QUY PHẠM VỆ SINH SSOP LÀ GÌ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUY PHẠM VỆ SINH SSOP LÀ GÌ":

BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ LUẬT THỰC PHẨM SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SỮA

BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ LUẬT THỰC PHẨM SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SỮA

HỒ SƠ XIN CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM. BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM PHỤ LỤC BẢNG THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM QUY TRÌNH SẢN XUẤT Thuyết minh quy trình KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Sản phẩm: SỮA TƯƠI THANH TRÙNG ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm SƠ ĐỒ VỊ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT, KINH DOANH SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA THANH TRÙNG BẢN THUYẾT MINH QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA TƯƠI THANH TRÙNG BẢN THUYẾT MINH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐÃ ĐƯỢC TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KHÁM SỨC KHỎE QUY PHẠM SẢN XUẤT( GMP) Tên sản phẩm: SỮA TƯƠI THANH TRÙNG GMP 5: CÔNG ĐOẠN THANH TRÙNG QUY PHẠM VỆ SINH( SSOP) SSOP: KIỂM SOÁT SỨC KHỎE CÔNG NHÂN KẾ HOẠCH HACCP: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA TƯƠI THANH TRÙNG Mô tả sản phẩm Phân tích mối nguy Xác định CCP Các giới hạn tới hạn sữa tiệt trùng Tổng hợp kế hoạch HACC So sánh chương trình tiên quyết và kế hoạch HACCP của FSSC và BRC
Xem thêm

124 Đọc thêm

XÂY DỰNG HACCP CHO QUY TRÌNH sản XUẤT BÁNH PHỒNG tôm

XÂY DỰNG HACCP CHO QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH PHỒNG TÔM

MỤC LỤC1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI42. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG133. ĐỘI HACCP184. BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM205. QUI TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN BÁNH PHỒNG TÔM.236. XÂY DỰNG QUI PHẠM SẢN XUẤT TỐT (GMP) ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BÁNH PHỒNG TÔM49GMP1. CÔNG ĐOẠN TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU49GMP2. CÔNG ĐOẠN BẢO QUẢN NGUYÊN PHỤ LIỆU53GMP3. CÔNG ĐOẠN CÂN NGUYÊN PHỤ LIỆU VÀ KIỂM TRA CÂN56GMP4. CÔNG ĐOẠN XAY MỊN58GMP5. CÔNG ĐOẠN PHỐI TRỘN60GMP6. CÔNG ĐOẠN ĐỊNH HÌNH62GMP7. CÔNG ĐOẠN HẤP65GMP8. CÔNG ĐOẠN LĂN TRỞ LÀM NGUỘI68GMP9. CÔNG ĐOẠN LÀM LẠNH70GMP10. CÔNG ĐOẠN CẮT72GMP11. CÔNG ĐOẠN SẤY74GMP12. CÔNG ĐOẠN PHÂN LOẠI77GMP13. CÔNG ĐOẠN CÂNBAO GÓI80GMP14. CÔNG ĐOẠN BẢO QUẢN SẢN PHẨM82BIỂU MẪU847. XÂY DỰNG QUY PHẠM VỆ SINH CHUẨN (SSOP) CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÁNH PHỒNG TÔM93SSOP1. CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC93SSOP2. VỆ SINH CÁ NHÂN96SSOP3. PHÒNG CHỐNG NHIỄM CHÉO103SSOP4. KIỂM SOÁT ĐỘNG VẬT GÂY HẠI108SSOP5. QUẢN LÝ CHẤT THẢI110SSOP6. SỨC KHỎE CÔNG NHÂN114SSOP7. BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT PHỤ GIA117SSOP8. VỆ SINH CÁC BỀ MẶT TIẾP XÚC SẢN PHẨM1218. XÂY DỰNG HACCP1299. THỦ TỤC TRUY XUẤT VÀ THU HỒI SẢN PHẨM13810. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HACCP14811. KIỂM SOÁT, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ GIÁM SÁT154
Xem thêm

186 Đọc thêm

NHỮNG ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

NHỮNG ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Những điểm hạn chế của hệ thống pháp luật Việt NamHệ thống pháp luật Việt Nam từ thập niên 90 của thế kỷ XX trở lại đây đã có sựphát triển mạnh mẽ, với nhiều thành tựu to lớn. Bên cạnh những thành tựu đạt được,hệ thống pháp luật Việt Nam cũng đã và đang bộc lộ những khiếm khuyết, trong đócó vấn đề thiếu tính thống nhất trong pháp luật.Hệ thống pháp luật nước ta còn những điểm hạn chế cơ bản sau:Thứ nhất, hệ thống pháp luật Việt Nam đa dạng về thể loại văn bản và lớn về sốlượng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Trước thời điểm ban hành Luật Banhành VBQPPL năm 2008, hệ thống pháp luật có 26 loại văn bản được xác định làVBQPPL. Số lượng các VBQPPL như vậy là nhiều và vẫn quá đa dạng.Thứ hai, văn bản luật chủ yếu vẫn mang tính chất định khung, khó áp dụng trực tiếpvào các trường hợp cụ thể mà phải thông qua các văn bản hướng dẫn, giải thích. Vìvậy, khi có quy định liên quan đến chức năng của nhiều ngành thì mỗi ngành lại cónhững cách hiểu khác nhau, dẫn đến tình trạng cùng một vấn đề nhưng lại có nhiềuvăn bản hướng dẫn khác nhau. Mặt khác, do có quá nhiều loại văn bản, được nhiềucấp ban hành, nhưng lại thiếu cơ chế cân nhắc toàn diện các lĩnh vực pháp luật liênquan, nên mâu thuẫn và chồng chéo là khó tránh khỏi.Thứ ba, tuổi đời của các VBQPPL ở Việt Nam thường không dài. Về nguyên nhânkhách quan, việc chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thịtrường dẫn tới việc các quan hệ xã hội thay đổi nhanh chóng. Theo đó, các quyphạm pháp luật thường nhanh lạc hậu so với thực tiễn. Về nguyên nhân chủ quan,do thiếu một cơ chế phối hợp toàn diện, nên khi xây dựng các VBQPPL, trong mộtsố trường hợp, lợi ích ngành, lợi ích nhóm, lợi ích địa phương… được đặt lên trên,hệ quả là các quy phạm pháp luật được ban hành trong những trường hợp như vậykhông đáp ứng được yêu cầu điều chỉnh các quan hệ xã hội.Thứ tư, nhiều VBQPPL có tính quy phạm thấp. Bản chất của quy phạm pháp luật làđể xác định mô hình hành vi, xác định những quy tắc xử sự cụ thể mà chủ thể phải
Xem thêm

4 Đọc thêm

NHỮNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI CỦA VĂN BẢNQUY PHẠM PHÁP LUẬT

NHỮNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI CỦA VĂN BẢNQUY PHẠM PHÁP LUẬT

tư bản chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩathì việc hệ thống pháp luật phản ánh đúng tính chất, đặc điểm, trình độ phát triển5của kinh tế - xã hội, định hướng đúng cho sự phát triển kinh tế là vấn đề có ýnghĩa hết sức quan trọng.Hiện nay, một số văn bản quy phạm pháp luật của nước ta còn tồn tạinhiều hạn chế, chưa phù hợp với sự phát triển của đất nước, do đó các chủ thể cóthẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần xem xét, giải quyết, xâydựng các hệ thống văn bản phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tếxã hội, làm cho hệ thống pháp luật Việt Nam được hoàn thiện hơn. Văn bản quyphạm pháp luật có tầm quan trọng đặc biệt trong quản lý các mặt xã hội của nhànước. Do vậy, văn bản quy phạm pháp luật vừa phải phản ánh được những quyluật chung, vừa phản ánh được các quy luật mang tính đặc thù trong từng giaiđoạn, lĩnh vực, đáp ứng các yêu cầu của xã hội là sự cần thiết khách quan đảmbảo được tính khả thi của nó trong quá trình áp dụng pháp luật trong thực tiễn.3. Tiêu chí về sự toàn diện của các biện pháp, sự tương xứng, hợp lýcủa các chế tài của văn bản quy phạm pháp luật với yêu cầu giải quyết vấnđềNgoài nội dung văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với điều kiệnkinh tế -xã hội, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật còn được xem xét ở“Sự toàn diện của các biện pháp, sự tương xứng, hợp lý của các chế tài trong dựán, dự thảo so với yêu cầu giải quyết vấn đề”; ở “Sự phù hợp giữa qui định củadự án, dự thảo với chủ trương cải cách hành chính, ở “sự phù hợp của các quiđịnh của dự án, dự thảo với điều kiện thực tế về nguồn tài chính, nguồn nhân lựcđể thi hành văn bản, trình độ quản lý, trình độ dân trí”.Ở đây, yếu tố phù hợp được đề cập trong một phạm vi tương đối rộngnhằm bảo đảm chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật. Muốn tiêu chí nàythực sự đạt được hiệu quả thì yêu cầu có tính tiên quyết là cần tiến hành các hoạt
Xem thêm

12 Đọc thêm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HACCP BẠCH TUỘC ĐÔNG LẠNH TÀI LIỆU CHUẨN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HACCP BẠCH TUỘC ĐÔNG LẠNH TÀI LIỆU CHUẨN

Công ty TNHH Thuỷ Sản Kiên Long616 Trần Khánh Dư, P. An Hoà, Rạch Giá – Kiên GiangQuy phạm sản xuất (GMP)14Sản phẩm: Bạch tuộc nguyên con làm sạch đông lạnhGMP 6: CÔNG ĐOẠN CHỜ ĐÔNGI. Quy trìnhSản phẩm sau khi xếp khuôn xong nếu chưa có tủ đưa ngay vào kho chờ đông.Nhiệt độ kho chờ đông -10C ÷ 40C, thời gian lưu kho ≤ 4 giờ.II.Giải thích/lý doChờ đông để nhằm đảm bảo sản phẩm không bị giảm chất lượng đồng thờingăn ngừa sự phát triển của VSV trong thời gian chờ cấp đông.III. Các thủ tục cần tuân thủNhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ phải được vệ sinh khử trùng sạch sẽ. Trầnkho phải được thiết kế sau cho hơi nước ngưng tụ không rơi xuống khuôn sảnphẩm.Các khuôn sản phẩm chờ đông phải xếp ngay ngắn trên kệ, không chồng lênnhau và sau cho bán thành phẩm chờ đông trước được lấy ra dễ dàng đưa đi cấpđông trước. Khuôn bán thành phẩm được chất thành từng cụm, từng cây trong khochờ đông. Khuôn này chất chéo khuôn kia ngay ngắn để tránh ngã đổ.Thao tác chuyển khuôn sản phẩm vào – ra phải khéo léo và nhanh tránh làmbiến động nhiệt độ kho và làm thay đổi bề mặt khuôn sản phẩm.Công nhân phải vệ sinh sạch sẽ trước khi tiếp xúc với sản phẩm.Kho chờ đông phải được vận hành trước để đạt nhiệt độ -10C mới cho hàngvào kho.Hàng xếp khuôn xong (nếu không có tủ) cho ngay vào kho chờ đông
Xem thêm

72 Đọc thêm

tiểu luận cao học Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật đối với xã hội nước ta hiện nay (1)

TIỂU LUẬN CAO HỌC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI XÃ HỘI NƯỚC TA HIỆN NAY (1)

Pháp luật là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội và đời sống cộng đồng, là sản phẩm của sự phát triển xã hội vừa mang tính khách quan, vừa mang tính chủ quan. Chính vì vậy, pháp luật có một ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh xã hội Việt nam hiện nay, Pháp luật là vũ khí chính trị sắc bén để nhân dân đấu tranh chống lại các lực lượng thù địch, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; là cơ sở pháp lý để bộ máy Nhà nước Việt Nam tổ chức và hoạt động; là công cụ để Nhà nước quản lý hữu hiệu các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội; là phương tiện thiết lập và bảo đảm công bằng, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa; là cơ sở bảo vệ hữu hiệu quyền công dân; đồng thời, pháp luật tạo điều kiện cho những công cụ quản lý xã hội khác phát triển vì một xã hội công bằng, văn minh, tốt đẹp hơn. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Nhà nước ta luôn coi xây dựng pháp luật là một hoạt động cơ bản và quan trọng hàng đầu. Những năm qua, đặc biệt là khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 ra đời, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước đã gặt hái được những kết quả đáng kích lệ. Góp phần to lớn vào sự thành công chung đó, phải kể tới hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước ở trung ương. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đã đạt được, hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước ở trung ương cũng bộc lộ những hạn chế và bất cập, nhất là vào giai đoạn hiện nay, khi đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Một số quan hệ xã hội quan trọng vẫn chưa được điều chỉnh; quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn chưa được thực hiện nghiêm túc; nội dung nhiều văn bản quy phạm pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, không thống nhất, thiếu tính khả thi; văn bản quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành còn “nợ đọng”; Xuất phát từ thực trạng đó, việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước ở trung ương là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Do vậy, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật hành chính trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay” với hy vọng sẽ góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Song, trong phạm vi của một đề tài tiểu luận, em chỉ dừng lại xem xét, tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, đánh giá thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước, từ đó đưa ra những giải pháp cho việc hoàn thiện hoạt động này.
Xem thêm

23 Đọc thêm

GMP Đùi Ếch Đông Lạnh

GMP ĐÙI ẾCH ĐÔNG LẠNH

QUY PHẠM SẢN XUẤT TỐT (GMP)TÊN SẢN PHẨM: ĐÙI ẾCH ĐÔNG LẠNHGMP 20.1: TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU 1.QUI TRÌNH Nguyên liệu được nhận từ các hộ nuôi cung cấp nguyên liệu .Nguyên liệu vận chuyển về công ty bằng xe chuyên dùng, nguyên liệu được chứa trong lồng sắt hoặc các bao PP, nhiệt độ bảo quản 20:300C.Tại khu vực tiếp nhận của công ty ,mỗi lô nguyên liệu điều thực hiện qua các thủ tục sau: Kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu. Kiểm tra tình trạng vệ sinh của dụng cụ chứa đựng, xe vận chuyển. Kiểm tra chất lượng nguyên liệu bằng phương pháp cảm quan. Nguyên liệu được tiếp nhận theo từng lô riêng, phân biệt được nhờ mã số truy suất. Nguyên liệu sau khi tiếp nhận được vận chuyển qua công đoạn rửa 1 – Sơ chế hoặc lại bảo quản tùy theo số lượng nguyên liệu và tiến độ sản xuất của công ty. 2.GIẢI THÍCHLÝ DO Đánh giá chất lượng nguyên liệu theo từng lô hàng từ khâu tiếp nhận nguyên liệu nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu chất lượng của thành phẩm và yêu cầu của khách hàng,đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu đã được kiểm tra hợp lý ,đạt chất lượng ngay từ nguyên liệu đầu vào. Rửa để loại bỏ tạp chất, giảm thiểu lượng vi sinh vật có trên bề mặt nguyên liệu. Nguyên liệu khi tiếp nhận được kiểm tra chất lượng nhằm đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng. Kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu để xác định hộ nuôi cung cấp có thuộc các hộ nuôi đã được công ty kiểm soát và ký hợp đồng. Kiểm tra vệ sinh dụng cụ chứa đựng, xe vận chuyển để xem xét khả năng lây nhiễm trong quá trình bảo quản và vận chuyển . Kiểm cảm quan để xác định loại nguyên liệu, màu sắc, mùi, kích cỡ, tỷ lệ tạp chất trong nguyên liệu đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất. Mã số truy suất theo từng lô nguyên liệu được dùng để xác định nguồn gốc nguyên liệu thuộc Hộ nuôi nào trong trường hợp thành phẩm có vấn đề về VSATTP. 3.CÁC THỦ TỤC CẦN TUÂN THỦ
Xem thêm

19 Đọc thêm

CHỨNG MINH RẰNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT XUNG ĐỘT LÀ QUY PHẠM ĐẶC THÙCỦA TƯ PHÁP QUỐC TẾ

CHỨNG MINH RẰNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT XUNG ĐỘT LÀ QUY PHẠM ĐẶC THÙCỦA TƯ PHÁP QUỐC TẾ

II, Quy phạm pháp luật xung đột là quy phạm đặc thù của tư pháp quốc tếSở dĩ nói quy phạm pháp luật xung đột là quy phạm đặc thù của tư pháp quốc tếbởi:Quy phạm xung đột pháp luật điều chỉnh cấc xung đột pháp luật chỉ xảy ra trongquan hệ dân sự ( theo nghĩa rộng) có yếu tố nước ngoài còn trong các lĩnh vực quanhệ pháp luật khác như quan hệ pháp luật Hình sự, Hành chính,.. không xảy ra xungđột pháp luật, vì:Luật Hành chính, luật Hình sự không có các quy phạm pháp luật xung đột và khôngcho phép áp dụng luật nước ngoàiLuật Hành chính, Luật Hình sự mang tính lãnh thổ rất nghiêm ngặt ( quyền tài pháncông có tính lãnh thổ chặt chẽ)Có thể thấy, trong các ngành luật khác, khi các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điềuchỉnh của chúng phát sinh, không có hiện tượng hai, hay nhiều hệ thống pháp luậtcùng điều chỉnh một quan hệ xã hội, cũng không có trường hợp lựa chọn luật để ápdụng vì các quy phạm pháp luật của ngành luật đó mang tính tuyệt đối về mặt lãnhthổ.Chỉ có trong các quan hệ pháp luật của Tư pháp quốc tế, do đặc thù của Tư phápquốc tế là điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, mới nảy sinh hiệntượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật cùng điều chỉnh một quan hệ pháp luật –xảy ra xung đột pháp luật - và làm nảy sinh vấn đề chọn luật áp dụng khi không cóquy phạm thực chất thống nhất. Chính vì vậy có thể nói chỉ ở Tư pháp quốc tế, mớicó các quy phạm pháp luật xung đột - quy phạm mang tính đặc thù để giải quyếtxung đột pháp luật.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề cương môn luật hành chính 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH 1

Câu hỏi và đáp án chính xác môn luật hành chính Câu 1: Tại sao nói luật Hành chính là một ngành luật về quản lý hành chính nhà nước. Câu 2: Trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học Luật hành chính. Phân tích mối quan hệ giữa khoa học Luật hành chính với các khoa học xã hội khác. Câu 3: Phân loại quy phạm luật hành chính. Cho một ví dụ về một quy phạm vật chất và một quy phạm thủ tục hành chính tương ứng và nêu rõ mối quan hệ giữa chúng............
Xem thêm

13 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI VIẾT VÀ TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2016

BỘ ĐỀ THI VIẾT VÀ TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2016

B) Từ ngày 01/10 năm trước đến 30/9 năm sau.C) Từ ngày 15/10 năm trước đến 15/10 năm sau.D) Từ ngày 01/11 năm trước đến 30/10 năm sau.Câu 17. Đối với trường hợp áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sửdụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, trong thời hạn mấy ngày kể từ ngày raquyết định tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, người có thẩmquyền ra quyết định phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan, người đã cấpgiấy phép, chứng chỉ hành nghề đó:A) 1 ngày làm việc.B) 3 ngày làm việc.C) 5 ngày làm việc.D) 7 ngày làm việc.Câu 18. Theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủvề theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hànhpháp luật nhằm mục đích:A) Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật.B) Kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.C) Hoàn thiện hệ thống pháp luật.D) Tất cả các nội dung trên.5•Câu 19. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện được ký chứng thực bởi:A) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.B) Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện.C) Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện.D) Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân cấp huyện.Câu 20. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành hình thứcvăn bản quy phạm pháp luật nào sau đây:
Xem thêm

29 Đọc thêm

ĐỀ THI CÔNG CHỨC NGÀNH TƯ PHÁP TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN_2016

ĐỀ THI CÔNG CHỨC NGÀNH TƯ PHÁP TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN_2016

D) Từ ngày 01/11 năm trước đến 30/10 năm sau.Câu 17. Đối với trường hợp áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sửdụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, trong thời hạn mấy ngày kể từ ngày raquyết định tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, người có thẩmquyền ra quyết định phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan, người đã cấpgiấy phép, chứng chỉ hành nghề đó:A) 1 ngày làm việc.B) 3 ngày làm việc.C) 5 ngày làm việc.D) 7 ngày làm việc.Câu 18. Theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủvề theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hànhpháp luật nhằm mục đích:A) Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật.B) Kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.C) Hoàn thiện hệ thống pháp luật.D) Tất cả các nội dung trên.5Câu 19. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện được ký chứng thực bởi:A) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.B) Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện.C) Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện.D) Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân cấp huyện.Câu 20. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành hình thứcvăn bản quy phạm pháp luật nào sau đây:A) Chỉ thị.B) Quyết định.C) Thông tư.
Xem thêm

164 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ THUÊ ĐẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (TT)

PHÁP LUẬT VỀ THUÊ ĐẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (TT)

điều kiện của kinh tế thị trường và yêu cầu của hội nhập quốc tế.Hai là, pháp luật về thuê đất phải đảm bảo tính công khai, minh bạchBa là, pháp luật về thuê đất phải đảm bảo sự công bằng, bình đẳnggiữa các chủ thể.13Thứ năm, pháp luật về thuê đất phải đảm bảo tính đồng bộ, toàndiện, chặt chẽ, khả thi2.2.4. Các yếu tố chi phối đến pháp luật về thuê đất2.2.4.1. Chế độ sở sở hữu toàn dân đối với đất đai2.2.4.2. Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triểnnền kinh tế thị trường, thị trường bất động sản và thị trường quyềnsử dụng đất2.2.4.3. Sự thống nhất giữa các ngành luật điều chỉnh quan hệthuê đấtKẾT LUẬN CHƯƠNG 2Pháp luật về thuê đất là tổng thể các quy phạm pháp luật thể hiệndưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nướccó thẩm quyền ban hành quy định hoạt động chuyển giao đất từ Nhànước sang người sử dụng đất bằng một hợp đồng thuê đất dựa trênquyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vàngười thuê đất phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước trong thời gianthuê và các vấn đề khác trong chính sách đối với việc cho thuê đất.- Pháp luật về cho thuê đất cũng phù hợp với xu hướng toàn cầuhoá, khu vực hoá và hội nhập kinh tế. Pháp luật về cho thuê đất gópphần khuyến khích đầu tư, ổn định chi phí đầu vào của doanh nghiệp.Nhà nước thông qua công cụ thuế như: thuế đất (thuế sử dụng đất,thuế giá trị đất, thuế bất động sản), thuế giá trị gia tăng đất, thuế thu
Xem thêm

27 Đọc thêm

SO SANH VBQPPL VA VBHCC, VBHCTT

SO SANH VBQPPL VA VBHCC, VBHCTT

Nhóm 5- Tin học, thông tin K49Câu hỏi:Trình bày những điểm giống và khác nhau giữa văn bản quy phạm phápluật và văn bản hành chính cá biệt , văn bản hành chính thông thường?a) So sánh văn bản văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính cá biệt:* Khái nhiệmVăn bản quy phạm pháp luật:VB hành chính cá biệt:Là văn bản do cơ quan nhà nước banLà văn bản mang tính áp dụng pháphành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyềnquyền, hình thức, trình tự, thủ tục, trong ban hành theo thủ tục, trình tự luật định,đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lựcnhằm đưa ra các quy tắc xử sự riêng đốibắt buộc chung, được Nhà nước bảovới một hoặc một nhóm đối tương cụđảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ thể.xã hội.* Điểm giống và khác nhau- Điểm giống+ Đều do chủ thể có thẩm quyền ban hành.+ Đều được ban hành theo thủ tục, hình thứ pháp luật quy định.+ Đều có nội dung là ý chí của chủ thể ban hành.+ Đều có tính bắt buộc và được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước.+ Tên loại văn bản hành chính cá biệt giống một số tên loại văn bản QPPL nhưNghị quyết, QĐ, Chỉ thị.- Khác nhauVăn bản quy phạm pháp luật+ Chứa đựng quy tắc xử sự chung,không chỉ rõ người việc cụ thể.+ Áp dụng nhiều đối tượng hay một
Xem thêm

2 Đọc thêm

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MÔN XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MÔN XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

LUẬT Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 512001QH10; Quốc hội ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật 1. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội. 2. Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Điều 2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 1. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. 2. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 3. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 4. Nghị định của Chính phủ. 5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 6. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Xem thêm

303 Đọc thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ LAO ĐỘNG, CẤP QUẬN, THỊ XÃ, PHƯỜNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ LAO ĐỘNG, CẤP QUẬN, THỊ XÃ, PHƯỜNG

biến; tăng cường giám sát môi trường lao động, bảo đảm kiểm soát hiệu quả các yếu tố, nguy cơgây bệnh nghề nghiệp; kiện toàn và tăng cường công tác khám phát hiện, chẩn đoán, giám định,điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng; đầu tư nâng cấp các cơ sở khám phát hiện vàđiều trị bệnh nghề nghiệp; nghiên cứu xây dựng, sửa đổi và bổ sung các quy định về chế độ,chính sách về bệnh nghề nghiệp, bổ sung danh mục các bệnh nghề nghiệp; tăng cường công táctuyên truyền giáo dục về nguy cơ và tác hại bệnh nghề nghiệp.4. Các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp quản lý, các tổ chức, cá nhânthông qua việc tăng cường năng lực và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấnluyện (xây dựng trang thông tin về bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động, tổchức Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ, điều tra nhu cầuthông tin và huấn luyện...) và đẩy mạnh các hoạt động phong trào quần chúng làm công tác bảohộ lao động.5. Các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo hộ lao động, an toàn - vệsinh lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc, xử lý ô nhiễm môi trường lao động trong cácngành sản xuất, đặc biệt là một số ngành nghề có nguy cơ cao để giảm thiểu bệnh nghề nghiệp(khai thác than và khoáng sản, luyện kim, phân bón, hoá chất, xây dựng...) đồng thời ứng dụngcác giải pháp an toàn nhằm hạn chế tai nạn lao động cho người lao động làm việc trên các thiếtbị, máy có nguy cơ rủi ro cao.6. Các hoạt động của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việcxây dựng chương trình, kế hoạch bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động phù hợp với đặcđiểm hoạt động, sản xuất, kinh doanh của tổ chức, đơn vị, với nội dung về cải thiện điều kiện laođộng, phòng ngừa tai nạn lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp tiến tới cam kết thực hiệntốt công tác an toàn - vệ sinh lao động và xây dựng văn hoá an toàn trong lao động.7. Các hoạt động tổng kết, kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá hiệu quả của Chương trình theotừng Dự án.IV. CÁC DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH1. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ lao động.2. Cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, tập trung giảm thiểu tai nạn lao động trong
Xem thêm

91 Đọc thêm

PHÂN TÍCH NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

PHÂN TÍCH NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

- Có tính bắt buộc chung, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhànước- Là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi của con người về tính hợppháp.- Được áp dụng nhiều lần, hiệu lực của quy phạm không bị chấm dứt khi đã bị ápdụng.Có thể nói những đặc điểm chung này có thể giúp phân biệt quy phạm pháp luật nóichung, quy phạm pháp luật hành chính nói riêng với những quy phạm xã hội kháckhông phải là quy phạm pháp luật.Ngoài ra, quy phạm pháp luật hành chính còn có những đặc điểm cụ thể sau:- Thứ nhất, các QPPL hành chính chủ yếu do các cơ quan hành chính nhà nước banhành.Ở nước ta, theo quy định của pháp luật hiện hành thì các cơ quan nhà nước hoặcngười có thẩm quyền ban hành quy phạm pháp luật hành chính có thể là chủ thể lậppháp hoặc chủ thể quản lý hành chính nhà nước.Quốc hội có thẩm quyền đặt ra, sửa đổi hoặc bãi bỏ các QPPL hành chính quy địnhnhững vấn đề cơ bản, quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau của quản lý hànhchính nhà nước. Với tư cách là cơ quan thường trực của Quốc hội, Ủy ban thườngvụ Quốc hội cũng có thẩm quyền đặt ra, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy phạm pháp luậthành chính quy định những vấn đề được Quốc hội giao (khoản 4 Điều 91 Hiến pháp1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001). Một số chủ thể quản lý hành chính nhà nước là cánhân có thẩm quyền ban hành quy phạm pháp luật hành chính như Thủ tướng chínhphủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,Viện trưởng Viện kiểm sát nhân nhân tối cao.Các QPPL hành chính chủ yếu do các cơ quan hành chính nhà nước hoặc người cóthẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành trên cơ sở, cụ thể hóa, chitiết hóa các quy định của Hiến pháp, luật và pháp lệnh trong lĩnh vực quản lý hànhchính nhà nước.
Xem thêm

11 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 1. Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động là nhân tố hết sức quan trọng trong việc đảm bảo điều kiện lao động an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giúp cho doanh nghiệp khai thác đá xây dựng hoạt động hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và phát triển kinh tế xã hội, môi trường bền vững. 2. Nội dung quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp khai thác đá xây dựng: 1) Xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; 2) Xây dựng, hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch khai thác gắn với an toàn, vệ sinh lao động và tiết kiệm nguồn tài nguyên đá xây dựng; 3)Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 4) Tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến và giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động; 5) Tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động. 3. Những hạn chế cơ bản của công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp khai thác đá xây dựng: 1) Quy hoạch, kế hoạch khai thác đá xây dựng gắn với an toàn, vệ sinh lao động chưa tốt; 2) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong khai thác đá xây dựng còn nhiều và nghiêm trọng; 3) Sử dụng tài nguyên còn lãng phí; 4) Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp khai thác đá xây dựng chưa phù hợp và kém hiệu quả; 5) Chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp khai thác đá xây dựng thấp; 6) Tuyên truyền, huấn luyện chưa hiệu quả; 7) Thanh tra, kiểm tra còn ít và xử lý vi phạm pháp luật chưa nghiêm... 4. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam: 1) Đổi mới và hoàn thiện mô hình, hoàn thiện tổ chức, bộ máy quản lý an toàn, vệ sinh lao động; 2) Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển doanh nghiệp khai thác đá xây dựng gắn kết chặt chẽ hiệu quả với an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp; 3) Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 4) Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện; nâng cao nhận thức cho các cấp, cách ngành về sự cần thiết phải tăng cường quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; 5) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng; 6) Các giải pháp khác: Công nghệ, thiết bị, vốn, đánh giá rủi ro, văn hóa phòng ngừa, khen thưởng kỷ luật
Xem thêm

28 Đọc thêm

Luận án tiến sĩ kinh tế quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở việt nam

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 1. Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động là nhân tố hết sức quan trọng trong việc đảm bảo điều kiện lao động an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giúp cho doanh nghiệp khai thác đá xây dựng hoạt động hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và phát triển kinh tế xã hội, môi trường bền vững. 2. Nội dung quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp khai thác đá xây dựng: 1) Xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; 2) Xây dựng, hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch khai thác gắn với an toàn, vệ sinh lao động và tiết kiệm nguồn tài nguyên đá xây dựng; 3)Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 4) Tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến và giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động; 5) Tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động. 3. Những hạn chế cơ bản của công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp khai thác đá xây dựng: 1) Quy hoạch, kế hoạch khai thác đá xây dựng gắn với an toàn, vệ sinh lao động chưa tốt; 2) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong khai thác đá xây dựng còn nhiều và nghiêm trọng; 3) Sử dụng tài nguyên còn lãng phí; 4) Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp khai thác đá xây dựng chưa phù hợp và kém hiệu quả; 5) Chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp khai thác đá xây dựng thấp; 6) Tuyên truyền, huấn luyện chưa hiệu quả; 7) Thanh tra, kiểm tra còn ít và xử lý vi phạm pháp luật chưa nghiêm... 4. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam: 1) Đổi mới và hoàn thiện mô hình, hoàn thiện tổ chức, bộ máy quản lý an toàn, vệ sinh lao động; 2) Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển doanh nghiệp khai thác đá xây dựng gắn kết chặt chẽ hiệu quả với an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp; 3) Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 4) Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện; nâng cao nhận thức cho các cấp, cách ngành về sự cần thiết phải tăng cường quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; 5) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng; 6) Các giải pháp khác: Công nghệ, thiết bị, vốn, đánh giá rủi ro, văn hóa phòng ngừa, khen thưởng kỷ luật
Xem thêm

184 Đọc thêm

HACCP trong công nghệ sản xuất chè

HACCP TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ

MỞ ĐẦU2CHƯƠNG I: TỔNG QUAN31. Tổng quan về chè31.1 Giới thiệu chè31.2 Thị trường chè trong nước31.3 Thực trạng vấn đề an toàn vệ sinh trong sản xuất chè62. Giới thiệu về hệ thống HACCP72.1. Khái niệm72.2.Các nguyên tắc của hệ thống HACCP72.3. Trình tự áp dụng HACCP gồm 12 bước:82.4. Các yêu cầu tiên quyết đối với việc áp dụng HACCP83. Các chương trình tiên quyết93.1 Qui phạm sản xuất (GMP)93.2. Qui phạm vệ sinh (SSOP)104.Tổng quan về quy trình công nghệ chế biến chè đen11CHƯƠNG II: THUYẾT MINH QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHÈ ĐEN CTC14CHƯƠNG III: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HACCP CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHÈ ĐEN16Bước 1: Thành lập nhóm HACCP16Bước 2: Mô tả sản phẩm16Bước 3: Xác định mục đích sử dụng18Bước 4: Xây dựng sơ đồ quy trình sản xuất:18Bước 5: Thẩm tra sơ đồ quy trình sản xuất21Bước 6: Phân tích các mối nguy và xác định các biện pháp kiểm tra21Bước 7: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCP25
Xem thêm

48 Đọc thêm

SSOP4 VỆ SINH CÁ NHÂN KHI VÀO KHU VỰC SAN XUẤT

SSOP4 VỆ SINH CÁ NHÂN KHI VÀO KHU VỰC SAN XUẤT

SSOP 4: vệ sinh cá nhân khi vào khu vực sản xuất , giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh và môi trường không khi trong khu vực sản xuất2 4 môi trường không khí trong khu vực sản xuất làng nghề phong khêvệ sinh cá nhân khi rời khỏi phòng sản xuất đi vệ sinh ăn uốngđể làng nghề phát triển bền vững và hiệu quả từ nay đến năm 2017 các làng nghề phải được quy hoạch và đưa vào khu vực sản xuất tập trungđi vào khu vực sản xuấtvệ sinh cá nhân khi vào khu vực sản xuất kết quả phân tích vi khí hậu và tiếng ồn môi trường không khí xung quanh và môi trường không khí trong khu vực sản xuất được thể hiện trong bảng sau nhà máy bibica hà nội
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề