LẬP TRÌNH C TRÊN WINDOWS 7

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LẬP TRÌNH C TRÊN WINDOWS 7":

LỚP COMBO BOX TRONG LẬP TRÌNH C TRÊN WINDOWS

LỚP COMBO BOX TRONG LẬP TRÌNH C TRÊN WINDOWS

Lớp combo box trong lập trình c trên windowsLớp combo box trong lậptrình c trên windowsBởi:Khuyet DanhLỚP COMBO BOX TRONG LẬP TRÌNH C TRÊN WINDOWSCũng giống như List box, Combo box cũng là tập hợp các chuỗi kí tự được gói gọntrong một hình chữ nhật. Một chương trình có thể thêm hoặc xóa các chuỗi trong Combobox bằng cách gởi các thông điệp đến thủ tục window của Combo box. Combo boxcontrol gởi thông điệp WM_COMMAND đến cửa sổ cha khi có một mục trong Combobox được đánh dấu. Cửa sổ cha xác nhận mục được đánh dấu trong Combox box.Trong Combox box chỉ cho phép chọn một mục trong danh sách các mục có trongCombo box.Sự khác và giống nhau giữa Combo Box và List BoxCác thao tác trên list box và combo box là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau ở hìnhthức thể hiện. List box hiển thị các mục khi chúng được cập nhật, còn combo box chỉhiển thị các mục khi ta nhấp chuột vào nó. Khi tạo kiểu điều khiển combo box vớihàm CreateWindow phải sử dụng lớp cửa sổ "combobox" cùng với kiểu cửa sổ làWS_CHILD.List box có thể cho phép chọn nhiều mục cùng lúc, còn combo box thì chỉ cho phépchọn một mục mà thôi.Không giống như list box, combo box có hai phần. Phần dưới là danh sách các mụcđược thêm vào combo box, phần trên là một edit control dùng để hiển thị mục chọn hiệnhành.Thêm, xóa một chuỗi trênCombo BoxĐể thêm một chuỗi vào combo box dùng hàm SendMessage với thông điệpCB_ADDSTRING:1/5
Xem thêm

5 Đọc thêm

Học lập trình c trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp

HỌC LẬP TRÌNH C TRỞ THÀNH MỘT LẬP TRÌNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của lập trình viên, đó là lựa chọn ngôn ngữ lập trình và mảng công nghệ phù hợp. C là ngôn ngữ tuyệt vời cho lựa chọn của bạn.Học lập trình C tại Stanford bạn được làm việc với lập trình CSDL SQL Server bằng ADO NET và lập trình thiết kế giao diện phần mềm trên Windows Form

5 Đọc thêm

Tài liệu lập trình C++ tiếng Việt

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH C++ TIẾNG VIỆT

C++ là ngôn ngữ lập trình bậc trung, được phát triển bởi Bjarne Stroustrup năm 1979 tại Bell Labs. C++ chạy trên các nền tảng đa dạng, như Windows, Mac OS, và các phiên bản Unix đa dạng.C++ là ngôn ngữ lập trình bậc trung, được phát triển bởi Bjarne Stroustrup năm 1979 tại Bell Labs. C++ chạy trên các nền tảng đa dạng, như Windows, Mac OS, và các phiên bản Unix đa dạng.

200 Đọc thêm

Silde Tìm hiểu tổng quan về Notepad++ công cụ soạn thảo văn bản

SILDE TÌM HIỂU TỔNG QUAN VỀ NOTEPAD++ CÔNG CỤ SOẠN THẢO VĂN BẢN

Kể từ khi các hướng dẫn và phát triển lập trình có thể dễ dàng tìm thấy trên Internet, nó đã được nhiều người dùng hơn với mục địch thử nghiệm và ít nhất là tinh chỉnh nếu không muốn tạo ra các ứng dụng. Để đạt được yêu cầu của mục đích này, phần mềm chuyên ngành là cần thiết, và Notepad + + là một trong những công cụ hỗ trợ chỉnh sửa mã nguồn cho nhiều ngôn ngữ lập trình. Notepad + + có thể được coi như là một trình soạn thảo văn bản phức tạp hơn và đi kèm với chức năng bổ sung so với Notepad tiêu chuẩn. Notepad ++ là một công cụ hỗ trợ người dùng lập trình nói đơn giản là thiết kế phần mềm hay có thể thiết kế giao diện website .Notepad ++ được chạy trong môi trường MS Windows với nhiều chức năng. Notepad ++ cung cấp các tính năng bổ sung nhằm cho phép người sử dụng có thể tự tay mình tạo ra ngôn ngữ lập trình cho riêng mình bằng cách thay đổi một số cách thức thu gọn hay một nhóm cú pháp hay đánh dấu cú pháp bằng màu sắc... Bạn có thể hoàn toàn dễ dàng làm những điều mà bạn muốn trên Notepad ++.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Tìm hiểu tổng quan về Notepad++ Công cụ soạn thảo văn bản

TÌM HIỂU TỔNG QUAN VỀ NOTEPAD++ CÔNG CỤ SOẠN THẢO VĂN BẢN

Kể từ khi các hướng dẫn và phát triển lập trình có thể dễ dàng tìm thấy trên Internet, nó đã được nhiều người dùng hơn với mục địch thử nghiệm và ít nhất là tinh chỉnh nếu không muốn tạo ra các ứng dụng. Để đạt được yêu cầu của mục đích này, phần mềm chuyên ngành là cần thiết, và Notepad + + là một trong những công cụ hỗ trợ chỉnh sửa mã nguồn cho nhiều ngôn ngữ lập trình.Notepad + + có thể được coi như là một trình soạn thảo văn bản phức tạp hơn và đi kèm với chức năng bổ sung so với Notepad tiêu chuẩn.Notepad ++ là một công cụ hỗ trợ người dùng lập trình nói đơn giản là thiết kế phần mềm hay có thể thiết kế giao diện website .Notepad ++ được chạy trong môi trường MS Windows với nhiều chức năng. Notepad ++ cung cấp các tính năng bổ sung nhằm cho phép người sử dụng có thể tự tay mình tạo ra ngôn ngữ lập trình cho riêng mình bằng cách thay đổi một số cách thức thu gọn hay một nhóm cú pháp hay đánh dấu cú pháp bằng màu sắc... Bạn có thể hoàn toàn dễ dàng làm những điều mà bạn muốn trên Notepad ++.
Xem thêm

54 Đọc thêm

Fundamentals of computer programming with CSharp nakov ebook v2013

Fundamentals of computer programming with CSharp nakov ebook v2013

lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp
Xem thêm

Đọc thêm

Bài giảng Lập trình trên Windows Giới thiệu môn học Trần Minh Thái

Bài giảng Lập trình trên Windows Giới thiệu môn học Trần Minh Thái

Bài giảng Lập trình trên Windows Giới thiệu môn học cung cấp kiến thức kỹ năng lập trình ứng dụng Windows cơ bản nâng cao; cung cấp kiến thức lập trình C cho các ứng dụng Windows và các hàm thư viện cơ bản .NET; sử dụng môi trường phát triển tích hợp Visual Studio .NET 2015

Đọc thêm

Object oriented programming c sharp succinctly

Object oriented programming c sharp succinctly

lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO TRÌNH VISUAL FOXPRO 6 0

GIÁO TRÌNH VISUAL FOXPRO 6 0

Visual FoxPro 6.0 (gọi tắt là VF) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (QTCSDL) trong bộ Microsoft Visual Studio 6.0. Đây l à một hệ QTCSDL trực quan, mạnh và hướng đối tượng. Nhờ VF mà bạn có thể tạo lập các CSDL để giải quyết một vấ n đề thực tế nào đó, bạn có thể sắp xếp, tìm kiếm, truy lục thông tin trong các bảng, từ các bảng trong một CSDL bạn còn có thể phát sinh ra các báo biểu, các nh ãn v.v..tóm lại nhờ công cụ này (VF) mà bạn có thể giải quyết được các bài toán xẩy ra trong công việc thường nhật một cách dễ dàng. Với VF chúng ta vừa kế thừa được sức mạnh trong môi trường Windows, lại vừa tận dụng được mọi tính năng của một hệ quản trị c ơ sở dữ liệu mạnh, lại vừa tận dụng được các điều khiển có tính trực quan v à cao hơn bạn tiếp cận với cung cách lập trình cấu trúc và hơn hết là lập trình hướng đối tượng (OOPObject Oriented Programming). Giáo trình được tổ chức theo 11 chương: Chương 1: Làm quen với môi trường VF Chương 2: Các loại dữ liệu trong VF Chương 3: DataBase và Table Chương 4: Truy vấn và hiển thị thông tin Chương 5: Form Report Chương 6: Lập trình trong VF Chương 7: Thiết kế giao diện Chương 8: Bẫy trong chương trình Chương 9: Mảng và chuyển giao dữ liệu Chương 10: Một số lệnh hiệu chỉnh dữ liệu Chương 11: Chương trình con Chương 12: Ghép dữ liệu Giáo trình được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, nội dung của các Tables đ ơn giản giúp cho việc lĩnh hội kiến thức dễ dàng. Vì VF là một hệ QTCSDL lớn, chứa đựng rất nhiều tính năng tiện ích, ngo ài ra còn chứa đựng một loạt các điều khiển (controls), lớp (Class), các đối t ượng khác v.v.., mà giáo trình này lại ứng với số tiết không nhiều, n ên không thể đề cập đầy đủ được. Khi biên soạn giáo trình này chúng tôi hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong sự chỉ giúp của các bạn
Xem thêm

146 Đọc thêm

Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình VB.NET

TÌM HIỂU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VB.NET

Ngôn ngữ BASIC (Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code) đã có từ năm 1964. BASIC rất dễ học và dễ dùng. Trong vòng 15 năm đầu, có rất nhiều chuyên gia Tin Học và công ty tạo các chương trình thông dịch (Interpreters) và biên dịch (Compilers) cho ngôn ngữ làm BASIC trở nên rất phổ thông. Năm 1975, Microsft tung ra thị trường sản phẩm đầu tay Microsoft BASIC và tiếp đó Quick BASIC (còn gọi là QBASIC) thành công rực rỡ. Quick BASIC phát triển trong nền Windows nhưng vẫn khó khăn khi tạo giao diện kiểu Windows. Sau đó nhiều năm, Microsoft bắt đầu tung ra 1 sản phẩm mới cho phép ta kết hợp ngôn ngữ dễ học BASIC và môi trường phát triển lập trình với giao diện bằng hình ảnh (Graphic User Interface GUI) trong Windows. Đó là Visual Basic Version 1.0 Trước khi ra đời ngôn ngữ này ta không có 1 giao diện bằng hình ảnh (GUI) với một IDE (Integrated Development Environment) giúp các chuyên gia lập trình tập trung công sức và thì gìờ vào các khó khăn liên hệ đến doanh nghiệp của mình. Mỗi người phải tự thiết kế giao diện qua thư viện có sẵn Windows API (Application Programming Interface) trong nền Windows. Điều này tạo ra những trở ngại không cần thiết làm phức tạp việc lập trình. Visual Basic giúp ta bỏ qua những hệ lụy đó, chuyên gia lập trình có thể tự vẽ cho mình giao diện cần thiết trong ứng dụng (application) 1 cách dễ dàng và như vậy, tập trung nổ lực giải đáp các vần đề cần giải quyết trong doanh nghiệp hay kỹ thuật. Ngoài ra, còn nhiều công ty phụ phát triển thêm các khuôn mẫu (modules), công cụ (tools, controls) hay ứng dụng (application) phụ giúp dưới hình thức VBX cộng thêm vào giao diện chính càng lúc càng thêm phong phú. Phiên bản 6.0 cung ứng 1 phương pháp mới nối với Cơ Sở Dữ Liệu (Database) qua sự kết hợp của ADO (Active Data Object). ADO còn giúp các chuyên gia phát triển mạng nối với Cơ Sở Dữ Liệu (Database) khi dùng Active Server Pages (ASP). Bộ Microsoft Visual Studio.NET (đến nay đã phát hành Visual Studio.NET 2008) bao gồm vừa mọi công cụ yểm trợ lập trình và ngôn ngữ lập trình .NET, tỷ như: Visual Basic.NET (VB.NET), C (C Sharp), Visual C++.NET và Visual J.NET và hỗ trợ .NET Framework 3.0. Một trong những công cụ quan trọng là Microsoft Visual Studio.NET Integrated Development Environment (IDE). IDE giúp ta lập trình Visual Basic.NET (VB.NET) dễ dàng, thoải mái và thích thú. IDE không những cung cấp mọi công cụ lập trình cần thiết không thể tìm thấy ở một ứng dụng (application) soạn nguồn mã thông thường bằng chữ (text editors) mà còn giúp kiểm tra nguồn mã (code checking) hay tạo giao diện Windows thích hợp và hiển thị, truy tìm các tập tin liên hệ đến dự án (project) và nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, VB phiên bản 6.0 (VB6) không cung ứng tất cả các đặc trưng của kiểu mẫu ngôn ngữ lập trình khuynh hướng đối tượng (Object Oriented Language OOL) như các ngôn ngữ C++, Java. Thay vì cải thiện hay vá víu thêm thắc vào VB phiên bản 6.0, Microsoft đã xoá bỏ tất cả làm lại từ đầu các ngôn ngữ lập trình mới theo kiểu OOL rất hùng mạnh cho khuôn nền .NET Framework. Đó là các ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET và C (gọi là C Sharp). Sau đó, nhiều ngôn ngữ lập trình khác cũng thay đổi theo tỷ như smalltalk.NET, COBOL.NET, … làm Công Nghệ Tin Học trở nên phong phú hơn, đa dạng hơn.
Xem thêm

178 Đọc thêm

Bài giảng Lập trình trên Windows Chương 2 Trần Minh Thái (Phần 3)

Bài giảng Lập trình trên Windows Chương 2 Trần Minh Thái (Phần 3)

Bài giảng Lập trình trên Windows Chương 2 Ngôn ngữ lập trình C (phần 3) cung cấp cho người học các kiến thức Khái niệm delegate, tạo đối tượng delegate, gọi đối tượng delegate, ứng dụng delegate,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Đọc thêm

Lap trinh mang slide

LAP TRINH MANG SLIDE

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có thể sử dụng để lập trình mạng, tuy nhiênviệc lập trình mạng còn phụ thuộc v{o c|c thư viện v{ môi trường lập trình cóhỗ trợ hay không. Có thể liệt kê các ngôn ngữ lập trình có thể sử dụng để lậptrình mạng như sau: CC++: Ngôn ngữ lập trình rất mạnh và phổ biến, dùng để viết mọi loạiứng dụng trong đó có ứng dụng mạng. Java: Ngôn ngữ lập trình khá thông dụng và hỗ trợ trên nhiều môitrường, trong đó có thể viết ứng dụng chạy trên điện thoại di động. C: Ngôn ngữ lập trình cũng rất mạnh và dễ sử dụng, chỉ hỗ trợ trên họhệ điều hành Windows của Microsoft. Python, Perl, Php…: C|c ngôn ngữ thông dịch, sử dụng để viết nhanh cáctiện ích nhỏ một c|ch nhanh chóng, trong đó có thể sử dụng để viết ứngdụng mạng.Học phần này sẽ trình b{y phương ph|p lập trình mạng dựa trên hai ngôn ngữ:CC++ và CYêu cầu về kiến thức:Mạng máy tính.Ngôn ngữ lập trình CC++.Ngôn ngữ lập trình C.Lên lớp đầy đủ
Xem thêm

184 Đọc thêm

SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU LỆNH LẶP ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG PASCAL HIỆU QUẢ

SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU LỆNH LẶP ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG PASCAL HIỆU QUẢ

Trước hết cần khẳng định rằng Pascal là một ngôn ngữ lập trình tốt và đặc biệt, được tạo ra với mục đích dùng cho giảng dạy vì các lý do: Có cú pháp rõ ràng, dễ dạy dễ học; Pascal được viết theo lý thuyết chuẩn về lập trình cấu trúc nên một mặt nó minh hoạ cho lý thuyết về ngôn ngữ lập trình, mặt khác nhiều tài liệu khoa học máy tính cũng dùng Pascal để minh hoạ; Có thể sử dụng Pascal để viết các ứng dụng chuyên sâu, can thiệp vào phần cứng của máy tính và các thiết bị điện tử khác và cuối cùng là do trình biên dịch Pascal nhỏ gọn, có thể chạy tốt trên các máy tính cấu hình yếu, rất phù hợp với khả năng đầu tư cho học tập của học sinh, sinh viên. Tuy nhiên ngày nay công nghệ thông tin đã có nhiều thay đổi. Một trong những thay đổi cơ bản đó là môi trường hệ điều hành đã thay đổi từ DOS sang Windows nên khó có thể sử dụng Pascal để viết các chương trình ứng dụng dưới Windows. Để lập trình được dưới Windows với giao diện đồ hoạ, người lập trình bắt buộc phải học thêm một ngôn ngữ khác chẳng hạn DELPHI, Visual Basic, C, C++,… Dĩ nhiên nếu người lập trình nắm vững ngôn ngữ Pascal thì việc học thêm các ngôn ngữ này là dễ dàng theo kiểu “21 ngày lập trình được…”. Để giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc lập trình giải quyết các bài toán mang tính lặp, trong nội dung của bài sáng kiến này tôi đưa ra những tóm lược cơ bản nhất của các câu lệnh lặp và một số ví dụ mẫu vận dụng cấu trúc lặp để giải quyết có hiệu quả.
Xem thêm

23 Đọc thêm

bài giảng lập trình mạng

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH MẠNG

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có thể sử dụng để lập trình mạng, tuy nhiênviệc lập trình mạng còn phụ thuộc v{o c|c thư viện v{ môi trường lập trình cóhỗ trợ hay không. Có thể liệt kê các ngôn ngữ lập trình có thể sử dụng để lậptrình mạng như sau: CC++: Ngôn ngữ lập trình rất mạnh và phổ biến, dùng để viết mọi loạiứng dụng trong đó có ứng dụng mạng. Java: Ngôn ngữ lập trình khá thông dụng và hỗ trợ trên nhiều môitrường, trong đó có thể viết ứng dụng chạy trên điện thoại di động. C: Ngôn ngữ lập trình cũng rất mạnh và dễ sử dụng, chỉ hỗ trợ trên họhệ điều hành Windows của Microsoft. Python, Perl, Php…: C|c ngôn ngữ thông dịch, sử dụng để viết nhanh cáctiện ích nhỏ một c|ch nhanh chóng, trong đó có thể sử dụng để viết ứngdụng mạng.Học phần này sẽ trình b{y phương ph|p lập trình mạng dựa trên hai ngôn ngữ:CC++ và C
Xem thêm

81 Đọc thêm

TRẮC NGHIỆM MS WINDOWS 7 (TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC TIN HỌC)

TRẮC NGHIỆM MS WINDOWS 7 (TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC TIN HỌC)

1. Gadget2. Pin Task3. Snap4. Jump ListCâu 53. Trước khi cài đặt Windows 7, ta cần thực hiện thao tác sau đây, ngoại trừ thaotác?1. Tiến hành sao lưu tất cả các file dữ liệu quan trọng có trên máy tính2. Cập nhật và tắt phần mềm diệt virus3. Kết nối đến máy inCâu 54. Chỉ những tài khoản _______ mới có toàn quyền điều hành máy tính?1. Administrator2. Standard3. Limited4. Tất cả các tài khoản trênCâu 55. ______ cho phép thiết lập một mạng gia đình trong Windows 7 để chỉa sẻ cáctập tin và máy in?Tài liệu tham khảo dành cho lớp ôn thi Công chức thuế cung cấp trong group facebook:Ôn thi công chức thuế - Tax20161.7Câu hỏi trắc nghiệm MS Windows 71. HomeNet2. Libraries3. HomeGroup4. Windows LiveCâu 56. Thư mục nào không phải là thư mục mặc định trong Windows 7?1. Documents
Xem thêm

Đọc thêm

CHI TIẾT CÁCH CÀI GIAO DIỆNCHO WINDOWS 7

CHI TIẾT CÁCH CÀI GIAO DIỆNCHO WINDOWS 7

Chi tiết cách cài giao diệncho Windows 7Thứ Tư, ngày 27/04/2011, 12:00Trong thời gian vừa qua chúng tôi nhận được rất nhiềucâu hỏi về cách cài giao diện cho Windows 7. Giờ đây,chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết cách cài giao diện choWindows 7.Chi tiết cách cài giao diện cho MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC NHỮNG BÀI VIẾTWindows 7CHỌN LỌC VỀ VI TÍNH VÀ INTERNET, THỦTHUẬT VÀO LÚC 7H30, 13H, VÀ 16H CÁC NGÀYTRONG TUẦN, TẠI 24H.COM.VNHướng dẫn thay thế file hệ thốngVề cơ bản, giao diện đồ họa của các thanh Taskbar và các cửa sổ trong Windows 7hầu hết nằm trong 2 file hệ thống quan trọng đó là Explorer.exe và ExplorerFrame.dll.Vì cả 2 đều là file hệ thống, nên việc khó khăn nhất của người dùng khi muốn thayđổi giao diện Windows gặp phải chính là việc không vượt qua được sự bảo vệ nghiêmngặt của Microsoft đối với các file hệ thống này.Dưới đây là một số cách giúp bạn có thể dễ dàng thay thế hai file hệ thống gây khóchịu này để dễ dàng sử dụng được các bộ giao diện hào nhoáng mà chúng tôi đã giớithiệu từ trước đến nay. Tất cả các công cụ cần thiết đều có trong bộ công cụ mà chúngta có ở đây.Cách 1: Sử dụng chức năng Take OwnerShipWindows 7 có sẵn một tính năng ẩn giúp bạn có thể dễ dàng chiếm quyền thay đổi filehệ thống mà không hề bị Windows cản trở.Để sử dụng chức năng này bạn cần chạy file Take Ownership.reg có trong bộ công cụở trên, sau khi chạy file này thì ở menu chuột phải sẽ xuất hiện thêm dòng TakeOwnership, với những file đã bị chặn, bạn chỉ cần Click chuột phải vào file đó vàchọn Take Ownership.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Đồ án tốt nghiệp cài đặt windows 7 qua mạng

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÀI ĐẶT WINDOWS 7 QUA MẠNG

Windows Deployment Services (WDS): là dịch vụ tích hợp trong Windows Server 2008 cho phép cài đặt hệ điều hành từ xa cho các máy Client thông qua môi trường mạng.  WDS cho phép cài đặt từ xa thông qua Image lấy từ DVD cài đặt Windows Vista7 và Windows Server 2008 (cho phép lựa chọn phiên bản khi cài).  Phiên bản nâng cấp hỗ trợ cài Windows XP2k3.  WDS còn hỗ trợ tạo Image từ các máy tính đã cài đặt sẵn Windows và đầy đủ các Application sau đó Deploy đến các máy tính khác cùng hoặc khác cấu hình. II. YÊU CẦU HỆ THỐNG. + Một máy Sever sử dụng Windows Sever 2008, lên Domain Controller và có sẵn các dịch vụ: DNS _ Domain Name System. DHCP_Dynamic Host Configuration Protocol (có thể không tích hợp) nhưng hệ thống phải có DHCP. Máy DC Sever cài dịch vụ WDS. File ảnh copy từ đĩa DVD Windows 7 , copy phân vùng NTFS, có thể có 2,3 file ảnh (2k8). + Một máy tính chưa cài HĐH có khả năng Boot tử Card mạng để kiểm tra.
Xem thêm

101 Đọc thêm

Cách tải tập tin cài đặt windows trực tiếp từ microsoft

CÁCH TẢI TẬP TIN CÀI ĐẶT WINDOWS TRỰC TIẾP TỪ MICROSOFT

Hướng dẫn tải file iso trực tiếp máy chủ microsoft, bạn có thể tải được mọi phiên bản Windows bao gồm Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (cả 32 bit và 64 bit). Lưu ý: chỉ là file cài đặt dùng thử 30 ngày, phiên bản Sp1.

3 Đọc thêm

cách cài đặt phần mềm mạng riêng ảo VPN

CÁCH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM MẠNG RIÊNG ẢO VPN

Nếu muốn truy cập an toàn đến mạng khi ở ngoài văn phòng, bạn có thể sử dụng giải pháp mạng riêng ảo (VPN). Với giải pháp này bạn có thể kết nối thông qua Internet và truy cập một cách an toàn vào các file cũng như tài nguyên chia sẻ của mình. Không cần phải mua một máy chủ VPN đắt tiền nếu bạn không có nhiều người dùng. Hệ điều hành Windows chính thức có cung cấp chức năng máy chủ và máy khách VPN. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thiết lập máy chủ VPN Windows 7 hay Vista và kết nối với máy tính Windows XP, Vista hay Windows 7.
Xem thêm

7 Đọc thêm

C cơ bản đến nâng cao

C CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

C cơ bản nâng cao: bạn sẽ được học C từ những kiến thức cơ bản nhất cho đến những kiến thức chuyển sâu để bạn có đủ khả năng sử dụng C cho việc lập trình Windows form và lập trình WEB. Từ những kiến thức cơ bản này, bạn có thể dễ dàng sử dụng C để lập trình ứng dụng cho Windows hoặc lập trình web

68 Đọc thêm