QUYỀN NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY 5 2 NGHĨA VỤ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUYỀN NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY 5 2 NGHĨA VỤ":

Quyền nghĩa vụ cơ bản pdf

QUYỀN NGHĨA VỤ CƠ BẢN PDF

VÍ DỤ??? Quyềnnghĩa vụ cơ bản của công dân là những quyềnnghĩa vụ cơ bản nhất, quan trọng nhất, thiết yếu nhất của công dân được Hiến pháp ghi nhận và bảo vệ Đặc điểm của quyềnnghĩa vụ cơ bản của công dânLà những quyền thiết yếu, cơ bản, quan trọng nhất của con ngườiĐược trang trọng tuyên ngôn và ghi nhận trong Hiến pháp Là cơ sở của các quyềnnghĩa vụ cụ thểLà tiêu chuẩn đánh giá mức độ dân chủ của Nhà nướcPhát sinh trên cơ sở quốc tịch và chỉ dành cho công dân Được nhà nước đảm bảo thực hiệnLà giới hạn cùa QLNN, NN cũng không được xâm phạm II. Các nguyên tắc1. Nguyên tắc tôn trọng quyền con người2. Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật 3. Nguyên tắc quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân4. Nguyên tắc nhân đạo 5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiện thực Nguyên tắc tôn trọng quyền con người
Xem thêm

65 Đọc thêm

Tài liệu Dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên pdf

TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PDF

ổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của công ty; b) Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định; ____________________________________________________________________________________ Chủ sở hữu Công ty và ngưới đại diện theo pháp luật của Công ty ký từng trang 12/19c) Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty; d) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu công ty. 3. Kiểm soát viên có quyền xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên. 4. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005; b) Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên; c) Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ
Xem thêm

19 Đọc thêm

BIỂU MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

BIỂU MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY 6.1 Quyền của Chủ sở hữu Trường hợp Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây: a Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, b[r]

19 Đọc thêm

Tài liệu Biểu mẫu "Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên" pptx

TÀI LIỆU BIỂU MẪU "ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN" PPTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________DỰ THẢO ĐIỀU LỆCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN(Doanh nghiệp lưu ý: Dự thảo điều lệ này có tính tham khảo, Doanh nghiệp có thể sửa đổi các điều khoản nhưng không được trái với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005)Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNGĐIỀU 1: HÌNH THỨC Công ty TNHH một thành viên ……… (dưới đây gọi tắt là Công ty), thuộc sở hữu của: - Tổ chức ................. làm chủ sở hữu- Hoặc cá nhân: (Họ và tên) ............. làm chủ sở hữuCông ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.Chủ sở hữu Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.ĐIỀU 2: TÊN GỌI, TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY2.1 Tên Công ty: Công ty TNHH (một thành viên)……………Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty TNHH (một thành viên) ……..................................................……………………………………………...Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ………................ COMPANY LIMITEDTên viết tắt : …………...........................2.2 Trụ sở công ty: ____________________________________________________________________________________Chủ sở hữu Công ty và ngưới đại diện theo pháp luật của Công ty ký từng trang
Xem thêm

19 Đọc thêm

CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

Giáo dục công dân:CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTI. Mục tiêu bài học.Học xong bài 3 học sinh cần nắm được1. Về kiến thức.- Hiểu được thế nào là công dân bình đẳng về quyềnnghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.- Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dântrước PL.2. Về kĩ năng.Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong thực tế.Lấy được VD chứng minh mọi công dân đều bình đẳng tong hưởng quyền, nghĩa vụ vàtrách nhiệm pháp lí.3. Về thái độ.Có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.Phê phán những hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dan.II/ Chuẩn bị của GV và HS:A) Chuẩn bị của GV: sgk,sgv,tình huống nếu có……..B) Chuẩn bị của HS: Đọc bài trước ở nhàIII. Tiến trình lên lớp.1. ổn định tổ chức lớp.2. Kiểm tra bài cũ.? Thế nào là vi phạm HS và DS cũng như trách nhiệm pháp lí?3. Học bài mới.Con người sinh ra dều mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng. Mà NN ta làNN của dân do dân vì dân chính vì vậy đã đem lại quyền bình đẳng cho công dân. Vậy ởnước ta hiện nay quyền bình đẳng của công dân được thực hiện trên cơ sở nào và làm gìđể quyền bình đẳng của công dân được tôn trọng và bảo vệ.Hoạt động của giáo viên và học sinhNội dung kiến thức cần đạt
Xem thêm

3 Đọc thêm

Quyền và nghĩa vụ của viên chức

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC

phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định củapháp luật.4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý củangười đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trườnghợp pháp luật có quy định khác.2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phảihoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổphần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừtrường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.Điều 15. Các quyền khác của viên chứcTrang chủ Giới thiệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộEnglish» Cấp trường» Phòng ban» Khoa - Bộ môn» Trung tâm» Viện nghiên cứu» Văn bản quản lý» Phân hiệu Kiên Giang»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT» Thư viện Điện Tử» Đăng nhập» T.Sinh ĐH&CĐ 2012» Chuẩn đầu ra» Các thỏa thuận hợp tác»TechMart
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU TRÁCH NHIỆM HAI THÀNH VIÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU TRÁCH NHIỆM HAI THÀNH VIÊN

CÁC QUYỀN KHÁC THEO QUY ĐỊNH KHÁC CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2.NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY GÓP ĐỦ, ĐÚNG HẠN SỐ VỐN ĐÃ CAM KẾT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC KHOẢN NỢ VÀ CÁC[r]

11 Đọc thêm

CÔNG TY TNHH 1 TV_BÀI TÔNG HỢP

CÔNG TY TNHH 1 TV_BÀI TÔNG HỢP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊNI. Khái niệm: Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.II. Dấu hiệu pháp lý III. Mô hình công ty Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, Công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty hoặc mô hình Hội đồng thành viên.1. Mô hình Chủ tịch công tyChủ tịch công ty: đồng thời là Chủ sở hữu công ty (nếu Chủ sở hữu là cá nhân) hoặc nhân danh Chủ sở hữu (nếu Chủ sở hữu là tổ chức) thực hiện các quyềnnghĩa vụ.Giám đốc (Tổng Giám đốc): là người điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc (Tổng Giám đốc).Kiểm soát viên: Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm từ 01 đến 03 Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 03 năm. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.2. Mô hình Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên: gồm tất cả những người đại diện theo uỷ quyền. Có nhiệm vụ nhân danh Chủ sở hữu công ty thực hiện các quyềnnghĩa vụ; nhân danh Công ty thực hiện các quyềnnghĩa vụ của Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và pháp luật có liên quan.Giám đốc (Tổng Giám đốc): Hội đồng thành viên bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc (Tổng Giám đốc) với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.Kiểm soát viên: tương tự mô hình Chủ tịch công ty.VD:
Xem thêm

7 Đọc thêm

BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khaihoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung cácthông tin đó.8. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội,bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danhlam thắng cảnh.9. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp phápcủa khách hàng và người tiêu dùng.Tiết 3: Sử lý các bài tập tình huống và trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệmBài tập 1: Anh T và chị B kết hôn với nhau đã 6 năm. Cuộc sống anh chị vẫn yên ảcho đến một ngày chị B nói chuyện với anh T rằng chị muốn đi học nâng cao trìnhđộ, anh T phản đối quyết liệt.- Anh T có quyền cản trở chị B đi học không?- Nếu là em, em sẽ xử sự như thế nào?- Em hiểu thế nào là bình đẳng vợ chồng trong quan hệ nhân thân?Bài tập 2: Hà đang học lớp 10, em học tốt và rất chăm chỉ, bố mẹ Hà muốn Hà bỏhọc lấy chồng vì cho rằng con gái đằng nào cũng lấy chồng là xong học hành làm gìnhiều cho mất thời gian và tốn kams tiền của.- Theo em bố mẹ Hà có quyền bắt Hà nghỉ học không?- Hà cần phải làm gì để tiếp tục được đi học?- Bố mẹ ban ấy có vi phạm quyền bình đẳng giữa cha mẹ với con cái không?Bài tập 3: Ông Hưng nhờ ông Thành giới thiệu người để nhượng lại quyền sử dụngmột phần đất của gia đình lấy tiền xây nhà, ông không bàn với vợ, vì cho rằng: vợông không có quyền do đây là đất hương hỏa tổ tiên ông để lại. Theo em- ông Hưng làm như vậy có đúng không- Nếu không có sự đồng ý của vợ, ông Hưng có hoàn tất được thủ tục chuyenenhượng quyền sử dung đất không?Bài tập 4 : Anh Tùng và anh Quí cùng được nhận vào làm việc tại công ty X, anhTùng có bằng tốt nghiệp loai khá nên được giám đốc bố trí làm việc tại phòng nghiêncứu thị trường còn anh Quí có bằng Tb nên xắp xếp về tổ bán hàng, anh Quí thắc
Xem thêm

20 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SACOM

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SACOM21

ty để quyết định, thực hiện các quyềnnghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đôngQuyền hạn và nhiệm vụ:- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và các người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó.- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.- Các quyền hạn khác theo quy định của công ty.Ban kiểm soát:- Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của công ty: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.Ban điều hành:Tổng giám đốc:- Vạch ra sứ mệnh, các chiến lược và kế hoạch dài hạn của công ty.- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các bộ phận trong công ty.- Quyết định các vấn đề nhân sự trong công ty: tuyển dụng, bố trí công việc, đào tạo, lương, thưởng…- Trực tiếp làm các công việc đối ngoại quan trọng thuộc các lĩnh vực.Phó Tổng giám đốc:
Xem thêm

35 Đọc thêm

MẪU DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

MẪU DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY 7.1 Thành viên Công ty có quyền: a Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thà[r]

12 Đọc thêm

Luận văn: Thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Hoa Kỳ tại công ty VINATEXIMEX docx

LUẬN VĂN: THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TẠI CÔNG TY VINATEXIMEX DOCX

nhập khẩu Dệt may trước đây, căn cứ vào tình hình khi chuyển sang Công ty 4cổ phần, công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh như sau: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: nguyên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ liệu, hoá chất, thuốc nhuộm, bông, xơ, tơ, sợi các loại, vải, hàng may mặc, dệt kim, khăn bông, len, thảm, đay tơ, tơ tằm và các sản phẩm của ngành dệt may; Kiểm nghiệm chất lượng bông xơ phục vụ cho sản xuất kinh doanh và nguyên cứu khoa học. Sản xuất, kinh doanh sửa chữa, lắp đặt các sản phẩm cơ khí và máy móc thiệt bị công nghiệp; thi công, lắp đặt hệ thống điện dân dụng, công nghiệp, hệ thống điện lạnh, hệ thống cẩu, thang nâng hạ, thang máy; Tư vấn, thiết kế qui trình công nghệ cho ngành dệt may, da giầy; Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp quy định của pháp luật. Hoạt động thương mại, sản xuất nhập khẩu, kinh doanh, thiết kế mẫu, kinh doanh tổng hợp phục vụ trong và ngoài nghành dệt may. Công ty có đội ngũ cán bộ chuyên môn giỏi trong lĩnh vực XNK, giao vận, họa sĩ thiết kế và công nhân có tay nghề cao. 1.1.3 Quyềnnghĩa vụ của công ty 1.1.3.1 Quyền của công ty Tự chủ trong kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư, chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; đăng ký thay đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh tuỳ theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; - Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt vốn và tài sản của công ty để kinh doanh; thực hiện các lợi ích hợp pháp từ vốn và tài sản của công ty;
Xem thêm

82 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬT KINH TẾ

TÓM TẮT LUẬT KINH TẾ

Chương 2: I.Quy chế pháp lý chung về doanh nghiệp1.Đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp: Đăng kí bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanhĐăng kí thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi về chi nhánh, văn phòng đại diện.Đăng kí đổi tên doanh nghiệp.Đăng kí thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.Đang kí thay đổi thành viên công ty hợp danh, thành viên công ty TNHH có 2 thành viên trở lên, cổ đông sáng lập công ty cổ phần.Đăng kí thay đổi vốn đầu tư của công ty tư nhân, vốn điều lệ và tỉ lệ góp vốn của công ty.Thông báo doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động.2.Tổ chức lại doanh nghiệp: Chia doanh nghiệp: áp dụng cho công ty TNHH và công ty cổ phần. công ty TNHH, công ty cổ phần dc chia thành một số công ty cùng loại. sau khi đăng kí kinh doanh các công ty mới, công ty bị chia chấm dứt tồn tại. các công ty mới liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toàn, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chiaTách doanh nghiệp: áp dụng cho công ty TNHH và công ty cổ phần. công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty cùng loại, chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách. các công ty bị tách và được tách phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toàn, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách.Hợp nhất doanh nghiệp: áp dụng cho tất cả loại hình công ty theo đó 2 hay một số công ty cùng loại hợp nhất thành một công ty mới bằng cách chuyển toàn bộ quyền và nghĩa vụ, tài sản, lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất. công ty hợp nhất được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toàn, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhấtSáp nhập doanh nghiệp: áp dụng cho tất cả loại hình công ty, theo đó một hoặc một số công ty cùng loại sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ quyền và nghĩa vụ, tài sản và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. công ty nhận sáp nhập được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toàn, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị sáp nhập.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Tài liệu BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT- MẪU SỐ 49/ HĐTC" pptx

TÀI LIỆU BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT- MẪU SỐ 49/ HĐTC" PPTX

Mẫu số 49/HĐTCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTChúng tôi gồm có:Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất với những thoả thuận sauđây:ĐIỀU 1NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM1. Bên A đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩavụ dân sự đối với bên B. 2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8): .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

ĐIỀU 6 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN 6.1 Thành viên Công ty có quyền : a Được chia lợi nhuận sau khi Công ty đã nộp thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của [r]

3 Đọc thêm

Biểu mẫu"Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn"

BIỂU MẪU"ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN"

Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây : (a) Tên, trụ sở của Công ty; (b) Tên, địa chỉ, chữ ký của thành viên hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên; (c) Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành viên; thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn; (d) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên. 5.2 Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc nơi khác, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh và tất cả thành viên biết. Điều 6 : Quyềnnghĩa vụ của Thành viên 6.1 Thành viên Công tyquyền : (a) Được chia lợi nhuận sau khi Công ty đã nộp thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật tương ứng với phần góp vốn vào Công ty; (b) Tham dự họp Hội đồng thành viên, tham gia thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; (c) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp; (d) Xem sổ đăng ký thành viên, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm, các tài liệu khác của Công ty và nhận bản trích lục hoặc bản sao các tài liệu này; (e) Được chia giá trị tài sản còn lại của Công ty tương ứng với phần vốn góp khi Công ty giải thể hoặc phá sản; (f) Được ưu tiên góp thêm vốn vào Công ty khi Công ty tăng vốn điều lệ; được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp;
Xem thêm

3 Đọc thêm

Mẫu điều lệ công ty TNHH potx

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH POTX

(g) Khởi kiện Giám đốc tại Toà án khi Giám đốc không thực hiệnđúng nghĩa vụ của mình gây thiệt hại đến lợi ích của thành viênđó; (h) Các quyền khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này; (i) Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 35% vốn điều lệ[hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn] có quyền yêu cầu triệu tập họp Hộiđồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. 6.2 Và có nghĩa vụ : (a) Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về cáckhoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm visố vốn đã cam kết góp vào Công ty; (b) Tuân thủ Điều lệ Công ty; (c) Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên; (d) Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp vàĐiều lệ này.
Xem thêm

3 Đọc thêm

MAU DIEU LE CONG TY TNHH

MAU DIEU LE CONG TY TNHH

2.1 Công ty _________________ là một Công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trởlên. 2.2 Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác củaCông ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào Công ty. 2.3 Phần vốn góp của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo qui định tại điều 19 củađiều lệ này. 2.4 Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phiếu. 2.5 Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh. 2.6 Thành viên Công ty có thể là tổ chức, cá nhân nhưng tổng số không vượt quá 50 thànhviên. Điều 3: Ngành nghề kinh doanh 3.1 ____________________________________________ 3.2 ____________________________________________ 3.3 ... Điều 4: Thành viên Công ty được thành lập bởi các thành viên sau: 5.1 Ông (Bà) __________________ Sinh ngày ___/__/_____ đkhk thường trú: _______________________________________ chỗ ở hiện tại:
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

(g) Khởi kiện Giám đốc tại Toà án khi Giám đốc không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên đó; (h) Các quyền khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này; (i) Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 35% vốn điều lệ [hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn] có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. 6.2 Và có nghĩa vụ : (a) Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào Công ty; (b) Tuân thủ Điều lệ Công ty; (c) Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên; (d) Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
Xem thêm

3 Đọc thêm

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG THỦ TỤC SƠ THẨM

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG THỦ TỤC SƠ THẨM

Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong giai đoạn sơ thẩm. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lợi của nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Quyền và nghĩa vụ của đương sư ở đây bao gồm quyền và nghãi vụ của đương sự trong vụ án dân sự và quyền và nghĩa vụ của đương sự trong việc dân sự. Đây là yếu tố quan trọng trong tố tụng dân sự.

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề