BẬC BÉ NHẤT CỦA CÁC ĐA THỨC CHẶN TRÊN HÀM ĐẶC TRƯNG EULERPOINCARE

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BẬC BÉ NHẤT CỦA CÁC ĐA THỨC CHẶN TRÊN HÀM ĐẶC TRƯNG EULERPOINCARE":

Bài 4 hàm đặc trưng

BÀI 4 HÀM ĐẶC TRƯNG

tài liệu ôn thi đại học hay. tài liệu được xem nhiều nhất. xu hướng của đề thi năm nay, bao quát các dạng hàm đặc trưng hay gặp trong các đề thi của bộ theo xu hướng mới nhất của đề thi. củng cố và rèn luyện kỹ năng giải các phương trình, bất phương trình dùng hàm đặc trưng

3 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn toán A3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN A3

TÀI LIỆU TOÁN A3 Bài 1: Tìm ma trận P làm chéo hóa A và xác định P1AP a. Đa thức đặc trưng có dạng: Xét Với , xét vecto riêng được sinh ra bởi vecto Với , xét vecto riêng được sinh ra bởi vecto b. Đa thức đặc trưng có dạng: Xét Với , xét vecto riêng được sinh ra bởi vecto Với , xét vecto riêng được sinh ra bởi vecto

12 Đọc thêm

Bất đẳng thức whitney trong xấp xỉ bằng đa thức đại số

BẤT ĐẲNG THỨC WHITNEY TRONG XẤP XỈ BẰNG ĐA THỨC ĐẠI SỐ

Bất đẳng thức đánh giá sự tương đương giữa sai số xấp xỉ tốt nhất bằng đa thức đại số và môđun trơn. Luận văn đã trình bày về bất đẳng thức Whitney thiết lập sự tương đương giữa môđun trơn bậc r và sai số xấp xỉ tốt nhất của hàm f bằng đa thức đại số bậc nhỏ hơn r. Khi r cố định và khoảng I là nhỏ thì bất đẳng thức Whitney cho ta thu được những xấp xỉ tốt của hàm f từ không gian các đa thức đại số bậc nhỏ hơn r. Các kết quả luận văn đã đạt được như sau: egin{enumerate} item Trình bày bất đẳng thức Whitney đối với hàm một biến . item Trình bày bất đẳng thức Whitney đối với hàm nhiều biến theo hướng mở rộng không đẳng hướng trong tài liệu cite{DT} end{enumerate}
Xem thêm

46 Đọc thêm

Luận văn: HÀM ROBIN VÀ XẤP XỈ HÀM CỰC TRỊ TOÀN CỤC TRONG CN

LUẬN VĂN: HÀM ROBIN VÀ XẤP XỈ HÀM CỰC TRỊ TOÀN CỤC TRONG CN

Lý thuyết đa thế vị phức được phát triển từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước dựa trên các công trình cơ bản của BedfordTaylor, Siciak, Zahaziuta và nhiều tác giả khác. Đóng vai trò quan trọng trong lý thuyết này là hàm Green đa phức hay hàm cực trị toàn cục. Một trong các bài toán cơ bản là mô tả rõ ràng hàm Green đa phức qua giới hạn trên của logarit mođun các đa thức thích hợp. Mục đích của luận văn này là để trình bày công trình gần đây của Bloom về việc chứng minh rằng với mọi tập compact chính quy tồn tại độ đo Gauss trên không gian các dãy đa thức sao cho các dãy đa thức không thoả mãn yêu cầu có độ đo không. Luận văn có hai chương. Chương 1 trình bày một số kiến thức cơ bản về hàm đa điều hoà dưới. Đặc biệt các tính chất cơ bản của hàm cực trị toàn cục và hàm cực trị tương đối. Chương 2 dành cho việc trình bày kết quả nêu trên của Bloom.
Xem thêm

48 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN ĐA THỨC VÀ NGHIỆM CỦA ĐA THỨC

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN ĐA THỨC VÀ NGHIỆM CỦA ĐA THỨC

Chúng ta khảo sát hàm bậc ba có dạngp(x) = ax3 + bx2 + cx + d,với a = 0.Định lý 1.3.1. Giả sử a, b, c, d là các số thực. Khi đó p có ít nhất mộtnghiệm thực.Chứng minh. Ở trên, đã phác họa chứng minh cho kết quả này dựa trênap(x) là dương với x dương đủ lớn và âm với x âm đủ lớn, cách này mởrộng cho trường hợp đa thức bất kỳ bậc lẻ với hệ số thực. Sau đây là mộtphương pháp khác mà sử dụng Định lý 1.1.2 được đưa ra bởi Gauss. Theo12đó, mọi hàm bậc ba (với hệ số thực hoặc phức) có ít nhất một nghiệm, màcó thể là phức, và nhiều nhất ba nghiệm phân biệt. Nên p có ba nghiệm,và có thể không phân biệt. Vì hệ số của nó là thực, theo Định lý 1.1.3,nghiệm phức của nó đi theo cặp. Do đó, một nghiệm của nó phải là thực.Như trong ví dụ tiếp theo chỉ ra, nói chung đây là điều nhiều nhất chúngta có thể đưa ra.Ví dụ 1.3.1. Tìm nghiệm của p(x) = x3 − 1.Giải. Rõ ràng 1 là một nghiệm. Do đó x−1 là một nhân tử của p. Nói cáchkhác, tồn tại hàm bậc hai q sao cho p(x) = (x − 1)q(x). Dễ dàng kiểm trađược q(x) = x2 +x+1. Bây giờ, biệt thức delta bằng b2 −4ac = 1−4 = −3,âm, và do đó theo công thức thông thường, nghiệm của q là các số phức,và bằng−1 ±
Xem thêm

48 Đọc thêm

ĐỊNH LÝ FENCHEL MOREAU TỔNG QUÁT VÀ ĐẶC TRƯNG BẬC HAI CHO HÀM LỒI VECTƠ

ĐỊNH LÝ FENCHEL MOREAU TỔNG QUÁT VÀ ĐẶC TRƯNG BẬC HAI CHO HÀM LỒI VECTƠ

cho nhiều kết quả trong môn giải tích lồi cổ điển cũng được mở rộng chotrường hợp véctơ và ứng dụng của nó trong các bài toán thực tế với lý do2đó tôi chọn đề tài:“ Định lý Fenchel - M oreau tổng quát và đặc trư ng bậc hai cho hàmlồi vectơ “Để làm luận văn về các kiến thức chính liên quan tới định lý này trongtối ưu véctớ.2. Mục đích nghiên cứuTrình bày những kiến thức cơ bản trong giải tích lồi đặc biệt là các tínhchất:• Tính liên tục• Tính Lipschitz địa phương• Tính khả dưới vi phânLý thuyết đối ngẫu và định lý Fenchel - Moreau cho trường hợp vô hướngsau đó trình bày các khái niệm liên quan đến hàm lồi véctớ và các tính chấtcủa nó, mở rộng định lý Fenchel - Moreau cho trường hợp tổng quát, đặctrưng cấp 2 cho hàm lồi véctơ và tìm ra một số ứng dụng trong quy hoạchtối ưu véctớ.3. Nhiệm vụ nghiên cứuPhát biểu bài toán Fenchel - Moreau đặc trưng cấp 2 cho hàm lồi véctơvà tìm ra đối tượng.4. Đối tượng và phạm vỉ nghiên cứuNghiên cứu định lý Fenchel - Moreau và biểu diễn cấp 2 qua việc khaithác các tính chất của hàm lồi véctơ và tìm ra những ứng dụng trong tối ưuvéctơ.5. Phương pháp nghiên cứu
Xem thêm

63 Đọc thêm

Chương 3 : Biến đổi Z

CHƯƠNG 3 : BIẾN ĐỔI Z

Chương 3: Biến đổi Z Một số hàm liên quan abs, angle: trả về các hàm thể hiện Mođun và Agumen của một số phức real, imag: trả về các hàm thể hiện phần thực và phần ảo của một số phức residuez: trả về các điểm cực và các hệ số tương ứng với các điểm cực đó trong phân tích một hàm phân thức hữu tỷ ở miền Z thành các thành phần là các hàm phân thức đơn giản, ngược lại nếu đầu vào là danh sách các điểm cực và các hệ số, hàm residuez sẽ trả về hàm phân thức hữu tỷ ở miền Z poly: xây dựng một đa thức từ danh sách các nghiệm của nó  ztrans: trả về biến đổi Z của một hàm số được định nghĩa theo công thức của một biểu tượng (symbol)
Xem thêm

44 Đọc thêm

ÔN TẬP CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

ÔN TẬP CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

( A - B )2 = A2 - 2AB + B2-Chia hạng tử bậc caonhất của A cho hạng tửbậc cao nhất của B-Nhân thương tìm với đathức chia.-Lấy đa thức bị chia trừđi tích vừa nhận được.-Chia hạng tử bậc caonhất của dư thứ nhất…-Chia từng hạng tửcủa đa thức A chođơn thức B (trườnghợp các hạng tử củaA đều chia hết choB) rồi cộng các kếtquả với nhauA2 - B2 = (A + B) ( A – B)(A + B)3 = A3+ 3A2 B+3A B2+ B3(A – B)3 = A3 - 3A2 B + 3AB2 - B3A3+ B3 = (A + B)(A2 – AB + B2 )A3 - B3 = (A – B)(A2 + AB + B2 )SƠ ĐỒ TƯ DUYÔN TẬPCHƯƠNG I(ĐẠI SỐ)
Xem thêm

14 Đọc thêm

Tính taut của một miền không bị chặn trong Zn

TÍNH TAUT CỦA MỘT MIỀN KHÔNG BỊ CHẶN TRONG ZN

Kể từ khi giải tích phức hyperbolic ra đời, việc nghiên cứu các đặc trưng của một miền trong không gian phức luôn được các nhà toán học quan tâm. Theo hướng đó, việc nghiên cứu tính taut đã thu hút được các nhà toán học như: S.Kobayashi, J.P Rosay, H.L Royden, F. Berteloot, H. Gaussier, Plug, M. Jarnicki, Đỗ Đức Thái... và đã có những kết quả đặc sắc. Một trong những kết quả đó là mối liên hệ giữa tính taut địa phương và tính taut toàn cục. Cụ thể là: năm 1970 S. Kobayashi 8 đã chứng tỏ được rằng nếu là một miền bị chặn taut địa phương trong thì là miền taut. Năm 1999 H. Gaussier 7 đã bỏ được điều kiện bị chặn đối với miền và thay thế vào đó bằng điều kiện về sự tồn tại của các hàm đa điều hoà dưới peak và antipeak địa phương tại vô cùng.
Xem thêm

63 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Một số lưu ý. • Bạn cần thành thạo các kỹ năng như phân tích đa thức thành nhân tử, nhẩm nghiệm của đa thức, phương trình hay lược đồ Horner,… • Tài liệu không nhắc lại cách giải các phương trình, hệ phương trình quen thuộc như bậc nhất, bậc hai, đối xứng loại 1, loại 2 hay các phương trình chứa căn, trị tuyệt đối cơ bản. • Các bài toán được sắp xếp để thuận tiện trình bày hướng tư duy, không sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó. • Tài liệu tập trung vào phương pháp ẩn phụ và các phương pháp truyền thống như phương pháp thế, cộng hay bình phương hai vế; không đề cập các phương pháp khác như liên hợp, hàm số, ứng dụng casio hay đánh giá. • Ngoài các lời giải đúng, tài liệu còn trình bày một số cách làm, hướng đi... không ra kết quả.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Luận văn: KHÔNG ĐIỂM CỦA DÃY CÁC ĐA THỨC XẤP XỈ TỐT

LUẬN VĂN: KHÔNG ĐIỂM CỦA DÃY CÁC ĐA THỨC XẤP XỈ TỐT

Lý thuyết đa thế vị phức đã được phát triển từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước với các công trình cơ bản của Belford Taylor, Siciak và nhiều tác giả khác. Các kết quả trong lĩnh vực này đã có nhiều ứng dụng vào một số vấn đề khác nhau của giải tích phức. Mục đích chung của luận văn này là trình bày công trình gần đây của Bloom về sự áp dụng của hàm Robin trong lý thuyết đa thế vị phức tới sự mở rộng chỉnh hình và dãy không điểm của dãy đa thức xấp xỉ tốt của hàm cần mở rộng. Luận văn có hai chương. Chương I trình bày một số kiến thức cơ bản về hàm cực trị dựa trên công trình của Siciak Si. Chương II trình bày sự áp dụng và các kết quả về hàm cực trị tới việc mở rộng hàm chỉnh hình từ một tập compact. Và sau đó về tập các không điểm của dãy các đa thức xấp xỉ tốt của hàm cần mở rộng.
Xem thêm

44 Đọc thêm

chuyên đề toán: Phân tích đa thức thành nhân tử

chuyên đề toán: Phân tích đa thức thành nhân tử

PHẦN I. LỜI NÓI ĐẦU Phân tích đa thức thành nhân tử là một phần quan trọng cả về mặt kiến thức lẫn kĩ năng thực hiện đối với học sinh bậc THCS. Nội dung này được giới thiệu trong chương trình Toán lớp 8 và có thể coi là nội dung nòng cốt của chương trình. Vì nó được vận dụng rất nhiều ở các chương sau, trong các phần: Rút gọn phân thức, quy đồng mẫu các phân thức, biến đổi đồng nhất biểu thức hữu tỉ, giải phương trình, bất phương trình. Thực tế giảng dạy cho thấy, số tiết giảng dạy cho phần này không nhiều nên đa số học sinh còn lúng túng và đối với học sinh khá giỏi thì còn rất nhiều vấn đề của kiến thức chưa được đề cập tới . Đặc biệt kỹ năng phân tích đa thức thành phân tử là một kỹ năng cơ bản quan trọng, nếu nắm vững và thành thạo kỹ năng này thì học sinh có khả năng giải quyết được nhiều vấn đề trong chương trình Đại số lớp 8 và lớp 9 cũng như nhiều vấn đề Toán học khác có liên quan, tìm được lời giải hay và ngắn gọn cho một bài toán. Nhưng nhiều lúc việc phân tích đa thức thành nhân tử thật không dễ chút nào, nhất là trong trường hợp các đa thức cần phân tích có bậc cao, hệ số lớn, phức tạp. Với nội dung và cách trình bày trên, hy vọng đề tài này không chỉ là tài liệu hướng dẫn đối với học sinh THCS mà còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn trong việc giảng dạy ở các trường THCS sau này.
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo BÀI TẬP LỚN QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM

TÌM HÀM HỒI QUY THỰC NGHIỆM Số liệu cho: x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9) y 21 34 49 59 73 78 84 89 94 Biểu diễn dãy số liệu đã cho các dạng hàm hồi quy từ dãy số liệu đã cho: Hình biểu diễn các dạng hàm hồi quy từ dãy số liệu đã cho Đường 1: Đồ thị hàm y = logaxb (hàm logarit) Đường 2: Đồ thị hàm y = axb (hàm luỹ thừa) Đường 3: Đồ thị hàm y = aebx (hàm exp) Đường 4: Đồ thị hàm y = a+bx+cx2 (hàm đa thức bậc 2) Từ hình biểu diễn ở trên ta thấy: đồ thị hàm y = a+bx+cx2 (hàm đa thức bậc 2) gần với dãy số liệu đã cho nhất vì vậy ta chọn hàm hồi quy là hàm bậc 3. Để xác định các hệ số ta sử dụng phương pháp “Tổ hợp tuyến tính nhiều biến số”. Với số biến số ở đây là 1 và có 3 hàm f(x). Ta viết lại dạng hàm như sau: ỹ = a0f0(x) + a1f1(x) + a2f2(x) () Trong đó: f0(x) = 1 F1(x) = x F2(x) = x2
Xem thêm

9 Đọc thêm

baigiang excel2010 phan2

BAIGIANG EXCEL2010 PHAN2

II. CÁC HÀM THÔNG DỤNGa. Hàm ABS: Cú pháp: ABS(n) Công dụng:Trả về giá trị tuyệt đối của sốn Ví dụ: ABS(5)  5b. Hàm SQRT : Cú pháp: SQRT(n) Công dụng: Trả về giá trị là căn bậc haicủa số n Ví dụ: SQRT(9)  3 452014 3:11 AM b. Hàm MAX: Cú pháp: MAX(phạm vi) Công dụng: Trả về giá trị là số lớn nhất trong phạm vi. Ví dụ: Để biết Lương CB cao nhất thì dùng công thức:MAX(E2:E6)  1.200.000c. Hàm MIN: Cú pháp: MIN(phạm vi) Công dụng: Trả về giá trị là số nhỏ nhất trong phạm vi. Ví dụ: Để biết Lương CB thấp nhất thì dùng công thức:MIN(E2:E6)  800.000
Xem thêm

94 Đọc thêm

20 chuyên đề TOÁN 8 (cực hay)

20 CHUYÊN ĐỀ TOÁN 8 (CỰC HAY)

Một số chuyên đề trong tài liệu: Phân tích đa thức thành nhân tử, khai triển lũy thừa bậc n của một nhị thức, các bài toán chia hết giữa các số, các đa thức, chữ số tận cùng, định lí Taletsl, tam giác đồng dạng ...Tài liệu bao quát hầu hết các kiến thức để bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

117 Đọc thêm

KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC 3 GIÁO ÁN BÀI KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 4

KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC 3 GIÁO ÁN BÀI KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 4

§6 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ A.Mục tiêu : 1. Kiến thức : Sơ đồ khảo sát. Khảo sát hàm nhất biến. Khảo sát hàm đa thức ( Bậc 3, bậc 4 trùng phương) 2. Kỹ năng : Xét dấu hàm số, xác định các tính chất của đồ thị, vẽ đồ thị. 3. Thái độ : Nghiêm túc, có ý thức tự rèn luyện. B.Kiểm tra bài cũ: Lập bảng biến thiên hàm số y = C.Bài mới: TT Hoạt động của thầy Hoạt động của trò T9 I.Sơ đồ khảo sát hàm số: GV nêu sơ đồ khảo sát hàm số, giải thích qua các bước thực hiện. TXĐ; Giới hạn tiệm cận; Tính y’, xác định các giá trị đặc biệt của y’; Lập bảng biến thiên, đựa vào BBT kết luận khoảng đơn điệu và cực trị; Chính xác đồ thị và vẽ đồ thị Học sinh thảo luận thống nhất. I.Khảo sát một số hàm số: 1. Hàm số y = Đưa ra CT xác định đạo hàm tổng quát y’ = . ? Có nhận xét gì về dấu của y’ ? tính đạo hàm tổng quát. Kết luận về sự không đổi dấu của đạo hàm. VD 1 : Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = Cho học sinh tự nghiên cứu và thực hành các bước theo sơ đồ khảo sát. Hướng dẫn chi tiết bước vẽ đồ thị. Cách lấy điểm đặc biệt, tâm đối xứng; cách vẽ đồ thị.( Vẽ TC, lấy ĐB, vẽ từng nhánh dự vào ĐB và tệm cận) Thực hành theo sơ đồ khảo sát, Đặt câu hỏi thắc mắc để cả lớp thảo luận giải quyết. T10 VD 2 : Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = Cho học sinh thực hiện cá nhân tại chỗ. Cho học sinh tổng kết 2 dạng đồ thị của hàm số nhất biến. Trình bày lời giải tại bảng Quan sát hoàn thiện lời giải Bài 3b Tr43 Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = Cho học sinh tự luyện tập. Sửa chữa trình bày của từng học sinh thông qua kiểm tra vở cuối buổi. YC học sinh tự luyện tập các câu còn lại Tự luyện tập thực hành tại chỗ. Trình bày lời giải vào vở Củng cố : + Các bước khảo sát hàm số. + Nhận dạng đồ thịhàm số qua y’. + Bài tập 3a,c Tr436,9 Tr44 + Bài tập thêm : Cho hàm số y = a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2 b. Xác định m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. 2.Hàm số y = ax3+bx2+cx+d (a 0)
Xem thêm

12 Đọc thêm

Định lý Fenchel Moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơ (LV thạc sĩ)

Định lý Fenchel Moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơ (LV thạc sĩ)

Định lý Fenchel Moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơ (LV thạc sĩ)Định lý Fenchel Moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơ (LV thạc sĩ)Định lý Fenchel Moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơ (LV thạc sĩ)Định lý Fenchel Moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơ (LV thạc sĩ)Định lý Fenchel Moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơ (LV thạc sĩ)Định lý Fenchel Moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơ (LV thạc sĩ)Định lý Fenchel Moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơ (LV thạc sĩ)Định lý Fenchel Moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơ (LV thạc sĩ)Định lý Fenchel Moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơ (LV thạc sĩ)Định lý Fenchel Moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơ (LV thạc sĩ)Định lý Fenchel Moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơ (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI TN THPT

KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI TN THPT

KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI TN THPTNăm học 2009 - 2010Thời gian ôn tập: từ tuần 32 đến 38Số tiết dự kiến:46 tiết1. Căn cứ xây dựng kế hoạch:- Tài liệu chuẩn kiến thức và kĩ năng năm 2010- Cấu trúc đề thi TN, CĐ, ĐH của cục khảo thí năm 2010- Đặc điểm, tình hình học sinh; điều kiện cơ sở vật chất của trường.- Số tiết ôn tập dự kiến theo chỉ đạo của chuyên môn, TKB ôn tập.2. Kế hoạch cụ thể:Chủ đềNội dung, dạng bài tập- Khảo sát hàm số bậc 3, bậc 4, hàm nhất biến- Bài toán liên quan: đơn điệu, cực trị, tiếp tuyến,1. Hàm sốtương giao, toạ độ điểm trên đồ thị thoả mãn tínhchất cho trước.- Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số.- TXĐ, đạo hàm Hs luỹ thừa, mũ, lôgartis2. Mũ và Lôgarít- Pt, bất pt mũ và lôgarits- Tìm nguyên hàm3. Nguyên hàm, tích phân- Tính tích phânvà ứng dụng- Ứng dụng của tích phân- Tìm mô đun, số phức liên hợp.- Các phép toán trên số phức, căn bậc hai của số4. Số phứcthực âm.- Pt bậc hai với hệ số thực với ∆
Xem thêm

1 Đọc thêm

Giáo án bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, chuyên đề hàm số bậc 3

GIÁO ÁN BÀI KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ, CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ BẬC 3

Giáo án giải tích 12KHẢO SÁT SỰBIẾN THIÊN VÀ VẼĐỒTHỊCỦA HÀM SỐI.Mục tiêu1.Vềkiến thức:Hs cần nắm được sơ đồkhảo sát hàm số(tập xác định, sựbiến thiên, và đồthị), khảo sát một sốhàm đa thức và hàm phân thức, sựtương giao giữa các đường (biện luận sốnghiệm của phươngtrình bằng đồthị, viết phương trình tiếp tuyến với đồthị)2.Vềkĩ năng: biết cách khảo sát một sốhàm đa thức và hàm phân thức đơn giản, biết cách xét sựtương giao giữa các đường (biện luận sốnghiệm của phương trình bằng đồthị, viết phương trình tiếp tuyến với đồthị).3.Vềtư duy:Biết qui lạvềquen, tư duy các vấn đềcủa toán học một cách logic và hệthống. 4.Vềthái độ:Cẩn thận chính xác trong lập luận , tính toán và trong vẽhình.
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 7(5)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 7(5)

1đHiểu được cách tính Biết tính giá trị củatích 2 đơn thứcmột BTĐS, biết cách,cộng trừ đa thứcthu gọn, sắp xếp, thugọn đa thứcTìm nghiệm của đathức 1 bậc nhất1 (3a,3b)( 2a, 2b)1,5đ2,5 đHiểu được các t/cVận dụng định lýcủa tam giác cân,PyTa Go để tính độtam giác vuông đểdài đoạn thẳng .chứng tỏ sự vuônggóc;0,5 ( 4)0,5( 4)0,5 đ1đVận dụng t/c cácđường trong tam giácđể c/m sự vuông góc1 ( 5a)

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề