HỆ THỐNG THẦN KINH TỰ TRỊ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HỆ THỐNG THẦN KINH TỰ TRỊ":

Mạng nơ ron nhân tạo và ứng dụng trong quản lý xây dựng

Mạng nơ ron nhân tạo và ứng dụng trong quản lý xây dựng

Mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network ANN) là một mô phỏng xử lý thông tin, được nghiên cứu ra từ hệ thống thần kinh của sinh vật, giống như bộ não, để xử lý thông tin. Nó bao gồm số lượng lớn các mối gắn kết cấp cao để xử lý các yếu tố làm việc trong mối liên hệ giải quyết vấn đề rõ ràng. ANNs, giống như con người, được học bởi các kinh nghiệm, lưu những kinh nghiệm hiểu biết và sử dụng trong những tình huống phù hợp.

Đọc thêm

đề tài về mạng máy tính(LAN)

đề tài về mạng máy tính(LAN)

Trong xã hội công nghệ hiện đại,hệ thống thông tin liên lạc có tầm quantrọng giống như hệ thống thần kinh xuyên suốt cơ thể con người.Sự gia tăng nhucầu truyền số liệu tốc độ cao và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ cung cấp nhưtruy nhập Internet,thương mại điện tử đã thúc đẩy sự phát triển của các giải pháp mạng cục bộ vô tuyến (WLAN) với những ưu điểm vượt trội khắc phục nhược điểm của Lan hữu tuyến, cung cấp những giải pháp mạng hiệu quả hơn.
Xem thêm

Đọc thêm

DỊCH VỤ MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN NỀN MPLS VÀ ỨNG DỤNG VPLS TRONG KẾT NỐI MẠNG DỮ LIỆU

DỊCH VỤ MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN NỀN MPLS VÀ ỨNG DỤNG VPLS TRONG KẾT NỐI MẠNG DỮ LIỆU

82 _ TRANG 8 CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT AC Attachment Circuit Kênh liên kết ARP Address Resolution Protocol Giao thức phân giải địa chỉ ASN Autonomous System Number Số hệ thống tự trị ATM As[r]

87 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HE NOI TIET ĐẠI HỌC Y KHOA ĐIỆN TỬ

BÀI GIẢNG HE NOI TIET ĐẠI HỌC Y KHOA ĐIỆN TỬ

Hệ thần kinh và hệ nội tiết cùng tham gia điều hòa những hoạt động chức năng của tất cả các hệ thống cơ quan trong cơ thể Có 2 loại tuyến( Nội, Ngoại tiết) Hệ nội tiết gồm có tuyến yên, giáp. thận, thượng thận, tùng

10 Đọc thêm

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO TẠI KHOA THẦN KINH CỦA VIỆN LÃO KHOA QUỐC GIA

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO TẠI KHOA THẦN KINH CỦA VIỆN LÃO KHOA QUỐC GIA

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nhồi máu não tại khoa thần kinh của viện lão khoa quốc gia
Xem thêm

76 Đọc thêm

HỆ THỐNG CÂN BẰNG TẢI SERVER

HỆ THỐNG CÂN BẰNG TẢI SERVER

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CÂN BẰNG TẢI SERVER 1.1 Tại sao phải xây dựng hệ thống cân bằng tải? Mạng máy tính đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức cũng như các cơ quan nhà nước. Mạng máy tính có thể ví như hệ thần kinh điều khiển hoạt động của toàn doanh nghiệp. Các máy chủ là trái tim của của mạng máy tính, nếu máy chủ mạng hỏng, hoạt động của hệ thống sẽ bị ngưng trệ. Hỏng hóc đối với các thiết bị mạng nói chung và các máy chủ nói riêng là điều không thể tránh khỏi. . Do vậy, vấn đề đặt ra là cần có một giải pháp để đảm bảo cho hệ thống vẫn hoạt động tốt ngay cả khi có sự cố xảy ra đối với máy chủ mạng Việc lựa chọn một server đơn lẻ có cấu hình cực mạnh để đáp ứng nhu cầu này sẽ kéo theo chi phí đầu tư rất lớn và không giải quyết được các vấn đề đặt ra của các tổ chức. Giải pháp hiệu quả được đưa ra là sử dụng một nhóm server cùng thực hiện một chức nǎng dưới sự điều khiển của một công cụ phân phối tải Giải pháp cân bằng tải.
Xem thêm

Đọc thêm

Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam.

Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam.

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của Luận án Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ cần phải đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt, bởi “lực lượng sản xuất đặc biệt” đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học, là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục. Chính vì vậy, chính sách đối với giảng viên là một trong những công cụ quản lý của Nhà nước, định hướng, tạo động lực, huy động các nguồn lực, có vai trò quyết định đối với sự phát triển đội ngũ giảng viên và các trường đại học. Một hệ thống chính sách phù hợp, đồng bộ sẽ tác động thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển bền vững đội ngũ giảng viên, góp phần quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và ngược lại. Chính sách hiện nay về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc tổ chức, thực hiện. Tuy nhiên chính sách chưa đủ mạnh để tạo được động lực, thu hút sự tham gia của xã hội và hội nhập quốc tế. Chưa có quy hoạch tổng thể phát triển đội ngũ giảng viên đại học trong quy hoạch và kế hoạch phát triển của ngành và cả nước. Chưa có các trường, khoa đào tạo giảng viên chuyên nghiệp. Quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo hiệu quả chưa cao, còn nặng về hành chính, chưa định hướng, kiến tạo và phát huy tính tự chủ, trách nhiệm xã hội, “quyền tự trị” của các trường đại học, chưa tạo môi trường tự do học thuật để phát huy dân chủ, sự tự khẳng định về phẩm chất, năng lực… của đội ngũ giảng viên. Việc quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ giảng viên chưa đầy đủ, đồng bộ, còn chồng chéo và đặc biệt còn thiếu những chính sách quan trọng, phù hợp và những cơ chế thực hiện thống nhất năng động, linh hoạt. Đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện giải đáp nền tảng hệ thống lý luận làm cơ sở lý luận cho nghiên cứu về chính sách phát triển đội ngũ giảng viên? Trong thời gian tới cần xây dựng, hoàn thiện quan điểm, mục tiêu, giải pháp đổi mới hoàn thiện chính sách này như thế nào? Việc nghiên cứu luận án có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Xem thêm

Đọc thêm

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ, siêu âm và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN CƠ, SIÊU ÂM VÀ SIÊU ÂM DOPPLER NĂNG LƯỢNG TRONG HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY

Hội chứng ống cổ tay là hội chứng có tổn thương thần kinh ngoại vi thường gặp nhất trong thực hành lâm sàng ở nhiều chuyên khoa khác nhau (Thần kinh, Cơ Xương Khớp, Ngoại khoa…). Ở Mỹ khoảng 3% người trưởng thành có biểu hiện hội chứng này 1 . Ở Pháp hàng năm có tới 120.000 ca phải phẫu thuật.Nguyên nhân của hội chứng ống cổ tay (HCOCT) là do thần kinh giữa bị chèn ép trong ống hẹp. Thần kinh bị chèn ép thời gian đầu phù nề, xung huyết sau đó xơ, mất myelin ở những thể viêm cũ. Đây là một bệnh nghề nghiệp rất thường gặp (người làm việc máy tính; bán hàng; nội trợ; lái xe…). Bệnh thường tự phát nhưng khoảng 30% trường hợp tìm thấy nguyên nhân chèn ép thực sự trong trong ống cổ tay (kén bao hoạt dịch, u mỡ, u dây thần kinh, viêm bao gân gấp cổ tay, hạt Tophie, nhiễm amylosis…) 25.Chẩn đoán hội chứng ống cổ tay trước kia chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng và Test khám. Từ đầu thế kỷ 19, điện cơ là phương pháp cận lâm sàng duy nhất để khảo sát tổn thương dây thần kinh giữa. Điện cơ được coi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán HCOCT, điện cơ thường được dùng để phân loại mức độ nặng của bệnh và quyết định lựa chọn phương pháp điều trị. Tuy nhiên, tỉ lệ âm tính giả của điện cơ cao từ 1033% 610. Hơn nữa điện cơ không cung cấp được các thông tin giúp cho chẩn đoán nguyên nhân. Siêu âm, siêu âm Doppler năng lượng với tần số cao và cộng hưởng từ là các phương pháp cho phép quan sát hình thái, đo được diện tích dây thần kinh giữa; giúp chẩn đoán xác định viêm dây thần kinh giữa với độ nhạy và độ đặc hiệu dao động từ 4596,3% và 5797% tùy theo tác giả 1114. Siêu âm còn góp phần chẩn đoán nguyên nhân tổn thương dây thần kinh giữa như: viêm bao gân; kén bao gân; kén hoạt dịch; u dây thần kinh giữa, u phần mềm, hạt Tophi bao gân gấp; dày mạc chằng cổ tay gây chèn ép dây thần kinh giữa. Siêu âm cũng hướng dẫn tiêm corticoid để điều trị hội chứng ống cổ tay 15, 16. Siêu âm là phương pháp dễ thực hiện; giá thành không cao, dễ được sự chấp thuận của người bệnh. Ở Việt Nam các nghiên cứu về hội chứng ống cổ tay còn đơn lẻ, chỉ tập trung vào khảo sát lâm sàng và điện sinh lý thần kinh, chưa có các nghiên cứu hệ thống và đầy đủ về siêu âm dây thần kinh giữa và các thành phần của ống cổ tay. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ, siêu âm và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay với ba mục tiêu sau: 1 Mô tả đặc điểm siêu âm và siêu âm Doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay. 2 Khảo sát mối liên quan giữa đặc điểm siêu âm với đặc điểm lâm sàng và điện cơ trong hội chứng ống cổ tay.3 Xác định nguyên nhân của hội chứng ống cổ tay.
Xem thêm

55 Đọc thêm

Giáo trình chuyên môn mắt

Giáo trình chuyên môn mắt

Nhãn cầu là một cơ quan có chức năng như một hệ thống quang học, dẫn truyền năng lượng ánh sáng xuyên qua các môi trường trong suốt của mắt để chuyển thành những xung động thần kinh truyền về vỏ não và sau đó tạo thành hình ảnh thị giác để con người nhận biết những sự vật chung quanh với chi tiết, màu sắc rõ nét. Nhãn cầu hoạt động nhờ các bộ phận phụ thuộc bao quanh có nhiệm vụ hổ trợ và che chở bảo vệ. Do đó, về giải phẫu sinh lý của mắt, bao gồm mấy phần sau: 1. Các bộ phận bảo vệ che chở nhãn cầu: Hốc mắt và mi mắt, kết mạc 2. Các bộ phận phụ thuộc: các cơ vận nhãn và lệ bộ 3. Nhãn cầu: các lớp vỏ nhãn cầu và các tổ chức nội nhãn bao gồm thủy dịch, thể thủy tinh, pha lê thể, đường thần kinh thị giác
Xem thêm

Đọc thêm

Tiểu luận PHÂN TÍCH SỰ TIẾN HÓA HỆ THẦN KINH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Tiểu luận PHÂN TÍCH SỰ TIẾN HÓA HỆ THẦN KINH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Nghiên cứu về Động vật giúp chúng ta có cái nhìn tổng thể về giới, phân biệt với các giới sinh vật khác, trên cơ sở các đặc điểm đặc trưng của từng nhóm động vật, giúp chúng ta xác định mối quan hệ họ hàng giữa chúng, đồng thời thấy được quá trình phát triển tiến hóa của chúng từ thấp đến cao. Nó cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về các ngành động vật có xương sống, là một bộ phận cơ bản của giới Động vậtSự sống tồn tại và phát triển, biến đổi qua các thời kì khác nhau. Mỗi sự biến đổi, mỗi sự sai khác đều là kết quả của một quá trình tác động lâu dài của tự nhiên lên sinh giới. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là sự giữ lại những đặc điểm thích nghi, đào thải những đặc điểm kém thích nghi. Chính vì lẽ đó mà sự sống luôn luôn phát triển đi lên, hoàn chỉnh hơn, thích nghi hơn. Thế nên mỗi cấu trúc cơ thể luôn tự hoàn thiện mình để thích ứng với môi trường.Hệ thần kinh là hệ cơ quan có vai trò quan trọng bậc nhất trong cơ thể động vật có xương sống. Chúng thống nhất các hệ cơ quan trong cơ thể con vật. Sự tiến hóa hóa của hệ thần kinh kéo theo sự tiến hóa của rất nhiều hệ cơ quan. Động vật càng tiến hóa cao thì mức độ phát triển của hệ thần kinh cũng cao hơn. Càng lên cao trong nấc thang tiến hóa cấu tạo của hệ thần kinh ngày càng hoàn chỉnh và phức tạp. Do đó tính hoàn thiện ngày càng cao trong tổ chức cơ thể liên quan đến chức năng sống của các nhóm động vật có xương sống.Như vậy, hệ thần kinh có những bước phát triển và tiến hóa như thế nào trong giới động vật nói chung và qua các ngành, các lớp trong Động vật có xương sống nói riêng? Để hiểu rõ vấn đề này, tôi đã chọn đề tài: “Phân tích sự tiến hóa hệ thần kinh dộng vật có xương sống ” để làm đề tài tiểu luận của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

Ebook Diện chuẩn điều kiện liệu pháp: Phần 2 Bùi Quốc Châu

EBOOK DIỆN CHUẨN ĐIỀU KIỆN LIỆU PHÁP: PHẦN 2 BÙI QUỐC CHÂU

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách Diện chuẩn điều kiện liệu pháp, phần 2 trình bày các nội dung: Các điểm phản chiếu từng bộ phận cơ thể, các hệ thống phản chiếu phụ, đồ hình phản chiếu 12 cặp dây thần kinh, bảng chuẩn đoán âm dương chứng, các kỹ thuật trị bệnh, cách chọn các huyệt cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

66 Đọc thêm

SUY THẬN MẠN

SUY THẬN MẠN

Tổn thương nhuyễn xương rất khó phân biệt được trên phim X quang, chỉ có sinh thiếtxương mới cho biết đâu là tổn thương nhuyễn xương hay bệnh xương bất hoạt. Vôihóa các mô mềm cũng có thể được quan sát thấy ở bệnh nhân suy thận mạn. Vôi hóacác mạch máu thường thấy sớm ở mạch máu ngón tay, động mạch chủ, động mạchchậu.Tổn thương xương xuất hiện ở suy thận giai đoạn sớm, vì vậy việc điều trị dự phòng làrất cần thiết, nhằm giữ cho nồng độ phospho và calci máu trong giới hạn bình thườngvà bổ sung sự thiếu hụt về hormon calcitriol.Kiểm soát phospho máu:É Hạn chế ăn thức ăn có nhiều phospho. Nên giữ mức phospho máu ở mức 1,45-1,9mmol/l. Lượng phospho đưa vào cơ thể nên khoảng 800 mg/24giờ.É Bổ sung muối calci (carbonat calcium, acetat calcium). Không nên dùng citratcalcium vì nó làm tăng tái hấp thu nhôm ở ruột. Lượng calci hàng ngày cần khoảng1-4 g/ngày.Bổ sung calcitriol: bổ sung calcitriol đường uống (0,25 mcg/ngày) hoặc tĩnh mạch đốivới bệnh nhân suy thận mạn sẽ làm giảm nồng độ PTH trong máu và làm tăng độ nhạycảm của tuyến cận giáp với calci. Calcitriol làm tăng hấp thu của thận đối với calci, vìvậy làm tăng calci máu.Phẫu thuật cắt bỏ tuyến cận giáp: Gần đây nhờ kiểm tra được nồng độ phospho máu vàđiều trị calcitriol dự phòng nên chỉ định cắt bỏ tuyến cận giáp giảm. Chỉ định cắt tuyếncận giáp khi nồng độ PTH quá cao kèm theo tăng calci máu mặc dù đã điều trịcalcitriol, ngứa nhiều, vôi hóa nhiều nơi.7.7. Biến chứng thần kinhTổn thương thần kinh trung ươngThường là các biến chứng nặng nề như phù não, tai biến mạch não đặc biệt do tănghuyết áp; rối loạn ý thức, lú lẫn thứ phát sau rối loạn điện giải nặng nề như hạ natrimáu.É Bệnh não do ure máu cao:
Xem thêm

23 Đọc thêm

tiểu luận cao học các đảng chính trị trên thế giới LIÊN BANG NGA

tiểu luận cao học các đảng chính trị trên thế giới LIÊN BANG NGA

MỞ ĐẦU Theo Hiến pháp năm 1993, Liên bang Nga là Nhà nước Pháp quyền Dân chủ Liên bang, gồm 83 chủ thể (nước cộng hòa, tỉnh, tỉnh tự trị…). Bộ máy nhà nước được tổ chức theo hình thức Cộng hòa Tổng thống. Nga được cơ cấu theo nền tảng một chế độ dân chủ đại diện, quyền hành pháp thuộc chính phủ, quyền lập pháp thuộc hai viện của Quốc hội liên bang gồm 2 viện: Duma quốc gia với 450 thành viên và Hội đồng liên bang với 176 thành viên. Chính phủ được điều chỉnh bằng một hệ thống kiểm tra và cân bằng được định nghĩa trong Hiến pháp Liên bang Nga, là tài liệu pháp lý tối cao của đất nước và khế ước xã hội cho người dân Liên bang Nga. Tổng thống được bầu trực tiếp, Tổng thống bổ nhiệm các thành viên Nội các. 21 nước Cộng hoà tự trị và vùng tự trị có quyền tự quyết ở mức độ khác nhau theo các điều khoản của Hiệp ước Liên bang Nga Với diện tích 17.075.400 km2, Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới, bao phủ hơn một phần chín diện tích lục địa trái đất. Nga cũng là nước đông dân thứ chín thế giới với 142.9 triệu người (theo Tổng điều tra dân số 2010). Nước Nga kéo dài toàn bộ phần phía bắc châu Á và 40% châu Âu, bao gồm 11 múi giờ và sở hữu nhiều loại môi trường và địa hình. Nga có trữ lượng khoáng sản và năng lượng lớn nhất thế giới, và được coi là một siêu cường năng lượng. Nước này có trữ lượng rừng lớn nhất thế giới, các hồ của Nga chứa xấp xỉ một phần tư lượng nước ngọt không đóng băng của thế giới. Nga đã thiết lập quyền lực và ảnh hưởng khắp thế giới từ thời Đế chế Nga. Liên bang Nga được thành lập sau sự giải tán Liên Xô năm 1991, nhưng nó được công nhận là sự kế tiếp pháp lý của nhà nước Xô Viết. Liên Bang Nga là nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Liên Bang Nga là một trong năm nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân được công nhận và sở hữu kho vũ khí huỷ diệt hàng loạt lớn nhất thế giới. Nga là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, một thành viên của G8, G20, APEC, SCO (Tổ chức Hợp tác Thượng Hải) và EurAsEC, và là một thành viên lãnh đạo của Cộng đồng các quốc gia độc lập. Nhà nước Nga có một truyền thống lâu dài và giàu có về nhiều lĩnh vực nghệ thuật và khoa học, cũng như một truyền thống mạnh về công nghệ, gồm cả những thành tựu quan trọng như tàu vũ trụ đầu tiên của loài người.
Xem thêm

Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀGIẢI PHẪU ĐỘNG VẬT

CHUYÊN ĐỀGIẢI PHẪU ĐỘNG VẬT

xoang chứa các loại TB hồng cầu, bạch cầu, TB lympho+ Sau đó tuỷ đỏ biến thành tuỷ vàng: xốp, nhẹ, chứatrong ống tuỷ của x.dài, cấu tạo chủ yếu là TB mỡ.(4) Mạch quản thần kinh: Là hệ thống các đôi dây TK.Màng ngoàixươngXg đặcXg xốpMặt cắt đứng dọcqua khớp gối3. Thµnh phÇn ho¸ häc cña x­¬ng- X­¬ng t­¬i+ N­íc: 50%+ Mì: 15.75%+ ChÊt h÷u c¬:12.45%+ ChÊt v« c¬:21.8%- X­¬ng kh«+ ChÊt h÷u c¬ (chÊt cèt giao): 1/3+ ChÊt v« c¬ (chñ yÕu muèi Ca++): 2/34. Sự hình thành và phát triển của xươngXương hình thành qua 3 giai đoạn: gđ màng,gđ sụn, gđ xương.
Xem thêm

378 Đọc thêm

tiểu luận cao học môn quan hệ quốc tế liên bang nga

tiểu luận cao học môn quan hệ quốc tế liên bang nga

Liên bang Nga là một quốc gia ở phía bắc lục địa ÁÂu (châu Âu và châu Á). Theo Hiến pháp năm 1993, Nga là Nhà nước Pháp quyền Dân chủ liên bang, gồm 83 chủ thể (nước cộng hòa, tỉnh, tỉnh tự trị…). Bộ máy nhà nước được tổ chức theo hình thức Cộng hòa Tổng thống, Tổng thống được trao nhiều quyền hạn. Nga được cơ cấu theo nền tảng một chế độ dân chủ đại diện, quyền hành pháp thuộc chính phủ, quyền lập pháp thuộc hai viện của Quốc hội liên bang gồm 2 viện: Duma quốc gia với 450 thành viên và Hội đồng liên bang với 176 thành viên. Chính phủ được điều chỉnh bằng một hệ thống kiểm tra và cân bằng được định nghĩa trong Hiến pháp Liên bang Nga, là tài liệu pháp lý tối cao của đất nước và khế ước xã hội cho người dân Liên bang Nga. Tổng thống được bầu trực tiếp, Tổng thống bổ nhiệm các thành viên Nội các. 21 nước Cộng hoà tự trị và vùng tự trị có quyền tự quyết ở mức độ khác nhau theo các điều khoản của Hiệp ước liên bang Nga Với diện tích 17.075.400 km2, Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới, bao phủ hơn một phần chín diện tích lục địa trái đất. Nga cũng là nước đông dân thứ chín thế giới với 142.9 triệu người (theo Tổng điều tra dân số 2010). Nước Nga kéo dài toàn bộ phần phía bắc châu Á và 40% châu Âu, bao gồm 11 múi giờ và sở hữu nhiều loại môi trường và địa hình. Nga có trữ lượng khoáng sản và năng lượng lớn nhất thế giới, và được coi là một siêu cường năng lượng. Nước này có trữ lượng rừng lớn nhất thế giới và các hồ của Nga chứa xấp xỉ một phần tư lượng nước ngọt không đóng băng của thế giới. Nga đã thiết lập quyền lực và ảnh hưởng khắp thế giới từ thời Đế chế Nga. và trở thành nhà nước hợp thành lớn nhất và lãnh đạo bên trong Liên bang Xô Viết, nhà nước Xã hội Chủ nghĩa hợp hiến đầu tiên và được công nhận là một siêu cường, đóng vai trò quan trọng trong thắng lợi của Đồng minh trong Thế chiến II. Liên bang Nga được thành lập sau sự giải tán Liên Xô năm 1991, nhưng nó được công nhận là sự kế tiếp pháp lý của nhà nước Xô Viết.
Xem thêm

Đọc thêm

Cơ sở văn hóa Việt Nam Văn hóa tinh thần vùng Tây Bắc

Cơ sở văn hóa Việt Nam Văn hóa tinh thần vùng Tây Bắc

Tây Bắc thực ra là tên gọi theo phương vị, lấy Thủ đô Hà Nội làm điểm chuẩn, hiện tại là địa bàn gồm bốn tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái. Khi nói đến vùng văn hóa Tây Bắc thì phải kể một phần tỉnh Hoà Bình nữa. Năm 1955 đổi thành khu tự trị Tây Bắc, vì tên cũ Khu Tự trị Thái Mèo không phản ánh hết tên của gần hai chục dân tộc sinh sống ở đây.

Đọc thêm

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Thuật ngữ “Chính quyền địa phương” thường được hiểu là những đơn vịcủa chính quyền trực tiếp cung cấp dịch vụ cho công dân tại cấp trung gian thấpvà thấp nhất. Tại một số nước trên thế giới, các đơn vị chính quyền địa phươngđã có quyền tự trị từ rất lâu trước khi các quốc gia đó được thành lập với cơ cấutổ chức chính quyền như hiện nay và do đó, không cần sự phân cấp thẩm quyềntừ cấp chính quyền cao hơn cho các đơn vị này. Tại một số nước có cơ cấu nhànước đơn nhất, chính quyền địa phương thi hành quyền lực của mình theonguyên tắc quyền lực của chính quyền cấp dưới do chính quyền Trung ương trựctiếp ủy nhiệm, và cấp trung ương có thể bãi bỏ việc ủy nhiệm đó. Tại một sốnước thuộc hệ thống đơn nhất khác, chính quyền địa phương hoạt động theonguyên tắc thẩm quyền chung, và trên nguyên tắc được phép thực thi nhữngthẩm quyền không thuộc chính quyền Trung ương.Khác với chế độ tự quản địa phương của một số nước, chính quyền địaphương của Việt Nam là một bộ phận hợp thành của chính quyền nhà nướcthống nhất, bao gồm các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương do nhân dânđịa phương trực tiếp bầu ra và các cơ quan, tổ chức khác được thành lập trên cơsở các cơ quan quyền lực nhà nước này theo quy định của pháp luật nhằm quảnlý các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương, trên cơ sở nguyên tắc tậptrung dân chủ và kết hợp hài hoà giữa lợi ích nhân dân địa phương với lợi íchchung của cả nước.Với nội dung tiểu luận “Cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ởViệt Nam và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động”, tôi mong muốn gópphần làm rõ hơn về cơ cấu chính quyền địa phương tại Việt Nam, từ đó đưa racác giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương ViệtNam trong giai đoạn hiện nay./.2I. KHÁI NIỆM CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM:
Xem thêm

Đọc thêm

Dùng điều khiển mờ và mạng thần kinh điều khiển hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) sử dụng thuật toán học chế độ trượt

Dùng điều khiển mờ và mạng thần kinh điều khiển hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) sử dụng thuật toán học chế độ trượt

Dùng điều khiển mờ và mạng thần kinh điều khiển hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) sử dụng thuật toán học chế độ trượt

Đọc thêm

BÀI 30. TRUYỀN TIN QUA XINÁP

BÀI 30. TRUYỀN TIN QUA XINÁP

Màng(4)?sauxinápTy(7)?thểBóng(6)?xináp(chứaaxêtincôlin)Thụthể(5)?Ca2+(1)(2)(3)Câu 1. Xináp là diện tiếp xúc giữaA. tế bào cơ với tế bào tuyến.B. tế bào tuyến với tế bào tuyến.C. tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc giữatế bào thần kinh với tế bào khác.

30 Đọc thêm

Cùng chủ đề