MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN":

THÂM HỤT NGÂN SÁCH, TIẾT KIỆM QUỐC GIA VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG Ở CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI: HƯỚNG TIẾP CẬN DỰA TRÊN DỮ LIỆU BẢNG GMM

THÂM HỤT NGÂN SÁCH, TIẾT KIỆM QUỐC GIA VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG Ở CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI: HƯỚNG TIẾP CẬN DỰA TRÊN DỮ LIỆU BẢNG GMM

Alem Hagos YallweĐại học Rome Tor-Vergata, khoa Kinh tế - LuậtRome, Italy. Email: alemhagos20032002@yahoo.comTÓM TẮT: Các mô hình tăng trưởng tân cổ điển cho rằng một nền kinh tế đạt đến sự ổn định vềcác mặt: công nghệ, tỷ lệ ngoại sinh tiết kiệm, tăng trưởng dân số và tiến bộ kỹ thuật kích thíchmức độ tăng trưởng cao hơn (Solow, 1956). Trái với lập luận tân cổ điển, mô hình tăng trưởngnội sinh cho rằng, chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tích lũy kiến thức,nghiên cứu và phát triển, đầu tư công, phát triển nguồn nhân lực, pháp luật và trật tự có thể tạo rasự tăng trưởng cả trong ngắn hạn và dài hạn. Hơn nữa, họ cho rằng tiến bộ kỹ thuật như là biếnnội sinh cho sự tăng trưởng (Barro, 1995). Nghiên cứu này phân tích những tác động của thâmhụt ngân sách lên sự tăng trưởng kinh tế bền vững và cung cấp bằng chứng thực nghiệm mới vềtác động của thâm hụt ngân sách lên tiết kiệm và tăng trưởng kinh tế bền vững dựa trên giả địnhcủa mô hình tăng trưởng nội sinh. Nhóm tác giả ước tính bằng cách sử dụng dạng rút gọn củaphương pháp GMM cho các dữ bảng giai đoạn 1990-2009 tại ba quốc gia mới nổi bao gồm:Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi.1. Giới thiệuPhúc lợi của các thế hệ kế tiếp được xác định bởi sự tăng trưởng kinh tế bền vững và chínhsách kinh tế vĩ mô hợp lý. Sự tăng trưởng kinh tế bền vững là yếu tố duy nhất và quan trọng nhấtđể thay đổi chất lượng sống của người dân. Chính phủ các nước, đặc biệt là ở các nước đang pháttriển xem tăng trưởng kinh tế như mục tiêu cơ bản và nỗ lực nhằm thay đổi cuộc sống của ngườidân. Một số quốc gia đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao được xem như mô hình mẫu chocác quốc gia đang phát triển khác đang tìm cách theo họ, gia tăng sự thịnh vượng và sự thânthiên giữa các quốc gia.2Cách chính phủ tài trợ chi phí của nó cũng quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Nếu nềnkinh tế tài trợ mạnh mẽ về thuế sẽ hạn chế việc khuyến khích đầu tư sản xuất và do đó có thể cảntrở sự phát triển. Thâm hụt tài chính thông qua vay nợ cũng ảnh hưởng đến quy mô của các
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ TÀI: “CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO GIẢN ĐƠN” uel doc

ĐỀ TÀI: “CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO GIẢN ĐƠN” UEL DOC

Ngày nay các hoạt động diễn ra trong nền kinh tế luôn chịu sự tác động lẫn nhau và chịu sự tác động của thị trường. Cùng với sự phát triển của máy tính và nhiều phần mềm ứng dụng, dự báo ngày càng trở nên quan trọng và trở thành bộ phận không thể thiếu trong các quyết định của tổ chức. Dự báo thực sự cần thiết và có vai trò to lớn trong nền kinh tế. Sau đây nhóm 7 sẽ trình bày về ba phương pháp dự báo các mô hình giản đơn nhất: các phương pháp dự báo thô, các phương pháp dự báo trung bình và các phương pháp dự báo san mũ. Bên cạnh đó chúng ta sẽ tìm hiểu, phân biệt và biết cách sử dụng mô hình dự báo nào cho phù hợp, cho dự báo tốt với chuỗi dữ liệu. 1. Lý do chọn đề tài: Sự phát triển của kinh tế Việt Nam đang đặt trong bối cảnh đầy biến động của nền kinh tế thế giới đã thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách kinh tế và quản trị kinh doanh phải quan tâm nhiều hơn đến việc phân tích dữ liệu và dự báo ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhu cầu phân tích, dự báo ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng bởi vì phân tích, dự báo tốt có thể hỗ trợ đáng kể cho việc hình thành chính sách, chiến lược, kế hoạch cũng như nhiều quyết định hàng ngày của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Chính vì thế, các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và nhà quản trị tương lai cần được trang bị một nền tảng kiến thức cơ bản về các phương pháp dự báo định lượng, các kỹ thuật phân tích thống kê, kỹ năng sử dụng các phần mềm dự báo, phân tích dữ liệu thông dụng…Ngoài ra, đối với sinh viên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính và quản trị, môn Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu càng có ý nghĩa thiết thực. Tóm lại, dự báo kinh tế giúp các nhà quản lý có một cái nhìn chắc chắn hơn về tương lai, về những rủi ro, những thay đổi có lợi và bất lợi đối với việc kinh doanh. Dựa vào cơ sở tương lai được dự báo đó, các nhà quản lý mới lập kế hoạch chiến lược kinh doanh và đưa ra trước những giải pháp giải quyết sự thay đổi của kinh tế trong tương lai. Chính nhờ vậy, dự báo kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng, là yếu tố ảnh hưởng đến sống còn đối với sự thành công của một tổ chức. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Dựa vào những tài liệu và những số liệu tìm được một cách chính xác và mới nhất ở thời điểm hiện tại, đồng thời sử dụng các mô hình dự báo và phần mềm kỹ thuật Crystal Ball để phân tích và đưa ra dự báo về sự biến động, thay đổi của những biến kinh tế chính xác nhất có thể. 3. Phạm vi nghiên cứu: • Sử dụng một số mô hình dự báo giản đơn để đưa ra dự báo kinh tế cho các doanh nghiệp trong các mô hình sau đây : Mô hình dự báo thô giản đơn. Mô hình dự báo thô điều chỉnh. Mô hình dự báo trung bình giản đơn. Mô hình dự báo trung bình di động. Mô hình dự báo trung bình di động kép. Mô hình dự báo san mũ giản đơn. Mô hình dự báo Holt. Mô hình dự báo Winters. • Sử dụng thông tin, dữ liệu phân tích có sẵn, đã được công bố. • Giai đoạn phân tích là khoảng thời gian ngắn và gần đây nhất. 4. Phương pháp nghiên cứu: Tổng quan lý thuyết. Thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu có sẵn từ các báo cáo thường niên, báo mạng. Đưa các cơ sở dữ liệu có sẵn vào chương trình Excel, dùng phần mềm Crystal Ball đưa ra kết quả. Dựa vào kết quả được đưa ra phân tích các mô hình giản đơn. Đưa ra ưu, nhược điểm và mô hình nào là tối ưu cho từng bộ cơ sở dữ liệu. 1. Khái niệm, ý nghĩa và vai trò của dự báo kinh tế 1.1 Khái niệm: Dự báo đã được hình thành từ những năm 60 của thế kỉ 20. Khoa học dự báo với tư cách là một ngành độc lập có phương pháp luận và phương pháp hệ riêng. Người ta thường nhấn mạnh rằng một phương pháp tiếp cận hiệu quả đối với dự báo là phần quan trọng trong hoạch định. Dự báo kinh tế giúp các nhà quản lý có một cái nhìn chắc chắn hơn về tương lai, về những rủi ro, những thay đổi có lợi và bất lợi đối với việc kinh doanh, và có ý nghĩa rất quan trọng. Tóm lại, trước một nền kinh tế Thế giới luôn liên tục thay đổi, không tuân theo một quy tắc nào nhưng các quyết định ảnh hưởng đến sống còn của tổ chức trong tương lai thì phải được thực hiện ngay hôm nay thì dĩ nhiên, dự báo kinh tế là luôn luôn cần thiết và đóng vai trò quan trọng nếu tổ chức muốn tồn tại và phát triển bền vững. 1.2 Ý nghĩa: Dùng để dự báo mức độ tương lai của hiện tượng, là một môn khoa học vừa là một môn nghệ thuật tiên đoán những ra trong tương lai, trên cơ sở phân tích khoa học thông qua các dữ liệu đã thu thập được qua đó giúp các nhà quản trị, kinh tế, doanh nghiệp đề ra các kế hoạch và quyết định cần thiết phục vụ cho sản xuất kinh doanh.đầu tư quảng bá… và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất,lao động nguyên vật liệu. Dự báo có độ chính xác cao sẽ cung cấp cơ sở tin cậy cho hoạch định chính sách cũng như xây dựng các chiến lược kinh doanh. Bên cạnh đó, cũng giảm bớt rủi ro cho doanh nghiệp cũng như nến kinh tế nói chung. Nhờ có dự báo các chính sách kinh tế, các kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế được xây dựng có cơ sở khoa học và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình dự báo thô: Mô hình dự báo thô thường được các doanh nghiệp mới thành lập sử dụng vì mô hình này chỉ yêu cầu sử dụng số lượng thông tin có sẵn gần nhất. Phương pháp dự báo thô gồm 2 mô hình : mô hình dự báo thô giản đơn và mô hình dự báo thô điều chỉnh. Mô hình dự báo thô giản đơn: Mô hình dự báo thô giản đơn nhất được biểu diễn như sau : Trong đó : Y ̂t+1 : giá trị dự báo ở giai đoạn t+1 Yt : giá trị thực tế ở giai đoạn t Ưu điểm : Dễ sử dụng ,đòi hỏi một lượng dữ liệu không quá lớn và dựa trên các thông tin sẵn có gần nhất nên mô hình được nhiều doanh nghiệp lựa chọn đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập.
Xem thêm

34 Đọc thêm

TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ11BẢN

TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ11BẢN

giữa tích tụ tư bản và tập trung tư bản cũng như vai trò củatích tụ và tập trung tư bản đối với sự phát triển của nền sảnxuất tư bản chủ nghĩa từ đó rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứutích tụ và tập trung tư bản đối với sự phát triển của kinh tế-xãhội nước ta.22Phần I :Định nghĩa của tích tụ tư bản và tập trung tư bản.Trong quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa, quy mô của tư bảncá biệt tăng lên thông qua quá trình tích tụ và tập trung tư bản.Tích tụ tư bản là sự tăng them quy mô của tư bản cá biệt bằngcách tư bản hóa giá trị thặng dư trong một xí nghiệp nào đó,nó là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản. Tích lũy tư bản xétvề mặt làm tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt là tích tụ cơbản.Tích tụ tư bản, một mặt là yêu cầu của tái sản xuất mở rộng, củasự ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mặt khác sự tăng lên của khốilượng giá trị thặng dư trong quá trình phát triển của sản xuấttư bản chủ nghĩa tạo khả năng hiện thực cho tích tụ tư bản.Tập trung tư bản là sự tăng them quy mô của tư bản cá biệt bằngcách hợp nhất những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội thànhmột tư bản cá biệt khác lớn hơn. Cạnh tranh và tín dụng lànhững đòn bẩy mạnh nhất thúc đẩy tập trung tư bản. Do cạnhtranh mà dẫn tới sự lien kết tự nguyện hay sáp nhập các tư bản
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tiểu luận lập trình mạng Xây dựng chương trình tư vấn tuyển sinh sử dụng socket.io

Tiểu luận lập trình mạng Xây dựng chương trình tư vấn tuyển sinh sử dụng socket.io

ĐỀ TÀI CÓ DEMO: AI CẦN LIÊN HỆ MÌNH ĐỂ LẤY CODE NHÉ :01263751380 A TÂN 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như chúng ta đã biết, ứng dụng công nghệ thông tin đã là một phần tất yếu trong thế giới hiện đại này. Do vậy, công nghệ thông tin hiện tại là một ngành khoa học rất phát triển và cực kỳ quan trọng vì nó được ứng dụng cho hầu hết các ngành quan trọng khác, có sự ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển kinh tế của mỗi Quốc gia. Hai lĩnh vực phổ biến và quan trọng nhất đó là phần cứng và phần mềm. Trong các ứng dụng về phần mềm, ứng dụng để giúp người sử dụng có thể truy cập từ xa , truy cập đồng thời cùng lúc và dữ liệu được tập trung , thuận tiện cho việc quản lý cũng như việc truy cập của tất cả mọi người.Môn “Lập trình mạng” mà chúng ta được học cũng không nằm ngoài mục đích đó. Trong môn này, ứng dụng ClientServer là được xem là quan quan trọng trong việc xây dựng chương trình hoàn chỉnh. Đề tài: “Tìm hiểu và sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình tư vấn và tuyển sinh cao đẳng, đại học theo mô hình Client – Server” cũng thực hiện theo mô hình ClientServer giúp cho người dùng có các thông tin cơ bản về kì thi. Mục tiêu của đề tài là giúp chúng em vận dụng các kiến thức đã được học ở môn lập trình mạng để xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh.Tuy nhiên với kiến thức còn nhiều hạn chế nên trong quá trình xây dựng và hoàn thành đề tài môn học này, chúng em còn mắc phải nhiều thiếu sót, hạn chế do vậy mong được sự chỉ bảo của thầy cô, cùng các bạn để đề tài được hoàn thiện về nội dung và hình thức.Chúng em xin chân thành cảm ơn.
Xem thêm

Đọc thêm

NUOI TRONG THUY SAN CD

NUOI TRONG THUY SAN CD

MỤC LỤC Trang BÀI MỞ ĐẦU Vị trí và tầm quan trọng của nghề nuôi thuỷ sản trong nền kinh tế quốc dân. Sơ lược lịch sử nghề nuôi thuỷ sản và khả năng phát triển ở nước ta và thế giới. Một số tiến bộ kỹ thuật đã được ứng dụng trong ngành nuôi thuỷ sản. CHƯƠNG I MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CÁC LOÀI THUỶ SẢN 1. Những đặc điểm tự nhiên phù hợp cho việc nuôi nuôi thuỷ sản 1.1. Địa hình ( đất, nền đáy ) 1.2. Các yếu tố thuỷ lý hoá 1.3. Các yếu tố thuỷ sinh 1.4. Khí tượng, thuỷ văn 2. Chu trình chuyển hoá vật chất và ảnh hưởng của hệ sinh thái tới môi trường nuôi thuỷ sản CHƯƠNG II ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỶ SẢN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 1. Thành phần đàn cá kinh tế ở Việt Nam 2. Đặc điểm sinh học của những đối tượng cá, tôm nuôi chủ yếu CHƯƠNG III KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG THUỶ SẢN 1. Kỹ thuật cho cá đẻ nhân tạo 2. Kỹ thuật ương cá giống 3. Kỹ thuật vận chuyển cá giống CHƯƠNG IV KỸ THUẬT NUÔI CÁ THỊT 1. Các hình thức nuôi cá thịt ở Việt Nam 2. Vấn đề thức ăn và phân bón trong nuôi cá thịt 3. Kỹ thuật nuôi cá ao 4. Kỹ thuật nuôi cá ruộng 5. Kỹ thuật nuôi cá lồng, bè 6. Quản lý và nuôi cá hồ chứa CHƯƠNG V PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THUỶ SẢN 1. Các khái niệm cơ bản về bệnh thuỷ sản 2. Các loại bệnh ở động vật thuỷ sản và biện pháp phòng trị 2.1. Bệnh do môi trường sống 2.2. Bệnh do vi khuẩn 2.3. Bệnh do thực vật ký sinh 2.4. Bệnh do động vật ký sinh 2.5. Bệnh dinh dưỡng 2.6. Bệnh vi rus 3. Các biện pháp phòng trừ địch hại CHƯƠNG VI CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THUỶ SẢN Ở VIỆT NAM 1. Nguồn lợi thuỷ sản nước ngọt 2. Nguồn lợi hải sản 3. Những hoạt động tích cực và tiêu cực của con người ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản 4. Các biện pháp chủ yếu nhằm ngăn chặn sự cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản, khôi phục và phát triển bền vững 5. Ðôi nét về công tác khôi phục và phát triển nguồn lợi thuỷ sản của nước ta TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

80 Đọc thêm

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG NGÀNH BƯU CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG NGÀNH BƯU CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020

1.Tính cấp thiết của đề tàiSo với nhiều ngành trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ thì ngành Bưu chính, Viễn thông có vai trò rất quan trọng trong kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, bởi sự phát triển của nó đã có những tác động sâu sắc và hỗ trợ đắc lực cho các ngành kinh tế kỹ thuật khác phát triển, ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống cho nhân dân và làm thay đổi cơ bản cách quản lý, tư duy trong học tập và làm việc của con người.Bưu chính Việt Nam đã gắn liền với Viễn thông hơn 60 năm, giữ vai trò quan trọng bảo đảm mạch máu thông tin liên lạc, góp phần tích cực làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc và thúc đẩy nhanh tiến trình đổi mới xây dựng lại đất nước. Nay chia tách khỏi Viễn thông cũng là lúc ngành Bưu chính phải đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực lớn. Đó là sự cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường, sự tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, nhu cầu của khách hàng về các loại hình dịch vụ bưu chính tăng nhanh do kinh tế phát triển. Trong lúc yếu tố độc quyền trong ngành Bưu chính đã không còn tồn tại nữa mà thay vào đó là sự gia tăng liên tục của các nhà khai thác cung cấp dịch vụ mới trong và ngoài nước. Điều này gây ra một sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, đặc biệt phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài có nhiều kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại, khả năng cung cấp dịch vụ đa dạng, chất lượng và kỹ năng tiếp thị tốt hơn.Tuy chất lượng các loại hình dịch vụ truyền thống đã có sự tiến bộ, giá dịch vụ tuy đã được giảm nhiều lần nhưng vẫn còn cao so với mức thu nhập của người dân, đặc biệt là cư dân nông thôn. Bưu chính của nước ta hiện nay vẫn đang sử dụng đội ngũ lao động thủ công, trang thiết bị còn nghèo nàn và chậm được đổi mới; các dịch vụ truyền thống đã không còn sức hấp dẫn nhiều đối với khách hàng, các dịch vụ mới, phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại thì phát triển chậm; sự khan hiếm về các nguồn lực của bưu chính là những khó khăn, bất cập lớn đối với ngành Bưu chính hiện nay.Để hỗ trợ cho ngành Bưu chính phát triển cũng như thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, đóng góp tích cực cho GDP và cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, năm 2002, Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X ban hành, tạo ra một hành lang pháp lý cơ bản cho thị trường bưu chính ổn định và phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau được tham gia kinh doanh dịch vụ bưu chính trong môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch. Đảng và Nhà nước tađã khẳng định, cần phải có những cơ chế quản lý thích hợp để giúp ngành Bưu chính phát triển nhanh, chiếm lĩnh và đứng vững trên thị trường trong nước, đồng thời chủ động vươn ra hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế. Từ đó, nhiều văn bản pháp lý đã được ban hành như: Luật bưu chính số 492010QH12 ngày 1762010; Chiến lược phát triển Bưu chính, Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 1582001QĐTTg ngày 28102001 của Thủ tướng Chính phủ; Chiến lược phát triển công nghiệp Bưu chính, Viễn thông đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 6261998QĐTCBĐ ngày 5101998 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện.Thành phố Hà Nội là Thủ đô của nước CHXHCN Việt Nam, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của cả nước. Nơi đây tập trung nhiều cơ quan đầu não của cả nước như các Bộ, ban ngành, các cơ quan trung ương, các trường đại học lớn và các doanh nghiệp kinh tế quan trọng. Vì thế đòi hỏi phải tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển Hà Nội thành thủ đô văn minh, hiện đại. Qua tìm hiểu nghiên cứu thực trạng về quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng ngành Bưu chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội chúng ta thấy còn nhiều vấn đề phải bàn. Được sự phân công của Khoa Kế hoạch và Phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, tôi xin được nghiên cứu đề tài “Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng ngành Bưu chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020”
Xem thêm

64 Đọc thêm

KINH TẾ VĨ MÔ - TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

KINH TẾ VĨ MÔ - TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Để giải thích nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế các nhà kinh tế học dùng các mô hình kinh tế. Mô hình David Ricardo (1772-1823) với luận điểm cơ bản là đất đai sản xuất nông nghiệp (R, Resources) là nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế. Nhưng đất sản xuất lại có giới hạn do đó người sản xuất phải mở rộng diện tích trên đất xấu hơn để sản xuất, lợi nhuận của chủ đất thu được ngày càng giảm dẫn đến chí phí sản xuất lương thực, thực phẩm cao, giá bán hàng hóa nông phẩm tăng, tiền lương danh nghĩa tăng và lợi nhuận của nhà tư bản công nghiệp giảm. Mà lợi nhuận là nguồn tích lũy để mở rộng đầu tư dẫn đến tăng trưởng. Như vậy, do giới hạn đất nông nghiệp dẫn đến xu hướng giảm lợi nhuận của cả người sản xuất nông nghiệp và công nghiệp và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Nhưng thực tế mức tăng trưởng ngày càng tăng cho thấy mô hình này không giải thích được nguồn gốc của tăng trưởng. Mô hình hai khu vực tăng trưởng kinh tế dựa vào sự tăng trưởng hai khu vực nông nghiệp và công nhiệp trong đó chú trọng yếu tố chính là lao động (L labor), yếu tố tăng năng suất do đầu tư và khoa học kỹ thuật tác động lên hai khu vực kinh tế. Tiêu biểu cho mô hình hai khu vực là mô hình Lewis, Tân cổ điển và Harry T. Oshima. Mô hình Harrod-Domar nguồn gốc tăng trưởng kinh tế là do lượng vốn (yếu tố K, capital) đưa vào sản xuất tăng lên. Mô hình Robert Solow (1956) với luận điểm cơ bản là việc tăng vốn sản xuất chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn mà không ảnh hưởng trong dài hạn, tăng trưởng sẽ đạt trạng thái dừng. Một nền kinh tế có mức tiết kiệm cao hơn sẽ có mức sản lượng cao hơn không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn (tăng trưởng kinh tế bằng không (0)). Mô hình Kaldor tăng trưởng kinh tế phụ thuộc phát triển kỹ thuật hoặc trình độ công nghệ. Mô hình Sung Sang Parknguồn gốc tăng trưởng là tăng cường vốn đầu tư quốc gia cho đầu tư con người. Mô hình Tân cổ điển nguồn gốc của tăng trưởng tùy thuộc vào cách thức kết hợp hai yếu tố đầu vào vốn(K) và lao động (L). Trước Keynes, kinh tế học cổ điển và tân cổ điển không phân biệt rành mạch tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế. Hơn nữa, ngoại trừ Schumpeter, các trường phái trên đều không coi trọng vai trò của tiến bộ kỹ thuật đối với tăng trưởng kinh tế. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của kinh tế học vĩ mô Keynes tiêu biểu là mô hình Harrod-Domar. Mô hình này dựa trên hai giả thiết căn bản: (1) giá cả cứng nhắc, và (2) nền kinh tế không nhất thiết ở tình trạng toàn dụng lao động. Nguồn gốc tăng trưởng kinh tế là do lượng vốn (yếu tố K, capital) đưa vào sản xuất tăng lên. Từ đó, họ suy luận ra được rằng một khi nền kinh tế đang ở trạng thái tăng trưởng cân bằng mà chuyển sang trạng thái tăng trưởng không cân bằng thì sẽ càng ngày càng không cân bằng (mất ổn định kinh tế). Trong khi đó, lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển xây dựng mô hình của mình dựa trên hệ giả thiết mà hai giả thiết căn bản là: (1) giá cả linh hoạt, và (2) nền kinh tế ở trạng thái toàn dụng lao động. Mô hình tăng trưởng kinh tế của họ cho thấy, khi nền kinh tế đang ở trạng thái tăng trưởng cân bằng mà chuyển sang trạng thái tăng trưởng không cân bằng thì đó chỉ là nhất thời, và nó sẽ mau chóng trở về trạng thái cân bằng.
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH NQ XII

BÀI THU HOẠCH NQ XII

Phần 1: Về những vấn đề cơ bản, điểm mới trong các chuyên đề đã được học tập, quán triệt tại hội nghị A. VỀ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ Tăng trưởng kinh tế là một nội dung kinh tế cốt lõi của phát triển kinh tế. Đối với mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế là một chủ trương lớn, quan trọng xuyên suốt từ Đại hội XI của Đảng. Đặc trưng của mô hình tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng là: Tổng sản phẩm trong nước tăng nhờ huy động ngày càng nhiều các yếu tố sản xuất như vốn tài chính, đất đai, tài nguyên được khai thác thêm và lao động vào các lĩnh vực sản xuất. Tăng trưởng theo chiều rộng bị giới hạn bởi quy mô các nguồn lực đầu vào, trong khi đó năng suất lao động không tăng hoặc tăng không đáng kể. Đặc trưng quan trọng nhất của mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều sâu là: Tăng trưởng kinh tế dựa chủ yếu vào tăng năng xuất lao động nhờ lực lượng lao động được đào tạo, có tay nghề cao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Vai trò năng suất các nhân tố tổng hợp của tất cả các yếu tố sản xuất có ý nghĩa to lớn, chủ yếu, quyết định đối với tăng trưởng kinh tế. Trong tăng trưởng theo chiều sâu, độ gia tăng nhiều hơn tổng phần tăng của các yếu tố sản xuất đầu vào, do áp dụng ngày càng nhiều các tiến bộ khoa học công nghệ, tri thức quản lý kinh doanh, vốn và tài nguyền được sử dụng hiệu quả hơn và trình độ lao động ngày càng cao nhờ đẩy mạnh giáo dục và đào tạo. Đối với mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế còn quan hệ chặt chẽ. Muốn đổi mới mô hình tăng trưởng, phải thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế; muốn cơ cấu lại nền kinh tế đúng hướng và đạt hiệu quả, phải thực hiện gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng. Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, văn kiện Đại hội XII đã có những phát triển mới rõ rệt, nêu rõ hơn định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.
Xem thêm

15 Đọc thêm

BÁO CÁO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ LAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÚI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI

BÁO CÁO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ LAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÚI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI

BÁO CÁO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ LAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÚI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃIBÁO CÁO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ LAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÚI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃIBÁO CÁO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ LAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÚI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃIBÁO CÁO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ LAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÚI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃIBÁO CÁO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ LAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÚI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃIBÁO CÁO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ LAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÚI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃIBÁO CÁO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ LAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÚI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI4 Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 12009 đến tháng 122010)5 Tổ chức chủ trì thực hiện Dự án:Tên tổ chức: Trạm Khuyến nông huyện Ba TơĐịa chỉ: Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng NgãiĐiện thoại: 055.3863.210; 055.3891.3956 Chủ nhiệm Dự án:Họ và tên: Nguyễn Thanh LụcHọc hàm, học vị: Bác sỹ Thú yChức vụ: Phó Trưởng Trạm Khuyến nông Ba TơĐịa chỉ cơ quan: Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng NgãiĐiện thoại: 055.3863.210; 055.3891.3957 Cơ quan chủ trì chuyển giao công nghệ và phối hợp thực hiện:7.1 Cơ quan chuyển giao công nghệ:Trung tâm KHCN phát triển đô thị và nông thôn (RUDTESC)Địa chỉ: 1806, Tầng 18, Thành Công Tower, 25 Láng Hạ, Ba Đình, Hà NộiĐiện thoại: 04.35147910; Fax: 04.351478377.2 Cơ quan phối hợp thực hiện:Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn TâyĐịa chỉ: Phường Xuân Khanh – Thành phố Sơn Tây tỉnh Hà TâyĐiện thoại: 034.338383418 Căn cứ lập, thực hiện và báo cáo tổng kết dự án: Quyết định số 972QĐBKHCN ngày 0262008 của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục các dự án uỷ quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình “ Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010 ” để hỗ trợ kinh phí thực hiện từ năm 2009; Quyết định số 790QĐUBND ngày 1552008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Về việc phê duyệt danh mục Dự án thuộc chương trình nông thôn và miền núi giai đoạn 20062010 triển khai thực hiện mới năm 2009. Quyết định số 1049QĐUBND ngày 2662008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. về việc phê duyệt kinh phí, cơ quan chủ trì, cơ quan chuyển giao công nghệ và thời gian thực hiện của dự án ủy quyền địa phương quản lý thuộc chương trình “ xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến 2010”bắt đầu thực hiện năm 2009. Công văn số 251SKHCN, ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh quy mô đầu tư và thủ tục thực hiện mua sắm giống dê cái địa phương phục vụ dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi. Quyết định 1003QĐUBND ngày 18 tháng 9 năm 2009 của UBND huyện Ba Tơ về việc điều chỉnh Quyết định 122QĐUBND ngày 26 tháng 2 năm 2009 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Hợp đồng số: NTMN.DA.ĐP. 01 ngày 0112009 đã ký giữa sở Khoa học và công nghệ và Trạm Khuyến nông Huyện Ba Tơ. Thực hiện dự án thuộc chương trình “ Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010”. Hợp đồng số 01HĐKT ngày 12012009 đã ký kết giữa Trạm Khuyến nông Huyện Ba Tơ và Trung tâm Khoa học công nghệ phát triển đô thị và nông thôn, Thành phố Hà Nội về việc chuyển giao khoa học công nghệ, cung ứng giống dê, giống cỏ,đào tạo tập huấn, kiểm tra hướng dẫn kỹ thuật.Thông tư số 102010TTBKHCN, ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ khoa học công nghệ hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 20042010II Mục tiêu của dự án:1 Mục tiêu tổng quát:Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chăn nuôi dê (đực Bách Thảo x cái địa phương) lai lấy thịt phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi, góp phần tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo cho nông dân.2 Mục tiêu cụ thể: Xây dựng được mô hình nuôi dê lai bán thâm canh đạt hiệu quả kinh tế cao. Sau 2 năm thực hiện tạo ra 650 con dê lai, khối lượng dê lúc 78 tháng đạt 2123kgcon, 1 cái sinh sản cho 35 kg dê thịt năm. Xây dựng được hệ thống cây thức ăn quy mô 5 ha, cung cấp thức ăn thô xanh cho dê. Năng suất chất xanh trung bình của cây hoà thảo đạt 70 tấnhanăm; cây cao đạm 40 tấnhanăm. Đánh giá hiệu quả của các mô hình đã được xây dựng. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chăn nuôi dê lai lấy thịt, giống dê lai có hiệu quả cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi, góp phần tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo cho nông dân.III Nội dung của dự án: Điều tra khảo sát hiện trạng chăn nuôi dê tại vùng dự án được triển khai. Tập huấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ chăn nuôi dê và trồng cây thức ăn. Xây dựng mô hình chăn nuôi dê lai theo phương thức bán thâm canh. Xây dựng mô hình trồng cây thức ăn cho dê. Xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm.IV Sản phẩm và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chất lượng qui mô của sản phẩm theo hợp đồng và thuyết minh dự án đã được phê duyệt:Bảng 1: Danh mục sản phẩm khoa học và công nghệSố TTTên sản phẩmSố lượngCác chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu và quy môGhi chú1Mô hình chăn nuôi dê lai theo phương thức bán thâm canh quy mô 275 con25 hộ dânQuy mô 275 con; Khối lượng dê 78 tháng tuổi đạt 2123 kgcon; dê cái cho sinh sản 35kg thịt dênămMô hình trồng cây thức ăn cho dê5 haNăng suất chất xanh cây hoà thảo đạt 70 tấnhanăm; cây họ đậu 40 tấnhanăm
Xem thêm

21 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ HỘ KHẨU CẤP PHƯỜNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ HỘ KHẨU CẤP PHƯỜNG

Ngày nay công nghệ thông tin (CNTT) là ngành khoa học đã nhanh chóng khẳng định vị trí của mình với những tính ưu việt mà không ai có thể phủ nhận được. Từ những năm cuối thế kỷ 20, CNTT ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và ứng dụng hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội.Trong công cuộc đổi mới đất nước, cùng với các lĩnh vực khác, ngành Giáo dục và đào tạo đã và đang từng bước áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật của CNTT và ngành. Những phần mền quản lý, những phần mền hỗ trợ sự dạy và học với sự trợ giúp của máy tính đã và đang phát huy hết tác dụng góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục nước nhà. Đặc biệt là trong công tác quản lý tin học lam giảm nhẹ sức lực của người quản lý tin học và thuận tiện hơn rất nhiều so với thực hiện công việc quản lý đặc biệt là thu hẹp không gian lưu trữ, tránh được thất lạc dữ liệu từng bước tự động hóa và cụ thể hóa lượng thông tin theo yêu cầu của người quản lý, có thể tìm kiếm, tra cứu thông tin nhanh một cách đầy đủ và chính xác hơn.Hiện nay việc quản lý nhân khẩu ở địa phương là một trong những vấn đề gây ra nhiều khó khăn, cản trở đối với cả cơ quan chức năng và cuộc sống của người dân, thậm chí đến cả sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Mô hình quản lý hộ khẩu, nhân khẩu hiện tại không còn phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và xã hội hiện nay. Một trong những vấn đề gặp phải đó là vấn đề quản lý theo số hộ khẩu và kèm theo quá nhiều giấy tờ gây rắc rối, khó quản lý. Điều này cấp thiết phải được thay thế bằng một hình thức quản lý khác hợp lý và hiệu quả hơn.Với đề tài này em mong muốn xây dựng được một hệ thống quản lý hộ khẩu cấp phường một cách thật hiệu quả. Chương trình Quản lý hộ khẩu cấp phường này được viết dưới dạng một phần mềm tin học dùng để ứng dụng trong một phường, xã.Chương trình Quản lý hộ khẩu cấp phường có các chức năng được phân cấp rõ ràng theo từng cấp để bất cứ ai làm công tác quản lý cũng có thể sử dụng được, có phần Help để giúp cho người sử dụng có thể tra cứu bất cứ lúc nào. Mặt khác, chương trình còn cho phép người sử dụng quản trị hệ thống mạnh, tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chính xác. Song bên cạnh đó vì thời gian có hạn nên chương trình này của em còn chứa đựng rất nhiều hạn chế mà em chưa có thời gian khắc phục. Nhờ sự tận tâm theo sát hướng dẫn của thầy Trần Văn Lộc, trong bước đầu em đã nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học để xây dựng được chương trình quản lý đáp ứng tương đối một số các yêu cầu đặt ra như trên. Tuy nhiên, do kiến thức còn hạn chế nên chương trình chắc chắn không tránh khỏi các thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả các thầy cô và các bạn để có thể từng bước xây dựng chương trình ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Trần Văn Lộc và các thầy cô giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin đã giúp em hoàn thành đồ án này.
Xem thêm

113 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG GIỐNG NHÃN PHM-99-1-1 TRỒNG TẠI HUYỆN KHOÁI CHÂU, HƯNG YÊN

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG GIỐNG NHÃN PHM-99-1-1 TRỒNG TẠI HUYỆN KHOÁI CHÂU, HƯNG YÊN

7Khi phun chất điều hoà sinh trưởng và phân bón lá không những thúcđẩy nhanh quá trình sinh trưởng phát triển của cây mà còn làm giảm nhanhquá trình hình thành tầng rời, đảm bảo cho sự vận chuyển chất vào nuôi quảnên làm giảm tỷ lệ rụng quả.2.1.1.4. Cơ sở khoa học của việc sử dụng phân bón láCây trồng hấp thu dinh dưỡng nuôi cây phần lớn qua bộ rễ để nuôi cây,nhưng trong đất hàm lượng cung cấp cho cây không đủ, đặc biệt là các yếu tố vilượng trong đất rất ít và lá có thể hấp thu một phần khoáng qua tầng cutin và tếbào khí khổng. Lượng chất khoáng vào lá phụ thuộc vào tốc độ khô của dungdịch, khả năng tan của muối, tốc độ xâm nhập của ion. Mặc dù hàm lượng khônglớn nhưng có vai trò rất quan trọng, thiếu nó có thể thay đổi toàn bộ hoạt độngsống của cây. Khi yếu tố vi lượng kết hợp với chất hữu cơ đặc biệt là protein thìhoạt tính sinh học tăng rất nhiều lần so với dạng tự do. Các nguyên tố vi lượng làthành phần của nhiều enzym, tham gia tổng hợp nên các phyto hoormon, tănghoạt tính các vitamin, tham gia vào quá trình quang hợp và sự trao đổi chất, thúcđẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật [16].Nghiên cứu cải tiến các phương pháp bón phân bằng cách phun phânlên lá để lá trực tiếp hấp thu chất dinh dưỡng qua các lỗ khí khổng đã đượcthực hiện nhiều năm trên nhiều loại cây trồng. Tác dụng của phân bón qua lácung cấp nhanh và kịp thời các các chất dinh dưỡng đa lượng, vi lượng cầnthiết cho quá trình sinh trưởng sinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực của cây,đặc biệt là thời kỳ cây sinh trưởng mạnh, cần tập trung dinh dưỡng để tạo hoa,nuôi quả. Dùng phân bón lá cho nhãn tốn rất ít về số lượng mà lại hiệu quảcao, năng lượng trong quá trình vận chuyển lại được tiết kiệm đến mức tối đa,nhờ vậy có thể dùng trên đất xấu, đất mặn, đất nghèo dinh dưỡng, có khảnăng giữ nước, giữ phân kém. Phun phân bón lá cho từng thời gian bị hạn cóthể giúp cây tăng khả năng chống chịu, duy trì các hoạt động sinh lý cho cây
Xem thêm

96 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG: QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG

ĐỀ CƯƠNG: QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG

người theo năm đạt khoảng 9.560 m3/người, thấp hơn chuẩn 10.000m3/người/năm của quốc gia có tài nguyên nước ở mức trung bình theo quanđiểm của Hiệp hội Nước quốc tế (IWRA).Đặc biệt, trong trường hợp các quốc gia thượng nguồn không có sự chia sẻcông bằng và sử dụng hợp lý nguồn nước trên các dòng sông liên quốc gia, thìViệt Nam chắc chắn sẽ phải đối mặt với nguy cơ khan hiếm nước, có khả năngsẽ xảy ra khủng hoảng nước, đe dọa đến sự phát triển ổn định về kinh tế, xã hộivà an ninh lương thực.Câu 8: Hãy nêu khái niệm QL cung cấp nước và nêu ví dụ cụ thể?Hãy nêu những lựa chọn cho quản lý cung cấp nước ?- Hãy nêu khái niệm QL cung cấp nước và nêu ví dụ cụ thể?55Cung cấp nước là quá trình lấy và trữ nước từ nguồnvà dẫn đến khu vực sử dụngcho người dùng.VD: Nước từ hồ chứa và đập dâng theohệ thống kênh mương dẫn đến khu tưới.Quản lý cung cấp nước: Quản lý các hệ thống khai thác và sử dụng nguồn nước đểcung cấp cho người dùng.Việc quản lý dựa trên lượng nước đã có thực tế của hệ thống tiến hành phân chia vàcung cấp cho các ngành sử dụngTrường hợp nguồn nước không đủ dùng, người quản lý phải dựa trên các nguyên tắcưu tiên đã được thông qua để lập kế hoạch và vận hành hệ thống.Quản lý cung cấp: Bất cứ biện pháp hoặc hành động nhằm làm tăng khả năng có sẵncủa nguồn nước hoặc của hệ thống cấp nước để cung cấp nước cho các nhu cầu.- Hãy nêu những lựa chọn cho quản lý cung cấp nước?
Xem thêm

17 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ báo chí học chuyên ngành báo chí truyền hình các tỉnh đồng bằng sông cửu long với việc tuyên truyền chính sách dân tộc cho đồng bào khmer hiện nay

LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC CHUYÊN NGÀNH BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VỚI VIỆC TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CHO ĐỒNG BÀO KHMER HIỆN NAY

1. Lý do chọn đề tàiTrong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI, Đại hội đổi mới, Đảng ta đã khẳng định: Sự phát triển mọi mặt của từng dân tộc đi liền với sự củng cố, phát triển của cộng đồng các dân tộc trên đất nước ta. Sự tăng cường tính cộng đồng, tính thống nhất là một quá trình hợp quy luật, nhưng tính cộng đồng, tính thống nhất không mâu thuẫn, không bài trừ tính đa dạng, tính độc đáo trong bản sắc của mỗi dân tộc 24, tr.98.Báo chí nói chung, truyền hình nói riêng đã giúp đồng bào dân tộc tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước ứng dụng vào các mô hình sản xuất, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt,…;nâng cao kiến thức cho bà con dân tộc Khmer trong việc chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình; có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường... từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, báo chí đã tập trung cổ vũ, vận động, hướng dẫn đồng bào các dân tộc biết quý trọng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc, trong xây dựng đời sống văn hoá mới, xây dựng bản làng, phum sóc và gia đình văn hoá; giới thiệu, phản ánh về đời sống văn hoá đa dạng, phong phú của các dân tộc trên mọi miền đất nước và tinh hoa văn hoá của nhân loại như: các lễ hội truyền thống, hương ước cộng đồng, phong tục tập quán, trang phục dân tộc, các làn điệu dân ca… qua đó nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Đồng thời, giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc; giữ gìn, phát huy, tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống.
Xem thêm

115 Đọc thêm

NGHIÊU CỨU VÀ PHÂN TÍCH TÍNH TẤT YẾU CỦA QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA CỦA TẬP ĐOÀN LG

NGHIÊU CỨU VÀ PHÂN TÍCH TÍNH TẤT YẾU CỦA QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA CỦA TẬP ĐOÀN LG

Electronics đã tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp điện tử Hàn Quốchơn bốn thập kỷ qua. Công ty LG Electronics tập trung phát triển những mặt hàngđiện tử được phân làm ba nhóm: máy tính, thiết bị gia dụng, thông tin đa phương tiện.6Chiến lược sản phẩm mới của LG Electronics là tập trung vào kĩ thuật số vàcác thiết bị trình chiếu mang tính đặc trưng nói chung, đây được coi là nhóm sản phẩmchính của công ty. LG Electronics dễ được nhận biết qua công nghệ ưu việt trongtruyền hình số (Digital Television) và việc phân loại các nguồn, kênh một cách chínhxác nhằm đạt tới sự tăng trưởng và vị trí hàng đầu. Trải qua suốt chặng đường lịch sửcủa mình, LG Eletronics đang làm nên những bước tiến lớn đẻ thực sự trở thành“Công ty lớn mạnh nhất toàn cầu” ở thế kỷ 21.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực hoạt động của công tyCông ty là một doanh nghiệp liên doanh được cấp giấy phép thành lập và thựchiện các chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng giấy phép kinh doanh.+ Công ty chuyên về sản xuất lắp ráp điều hoà nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt mangnhãn hiệu LG.+ Nỗ lực xuất khẩu các sản phẩm trên khả năng cạnh tranh về giá và chất lượngcủa các sản phẩm ra thị trường nước ngoài.+ Sửa chữa, bảo hành và bảo dưỡng các sản phẩm trên toàn lãnh thổ Việt Nam(kể cả các sản phẩm nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước).+ Nhập khẩu các nguyên liệu thô và các nguyên liệu phụ trợ, các phụ tùng thaythế, các thiết bị, máy móc, khuôn mẫu và các thiết bị khác để sử dụng cho việc sảnxuất các sản phẩm, để thực hiện và hoạt động dự án.2. Tính tất yếu của Quản trị đa quốc gia với Công ty LGCác nhóm làm việc bao gồm các thành viên đến từ những quốc gia, lãnh thổkhác nhau thường đòi hỏi nhà quản lý phải có những kỹ năng đặc thù. Nhóm làm việcđa văn hoá thường gây ra những vấn đề tiến thoái lưỡng nan trong quản lý. Sự khácbiệt về văn hoá luôn tiềm ẩn nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc chung, nhưng
Xem thêm

27 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ SỨC CHỨA LAC TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ SỨC CHỨA LAC TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Tóm tắt luận văn thạc sĩ bước đầu ứng dụng mô hình quản lý sức chứa LAC trong phát triển du lịch tại vườn quốc gia cúc phương Tóm tắt luận văn thạc sĩ bước đầu ứng dụng mô hình quản lý sức chứa LAC trong phát triển du lịch tại vườn quốc gia cúc phương Tóm tắt luận văn thạc sĩ bước đầu ứng dụng mô hình quản lý sức chứa LAC trong phát triển du lịch tại vườn quốc gia cúc phương Tóm tắt luận văn thạc sĩ bước đầu ứng dụng mô hình quản lý sức chứa LAC trong phát triển du lịch tại vườn quốc gia cúc phương Tóm tắt luận văn thạc sĩ bước đầu ứng dụng mô hình quản lý sức chứa LAC trong phát triển du lịch tại vườn quốc gia cúc phương Tóm tắt luận văn thạc sĩ bước đầu ứng dụng mô hình quản lý sức chứa LAC trong phát triển du lịch tại vườn quốc gia cúc phương
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÁO CÁO ĐỒ ÁN XỬ LÝ TIN 2015

BÁO CÁO ĐỒ ÁN XỬ LÝ TIN 2015

Ngày nay,khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vũ bão,con người bước vào một thời đại mớithời đại mà mỗi giờ,mỗi phút,thậm chí là mỗi giây trôi qua lại xuất hiện những phát minh,tiến bộ khoa họckỹ thuật. Công nghệ mới xuất hiện liên tục,từ đó những thành tựu khoa họckỹ thuật được áp dụng vào đời sống thực tiễn.Nhờ vậy,con người ngày càng tận hưởng cuộc sống một cách tiện nghi và thoải mái hơn.Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy thiết bị công nghệ hiện diện ở mọi nơi,trong mọi lĩnh vực. Ở khắp mọi nơi trên trái đất,hàng ngàn viện nghiên cứu,trung tâm với hàng triệu kỹ sư vẫn đang miệt mài nghiên cứu để đóng góp cho nhân loại nhữn cải tiến,tìm tòi ra những kỹ thuật mới,phục vụ cuộc sống.Có thể nói,sức mạnh về khoa học –kỹ thuật chính là sức mạnh ghê gớm nhất,nó có thể chi phối các mặt khác như quân sự,kinh tế….thể hiện vị thế,vai trò của một quốc gia trên trường quốc tế. Ở Việt Nam,không nằm ngoài xu thế của thời đại,các nhà nghiên cứu,các kỹ sư đặc biệt là thế hệ trẻ,các bạn sinh viên vẫn tích cực,say mê nghiên cứu khoa học để tìm ra những kỹ thuật mới,trao đổi,học hỏi và tiếp thu những công nghệ mới trên thế giới để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóahiện đại hóa đất nước. Để phát triển những công nghệ mới thì trước hết phải nắm chắc và hiểu rõ những vấn đề cơ bản trong mỗi lĩnh vực,mục tiêu là để làm rõ một số yếu tố chủ yếu,cơ bản nhất để có thể phát triển kỹ thuật,sản phẩm mới hơn,hiện đại hơn trong tương lai.Chính vì vậy chúng em đã chọn đề tài “MẠCH BÁO TRỘM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SMS TRONG MẠNG GSM”. Mục đích của đề tài là ứng dụng mạch adruino kết hợp kết hợp với sử dụng module GSMGPRS SIM900 của hãng SIMCOM thiết kế hệ thống cảnh báo chống trộm.Đây là đề tài có tính ứng dụng cao ngoài thực tế.Hệ thống có thể được sử dụng cho các hộ gia đình hay ở các quy mô lớn hơn là các nhà kho,ngân hàng…nơi mà cần hệ thống bảo mật tốt mỗi ngày.Ngoài ra,hệ thống này là giải pháp tốt cho các thiết bị cần bảo mật ở các công ty,bệnh viện,công ty hành chính,cơ quan Thuế Hải quan,các công ty bảo hiểm,ngân hàng và chứng khoán,các trung tâm dịch vụ,bến xe,nhà ga.Dưới sự kiểm soát của hệ thống này,quá trình bảo mật sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn.
Xem thêm

36 Đọc thêm

Giao trinh autodesk inventor 2014

GIAO TRINH AUTODESK INVENTOR 2014

Trong giai đoạn hiện nay, hàng loạt các phần mềm thiết kế ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí đã xuất hiện và phát triển rộng rãi trong cả nước cũng như trên thế giới. Sự ra đời của chúng giúp cho khâu thiết kế các bản kỹ thuật như: Bản vẽ lắp, bản vẽ chế tạo…. trở nên dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn. Ngoài ra, chúng còn giúp cho việc mô phỏng các mô hình thật của sản phẩm trở nên trực quan và sinh động, góp phần nâng cao chất lượng cho quá trình dạy học ngành cơ khí nói chung và các ngành kỹ thuật khác nói riêng. Những năm gần đây, các phần mềm của hãng Autodesk như: Autocad, Inventor đã phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự cập nhật nhanh chóng các kỹ thuật hiện đại đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng và không ngừng phát triển của công tác thiết kế.
Xem thêm

209 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH MARKETING LÂM SẢN

CHÍNH SÁCH MARKETING LÂM SẢN

Trong những năm gần đây tình hình khai thác, buôn bán, sử dụng lâm sản của nước ta đang ngày càng phát triển cùng với công tác bảo vệ rừng. Tuy nhiên, ngành lâm nghiệp vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề như sản xuất còn lạc hậu; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế; trình độ của người dân còn thấp... nên nước ta chưa thể tận dụng được hết nguồn lực tài nguyên đáng quý này một cách khoa học, hiệu quả.

10 Đọc thêm

Đánh giá hoạt động điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 20142015

Đánh giá hoạt động điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 20142015

Trong điều kiện nền kinh tế thế giới ngày nay, khi mà quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa đã trở thành một trong những xu thế phát triển chủ yếu của quan hệ kinh tế quốc tế hiện đại. Những tiến bộ nhanh chóng về khoa học kỹ thuật cùng với vai trò ngày càng tăng của các công ty đa quốc gia đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyên môn hóa cao độ. Trong bối cảnh đó việc quản lý nền kinh tế một nước không thể quyết định một cách biệt lập, và Việt Nam không phải là một ngoại lệ.
Xem thêm

Đọc thêm

Tổng quan về mạ kim loại Tiểu luận môn học

TỔNG QUAN VỀ MẠ KIM LOẠI TIỂU LUẬN MÔN HỌC

Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, các nhu cầu về số lượng chủng loại mặt hàng tiêu dùng ngày càng tăng, cũng như yêu cầu về chất lượng mẫu mã của các sản phẩm tiêu dùng cũng ngày càng cao. Sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực khác nhau chính là chìa khóa để giải quyết nhu cầu thiết thực đó của con người. Ngành công nghệ hóa học nói chung và ngành mạ kim loại cũng nằm trong quy luật phát triển đó. Mạ kim loại đã tạo lớp phủ bảo vệ kim loại khỏi sự ăn mòn, làm đồ trang sức, tăng thêm các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm như độ cứng, độ bền, độ chống mài mòn… Sau hơn hai trăm năm hình thành và phát triển ngành mạ kim loại đã đạt được những tiến bộ rất lớn. Song hiện nay nó vẫn đang tiếp tục phát triển để ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu sự tác động tới môi trường, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu. Đó là lý do mà tôi lựa chọn nghiên cứu nội dung: “Tìm hiểu tổng quan về các phương pháp mạ kim loại” Mục đích của khóa luận này là tích lũy và xây dựng nền tảng về lý thuyết của quá trình mạ điện phân và mạ hóa học. Là cơ sở để có thể trực tiếp đi vào sản xuất và có thể tiếp tục các nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề còn tồn tại của môn khoa học ứng dụng này.
Xem thêm

37 Đọc thêm

Cùng chủ đề