TCVN 6305, TCVN 7161, TCVN 7336 và các tiêu chuẩn khác có liên quan. 7.2 Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự ñộng 7.2.1 Hệ thống chữa cháy tự ñộng sau khi lắp ñặt phải ñược thử hoạt ñộng toàn bộ hệ thống. Hệ thống chữa cháy tự ñộng chỉ ñược phép ñưa vào hoạt ñộng khi kết quả thử cho thấy hệ thống ñáp ứng ñầy ñủ các yêu cầu của thiết kế và các tiêu chuẩn có liên quan. 7.2.2 Trừ khi có những hướng dẫn khác của nhà sản xuất, hệ thống chữa cháy tự ñộng phải ñược ñịnh kỳ kiểm tra, bảo dưỡng ít nhất một lần trong năm. 7.2.3 Trong mỗi lần kiểm tra và bảo dưỡng ñịnh kỳ, ngoại trừ các thiết bị chỉ hoạt ñộng một lần như ñầu phun sprinkler, ñầu báo nhiệt dùng một lần , tất cả các thiết bị và chức năng của hệ thống phải ñược kiểm tra và thử hoạt ñộng, trong ñó bao gồm cả kiểm tra số lượng, chất lượng chất chữa cháy. 7.2.4 Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự ñộng thực hiện theo TCVN 6101, TCVN 6305,
Xem thêm

29 Đọc thêm

Phương tiện và thiết bị chữa cháy Bố trí , bảo quản , kiểm tra , bảo dưỡng 2 doc

PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ CHỮA CHÁY BỐ TRÍ , BẢO QUẢN , KIỂM TRA , BẢO DƯỠNG 2 DOC

Việc tiến hành kiểm tra , bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống chữa cháy tự động , nửa tự động do các tổ chuyên môn hoặc nhân viên kỹ thuật an toàn phòng cháy và chữa cháy của cơ sở thực [r]

8 Đọc thêm

 4KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

4KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

CHƯƠNG 4KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁYGV: Bùi Kiến TínCHƯƠNG 4: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY4.1. Khái niệm chung về cháy nổ4.2. Nguyên nhân các đám cháy và các biện pháp phòng ngừa4.3. Nguyên lý chữa cháy, dụng cụ phương tiện và các chất chữacháy4.1. Khái niệm chung về cháy nổ4.1.1. Sơ lược về hệ thống tổ chức PCCC* Phương châm:- Phòng cháy tích cực: phòng bệnh hơn chữa bệnh- Chữa cháy kịp thời: đánh nhanh thắng nhanh4.1. Khái niệm chung về cháy nổ4.1.1. Sơ lược về hệ thống tổ chức PCCC* Phương châm:- Muốn kiểm soát được cháy:+ Nắm bắt tính chất sản xuất+ Cấp bậc công trình+ Phương án phòng ngừa+ Trang thiết bị+ Huấn luyện
Xem thêm

60 Đọc thêm

Tài liệu Giáo trình sức khỏe môi trường_Bài 7 pdf

TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG_BÀI 7 PDF

Các sản phẩm bán trên thị trờng rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã và chất lợng. Nếu chúng không đợc kiểm soát tốt, hàng giả, hàng kém chất lợng tràn lan thì sẽ gây nguy hại khôn lờng cho ngời tiêu thụ. ở Mỹ, mỗi năm có hơn 20 triệu ngời bị chấn thơng và hơn 30.000 ngời chết do các sản phẩm tiêu thụ không đạt tiêu chuẩn gây ra (xem thêm hộp 7.1). Năm 1972, Quốc hội Mỹ thông qua bộ luật An toàn sản phẩm tiêu thụ và thành lập Uỷ ban An toàn sản phẩm tiêu thụ (CPSC: Consumer Product Safety Commission). Chỉ sau 9 năm có CPSC, số tai nạn chấn thơng ở hộ gia đình đã giảm đợc hơn 2,5 lần. CPSC đã đa ra tiêu chuẩn cho hơn 10.000 sản phẩm tiêu thụ ở trong nớc. 171Hộp 7.1. Chấn thơng do thuốc ở Mỹ Năm 1937, một nhà bào chế thuốc tạo ra một dạng thuốc sulfa mới để bán mà ngời mua không cần theo đơn. Sản phẩm có tên là elixir sulfamilamid gồm bột sulfua hoà trong một dung môi thông thờng là diethylen glycol. Luật lệ lúc bấy giờ không yêu cầu phải kiểm tra độ an toàn. Tuy mới chỉ có 2000 pints (pints = 0, 47 lít) thuốc elixir sulfamilamid đợc sản xuất và chỉ có 93 pints thuốc đợc tiêu thụ nhng đã có 107 ngời bị chết do tác dụng phụ của dung môi. ở Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra trờng hợp gần 30 cháu nhỏ bị chết do dùng một loại bột phấn rôm có lẫn chất độc. Việc mua bán, sử dụng các loại thuốc diệt chuột nhập lậu từ Trung Quốc cũng gây ra những hậu quả tai hại. ở Bệnh viện Bạch Mai, riêng năm 1995 đã có 51 trờng hợp cấp cứu ngộ độc thuốc chuột, 5 trờng hợp là do trẻ em và ngời già ăn nhầm. Bệnh viện Nhi Trung ơng chỉ trong 3 tháng (1/1/1997 - 3/4/1997) đã phải cấp cứu 36 trờng hợp ngộ độc thuốc chuột, có 10 trờng hợp rất nặng và 2 trờng hợp tử vong. Cũng do dùng thuốc chuột Trung Quốc bừa bãi mà năm 1997 tại xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã có 500 con chó và 200 con mèo bi ngộ độc chết, thiệt hại lên tới 80 triệu đồng. Hội Bảo vệ ngời tiêu dùng đã đợc thành lập ở Việt Nam và ngày càng phát huy vai trò tích cực trong việc bảo vệ lợi ích chính đáng của ngời tiêu dùng trong nớc.
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2 LOẠI 3KG SƠN BĂNG COMPANY

BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2 LOẠI 3KG SƠN BĂNG COMPANY

>Thương hiệu uy tín lâu nămDịch vụ nhanh chóng, đảm bảoTay nghề kỹ thuật caoChế độ bảo hành dài hạnCó chứng từ kiểm định chất lượng CO-CQGiá cả cạnh tranh nhất theo thị trường(Có sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản theo yêu cầu khách hàng nếu số lượng đơn hàng trên 50bình)Sử dụng bình chữa cháy khí CO2 MT3.Khi có cháy xảy ra, di chuyển bình tới gần điểm cháy, giật chốt hãm.Chọn đầu hướng ngọn lửa, hướng loa phun vào càng gần gốc lửa càng tốt.Bóp (hay vặn) van để khí tự phun ra dập lửa.Bình chữa cháy khí CO2 có tác dụng chữa đám cháy thiết bị điện (điện hạ thế, trungthế và cao thế), cháy máy móc và cháy trong thể tích nhỏ.Bình chữa cháy khí CO2 MT3 tuy có giá thành khá cao so với bình chữa cháy bột vàcác thiết bị pccc khác, nhưng đây cũng là sản phẩm thu hút được một lượng kháchhàng cố định.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cấp biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy docx

CẤP BIÊN BẢN KIỂM TRA THI CÔNG VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY DOCX

Cấp biên bản kiểm tra thi công về phòng cháychữa cháy Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phòng cháy, chữa cháy Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Cảnh sát phòng cháychữa cháy thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Cảnh sát phòng cháychữa cháy thành phố Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Phòng Cảnh sát phòng cháychữa cháy quận, huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Lập biên bản kiểm tra thi công ngay sau khi hoàn thành kiểm tra thi công về phòng cháy chữa cháy Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Biên bản kiểm tra thi công Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Xem thêm

4 Đọc thêm

DỰ THẢO NỘI DUNG THÔNG TIN TRÊN MẠNG INTERNET VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN

DỰ THẢO NỘI DUNG THÔNG TIN TRÊN MẠNG INTERNET VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN

- Các cơ cở sở kinh doanh lưu trú trú và cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng từ 6 tầng trở xuống; sản xuất kinh doanh, sữa chữa công cụ hỗ trợ; trò chơi có thưởng cho người nước ngoài, casino; hoạt động in (trừ photocopy màu); kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh karaoke; xoa bóp(massage) phải có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháychữa cháy.- Các cơ sở kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháychữa cháy tại khu vực kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp. Trường hợp cơ sở kinh doanh thuê kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp thì có giấy tờ chứng minh việc thuê kho.d) Bản khai lý lịch ( mẫu ĐD1a, có dán ảnh và xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú), trong đó phải ghi rõ tình trạng tiền án, tiền sự; có hay không đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính hoặc đang trong giai đoạn bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hình sự, đang phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, bị phạt tù được hưởng án treo hoặc bị cấm hành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phải có bản khai nhân sự (mẫu ĐD1b, có dán 01 ảnh 4x6 mm), bản photocopy hộ chiếu, thẻ cư trú (xuất trình bản chính để đối chiếu).* Trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì chỉ cần có văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nộp bản sao hợp lệ tài liệu liên quan đến sự cần thiết phải cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ 1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp pháp theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định 72/2009/ NĐ-CP ngày 03/09/2009; Điều 4 Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ.2. Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật
Xem thêm

6 Đọc thêm

THỦ TỤC NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY docx

THỦ TỤC NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY DOCX

THỦ TỤC NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁYCHỮA CHÁYThành phần hồ sơ: + Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháychữa cháy và Biên bảnkiểm tra thi công về phòng cháychữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháyvà chữa cháy;+ Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công,kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kết cấuphòng cháychữa cháy;+ Văn bản, chứng chỉ kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháyđã lắp đặt trong công trình;+ Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu từng phần và tổng thể các hạng mục,hệ thống phòng cháychữa cháy;+ Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháychữa cháy và các hạng mụcliên quan đến phòng cháychữa cháy;+ Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thốngphòng cháychữa cháy của công trình, của phương tiện; + Văn bản nghiệm thu các hạng mục, hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liênquan đến phòng cháychữa cháy.Các văn bản và hồ sơ nêu trên phải có đủ dấu, chữ ký của chủ đầu tư, chủphương tiện, nhà thầu, đơn vị thiết kế, nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phảidịch ra tiếng Việt; riêng các bản vẽ hoàn công của hệ thống phòng cháy và chữacháy và của các hạng mục có liên quan đến phòng cháychữa cháy chỉ dịch ratiếng Việt những nội dung cơ bản theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát phòng cháy vàchữa cháy .Căn cứ pháp lý của việc thực hiện thủ tục hành chính: + Luật Phòng cháychữa cháy ngày 29/6/2001.+ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.+ Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công anhướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - 1 potx

THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - 1 POTX

TRANG 1 THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY KÍ HIỆU HÌNH VẼ DÙNG TRÊN SƠ ĐỒ PHÒNG CHÁY YÊU CẦU KĨ THUẬT Tiêu chuẩn này quy định những kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực t[r]

8 Đọc thêm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY XI MĂNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY XI MĂNG

đạt tiêu chuẩn cho phép.Trong bốn thông số ô nhiễm bụi, SO2, tiếng ồn đã tiến hành đo kiểm tra chỉ cónồng độ SO2 và NO2 là đạt tiêu chuẩn của môi trường. Riêng nồng độ NOx trongxưởng hàn cao do ảnh hưởng của khói hàn quẩn trong xưởng. Chất lượng khôngkhí trong và ngoài khu vực Công ty xi măng Hà Tiên 2 hiện nay bị ô nhiễm chủyếu do bụi và tiếng ồn. Nguyên nhân chính là chưa kiểm soát được lượng bụi thảira từ các nguồn khác nhau trong quá trình sản xuất. Việc xác định nguồn gốc vàđặc trưng các nguồn ô nhiễm để từ đó đề ra các phương án xử lý giảm thiểu ônhiễm là một trong những nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá tác động môitrường này.5)Hiện trạng chất lượng nước·Chất lượng nước mặtKết quả phân tích mẫu nước kinh Ba Hòn cho thấy: nhìn chung nước kênhtrong vùng dự án hiện bị ô nhiễm nhẹ do chất hữu cơ, riêng khu vực bến xuất nhậpcủa nhà máy COD lên tới 41 mg/l. Tuy nhiên nước bị nhiễm phèn khá nặng (pHthấp 3,3 - 3,6, SO42- khá cao 20 - 70 mg/l). Vào thời điểm khảo sát (tháng10.2006)nước ngọt, độ mặn khoảng 0,38 ppt - 0,42 ppt. Vào mùa khô tại đây có hiện tượngxâm nhập mặn, nước bị lợ nên không thể sử dụng cấp nước sinh hoạt. Hoạt độngbốc dỡ và giao thông thủy đã gây ô nhiễm nước về dầu mỡ trên kênh. Chỉ tiêu visinh khá cao (46000 MNP/100 ml) ở bến bốc dỡ cho thấy sự hiện diện của sinhhoạt tập trung tại bến. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho ôxy hòa tan trong nước khá thấp (4,4 - 4,6 mg/l).·
Xem thêm

59 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BƠm pentax

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BƠM PENTAX

B ỚC 4 : Kiểm tra tất cả các van góc chữa cháy tại tủ chữa cháy luôn đợc khoá kín trớc khi máy bơm đợc vận hành Khởi động máy bơm bằng nút ấn màu xanh, kiểm tra van khoá trên đờng ống đẩ[r]

1 Đọc thêm

BƠM EBARA

BƠM EBARA

B ỚC 4 : Kiểm tra tất cả các van góc chữa cháy tại tủ chữa cháy luôn đợc khoá kín trớc khi máy bơm đ-ợc vận hành Khởi động máy bơm bằng nút ấn màu xanh, kiểm tra van khoá trên đờng ống đ[r]

1 Đọc thêm

PHÂN TÍCH , ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG

kiện làm việc tốt cho công nhân trong thời gian làm việc.Đội phòng cháy chữa cháy có: 40 ngườiBình cứu hoả có: 90 người3.3. Đặc điểm về công nghệ và thiết bị của Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long.Sinh viên: Nguyễn Thị Dang Lớp: KDQT 46B13Báo cáo thực tập tổng hợp Chuyên ngành kinh doanh quốc tếNgay từ ngày đầu mới thành lập, công ty đã có một số máy móc thiết bị khá và được nhập chủ yếu từ các nước Nhật và Đài loan…Bảng 3: Thiết bị của công ty trong ngày đầu thành lậpTT Chủng loại Số lượng Xuất sứ1 Máy may công nghiệp 248 Đài loan2 Máy may công nghiệp 215 Nhật Bản3 Máy vắt sổ 5-7 kim 12 Nhật Bản4 Máy thùa khuy 14 Đài loan5 Máy bổ túi 4 Nhật bản6 Máy dò kim 1 Nhật bản7 Máy thêu 1 Đài loan8 Máy giặt sấy 5 Đài loantỏng số 500(Nguồn: Số liệu lấy từ phòng kỹ thuật công ty may Hưng Long năm 2001)Khi nền kinh tế có sự chuyển biến, thị trường hàng dệt may trở nên sôi động hơn, thì công ty đã nhanh chóng thay đổi hướng đi của mình là sản xuất, gia công phục vụ nhu cầu xuất khẩu là chính. Lúc này thiết bị của công ty được đầu tư lúc đầu đã lạc hậu không đủ tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu. Do vậy công ty đã tiến hành mua sắm, lắp đặt một số máy móc mới để thay thế dần máy móc cũ cho đến nay, công ty đã có một số máy móc khá lớn và hiện đại.Hiện nay thiết bị của công ty khá là hiện đại, và rất phù hợp với nhiệm vụ sản xuất của công ty. Theo tình hình phát triển của nền kinh tế quốc gia, khu vực và thế giới và
Xem thêm

36 Đọc thêm

KIỂM SOÁT CHÁY TRÊN TÀU

KIỂM SOÁT CHÁY TRÊN TÀU

Bảo đảm rằng các thiết bò chữa cháy ở tình trạng sẵn sàng sử dụng.Vò trí của nút báo động cháy gần nhất.Kiểm tra khu vực trước khi thực hiện công việc.Cảnh giới khu vực tối thiểu 1 giờ sau khi kết thúc công việc.CÁC QUY ĐỊNH CỦA SOLASTrích Chương II-2, phần A, quy đònh 2: Nguyên tắc cơ bảnChia tàu thành vùng thẳng đứng bằng các kết cấu ngăn chia và chòu nhiệt.Tách biệt buồng ở với các phần còn lại của tàu bằng các kết cấu ngăn chia và chòu nhiệt.Sử dụng hạn chế các vật liệu dễ cháy.Phát hiện cháy tại vùng phát sinh.Cô lập đám cháy và dập cháy tại khu vực phát sinh.Bảo vệ các phương tiện thoát thân hoặc các lối vào để chữa cháy.Tính sẵn sàng sử dụng của các phương tiện chữa cháy.Hạn chế tối thiểu khả năng bắt lửa của khí cháy thoát ra từ hàng hoá.HỆ THỐNG PHÁT HIỆN – BÁO ĐỘNG HOẢ HOẠNThiết bò phát hiện khói và lửa.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Cùng chủ đề