SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN":

Sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa

Sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa

Sử dụng nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành chính để biên soạn số liệu thống kê nhà nước là xu hướng ở tất cả các cơ quan thống kê quốc gia. Khối các nước Bắc Âu đi tiên phong và rất thành công trong khai thác, sử dụng nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành chính để thay thế những cuộc điều tra thống kê truyền thống. Đối với nước ta, Luật Thống kê đã quy định có ba hình thức chủ yếu để thu thập thông tin thống kê nhà nước, gồm điều tra thống kê; sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước; và chế độ báo cáo thống kê. Bài viết này trình bày việc Thống kê Việt Nam sử dụng dữ liệu hành chính do Tổng cục Hải quan cung cấp để biên soạn số liệu thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2016 đạt hơn 23,84 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm trước. Mặc dù, kim ngạch xuất khẩu cao nhưng phần lớn các sản phẩm dệt may đều được sản xuất dưới hình thức gia công.

Đọc thêm

Người khai Hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế potx

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN TRÌ HOÃN XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ POTX

Người khai Hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hải quan Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chi cục quyết định số thuế phải nộp. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:thông báo khoản bảo đảm Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người khai Hải quan Tại thời điểm đăng ký tờ khai Hải quan, Người khai Hải quan có văn bản đề nghị trì hoãn các định trị giá tính thuế vì chưa đủ Tên bước Mô tả bước thông tin xác định trị giá; Cam kết nộp khoản bản đảm cho toàn bộ số thuế của lô hàng nhập khẩu do cơ quan Hải quan xác định Nộp khoản bảo đảm. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa, Người
Xem thêm

3 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU 168 2011 TT BTC

HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU 168 2011 TT BTC

7. Điều chỉnh thông tin thống kê: là việc sửa đổi và bổ sung thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố khi có thông tin mới đầy đủ và chính xác hơn, hoặc khi có sự thay đổi cơ bản về khái niệm, định nghĩa, danh mục phân loại và nguồn số liệu để đảm bảo tính chân thực và tính so sánh của thông tin thống kê qua các thời kỳ.

18 Đọc thêm

Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa pps

THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN NGOÀI CỬA KHẨU VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CẢNG NỘI ĐỊA PPS

Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hải quan Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày tại cấp Tổng cục Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định thành lập địa điểm làm TTHQ ngoài cửa khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đặt địa điểm làm thủ tục hải quan. 2. - Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÀI GIẢNG THUẾ NHẬP KHUẾ

BÀI GIẢNG THUẾ NHẬP KHUẾ

Cùng với những kết quả thu thếu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, ngành hải quan đã có các biện pháp thực hiện ổn định thị trường như: triển khai thực hiện mục tiêu ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm những năm gần đây đặc biệt là năm 2008 khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu theo đúng tiến độ và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đơn vị; chỉ đạo trong toàn ngành về tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và thất thu thuế tại các cục hải quan địa phương trọng điểm.2. Những khó khăn, tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật thuế nhập khẩuKể từ tháng 11/2006, Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO. Sự kiện này chắc chắn có những ảnh hưởng đối với công tác thu NSNN của ngành hải quan vì Việt Nam phải thực hiện nhiều cam kết gia nhập WTO trong đó có liên quan đến lĩnh vực thuế NK. Đây là những khó khăn đối với công tác thu NS của ngành hải quan với thực tế là thuế NK hàng hóa liên tục giảm mạnh theo cam kết hội nhập quốc tế.a. Thực tiễn áp dụng pháp luật về căn cứ tính thuếThứ nhất, thực tiễn áp dụng pháp luật về giá tính thuế NK. Kể từ khi hiệp định GATT được thực hiện ở Việt Nam, mức độ gian lận qua giá tính thuế đang một gia tăng và tập trung chủ yếu 4 vào hình thức giảm giá theo số lượng hàng hóa. Theo quy định, giá thực thanh toán là giá thực tế phải thanh toán hay sẽ phải thanh toán, được xác định theo các phương pháp xác định trị giá, chủ yếu dừng ở giá giao dịch. Giá thanh toán sẽ là giá hóa đơn cộng với khoản được cộng và trừ với khoản được trừ. Đây chính là điểm để các doanh nghiệp lợi dụng tối đa khoản được trừ để khai báo hải quan. Không ít doanh nghiệp lợi dụng quy định “việc giảm giá được lập thành văn bản trước khi xếp hàng lên phương tiện vận chuyển và có số liệu, chứng từ hợp lệ” (Hiệp định trị giá GATT). Theo thống kê của ngành hải quan thì số vụ trốn thuế NK của ngành hải quan thì số vụ gian lận giá tính thuế chiếp tỷ lệ cao nhất và trập trung chủ yếu vào các hình thức:- Khai thấp dần trị giá khai báo so với các lô hàng cùng loại, tương tự NK trước đó;- Dựa trên danh mục dự liệu giá của cơ quan hải quan để khai báo trị giá các lô hàng giống hệt, tượng tựu với giá thấp hơn giá giao dịch;- Dựa vào xác nhận giá của sứ quán, tham tán thương mại, phòng thương mại tại nước XK để khai trị giá thấp hơn giá giao dịch thực tế;
Xem thêm

12 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TÁC ĐỘNG CỦA NÂNG GIÁ ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ ĐẾN THẶNG DƯ THƯƠNG MẠI HÀNG CHẾ BIẾN CỦA TRUNG QUỐC

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TÁC ĐỘNG CỦA NÂNG GIÁ ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ ĐẾN THẶNG DƯ THƯƠNG MẠI HÀNG CHẾ BIẾN CỦA TRUNG QUỐC

TÁC ĐỘNG CỦA NÂNG GIÁ ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ ĐẾN THẶNG DƯ THƯƠNG MẠI HÀNG CHẾ BIẾN CỦA TRUNG QUỐC Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong thời gian qua luôn là vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm không chỉ của các nhà nghiên cứu của Trung Quốc mà còn của các nước trên thế giới. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, thặng dư thương mại của nước này trong những năm gần đây chủ yếu là thặng dư thương mại hàng chế biến.

11 Đọc thêm

Quyết định số 2756/QĐ-TCHQ potx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2756/QĐ-TCHQ POTX

* Về công tác đào tạo Tập trung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ công chức; thực hiện đào tạo sau đại học; bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và kiến thức lãnh đạo cho các cán bộ đủ điều kiện. Nâng cao trình độ ngoại ngữ trong đội ngũ cán bộ công chức (trình độ C trở lên, ngoại ngữ chuyên ngành, ngoại ngữ khác): 25 lượt. 8.2. Nội dung - Các đơn vị rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định mô hình tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để kiến nghị lên lãnh đạo Cục xem xét, quyết định. - Rà soát, sửa đổi bổ sung đề án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy; đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo quyết định số 107/QĐ-HQQB ngày 02/10/2008 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và triển khai thực hiện có hiệu quả. - Kế thừa và tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 747/KH-HQQB ngày 19/11/2010 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc sắp xếp, bố trí, đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020. - Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế hàng năm, đảm bảo tuyển dụng đủ số lượng, chất lượng nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. - Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu đặt ra, đảm bảo sát và đúng với tình hình thực tế của đơn vị. - Khuyến khích việc đào tạo tại chỗ, tự đào tạo của đơn vị. - Các đơn vị, tổ chức đoàn thể tập trung quản lý cán bộ, tăng cường công tác tự kiểm tra, đánh giá trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ CBCC và người lao động theo yêu cầu chức danh công việc, làm cơ sở phân loại hàng tháng, hàng năm. 8.3. Các hoạt động và lộ trình (Chi tiết tại Phụ lục 8) 9. Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan 9.1. Mục tiêu - Trang thiết bị CNTT hiện đại, đường truyền nội bộ tốc độ cao (tối thiểu 1Mbps), có thiết bị, đường truyền dự phòng, đảm bảo hoạt động thông suốt. Đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của số liệu thống kê nhà nước về Hải quan, làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch phục vụ cho
Xem thêm

21 Đọc thêm

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT PHẦN 2 - TRẦN DIÊN HIỂN - 2 pps

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT PHẦN 2 - TRẦN DIÊN HIỂN - 2 PPS

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN 97HOẠT ĐỘNG 8.4. THỰC HÀNH XỬ LÍ BÀI TOÁN VỀ KIỂM ĐỊNH XÁC SUẤT (HAY TỈ LỆ) NHIỆM VỤ NHIỆM VỤ 1: Viết công thức dùng để kiểm định tỉ lệ (hay xác suất) của biến cố A xuất hiện trong tổng thể? NHIỆM VỤ 2: Xây dựng một ví dụ về chấp nhận giả thiết, một ví dụ về bác bỏ giả thiết khi kiểm định tỉ lệ. ĐÁNH GIÁ 8.6. Qua theo dõi, tỉ lệ trứng vịt nở thành vịt con của một trại ấp trứng mới, người ta ấp thử 100 trứng bằng máy ấp đó có 85 quả nở. Với mức ý nghĩa 10% hãy cho kết luận dùng máy ấp mới thì tỉ lệ trứng nở có cao hơn không? 8.7. Tỉ lệ phế phẩm cho phép ở một nhà máy là 5%. Kiểm tra ngẫu nhiên 300 sản phẩm của nhà máy đó có 24 sản phẩm là phế phẩm. Với mức ý nghĩa α = 0,05 hãy cho kết luận tỉ lệ phế phẩm của nhà máy có vượt giới hạn cho phép hay không? HOẠT ĐỘNG 8.5. THỰC HÀNH SO SÁNH HAI GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH TRÊN HAI MẪU QUAN SÁT NHIỆM VỤ NHIỆM VỤ 1: Viết công thức dùng để so sánh hai giá trị trung bình trên hai mẫu quan sát. NHIỆM VỤ 2: Xây dựng ví dụ về so sánh hai giá trị trung bình trên hai mẫu quan sát. ĐÁNH GIÁ: 8.8. Để so sánh hiệu quả chăn nuôi gà bằng hai loại thức ăn khác nhau, người ta tiến hành một quan sát như sau:
Xem thêm

9 Đọc thêm

Thực trạng hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco.

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI TOSERCO.

thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước…- Ban bảo vệ: có trách nhiệm bảo vệ tài sản và an ninh trật tự xã hội trong công ty và khu vực- Trung tâm du lịch: có nhiệm vụ thông báo tin về các Tour trong và ngoài nước tới khách hàng và tới các điểm bán vé Tour của công ty. Đồng thời là trung tâm điều hành du lịch, hàng ngày nhận các thông tin báo khách đi du lịch các tuyến từ các địa điểm bán vé Tour của công ty, cuối ngày tập hợp các thông tin đó để trực tiếp điều hành xe bus và hướng dẫn du lịch đón khách đi Tour cho những ngày tớiII. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI TOSERCO 671. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:Do đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh, những cơ sở điều kiện tổ chức công tác kế toán mà Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco tổ chức bộ máy công tác kế toán theo hình thức tập trung. Với hình thức này toàn bộ công việc kế toán trong Công ty đều được tiến hành xử lý tại phòng kế toán của Công ty. Từ thu nhập và kiểm tra chứng từ, ghi sổ kế toán, lập các báo cáo tài chính, các bộ phận ở trong Công ty và các phòng ban chỉ lập chứng từ phát sinh gửi về phòng kế toán của Công ty. Do đó đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất đối với công tác chuyên môn, kiểm tra, xử lý các thông tin kế toán được kịp thời, chặt chẽ, thuận tiện cho việc phân công lao động và chuyên môn hoá, nâng cao năng suất lao độngHiện nay bộ máy kế toán của Công ty gồm 11 người. Trong đó có 1 kế toán trưởng (kiêm trưởng phòng), 1 phó phòng kế toán (kiêm kế toán tổng hợp), 1 phó phòng phụ trách thống kê và 8 nhân viên (mỗi người được phân công theo dõi từng phần khác nhau). Khối lượng công việc của Công ty rất nhiều, do vậy mọi người đều đảm nhiệm phần việc nặng nề, đòi hỏi phải có sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao.
Xem thêm

36 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 2 CHUẨN KTKN

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 2 CHUẨN KTKN

Tuần 2Thứ hai ngày 13 tháng9 năm2009Tiết 1: Chào cờ.__________________________________________________Tiết 2: Tập đọc.Nghìn năm văn hiến I.Mục tiêu:- Biết đọc một văn bản khoa học thờng thức có bảng thống kê giới thiệu truyềnthống văn hoá Việt Nam, đọc rõ ràng, rành mạch với giọng tự hào.- Hiểu nội dung chính của bài: Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là bằng chứng về nền văn hiến lâu đời của nớc ta.( Trả lời đợc các câu hỏi trong sách giáo khoa)- Giáo dục cho HS tự hào về truyền thống dân tộc. II.Đồ dùng : Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ viết sẵn một đoạn của bảng thống kê. III.Hoạt động trên lớp: 1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu qua về chủ điểm.3.Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu a-)Luyện đọc.- GV treo tranh giới thiệu Văn Miếu - Quốc Tử Giám Giáo viên đọc mẫu một lần - Hớng dẫn cách đọc:Triều đại Lý/só /số khoa thi 6/ số tiến sĩ/ 11/số trạn nguyên/ 0/- Hớng dẫn học sinh chia đoạn.3 đoạn:+ Đ1: từ đầu đến gần 3000 tiến sĩ + Đ2;Bảng thống kê.+ Đ3: còn lại.-HS đọc nối tiếp - Kết hợp rèn đọc đúng.
Xem thêm

25 Đọc thêm

giáo án đại số 7 mới

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 MỚI

- Các tần số tương ứng là: 2; 8; 5; 3; 2.Bảng 6:- Các giá trò khác nhau là 9,2; 8,7; 9,0; 9,3.- Các tần số tương ứng là: 7; 3; 5; 5.2) Bài tập 4/9 SGK. Bảng 7 trang 9 SGK.a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là: khối lượng chè trong mỗi hộp.- Số các giá trò của dấu hiệu là 30.b) Số các giá trò khác nhau của dấu hiệulà5.Thiết kế bài giảng đại số 7 3 Người soạn: Phạm văn HùngTrường THCS Quang Trung Năm học : 2009 - 2010Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhGV nhận xét và sửa bài trên bảng.c) Các giá trò khác nhau là: 100; 98; 99; 102; 101.- Tần số tương ứng của chúng là: 16; 3; 4; 3; 4.IV.Hướng dẫn về nhà: + Các nhóm chuẩn bò lập bảng điều tra, tìm số các giá trò của dấu hiệu, số các giá trò khác nhau của dấu hiệu, tần số cho các công việc sau:a) Nhóm 1: Thống kê về điểm bài thi HK1 môn văn của các bạn trong lớp.b) Nhóm 2: Thống kê về số HS của mỗi lớp 7.c) Nhóm 3: Thống kê về số HS của mỗi lớp 6.d) Nhóm 4: Thống kê về số nhân khẩu của 10 gia đình gần nhà em nhất.+ Làm BT 1, 2, 3 trang 4, 5 SBT.+ Xem trước bài 2 “Bảng tần số các giá trò của dấu hiệu”IV. Nguồn gốc giáo án:- Tự soạn
Xem thêm

70 Đọc thêm

 BỘ CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

BỘ CHƯNG TƯ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

ïng kiệnïg ä Số lượng hàng/kiện Trọng lượng kiện hàng (cả bì, tònh)8 Trọng lượng tổng cộng3. (tt) Ngoài ra, có thể gặp: Hóa đơn chiếu lệ (Proforma Invoice): dùng để ûáù ùkhai hải quan, xin giấy phép nk, khi trò giá hh, gửi bán hoặc chào hàng. Hóơntamthời (Provisional Invoice): dùng để Hoa đơn tạm thơi (Provisional Invoice): dung đe thanh toán sơ bộ tiền hàng.Hóơnchínhthức (Final Invoice): xácđònhHoa đơn chính thưc (Final Invoice): xac đònh tổng trò giá cuối cùng và thanh toán dứt điểm. Hóa đơn chi tiết (Detailed Invoice): giá cả được chi tiết hóa. Hóa đơn trung lập: dùng khi bán lại hàng cho bâ thứb9bên thứ ba.4. Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C/O) Do Phòng Thương mại của nước xuất (Certificate of Origin C/O)khẩu cấp hoặc người xuất khẩu tự cấp Xác nhaän nơi sản xuất hoặc nguồn gốc äëggcủa hàng hóa
Xem thêm

38 Đọc thêm

Tài liệu Chương 7 BỘ CHỨNG CHƯNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG 7 BỘ CHỨNG CHƯNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ PPT

øng …3. Bảng kê chi tiết (Specification)(Specification) Thống kê cụ thể tất cả các loại hàng và các mặt hàng của lô hàng. Có 2 loaïi:ï Bảng kê được lập khi ký kết hợp đồngỈphụ lục hợp đồngpg Bảng kê được lập khi gửi hàng cho người mubảng tổng hợp các phiếu đóng gói Nội dung và hình thức tùy thuộc yêu cầu hải quan nước người mua7qg3. (tt) Nội dung:

38 Đọc thêm

SỬ DỤNG BẢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ

SỬ DỤNG BẢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ

429a. Nhận xét tình hình phân bố dân cư nước ta.b. Giải thích tại sao có sự phân bố đó ?c. Phân tích ảnh hưởng của sự phân bố đó đến sự phát triển kinh tế - xã hội.02/02/2010 Trần Đình HùngCâu 4: Cho bảng số liệu về diện tích, sản lượng lúa qua các năm. Nhận xét về tình hình sản xuất lúa giai đoạn trên.Năm Diện tích(1.000 ha)Sản lượng(1.000 tấn)1990 6.042,8 19.225,11993 6.559,4 22.836,51995 6.765,6 24.963,71998 7.362,7 29.145,52000 7.666,3 32.529,52005 7.329,2 35.832,9Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích, sản lượng lúa nước ta qua các năm trên.Tính n ng su t ă ấlúa qua các năm?Đổi từ tấn/ha == 10 tạ/ha02/02/2010 Trn ỡnh HựngTớnh naờng suaỏt luựa qua caực naờm (taù/ha).Naờm Naờng suaỏt1990 31,81993 34,81995 36,91998 39,62000 42,4
Xem thêm

53 Đọc thêm

LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU TIẾP THEO

LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU TIẾP THEO

và nhiềunhiêucây?Đây là bảng thống kê số mét vải của một của hàng đãbán được trong ba tháng đầu năm:Tháng123VảiTrắng1240 m1040m1475mHoa1875 m1140m1575 mNhìn vào bảng trên,hãy trả lời các câu hỏi sau:a,Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?

5 Đọc thêm

BÀI LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU

BÀI LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU

Đo chiều cao của các bạn Anh, Phong, Ngân,Minh ta có các số liệu :AnhPhongcao 122 cm cao 130 cmNgâncao 127 cmMinhcao 118 cmViết các số đo chiều cao của bốn bạn ta được dãy số liệu :122cm; 130cm; 127cm; 118cm.Số thứ nhất là 122cm, số thứ hai là 130cm, số thứ ba là 127cm, sốthứ tư là 118cm.DãyDãysốsốliệuliệutrêntrêncócó44số.số.Anh

10 Đọc thêm

Theo số liệu thống kê của khoa tâm thần

THEO SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA KHOA TÂM THẦN

Bài viết cuối kỳMỤC LỤCLỞI MỞ ĐẦUTự tử là một vấn đề luôn nóng và mang tính thời sự trong xã hội loài người. Khối lượng đồ sộ của những công trình nghiên cứu liên quan đến tự tử cho chúng ta có thể hình dung được sức nóng cũng như sự thu hút của vấn đề đối với xã hội nói chung và các nhà nghiên cứu và thực hành tâm lý nói riêng.Tỉ lệ tử tự dường như có nguy cơ ngày càng tăng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt lực lượng tự tử đang ngày càng trẻ hóa. Các nhà nghiên cứu đã thống kê và kết luận rằng: số lượng nam giới tự tử thành công (tự tử và chết) là cao hơn nữ giới, mặc dù nữ giới có ý định và hành vi tự tử cao hơn nam giới; độ tuổi tự tử ngày càng tăng dần, có nghĩa ở các lứa tuổi lớn hơn thì nguy cơ tự tử cao hơn; những người độc thân có nguy cơ tự tử cao hơn những người có gia đình; và tỉ lệ tự tử bình quân trong dân số bình thường là ít hơn rất nhiều so với tỉ lệ tự tử trong nhóm những người có các khó khăn tâm lý hoặc các bệnh lý tâm thần. Theo số liệu thống kê của Khoa tâm thần, bệnh viện Bạch Mai cho rằng, 50% các ca tự sát đều xuất phát từ người bị trầm cảm.Trong bài viết này người viết sẽ phân tích vì sao người bị trầm cảm lại có xu hướng tự sát, từ đó đề xuất các biện pháp can thiệp đến gia đình người trầm cảm nhằm ngăn chặn hành vi tự sát ở họ.Học viên: Bùi Thị Bích Ngọc – Lớp CTXH1 - 20121Bài viết cuối kỳI. Khái niệm1. Khái niệm sức khoẻ Theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới (WHO) thì sức khỏe là một trạng thái thoải mái hoàn toàn về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải chỉ là trạng thái không bệnh hay tàn tật. Như vậy sức khỏe nói chung gồm 3 thành phần: thể chất (bao gồm thể lực, thể hình), tâm thần (bao gồm trí tuệ, nghị lực) và xã hội (bao gồm mối quan hệ ứng xử, sự công bằng, bình đẳng và văn minh). Ba thành phần này quan hệ mật thiết với nhau, luôn tác động qua lại với
Xem thêm

14 Đọc thêm

Toán: Làm quen với thống kê số liệu

TOÁN: LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU

ai cao hơn ?ai cao hơn ?Dũng và Quân ,Dũng và Quân , ai thấp hơn ?ai thấp hơn ?Th 5 ngy 11 thỏng 3 nm 2010Toỏn:Làm quen với thống kê số liệu 11Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là :Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là : 129129 cmcm ; ;

9 Đọc thêm

Phân tích số liệu thống kê pot

PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ POT

Phân tích số liệu thống kê Lê Phong  Khoa CNTT  {dhvan,lphong,ndthuc}@fit.hcmus.edu.vn1 EDA   Khái     xác   lý   kê mô Khái  Các giá  kêmô  Các     Histogram Boxplot Quantile-based plot Scatter plotNội dung
Xem thêm

40 Đọc thêm

Cùng chủ đề