PHẬT GIÁO THÁI UYỂN

Tìm thấy 3,486 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHẬT GIÁO THÁI UYỂN":

SKKN VĂN HÓA VIỆT NAM TK X XIX – NHỮNG THÀNH TỰU VÀ SỰ GIAO THOA VỚI VĂN HÓA NHÂN LOẠI, KẾT HỢP GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG ( PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 10 CHUYÊN )

SKKN VĂN HÓA VIỆT NAM TK X XIX – NHỮNG THÀNH TỰU VÀ SỰ GIAO THOA VỚI VĂN HÓA NHÂN LOẠI, KẾT HỢP GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG ( PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 10 CHUYÊN )

ngôi vua, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc, đồng thời khôi phụclại nền văn hóa Việt cổ từ thời Văn Lang - Âu Lạc. Nói như sử cũ “nối lại quốcthống của Hùng Vương”. Qua 1.000 năm Bắc thuộc tiếp biến văn hóa Hán cùngvới sự tiếp biến nền văn hóa Ấn Độ từ ngàn xưa giống như bao quốc gia[r]

83 Đọc thêm

THUYẾT NHÂN QUẢ PHẬT GIÁO TRONG VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

THUYẾT NHÂN QUẢ PHẬT GIÁO TRONG VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

chính cuộc sống đức độ của con người, Phật giáo đã nhanh chóng chiếm đượctình cảm và niềm tin của đông đảo quần chúng lao động. Nó trở thành biểutượng của lòng từ bi, bác ái trong đạo đức truyền thống của các dân tộc châuÁ.Sự xuất hiện tư tưởng Phật giáo gắn liền với hoàn cảnh lịch sử,[r]

22 Đọc thêm

Ảnh hưởng của các trường phái triết học vào Việt Nam - 3 ppt

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC VÀO VIỆT NAM - 3 PPT

Phật giáo vào Việt Nam mang đậm tinh dân gian đến nỗi những người dân mặc dù theo Phật giáo nhưng ít có hiểu biết về phật. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comPhật giáo có ảnh hưởng với văn hoá Việt Nam trong suốt triều dài lịch sử đất nước. Hiện nay[r]

8 Đọc thêm

Quản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở Phật giáo thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)

Quản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở Phật giáo thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)

Quản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở Phật giáo thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở Phật giáo thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên[r]

Đọc thêm

VÌ SAO PHẬT GIÁO RẤT PHÁT TRIỂN DƯỚI THỜI LÝ, TRẦN NHƯNG ĐẾN THỜI LÊ LẠI KHÔNG PHÁT TRIỂN ?

VÌ SAO PHẬT GIÁO RẤT PHÁT TRIỂN DƯỚI THỜI LÝ, TRẦN NHƯNG ĐẾN THỜI LÊ LẠI KHÔNG PHÁT TRIỂN ?

Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần đến thời Lê sơ lạikhông phát triển vì.Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần đến thời Lê sơ lại không phát triển vì :- Đạo Phật được truyền bá vào nước ta từ rất sớm, những tư tưởng của Phật giáo phù hợp với truyềnthống của người[r]

1 Đọc thêm

PHẬT GIÁO VỚI HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN DƯỚI GÓC NHÌN THẾ TỤC HÓA TÔN GIÁO (TT)

PHẬT GIÁO VỚI HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN DƯỚI GÓC NHÌN THẾ TỤC HÓA TÔN GIÁO (TT)

Các công trình nghiên cứu trên đều thể hiện được tư tưởng đạo đức trong Phật giáo đối với đời sống xã hội, được thể hiện thông qua những việc làm từ thiện xã hội và vai trò của Phật giáo[r]

15 Đọc thêm

Có một Tây Tạng hoang dại và quyến rũ pot

CÓ MỘT TÂY TẠNG HOANG DẠI VÀ QUYẾN RŨ POT

Tôn giáo chính tại đây là Phật giáo Tây Tạng, chịu ảnh hưởng của Phật giáo Ấn độ trong thời gian đầu và đã có những đặc điểm riêng biệt cho tới ngày nay.[r]

8 Đọc thêm

Luận văn: “Vấn đề Phật giáo và thế giới quan của người Việt” pptx

LUẬN VĂN “VẤN ĐỀ PHẬT GIÁO VÀ THẾ GIỚI QUAN CỦA NGƯỜI VIỆT” PPTX

làm do tác động của tư tưởng trên biểu hiện một sự quan tâm đến con người, cứu vớt con người. Trên đây là những vấn đề mà triết học Phật giáo dựa vào thế giới quan Việt Nam, góp phần làm nên những yếu tố cóý nghĩa triết học sâu sa trong phương pháp tư duy của người Việt Nam. Tuy vậy, Phật[r]

15 Đọc thêm

PHẬT GIÁO VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VIỆT NAM

PHẬT GIÁO VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VIỆT NAM

Câu hỏi: Từ góc độ văn hóa, phân tích tại sao Phật giáo du nhậpvà nước ta đã tạo ra được một vị trí trong đời sống văn hóa tâm linhcủa dân tộc.Trả lời:Phật giáo là một trào lưu triết học - tôn giáo xuất hiện vào khoảng cuốithế kỷ thứ 6 TCN ở bắc Ấn Độ. Người sáng[r]

12 Đọc thêm

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Nhân quả trong quan niệm của người Việt NamKhái niệm Nhân – Quả của Việt NamKhái niệm Nhân – Quả của Việt Nam2. Nhân quả dưới ảnh hưởng của Phật giáo:

4 Đọc thêm

Mối quan hệ giữa "nhập thế" của Phật giáo Việt Nam với sự hình thành và phát triển của văn học cổ điển Việt Nam Phần 1 pot

MỐI QUAN HỆ GIỮA "NHẬP THẾ" CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HỌC CỔ ĐIỂN VIỆT NAM PHẦN 1 POT

tâm thắm thiết của ông đối với vận mệnh của quốc gia. Huyền Quang (1254 ~1334) tên thật là Lý Đạo Tái. Ông là vị tổ sư đời thứ ba của phái Trúc Lâm. Ông học vấn uyên bác, có tài ngoại giao: “Những khi tiếp Bắc sứ hay thư từ qua lại, Tổ viện dẫn kinh nghĩa, ứng đối trôi chảy, ngôn từ trội hơn hẳn sứ[r]

10 Đọc thêm

Vài nét về nhà Trần (1225 - 1400) - 5 doc

VÀI NÉT VỀ NHÀ TRẦN (1225 - 1400) - 5 DOC

Ta có thể nói, dưới ảnh hưởng của các vị vua phật tử và các nhà thiền sư thời ấy, Phật giáo đã đạt đến mức phát triển huy hoàng của một tôn giáo, nếu không muốn nói rằng Phật giáo đã trở[r]

5 Đọc thêm

Nét cơ bản của lịch sử hình thành phép biện chứng - 1 pdf

NÉT CƠ BẢN CỦA LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÉP BIỆN CHỨNG - 1 PDF

d. Triết học Phật giáo Khi luận giải những vấn đề thuộc thế giới quan và nhân sinh quan triết học, Phật giáo đã đề cập tới hàng loạt những vấn đề thuộc phạm vi của phép biện chứng, với tư cách là học thuyết triết học về mối liên hệ phổ biến và sự biến đổi của mọi tồn tại. Thế giới quan[r]

7 Đọc thêm

Ảnh hưởng của Phật giáo trong hoạt động kinh doanh và từ thiện của các doanh nghiệp và doanh nhân

ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỪ THIỆNCỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NHÂN1

cảnh của lòng từ bi, chúng ta thấy rằng thành phần nhận thức và xúc cảm của lòng từ bi – thấu hiểu và thông cảm với người khác – sẽ ngăn cản, làm giảm bớt, cái mà tôi gọi là sự ám ảnh về bản thân quá mức trong mỗi chúng ta – từ đó tạo nên những điều kiện cho tính khiêm tốn.5 Hoạt động từ thiện của c[r]

6 Đọc thêm

THE THERAVADA ASPECT OF THICH NHAT HANH

THE THERAVADA ASPECT OF THICH NHAT HANH

Đây là bài viết nghiên cứu về Khía Cạnh Phật Giáo Theravada của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh bằng tiếng Anh. Qua bài này, chúng ta thấy tầm vóc của thiền sư cũng như việc thiền sư vốn xuất thân từ Phật Giáo Đại Thừa đã chuyển qua học hỏi thêm Phật Giáo Theravada ra sao.

Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

93f-7i3*pG=A22,i3LtL49C29492m7C3<=2*OH9F90=3,\9G*RP*G=C2`^92/99F97,-2-2Ž3<=5=7C302K53m97/9G5*2KRc*2:S39?-LE7-H<=c*9C*Kw9?-LE7-HF9=2T2RP*7,\9!TP*Q22=PJ2T2R0P*0l&a[r]

18 Đọc thêm

TIỂU LUẬN NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

khắp mọi nơi trên đất nước là có thể thấy được sự phổ biến của Phật giáo trong đờisống xã hội của Việt Nam.Trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, sự đóng góp của Tăng ni phật tửtrong cả nước là rất lớn, cả về vật chất và tinh thần. Điển hình như vụ tự thiêu đểphản đối chiến tranh của hòa[r]

18 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

18 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN TRIẾT NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN TRIẾT NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

17 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

19 Đọc thêm

Cùng chủ đề