BDIỄN VĐỀ TRONG KG TRẠNG THÁI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BDIỄN VĐỀ TRONG KG TRẠNG THÁI":

CHƯƠNG 5: CHẤT THUẦN KHIẾT pot

CHƯƠNG 5: CHẤT THUẦN KHIẾT POT

Cán bộ giảng dạy: Ths. Phan Thành Nhân Trạng thái hơi quá nhiệtTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Tp.HCM7Cán bộ giảng dạy: Ths. Phan Thành NhânTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Tp.HCMẨn nhiệt hóa hơiệp = const  quá trình b  d  ts= const. Nhiệtlượng cung cấp vào chỉđểnướcbiếnđổi pha gọi là nhiệt hóa hơi.Nhiệtlượng cần để đưa 1 kg nước ở trạng thái sôi thành 1kg hơi bão hòa khô trong cùng mộtápsuấtKýhiệu: rýĐơnvị: KJ/kg hay Kcal/kg.ii'"ii8Cán bộ giảng dạy: Ths. Phan Thành Nhân
Xem thêm

23 Đọc thêm

Tài liệu Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 28 pptx

TÀI LIỆU NÂNG CAO CÁC KỸ NĂNG VỀ DI TRUYỀN SINH SẢN VÀ LAI TẠO GIỐNG BÒ THỊT NHIỆT ĐỚI CHƯƠNG 28 PPTX

giảm trọng Năng suất caoHình 5: Tỷ lệ tiêu hốa giảm xuống khi cỏ trởng thành 187Sau thời kỳ ra hoa, cây cỏ trở nên già và tỷ lệ tiêu hóa giảm với tốc độ nhanh. Trạng thái này đợc đặc trng bởi phần xanh của cây bị giảm và các phần bị chết tăng nhanh. Với loại cỏ này, tỷ lệ tiêu hóa (55 - 60%) đã đạt tới một điểm mà tại đó nó chỉ có thể duy trì thể trọng của gia súc, cho dù năng suất đồng cỏ không hạn chế thu nhận thức ăn. Trong cỏ chết, và ở nơi một số lá cỏ còn lại, đặc biệt là lá cỏ stylo tỷ lệ tiêu hóa xấp xỉ 50%. Trong trờng hợp các lá chết không còn trên cây cỏ, lợng ăn vào sẽ không đủ để gia súc duy trì và khối lợng bị giảm (khi tỷ lệ tiêu hóa còn 40-50%). Tỷ lệ tiêu hóa của rơm ở mức xấp xỉ 35-40%. Thức ăn phơi khô gặp ma là một nguyên nhân làm giảm tỷ lệ tiêu hóa và do vậy giá trị của cỏ khô sẽ giảm xuống. Để tối u hoá chăn nuôi gia súc trên đồng cỏ ôn đới, việc quản lý chăn thả nên nhằm mục đích giữ cho cỏ ở giai đoạn sinh trởng càng dài càng tốt, làm chậm lại qúa trình ra hoa là quá trình làm giảm tỷ lệ tiêu hóa. Cỏ ôn đới có thể điều khiển theo cách này, nhng cỏ nhiệt đới và cỏ cận nhiệt đới có
Xem thêm

7 Đọc thêm

Cấp Giấy phép điều chỉnh hành nghề quản lý chất thải nguy hại pot

CẤP GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI POT

chuyển, lưu giữ, tái chế, tận thu, đồng xử lý, cô lập, chôn lấp ) (Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thì phân biệt rõ danh sách đã được cấp phép và danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung) 4. Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển, xử lý: TT Tên chất thải Trạng thái tồn tại Số lượng (kg/năm) Mã CTNH Phương án xử lý Mức độ xử lý (rắn/lỏng/bùn) (tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào) Tổng số lượng (Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thì phân biệt rõ danh sách đã được cấp phép và danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung)
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tài liệu VECTO TRONG KG pptx

TÀI LIỆU VECTO TRONG KG PPTX

BDAC§1. VECTƠ TRONG KHÔNG GIANI. MỤC TIÊU: 1.Về kiến thức: - HS nắm được các định nghĩa, vectơ trong không gian, hai vectơ bằng nhau, vectơ-không, độ dài vectơ. - Thực hiện được các phép toán về vectơ. - Nắm được định nghĩa ba vectơ đồng phẳng, điêu kiện để ba vectơ đồng phẳng. - Biết định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ, vận dụng để giải các bài toán hình học không gian. 2. Về kĩ năng: - HS vận dụng linh hoạt các phép tính về vectơ, hiểu được bản chất các phép tính đó để vận dụng. - Thành thạo trong việc vận dụng. 3. Về tư duy: - Thấy được sự phát triển, mở rộng và tính chặt chẽ của toán học. - Phát triển tư duy logic về toán học. 4. Về thái độ: - Cẩn thận, chính xác trong tính toán, vẽ hình. - Tích cực chủ động học tập ở nhà và hoạt động trên lớp.II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Chuẩn bị của GV: - Các kiến thức liên quan đến vectơ. - Bảng phụ các hình vẽ. - Đồ dùng dạy học 2. Chuẩn bị của HS: - Xem trước bài học ở nhà. - Nắm các kiến thức liên quan đến vectơ đã học ở lớp 10. - Đồ dùng học tập.III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Xem thêm

3 Đọc thêm

Bài 8 trang 166 sgk vật lý 10

BÀI 8 TRANG 166 SGK VẬT LÝ 10

Tính khối lượng riêng của không khí 8. Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi Phăng-xi-păng cao 3 140 m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10 m thì áp suất khí quyển giàm 1 mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 20C. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 00C) là 1,29 kg/m3 . Bài giải: + Trạng thái 1: p1 = (760 – 314) mmHg T1 = 273 + 2 = 275 K V1 = Trạng thái 2: p0 = 760 mmHg T0 = 273 K V = Phương trình trạng thái: = => = => p1 = = p1 = 0,75 kg/m3            
Xem thêm

2 Đọc thêm

ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP KHÁCH SẠN DU LỊCH K41

ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP KHÁCH SẠN DU LỊCH K41

chỉ cần sai 1ly đi 1dặm. Khi dự báo nguồn vốn của dn fải dự báo tối thiểu, tránh gây ứ đọng, lãng fí nên khi nào thực tế thì nảy sinh các vđề thiếu vốn nên k đi đến tận cùng và nằm đc cơ hội.-gsát và qlý các hđ TC để đbảo tình hình TC của dn là lành mạnh.+Tình hình TC của dn lành mạnh khi nó đbảo đc tính chủ động TC khi cần trong hđ kd; thểhiện trong cơ cấu vốn dn; ngắn hạn, dài hạn; trái vụ, chính vụ; knăng thanh toán đc đbảo.>qđịnh nhịp độ hđ của dn+qtrị TC làm tốt, nhanh nhạy, kịp thời nắm bắt tìh hình TC từ đó bsung, đchỉnh cơ cấu vốn, hchế ứ đọng, lãng fí. Vd vốn lưu độg chu chuyển chậm> đa dạng hoá sp, dv, cải thiện kênh pp, đẩy nhanh chu chuyển vốn. dn đồgn thời là ng bán, ng mua nên có mqhệ tdụng TM với t.trường, nên họ có thể trả chậm, nợ khi đi mua hoặc có thể bị dn khác chiếm dụng.vốn tiền mặt có thể chưa có ncầu sd ngay nhưng nếu bị chiếm dụng tạm thời sẽ làm mất đi tính chủ động của dn.Câu 5:ptích các căn cứ lựa chọn nguồn huy động vốn vay (.) dn:-căn cứ vào đặc điểm hđ của dn: tuỳ thuộc vào lvực kd mà qđịnh cơ cấu vốn, tính mùa vụ, tốc độ chu chuyển của vốn trong dn. Vd kd lưu trú vốn CĐ chiếm 80%, kd lữu hành vốn LĐ chiếm tỷ lệ lớn. huy động vốn tránh ứ đọng trong trái vụ, huy động thời điểm nào và nguồn vốn nào?-căn cứ kquả kd và xu hướng ptr dn: là nền tảng qđịnh, định hướng ptr của dn trong tương lai, cho fép dn xđ đc ncầu và d.án ptr. từ đó dn đưa ra qđịnh lựa chọn nguồn huy động vốn nào. với 1số nguồn huyđộng vốn có lãi cao nhưng đáp ứng tính kịp thời thì vẫn có thể sd.-thực trạng TC của dn: thể hiện qua chi tiêu, tỉ suất TC giữa vốn chủ sh và vốn vay, giúp cho nhà qtrị lựa chọn nguồn vay hợp lý-căn cứ vào tỷ lệ lãi suất tiền vay và đk nguồn vốn vay: để huy động nguồn vốn tỷ lệ thấp nhưng đỏi hỏi thủ tục, đk vay rườm rà thế chấp… ưu điểm hay nhược đc đánh giá cxác theo đk t.tế trong dn có ncầu huy động vốn. đòi hỏi nhà qtrị nhìn nhận đúng thực trạng của dn để biết đc đó là ưu hay nhược điểm.-căn cứ vào knăng thanh toán: với n khoản vốn vay nói đến gtrị khoản tiền fải trả và thời điểm, hthức fải trả cho n khoản vay. với n dn đk thanh toán k tốt thì cần có qđịnh huy độngvốn hợp lý, tránh tình trạng lâm vào fá sản.
Xem thêm

12 Đọc thêm

BAITAP VETO TRONG KG

BAITAP VETO TRONG KG

Ngày soạn:Tiết:3 BÀI TẬP VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIANI.Mục tiêu: Kiến thức: − Nắm được các dấu hiệu nhận biết hai vectơ cùng phương . Biểu diễn một vectơ theo hai vectơ không cùng phương, theo ba vectơ không đồng phẳng. Các dấu hiệu nhận biết ba vectơ không đồng phẳng Kỹ năng: − Chứng minh đẳng thức vectơ, biểu diễn một vectơ theo hai vectơ không cùng phương, theo ba vectơ không đồng phẳng. Áp dụng chứng minh hai đường thẳng song song, đường thẳng song với mặt phẳng, chứng minh bốn điểm không đồng phẳng Tư duy: − Chính xác Thái độ: − Nghiêm túcII.Chuẩn bị: − Giáo viên: Giáo án, bảng phụ có hình vẽ sẳn− Học sinh: Soạn bài trước ở nhàIII. Phương pháp: − Đàm thoại gợi mở, nêu vấn đềIV. Tiến trình tiết dạy: 1/ Kiểm tra bài cũ: − Thế nào là ba vectơ đồng phẳng. Nêu dấu hiệu để nhận biết ba vectơ đồng phẳng, các đấu hiệu nhận biết bốn điểm đồng phẳng. Nêu định lý về biểu diễn một vectơ theo ba vectơ không đồng phẳng− Phương pháp chứng minh một đẳng thức vectơ?2/ nội dung bài mới: HĐ 1: Bài tập 1(Sgk)Hoạt động của hoc sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắc ghi bảng− Học sinh nêu các dấu hiệu nhận biết.− Nhắc lại các dấu hiệu để nhận biết ba vectơ đồng phẳnga/ Không mất tính tổng quát ta giả sử
Xem thêm

3 Đọc thêm

Bài 7 - Trang 173 - SGK Vật lí 10

BÀI 7 - TRANG 173 - SGK VẬT LÍ 10

Một bình nhôm khối lượng 0,5kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ 200C. Người ta ... 7. Một bình nhôm khối lượng 0,5kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ 200C. Người ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2 kg đã được nung  nóng tới 75oC. Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J/(kg.K) ; của nước là 4,18.103 J/(kg.K), của sắt là 0,46 J/(kg.K). Hướng dẫn giải. Nhiệt lượng mà nhôm và bình nước thu vào :  Qthu = Q1 + Q2 = (m1c1 + m2c2)(t – t1). Nhiệt lượng do sắt tỏa ra là : Qtỏa = Q3 = m3c­3. ∆t3 = m3c3 (t3 – t). Trạng thái cân bằng nhiệt :          Q1 + Q2 = Q3. ⇔  (m1c1 + m2c2)(t – t1) = m3c­3. ∆t3 = m3c3 (t3 – t) =>  =>  => t ≈ 25oC.
Xem thêm

1 Đọc thêm

NGỘ NGHĨNH VẬT LÝ

NGỘ NGHĨNH VẬT LÍ

Ngộ nghĩnh vật lí Cậu có chắc không ? Thế giới trong con mắt nhà vật líTheo ngài Heisenberg, bạn có khả năng là Hòa bình, tình yêu và vật lí Học tập lí thuyết dây Tiếp giáp lượng tử: đi theo hành trình nào cũng được Cộng tình yêu Vật lí hạt và thằng khờ Hỡi thượng đế, xin ngài hãy cho con biết con đang sống hay đang chết ạ! Đề bài: Một vật 3kg được thả từ trạng thái nghỉ ở độ cao 5m trên một dốc nghiêng cong không ma sát. Tại chân dốc là một lò xo có độ cứng k = 100N/m. Vật trượt xuống dốc và va vào lò xo, nén nó lại một đoạn x trước khi dừng lại. (a) Tìm x. (b) Hỏi vật có tiếp tục chuyển động nữa sau khi nó dừng lại không? Nếu có, nó sẽ leo lên dốc cao bao nhiêu trước khi dừng lại?Bài làm của một học sinh: Không, vì có một con voi cản đường nó rồi. Nếu biết trước như thế này, ngày xưa vật lí không nên se
Xem thêm

8 Đọc thêm

Cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại pot

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI POT

(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; Trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung địa bàn hoạt động thì phân biệt rõ địa bàn hoạt động đã được cấp phép và địa bàn hoạt động đăng ký thay đổi, bổ sung) 3. Danh sách phương tiện, thiết bị chuyên dụng đăng ký: TT Tên phương tiện, thiết bị Số lượng (đơn vị đếm) Loại hình (ví dụ: đóng gói, bảo quản, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tận thu, đồng xử lý, cô lập, chôn lấp ) (Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thì phân biệt rõ danh sách đã được cấp phép và danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung) 4. Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển, xử lý: TT Tên chất thải Trạng thái tồn tại Số lượng (kg/năm) Mã CTNH Phương án xử lý Mức độ xử lý
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÀI 10MỘT SỐ MUỐIQUAN TRỌNG

BÀI 10MỘT SỐ MUỐIQUAN TRỌNG

hồ nước mặn người ta khai thác NaCl từ nướcmặn ở trên. Cho nước mặn bay hơi từ từ thuđược muối kết tinh. Người ta dẫn nước biểnvào các ruộng muối, năng lượng mặt trời làmhơi nước bốc hơi, nước biển kết tinh thànhmuối. Ở trạng thái rắn, NaCl có màu trắng, vịmặn.Trong lòng đất: các mỏ muối xuất hiện do quátrình bốc hơi của các mỏ nước mặn cổ. Ngườita khai thác bằng cách đào thành giếng hoặcmỏ.(Hình ảnh khai thác muối ở mỏ muối)3. Ứng dụng:-Dùng làm gia vị bảo quản thực phẩm.-Sản xuất kim loại natri và khí clorua, khí hiđrô.-Sản xuất NaHCO3 và Na2CO3 để sản xuất thủytinh chế tạo xà phòng.-Sản xuất dung dịch NaOH, muối NaClO chế tạoxà phòng, công nghiệp giấy, chất tẩy rửa.-Có vai trò quan trọng đối với sức khỏe, phòng
Xem thêm

24 Đọc thêm

TRẠNG THÁI CHÚ Ý TRONG LAO ĐỘNG

TRẠNG THÁI CHÚ Ý TRONG LAO ĐỘNG

 Kích thích hứng thú, khả năng sáng tạo trong lao động để giảm bớt sự nhàm chám, đơn điệu của công việc.  Tạo không gian và tư thế làm việc thích hợp để tạo sự tập trung chú ý cho người lao động.  Rèn luyện tinh thần nỗ lực ý chí thường xuyên, trong công việc hằng ngày cũng như trong các buổi tập đặc thù (luyện tập trên máy, luyện tập bằng mô hình, ).  Giúp người lao động hiểu rõ được mục đích của sự chú ý.  Khi bắt đầu một công việc, cần giúp người lao động hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của công việc, từ đó giúp họ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công việc và tập trung chú ý làm cho hiệu quả lao động được nâng cao.  Quan tâm phát triển chú ý sau chủ định cho người lao động Để phát triển chú ý sau chủ định cần hướng dẫn người lao động nắm vững thao tác khi thực hiện một hoạt động nào đó.  Cần giúp người lao động có tinh thần tự giác cao,có ý thức về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với công việc, cố gắng làm đúng nguyên tắc:”Bất kỳ lúc nào và trong bất kỳ công việc gì, khi thực hiện đều phải chú ý”.  Tạo hứng thú, xây dựng bầu không khí lành mạnh cho người lao động
Xem thêm

22 Đọc thêm

Mẫu sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại potx

MẪU SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI POTX

GIÁM ĐỐC SỞ (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) PHỤ LỤC (kèm theo Sổ đăng ký chủ nguồn thải có mã số QLCTNH do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố cấp ngày tháng năm ) 1. Danh sách chất thải nguy hại đã đăng ký phát sinh trung bình trong 01 tháng tại cơ sở: TT Tên chất thải Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn) Số lượng (kg) Mã CTNH Tổng số lượng 2. Danh sách chất thải khác đã đăng ký phát sinh trung bình trong 01 tháng tại cơ sở: TT Tên chất thải Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn) Số lượng (kg)
Xem thêm

2 Đọc thêm

HE TOA DO TRONG KG (NC)

HE TOA DO TRONG KG (NC)

yxzirjrkrOThuật ngữ và kí hiệu:2 2 21. . . 0i j ki j j k k i= = == = =r r rr r r r r r C¸c mỈt ph¼ng to¹ ®é (Oxy), (Oyz), (Ozx). §1. HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIANnh ngh a1Đị ĩ : Hệ gồm ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc được gọi là hệ trục toạ độ vuông góc Oxyz trong không gian. Trên các trục Ox, Oy và Oz lần lượt lấy các vectơ đơn vò . Ta còn kí hiệu hệ trục toạ độ là ( ; , , )O i j kr r r

23 Đọc thêm

HINH HOC GIAI TICH TRONG KG

HINH HOC GIAI TICH TRONG KG

; ii.Phương trình chính tắc:0 0 0x x y y z za b c− − −= = iii.Đường thẳng qua giao tuyến hai mặt phẳng:1 1 1 12 2 2 200A x B y C z DA x B y C z D+ + + =+ + + =trong đó 1 1 1 1( ; ; )n A B C=uur,2 2 2 2( ; ; )n A B C=uurlà hai VTPT và VTCP 1 2

3 Đọc thêm

Phương trình đường thẳng trong KG

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KG

0x x aty y btz z ct= += += +Trong hệ trục oxyz cho hại điểm M(2;-1;2) N(5;-4;3)a.Tìm tọa độ vecto b. Chứng minh rằng ba điểm M ;N ; P(2+3t;-1-3t;2+t) thẳng hàng với t là số thực tùy ýMNuuuurĐịnh nghĩa : sgkChú ý : Phương trìnhgọi là phương trình chính tắc của đường thẳng d ( )0 0 0. . 0x x y y z za b ca b c− − −= = ≠Tiết 36 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

10 Đọc thêm

HGT TRONG KG oxyz 2002 2013

HGT TRONG KG OXYZ 2002 2013

. Xác định toạ độ điểm M thuộc đường thẳng ∆1 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng ∆2 và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng nhau.ĐS : 18 53 3( ; ; )35 35 35MBài 24 : (ĐH B2009−CB) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có các đỉnh A(1;2;1), B(-2;1;3), C(2;-1;1) và D(0;3;1). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B sao cho khoảng cách từ C đến (P) bằng khoảng cách từ D đến (P)ĐS : ( ) : 4 2 7 15 0;( ) : 2 3 5 0P x y z P x z+ + − = + − =. Bài 25 : (ĐH B2009−NC) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x – 2y + 2z – 5 = 0 và hai điểm A(-3;0;1), B(1;-1;3). Trong các đường thẳng đi qua A và song song với (P), hãy viết phương trình đường thẳng mà khoảng cách từ B đến đường thẳng đó là nhỏ nhất.ĐS : 3 1:26 11 2x y z+ −∆ = =−Bài 26 : (ĐH D2009−CB)
Xem thêm

7 Đọc thêm