CÁC CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ VÀ VAI TRÒ CỦA NHTW

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ VÀ VAI TRÒ CỦA NHTW":

HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ VÀ CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ doc

HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ VÀ CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ DOC

ParValueNguyen Thi Hong VinhVai trò của IMF- Đảm bảo hệ thống hoạt động một cách trơntru và hiệu quả, giảm thiểu nhu cầu phá giávà nâng giá đồng tiền của các quốc giathành viên;- Có nguồn tiền sẵn sàng tài trợ cho thâmhụt tạm thời cán cân thanh toán của cácquốc gia thành viên;Nguyen Thi Hong VinhHạn[r]

19 Đọc thêm

KINH TẾ HỌC VI MÔ LỰA CHỌN MỘT CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ

KINH TẾ HỌC VI MÔ LỰA CHỌN MỘT CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ

FETP/MPP8/Macroeconomics/RiedelLựa chọn một Chế độ Tỷ giáNhững lựa chọn nào?I.Góc thả nổiThả nổi tự doThả nổi có quản lýII. Chế độ trung gianVùng hay biên mục tiêuNeo theo rổNeo có điều chỉnh (theo biên dao động) (crawling peg)Neo có điều chỉnh hạn chế (định kz) (adjustable peg)III. Gó[r]

18 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Đánh giá vai trò của tỷ giá hối đoái đối với nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
MỤC LỤC 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ VAI TRÒ CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG NỀN KINH TẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3
1.1. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI: 3
1.1.1. KHÁI NIỆM VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI: 3
1.1.2. CÁ[r]

38 Đọc thêm

Tác động của chính phủ đối với tỷ giá hối đoái

TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

ngân hàng thương mại … Ba là, hoàn thiện thị trường ngoại hối Việt Nam để tạo điều kiện cho việc thực hiện chính sách ngoại hối có hiệu qủa bằng cách mở rộng thị trường ngoại hối để các doanh nghiệp, các định chế tài chính phi ngân hàng tham gia thị trường ngày một nhiều, tạo thị trường hoàn hảo hơn[r]

13 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cách thức quản lý tỷ giá hối đoái trong thị trường Việt Nam hiện nay phần 7 docx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY PHẦN 7 DOCX

Nớc ta có điểm xuất phát thấp , tụt hậu nhiều năm trên con đờng hội nhập nên những khó khăn khi thực hiện mở cửa nền kinh tế không phải chỉ là vấn đề của riêng tỷ giá, thế và lực của ta còn rất yếu. - Thứ năm, đô la hoá ngày càng diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân , đặc biệt là tâm lý gă[r]

6 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Những biện pháp quản lý tỷ giá hối đoái tại Việt Nam hiện nay phần 7 pdf

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY PHẦN 7 PDF

Nớc ta có điểm xuất phát thấp , tụt hậu nhiều năm trên con đờng hội nhập nên những khó khăn khi thực hiện mở cửa nền kinh tế không phải chỉ là vấn đề của riêng tỷ giá, thế và lực của ta còn rất yếu. - Thứ năm, đô la hoá ngày càng diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân , đặc biệt là tâm lý gă[r]

6 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái và những chính sách về nó phần 1 ppt

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH VỀ NÓ PHẦN 1 PPT

2. Phân loại tỷ giá hối đoái Trong thực tế tuỳ từng nơi từng lúc khi quan tâm đến một khía cạnh nào đó của tỷ gía hối đoái ngời ta thờng gọi đến tên đến loại tỷ giá đó. Do vậy cần thiết phải phân loại tỷ giá hối đoái. Dựa vào những căn cứ khác nhau ngời ta chia ra nhiều loại [r]

6 Đọc thêm

Quá trình hình thành một số vấn đề về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái ở việt nam p2 pptx

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM P2 PPTX

tỷ giá hối đoái đi chệch xa mức thích hợp loại tỷ giá hối đoái này hiện đang được áp dụng tại các nước Tư Bản Chủ Nghĩa, nơi mà lạm phát đạt thấp, các thị trường phát triển ở trình độ cao. 5. Tỷ giá hối đoái ổn định có điều tiết Theo chế độ này, chính phủ không để ngoại t[r]

12 Đọc thêm

Quá trình phân tích sự ngang giá của tiền tệ để biểu hiện giá trị của hàng hóa p3 pdf

QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH SỰ NGANG GIÁ CỦA TIỀN TỆ ĐỂ BIỂU HIỆN GIÁ TRỊ CỦA HÀNG HÓA P3 PDF

Tû gi¸ hèi ®o¸i 2.2.1.3. Chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý (bán thả nổi): Đây là chế độ tỷ giá hối đoái có sự can thiệp của hai chế độ cố định và thả nổi. ở đó, tỷ giá được xác định và hoạt động theo quy luật thị trường, chính phủ chỉ can thiệp khi có nhữn[r]

11 Đọc thêm

Thực trạng của chính sách Tỷ giá ở Việt Nam và các giải pháp hoàn thiện trong bối cảnh áp dụng chính sách mở của, hội nhập quốc tế

THỰC TRẠNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TRONG BỐI CẢNH ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH MỞ CỦA, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ 2
1. Tỷ giá 2
1.1 Khái niệm và phân loại 2
1.2. Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái 3
2. Chính sách tỷ giá 6
2.1. Khái niệm và hệ thống chính sách tỷ giá 6
2.2. Các công cụ của Chính sách tỷ giá 6
2.3. Vai trò của chính sách[r]

36 Đọc thêm

Thông báo số 1528/TB-KBNN pot

THÔNG BÁO SỐ 1528/TB-KBNN POT

BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1528/TB-KBNN Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012 THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 6 NĂM 2012 - Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức n[r]

9 Đọc thêm

Thông báo Số: 1947/TB-KBNN ppt

THÔNG BÁO SỐ: 1947/TB-KBNN PPT

BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1947/TB-KBNN Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010 THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 11 NĂM 2010 - Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức[r]

9 Đọc thêm

Thông báo Số: 2175/TB-KBNN ppt

THÔNG BÁO SỐ: 2175/TB-KBNN PPT

BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2175/TB-KBNN Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010 THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 12 NĂM 2010 - Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức[r]

9 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA KIỀU HỐI TỚI LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996-2010

TÁC ĐỘNG CỦA KIỀU HỐI TỚI LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996-2010

hòa Dominica, Ecuador, El Salvador và Mexico. Trước đó, trong một nghiên cứu năm2006, GS. Caceres và Saca đã tìm ra được bằng chứng cho thấy dòng kiều hối chảy vàomạnh đã khiến cho lạm phát tăng lên tại El Salvador khi quốc gia này áp dụng chế độ tỷgiá cố định. Các nghiên cứu khác của Amuedo-[r]

12 Đọc thêm

Phân tích và bình luận chính sách tỷ giá của NHNN Việt Nam trong thời gian 5 năm trở lại đây

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ CỦA NHNN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN 5 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
I. Cơ sở lý luận về tỷ giá hối đoái và vai trò của chính sách tỷ giá đối với nền kinh tế quốc gia. 2
1.1. Khái niệm về tỷ giá hối đoái và phân loại tỷ giá hối đoái 2
1.1.1. Khái niệm về tỷ giá hối đoái 2
1.1.2. Phân loại tỷ giá hối đoái 3
1.1.2.1. Theo phương tiện chuyển ngoại h[r]

62 Đọc thêm

Đề tài: Chính sách tỷ giá hối đoái tại việt nam

ĐỀ TÀI: CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI VIỆT NAM

Chương 1: Tổng quan lý luận về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái 3
1.Tỷ giá hối đoái 3
1.1. Tỷ giá hối đoái là gì 3
1.2. Các loại tỷ giá trên thị trường 5
1.3 .Vai trò của tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế mở 6
1.4. Các yếu tố cơ bản tác động đến tỷ giá hối đoái 8
1.5. Tầm quan trọng[r]

51 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TIỀN TỆ NGÂN HÀNG CHƯƠNG 10

BÀI GIẢNG TIỀN TỆ NGÂN HÀNG CHƯƠNG 10

khoản tiền của họ đối với người thanh toán ghi trên đó khi đến hạn.• Tuy nhiên, trước khi các giấy tờ đó tới hạn thanh toán, các ngân hàng nàylại cần tiền nên họ bán lại các khoản sẽ thu này cho NHTW để đổi lấy tiềnmặt và bớt lại cho NHTW một khoản, ta gọi đó là lãi suất tái chiết khấu[r]

14 Đọc thêm

KDQT MOITRUONGTIENTEQUOCTE

KDQT MOITRUONGTIENTEQUOCTE

KINH DOANHQUỐC TẾCHƯƠNG 6: MÔI TRƯỜNG TIỀNTỆ QUỐC TẾMEMBERS1. Trần Thị Hà Phương5. Lê Thị Tường Vy2. Chung Hồ Phương Trúc6.Phan Thị Thu Hoài3. Nguyễn Thị Ngân Hà7.Nguyễn Văn Lực4. Bồ Thị Yến Nhi8.Phạm Thị Bích HòaMỤC TIÊU TÌM HIỂU1. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI &VAI TRÒ CỦA TỶ GIÁ

30 Đọc thêm

Tình hình biến động tỷ giá hối đoái VNDUSD giai đoạn 2011 đến 2014 và ảnh hưởng của biến động này đến các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu việt nam

TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VNDUSD GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2014 VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG NÀY ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU Tỷ giá hối đoái có vai trò quan trọng gắn liền với nền kinh tế của các nước trên thế giới và các quan hệ kinh tế quốc tế. Cũng giống như vai trò của giá cả trong nền kinh tế thị trường, tỷ giá hối đoái có tác động quan trọng tới những biến đổi của nền kinh tế thế giới nói chung và nề[r]

26 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái và những chính sách về nó phần 4 pdf

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH VỀ NÓ PHẦN 4 PDF

19 là công cụ để tạo mục tiêu cán cân thanh toán quốc tế thay đổi cho ổn định tổng sản phẩm. Mặt khác khi lạm phát là vấn đề nổi lên hàng đầu thì tỷ giá hối đoái có thể là chức năng hỗ trợ cho việc ổn định mặt bằng giá cả. V- Sự can thiệp của nhà nớc vào tỷ giá hối đoái: Việc thực hiện[r]

6 Đọc thêm