THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU":

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư pot

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA CÁC GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÂN CẤP CHO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN – HUYỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ POT

Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (trường hợp chào hàng cạnh tranh hoặc chỉ định thầu), hoặc Hồ sơ mời quan tâm (trường hợp đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng thủ tục lựa chọn nhà thầu để mời tham gia đấu thầu) (bản chụp). 6. Tài liệu Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu (trường hợp chào hàng cạnh tranh hoặc chỉ định thầu) đã phát hành (bản chính). 7. Biên bản đóng thầu (bản chụp). 8.  Văn bản tiếp nhận các báo giá (trường hợp chào hàng cạnh tranh) hoặc biên bản mở thầu (tất cả các giai đoạn, không yêu cầu đối với trường hợp chỉ định thầu) (bản chính). Thành phần hồ sơ 9. Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn) (bản chính). 10. Danh sách nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu (bản chụp). 11. Danh sách nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất (bản chụp).
Xem thêm

7 Đọc thêm

Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu ppsx

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU PPSX

chính. Thành phần hồ sơ 7. Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có): 01 bản chụp có xác nhận của Chủ đầu tư. 8. Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu (nếu có thay đổi): 01 bản chính (không phải nộp lại nếu đã trình trước đây). 9. Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có): 01 bản chụp. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

5 Đọc thêm

Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu pdf

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Bước 1 Nhà thầu tham gia đấu thầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định 2. Bước 2 Nhà thầu gửi Đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 trong thời gian tối đa 10 ngày kể từ thông báo kết quả đấu thầu. + Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7giờ30 đến 11giờ30, chiều từ 13 Tên bước Mô tả bước giờ 00 đến 17 giờ 00, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. 3. Bước 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi văn bản thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của nhà thầu qua đường bưu điện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Thẩm định phê duyệt kết quả đấu thầu doc

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU DOC

Thẩm định phê duyệt kết quả đấu thầu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kết quả trúng thầu: + Các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu >=3 tỷ (ba tỷ) đồng; + Các gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa có giá gói thầu >= 10 tỷ (mười tỷ) đồng; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): - Cục QLXDCT phê duyệt kết quả trúng thầu: + Các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu <3 tỷ (ba tỷ) đồng; + Các gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa có giá gói thầu < 10 tỷ (mười tỷ) đồng; - Các chủ đầu tư phê duyệt kết quả trúng thầu: + Các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu < 1 tỷ (một tỷ) đồng; + Các gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa: Đối với dự án nhóm A có giá gói thầu < 10 tỷ đồng; Đối với dự án nhóm B có giá gói thầu < 05 tỷ đồng; Đối với dự án nhóm C có giá gói thầu < 03 tỷ đồng; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý XDCT; Chủ đầu tư. Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Kế hoạch; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu
Xem thêm

5 Đọc thêm

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầuCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện, Hội đồng tư vấn Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:- Nhà thầu gửi đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu; - Thời gian giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu: + Bước 1: Bên mời thầu (đơn vị giúp việc của Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện) giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) + Bước 2: Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện giải quyết tối đa là 7 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) + Bước 3: UBND huyện giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được Báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn) Thời gian Hội đồng tư vấn làm việc: tối đa là 20 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu Bằng 0,01% giá dự thầu
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Bộ)* pptx

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (CẤP BỘ)* PPTX

58/2008/NĐ-CP của C... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Báo cáo thẩm định Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Đơn vị được giao làm chủ đầu tư trình báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu; Tên bước Mô tả bước 2. Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; 3. Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định trình Lãnh đạo Bộ, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo thẩm định, đồng thời gửi báo cáo thẩm định cho Chủ đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc thoả ước quốc tế (nếu có); Kế hoạch đấu thầu; Thành phần hồ sơ 2. - Hồ sơ yêu cầu; 3.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Thẩm định và phê duyệt Kết quả Đấu thầu doc

THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU DOC

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình thẩm địnhphê duyệt Kết quả đấu thầu 2. Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu (còn nguyên niêm phong). 3. Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu 4. Biên bản đóng thầu, mở thầu Thành phần hồ sơ 5. Tài liệu thông báo mời thầu 6. Tài liệu liên quan đến việc làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu 7. Các văn bản pháp lý khác (nếu có)
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Xã)* docx

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (CẤP XÃ)* DOCX

C... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Báo cáo thẩm định Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Ban QLDA trình báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu; 2. Bộ phận giúp việc của UBND cấp xã tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; 3. Bộ phận giúp việc của UBND cấp xã trình báo cáo thẩm định KQ lựa chọn nhà thầu lên Chủ tịch UBND cấp xã. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc thoả ước quốc tế (nếu có); Kế hoạch đấu thầu; 2. - Hồ sơ yêu cầu; 3. - Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; 4. - Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất; 5. - Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan; 6. - Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; Thành phần hồ sơ 7.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu ppt

THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

lựa chọn nhà thầu (kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu ) 0,01% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng Nghị định 58/2008/NĐ-CP của C Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Phòng 1 cửa 1 dấu - Phòng QH-KH tổng hợp - Số 35, đường Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Công chức phòng QH-KH tổng hợp tiếp nhận và xem xét hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh lại.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu Phiếu đăng ký thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Kính gửi: Báo doc

TÀI LIỆU MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU KÍNH GỬI: BÁO DOC

Mẫu 6 Phiếu đăng ký thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Kính gửi: Báo Đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ___________________ − Địa chỉ: _____________________________________ − Điện thoại/Fax/E-mail: ___________________________ 2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế- kỹ thuật/ giấy chứng nhậu đầu tư): ________________________________________ B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: Số TT Tên gói thầu(1)Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)Giá gói thầu(1)Giá trúng thầu(2) Nhà
Xem thêm

2 Đọc thêm

Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầuCơ quan có thẩm quyền quyết định:Người có thẩm quyền quyết định đầu tư (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) hoặc Đơn vị làm Chủ đầu tư trong trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu; xây lắp và mua sắm hàng hoá dưới 01 tỷ đồng), gói thầu chào hàng cạnh tranh dưới 01 tỷ đồng. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người có thẩm quyền quyết định đầu tư (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) hoặc Chủ đầu tư trong trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu, xây lắp và mua sắm hàng hoá dưới 01 tỷ đồng), gói thầu chào hàng cạnh tranh dưới 01 tỷ đồng. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định Đối tượng thực hiện:Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trên cơ sở báo cáo kết quả đấu thầu của đơn vị làm Chủ đầu tư và báo cáo thẩm định của đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định, Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trừ trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu; xây
Xem thêm

4 Đọc thêm

Mẫu số 4.2 Mẫu quyết định phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án pdf

MẪU SỐ 4.2 MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN DỰ ÁN PDF

Mẫu số 4.2 Mẫu quyết định phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án (Tên chủ đầu tư) –––– Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– , ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN DỰ ÁN (NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ) Căn cứ chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ; Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Căn cứ Quyết định số ngày / / / của …….phê duyệt thiết kế sơ bộ dự án ; Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát do (tên nhà thầu khảo sát lập; Căn cứ kết quả thẩm định thiết kế thi công của (tên đơn vị chức năng của chủ đầu tư được giao nhiệm vụ thẩm định) và thiết kế thi công đã được hoàn chỉnh theo kết quả thẩm định; Các căn cứ khác (nếu có). QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán do (tên nhà thầu lập thiết kế) lập với các nội dung chủ yếu sau 1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng 2. Những chi tiết cấu tạo và các bản vẽ để thi công 3. Tổng dự toán: - Chi phí xâylắp: - Chi phí thiết bị:
Xem thêm

3 Đọc thêm

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Hình thức lựa chọn nhà thầuPhương thức đấu thầuThời gian lựa chọn nhà thầuHình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng1 2 … Tổng cộng giá gói thầuGhi chú: (1) Trường hợp có nhiều gói thầu thì đưa Biểu KHĐT vào phần Phụ lục KHĐT của các gói thầu được xếp theo từng lĩnh vực, theo thứ tự thời gian và trình tự công việc thực hiện.(2) Trường hợp giá gói thầu bao gồm cả dự phòng thì ghi rõ giá trị dự phòng. Tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu và phần công việc thuộc KHĐT không được vượt quá tổng mức đầu tư của dự án.2. Giải trình nội dung KHĐTa) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu- Tên gói thầuTên gói thầu thể hiện khái quát tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung công việc nêu trong dự án.Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều phần riêng biệt (nhiều lô), tên gói thầu cần nêu tên của từng phần và
Xem thêm

6 Đọc thêm

Quyết định số 528/QĐ-BNN-XD doc

QUYẾT ĐỊNH SỐ 528/QĐ-BNN-XD DOC

nuôi xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Cải tiến, nâng cao chất lượng giống vịt, ngan giai đoạn 2006 - 2010 và hồ sơ kèm theo; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số: 216/XD-CĐ ngày 16/3/2011), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Cải tiến, nâng cao chất lượng giống vịt, ngan giai đoạn 2006 - 2010 có tổng mức đầu tư là: 60.404.878.000 đồng (Sáu mươi tỷ, bốn trăm linh bốn triệu, tám trăm bảy mươi tám ngàn đồng) với nội dung chính như sau: 1. Phần công việc đã thực hiện: 14 gói thầu với tổng giá trị là: 37.532.067.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu, không trăm sáu mươi bảy ngàn đồng). 2. Phần công việc không áp dụng đấu thầu: Bao gồm Ban quản lý dự án; Lệ phí thẩm định dự án; Đào tạo, tập huấn sản xuất giống nước ngoài; Thẩm tra phê duyệt quyết toán; Dự phòng với tổng giá trị là: 2.178.937.000 đồng (Hai tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm ba mươi bảy ngàn đồng). 3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: 17 gói thầu với tổng giá trị là: 20.693.874.000 đồng (Hai mươi tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi tư ngàn đồng). Điều 2. Tên gói thầu, giá dự toán gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng và hình thức hợp đồng: Theo phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước Điều 3. Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Chủ đầu tư) tổ chức thẩm định, phê duyệt các bước thiết kế tiếp theo phù hợp với thiết kế cơ sở đã được duyệt; phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đúng cam kết tại Tờ trình số 09/TTr-CN-VPDA ngày 28/02/2011, khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu. Điều 4. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 582/QĐ-BNN-XD
Xem thêm

3 Đọc thêm

KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

b Quá trình thực hiện mô tả quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu - Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu HSMT/HSYC nêu số; ngày, _tháng, năm của văn bản; tên đơn vị trình;_ [r]

13 Đọc thêm

ĐIỂM KHÁC BIỆT CƠ BẢN GIỮA QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU TRONG LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ LUẬT ĐẤU THẦU

ĐIỂM KHÁC BIỆT CƠ BẢN GIỮA QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU TRONG LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ LUẬT ĐẤU THẦU

về mặt kĩ thuật cũng như chuyên môn. Nếu họ tự thực hiện thì rất dễ dẫn đến khôngbảo đảm chất lượng của công trình, dự án, gây thất thoát tiền của nhà nước. Do vậytheo quy định tại Điều 61 NĐ 63/2014/CP thì việc áp dụng hình thức tự thực hiệnphải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phải đáp ứng các điềukiện: Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phùhợp với yêu cầu của gói thầu; Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thựchiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độthực hiện gói thầu; Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầutrở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.-Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà khôngthể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20,21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Ngoài ra đối vớicác gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đóigiảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; Gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ,nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm thì có thể áp dụng hình thức tham giathực hiện của cộng đồng.3. Phương thức đấu thầu.Theo quy định tai điều 216 LTM 2005 có hai phương thức đấu thầu hàng hóa, dịchvụ là đấu thầu một túi hồ sơ, đấu thầu hai túi hồ sơ. Trong đó bên mời hầu có quyềnlựa chọn phương thức đấu thầu và phải thông báo trước cho các bên dự thầu. Còntheo LĐT từ Điều 28 đến Điều 31 thì có 4 phương thức đấu thầu là: Đấu thầu 1 giaiđoạn 1 túi hồ sơ; 1giai đoạn 2 túi hồ sơ; Đấu thầu 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ; 2 giaiđoạn 2 túi hồ sơ. Xuất phát từ quy mô, tính chất phức tạp, vai trò và tầm quantrọngcủa các gói thầu sử dụng vốn nhà nước mà LĐT đã quy định tới 4 phương thứcđấu thầu khác nhau để đáp ứng tốt nhất khả năng thực hiện và bảo đảm chất lượngcủa gói thầu. Tức các gói thầu có sử dụng vốn nhà nước phải tuân thủ theo các điều
Xem thêm

13 Đọc thêm

Quyết định số 529/QĐ-BNN-XD pot

QUYẾT ĐỊNH SỐ 529/QĐ-BNN-XD POT

Xét các Tờ trình: số 91/TTr-CĐNĐB-QLDA ngày 02/3/2011, số 181/CĐNĐB-QLDA ngày 09/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu của Dự án trên. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, kèm theo Báo cáo thẩm định số 222/XD-CĐ ngày 18/3/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Dự án Xây dựng, cải tạo Tiểu khu giáo dục thể chất, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, có tổng mức đầu tư là 19.723.800.000đ (Mười chín tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu, tám trăm ngìn đồng), với nội dung chính như sau: 1. Phần công việc đã thực hiện, bao gồm: Khảo sát địa hình, địa chất công trình, Lập dự án đầu tư. Có tổng giá trị là 326.300.000đ (Ba trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng). 2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Quản lý dự án; Thẩm định dự án đầu tư; Thẩm tra phê duyệt quyết toán; và Dự phòng. Có tổng giá trị là 1.356.000.000đ (Một tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu đồng). 3. Phần kế hoạch đấu thầu: 3.1. Phân chia gồm 11 gói thầu, có tổng giá trị là 18.041.500.000đ (Mười tám tỷ, không trăm bốn mươi mốt triệu, năm trăm nghìn đồng). 3.2. Tên gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng. 3.3. Thời gian lựa chọn nhà thầu: dự kiến theo thời gian thực hiện dự án từ năm 2011 đến năm 2013. Căn cứ Thông báo Kế hoạch vốn của dự án, chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định. 3.4. Giá gói thầu: được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư. Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu trước khi tổ chức thực hiện đấu thầu, để làm căn cứ xét thầu theo quy định. 3.5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. (chi tiết Kế hoạch đấu thầu, xem phụ lục kèm theo). Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Xem thêm

4 Đọc thêm

Biểu mẫu công trình, dự án

Biểu mẫu công trình, dự án

Dự án xây dựng công trình là một trong những lĩnh vực đang được các nhà đầu tư quan tâm. Trên đây là một số biểu mẫu được dùng trong lĩnh vực dự án , công trình bao gồm Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu). Báo cáo quyết toán vốn Danh mục đầu tư Báo cáo chi phí tiến độ dự án Kế hoạch mua sắm năm Danh mục hàng hóa tồn kho

Đọc thêm

Thẩm định và Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản tại các cơ quan hành chính sự nghiệp ppt

THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP PPT

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. k) Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số: 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội; - Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 thông qua 25/11/2005 của Quốc hội; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; - Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; - Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; - Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn Nhà nước; - Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Quy định thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công và tổng dự toán; mã số hồ sơ 021489 potx

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT BẢN VẼ THI CÔNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN; MÃ SỐ HỒ SƠ 021489 POTX

Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công và tổng dự toán; mã số hồ sơ 021489 a) Trình tự thực hiện: + Lập tờ trình đề nghị thẩm định của chủ đầu tư. + Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn + Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT. b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: + Văn bản đề nghị thẩm định& phê duyệt của chủ đầu tư; + Thuyết minh dự toán; Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công (thuyết minh BCKTKT); Bản vẽ TKKT –TC; + Hồ sơ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; + Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu hồ sơ thiết kế, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng; + Các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan liên quan đến công trình; + Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh củ nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng. chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế. 2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc với dự án nhóm B, 10 ngày làm việc với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề