ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG Ở KHU VỰC NÔNG THÔN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG Ở KHU VỰC NÔNG THÔN":

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG SỰ ĐÓNG GÓP CỦA DÂN TRONG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN TẠI MỘT SỐ XÃ HUYỆN YÊN LẠC TỈNH VĨNH PHÚC

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG SỰ ĐÓNG GÓP CỦA DÂN TRONG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN TẠI MỘT SỐ XÃ HUYỆN YÊN LẠC TỈNH VĨNH PHÚC

Đánh giá tác động và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách huy động sự đóng góp của người dân trong phát triển hạ tầng ở nông thôn. Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tác động của chính sách huy động sự đóng góp của người dân vào phát triển hạ tầng ở nông thôn. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách (Bối cảnh của chính sách, nội dung thực hiện chính sách, những kết quả đạt được của chính sách huy động sự đóng góp của người dân vào phát triển hạ tầng ở nông thôn); Đánh giá được những tác động của chính sách huy động sự đóng góp của người dân vào phát triển hạ tầng ở nông thôn. Đề xuất được những giải pháp nâng cao hiệu quả của chính sách và thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn
Xem thêm

143 Đọc thêm

ĐT PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

LỜI PHẢI ĐẦU T PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

cần đi trớc một bớc, tiến hành đầu t xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu FDI đặt ra với lĩnh vực này.Khi một thị trờng mới xuất hiện, thời gian đầu luôn là thời kỳ thăm, ào ạt vào thời gian đầu là những công ty nhỏ, thậm chí có cả những môi giới đầu t. Những đầu t vào lúc này vốn không lớn, thời gian không dài và chủ yếu khu vực dịch vụ và sản xuất nhỏ. Trong khi đó, các nhà đầu t lớn lại đứng ngoài quan sát để quyết định xem có đầu t hay không.Điều này cũng có nghĩa: để thu hút đợc dòng FDI và nớc chủ nhà cần phải chuẩn bị một môi trờng đầu t thuận lợi với các chính sách, quy tắc đợc nới lỏng theo hớng khuyến khích FDI, cải thiện cơ sở hạ tầng Nh vậy, để thu hút đ-ợc FDI có rất nhiều việc phải làm, song điều quan trọng hơn là làm sao để dòng chảy đó đợc duy trì liên tục. Câu trả lời: phải đầu t phát triển cơ sở hạ tầng bởi số lợng FDI có tăng lên hay không theo thời gian còn phụ thuộc vào sự thoả mãn th-ờng xuyên về cơ sở hạ tầng nh đờng xá, giao thông vận tải, thông tin liên lạc. Tăng trởng cao của FDI thờng đi đôi với kế hoạch triển vọng về phát triển cơ sở hạ tầng của nớc chủ nhà. Malaixia với những dự án khổng lồ về xây dựng cơ sở hạ tầng cho đến năm 2020 của thủ tớng Mahathir, là một trong những minh chứng rõ ràng nhất về thu hút FDI. Trang12Đề án Kinh tế đầu t Về vai trò của cơ sở hạ tầng, theo kết quả khảo của nhóm 25 nớc bao gồm nớc: Indonêxia, Hàn Quốc . Trong khu vực Châu á -Thái Bình Dơng cho thấy những chỉ tiêu cụ thể nh số máy điện thoại trên 100 ngời dân, mức độ hiện đại của hệ thống thông tin liên lạc, chất lợng của đờng bộ, đờng sắt là một trong những điều hiện đợc xem xét để duy trì FDI nớc này.Vì vậy, đầu t phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật có vai trò quan trọng đối với quá trình thu hút FDI. Và vốn đầu t vào lĩnh vực này không đúng hớng và hợp lý thì sẽ làm mất đi một động lực quan trọng trong thu hút FDI. Để không rơi vào tình huống này. Chúng ta cần phải biết đợc thực trạng hiện nay của các công trình
Xem thêm

43 Đọc thêm

Slide NÂNG CAO HIỆU QUẢ đầu tư PHÁT TRIỂN cơ sở hạ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN sử DỤNG vốn NGÂN SÁCHNHÀ nước TRÊN địa bàn HUYỆN NÔNG CỐNG,TỈNH THANH hóa

SLIDE NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCHNHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG,TỈNH THANH HÓA

- VIỆC SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN CÒN NHIỀU TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ  CHỌN ĐỀ TÀI “ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ T[r]

29 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp về đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN VIỆT NAM

Việt Nam là một nước có 75% dân số sống ở nông thôn nên phát triển kinh tế nông thôn là mục tiêu cũng là phương hướng phát triển của đất nước. Kinh tế nông thôn là cơ sở của tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.Để đạt được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, đồng đều trong cả nước,Việt Nam chủ động điều chỉnh cơ cấu kinh tế cũng như tích cực hội nhập kinh tế vào khu vực và quốc tế. Muốn vậy, chúng ta chú trọng phát triển cơ sở tầng nông thôn vì Việt Nam đi lên phụ thuộc rất nhiều vào nông thôn. Cơ sở hạ tầng nông thôn bao gồm các công trình chủ yếu phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội nông thôn như giao thông, thông tin, liên lạc, điện cho nông thôn, thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp, hệ thống cung cấp nước sạch cho sinh hoạt ở nông thôn, các cơ sở giáo dục, y tế, bảo vệ sức khoẻ cho người dân ở nông thôn.Cơ sở hạ tầng nông thôn phải hình thành và phát triển đi trước một bước so với các hoạt động kinh tế - xã hội khác.Sự phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn về quy mô chất lượng, trình độ tiến bộ kỹ thuật là những tín hiệu cho người ta thấy định hướng phát triển kinh tế xã hội của nông thôn. Nó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và mở đường cho các hoạt động kinh tế xã hội khác phát triển thuận lợi ở nông thôn. Một hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển mạnh, tạo cơ sở vật chất cho thực hiện các đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Chính phủ. Nó sẽ rút ngắn khoảng cách chênh lệch quá lớn giữa giá trị nông sản thô ở khu vực nông thôn và gía trị công nghiệp dịch vụ chế biến ở khu vực đô thị, nâng cao giá trị hàng hoá nông nghiệp và tiếp cận thị trường tiêu thụ. Như vậy phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn trước tiên là nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân ở vùng nông thôn vùng sâu vùng xa. Để hiểu rõ hơn tầm quan trọng cực kỳ lớn lao của việc phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Đề tài “Thực trạng và giải pháp về đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam” giúp cho các nhà quản lý có được sự đánh giá đúng về tình hình và kết quả hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn và đề xuất những giải pháp tích cực nhằm thu hút và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này.Từ đó giúp cho sự phát triển chung của toàn nền kinh tế. Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu để phân tích. Song do trình độ và thông tin có hạn nên bài viết không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Rất mong được sự nhận xét, đóng góp ý kiến của các thầy, các cô để bài viết được tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn.
Xem thêm

83 Đọc thêm

Đề cương Thạc sĩ Đánh giá thực trạng hoạt động và giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật

ĐỀ CƯƠNG THẠC SĨ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Ở Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ chưa có một nghiên cứu nào tập trung vào việc thu hút đầu tư ngoài ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Như đã đề cập ở trên, đầu tư ngoài ngân sách (tư nhân, doanh nghiệp và đầu tư trực tiếp nước ngoài) có vai trò hết sức quan trọng trong việc củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng của một nước. Việc tìm hiểu thực trạng, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc tham gia đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng ở thành phố Cần Thơ có ý nghĩa vồ cùng quan trọng đối với người làm chính sách, nhà nghiên cứu và cả xã hội. Vì thế, nghiên cứu “Thực trạng và giải pháp thu hút ngồn vốn đầu tư ngoài ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng ở... là hết sức cấp thiết. Trên cơ sở lý thuyết và những nghiên cứu thực nghiệm về sự tham gia của đầu tư tư nhân vào phát triển cơ sở hạ tầng, đề tài này sẽ tập trung vào mục tiêu chính: Đánh giá thực trạng hoạt động và giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại....
Xem thêm

10 Đọc thêm

Slide THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP đầu tư PHÁT TRIỂN cơ sở hạ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN HUYỆN đức THỌ, TỈNH hà TĨNH

SLIDE THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH

TRANG 1 ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈ[r]

31 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp - Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn ODA cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ODA CHO CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Tính cấp thiết của đề tài Mối quan hệ giữa việc phát triển cơ sở hạ tầng và sự nghiệp xóa đói giảm nghèo đã được chứng minh rất rõ ở Việt Nam thông qua một loạt các chương trình, dự án do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ tài trợ. Cơ sở hạ tầng nông thôn được coi là điều kiện cần thiết cho sự thành công của sự nghiệp giảm nghèo. Thực trạng cơ sở hạ tầng ở khu vực miền núi phía Bắc lâu nay kém phát triển, những công trình hiện có chất lượng thấp do thực tế sử dụng quá tải so với tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật ban đầu. Tình trạng công tác duy tu bảo dưỡng định kỳ và thường xuyên chưa phù hợp vẫn luôn là thách thức ở khu vực này cộng với tình hình biến đổi khí hậu khắc nghiệt và đầy biến động. Thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của sự nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã tập trung, ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn cần số vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy, Đảng và Nhà nước chủ trương huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) bao gồm viện trợ không hoàn lại và cho vay ưu đãi là một trong những nguồn lực từ bên ngoài có những ưu việt nổi trội, rất phù hợp để hỗ trợ các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước nông nghiệp nghèo như Việt Nam. ODA được đánh giá là một trong những nguồn vốn quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp và đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong giai đoạn 2011 - 2015, nguồn vốn ODA đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam nhiều nhất từ Ngân hàng Thế giới (WB), kế đó là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Nguồn vốn ODA từ ADB đã đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên, tình hình thu hút và sử dụng nguồn vốn này trong ngành phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn vẫn còn một số bất cập, đòi hỏi phải có một số giải pháp điều chỉnh phù hợp với thực tế của ngành tại Việt Nam.
Xem thêm

101 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN cơ sở hạ TẦNG DỊCH vụ xã hội và môi TRƯỜNG NÔNG THÔN

PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG DỊCH VỤ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

... trò phát triển sở hạ tầng nông thôn? Thực trạng phát triển sở hạ tầng nông thôn nước ta, kết quả, tồn thách thức? Chính sách giải pháp phát triển sở hạ tầng nông thôn Việt Nam? Vai trò phát triển. .. triển dịch vụ xã hội nông thôn? Thực trạng phát triển dịch vụ xã hội nông thôn, kết quả, tồn thách thức? Chính sách giải pháp chủ yếu phát triển lĩnh vực dịch vụ xã hội nông thôn? Vai trò bảo vệ môi. .. Vai trò bảo vệ môi trường phát triển nông thôn? Những nội dung chủ yếu quản lý môi trường phát triển nông thôn? Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Phát triển Nông thôn …… ………………… 90
Xem thêm

24 Đọc thêm

Thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam - 8 docx

THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VIỆT NAM - 8 DOCX

độ học vấn thấp nên gây ra lãng phí, thất thoát lớn trong công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn như tham ô tiền đầu tư xây dựng cơ bản, tăng tiền vật liệu hay mua vật tư kém chất lượng… Đặc biệt là đội ngũ cán bộ địa phương các tỉnh dân tộc miền núi. Hiện nay cả nước có 1568 xã thuộc khu vực III với hơn 43.300 cán bộ chính quyền cơ sở song đại bộ phận trưởng thành từ thực tiễn công tác địa bàn cơ sở xã thôn, bản… Theo thống kê của chương trình phát triển nhân lực miền núi phía Bắc của ACECA thì có tới 75% lực lượng cán bộ thôn xã bản vùng miền núi phía Bắc có trình độ sơ cấp trở xuống, đội ngũ cán bộ có bằng Đại học cao đẳng là rất thấp chỉ có 4,5%. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comVới những thực trạng trên, trong những năm tới để quá trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn hiệu quả cần phải có chính sách đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý: + Thực hiện tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo ngắn hạn về trình độ quản lý kinh tế, kỹ thuật cho các cán bộ cấp huyện, xã. + Có chính sách đào tạo độ ngũ lãnh đạo kế cận bằng việc cử các cán bộ trẻ đi học, bồi dưỡng kiến thức và thực thi khuyến khích con em địa phương học tập tại các trường đại học, cao đẳng về phục vụ quê hương. 3.2. áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Giao thông nông nông thôn muốn phát triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trong phát triển các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn là vấn đề then chốt. Hiện nay, việc nhanh chóng phổ cập tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và xây dựng nông thôn, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn là con đường có hiệu quả đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu và hiện đại hoá kinh tế nông thôn. Trong thực tế của nước ta hiện nay, các phương tiện thiết bị xây dựng rất lạc hậu do đó là một lý do làm cho các tuyến đường nông thôn nhanh chóng xuống cấp, tuổi thọ công trình thấp,…Với yêu cầu tăng mức đầu tư cho các công trình nghiên cứu và phổ cập khoa học công nghệ vào nông thôn nói chung và phát triển cơ sở
Xem thêm

10 Đọc thêm

SỰ THAM GIA của CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN tại HUYỆN yên KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH

Họ c viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 1 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, 70% dân số nước ta đang sống ở khu vực nông thôn. Vì thế, để đạt được mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp có trình độ khoa học tiên tiến thì nhất thiết phải có sự đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Cơ sở hạ tầng (CSHT) nông thôn phát triển sẽ tác động đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của khu vực nông thôn, tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnh, tăng sức thu hút vốn đầu tư nước ngoài và sức huy động nguồn vốn trong nước vào thị trường nông nghiệp, nông thôn. Giao thông nông thôn (GTNT) là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng, là tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội (KT – XH) khu vực nông thôn. Thực tế đã chứng minh, nơi nào CSHT giao thông hoàn chỉnh thì ở đó KT – XH phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt là hiện nay việc đầu tư xây dựng CSHT giao thông còn là một trong những tiêu chí và là nền tảng cho việc xây dựng nên diện mạo nông thôn mới. GTNT là một trong những mắt xích thiết yếu, nối các vùng nông thôn với hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất. Những vùng có mạng lưới giao thông đảm bảo sẽ góp phần thu hút nguồn lao động, hạ giá thành trong sản xuất và mở rộng thị trường nông thôn, kích thích kinh tế hộ nông dân tăng gia sản xuất, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thu nhập của các hộ nông dân tăng, đời sống nông dân được nâng lên, thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn. Chính vì vậy, việc phát triển đường GTNT là vấn đề có vai trò quan trọng trong chủ trương phát triển nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH – HĐH), không những cần sự tham gia của các cấp chính quyền mà còn cần sự tham gia của cộng đồng để mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm,
Xem thêm

132 Đọc thêm

AFD Ở VIỆT NAM TRIỂN VỌNG NÀO CHO SỰ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC CÔNG TƯ PPP 29

AFD Ở VIỆT NAM TRIỂN VỌNG NÀO CHO SỰ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC CÔNG TƯ PPP 29

trợ ngân sáchMột chiến lược phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nướcNguyên tắc chủ dự án địa phương4Chiến lược của AFD hỗ trợ cho khu vực tư nhân Việt NamPhát triển cơ sở hạ tầng là điều kiện tiên quyết để phát triển lĩnh vực tư nhânNăng lượng, giao thông, v.v…Các công cụ của AFD để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận nguồn tài trợ của ngân hàng Các hoạt động của PROPARCOThông qua một số trung gian tài chính, nhất là hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Tầm quan trọng của nhân công có chất lượng caoSự hỗ trợ của AFD cho lĩnh vực đào tạo nghề Khu vực tư nhân đem lại những giải pháp cho việc cung cấp các dịch vụ côngChiến lược của AFD hỗ trợ cho các PPP5Chiến lược của AFD hỗ trợ cho sự phát triển PPP Việt NamCác hoạt động đã tiến hànhHỗ trợ chuẩn bị khuôn khổ pháp lý cho các PPP (quyết định 71)Thống nhất với các nhà tài trợ đánh giá về những cơ hội dành cho PPPCông ty con của AFD là PROPARCO tài trợ cho dự án BOT: nhà máy điện Phú Mỹ 2.2.Ba định hướng chiến lược cho 2012-2013 : Đẩy mạnh (cả về chất lượng cũng như khối lượng) thực hiện các nghiên cứu khả thi có thể dẫn tới các dự án vững vàngChuẩn bị cho sự đóng góp của AFD tài trợ cho các dự án PPP thí điểm bằng các khoản vayGóp phần tăng cường năng lực chuyên biệt về các PPP
Xem thêm

12 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Những yếu tố tác động đến cộng đồng dân cư nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông hồng pptx

BÁO CÁO KHOA HỌC: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG PPTX

cũng gây ra không ít những khó khăn, phức tạp trong xã hội. CNH, đô thị hoá càng cao thì loại di chuyển này càng tăng lên. Kiểu di dân này diễn ra chủ yếu các tỉnh lân cận Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã trong vùng. - Thứ hai: di dân từ các vùng có điều kiện sống và lao động, cảnh quan và môi trờng xấu đến nơi có các điều kiện tốt hơn. Nguyên nhân cơ bản của sự di dân này là do sự khác nhau về điều kiện sống và lao động, sự phát triển về việc làm giữa các khu vực. Sự khác nhau đó nảy sinh do sự thay đổi chức năng của điểm dân c trong quá trình đô thị hoá, do xây dựng mới và mở rộng các cơ sở sản xuất với sự gia tăng nhu cầu lao động công nghiệp và dịch vụ. ĐBSH kiểu di dân này chỉ diễn ra do dân c nông thôn chuyển đến các vùng ven đô, quy mô nhỏ và tự phát. Với xu hớng di chuyển dân c và phân bố lực lợng lao động nh trên gây tác động mạnh đến cấu trúc cộng đồng dân c nông thôn ĐBSH. Di dân "con lắc" có u điểm là năng động trong điều phối lao động, chi phí thấp cho xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng do không phải thay đổi chỗ . Song nó cũng có nhợc điểm là chi phí giao thông vận tải và hao phí thời gian, sức khoẻ ngời lao động nhiều hơn. Di dân kiểu thứ hai góp phần trợ
Xem thêm

8 Đọc thêm

Lịch sử 8 Bài 12

LỊCH SỬ 8 BÀI 12

Lịch sử 8 Bài 12Tiết 18 Bài 12 NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XXI.Cuộc Duy Tân Minh Trị.-Trước cuộc Duy Tân Nhật Bản là một quốc gia Phong Kiến lạc hậu.-Các nước Phương Tây tìm cách “Mở cửa”Nhật.-Năm 1868, Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách.-Nội dung:+Kinh tế:Thống nhất tiền tệ,xoá bỏ sự độc quyền đất đai của giai cấp phong kiến,tăng cường phát triển kinh tế nông thôn,xây dựng cơ sở hạ tầng,đường xá,cầu cống,giao thông liên lạc.+Chính trị- xã hội:Xoá bỏ chế độ nông nô,đưa Qúi Tộc tư sản lên nắm chính quyền,thi hành chính sách giáo dục bắt buộc,chú trọng nội dung Khoa học-Kĩ Thuật trong chương trình giảng dạy+Quân sự:Được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây -Tính chất :là cuộc cách mạng không triệt để.-Kết quả: mở đường cho Nhật Bản phát triển TBCN, thoát khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây.II.Nhật Bản chuyển sang Chủ Nghĩa Đế Quốc.-Thời gian: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.-Biểu hiện:+Xuất hiện công ty độc quyền Mít-xưi,Mít su-bi-si.+Xâm lược thuộc địa.+Phát triển công thương nghiệp,ngân hàng.III.Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản.-Nguyên nhân:Nhân dân lao động bị áp bức bóc lột nặng nề,làm việc từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày,điều kiện lao động tồi tệ,lương thấp…-Mục tiêu đấu tranh:Đòi quyền tự do dân chủ,đòi tăng lương và cải thiện đời sống.-Kết quả:+Các tổ chức công đoàn ra đời lãng đạo đấu tranh.+1901 Đảng xã hội dân chủ Nhật thành lập .+Từ năm 1906 phong trào phát triển mạnh hơn
Xem thêm

1 Đọc thêm

xã hội hoá trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai

XÃ HỘI HOÁ TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN THEO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam là một nước đang phát triển, nguồn vốn cho tái cơ cấu xã hội không nhiều, vì thế nguồn lực dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng chưa được cao. Thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn (điện, đường, trường, trạm, chợ, thủy lợi,...) còn nhiều yếu kém, thiếu đồng bộ; nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, tỷ lệ giao thông nông thôn được cứng hoá thấp; giao thông nội đồng ít được quan tâm đầu tư; hệ thống thuỷ lợi cần được đầu tư nâng cấp; chất lượng lưới điện nông thôn chưa thực sự an toàn; cơ sở vật chất về giáo dục, y tế, văn hoá còn rất hạn chế, mạng lưới chợ nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ, trụ sở xã nhiều nơi xuống cấp. Mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới rất khó khăn, dân cư phân bố rải rác, kinh tế hộ kém phát triển. Nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nông thôn mới là rất lớn. Chương trình xây dựng Nông thôn mới không phải là một chương trình do Chính phủ hỗ trợ đầu tư hoàn toàn và người dân được hưởng lợi mà là chương trình “Chung tay” người dân và chính quyền cùng giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng Nông thôn mới. Khả năng huy động vốn trong dân rất khó khăn, đặc biệt đối với nhân dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Phần lớn hoạt động xây dựng nông thôn mới ở các địa phương vẫn dựa chủ yếu vào nguồn vốn Nhà nước, chưa tạo được động lực đầu tư của nhân dân, toàn xã hội. Đây cũng là một trong những vấn đề khó khăn khi triển khai Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung, huyện Bảo Thắng nói riêng. Để tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn cũng như thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cần có chính sách thu hút đầu tư, kết hợp đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cao.
Xem thêm

116 Đọc thêm

Khả năng tiếp cận tín dụng nông thôn của hộ nghèo xã phú thành yên thành nghệ an

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG NÔNG THÔN CỦA HỘ NGHÈO XÃ PHÚ THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN

Hoạt động tín dụng trong nông nghiệp nông thôn chính là một giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp nông thôn[r]

35 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA tại pha II dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA TẠI PHA II DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG HỢP CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

LỜI MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiViệt Nam là một nước nông nghiệp đang phát triển với gần 70% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và trên 80% dân số đang sinh sống trong khu vực nông thôn. Đất đai, khí hậu và điều kiện tự nhiên rất phù hợp với sự phát triển nông nghiệp. Trong đó cơ sở hạ tầng nông thôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, cải thiện khả năng tiếp cận tới các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, trao đổi thương mại, cơ hội việc làm và tăng thu nhập từ hoạt động kinh tế phi nông nghiệp. Thực tế cho thấy những nơi có hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém là những nơi có tỷ lệ nghèo cao.
Xem thêm

106 Đọc thêm

Thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam - 6 pps

THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VIỆT NAM - 6 PPS

1996, lũ quét đã tàn phá cả thị xã Lai Châu và thị trấn Mường Lay làm chết 81 người, 98 người bị thương, làm trôi 1882 ngôi, phá huỷ hàng chục tuyến đường và cây cầu, tổng thiệt hại lên tới 260 tỷ đồng. - Các chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước chưa thực hiện đồng bộ và chưâ hấp dẫn các đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nói chung và lĩnh vực giao thông nông thôn nói riêng. Những vấn đề đặt ra đối với công tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn: Thứ nhất, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn là nhiệm vụ của toàn dân trong vùng, địa phương, dân làm là chính và dân được hưởng lợi ích từ quá trình đầu tư xây dựng công trình. Phát triển csht giao thông nông thôn cần có sự hướng dẫn chỉ đạo của chính quyền các cấp và sự hướng dẫn của TƯ để đạt hiẹu quả cao, hạn chế lãng phí thất thoát vốn đầu tư. Nơi nào phát triển giao thông nông thôn có sự tham gia của người dân, phát huy được tính dân chủ, nhân dân được tham gia bàn bạc kỹ lưỡng, nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra quá trình thực hịên thông qua cá tổ chức như hội cựu chiến binh, tổ chức đoàn thể khác thì đó làm tốt, hạn chế và ngăn ngừa được tiêu cực. Thứ hai, phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục để nhân dân thấy rõ vị trí vai trò quan trọng của việc phát triển giao thông nông thôn gắn kết chặt chẽ vói phát triển nông thôn mới hiện đại văn minh, gắn chặt giữa quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân khơi dậy được truyền thống cách mạng tốt đẹp của nhân dân, để nhân dân tự giác đồng tình góp sức người, sức của; đồng thời vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, cán bộ công nhân của địa phương công tác Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comcác vùng khác, cũng như kiều bào nước ngoài đóng góp thêm. đây chính là sức mạnh, nguồn lực to lớn cảt tinh thần và vật chất có ý nghĩa quyết định sự thành công để tạo nên một mạng lưới giao thông phát triển cho các địa phương trong cả nước. Thứ ba, thường xuyên tổ chức phong trào thi đua làm đường giao thông, bên cạnh đó có sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, động viên khen thưởng tinh thần và vật chất như là chất xúc tác, tác động tích cực thúc đẩy phong trào làm đường
Xem thêm

13 Đọc thêm

CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, xét cho cùng đều bị các quan hệ của kinh tế qui định. Dù xã hội nào, triết học bao giờ cũng bao gồm hai yếu tố: Yếu tố nhận thức đã là sự hiểu biết về thế giới sung quanh trong đó con người là yếu tố nhận định là sự đánh giá về mặt đạo lý.Để phù hợp với trình độ phát triển thấp các giai đoạn đầu tiên của lịch sử loài người, triết học ra đời với tính cách là một khoa học tổng hợp các tri thức của con người về hiện thực xung quanh và bản thân mình. Sau đó, do sự phát triển của xã hội triết học đã tách ra khỏi thành khoa học độc lập, triết học với tính cách là khoa học, nên nó có đối tượng và nhiệm vụ nhận thức riêng của mình, nó là hệ thống những quan niệm, quan điểm có tính chất chính thể về thế giới, về các quá trình vật chất, tinh thần và mối quan hệ giữa chúng, về nhận thức và cải biên thế giới. Do vậy, triết học nghiên cứu về vấn đề: tư duy, xã hội và tự nhiên.Trong đó vấn đề xã hội là vấn đề mang tính hình thái kinh tế, phản ánh động lực sự phát triển xã hội thông qua lực lượng sản xuất. Để có cơ chế, cách thức trong sự phát triển xã hội thì cần phải có cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Do vậy cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là một vấn đề đặc biệt phải quan tâm tới.Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là một trong những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa duy vật lịch sử, là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học trong nhận thức và cải tạo xã hội.B. NỘI DUNG CHÍNH:I. CƠ SỞ HẠ TẦNG.1. Khái niệm:Cơ sở hạ tầng là tổng hợp những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một hình thái kinh tế- xã hội nhất định.Dựa vào khái niệm đó, nó đã phản ánh chức năng xã hội của các quan hệ xã hội của các quan hệ sản xuất với tư cách là cơ sở kinh tế của các hiện tượng xã hội. Đúng vậy, mỗi một hình thái kinh tế - xã hội có một kết cấu kinh tế đặc trưng là cơ sở hiện thực của xã hội, hình thành một cách quan trong quá trình sản xuất vật chất xã hội. Nó bao gồm không chỉ những quan hệ trực tiếp giữa
Xem thêm

19 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ đầu tư xây DỰNG cơ sở hạ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO TIÊU CHÍ NÔNG THÔN mới TRÊN địa bàn TỈNH lâm ĐỒNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

... 2: Cơ sở lý luận Chương 3: Thực trạng đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Lâm Đồng Chương 4: Phân tích, đánh giá việc đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn địa. .. nhằm nâng cao hiệu đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn thách thức cho nhà hoạch định sách địa phương Do đó, tác giả chọn đề tài: Nâng cao hiệu đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn theo. .. truyền nâng cao ý thức tự quản người dân cải thiện nâng cao hiệu đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn thời gian tới địa bàn tỉnh Lâm Đồng 5.2 Gợi ý sách: Để nâng cao hiệu đầu tư xây dựng
Xem thêm

17 Đọc thêm

HIỆN TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆC PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

HIỆN TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆC PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

chưa được xử lý, với nồng độ các chất ô nhiễm gấp 5 - 10 lần so với tiêu chuẩn chophép. [11]19+ Ô nhiễm môi trường nước ngầm: VĐBSH là nơi khai thác nước ngầm tậptrung nhiều nhất trong cả nước, tồn tại đồng thời các hệ thống khai thác tập trung,khai thác nhỏ và các lỗ khoan lẻ. Mức độ khai thác toàn vùng khoảng 1 triệu métkhối mỗi ngày như hiện nay đã dẫn đến sự suy giảm mực nước không chỉ đối vớicác công trình khai thác mà còn với cả toàn tầng chứa nước. Các phễu hạ thấp mựcnước đã hình thành, ngày càng lan rộng và sâu hơn. Sự suy giảm lưu lượng, tỷ lưulượng trong các lỗ khoan khai thác diễn ra mạnh. Các chất thải theo sự thẩm thấucủa nước mưa cũng đang làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Thành phần hóa học củacác tầng chứa nước biến động mạnh với sự gia tăng các hợp chất nitơ, sắt, mangan,clo giảm một số nguyên tố vi lượng. Hiện tượng nhiễm bẩn phênol, xianua vànhiễm bẩn vi sinh ngày càng nhiều. [11]+ Ô nhiễm môi trường khí: Ô nhiễm môi trường khí cũng là vấn đề đángbáo động nông thôn VĐBSH khi các cơ sở sản xuất thải ra càng nhiều bụi, khói,mùi. Thêm vào đó là sự phát triển của hệ thống giao thông nông thôn cùng với sựgia tăng số lượng xe cơ giới. Tại một số làng nghề, KCN nông thôn, ô nhiễm khíSO2 đã vượt tiêu chuẩn cho phép 3-4 lần và đã có hiện tượng lắng đọng axít cục bộ,làm môi trường đất chung quanh bị axít hóa. Phạm vi ảnh hưởng của tổng bụi lơlửng cũng khá rộng trên VĐBSH, chủ yếu là do các nguồn thải như Việt Trì, PhảLại, Nam Định, Ninh Bình và Hà Nội. Mưa a xít đã xuất hiện VĐBSH, song tầnsuất chưa cao, độ pH thấp và chưa phổ biến qui mô vùng. Nhìn chung, ô nhiễmmôi trường khi trên toàn VĐBSH vẫn dưới mức tiêu chuẩn cho phép.+ Ô nhiễm môi trường đất: Trong nông nghiệp, việc sử dụng phân hóa họcvà thuốc BVTV có xu hướng tăng mạnh và không theo đúng phương pháp (mất cânđối giữa các nguyên tố, sử dụng thuốc cấm, tần suất sử dụng cao,…) có nguy cơ
Xem thêm

48 Đọc thêm

Cùng chủ đề