HUONG DAN GIAI DE THI MON TOAN KHOI B 2010

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HUONG DAN GIAI DE THI MON TOAN KHOI B 2010":

Huong_dan_giai_de_thi_tuyen_sinh_vao_10_toan_QTri_nam_2009_2010

HUONG DAN GIAI DE THI TUYEN SINH VAO 10 TOAN QTRI NAM 2009 2010

( )[ ])32(12−−−− mm = m2-2m+1-2m+3 = m2-4m+4 = (m-2)2 ≥ 0 với mọi m. Phương trình (1) luôn luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.b) Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi a.c < 0 <=> 2m-3 < 0 <=> m < 23.Vậy : với m < 23 t[r]

2 Đọc thêm

Huong dan giai de thi toan TS 10 NB 2010-2011

HUONG DAN GIAI DE THI TOAN TS 10 NB 2010-2011

Trng THCS Gia PhngSở giáo dục đào tạo ninh bìnhđề chính thứcHớng dẫn giải đề thi tuyển sinh vào 10 năm học 2010 - 2011Môn ToánL u ý: Dới đây chỉ là hớng dẫn theo một cách, mỗi bài có thể còn có nhiều cách giải khác.Câu 1: 2 điểma. (0,5đ) Giải phơng trình: 2x 3 = 02x 3 = 0 2x = 3 x = 3/2Vậ[r]

2 Đọc thêm

Huong dan giai de thi dh 2010 docx

HUONG DAN GIAI DE THI DH 2010 DOCX

223RZ Z= = Câu 31: Bài này có nhiều cách giải,sau đây là một cách ngắn ngọn. Cách 1: Xét một điểm C trên MB là điểm dao động cực đại thỏa mãn công thức: d1-d2=(2 1)2kλ+.Do C di chuyển từ M đến B nên vị trí của N được xác định như sau:1 220 2 20 (2 1) 20 6,3 12,82MA MB d d BA BB k kλ− − − → −[r]

5 Đọc thêm

GOI Y DE THI TOAN KHOI B - 2013

GOI Y DE THI TOAN KHOI B - 2013

; maxP = 58 xảy ra khi a = b = c = 2.Câu 7.a. Gọi I là hình chiếu của H xuống DB dễ dàng tìm được I (-2; 4)Vì ∆ IHB vuông cân tại I có IH = 5Từ phương trình IH = IB = IC ta có điểm B (0; 3) và C (-1; 6)3ID IB= −uur uur, ta có D (-8; 7)Tương tự ta có nghiệm thứ 2 là B (-4; 5) và[r]

4 Đọc thêm

De thi thu DH Khoi A nam 2010 mon toan

DE THI THU DH KHOI A NAM 2010 MON TOAN

rằng số phức z thoả mãn: 1 2z .B. Theo chng trỡnh nõng caoCõu VI.b (2 im) 1. Trong mt phng vi h ta Oxy, cho tam giỏc ABC cú A(3; 3), B(2; 1), C(11; 2). Vit phngtrỡnh ng thng i qua A v chia tam giỏc ABC thnh hai phn cú t s din tớch bng 2. 2. Trong khụng gian vi h ta Oxyz cho,[r]

1 Đọc thêm

Giai Toan khoi A CD 2010

GIAI TOAN KHOI A CD 2010

x yx yx≥ = ≥++ +Khi x = y = 14 ta có A = 8. Vậy min A = 8.A. Theo chương trình ChuẩnCâu VI.a: A (1; -2; 3), B (-1; 0; 1); (P) : x + y + z + 4 = 0 ⇒ VTPT của (P) là Pnuur= (1; 1; 1)1. Gọi (∆) là đường thẳng qua A và vuông góc với (P) thì :(∆) : 1 2 31 1 1x y z− + −= =H là hình chiếu của A lên[r]

4 Đọc thêm

DE THI VAO 10 NAM 2013 HA NOI MON TOAN

DE THI VAO 10 NAM 2013 HA NOI MON TOAN

De thi vao 10 nam 2013 ha noi mon toan De thi vao 10 nam 2013 ha noi mon toan De thi vao 10 nam 2013 ha noi mon toan De thi vao 10 nam 2013 ha noi mon toan De thi vao 10 nam 2013 ha noi mon toan De thi vao 10 nam 2013 ha noi mon toan

Đọc thêm

10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2

10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2

10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1[r]

Đọc thêm

DE MON TOAN Khoi D-2010

DE MON TOAN KHOI D-2010

tRUNG TAM LUYEN THI DAI HOC vU qUANGD/c: Khoi 4 – TT Vu Quang – Ha Tinh

1 Đọc thêm

HUONG DAN GIAI TOAN QUA INTERNET

HUONG DAN GIAI TOAN QUA INTERNET

- Điểm và thời gian làm bài sẽ được lưu lại.7. Kiểu bài: Hoàn thành phép tính. Cách chơi – luật chơi: - Khi người chơi ấn nút bắt đầu chơi thì trên màn hình sẽ lên phép tính và có các ô trống. - Bạn hãy điền các con số vào các ô trống để được phép tính đúng. - Nếu bạn điền đúng bạn sẽ được điểm còn[r]

10 Đọc thêm

de thi dai hoc mon toan 2013 khoi a1

DE THI DAI HOC MON TOAN 2013 KHOI A1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐA Ï I HỌ C NĂM 201 3−−−−−−−−−− Môn: TOÁN; Khối A và khối A1ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề−−−−−−−−−−−−−−−−−−−I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CA Û THÍ SINH (7,0 điểm)Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = −x3+ 3x2+ 3mx − 1 (1), với m là[r]

5 Đọc thêm

De thi thu DH mon Toan 2010 co loi giai

DE THI THU DH MON TOAN 2010 CO LOI GIAI

+ Do ,A AC B BK∈ ∈ nên giả sử (2 4; ), ( ; 2 2 ).A a a B b b− − Mặt khác (3;1)Mlà trung điểm của AB nên ta có hệ:2 4 6 2 10 4.2 2 2 2 0 2a b a b aa b a b b− + = + = =  ⇔ ⇔  + − = − = =  Suy ra: (4; 4), (2; 2).A B −+ Suy r[r]

6 Đọc thêm

Bài giảng de thi ve phan so cua hoc sinh khoi 4

BÀI GIẢNG DE THI VE PHAN SO CUA HOC SINH KHOI 4

De thi ve phan so cua hoc sinh khoi 41 Viet cac phan so :một phan tư, sau phan muoi, muoi tam phan muoi lam, bay muoi hai phan mottram,……………………………………………………………………

1 Đọc thêm

GIAI DE THI DAI HOC MON TOAN

GIAI DE THI DAI HOC MON TOAN

2 tại hai điểm B và C sao cho tam giác ABC vuông tại B. Viết phương trình của (T), biết tam giác ABC có diện tích bằng 32 và điểm A có hoành độ dương.2. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 1 2:2 1 1x y z− +∆ = =− và mặt phẳng (P) : x − 2y + z = 0. Gọi C là giao điểm của ∆ với[r]

6 Đọc thêm

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH _MÔN TOÁN_KHỐI B_NĂM 2010 doc

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH _MÔN TOÁN_KHỐI B_NĂM 2010 DOC

== . Xác định tọa độ điểm M trên trục hoành sao cho khoảng cách từ M đến Δ bằng OM. Câu VII.b (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 22log (3 1)423xxyxy−=⎧⎪⎨+=⎪⎩ (x, y ∈ R). Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh:

1 Đọc thêm

Đề thi &đáp án môn: Toán khối B_(2010)

ĐỀ THI &ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI B 2010

ABCC’B’HGIMABC(d)Từ (1), (2) và b, c > 0 suy ra : b = c = 1Câu VII.a. z = a + ib. Suy ra : ( 1)z i a b i− = + − và (1+i)z = (1 + i)(a + bi) = (a – b) + (a + b)i(1 )z i i z− = + ⇔ 2 2 2 2( 1) ( ) ( )a b a b a b+ − = − + +⇔ a2 + (b2[r]

4 Đọc thêm

giải Toán Khối B 2010

GIẢI TOÁN KHỐI B 2010

mặt phẳng (A’BC) và (ABC) bằng 600. Gọi G là trọng tâm tam giác A’BC. Tính thể tíchkhối lăng trụ đã cho và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC theo a.Câu V (1,0 điểm). Cho các số thực khơng âm a, b, c thỏa mãn: a + b + c = 1. Tìm giá trịnhỏ nhất của biểu thức M=3(a2b2+b2c2+c2[r]

5 Đọc thêm