VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG SINH THÁI":

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

Ðể giải quyết các vấn đề khổng lồ của sự gia tăng dân số quá mức, sự cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi phải có nhiều kiến thức khoa học: sinh học, sinh thái học, khoa học trái đất, khoa học xã hội, khoa học kinh tế.... Có thể xem môn học Môi trường và Con người là phần ứng dụng của sinh thái học, nhằm giải quyết các vấn đề nóng bỏng của xã hội. Ðó là các vấn đề dân số (population); tài nguyên (resources); và ô nhiễm (pollution) đang gây nên cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay
Xem thêm

115 Đọc thêm

Tài liệu Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Địa 12

TÀI LIỆU BÀI 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - ĐỊA 12

© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 1BÀI 15© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 2Hãy nêu nguyên nhân làm mất cân bằng sinh thái môi trường ở nước ta ? Dẫn chứng . Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trườngmất cân bằng sinh thái môi trường :làm gia tăng bão, hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng biến đổi thất thường về thời tiết, khí hậu…I- Bảo vệ môi trường- Dẫn chứng : lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Nguyên năm 2007, rét đậm, rét hại 2/2008 ở miền Bắc, mưa đá trên diện rộng ở miền Bắc năm 2006…© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 3Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta ? Nguyên nhân . Thực trạng ô nhiễm môi trườngThực trạng ô nhiễm môi trường : Ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất là vấn đề quan trọng ở các TP lớn, các khu dân cư, các khu công nghiệp và vùng cửa sông ven biển . Ngoài ra, còn những
Xem thêm

12 Đọc thêm

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT SƠN

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT SƠN

Theo thời gian, ngành sản xuất sơn ở Việt Nam ngày càng phát triển, nhiều nhà máy sản xuất sơn xuất hiện, số lượng sản phẩm và chất lượng được tăng cao. Bên cạnh lợi ích kinh tế mà ngành này mang lại cho đất nước thì các vấn đề về môi trường của quá trình sản xuất sơn cũng được nhiều người quan tâm. Đặc biệt là nước thải sản xuất sơn ô nhiễm hữu cơ cao, nếu không có quy trình xử lý đạt chuẩn trước khi xả thải sẽ làm ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy vực và chất lượng môi trường sống của con người.
Xem thêm

Đọc thêm

de thi kinh tế moi truong

de thi kinh tế moi truong

Kinh tế học môi trường là một chuyên ngành của kinh tế học ứng dụng đề cập đến những vấn đề môi trường (thường còn được sử dụng bởi các thuật ngữ khác). Khi sử dụng các phương pháp chuẩn tắc của kinh tế học tân cổ điển, nó được phân biệt với kinh tế xanh hay kinh tế sinh thái trong đó bao gồm cả các cách tiếp cận không chuẩn tắc cho những vấn đề môi trường, khoa học môi trường, nghiên cứu môi trường, hoặc sinh thái. Theo chương trình Kinh tế học Môi trường của Cơ quan Quốc gia về Nghiên cứu Kinh tế (NBER), Mỹ:...Kinh tế học môi trường ... thực hiện các nghiên cứu lý thuyết hoặc thực nghiệm về các ảnh hưởng kinh tế của các chính sách quốc gia hay địa phương trên toàn thế giới .... Những vấn đề cụ thể bao gồm chi phí và lợi ích của các chính sách môi trường mang tính thay thế cho nhau để giải quyết những vấn đề như ô nhiễm không khí, chất lượng nước, các chất độc hại, chất thải rắn, và nóng lên toàn cầu.1Lĩnh vực có liên quan (có thể là cách tiếp cận thay thế cho cùng lĩnh vực) là Kinh tế học sinh thái, mà được xem như là tiền đề rằng kinh tế học là một lĩnh vực con thật sự của sinh thái học.
Xem thêm

Đọc thêm

VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM

VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM

Những vấn đề môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay không nằm ngoài vấn đề môi trường sinh thái chung của thời đại, nét đặc trưng của vấn đề môi trường sinh thái nước ta hiện nay là sự[r]

22 Đọc thêm

Bài soạn Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Địa 12

BÀI SOẠN BÀI 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - ĐỊA 12

© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 1BÀI 15© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 2Hãy nêu nguyên nhân làm mất cân bằng sinh thái môi trường ở nước ta ? Dẫn chứng . Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trườngmất cân bằng sinh thái môi trường :làm gia tăng bão, hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng biến đổi thất thường về thời tiết, khí hậu…I- Bảo vệ môi trường- Dẫn chứng : lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Nguyên năm 2007, rét đậm, rét hại 2/2008 ở miền Bắc, mưa đá trên diện rộng ở miền Bắc năm 2006…© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 3Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta ? Nguyên nhân . Thực trạng ô nhiễm môi trườngThực trạng ô nhiễm môi trường : Ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất là vấn đề quan trọng ở các TP lớn, các khu dân cư, các khu công nghiệp và vùng cửa sông ven biển . Ngoài ra, còn những
Xem thêm

12 Đọc thêm

Bài soạn Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Địa 12

BÀI SOẠN BÀI 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - ĐỊA 12

© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 1BÀI 15© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 2Hãy nêu nguyên nhân làm mất cân bằng sinh thái môi trường ở nước ta ? Dẫn chứng . Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trườngmất cân bằng sinh thái môi trường :làm gia tăng bão, hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng biến đổi thất thường về thời tiết, khí hậu…I- Bảo vệ môi trường- Dẫn chứng : lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Nguyên năm 2007, rét đậm, rét hại 2/2008 ở miền Bắc, mưa đá trên diện rộng ở miền Bắc năm 2006…© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 3Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta ? Nguyên nhân . Thực trạng ô nhiễm môi trườngThực trạng ô nhiễm môi trường : Ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất là vấn đề quan trọng ở các TP lớn, các khu dân cư, các khu công nghiệp và vùng cửa sông ven biển . Ngoài ra, còn những
Xem thêm

12 Đọc thêm

đồ án môn học quá trình và thiết bị

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

Đây là đồ án tính toán chi tiết thiết kế tháp đệm dùng để hấp thu SO2 bằng nước...đã bảo vệ thành công...Sự bùng nổ của khoa học kĩ thuật và sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp đã tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của on người, đồng thời cũng tạo ra một lượng khí thải vô cùng lớn làm phá vỡ cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến con người, động vật, thực vật, cảnh quan môi trường và các công trình xây dựng. Sức khỏe và tuổi thọ của con người phụ thuộc rất nhiều vào môi trường sinh thái. Vì vậy ô nhiễm không khí do khí thải từ các nhà máy, khu sản xuất công nghiệp ở nước ta đang là vấn đề nóng được sự quan tâm của nhà nước và xã hội bởi mức độ nguy hại của nó đã lên mức báo động.
Xem thêm

36 Đọc thêm

Gián án Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Địa 12

GIÁN ÁN BÀI 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - ĐỊA 12

© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 1BÀI 15© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 2Hãy nêu nguyên nhân làm mất cân bằng sinh thái môi trường ở nước ta ? Dẫn chứng . Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trườngmất cân bằng sinh thái môi trường :làm gia tăng bão, hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng biến đổi thất thường về thời tiết, khí hậu…I- Bảo vệ môi trường- Dẫn chứng : lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Nguyên năm 2007, rét đậm, rét hại 2/2008 ở miền Bắc, mưa đá trên diện rộng ở miền Bắc năm 2006…© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 3Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta ? Nguyên nhân . Thực trạng ô nhiễm môi trườngThực trạng ô nhiễm môi trường : Ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất là vấn đề quan trọng ở các TP lớn, các khu dân cư, các khu công nghiệp và vùng cửa sông ven biển . Ngoài ra, còn những
Xem thêm

12 Đọc thêm

Bai 15- Bao ve moi truong va phong chong thien tai

BAI 15- BAO VE MOI TRUONG VA PHONG CHONG THIEN TAI

© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 1BÀI 15© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 2Hãy nêu nguyên nhân làm mất cân bằng sinh thái môi trường ở nước ta ? Dẫn chứng . Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trườngmất cân bằng sinh thái môi trường :làm gia tăng bão, hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng biến đổi thất thường về thời tiết, khí hậu…I- Bảo vệ môi trường- Dẫn chứng : lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Nguyên năm 2007, rét đậm, rét hại 2/2008 ở miền Bắc, mưa đá trên diện rộng ở miền Bắc năm 2006…© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 3Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta ? Nguyên nhân . Thực trạng ô nhiễm môi trườngThực trạng ô nhiễm môi trường : Ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất là vấn đề quan trọng ở các TP lớn, các khu dân cư, các khu công nghiệp và vùng cửa sông ven biển . Ngoài ra, còn những
Xem thêm

12 Đọc thêm

VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM

VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM

Trường Đại học Tây NguyênKhoa Kinh Tế--------Bài tiểu luận:VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở NÔNG THÔN VIỆT NAMNgười hướng dẫn: TS Tuyết Hoa NiêkDămThực hiện:Lê Hữu HoàngNghị Thị Minh HồngNguyễn Đăng TiềmLớp: Kinh Tế Nông LâmKhóa: 2008 - 2012Buôn ma thuột, ngày 16 tháng 05 năm 2011VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM1I – MỞ ĐẦU Xã hội ngày càng phát triển, cùng theo đó là hàng loạt các vấn đề cần giải quyết. Hiện nay vấn đề về làm sao để bảo vệ môi trường sinh tháivấn đề không chỉ diễn ra trên nước ta mà còn diễn ra trên toàn thế giới. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì vấn đề về môi trường ngày càng nghiêm trọng. Và hiện tượng ô nhiễm môi trương không phải chỉ diễn ra ở các nước phat triển mà ở cả các nước đang phát triển trong đó có đất nước Việt nam ta. Hiện nay ô nhiễm môi trường đang ngày càng trầm trọng hơn không chỉ ô nhiễm về không khí mà còn ô nhiễm về đất, nước và hậu quả mà chúng mang lại là ảnh hưởng rất nhiều về mọi mặt đối với cuộc sống của con người. Các chất thải ngày càng nhiều và phong phú hơn, trong khi đó các biện pháp xử lý thì kém hiệu quả cùng với sự không quan tâm một cách chính đáng đã làm cho môi trường ngày một tồi tệ hơn. Vì vậy bảo vệ môi trường đang là một vấn đề cấp bách.Dựa trên những bất cập trên chúng tôi quyết định chọn tiểu luận “ Vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam” để thấy rõ hơn về thực trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO TÀU BIỂN GÂY RA

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO TÀU BIỂN GÂY RA

Ô nhiễm không khí từ tàu là vấn đề không mới trên thế giới, trong cộng đồng hàng hải thế giới. Tuy nhiên, ở nước ta vấn đề này chưa được quan tâm thích đáng, nó thể hiện ở chỗ các văn bản pháp luật của Việt Nam về vấn đề này vẫn còn nhiều bất cập. Bảo vệ môi trường sinh thái nói chung và môi trường không khí nói riêng trước các nguy cơ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hiện nay từ nhiều nguồn khác nhau trong đó có nguồn từ hoạt động hàng hải gây ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và của mọi công dân. Với những lý do trên, mục tiêu của bài báo hướng tới là các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do tàu biển gây ra.
Xem thêm

Đọc thêm

THONG TIN VE SAN XUAT DIEN NANG

THONG TIN VE SAN XUAT DIEN NANG

Vì vậy cần phải đánh giá tác động của ô nhiễm nhiệt đối với sức khoẻ của ngườicông nhân để có biện pháp xử lý, giảm thiểu thích hợp.Tác động đến môi trường sinh tháiCác tác động này chủ yếu liên quan đến việc thải các chất ô nhiễm nước,khí, các chất thải rắn vượt quá mức cho phép vào môi trường tiếp nhận gây nênnhững biến đổi cơ bản về hệ sinh thái. Tuỳ theo dạng chất thải và môi trườngtiếp nhận mà các hệ sinh thái có thể bị tác động:- Hệ sinh thái dưới nước: Các tác động đối với hệ sinh thái dưới nước bắtnguồn từ ô nhiễm nguồn nước do các loại nước thải của Nhà máy Nhiệt điện gâynên độ đục của nước tăng ngăn cản độ xuyên của ánh sáng, gây độ pH trongthuỷ vực bị thay đổi. Tuỳ theo đặc điểm hệ sinh thái của vùng dự án mà số loàibị tác động có thể nhiều hay ít.- Hệ sinh thái trên cạn: Chất thải rắn và khí của Nhà máy Nhiệt điện sẽ cónhững ảnh hưởng nhất định. Nhìn chung, các động vật nuôi cũng như các loàiđộng vật hoang dã đều rất nhạy cảm với sự ô nhiễm môi trường. Hầu hết cácchất ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước thải đều có tác động xấuđến thực vật và động vật. Các chất gây ô nhiễm trong môi trường không khí nhưSO2, NO2 CL2, Aldehyde và bụi than, ngay cả ở nồng độ thấp cũng làm chậmquá trình sinh trưởng của cây trồng, ở nồng độ cao làm vàng lá, hoa quả bị lép,bị nứt, và ở mức độ cao hơn cây sẽ bị chết.Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội1. Tác động đến chất lượng cuộc sống con ngườia. Sức khoẻ cộng đồngÐối với Nhà máy Nhiệt điện, tất cả các nguồn gây ô nhiễm trong quá trìnhhoạt động đều có thể gây tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khoẻ của conngười trong vùng chịu ảnh hưởng của Dự án. Tuỳ thuộc vào nồng độ và thờigian tác dụng của các chất ô nhiễm mà mức độ tác hại của chúng đối với sứckhoẻ cộng đồng sẽ khác nhau.b. Kinh tế xã hộiQuá trình hình thành và sự hoạt động của một dự án công nghiệp như Nhà
Xem thêm

8 Đọc thêm

thực trạng môi trường sinh thái trong quá trình đổi mới vừa qua ở nước ta

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG SINH THÁI TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VỪA QUA Ở NƯỚC TA

-Xây dựng chính sách, luật pháp quản lí tổng thể các tài nguyên quốc gia, xem xét nhu cầu khác nhau về sử dụng, quản lí tài nguyên để cân đối những nhu cầu này với lợi ích kinh tế và tổ chức quản lí hệ sinh thái.-Có chế độ, chính sách u đãi (miễn giảm thuế) đối với những cơ sở dám vay vốn hay tái đầu t xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lí chất thải đạt chất lợng cao.-Sử dụng các công cụ kinh tế, hành chính, tài chế pháp luật nhằm thực hiện hiệu quả hơn Luật bảo vệ môi trờng. Cần áp dụng và thực hiện nguyên tắc Trả tiền ô nhiễm và Trả tiền sử dụng, đồng thời dùng các công cụ kinh tế nh : lệ phí, thuế tài nguyên, trợ cấp, giấy phép chuyển nhợng, phiếu cam kết để khích lệ những ngời làm kinh tế sử dụng tài nguyên đúng đắn. -Tăng cờng hợp tác quốc tế trong việc sử dụng và quản lí, bảo vệ tài nguyên dùng chung giữa Việt Nam với các nớc láng giềng. Lồng ghép tốt hơn nữa việc kết hợp Bùi Thị Quỳnh Mai - Kế toán 46C12Tiểu luận Triết học Mác - Lênincác chính sách quốc gia với kế hoạch hành động quốc tế trong việc bảo vệ bền vững môi trờng cùng phát triển kinh tế bền vững.Bùi Thị Quỳnh Mai - Kế toán 46C13Tiểu luận Triết học Mác - Lêninkết luậnBảo vệ môi trờng gắn với phát triển kinh tế bền vững là một nội dung quan trọng trong chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Hiện nay nó đang nổi lên nh một vấn đề cấp bách của thời đại. Xác định rõ vai trò của vấn đề này, trong những năm vừa qua, hoạt động bảo vệ môi trờng ở nớc ta trong quá trình phát triển kinh tế đã từng bớc đợc đẩy mạnh và đạt kết quả bớc đầu, góp phần vào thành tựu của đất nớc trong thời kì đổi mới. Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ môi trờng hiện cha đáp ứng đợc yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, nhìn chung vẫn tiếp tục cạn kiệt, suy thoái, ô nhiễm, một số nơi còn trầm trọng.Vì thế, trong điều kiện nớc ta hiện nay, cần có các chiến lợc và giải pháp hoàn chỉnh, đầy
Xem thêm

16 Đọc thêm

06 VẤN ĐỀ Ô NHIỀM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

06 VẤN ĐỀ Ô NHIỀM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt tại các đô thị khôngvấn đề riêng lẻ của một quốc gia hay một khu vực mà nó đã trở thành vấn đềtoàn cầu.Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới trong thời gian qua đã có những tác động lớn đến môi trường, và đã làm cho môi trường sống của con người bị thay đổi và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những năm gần đây nhân loại đã phải quan tâm nhiều đến vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đó là: sự biến đổi của khí hậu – nóng lên toàn cầu, sự suy giảm tầng ôzôn và mưa axít. Ở Việt Nam ô nhiễm môi trường không khí đang là một vấn đề bức xúc đối với môi trường đô thị, công nghiệp và các làng nghề. Ô nhiễm môi trường không khí không chỉ tác động xấu đối với sức khỏe con người(đặc biệt là gây ra các bệnh đường hô hấp)mà còn ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và biến đổi khí hậu như: hiệu ứng nhà kính, mưa axít và suy giảm tầng ôzôn,… Công nghiệp hóa càng mạnh, đô thị hóa càng phát triển thì nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí càng nhiều, áp lực làm biến đổi chất lượng không khí theo chiều hướng xấu càng lớn. Ở Việt Nam, tại các khu công nghiệp, các trục đường giao thông lớn đều bị ô nhiễm với các cấp độ khác nhau, nồng độ các chất ô nhiễm đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Và sự gia tăng dân số, gia tăng đột biến của các phương tiện giao trong khi cơ sở hạ tầng còn thấp làm cho tình hình ô nhiễm trở nên trầm trọng.
Xem thêm

10 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG môi TRƯỜNG và BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Ngày nay trên phạm vi toàn cầu, môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm trầm trọng. Đó là một trong những vấn đề toàn cầu của thế giới hiện nay, nó có tác động trực tiếp đến moi quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt là các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam chúng ta. Ô nhiễm môi trường đã đang và sẽ là một vấn đề hết sức cấp bách, gây bức xúc trong cộng đồng quốc tế. Tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người gây ra ngày càng trầm trọng, đe dọa đến sự phát triển của thế hệ hiện tại và tương lai. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường đòi hỏi phải có sự hợp tác của toàn thể nhân loại. Nếu có sự hiểu biết đúng đắn về môi trường, chúng ta sẽ có giải pháp hợp lý giúp chúng ta bảo vệ môi trường thế giới ngày càng xanh sạch đẹp. Chính vì thế, tôi chọn đề tài “Phân tích thực trạng và nêu giải pháp khắc phục về vấn đề ô nhiễm môi trường” cho bài tiểu luận.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Bài soạn Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Địa 12

BÀI SOẠN BÀI 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - ĐỊA 12

© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 1BÀI 15© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 2Hãy nêu nguyên nhân làm mất cân bằng sinh thái môi trường ở nước ta ? Dẫn chứng . Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trườngmất cân bằng sinh thái môi trường :làm gia tăng bão, hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng biến đổi thất thường về thời tiết, khí hậu…I- Bảo vệ môi trường- Dẫn chứng : lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Nguyên năm 2007, rét đậm, rét hại 2/2008 ở miền Bắc, mưa đá trên diện rộng ở miền Bắc năm 2006…© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANGTrang 3Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta ? Nguyên nhân . Thực trạng ô nhiễm môi trườngThực trạng ô nhiễm môi trường : Ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất là vấn đề quan trọng ở các TP lớn, các khu dân cư, các khu công nghiệp và vùng cửa sông ven biển . Ngoài ra, còn những
Xem thêm

12 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ KHOA HỌC KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ KHOA HỌC KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Ðể giải quyết các vấn đề khổng lồ của sự gia tăng dân số quá mức, sự cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi phải có nhiều kiến thức khoa học: sinh học, sinh thái học, khoa học trái đất, khoa học xã hội, khoa học kinh tế.... Khoa học môi trường là khoa học liên ngành, nghiên cứu tổng thể các khía cạnh môi trường liên quan đến đời sống cá nhân và sự phát triển kinh tế xã hội của loài người. Nói cách khác, khoa học môi trường nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường xung quanh
Xem thêm

110 Đọc thêm

Bài giảng môn ô nhiễm môi trường

BÀI GIẢNG MÔN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Hiện nay môi trường là vấn đề nóng bỏng và cấp bách, không chỉ của một quốc gia mà là vấn đề toàn cầu, không chỉ riêng cho các nhà khoa học mà là của tất cả mọi người. Sinh thái, tài nguyên, môi trường đã và đang bị phá hủy một cách nghiêm trọng từng ngày, từng giờ với tốc độ rất nhanh chóng. Những vấn đề môi trường đang ở mức độ báo động ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng trong những năm gần đây là: thiếu nước sạch, ô nhiễm không khí, ô nhiễm lương thực, suy thoái chất lượng đất… Trước những hiện trạng trên, để phát triển bền vững thì hoạt động bảo vệ môi trường là cần thiết. Điều tiên quyết để bảo vệ môi trường đúng khoa học và hợp lý là phải hiểu biết những khái niệm cơ bản về môi trường và bản chất của quá trình ô nhiễm trong môi trường. Môi trường là một lĩnh vực rộng lớn với nhiều khía cạnh khác nhau. Môn học này giới thiệu các khái niệm cơ bản nhất xoay quanh hiện tượng ô nhiễm môi trường và các hệ quả của quá trình này.
Xem thêm

159 Đọc thêm

BÀI XÃ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

BÀI XÃ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Họ và tên: Nghề nghiệp: Chức vụ: Cấp bậc: Nơi công tác: BÀI XÃ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAYNgày nay trên phạm vi toàn cầu, môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm trầm trọng. Đó là một trongnhững vấn đề toàn cầu của thế giới hiện nay; nó có tác động trực tiếp đến mọi quốc gia, vùng lãnh thổ,đặc biệt là ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam của chúng ta. Ô nhiễm môi trường đã đangvà sẽ là một vấn đề hết sức cấp bách, gây bức xúc trong cộng động quốc tế. Tình trạng ô nhiễm môitrường sinh thái do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người gây ra ngày càng trầm trọng, đedoạ đến sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của thế hệ hiện tại và tương lai. Đểgiải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường đòi hỏi phải có sự hợp tác của toàn nhân loại. Nếu có sự hiểu biếtđúng đắn về môi trường, chúng ta sẽ có giải pháp hợp lý giúp chúng ta bảo vệ môi trường thế giới ngàycàng xanh, sạch đẹp. Trong bài xã luận này, tôi sẽ cố gắng phân tích, tổng hợp từ những hiểu của mình để phần nào nângcao tinh thần bảo vệ môi trường đối với mọi người. Trước hết, tôi sẽ đề cập về một số khái niệm cơ bảnvề môi trường, kế tiếp sẽ nêu lên thực trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta trên các phương diện: ô nhiễmmôi trường đất, nước và không khí. Đồng thời, phân tích một số nguyên nhân khách quan và nguyên nhânchủ quan dẫn tới sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như hiện nay. Tiếp theo tôi sẽ nêu ra một số hậuquả mà ô nhiễm môi trường đem lại đối với đời sống con người và môi trường sinh thái. Cuối cùng tôi xinđề xuất, luận chứng một hệ thống các giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả những hành vi gây ô nhiễm môitrường, hướng tới cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống của chúng ta.Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, baoquanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.Môi trường tự nhiên bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề