QUYẾT ĐỊNH SỐ 2218QĐBYT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUYẾT ĐỊNH SỐ 2218QĐBYT":

BÁO CÁO SƠ KẾT 3 NĂM VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 217QĐTW VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 218QĐTW

BÁO CÁO SƠ KẾT 3 NĂM VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 217QĐTW VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 218QĐTW

ỦY BAN NHÂN DÂNHUYỆN SƠN HÒACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố: 300 /BC-UBNDĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSơn Hòa, ngày 31 tháng 9 năm 2017BÁO CÁOKết quả 3 năm thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW vàQuyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013của Bộ Chính trị khóa XIThực hiện nội dung Công văn số: 78-CV/HU, ngày 10/9/2017 của Huyện ủySơn Hòa về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và Quyếtđịnh số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. UBND huyệnbáo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:I. Tình hình triển khai thực hiện:- Triển khai thực hiện Quyết định số: 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013của Bộ Chính trị khóa XI (gọi tắt là Quy chế, Quy định); Kế hoạch số: 98-KH/HU,ngày 12/5/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số: 29-CT/TU,ngày 10/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quyết định số:217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội củaMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và Quyết định số: 218-QĐ/TW,ngày 12/12/2013 về Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xãhội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của bộ Chính trịkhóa XI và Hướng dẫn số: 03-HD/BDVHU, ngày 14/5/2014 về hướng dẫn việcthực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. UBND huyện đã tổ chức quán triệt, thựchiện Quy chế, Quy định đến toàn thể các bộ, công chức, viên chức; góp phần xây
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (34)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (34)

Thống kê trong kinh doanhđạt mức 247 ppm yêu cầu hay không. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 60 đơn vị được kiểm nghiệmvà người ta thấy rằng trung bình mẫu là 250 ppm và độ lệch chuẩn của mẫu là 12 ppm.a. Hãy kiểm định rằng mức độ tập trung bình quân trong toàn bộ lô hàng là 247 ppm với mứcý nghĩa α = 0.05. Thực hiện điều đó với α=0.01.b. Kết luận của bạn như thế nào? Bạn có quyết định gì đối với lô hàng này? Nếu lô hàng đãđược bảo đảm rằng nó chứa đựng mức độ tập trung bình quân là 247 ppm, quyết định của bạnsẽ như thế nào căn cứ vào việc kiểm định giả thiết thống kê?Bài làm:a/ Gọi µ là hàm lượng trung bình một loại hóa chất trong lô thuốc.Ta có căp giả thiết sau:Ho: µ = 247H1: µ ≠ 247Sử dụng MegaStat ta kiểm định cặp giả thiết trên, ta có kết quả sau:Hypothesis Test: Mean vs. Hypothesized Value247.00250.0012.001.55601.94.0528hypothesized valuemean Ham luongstd. dev.std. error
Xem thêm

9 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ 145

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (145)

Tần số (số tháng)Tần xuất (%)Từ 3 đến dưới 54930,00Từ 5 đến dưới 761343,33Từ 7 đến duới 98723,33Từ 9 đến dưới 11

12 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (32)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (32)

Từ kết quả kiểm định trên kết luận mức độ tập trung bình quân trong toàn bộ lô hàng là 247 ppm.. =>loại thuốc trên sẽ không gây ra phản ứng phụ và có hiệu quả chữa bệnh.[r]

8 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (110)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (110)

29,75 – 28,21ttính toán =4,521 *1 / 12 + 1 / 14ttính toán = 2,32Có mức ý nghĩa α = 0.05  α/2 = 0,025df = (12+12) - 2 = 22Tra bảng kiểm định t có giá trị tới hạn t α/2; n1+n2-2 = t 0,025, 22 = 2,074Vậy │tt t│ = 2,32 > t 0,025, 20 = 2,074  Bác bỏ giả thiết Ho, chấp nhận giả thiếtH1 tức là chi phí trung bình của hai phương án là khác nhau.Kết luận: Với mức ý nghĩa α = 5% kết quả kiểm định thống kê cho thấy chi phí trungbình của hai phương án là khác nhau.Bài 3: Một loại thuốc chữa bệnh chứa bình quân 247 parts per million (ppm) của mộtloại hoá chất xác định. Nếu mức độ tập trung lớn hơn 247 ppm, loại thuốc này có thểgây ra một số phản ứng phụ; nếu mức độ tập trung nhỏ hơn 247 ppm, loại thuốc nàycó thể sẽ không có hiệu quả. Nhà sản xuất muốn kiểm tra xem liệu mức độ tập trungbình quân trong một lô hàng lớn có đạt mức 247 ppm yêu cầu hay không, một mẫungẫu nhiên gồm 60 đơn vị được kiểm nghiệm và người ta thấy rằng trung bình mẫu là250 ppm và độ lệch chuẩn của mẫu là 12 ppm.Thống kê trong kinh doanhCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOTHẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾGlobal Advanced Master of Business Administrationa. Hãy kiểm định rằng mức độ tập trung bình quân trong toàn bộ lô hàng là 247
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (36)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (36)

tα / 2;( n1 +n2 −2 )Thống kê trong kinh doanh4Đỗ Văn Trung-M0110Ta có kiểm định với độ tin cậy 95% => α = 5%; α / 2 = 2,5%tα / 2; ( n1 + n2 − 2 ) = t0.025; 24 = 2,064=>t Quyết định : Chưa đủ cơ sở để bác bỏ HoKết luận : Với 2 mẫu đã điều tra với mức độ tin cậy 95% chưa đủ cơ sở để nói rằng chi phí trung bìnhcủa hai phương án trên là khác nhau.Bài 3: Một loại thuốc chữa bệnh chứa bình quân 247 parts per million (ppm) của một loại hoá chất xácđịnh. Nếu mức độ tập trung lớn hơn 247 ppm, loại thuốc này có thể gây ra một số phản ứng phụ; nếumức độ tập trung nhỏ hơn 247 ppm, loại thuốc này có thể sẽ không có hiệu quả. Nhà sản xuất muốnkiểm tra xem liệu mức độ tập trung bình quân trong một lô hàng lớn có đạt mức 247 ppm yêu cầu haykhông. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 60 đơn vị được kiểm nghiệm và người ta thấy rằng trung bình mẫu là250 ppm và độ lệch chuẩn của mẫu là 12 ppm.a. Hãy kiểm định rằng mức độ tập trung bình quân trong toàn bộ lô hàng là 247 ppm với mức ýnghĩa α = 0.05. Thực hiện điều đó với α=0.01.b. Kết luận của bạn như thế nào? Bạn có quyết định gì đối với lô hàng này? Nếu lô hàng đãđược bảo đảm rằng nó chứa đựng mức độ tập trung bình quân là 247 ppm, quyết định của bạn sẽ nhưthế nào căn cứ vào việc kiểm định giả thiết thống kê?Bài làm
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (149)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (149)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾWebsite: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vnBÀI TẬP CÁ NHÂN - M10.09MÔN HỌC: THỐNG KÊ VÀ KHOA HỌC QUẢN LÝGiảng viên: Trần Thị Kim ThuHọc viên : Quyền Thị Thu HằngCâu 1: Lý thuyết (2đ)A. Trả lời đúng (Đ), sai (S) cho các câu sau và giải thích tại sao?1) Tiêu thức thống kê phản ánh đặc điểm của tổng thể nghiên cứu.Đúng, vì: Nghiên cứu thống kê phải dựa vào đặc điểm của mỗi đơn vị tổng thể. Tùy theo mụcđích nghiên cứu, một số đặc điểm của đơn vị tổng thể được chọn ra để nghiên cứu. Tiêu thứcthống kê có thể gồm các loại: tiêu thức thuộc tính (giới tính, nghề nghiệp, ngành nghề kinh tế),tiêu thức số lượng (số nhân khẩu, tiền lương,....), tiêu thức thay phiên (nam, nữ..)2) Tần số trong bảng phân bố tần số biểu hiện bằng số tuyệt đối.Đúng, vì: Tần số tích luỹ là tổng các tần số (số lần) về dữ liệu trong khoảng dữ liệu đó, ví dụ: Tầnsố: 3 trong khoảng dữ liệu từ 10 đến dưới 20; Tần số: 5 trong khoảng dữ liệu từ 20 đến dưới 30.Như vậy tần số tích luỹ trong trường hợp này sẽ là 8 (là số tuyệt đối).3) Độ lệch chuẩn là chỉ tiêu tương đối cho phép so sánh độ biến thiên về tiêu thức nghiên cứucủa hai hiện tượng khác loại.Đúng, vì: Hệ số biến thiên là chỉ tiêu tương đối có được từ so sánh giữa độ lệch tiêu chuẩn vàtrung bình cộng. Hệ số biến thiên có thể so sánh giữa các tiêu thức khác nhau, ví dụ người ta cóthể so sánh hệ số biến thiên của tiêu thức doanh thu và quảng cáo.4) Khoảng tin cậy cho tham số nào đó của một tổng thể chung tỷ lệ nghịch với phương sai củatổng thể chung đóSai, vì khoảng tin cậy cho giá trị trung bình của một tổng thể chung tỷ lệ thuận với tổng thểchung đó5) Hệ số hồi quy (b1) phản ánh chiều hướng và mức độ ảnh hưởng của tiêu thức nguyên nhânđến tiêu thức kết quảĐúng, vì: phân tích hồi quy được sử dụng để dự đoán: Một mô hình thống kê được sử dụng đểdự đoán giá trị của một biến phụ thuộc hoặc biến kết quả dựa trên những giá trị của ít nhất 1
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (105)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (105)

n= 100, ta được trung bình mẫu bằng 66.15Câu 5: Giá trị p- value nào sau đây sẽ dẫn đến việc bác bỏ giả thiết Ho nếu α= 0.05?a. 0.150b. 0.100c. 0.051d. 0.025Với giả thiết bác bỏ H0 thì p- value0.025 bác bỏ giả thiết H0. Vậy với p- value= 0.025 sẽ dẫn đến việc bác bỏgiả thiết Ho nếu α= 0.05.PHẦN II: HOÀN THÀNH CÁC BÀI SAUBài 1:Một phương pháp bán hàng mới theo đơn đặt hàng đang được xem xét. Để đánhgiá tính hiệu quả của nó xét về mặt thời gian người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 30 kháchhàng được bán hàng theo phương pháp mới và ghi lại số ngày từ khi đặt hàng đến khigiao hàng như sau:9539465107
Xem thêm

12 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (65)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (65)

Trả lời: Giá trị p-value = 0.025 sẽ dẫn đến việc bác bỏ giả thiết H0 nếu α= 0.05(đáp án d)B- Hoàn thành các bài tập sau đâyBài 1: Một phương pháp bán hàng mới theo đơn đặt hàng đang được xem xét. Để đánhgiá tính hiệu quả của nó xét về mặt thời gian người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 30 kháchhàng được bán hàng theo phương pháp mới và ghi lại số ngày từ khi đặt hàng đến khigiao hàng như sau:953946510768765896645

10 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (189)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (189)

= 2*[0.5 – 0.028] = 0.95453. Nếu độ tin cậy giảm đi, khoảng tin cậy sẽ rộng hơn hay hẹp lại?Độ tin cậy tăng thì khoảng tin cậy càng rộng. Ngược lại,Nếu độ tin cậy giảm, khoảng tin cậy sẽ hẹp.4. Giả sử khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể là từ 62.84 đến 69.46. Biết σ = 6.50 và kíchthước mẫu n=100. Hãy tính trung bình mẫu :1Thống kê trong kinh doanhTa có:= ( 62,84 + 69,46)/2 = 132,3/2 = 66, 155. Giá trị p-value nào sau đây sẽ dẫn đến việc bác bỏ giả thiết H0 nếu α= 0.05?a. 0.150b. 0.100c. 0.051d. 0.025Ta có giả thiết Ho và H1.Nếu p-value Nếu p-value > α thì chấp nhận Ho.→ ở đây dựa vào 4 phương án đầu bài cho ta thấy p-value = 0,025 Vậy phương án đúng là phương án dHoàn thành các bài tập sau đâyBài 1Một phương pháp bán hàng mới theo đơn đặt hàng đang được xem xét. Để đánh giá tính hiệuquả của nó xét về mặt thời gian người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 30 khách hàng được bán hàng theophương pháp mới và ghi lại số ngày từ khi đặt hàng đến khi giao hàng như sau:
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (106)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (106)

pooled std. dev.standard error of differencehypothesized differencetp-value (two-Trang 5Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà NộidoanhThống kê trong kinhtailed)Ta thấy P-value = 0.3965.α = 5% = 0.05Vậy P-value > α -> chưa đủ cơ sở bác bỏ H 0 -> chi phí trung bình của haiphương án là như nhau.Bài 3: Một loại thuốc chữa bệnh chứa bình quân 247 parts per million (ppm) củamột loại hóa chất xác định. Nếu mức độ tập trung lớn hơn 247 ppm, loại thuốc nàycó thể gây ra một số phản ứng phụ; nếu mức độ tập trung nhỏ hơn 247ppm, loạithuốc này có thể sẽ không có hiệu quả. Nhà sản xuất muốn kiểm tra xem liệu mứcđộ tập trung bình quân trong một lô hàng lớn có đạt mức 247ppm yêu cầu haykhông. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 60 đơn vị được kiểm nghiệm và người ta thấyrằng trung bình mẫu là 250 ppm và độ lệch chuẩn của mẫu là 12ppm.a. Kiểm định rằng mức độ tập trung bình quân trong toàn bộ lô hàng là247ppm với mức ý nghĩa α = 0.05Gọi X : hàm lượng hóa chấtDùng mẫu với kích thước n = 60
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (107)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (107)

GaMBA.M02116Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà NộiChương trình Thạc sỹ QTKD Quốc tếBài 3:Một loại thuốc chữa bệnh chứa bình quân 247 parts per million (ppm) của một loạihoá chất xác định. Nếu mức độ tập trung lớn hơn 247 ppm, loại thuốc này có thể gâyra một số phản ứng phụ; nếu mức độ tập trung nhỏ hơn 247 ppm, loại thuốc này cóthể sẽ không có hiệu quả. Nhà sản xuất muốn kiểm tra xem liệu mức độ tập trungbình quân trong một lô hàng lớn có đạt mức 247 ppm yêu cầu hay không. Một mẫungẫu nhiên gồm 60 đơn vị được kiểm nghiệm và người ta thấy rằng trung bình mẫulà 250 ppm và độ lệch chuẩn của mẫu là 12 ppm.a. Hãy kiểm định rằng mức độ tập trung bình quân trong toàn bộ lô hàng là 247 ppmvới mức ý nghĩa α = 0.05. Thực hiện điều đó với α =0.01.b. Kết luận của bạn như thế nào? Bạn có quyết định gì đối với lô hàng này? Nếu lôhàng đã được bảo đảm rằng nó chứa đựng mức độ tập trung bình quân là 247 ppm,quyết định của bạn sẽ như thế nào căn cứ vào việc kiểm định giả thiết thống kê?Bài làma. Kiểm định mức độ tập trung của hóa chấtGọi µ là mức độ tập trung của hóa chất trong sản phẩm thuốc đang nghiên cứu:Mức độ tập trung trung bình theo quy định µ0 = 247 ppmMức độ tập trung trung bình thực tế sản xuất là µ chưa biết.Ta kiểm định hai giả thuyết:Ho: µ = µ0 = 247
Xem thêm

12 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (44)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (44)

3. Nếu độ tin cậy giảm đi, khoảng tin cậy sẽ rộng hơn hay hẹp lại?Ta có 1- α là độ tin cậy.Khoảng tin cậy nằm trong khoảng có:Cận trên = x + Zα/2 σ/√nCận dưới = x - Zα/2 σ/√n=> Độ rộng của khoảng tin cậy = Cận trên – cận dưới = 2Zα/2 σ/√nNếu độ tin cậy giảm tức là 1-α giảm => α tăng => α/2 tăng => Zα/2 tăng =>2Zα/2 tăng(độ rộng hẹp lại) => khoảng tin cậy hẹp lại.Vậy nếu độ tin cậy giảm thì khoảng tin cậy hẹp lại và ngược lại.4. Giả sử khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể là từ 62.84 đến 69.46. biết σ=6.5 và kích thước mẫu n=100. Tính trung bình mẫu.Thay số vào công thức ước lượng khoảng tin cậy khi biết phương sai ta có:2 x = 62.84+69.46=132.3, suy ra x = 132.3/2 = 66.155. Giá trị p-value nào sau đây sẽ dẫn đến việc bác bỏ giả thiết H0a. 0.150b. 0.100c. 0.051nếuα = 0,05d. 0.0252Với mức ý nghĩa α = 0,05, để bác bỏ giả thiết H0 thì giá trị p-value
Xem thêm

9 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (155)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (155)

* Xác định cỡ mẫu là bao nhiêu với khoảng ước lượng có sai số bằng 1 sản phẩm và độ tin cậylà 95%, độ lệch tiêu chuẩn về năng suất trong một giờ là 6 sản phẩm:Z 2σ 2n=error 2Trong đó:n: là cỡ mẫu ( số công nhân cần được điều tra để đặt định mức )σ: độ lệch chuẩnσ = 6.Error: sai sốError = 1Z: tra bảng A.1 ta có Zα/2=1,960 với α/2=0,0251,960 2 6 2n== 138,2976 ≅ 13921* Ước lượng năng suất trung bình một giờ của toàn bộ số công nhân với độ tin cậy 95%Xác định giả thiết:n = 139X = 35S = 6,5
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (117)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (117)

n1 n229,75 − 28,2111 = 0.865920.438( + )12 14Với α = 0,05; bậc tự do df = 24 ta có: t0,05,24 = 1.711| t | = 0.8659 chưa đủ cơ sở để khẳng định sự khác biệt về chi phí sản xuất giữa hai phương án.Bài 3Một loại thuốc chữa bệnh chứa bình quân 247 parts per million (ppm) của một loại hoá chấtxác định. Nếu mức độ tập trung lớn hơn 247 ppm, loại thuốc này có thể gây ra một số phảnứng phụ; nếu mức độ tập trung nhỏ hơn 247 ppm, loại thuốc này có thể sẽ không có hiệu5Môn: Thống Kê Trong Kinh DoanhHọc sinh: Vũ Châu ThànhLớp:M0211quả. Nhà sản xuất muốn kiểm tra xem liệu mức độ tập trung bình quân trong một lô hànglớn có đạt mức 247 ppm yêu cầu hay không. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 60 đơn vị được kiểmnghiệm và người ta thấy rằng trung bình mẫu là 250 ppm và độ lệch chuẩn của mẫu là 12ppm.a. Hãy kiểm định rằng mức độ tập trung bình quân trong toàn bộ lô hàng là 247 ppm vớimức ý nghĩa α = 0.05. Thực hiện điều đó với α =0.01.b. Kết luận của bạn như thế nào? Bạn có quyết định gì đối với lô hàng này? Nếu lô hàng đãđược bảo đảm rằng nó chứa đựng mức độ tập trung bình quân là 247 ppm, quyết định của
Xem thêm

9 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (43)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (43)

Vì /Z/ H0,Ta tạm thời chấp nhận rằng mức độ tập trung bình quân của lô hàng đúng là 247ppm.2. Kết luận: chấp nhận rằng mức độ tập trung bình quân của lô hàng là 247ppm điềuđó không đồng nghĩa với tất cả lô hàng đều đúng là 247ppm mà chỉ có nghĩa là với số5Thống kêliệu của mẫu ta chưa đủ bằng chứng thống kê để loại bỏ nó mà thôi. Bởi vì đây là loạihàng hóa đặc biệt có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người, nếu được quyền quyếtđịnh tôi sẽ kiểm định toàn bộ lô hàng để đảm bảo chắc chắn rằng tất cả đều chứa đựngmức độ tập trung bình quân là 247 ppm. Nếu lô hàng đã được bảo đảm rằng nó chứađựng mức độ tập trung bình quân là 247 ppm, dẫn đến bác bỏ giả thiết H0, chấp nhậngiả thiết H1.Bài số 4:Gần đây, một nhóm nghiên cứu đã tập trung vào vấn đề dự đoán thị phần của nhà sảnxuất bằng cách sử dụng thông tin về chất lượng sản phẩm của họ. Giả sử rằng các sốliệu sau là thị phần đã có tính theo đơn vị phần trăm (%) (Y) và chất lượng sản phẩmtheo thang điểm 0-100 được xác định bởi một quy trình định giá khách quan (X).X: 27, 39, 73, 66, 33, 43, 47, 55, 60, 68, 70, 75, 82.Y: 2, 3, 10, 9, 4, 6, 5, 8, 7, 9, 10, 13, 12.a. Hãy ước lượng mối quan hệ hồi quy tuyến tính đơn giữa thị phần và chất lượng sảnphẩm. Kết luận ?b. Kiểm định sự tồn tại mối liên hệ tương quan tuyến tính giưa X và Y.c. Cho biết hệ số R2 và giải thích ý nghĩa của nó.1. Xác định hàm hồi quy và ước lượng cho β1 của tổng thể chungTa gọi:
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (84)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (84)

26301Thống kê trong kinh doanhPhương án 2 2027 25 29 23 26 28 30 323438253028Chi phí theo cả hai phương án trên phân phối theo quy luật chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%hãy rút ra kết luận về hai phương án trên.Bài tập 3:Một loại thuốc chữa bệnh chứa bình quân 247 parts per million (ppm) của một loại hóachất xác định. Nếu mức độ tập trúng lớn hơn 247 ppm, loại thuốc này có thể gây ra một sốphản ứng phụ; Nếu mức độ tập trung nhỏ hơn 247 ppm, loại thuốc này có thể sẽ không có hiệuquả. Nhà sản xuất muốn kiểm tra xem liệu mức độ tập trung bình quân trong một lô hàng lớncó đạt mức 247 ppm yêu cầu hay không. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 60 đơn vị được kiểmnghiệm và người ta thấy rằng trung bình mẫu là 250 ppm và độ lệch chuẩn của mẫu là 12 ppm.a. Hãy kiểm định rằng mức độ tập trung bình quân trong toàn bộ lô hàng là 247 ppm vớimức ý nghĩa α = 0.05. Thực hiện điều đó với α = 0.1;b. Kết luận của bạn như thế nào? Bạn có quyết định gì đối với lô hàng này? Nếu lô hàngđã được bảo đảm rằng nó chứa đựng mức độ tập trung bình quân là 247 ppm, quyết định củabạn sẽ như thế nào căn cứ vào việc kiểm định giả thiết thống kê.
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (124)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (124)

141,536 - 3,478 ≤ µx - µy ≤ 1,536 + 3,4781,536 - 3,478 ≤ µx - µy ≤ 1,536 + 3,478-1,942 ≤ µx - µy ≤ 5,014Thống kê trong Kinh doanh Lê Anh TuấnGaMBA – M.02117Đại học Griggs - Đại học Quốc gia Hà NộitếChương trình Thạc sỹ QTKD QuốcKết luận: Với độ tin cậy 95%, ta chưa thể khẳng định được chi phí sản xuất củaphương án nào thấp hơn để có thể đưa đến sự lựa chọn. Có thể tăng thêm kích cỡ mẫuvà lựa chọn độ tin cậy phù hợp để chỉ tồn tại một trường hợp µ x lớn hơn µy hoặcngược lại. Khi đó ta có thể lựa chọn một phương án tối ưu hơn để tiến hành sản xuất.Bài 3Một loại thuốc chữa bệnh chứa bình quân 247 parts per million (ppm) của một loạihoá chất xác định. Nếu mức độ tập trung lớn hơn 247 ppm, loại thuốc này có thể gâyra một số phản ứng phụ; nếu mức độ tập trung nhỏ hơn 247 ppm, loại thuốc này cóthể sẽ không có hiệu quả. Nhà sản xuất muốn kiểm tra xem liệu mức độ tập trungbình quân trong một lô hàng lớn có đạt mức 247 ppm yêu cầu hay không. Một mẫungẫu nhiên gồm 60 đơn vị được kiểm nghiệm và người ta thấy rằng trung bình mẫu là250 ppm và độ lệch chuẩn của mẫu là 12 ppm.
Xem thêm

12 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (38)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (38)

meansample variancesample standard deviationminimummaximumrange#1306.133.291.813107standard error of the mean0.33confidence interval 95.% lowerconfidence interval 95.% upperhalf-width5.466.810.68Số ngày trung bình theo phương pháp mới với độ tin cậy 95% là 6.13 ngày.Theo phương pháp bán hàng mới với khoảng tin cậy 95% thì số ngày ứng

12 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (37)

BÀI TẬP THỐNG KÊ RA QUYẾT ĐỊNH SỐ (37)

pooled std. dev.1.779standard error of difference0 hypothesized difference0.86.3965tp-value (two-tailed)Kết quả từ Megastat : P-value = 0,3965 > α = 0,05 nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0. Tức làchưa có đủ cơ sở để cho rằng chi phí trung bình của Phương án 1 khác chi phí trung bình của Phương án 2Bài 3: Một loại thuốc chữa bệnh chứa bình quân 247 parts per million (ppm) của một loại hoá chất xácđịnh. Nếu mức độ tập trung lớn hơn 247 ppm, loại thuốc này có thể gây ra một số phản ứng phụ; nếu mứcđộ tập trung nhỏ hơn 247 ppm, loại thuốc này có thể sẽ không có hiệu quả. Nhà sản xuất muốn kiểm traxem liệu mức độ tập trung bình quân trong một lô hàng lớn có đạt mức 247 ppm yêu cầu hay không. Mộtmẫu ngẫu nhiên gồm 60 đơn vị được kiểm nghiệm và người ta thấy rằng trung bình mẫu là 250 ppm và độlệch chuẩn của mẫu là 12 ppm.a. Hãy kiểm định rằng mức độ tập trung bình quân trong toàn bộ lô hàng là 247 ppm với mức ýnghĩa α = 0.05. Thực hiện điều đó với α=0.01.b. Kết luận của bạn như thế nào? Bạn có quyết định gì đối với lô hàng này? Nếu lô hàng đã đượcbảo đảm rằng nó chứa đựng mức độ tập trung bình quân là 247 ppm, quyết định của bạn sẽ như thế nàocăn cứ vào việc kiểm định giả thiết thống kê?Bài làm:a. Kiểm định cho trung bình tổng thể (µ)
Xem thêm

8 Đọc thêm