GIẢI PHÁP HẠN CHẾ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIẢI PHÁP HẠN CHẾ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU":

GIÁ TRỊ MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG CỦA RỪNG NGẬP MẶN Ở VIỆT NAM

GIÁ TRỊ MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG CỦA RỪNG NGẬP MẶN Ở VIỆT NAM

Phương pháp lượng giá 1.1 Phương pháp giá cả thị trường. 1.2 Phương pháp chi phí thay thế. 1.3 Phương pháp chi phí thiệt hại tránh được. Giá trị môi trường 2.1 Điều hòa khí hậu. 2.2 Hấp thụ và lưu trữ Cácbon, hạn chế biến đổi khí hậu. 2.3 Hạn chế gió bão, tác hại của sóng biển, bảo vệ đê biển. 2.4 Giảm ô nhiễm môi trường. 2.5 Bảo vệ đất. 2.6 Bảo vệ nước ngầm . 2.7 Bảo vệ đa dạng sinh học. Dịch vụ môi trường 3.1 Cung cấp lâm sản. 3.2 Giá trị du lịch sinh thái. 3.3 Giá trị dịch vụ sinh thái. 3.4 Cung cấp nơi ở và sinh sản cho các sinh vật.
Xem thêm

28 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

GIÁO TRÌNH MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Các vấn đề về ô nhiễm môi trường,Tác động của biến đổi khí hậu. Biện pháp hạn chế biến đổi khí hậu, Quản lý môi trườngCác vấn đề về ô nhiễm môi trường,Tác động của biến đổi khí hậu. Biện pháp hạn chế biến đổi khí hậu, Quản lý môi trườngCác vấn đề về ô nhiễm môi trường,Tác động của biến đổi khí hậu. Biện pháp hạn chế biến đổi khí hậu, Quản lý môi trường

133 Đọc thêm

Nghiên cứu đánh giá xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Mã bằng mô hình MIKE 11 AD

Nghiên cứu đánh giá xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Mã bằng mô hình MIKE 11 AD

MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN 1 MỞ ĐẦU 5 Mục tiêu của đồ án 1 1. Phạm vi nghiên cứu 1 2. Phương pháp nghiên cứu 1 3. Nội dung đồ án 1 CHƯƠNG I: ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ – TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI LƯU VỰC SÔNG MÃ 2 1.1. Điều kiện địa lý tự nhiên 2 1.1.1.Vị trí địa lý 2 1.1.2. Đặc điểm địa hình lưu vực 2 1.1.3. Đặc điểm địa chất, thổ nhưỡng 3 1.1.3.1. Địa chất khoáng sản 3 1.1.3.2. Thổ nhưỡng 3 1.1.4. Đặc điểm thảm phủ thực vật 3 1.1.5. Đặc điểm khí tượng, thủy văn 4 1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 12 1.2.1. Dân số và phân bố dân cư 12 1.2.2. Thành phần dân số 13 1.2.3. Cơ cấu kinh tế 13 1.2.4. Các ngành kinh tế chủ chốt 13 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN 17 VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ 17 2.1. Thuỷ triều và xâm nhập mặn 17 2.1.1. Chế độ triều 17 2.1.2. Diễn biến mực nước triều trong năm 17 2.1.3. Tình hình xâm nhập mặn vào hạ lưu sông Mã 18 2.1.3.1. Diễn biến độ mặn 21 2.1.3.2. Diễn biến độ mặn theo thời gian 21 2.1.3.3. Diễn biến theo không gian 22 2.1.4. Tình hình thiệt hại 23 2.2. Nguyên nhân và các giải pháp hạn chế xâm nhập mặn 24 2.2.1. Nguyên nhân gây ra xâm nhập mặn ở vùng hạ lưu sông Mã 24 2.2.1.1. Nguyên nhân khách quan (do thời tiết) 24 2.2.1.2. Nguyên nhân chủ quan (do con người gây ra) 24 2.2.2. Các giải pháp hạn chế xâm nhập mặn 24 2.2.2.1. Biện pháp trước mắt 24 2.2.2.2. Giải pháp lâu dài 25 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG MÔ HÌNH MIKE 11 AD ĐÁNH GIÁ XÂM NHẬP MẶN HẠ LƯU SÔNG MÃ 27 3.1. Giới thiệu về mô hình MIKE11 27 3.1.1. Giới thiệu chung 27 3.1.2. Cơ sở lý thuyết mô hình MIKE 11 (HD và AD) 28 3.2. Chuẩn bị số liệu đầu vào mô hình mike11 AD 32 3.2.1.Tài liệu địa hình: 32 3.2.2. Tài liệu thủy văn: 33 3.3. Thiết lập mô hình 33 3.3.1. Thiết lập mạng thủy lực 33 3.3.2 Điều kiện ban đầu và điều kiện biên 34 3.4 Hiệu chỉnh và kiểm định bộ thông số của mô hình: 35 3.4.1 Hiệu chỉnh bộ thông số cho mô hình 35 3.4.2 Kiểm định bộ thông số cho mô hình, đánh giá tính hiệu quả của mô hình: 41 3.4.3. Kết quả biểu diễn xâm nhập mặn hạ lưu sông Mã năm 2009 45 3.5. Kết luận chung và đánh giá bộ thông số của mô hình: 46 3.6. Ứng dụng mô hình MIKE11 AD đánh giá diễn biến xâm nhập mặn theo các kịch bản biến đổi khí hậu: 46 3.6.1. Tác động của biến đổi khí hậu và dự báo của IPCC: 46 3.6.2 Tính toán xâm nhập mặn theo kịch bản biến đổi khí hậu: 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
Xem thêm

Đọc thêm

Biến đổi khí hậu và phòng ngừa thảm họa

Biến đổi khí hậu và phòng ngừa thảm họa

Biến đổi khí hậu và phòng ngừa thảm họa: Việt Nam học cách sống chung với biến đổi khí hậu hay thích ứng với một thực tại mới(Việt Nam học cách sống chung với biến đổi khí hậu hay thích ứng với một thực tại mới(Việt Nam học cách sống chung với biến đổi khí hậu hay thích ứng với một thực tại mới(Việt Nam học cách sống chung với biến đổi khí hậu hay thích ứng với một thực tại mới(Việt Nam học cách sống chung với biến đổi khí hậu hay thích ứng với một thực tại mới(Việt Nam học cách sống chung với biến đổi khí hậu hay thích ứng với một thực tại mới(
Xem thêm

Đọc thêm

GIẢI PHÁP CHUẨN BỊ KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ HẠ LONG, KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG (TT)

GIẢI PHÁP CHUẨN BỊ KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ HẠ LONG, KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG (TT)

chất quan trọng trong mối quan hệ Vùng tỉnh và Quốc gia, được xác định là khukinh tế tổng hợp, trung tâm du lịch biển đảo, là đầu mối giao thương trong nước vàquốc tế của tỉnh Quảng Ninh. Vân Đồn được xem là động lực chính để phát triểnvùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ, đảm bảo an ninh, quốc phòng khu vực ĐôngBắc của Tổ quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tỉnh Quảng Ninh.Tuy nhiên khu vực này cũng phải gánh chịu tác động khắc nghiệt của thiênnhiên đặc biệt là chịu tác động của biến đổi khí hậu. Để đảm bảo cho đô thị đượcphát triển bền vững việc nghiên cứu và đưa ra các giải pháp Chuẩn bị kỹ thuậtphòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng là hết sứccần thiết.Với các mục tiêu nghiên cứu như trên, luận văn đã đánh giá thực trạng côngtác CBKT khu tái định cư xã Hạ Long, khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninhcũng như đánh giá những ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu và nước biểndâng. Luận văn cũng đã đưa ra các luận cứ khoa học trong công tác chuẩn bị kỹthuật, các kịch bản biến đổi khí hậu khu vực tỉnh Quảng Ninh cũng như những kinhnghiệm thực tiễn của công tác CBKT ứng phó với biến đổi khí hậu ở trong và ngoàinước.Trong khuôn khổ luận văn, tác giả nghiên cứu và đưa ra các giải pháp CBKTdựa trên những nguyên tắc thiết kế CBKT và kịch bản Biến đổi khí hậu của khuvực tỉnh Quảng Ninh, tính đến năm 2100. Các giải pháp thiết kế CBKT được đưa ralà các giải pháp kết hợp, có tính đến yếu tố BĐKH và NBD, bao gồm: Quy hoạchcao độ nền cho từng khu vực trong khu đô thị. Phân chia lưu vực thoát nước, tínhtoán lưu lượng ...82Đặc biệt luận văn đề xuất áp dụng giải pháp thoát nước bền vững cho khuvực tái định cư xã Hạ Long, khu Kinh tế Vân Đồn, quy hoạch hệ thống đê ven biểnvà các giải pháp phụ trợ khác như gia cố mái dốc, vệt tụ thủy trên núi Vạn Hoa, sử
Xem thêm

20 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI OLYMPIC ĐỊA LÝ 11

TÀI LIỆU ÔN THI OLYMPIC ĐỊA LÝ 11

tế Mỹ ngày càng giảm sút do sự cạnh tranh của Nhật Bản và Tây Âu.+ Phát triển nhanh nhưng khơng ổn định, hay diễn ra các cuộc suy thối.-iDiaLy.comiDiaLy.com+ Sự giàu nghèo quá chênh lệch giữa các tầng lớp trong xh Mỹ dẫn đến sự không ổn địnhvề kinh tế, chính trị.VI. mối quan hệ VN – Hoa Kỳ:Quan hệ hai nước những năm qua đã phát triển khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Về chínhtrị ngoại giao, các chuyến thăm lẫn nhau và các cuộc gặp gỡ cấp cao bên lề các hội nghịquốc tế đã góp phần duy trì đà quan hệ. Hiện nay hai nước đã thiết lập 10 cơ chế đối thoạivề chính trị - an ninh - quốc phòng, kinh tế, về an ninh, phát triển của khu vực châu Á –Thái Bình Dương… Về kinh tế, từ năm 2005, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩulớn nhất của Việt Nam. Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ đã tăngtừ 200 triệu USD năm 1995 lên hơn 20 tỷ USD năm 2012, tức là tăng hơn 100 lần trongvòng chưa đầy 20 năm. Năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 25 tỷ USD.Riêng 6 tháng đầu năm nay, thương mại 2 chiều đã đạt 13,5 tỷ USD, tăng hơn 16% so vớicùng kỳ năm trước. FDI của Mỹ vào Việt Nam tính đến hết 2012 đứng thứ 7 trong số cácnước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 629 dự án, trên 11 tỷ USD. Đó là chưatính tới số đầu tư khá lớn vào Việt Nam của các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ nhưngđăng ký ở các nước và vùng lãnh thổ khác như Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc)…Hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ tiếp tục được tăng cường, hai bên đang pháttriển “quan hệ đối tác kiểu mẫu” trong nghiên cứu về biến đổi khí hậu và khắc phục hậuquả của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. NASA và Viện Khoa học và Công nghệ ViệtNam năm ngoái đã ký tuyên bố ý định chung về hợp tác nghiên cứu công nghệ không gian.Giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng mở rộng. Trong 10 năm qua, có khoảng
Xem thêm

7 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINHTÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINHTÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINHTÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINHTÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINHTÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH

Đọc thêm

Tìm hiểu một số mô hình sản xuất cây hàng năm thích ứng với biến đổi khí hậu trên chân đất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu một số mô hình sản xuất cây hàng năm thích ứng với biến đổi khí hậu trên chân đất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ lên tự nhiên và con người Việt Nam cũng như Thừa Thiên Huế 6. Tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích tự nhiên hơn 5.000 km2, với diện tích đất canh tác hơn 500.000 hecta, chia thành 3 vùng sinh thái khác nhau: Vùng sinh thái đồi núi, vùng sinh thái đồng bằng, vùng sinh thái ven biển. Vùng sinh thái ven biển trãi dài trên nhiều huyện với diện tích hơn 48.400 hecta đất cát, trong đó cồn cát là 8.392 hecta và đất cát ven biển là 40.016 hecta chiếm diện tích khá lớn của tỉnh. Người dân sống trên vùng đất cát ven biển chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, thu nhập thấp vì hoạt động sinh kế của họ bị hạn chế do đặc thù của vùng là đất cát, khả năng giữ ẫm kém, đất bị nhiễm mặn, chua phèn, thường xảy ra lũ lụt vào thời gian cuối năm đầu năm sau, hạn hán vào mùa hè do vậy thời vụ trồng trọt trong năm ngắn. Điều kiện thời tiết khí hậu miền Trung lại khắc nghiệt nên chỉ phù hợp để trồng cây lương thực hoặc cây rau màu ngắn ngày và có khả năng chịu hạn tốt 5. Trước vấn đề đó, nhằm tìm hiểu, đánh giá sự tác động của biến đổi khí hậu đến quá trình sản xuất nông nghiệp và sự thích ứng của người dân, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tìm hiểu một số mô hình sản xuất cây hàng năm thích ứng với biến đổi khí hậu trên chân đất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn: Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu qua hoạt động ngoại khóa ở tiểu học theo quan điểm tích hợp

LUẬN VĂN: GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở TIỂU HỌC THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP

Luận văn: Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu qua hoạt động ngoại khóa ở tiểu học theo quan điểm tích hợp Biến đổi khí hậu đang là vấn đề được toàn nhân loại đặc biệt quan tâm. Các nhà khoa học coi đây là một vấn đề môi trường lớn của thời đại. Biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Việt Nam được đánh giá là một trong năm quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Trong những năm qua, nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã phải chịu nhiều thiên tai như bão lớn, nắng nóng dữ dội, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, bão từ, băng giá, nước biển dâng,... Những vấn đề đó đã để lại những hậu quả nghiêm trọng ở mọi lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, đặc biệt là sinh mạng con người... Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã và đang có những kế hoạch hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhận thức rõ tác động của biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Các Bộ, Ngành và địa phương đã và đang xây dựng kế hoạch hành động để ứng phó với những tác động cấp bách trước mắt và những tác động tiềm tàng lâu dài của biến đổi khí hậu; nhiều nghiên cứu đã được thực hiện ở các mức độ khác nhau: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015 (Theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ); Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường (cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) chủ trì biên soạn “Thông báo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước Biến đổi khí hậu”, “Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam”, “Chương trình khoa học công nghệ quốc gia về biến đổi khí hậu”, các chương trình hợp tác với UNDP, ADB, WB, DANIDA, JICA, Hà Lan, USA,... Việc ứng phó với những biến đổi khí hậu và việc đưa Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào giáo dục là một việc làm rất quan trọng, cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt. Ý thức được sự cấp bách của vấn đề, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành giai đoạn 2011 – 2015 và phê duyệt Dự án “Đưa nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011 – 2015”. Tuy nhiên cho đến nay, những nghiên cứu, tài liệu tham khảo, chương trình giáo dục về vấn đề này vẫn còn ít và chưa được quan tâm, đầu tư thỏa đáng.
Xem thêm

135 Đọc thêm

Luận văn: Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu qua hoạt động ngoại khóa ở tiểu học theo quan điểm tích hợp

LUẬN VĂN: GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở TIỂU HỌC THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP

Luận văn: Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu qua hoạt động ngoại khóa ở tiểu học theo quan điểm tích hợp Biến đổi khí hậu đang là vấn đề được toàn nhân loại đặc biệt quan tâm. Các nhà khoa học coi đây là một vấn đề môi trường lớn của thời đại. Biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Việt Nam được đánh giá là một trong năm quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Trong những năm qua, nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã phải chịu nhiều thiên tai như bão lớn, nắng nóng dữ dội, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, bão từ, băng giá, nước biển dâng,... Những vấn đề đó đã để lại những hậu quả nghiêm trọng ở mọi lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, đặc biệt là sinh mạng con người...Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã và đang có những kế hoạch hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhận thức rõ tác động của biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Các Bộ, Ngành và địa phương đã và đang xây dựng kế hoạch hành động để ứng phó với những tác động cấp bách trước mắt và những tác động tiềm tàng lâu dài của biến đổi khí hậu; nhiều nghiên cứu đã được thực hiện ở các mức độ khác nhau: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015 (Theo Quyết định số 1183QĐTTg, ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ); Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường (cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) chủ trì biên soạn “Thông báo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước Biến đổi khí hậu”, “Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam”, “Chương trình khoa học công nghệ quốc gia về biến đổi khí hậu”, các chương trình hợp tác với UNDP, ADB, WB, DANIDA, JICA, Hà Lan, USA,...Việc ứng phó với những biến đổi khí hậu và việc đưa Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào giáo dục là một việc làm rất quan trọng, cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt. Ý thức được sự cấp bách của vấn đề, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành giai đoạn 2011 – 2015 và phê duyệt Dự án “Đưa nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011 – 2015”. Tuy nhiên cho đến nay, những nghiên cứu, tài liệu tham khảo, chương trình giáo dục về vấn đề này vẫn còn ít và chưa được quan tâm, đầu tư thỏa đáng.
Xem thêm

105 Đọc thêm

Đánh giá nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của chúng tới hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn phường bạch đằng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh

Đánh giá nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của chúng tới hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn phường bạch đằng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Bước vào thế kỷ XXI, cùng với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ, con người đang phải đứng trước những thách thức lớn về các vấn đề môi trường, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu (BĐKH). Đây là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất trên phạm vi toàn cầu trong giai đoạn hiện nay, được các quốc gia và vùng lãnh thổ vô cùng quan tâm. Trong báo cáo đánh giá lần thứ tư của Ủy ban liên Chính phủ về BĐKH (IPCC) được công bố tháng 2 năm 2007, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn từ 1906 2005 đã tăng khoảng 0,74°C. Mực nước biển trung bình toàn cầu đã tăng lên 0,31m trong 100 năm gần đây. Trong những năm qua, nhiều nơi trên thế giới đã phải chịu nhiều thiên tai nguy hiểm như bão lớn, nắng nóng dữ dội, lũ lụt, hạn hán và khí hậu khắc nghiệt gây thiệt hại lớn về tính mạng con người và vật chất. Điều này cho thấy biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội và môi trường toàn cầu. Với khoảng 2,7 tỉ người – chiếm 40% dân số, vùng ven biển được coi là một trong số những khu vự phát triển năng động nhất thế giới. Sự gia tăng các rủi ro từ BĐKH là một trong những áp lực làm tăng khả năng bị tổn thương của những sinh kế dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên tại các cộng đồng ven biển. Họ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu bởi năng lực thích ứng hạn chế và thường sinh sống ở những vùng địa lí dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thiên tai, trong khi lại thiếu các nguồn lực cần thiết đê đương đầu với các rủi ro này. Việt Nam với đường bờ biển dài 3260km và hàng chục triệu người dân sinh sống, là một trong năm quốc gia ở Châu Á và Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (Dasgupta và cộng sự, 2007). Mực nước biển dâng gây ra ngập lụt tới mức có thể nhấn chìm hàng triệu ha đất canh tác. Nếu nước biển dâng cao khoảng 1m thì sẽ có khoảng 10% dân số chịu tác động trực tiếp và có thể mất khoảng 10% GDP. Nếu không có ứng phó kịp thời nào thì Việt Nam sẽ mất đi ít nhất 12,2% diện tích đất, là nơi sinh sống của 23% dân số; 22 triệu người dân Việt Nam sẽ mất nhà cửa; 45% đất canh tác nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nước ta sẽ bị ngập chìm trong nước biển. Nếu điều này xảy ra thì ước tính sẽ có khoảng 40 triệu người hay gần một nửa dân số Việt Nam sẽ bị chịu tác động trực tiếp (Ngân hàng Thế giới, 2007). Quảng Ninh là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng, sẽ có khoảng 10% diện tích đất ven biển của tỉnh bị ngập lụt (Quảng Ninh có 9 huyện, thị xã, thành phố ven biển, trong đó có 8 xã dưới mực nước biển); khoảng 5% chiều dài quốc lộ, trên 6% chiều dài tỉnh lộ, gần 4% chiều dài đường sắt, trên 9% dân số bị ảnh hưởng. Dự báo giai đoạn 20202100, mực nước biển tỉnh Quảng Ninh sẽ dâng từ 764cm so với giai đoạn 19801999, khi đó tổng diện tích bị ngập của tỉnh Quảng Ninh là 125,27km2. Phường Bạch Đằng là một trong những nơi khai thác hải sản nên ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết, khí hậu tới cuộc sống và hoạt động kinh tế là rất lớn. Nhằm tìm hiểu nững tổn thương mà cư dân trên địa bàn đã phải chịu do biến đổi khí hậu gây ra từ đó đưa ra những giải pháp nhằm thích ứng và giảm thiểu tác động của BĐKH tới đời sống và hoạt động khai thác hải sản, tôi thực hiện đề tài: “Đánh giá nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của chúng tới hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn phường Bạch Đằng – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh.”
Xem thêm

Đọc thêm

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH THÍCH ỨNG VÀ GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH THÍCH ỨNG VÀ GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

bức xạ của Trái Đất. Mặt trời là nguồn cung cấp năng lượng duy nhất choTrái đất. Nguồn năng lượng này cũng biến thiên theo thời gian. Từ khiTrái đất hình thành đến nay, độ chói của mặt trời tăng khoảng 30%. Sựphát xạ của mặt trời có thời điểm bị yếu đi tạo ra băng hà và có nhữngthời kỳ hoạt động mạnh gây ra khí hậu khố, nóng trên Trái đất. Biến đổitự nhiên của khí hậu có thể nhận thấy qua các thời kỳ băng hà, gian băngtương ứng với những thời kỳ khí hậu lạnh giá và khí hậu ấm áp của Tráiđất.Chúng ta không thể phụ nhận rằng nguyên nhân chính gây nên biến đổikhí hậu là do các hoạt động của con người hay còn gọi là những nguyênnhân nhân tạo. Đầu tiên là do các hoạt động kinh tế - xã hội của conngười như đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, sản xuất vật liệu kim loại, cácphương tiện giao thông vận tải gây phát thải các khí gây hiệu ứng nhàkính như CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6. Khoảng 20% CO2 toàn cầusinh ra từ khí thải của các phương tiện giao thông vận tải, hoạt động sảnxuất nông lâm ngư nghiệp.Trong trồng trọt, con người đã khai thác, chặt phá rừng để sản xuất nôngnghiệp làm mất nơi cư trú và suy giảm đa dạng sinh học. Con người sửdụng quá nhiều thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đã làm ônhiễm nguồn nước, thoái hóa đất, gia tăng phát thải khí N2O. Trong chănnuôi, chất thải trong chăn nuôi làm ô nhiễm môi trường, giải phóng vàobầu khí quyển khí CH4. Bên cạnh đó chăn nuôi còn làm xói mòn, giảmđa dạng sinh học rừng, phá hủy lớp phủ thực vật. Trong thủy sản, thức ănthừa và các chất thải của động vật thủy sản làm ô nhiễm nguồn nước dẫnđến phá hủy hệ sinh thái tự nhiên. Chất thải từ các nhà máy thức ăn thủysản, nhà máy chế biến thủy sản là tác nhân lớn gây ô nhiễm môi trường.Mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch có thể gâymất các hệ thống rừng ngập nước tự nhiên.Trong khi đó con người hiệnđang khai thác, chặt phá rừng một cách bừa bãi. Việc đốt rừng làmnương, rẫy làm nơi ở đã và đang diễn ra với nhiều vùng có trình độ dân
Xem thêm

Đọc thêm

SLIDE ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HỆ SINH THÁI BIỂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

SLIDE ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HỆ SINH THÁI BIỂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là các vùng đất ngập nước tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, màở đó có 8 công viên quốc gia và 11 khu dự trữ sinh quyển. Một khi những nơi đó bị ngập sẽ làm cho nhiều hệ động vật và thựcvật bị hủy diệt.!Ngoài hiện tượng nước biển dâng, lượng mưa thất thường, bão tố nhiều hơn góp thêm phần tác động bất lợi vào HST vùngđất ngập nước.Giai đoạn từ năm 1980 đến 1995Các tỉnh ĐBSCLmất gần 72.825 ha rừng.Thảm rừng ngập mặn có độ che phủ cao trở nên trơ trọi, bị chia cắt, phân tán thành nhiều thảm nhỏ; môi trường đất bị ô nhiễm do quá trìnhphèn hóa gia tăng ở quy mô lớn; đất đai bị phát quang làm gia tăng quá trình rửa trôi do mưa, gia tăng quá trình lan truyền phèn trong môitrường đất, nước và các HST, giảm bồi tụ phù sa do mất rừng; đa dạng sinh học bị suy giảm do không còn điều kiện thích hợp để các loàisinh vật sinh sống và trú ngụ. Sự biến đổi môi trường vi khí hậu, sạt lở bờ biển, cửa sông gia tăng... làm mất cân bằng sinh thái trong khuvực.3.3 Một số giải pháp ứng phó với BĐKH3.3.1 Các giải pháp công trình3.3.2 Các giải pháp phi công trình
Xem thêm

Đọc thêm

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông

Tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông

Tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thôngTổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thôngTổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thôngTổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thôngTổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thôngTổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thôngTổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thôngTổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thôngTổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thôngTổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thôngTổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Câu 1: Phân biệt các khái niệm thời tiết, khí hậu, dao động khí hậu và biến đổi khí hậu. Cho ví dụ minh họa. Thời tiết : Thời tiết là trạng thái tức thời của khí quyển ở một địa điểm cụ thể, được đặc trưng bởi các đại lượng đo được, như nhiệt độ, độ ẩm, gió, lượng mưa,… hoặc các hiện tượng quan trắc được, như sương mù, dông, nắng, mưa… Khí hậu là sự tổng hợp của thời tiết, được đặc trưng bởi các giá trị trung bình thống kê và các cực trị đo được hoặc quan trắc được của các yếu tố và hiện tượng thời tiết trong một khoảng thời gian đủ dài, thường là hàng chục năm. Một cách đơn giản có thể hiểu khí hậu là trạng thái trung bình và cực trị của thời tiết, được xác định trên một khoảng thời gian đủ dài ở một nơi nào đó Dao động khí hậu: Dao động khí hậu là sự biến đổi thăng giáng của khí hậu xung quanh trạng thái trung bình. Những biến đổi này thường ngược pha nhau, xảy ra có tính lặp đi lặp lại trong những khoảng thời gian nào đó, nghĩa là dao động thường gắn liền với khái niệm chu kỳ. Có những dao động có chu kỳ ngắn và dễ dàng nhận thấy, nhưng cũng có những dao động với chu kỳ lặp lại khá dài Biến đổi khí hậu IPCC (2007) , Biến đổi khí hậu là sự biến đổi trạng thái của hệ thống khí hậu, có thể nhận biết qua sự biến đổi về trạng thái trung bình và sự biến động các thuộc tính của nó, được duy trì một thời gian đủ dài, điển hình là hàng thập kỉ hoặc dài hơn. Nói cách khác thì BĐKH là sự biến đổi từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác của hệ thống khí hậu. ví dụ minh họa
Xem thêm

Đọc thêm

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC VỀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC VỀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nằm trong khu vực Đông Nam Á, nơi được xem là “rốn bão” của thếgiới, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước chịu nhiều thiệt hại và dễbịtổn thương nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong những năm qua, Chính phủViệt Nam đã có nhiều chủtrương, chính sách nhằm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, cụthểlà Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹthiên tai đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu. “Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu”là tài liệu tham khảo nhằm hướng dẫn cụthểvềhoạt động dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu và từng bước nâng cao nhận thức, kĩnăng, thái độ đểthích ứng với biến đổi khí hậu của giáo viên và học sinh. Cuốn sách được phát triển dựa trên nhiều tài liệu giáo dục quốc tếvà Việt Nam, đúc rút từkinh nghiệm các nước và địa phương đối với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại trường học. Đây là bước đi kịp thời, góp phần thực hiện Kếhoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành giáo dục 20112015.
Xem thêm

70 Đọc thêm

TRANH LẬT “CÙNG HỌC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRANH LẬT “CÙNG HỌC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tranh lật “Cùng học về biến đổi khí hậu” là tài liệu tham khảo nhằm hỗ trợ hoạt động dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu. Tài liệu cung cấp những thông tin khoa học một cách đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với nhiều đối tượng. Các chủ đề biến đổi khí hậu là gì, tác động của biến đổi khí hậu và những hành động cần thiết của mỗi chúng ta được truyền tải qua những hình ảnh và thông tin sinh động.

18 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN

Tài liệu “Hướng dẫn xây dựng Trường học an toàn” được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp giúp các trường học nâng cao năng lực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Tài liệu cung cấp các công cụ để trường học đánh giá tình trạng an toàn của mình, từ đó xây dựng được kế hoạch với các giải pháp cụ thể, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho học sinh, giáo viên trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

84 Đọc thêm

Hiểm họa và thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu

Hiểm họa và thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu

Hợp phần tập huấn giới thiệu mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và phòng ngừa thảm họa và các biện pháp thích nghi cần thiếtHợp phần tập huấn giới thiệu mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và phòng ngừa thảm họa và các biện pháp thích nghi cần thiếtHợp phần tập huấn giới thiệu mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và phòng ngừa thảm họa và các biện pháp thích nghi cần thiếtHợp phần tập huấn giới thiệu mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và phòng ngừa thảm họa và các biện pháp thích nghi cần thiết
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề