GIAO AN THE DUC 2 BAI 42 DI THEO VACH KE THANG HAI TAY CHONG HONG DANG NGANG TRO CHOI NHAY O

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAO AN THE DUC 2 BAI 42 DI THEO VACH KE THANG HAI TAY CHONG HONG DANG NGANG TRO CHOI NHAY O":

Tài liệu ON TAP DI THEO VACH KE THANG HAI TAY CHONG HONG VA DANG NGANG. TRO CHOI NHAY O.(CKTKN)

TÀI LIỆU ON TAP DI THEO VACH KE THANG HAI TAY CHONG HONG VA DANG NGANG. TRO CHOI NHAY O.(CKTKN)

Th hai, ngày 17 tháng 01 n m 2011ứ ăKẾ HOẠCH BÀI HỌCMÔN: THỂ DỤCBÀI 43: ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG– TRÒ CHƠI “NHẢY Ô”Sinh viên th c t p: Lê Hoàng S nự ậ ơTr ng th c t p: Tr ng Ti u H c Ph m H ng Tháiườ ự ậ ườ ể ọ ạ ồ L p: 2ớ ĐGiáo viên h ng d n: Nguy n Quang Thanhướ ẫ ễI.[r]

3 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 41: Đi thường theo vạch kẻ thẳng potx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 – BÀI 41: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG POTX

Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 41: Đi thường theo vạch kẻ thẳng I. Mục tiêu: - Ôn động tác: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước - sang ngang - lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác. - Học đi thường theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện tươ[r]

4 Đọc thêm

Thế giới động vật - Tuần 1 - Thứ 2 - Thể dục: Lăn bóng bằng hai tay và đi theo bóng -Trò chơi: ném bóng vào rổ doc

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - TUẦN 1 - THỨ 2 - THỂ DỤC: LĂN BÓNG BẰNG HAI TAY VÀ ĐI THEO BÓNG -TRÒ CHƠI: NÉM BÓNG VÀO RỔ DOC

Chủ đề : Thế giới động vật Thực hiện ( 5 tuần ) Tuần 1 Những con vật đáng yêu Hoạt động có chủ đích: Thể dục: Lăn bóng bằng hai tay và đi theo bóng -Trò chơi: ném bóng vào rổ I/Mục đích yêu cầu: -Trẻ cúi lưng 2 đầu gối hơi chùng, hai tay lăn bóng không rời bóng, đi[r]

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 – Ôn một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng ppsx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 – ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG PPSX

● ● ● ● ● ● Cơ bả* Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông. * Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. * Đi kiễng gót, hai tay chống hông. * Đi nhanh chuyển sang chạy. 2 2 2 3 2ph

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 44: Đi kiễng gót, hai tay chống hông docx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 – BÀI 44: ĐI KIỄNG GÓT, HAI TAY CHỐNG HÔNG DOCX

Cơ bản * Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. * Đi kiễng gót, hai tay chống hông. - Cho học sinh tập đi theo nhiều đợt, mỗi đợt 3 - 6 em. - Thi đi kiễng gót hai tay chồng hông. * Ôn trò chơi “Nhảy ô”: 2 3-4 1

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 – Đi thường theo vạch kẻ thẳng docx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 – ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG DOCX

út 5phút ● ● ● ● Cơ bản * Ôn đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước - sang ngang - lên cao chếch chữ V. * Ôn đi thường theo vạch kẻ thẳng. * Ôn trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”: cho dọc sinh đọc vần điệu sau:Chạy đổi chỗ/ Vỗ tay 3-

4 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 50: Ôn một số bài tập RLTTCBTrò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” doc

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 – BÀI 50: ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCBTRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” DOC

● ● ● ● Cơ bả* Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông. * Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. * Đi nhanh chuyển sang chạy. - Thi đi nhanh chuyển sang chạy. * Ôn trò chơi “Nhảy 2 2 3 2phút 2phút

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 48: Một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng và đi nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi “Nhảy ô” pptx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 – BÀI 48: MỘT SỐ BÀI TẬP ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG VÀ ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY - TRÒ CHƠI “NHẢY Ô” PPTX

3phút ● ● ● ● Cơ bản * Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông. * Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. * Đi kiễng gót, hai tay chống hông. * Đi nhanh chuyển sang chạy. * Ôn trò chơi “Nhảy ô”: - Chia tổ để học sinh 2 2 2[r]

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 – Ôn tập đi theo vạch kẻ thẳng Trò chơi “Nhảy ô” ppsx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 – ÔN TẬP ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG TRÒ CHƠI “NHẢY Ô” PPSX

Giáo án thể dục lớp 2 – Ôn tập đi theo vạch kẻ thẳng - Trò chơi “Nhảy ô” I. Mục tiêu: - Ôn hai động tác: Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông; đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác về tư thế bàn chân và tư thế <[r]

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 47: Đi nhanh chuyển sang chạy Trò chơi “Kết bạn” docx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 – BÀI 47: ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” DOCX

gian Phương pháp tổ chức Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập. - Xoay các khớp cổ tay, xoay vai, đầu gối, hông, cổ chân. - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. 2phút

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 – Ôn một số bài tập RLTTCBTrò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” doc

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 – ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCBTRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” DOC

i gian Phương pháp tổ chức Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập. - Xoay các khớp cổ tay, xoay vai, đầu gối, hông, cổ chân. 2phút 1ph

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 - Bài 23: Trò chơi “Nhómba, nhóm bảy” Đi đều pot

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 - BÀI 23: TRÒ CHƠI “NHÓMBA, NHÓM BẢY” ĐI ĐỀU POT

Giáo án thể dục lớp 2 - Bài 23: Trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy” - Đi đều I. Mục tiêu: - Học trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia vào trò chơi. - Tiếp tục ôn đi đều. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác, đều và đẹp. II. Địa điểm và phương tiện: - Sâ[r]

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp chồi: Đi chạy theo cô (Phần 2) ppsx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP CHỒI: ĐI CHẠY THEO CÔ (PHẦN 2) PPSX

Đi chạy theo cô Tiết 2 I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: - Củng cố kỹ năng đi chạy theo cô. Khi đi và chạy trẻ biết phối hợp chân tay nhịp nhàng, không lê chân, đầu không cúi. 2. Phát triển: - Cơ bắp chân và tay. Khả năng định hướng trong không gian. 3. Giáo dục: - Trẻ[r]

1 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 - Bài 3: Dàn hàng ngang, dồn hàng ư Trò chơi “Qua đường lội” pot

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 - BÀI 3: DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG Ư TRÒ CHƠI “QUA ĐƯỜNG LỘI” POT

Giáo án thể dục lớp 2 - Bài 3: Dàn hàng ngang, dồn hàng ư Trò chơi “Qua đường lội” I. Mục tiêu: - Ôn một số kĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác, nhanh, trật tự, không xô đẩy nhau. - Ôn cách chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết t[r]

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 3 - Bài 38 : ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY” potx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 3 - BÀI 38 : ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY” POTX

+ Hs thay nhau điều khiển - Cả lớp tập liên hoàn các động tác theo lệnh của GV 3. Trò chơi :” Nhảy thỏ” ( Khởi động trước khi chơi ) 15’ 7-9’ 2-3 lần 1-2 lần hàng dọc PHẦN KẾT THÚC : 1. Hồi tĩnh : Đi thành vòng tròn , vừa đi vừa thả lng3 , hít thở sâu . GV hệ thống bài đã học[r]

4 Đọc thêm

Tài liệu Thể dục lớp 1 - BÀI 19 : BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI NHẢY Ô TIẾP SỨC doc

TÀI LIỆU THỂ DỤC LỚP 1 - BÀI 19 : BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI NHẢY Ô TIẾP SỨC DOC

* * * * * * * * GV - trò chơi ( GV chọn ) 2/ Phần cơ bản : - Động tác vươn thở :2-3 lần + GV nêu tên động tác làm mẫu ,giải thich và cho HS bắt chước +Gv điều khiển hs thực hiện, quan sát nhận xét sữa sai hs - Động tác tay : 2-3 lần + GV nêu tên động tác làm mẫu ,giải[r]

6 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 - Bài 29: Trò chơi “Vòng tròn” - Đi đều pptx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 - BÀI 29: TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN” - ĐI ĐỀU PPTX

Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Dắt tay nhau chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn. - Đi đều hát theo vòng tròn, sau đó cho học sinh quay mặt vào tâm,

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI : 47 ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN – TRÒ CHƠI NÉM TRÚNG ĐÍCH docx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 3 - BÀI : 47 ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN – TRÒ CHƠI NÉM TRÚNG ĐÍCH DOCX

Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI : 47 ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN – TRÒ CHƠI NÉM TRÚNG ĐÍCH I. MỤC TIÊU: Trò chơi: "Ném trúng đích" - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Chơi trò chơi "Ném trúng đích" HS biết cách chơi và tham gia chơi ở mứ[r]

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 49: Ôn một số bài tập RLTTCBTrò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” doc

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 – BÀI 49: ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCBTRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” DOC

thời gian Phương pháp tổ chức Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập. - Xoay các khớp cổ tay, xoay vai, đầu gối, hông, cổ chân. 2phút

5 Đọc thêm