LUYỆN TẬP TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LUYỆN TẬP TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC":

LUYỆN TẬP " TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC "

LUYỆN TẬP " TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC "

LUYỆN TẬPLUYỆN TẬPGiáo viên : NGUYỄN THỊ THẢO PHÒNG GD –ĐT THÀNH PHỐ TUY HÒA TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC Tiết 58 LUYỆN TẬPLUYỆN TẬPGiáo viên: NGUYỄN THỊ THẢO PHÒNG GD –ĐT THÀNH PHỐ TUY HÒA TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC Tiết 58 KIỂM TRA BÀI CŨ 1). Tia phân giác của một góc là gì ? Tia phân giác của một góctia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau . Oxty2). Vẽ tia Ot là tia phân giác của xOy . Biết xOy = 1200 .
Xem thêm

13 Đọc thêm

luyện tập tia phân giác của một góc

LUYỆN TẬP TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

KIỂM TRA BÀI CŨ• Tia phân giác của một góc là gì? Mỗi góc (khác góc bẹt) có mấy tia phân giác?•Khi nào tia Oz là tia phân giác của xOy ? (Phần này chỉ hỏi HS dưới lớp) I/ Chữa bài tậpBài 36/87sgkCho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửamặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết xOy = 300 , xOz = 800 . Vẽ tia phân giácOm của xOy. Vẽ tia phân giác On của yOz.Tính mOn.(Gọi 1 HS lên chữa bài – Gv cho điểm) xyt50o50o
Xem thêm

15 Đọc thêm

LUYỆN TẬP " TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC "

LUYỆN TẬP " TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC "

LUYỆN TẬPLUYỆN TẬPGiáo viên : NGUYỄN THỊ THẢO PHÒNG GD –ĐT THÀNH PHỐ TUY HÒA TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC Tiết 58 LUYỆN TẬPLUYỆN TẬPGiáo viên: NGUYỄN THỊ THẢO PHÒNG GD –ĐT THÀNH PHỐ TUY HÒA TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC Tiết 58 KIỂM TRA BÀI CŨ 1). Tia phân giác của một góc là gì ? Tia phân giác của một góctia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau . Oxty2). Vẽ tia Ot là tia phân giác của xOy . Biết xOy = 1200 .
Xem thêm

13 Đọc thêm

tia phân giác của góc

TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

x Đường thẳng zz’được gọi là đường phân giác của góc xOy,zIII/ .Chú ý: 14 Bài 32 :SGK/ 87 . Trong những câu trả lời sau , em hãy chọn câu những câu đúng :Tia Ot là tia phân giác của xOy khi :a) xOt = yOtb) xOt + tOy = xOyc) xOt + tOy = xOy và xOt = yOtd) xOt = yOt = 2xOy 15*Cho Om là tia phân giác c a góc xÔy. Bi t mÔy = 27ủ ế0.S đo c a góc xÔy là:ố ủa) 270b) 810d) 13.50xÔy = ?c) 540

22 Đọc thêm

TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

MA = MB1oAByzxM2Bài toán: Cho điểm M nằm bên trong góc xOy sao cho khoảng cách từ M đến hai cạnh Ox và Oy bằng nhau. Hỏi điểm M có nằm trên tia phân giác của góc xOy không?Dựa vào bài toán trên hãy điền vào chỗ (….) nội dung thích hợp :Nếu điểm M nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc thì OM là …………………của góc xOy.tia phân giácOAByxM

11 Đọc thêm

TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

O⇐⇒ b) áp dụng Quan sát các hình vẽ, dựa vào định nghĩa cho biết tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy ?O xzyHình 1OxzyHình 2 Tia Oz không phải là tia phân giác của góc xOy Tia Oz là tia phân giác của góc xOy Tia Oz không phải là tia phân giác của góc xOyOxzyHình 3m0m

13 Đọc thêm

TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

O⇐⇒ b) áp dụng Quan sát các hình vẽ, dựa vào định nghĩa cho biết tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy ?O xzyHình 1OxzyHình 2 Tia Oz không phải là tia phân giác của góc xOy Tia Oz là tia phân giác của góc xOy Tia Oz không phải là tia phân giác của góc xOyOxzyHình 3m0m

13 Đọc thêm

TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

O⇐⇒ b) áp dụng Quan sát các hình vẽ, dựa vào định nghĩa cho biết tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy ?O xzyHình 1OxzyHình 2 Tia Oz không phải là tia phân giác của góc xOy Tia Oz là tia phân giác của góc xOy Tia Oz không phải là tia phân giác của góc xOyOxzyHình 3m0m

13 Đọc thêm

TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

zyO⇐⇒ b) áp dụng Quan sát các hình vẽ, dựa vào định nghĩa cho biết tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy ?O xzyHình 1OxzyHình 2 Tia Oz không phải là tia phân giác của góc xOy Tia Oz là tia phân giác của góc xOy Tia Oz không phải là tia phân giác của góc xOyOxzyHình 3m

13 Đọc thêm

tính chất tia phân giác của một góc

TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

0320320654321   Thước hai lề 1. Định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác a.Thực hành: Cắt góc xOy bằng giấy, gấp góc đó sao cho cạnh Ox trùng cạnh Oy để xác định tia phân giác Oz của nó. Từ điểm M tùy ý trên tia phân giác Oz, ta gấp MH vuông góc với hai cạnh trùng nhau Ox, Oy 1. Định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác b. Định lí 1: (SGK/ 68)

29 Đọc thêm

TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

zyO⇐⇒ b) áp dụng Quan sát các hình vẽ, dựa vào định nghĩa cho biết tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy ?O xzyHình 1OxzyHình 2 Tia Oz không phải là tia phân giác của góc xOy Tia Oz là tia phân giác của góc xOy Tia Oz không phải là tia phân giác của góc xOyOxzyHình 3m

13 Đọc thêm

Tia phân giác một góc

TIA PHÂN GIÁC MỘT GÓC

SSĐĐTia Ot là tia phân giác của góc xOy khi:ytOx Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ a)Trong ba tia Ox, Om, On tia nào nằm giữa hai tia còn lại?b)Tính mOn?hai tia Om, On có xOm = 300, xOn = 600.d) Om có là tia phân giác của góc xOn không, vì sao?mnxO c) So sánh mOn và mOx Hướng dẫn về nhàLàm các Bài tập 30;33;34.sgk

11 Đọc thêm

bài giảng toán 6 tia phân giác của một góc

BÀI GIẢNG TOÁN 6 TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

02= 320⇒Vẽ tia Oz nằm giữa Ox, Oy sao cho: xOz = 320 xOy2Cách vẽ:- Vẽ xOy = 640- Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy sao cho xOz = 320Oxyz32o32o64oNếp gấp cho ta vị trí của tia phân giác.- Vẽ góc xOy lên giấy - Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh Oy- Vẽ tia phân giác theo nếp gấp đó.

22 Đọc thêm

HÌNH 6-TIA PHÂN GIÁC

HÌNH 6-TIA PHÂN GIÁC

441. Tia ph©n gi¸c cña mét gãc lµ g×? 5 0z là tia phân giác của x0y 1. Tia phân giác của một góc là gì?0xzyTia phân giác của một góctia .. . .. .. và tạo với hai cạnh ấy * Định nghĩa:* Điền vào chỗ trống ( ) trong phát biểu sau:nằm giữa hai cạnh của góchai góc bằng nhau 6 0n là tia phân giác của ãm0p0b là tia phân giác của * Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?0p450n

25 Đọc thêm

TIA PHAN GIAC

1 TIA PHÂN GIÁC

Kính chào quý thầy cô KIỂM TRA BÀI CŨTrên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oy sao cho xOt = 25O, xOy = 50O.a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Vì sao?b) Tính số đo góc tOy. So sánh góc tOy và góc xOt. Khi cân thăng bằng thì kim trùng với tia phân giác của góc AOBAOB Trong các hình sau hình nào cho ta tia phân giác của một góc?TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC1. Tia phân giác của một góc là gì?Tia phân giác của một góctia …………… hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc ………………… ab
Xem thêm

12 Đọc thêm

LÝ THUYẾT. TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

LÝ THUYẾT. TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

1. Tia phân giác của một góctia nằm giữa hai cạnh của góc vàtạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.1. Tia phân giác của một góctia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.2. Nếu tia Oz là tia phân giác của góc xOy thì3. Đường thẳng chứa tia phân giác gọi là đường phân giác.

1 Đọc thêm

TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

1zBack 5. CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT ?CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC:Tiết 21Tia phân giác của góc 6. Khám phá:1. Hãy nêu một số hình ảnh thực tế về tia phân giác của một góc?Khi cân thăng bằng thì kim trùng với tia phân giác của góc AOBTiết 21Tia phân giác của góc 6. Khám phá: 2. Trong trò chơi bi-a, các đấu thủ thường áp dụng kinh nghiệm sau: Muốn đẩy quả cầu A vào điểm O (trên cạnh bàn) để khi bắn ra trúng quả cầu B thì cần xác định điểm O sao cho tia Ot (tia vuông góc với cạnh bàn tại O) phải là tia phân giác của góc AOB.tABoTiết 21Tia phân giác của góc 7.Hướng dẫn về nhà:1.Học thuộc nội dung của bài.2. Làm bài: 30, 31 (SGK- 87);
Xem thêm

22 Đọc thêm

luyện tập tính chất tia phân giác của một góc

LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

CHÚC MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ HỌC CỦA LỚP 78 & 79 Nêu định lí thuận và đảo của tia phân giác một góc?Để chứng minh một điểm thuộc tia phân giác của một góc ta làm thế nào?KIẾN THỨC CẦN NHỚ1. Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó.2. Điểm nằm trong cạnh của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó.KIỂM TRA BÀI CŨ TIẾT 55 – LUYỆN TẬP•b)Theo câu a) có: ΔOAD = ΔOCB (c.g.c) ta suy ra được yếu Tố góc tương ứng nào bằng nhau? •Góc A2 có bằng C2 không vì sao? . AB có bằng CD không ? Vì sao? a) Theo giả thiết OA = OC, OD = OB. x0y là góc chung
Xem thêm

8 Đọc thêm

tiet 21 tia phân giác của một góc

TIET 21 TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

yOz =xOzTia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy ,tia Oz tạoVới Ox;Oy 2 góc bằng nhau ,ta nói Oz là tia Phân giác của góc xOy 5001000xOyz Khi cân thăng bằng thì kim trùng với tia phân giác của góc AOBAOBĐể biết thế nào là tia phân giác của một góc bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu Trong các hình sau hình nào cho ta tia phân giác của một góc?Tiết21 TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC1. Tia phân giác của một góc là gì?Tia phân giác của một góctia …………… hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc ………………… mpn
Xem thêm

17 Đọc thêm

TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

301608011070601401305012010090906543210100050Cho tia Ox. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ tia Oy, tia Oz sao cho ãã0 0xOy 100 ;xOz 50= =zxyOOz là tia phân giác của góc xOy

20 Đọc thêm