GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CHO THANH NIÊN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CHO THANH NIÊN":

Công tác giáo dục phẩm chất đạo đức cho đoàn viên, thanh niên của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trường đại học an giang từ năm 2002 đến nay

CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TỪ NĂM 2002 ĐẾN NAY

Công tác giáo dục phẩm chất đạo đức cho đoàn viên, thanh niên của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trường đại học an giang từ năm 2002 đến nay

55 Đọc thêm

ĐỀ TÀI ĐOÀN THANH NIÊN VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN

ĐỀ TÀI ĐOÀN THANH NIÊN VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN

phần quan trọng. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là phải làm cho họ kế thừađược ý chí lớn của các thế hệ cha anh, biến lý tưởng cách mạng thành ý chí cáchmạng, thành động lực tinh thần mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựngchủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lý tưởngvà ý chí cách mạng chỉ có thể duy trì và phát triển trên nền tảng đạo đức cách mạng.Cũng như đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khác, đối với thế hệ trẻnhất là với tầng lớp sinh viên, thanh niên trí thức, Hồ Chí Minh đã sớm xác địnhnhững phẩm chất đạo đức cần thiết để họ có phương hướng phấn đấu rèn luyện.* Khái niệm lý tưởng cách mạngLý tưởng cách mạng là một nội dung cụ thể của lý tưởng nói chung, nó có đặcđiểm là chỉ có ở những nhân cách và đang trưởng thành, có vai trò chi phối mạnh mẽcác nội dung lý tưởng khác, nó là cơ sở động lực của hoài bảo lớn trong thanh niên,tuy nhiên lý tưởng cách mạng không tự nhiên hình thành mà là kết quả của một quátrình giáo dục có tính định hướng cao thông qua những môi trường cụ thể, lý tưởngcách mạng mang tính tự giác thể hiện rõ nét vai trò quá trình tự giáo dục của mỗi cánhân, lý tưởng của thanh niên Việt Nam không thể tách rời lý tưởng cách mạng củaĐảng, của dân tộc, mục tiêu lý tưởng của chúng ta giai đoạn hiện nay là “ Dân giàu,nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa” vì lýtưởng độc lập tự do cho tổ quốc, hàng triệu thanh niên Việt nam đã không sờn lòng,không tiết xương máu góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tôc. Ngàynay trong công cuộc đổi mới công nghiệp hóa- hiện đại hóa quê hương, đất nước lýtưởng cách mạng của thanh niên là chiến thắng đói nghèo lạc hậu, vươn lên ngang tầmthời đại vì sự phồn vinh của đất nước, những công bằng hạnh phúc cho nhân dân vàchính tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, đó chính là sự cụ thể hóa mục tiêu lý tưởng củaĐảng, của dân tộc trong lực lượng tiên phong thanh niên Việt Nam.Theo tâm lý học, lý tưởng là những mục tiêu cao đẹp, hình tượng chuẩn mựccó tác dụng lôi cuốn toàn bộ hoạt động của con người vào thực hiện những mục tiêu,hình tượng đó trong một thời gian dài, các hệ thống mục tiêu tạo nên động lực hành vithúc đẩy con người không ngừng vươn tới hành động và nghĩa cử cao đẹp, đó là tínhhai mặt của lý tưởng. Một mặt lý tưởng mang tính chất lãng mạn, là hình ảnh chủ
Xem thêm

22 Đọc thêm

Tiểu luận cao học suy thoái tư tưởng chính trị trong thanh niênđổi mới CÔNG tác GIÁO dục CHÍNH TRỊ, tư TƯỞNG CHO THANH NIÊN HUYỆN VĨNH TƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC

Tiểu luận cao học suy thoái tư tưởng chính trị trong thanh niênđổi mới CÔNG tác GIÁO dục CHÍNH TRỊ, tư TƯỞNG CHO THANH NIÊN HUYỆN VĨNH TƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài:Thanh niên là lực lượng rất quan trọng và sự phát triển của thanh niên quan hệ trực tiếp đến vận mệnh, tương lai của đất nước, của dân tộc. Vì thế, bất cứ quốc gia và chế độ xã hội nào muốn tồn tại, phát triển bền vững và cường thịnh đều phải quan tâm tới việc chăm lo giáo dục cho thanh niên.Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, vị trí, khả năng của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người cho rằng: “ Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Chính vì thế, trước lúc đi xa Người không quên căn dặn Đảng ta: “ Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.Đảng ta xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay là một trong những yêu cầu quan trọng và cấp bách để đảm bảo xây dựng được một lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ lớn lao của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thanh niên là lớp người sinh ra và trưởng thành sau chiến tranh, được sống trong những điều kiện vật chất và tinh thần đầy đủ hơn, tuy rất nhạy cảm vói cái mới, được đào tạo bài bản, nhưng vốn sống và sự từng trải chưa nhiều, trước những tiêu cực và cám dỗ của nền kinh tế thị trường, trước những biến động về chính trị quốc tế, đặc biệt do ảnh hưởng tiêu cực của sự thái hoá, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, một số thanh niên có sự dao động, khủng hoảng niềm tin. Thực trạng đó đòi hỏi càng phải đề cao công tác giáo dục về tư tưởng, chính trị cho thanh niênNhững năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Vĩnh Tưởng – tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều cố gắng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên. Tuy nhiên, qua đánh giá chung, vẫn còn một số hạn chế, bởi vậy tôi càng nhận thức rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của vấn đề này nên tôi đã chọn đề tài “Giải pháp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị cho thanh niên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc” làm đề tài nghiên cứu cho môn học của mình.2.Tình hình nghiên cứu đề tài.
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo dục sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho lứa tuổi vị thành niên và thanh niên

GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CHO LỨA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN

Giáo dục sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho lứa tuổi vị thành niên và thanh niên

40 Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THÔNG QUA CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THANH NƯA HUYỆN ĐIỆN BIÊN - TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THÔNG QUA CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THANH NƯA HUYỆN ĐIỆN BIÊN - TỈNH ĐIỆN BIÊN

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây.Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”Bác đã nói: "Công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường là một bộ phậnquan trọng, có tính chất nền tảng của công tác giáo dục trong nhà trường xã hộichủ nghĩa. Dạy cũng như học, phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đứcchuyên môn, đó là cái gốc rất quan trọng".Qua đó cho thấy "Đức - Tài" là hai yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triểncân đối, hài hòa của mỗi cá nhân . Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức học sinh thôngqua những bài học về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và việc giáo dục nhữngkiến thức pháp luật cho học sinh đó là những hoa ̣t đô ̣ng chiń h tri ̣trong nhà trườngphổ thông góp phầ n chuyể n biế n nhâ ̣n thức của học sinh , giúp các em có ý thứctrong từng việc làm , từng hành động , sống có lý tưởng , có ước mơ hoài baõ , nhậnthức được giá trị cuộc sống. Vì vậy, làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh1phổ thông có ý nghĩa to lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách của họcsinh.Trước những biến động của xã hội hiện nay thì vấn đề đặt ra là phải giáo dụcthế hệ trẻ một cách toàn diện, đặc biệt là tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức,giáo dục những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức để thực hiện nhiệm vụ. Do đó, côngtác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho HS phổ thông, cần được cải tiến và đẩymạnh hơn nữa bằng nhiều biện pháp hữu hiệu có tính thuyết phục thu hút HS, sinhviên vào các hoạt động giáo dục lành mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáodục nhân cách phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới của xã hội trong điềukiện nước ta. Đặc biệt cần tư vấn, giúp đỡ các em biết phân tích, đánh giá các hiệntượng xã hội, các thang giá trị về đạo đức, biết ủng hộ, làm theo cái đúng, ngănchặn cái sai, cần quan tâm giúp các em có ý thức và khả năng chống lại lối sống
Xem thêm

13 Đọc thêm

Trình bày cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sapa”.

Trình bày cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sapa”.

Truyện ngắn “Lặng lẽ Sapa” của Nguyễn Thành Long là một tác phẩm đặc sắc, nhẹ nhàng, để lại trong lòng đọc giả nhiều rung động đẹp đẽ bởi hình ảnh “anh thanh niên”.Anh thanh niên, với vóc người nhỏ nhắn, mang biệt hiệu “người cô độc nhất thế gian” vì anh phải làm công tác khí tượng thủy văn kiêm vật lý địa cầu một mình trên đỉnh núi Yên Sơn cao hai nghìn sáu trăm mét, quanh năm mây mù lạnh lẽo. Ngày này, anh chỉ cô độc, làm bạn vơi công việc “đo gió, đo mưa, đo nắng…” rồi mỗi ngày báo cáo về “nhà” bốn lần một cách chính xác. Những khắc nghiệt, băng giá của núi rừng Sapa, dù “mưa tuyết” hay “gió chực ào ào xô tới” chẳng thể nào khiến anh chùn bước. Tuy đấy là một công việc nhàm chán, buồn tẻ nhưng anh vẫn yêu, vẫn trân trọng cái nghề của mình. Anh đã dũng cảm vượt qua ngay chính nỗi cô độc và hiểm nguy luôn đối diện. Qua đó, chúng ta thấy toát lên một lý tưởng sống cao đẹp nơi anh. Vâng, giá trị đích thực ở con người anh là lẽ sống. Lý tưởng sống của anh cũng chính là lý tưởng sống của thế hệ thanh niên thời bấy giờ, luôn tìm được niềm vui giữa muôn khó khăn gian khổ. Điều lắng đọng nhất trong cả tác phẩm có lẽ là lời tâm sự của anh với bác họa sĩ: “Mình với công việc là đôi…”, “Công việc… gian khổ thế đấy… chứ cất nó đi… buồn đến chết mất…”, “Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc?” Đấy là những dòng tâm sự chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Và đấy cũng là những suy nghĩ lạc quan giúp anh vững vàng giữa khó khăn và thử thách lớn nhất là sự cô độc. Âm vang của cuộc sống Sapa lặng lẽ và khúc nhạc cuộc sống nhẹ vang đến người đọc từ chính tâm hồn anh, từ nụ cười của anh trong khó khăn, thử thách. Tuy sống một mình nhưng trong anh vẫn tràn đầy nghị lực, anh vẫn trồng hoa, đọc sách và tổ chức cuộc sống thật ngăn nắp với “căn nhà ba gian sạch sẽ”. Anh rất cởi mở, chân thành với mọi người, khát khao được gặp gỡ, trò chuyện. Anh luôn chu đáo, ân cần, quan tâm đến tất cả: “Củ tam thất … gửi bác gái … vừa ốm dậy …
Xem thêm

Đọc thêm

Tiểu luận cao học Giải pháp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị cho thanh niên huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

Tiểu luận cao học Giải pháp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị cho thanh niên huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài:Thanh niên là lực lượng rất quan trọng và sự phát triển của thanh niên quan hệ trực tiếp đến vận mệnh, tương lai của đất nước, của dân tộc. Vì thế, bất cứ quốc gia và chế độ xã hội nào muốn tồn tại, phát triển bền vững và cường thịnh đều phải quan tâm tới việc chăm lo giáo dục cho thanh niên.Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, vị trí, khả năng của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người cho rằng: “ Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Chính vì thế, trước lúc đi xa Người không quên căn dặn Đảng ta: “ Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.Đảng ta xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay là một trong những yêu cầu quan trọng và cấp bách để đảm bảo xây dựng được một lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ lớn lao của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thanh niên là lớp người sinh ra và trưởng thành sau chiến tranh, được sống trong những điều kiện vật chất và tinh thần đầy đủ hơn, tuy rất nhạy cảm vói cái mới, được đào tạo bài bản, nhưng vốn sống và sự từng trải chưa nhiều, trước những tiêu cực và cám dỗ của nền kinh tế thị trường, trước những biến động về chính trị quốc tế, đặc biệt do ảnh hưởng tiêu cực của sự thái hoá, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, một số thanh niên có sự dao động, khủng hoảng niềm tin. Thực trạng đó đòi hỏi càng phải đề cao công tác giáo dục về tư tưởng, chính trị cho thanh niênNhững năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều cố gắng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên. Tuy nhiên, qua đánh giá chung, vẫn còn một số hạn chế, bởi vậy tôi càng nhận thức rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của vấn đề này nên tôi đã chọn đề tài “Giải pháp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị cho thanh niên huyện Lập thạch tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu cho môn học của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

Đề 12: Anh (chị) hãy viết một bài văn nói về l í tưởng sống của thanh niên ngày nay.

ĐỀ 12: ANH (CHỊ) HÃY VIẾT MỘT BÀI VĂN NÓI VỀ L Í TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN NGÀY NAY.

Đề 12: Anh (chị) hãy viết một bài văn nói về lí tưởng sống của thanh niên ngày nay. Bài làm Bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta đang trên đà hội nhập với sự phát triển của thế giới với rất nhiều cơ hội và thử thách được mở ra.Và thanh niên chúng ta-những người chủ tương lai của đất nước-phải góp một phần sức cho quê hương của mình. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ và xem lại cách sống của mình, và một câu hỏi lớn được đặt ra : Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay là gì? Trước hết chúng ta phải hiểu được “lý tưởng sống” là gì? Lý tưởng sống là mục đích tốt đẹp mà mỗi con người muốn hướng tới,là lí do,mục đích mà mỗi con người mong mỏi đạt được.Người có lý tưởng sống cao đẹp là người luôn suy nghĩ và hành động để hoàn thiện mình hơn,giúp ích cho mình,gia đình xã hội và đất nước. Sinh ra ở đời, ai trong chúng ta cũng khao khát được sống hạnh phúc, với lòng khao khát đó thúc giục chúng ta đi kiếm tìm hạnh phúc. Hơn thế nữa, tự đáy lòng của con người luôn ước ao có được một cuộc sống bình an, vui tươi, không lo âu buồn phiền, không đau khổ oán than, muốn an hưởng sự may lành hơn là bất hạnh, giàu sang hơn là nghèo nàn. Để đạt được khát vọng đó, người ta luôn tìm cho mình một lẽ sống cho cuộc đời, hay nói đúng hơn là một lý tưởng. Lý tưởng này sẽ hướng dẫn đời họ vượt qua mọi chông gai và can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh. Vì có một lý tưởng để theo đuổi, có một lẽ sống cho cuộc đời, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của con người. Bạn có bao giờ tự hỏi bạn tồn tài trên cuộc đời vì lý do gì không? Một câu hỏi lẽ ra rất dễ nhưng nó làm cho bạn phải bắt đầu ngồi lại suy nghĩ về bản thân mình.Có thể bạn cũng đã có được một mục đích sống cho riêng mình,nhưng bạn vẫn nên xem lại mục đích đó có thật sự cao đẹp hay không bạn ạ.Chúng ta sống trong cộng đồng là sống vì mọi người,vì quê hương, vì đất nước. Nhiều người từng nghe câu nói trong bài hát khá nổi tiếng của Trịnh Công Sơn: "Sống ở đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...." Phải mất một thời gian dài tôi và các bạn mới có thể mới ra rằng ý nghĩa của câu này là "hãy mở rộng tấm lòng của bạn với cuộc sống này, với mọi người xung quanh bạn và đừng mong đợi bạn sẽ nhận lại được gì... Hãy san sẻ tấm lòng để cuộc sống này đẹp hơn và đừng nghĩ rằng những cái gì mình đã cho đi là lớn lao mà nó chỉ là những cái gì nhỏ nhoi nhất nhẹ nhàng... chỉ để gió cuốn đi...". Đó cũng là một phần của lý tưởng sống đẹp. Lý tưởng của ta không cần lớn lao dù chỉ là một chiếc lá, nhưng chúng ta cũng cần có cho mình một lý tưởng bình dị như để vươn lên. hải sống có lý tưởng! Bạn có thể ra đi từ nhiều phía, theo những con đường khác nhau, nhưng cuối cùng mỗi người phải lựa chọn cho mình mục đích của cuộc sống. Ta sống cho ta, cho những người thân, bạn bè và cho mọi người. Vì vậy, chỉ có hạnh phúc khi "mình vì mọi người và mọi người phấn đấu vì hạnh phúc của từng người". Rõ ràng lý tưởng là mục đích sống, là ý nghĩa của mỗi cuộc đời. Lý tưởng quyết định sự thành công trong cuộc sống. Lý tưởng dẫn dắt sự nghiệp, tăng thêm sức mạnh cho mọi người để đạt đến thành công trong sự nghiệp. Lý tưởng cho ta sức mạnh vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Nhà văn Pháp Đi-dơ-rô từng nói: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường”. Câu nói đó, lời khẳng định đó thật rõ ràng. Nó khuyên chúng ta sống thì phải có mục đích, lý tưởng phải cao đẹp thì sống mới có ý nghĩa, mới làm được những điều vĩ đại. Trong thời kì công nghiệp hóa-hiện đại hóa, kinh tế thế giới hội nhập, khoa học kĩ thuật hiện đại, con người đặt ra vấn đề về lẽ sống của cuộc đời và sống như thế nào cho xứng đáng ? chúng ta nên hiểu sống có mục đích và lý tưởng cao đẹp là như thế nào ? Đó là phải sống để xây dựng đất nước, sống vì xã hội vì sự tiến bộ của nhân loại. Vậy thì tại sao ta phải sống có lí tưởng cao đẹp ? Vì nếu “sống không mục đích không làm được gì cả” và nếu “ mục đích tầm thường thì không làm được điều gì vĩ đại”.Thế chúng ta phải làm gì để trở thành người có mục đích cao cả và có ích cho xã hội? Trước hết, ta cần phải xác định lý tưởng sống đúng đắn-dự tính về tương lai sẽ cống hiến cho xã hội về những mặt nào. Tiếp theo ta cần phải lên kế hoạch học tập, rèn luyện kĩ năng, sức khoẻ, tư tưởng nhằm thực hiện mục đích đó. Sau đó, ta phải tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chính trị; điều này sẽ giúp cho bản thân hòa nhập cộng đồng.Ta cần phải phát huy những thế mạnh của bản thân, khắc phục các điểm yếu và vân dụng những điều đã học vào thực tế. Ngày xưa, anh hùng Lý Tự trọng đã từng nói:”Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đ ường nào khác!” rong thời kỳ chiến tranh bao lớp thanh niên xông pha lên đường với một mục tiêu - lý tưởng tất cả vì tiền tuyến, vì độc lập tư do của đất nước. Tư tưởng đó đã đi vào lời ca tiếng hát của bao nhiêu thế hệ người Việt Nam. "Anh lên xe trời đổ cơn mưa, Cái gạt nước xua tan nỗi nhớ; Em xuống núi nắng vàng rực rỡ; Cái nhành hoa gạt mối riêng tư" hay "Khi tạm biệt mua xuân; Anh lính về biên giới; Cô gái vào ca ba". Bên cạnh một tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ nhưng ho phải tạm gác lại để dành tất cả cho một mục tiêu cao cả. Trong thời kỳ ngày nay có lẽ chúng ta khó có thể tìm kiếm được một ca khúc nói vê tình yêu đep như vậy. Biết bao thế hệ thanh niên đ ã ngã xuống vì mộtlý tưởng duy nhất là giành lại độc lập t ự do cho đất nước. Đến hôm nay khi đất nước hoà bình và đang trên đà phát tri ển,thì lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên,thế hệ trẻ lại càng rộng hơn,bao la hơn,”Vì một Việt Nam Phát triển”. Thế hệ trẻ là những người chủ tương lai của đất nước, là chủ thể của thế giới, động lực giúp cho xã hội phát triển. Chính vì vậy mà các bạn thanh thiếu niên càng gần phải sống có mục đích cao đẹp. Hãy nhớ rằng: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không đó là nhờ vào công học tập của các em” lời nhắn như thiêng liêng ấy phải được thực hiện! Bác luôn mong lớp lớp thanh niên sau này sẽ không chùn bước trước những khó khăn trước mắt,luôn vững chí bền tâm vượt qua thử thách để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. “Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lắp biển Quyết chí ắt làm nên” (Hồ Chí Minh) Chúng ta chắc còn nhớ hai chiến thắng vẻ vang liên tiếp của đội tuyển robocon Việt Nam,hay những tấm huy chương vàng,huy chương bạc từ những môn Olympic Toán, Lý, Hoá, Sinh, trong những giải thể thao hàng đầu của châu lục và thế giới Đó là một tấm gương gần gũi, rõ ràng mà thanh thiếu niên cần noi theo. Tôi xin được nhắn nhủ các bạn thanh thiếu niên, học sinh: “Hãy học tập để nắm lấy tri thức vì tri thức là sức mạnh. Có tri thức, các bạn như đứng trên vai những người đi trước để cao hơn người khác. Hãy phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chấp nhận và vượt qua thử thách, bởi không có người thất bại, chỉ có người không biết cố gắng mà thôi”. Và chắc hẳn ai trong chúng ta đều biết những Enstein, Môza, Đác-uyn,… Tất cả họ đều là những người sống có lý tưởng cao đẹp, tất cả đều làm nên điều vĩ đại và được lưu danh muôn thuở. Như mục đích “ra đi tìm đường cứu nước, hi sinh cuộc đời vì cách mạng, vì dân tộc “ của Bác. Đó là một minh chứng rất cao đẹp! Nhưng hiện nay,một bộ phận lớn thanh niên lại không suy nghĩ được như thế. Họ sống hờ hững với những gì diễn ra xung quanh, sống theo quan niệm: “Được đến đâu thì hay đến đó”, “Nước đến chân mới nhảy”. Tuổi trẻ ngày nay có nhiều thời gian để dành cho tình yêu nên có lẽ họ không thể nhận ra những hạnh phúc mà họ đang có mà chỉ toàn nhìn thấy sự khổ đau trong tình yêu, phải chăng tuổi trẻ ngày nay khi đã được đáp ứng quá đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần thì dần trở nên ích kỷ hơn. Chỉ biết nghĩ cho riêng mình.Và mục tiêu của phần lớn các bạn trẻ ngày nay là phải thật thành công trong cuộc sống, khẳng định được vị trí của mình trong xã hội; kiếm thật nhiều tiền để có thể thỏa mãn nhu cầu của cuộc sống của riêng mình.Trong khi rất nhiều người đang cố gắng đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn thì lại không ít người lại tỏ ra rất hờ hững với những gì đang diễn ra cho đất nước mình. Thật đáng buồn cho một tương lai đất nước! Các bạn luôn mong muốn mình sẽ là người tài giỏi nhưng lại không có được một lý t ưởng cho riêng mình,thì cuộc đời bạn s ẽ trôi về đâu ? Hãy tưởng tượng mà xem: một thanh niên sống không mục đích, không có định hướng, học tập chỉ do ba me gượng ép ; chàng ta chẳng hề ham thích những lựa chọn ấy và cũng chẳng hề thich học những môn học ấy; rồi cậu rớt đại học, thất nghiệp (chẳng ai nhận những người không có học vấn cả, dù cậu đã qua các năm trung học rồi nhưng với tinh thần thiếu ý chí thì xét lại cậu cũng chẳng đủ sức cho công việc)…không có tiền câu đâm ra vòi vĩnh bố mẹ(tuy nhiên vẫn có một số người tốt, không phạm phải những sai lầm này)…tiêu xài tiền, rồi đủ các thói hư, tật xấu. Cuối cùng chàng thanh niên ấy đã kết thúc cuộc đời trong nhà tù hoặc trên giường bệnh sau bao năm ăn chơi, nghiện ngập. Đó là ví dụ về một con người không có lý tưởng sống. Còn những người sống có mục đích nhưng lại là mục đích tầm thường như ăn no mặc ấm, hạnh phúc gia đình, kiếm được nhiều tiền, cưới vợ đẹp,…Những người này vì lợi ích của bản thân, họ dễ dàng làm bạn với cái ác và sẽ phạm tội. Chúng ta thường đọc thấy trên báo công an hay thấy trên Tivi những tin liên quan đến ông này bà nọ có chức vụ, lạm dụng quyền hạn để trục lợi; hay những nhóm tội phạm, nhất là các nhóm thanh thiếu niên trẻ cướp giât, phạm tội… để kiếm tiền ăn chơi hay những thanh niên, học sinh (kể cả người lớn) ghiền chơi games đến mê mệt! Tất cả, những người sống không có mục đích và những người có mục đích tầm thường đều có kết quả không tốt. Tóm lại,thanh niên chúng ta cần phải biết và tạo cho mình một lý tưởng sống cao đẹp,vì mọi người,vì quê hương đất nước. Bản thân mỗi chúng ta hãy tự nhìn lại cách sống của mình để hướng đến tương lai t ươi sáng. Cuối cùng xin kết thúc bằng lời của chiến sĩ cách mạng, một người cộng sản trẻ tuổi, một nhà văn, một anh hùng thời vệ quốc Xô Viết vĩ đại, Paven Copsagine trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy (tác giả Nikolai Ostrovsky): "Cái quí nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, mà có thể nói rằng: Tất cả đời mình ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Và ta phải sống gấp lên mới được. Vì bệnh tật vô lý hay một sự bi đát tình cờ nào đó có thể bỗng nhiên cắt đứt cuộc đời này".
Xem thêm

3 Đọc thêm

HÃY GIẢI THÍCH CÂU NÓI SAU ĐÂY CỦA NHÀ VĂN PHÁP ĐI-ĐƠ-RÔ: NẾU KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH, ANH KHÔNG LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ CẢ. ANH CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ VĨ ĐẠI NẾU NHƯ MỤC ĐÍCH TẦM THƯỜNG

HÃY GIẢI THÍCH CÂU NÓI SAU ĐÂY CỦA NHÀ VĂN PHÁP ĐI-ĐƠ-RÔ: NẾU KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH, ANH KHÔNG LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ CẢ. ANH CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ VĨ ĐẠI NẾU NHƯ MỤC ĐÍCH TẦM THƯỜNG

Lý tưởng của người thanh niên trong những thế hệ cách mạng vừa qua cũng như ngày nay là sống chiến đấu để xây dựng cuộc sống tươi đẹp của đất nước trong chủ nghĩa xã hội.        Lý tưởng của người thanh niên trong những thế hệ cách mạng vừa qua cũng như ngày nay là sống chiến đấu để xây dựng cuộc sống tươi đẹp của đất nước trong chủ nghĩa xã hội. Thanh niên thật sự đã trở thành mũi nhọn xung kích - lực lượng tiên phong của cách mạng giải phóng dân tộc. Hạnh phúc cao đẹp nhất là đã từng được sống chiến đấu và hi sinh, chính lý tưởng cao cả đã tạo nên những hành động anh hùng.       Chính vì sống có mục đích, mục đích cao đẹp vì sự nghiệp chung cho nên nhiều thế hệ con người Việt Nam dù “bình thường” nhưng rất “vĩ đại”. Câu nói thâm thúy của một nhà văn Pháp cũng nói được điều ấy: “Nếu không có mục đích, anh không làm được cái gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường”. Gắn ý câu nói trên với cuộc sống lao động và chiến đấu của nhân dân ta, thử xem phần góp ý bàn luận sau đây có thể được mọi người công nhận được chăng? Câu nói của Đi-đơ-rô nhấn mạnh tới ý nghĩa sâu sắc ở chỗ nhà văn coi mục đích - và mục đích cao cả, cao đẹp của con người là điều kiện để sống và sống xứng đáng. Và vì sao sống cần mục đích và mục đích lại phải là cao đẹp?       Con người luôn muốn sống hạnh phúc, và hạnh phúc bình thường như ăn ngon, mặc đẹp, vợ hiền, con ngoan, bạn tôt... và hạnh phúc có thể đến từ gia đình, tiền bạc, bạn bè, cha mẹ, người yêu. Mục đích của đời người dẫu chỉ có nhường ấy cũng đã từng khiến ta phải cố gắng, mưu cầu mới có được!        Nhưng nếu chỉ có vậy thì mới chỉ là những mục đích tầm thường chứ không bình thường. Bởi có kẻ mong sống có nhiều tiền, có sự giàu sang để trấn áp, đề khinh rẻ kẻ khác, dùng đồng tiền để khuynh đảo người xung quanh. Mục đích sống như vậy dễ dàng làm ta góp phần đồng lõa với tội ác, với cái xấu.        Người có mục đích sống cao đẹp thường cảm thấy hạnh phúc khi hi sinh cho người khác, hạnh phúc bởi được cống hiến cho cuộc đời chung. Điều vĩ đại mà Einstein, Edison, Pasteur, những Marx, Lênin, Hồ Chí Minh hay cả Nguyễn Trãi, Nguyễn Du... làm được cho hậu thế chắc chắn đã được nuôi dưỡng trong tâm huyết họ mục đích thật cao cả cho mọi người.       Mục đích là lẽ sống của cuộc đời. Mục đích phải cao đẹp thì tâm hồn mới thanh cao và có những hành động phi thường!       Chúng ta sẽ có quyền phê phán trên cơ sở lý lẽ đó, đối với những mưu cầu đời sống tầm thường: sống chỉ muốn được hưởng thụ vật chất, sống ích kỷ chỉ lo cho mình và bóc lột trên bất hạnh của kẻ khác.       Thường thì mục đích - lẽ sống cuộc đời hình thành rõ ở tuổi thanh niên. Tố  Hữu có nói: Thanh niên phải biết ước mơ và hành động! Từ đó, ta biết ngợi ca những mục đích sống cao cả của thanh niên như Pa-ven Cooc-sa-ghin “Tôi muốn cống hiên cho cách mạng đến tế bào sống cuôì cùng của đời mình”; như Lý Tự Trọng nói: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không có con đường nào khác!”; hay anh Trỗi phát biểu “Lý tưởng sống của tôi là hạnh phúc của đồng bào tôi. Còn thằng giặc Mỹ thì không có ai hạnh phúc nổi cả ...” Và Thanh Hải cũng đã nói: "... Ta làm con chim hót  Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hòa ca  Một nốt trầm xao xuyến ...” (Thanh Hải)        Tương lai của tuổi trẻ hôm nay - những người chủ nhân đất nước sắp tới, tùy thuộc vào việc khẳng định mục đích cuộc đời của tuổi trẻ Việt Nam. Đất nước còn nghèo, dân ta còn lạc hậu, nếu tha thiết với cuộc đời chung thì ắt hẳn mỗi chúng ta biết phải sống, học tập, lao động và chiến đấu quên mình.        Lời nói của Đ. Đi-đơ-rô như nhắc nhở mỗi con người biết chọn lẽ sống cao đẹp. Mỗi con người hôm nay dù ở vai trò xã hội nào, cũng sẽ hiểu sâu xa đất nước và dân tộc cần gì và ta phải làm gì.         Cảm ơn những tấm gương sống cao đẹp của các bậc vĩ nhân kim cổ, học sinh chúng ta hôm nay là những người ăn quả sẽ quyết tâm hướng ước mơ cuộc đời vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, bằng hành động cống hiến tận tình vào sự nghiệp chung. Trích: loigiaihay.com  
Xem thêm

2 Đọc thêm

Trình bày cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sapa”.

TRÌNH BÀY CẢM NHẬN CỦA EM VỀ NHÂN VẬT ANH THANH NIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN “LẶNG LẼ SAPA”.

Truyện ngắn “Lặng lẽ Sapa” của Nguyễn Thành Long là một tác phẩm đặc sắc, nhẹ nhàng, để lại trong lòng đọc giả nhiều rung động đẹp đẽ bởi hình ảnh “anh thanh niên”. Anh thanh niên, với vóc người nhỏ nhắn, mang biệt hiệu “người cô độc nhất thế gian” vì anh phải làm công tác khí tượng thủy văn kiêm vật lý địa cầu một mình trên đỉnh núi Yên Sơn cao hai nghìn sáu trăm mét, quanh năm mây mù lạnh lẽo. Ngày này, anh chỉ cô độc, làm bạn vơi công việc “đo gió, đo mưa, đo nắng…” rồi mỗi ngày báo cáo về “nhà” bốn lần một cách chính xác. Những khắc nghiệt, băng giá của núi rừng Sapa, dù “mưa tuyết” hay “gió chực ào ào xô tới” chẳng thể nào khiến anh chùn bước. Tuy đấy là một công việc nhàm chán, buồn tẻ nhưng anh vẫn yêu, vẫn trân trọng cái nghề của mình. Anh đã dũng cảm vượt qua ngay chính nỗi cô độc và hiểm nguy luôn đối diện. Qua đó, chúng ta thấy toát lên một lý tưởng sống cao đẹp nơi anh. Vâng, giá trị đích thực ở con người anh là lẽ sống. Lý tưởng sống của anh cũng chính là lý tưởng sống của thế hệ thanh niên thời bấy giờ, luôn tìm được niềm vui giữa muôn khó khăn gian khổ. Điều lắng đọng nhất trong cả tác phẩm có lẽ là lời tâm sự của anh với bác họa sĩ: “Mình với công việc là đôi…”, “Công việc… gian khổ thế đấy… chứ cất nó đi… buồn đến chết mất…”, “Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc?” Đấy là những dòng tâm sự chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Và đấy cũng là những suy nghĩ lạc quan giúp anh vững vàng giữa khó khăn và thử thách lớn nhất là sự cô độc. Âm vang của cuộc sống Sapa lặng lẽ và khúc nhạc cuộc sống nhẹ vang đến người đọc từ chính tâm hồn anh, từ nụ cười của anh trong khó khăn, thử thách. Tuy sống một mình nhưng trong anh vẫn tràn đầy nghị lực, anh vẫn trồng hoa, đọc sách và tổ chức cuộc sống thật ngăn nắp với “căn nhà ba gian sạch sẽ”. Anh rất cởi mở, chân thành với mọi người, khát khao được gặp gỡ, trò chuyện. Anh luôn chu đáo, ân cần, quan tâm đến tất cả: “Củ tam thất … gửi bác gái … vừa ốm dậy …” Điều làm chúng ta xúc động mạnh trước anh là vẻ đẹp tâm hồn ngời sáng ẩn sau những nét ngoài tầm thường. Bác họa sĩ, với những suy nghĩ chín chắn, kỹ càng của tuổi về hưu, cũng phải khâm phục anh và chẳng thể nào thể hiện được trên bức chân dung vẻ đẹp ngời sáng của tâm hồn anh. Nhưng anh vẫn khiêm tốn, luôn cảm thấy những đóng góp của mình nhỏ bé so với người khác, như “ông kĩ sư vườn rau Sapa” hay “nhà nghiên cứu sét”. Anh thanh niên xuất hiện bất ngờ, chỉ kịp để chúng ta ấn tượng mạnh trước tâm hồn tuyệt đẹp của anh và cảm nhận được nhiệt huyết của sức trẻ thanh niên thời ấy, những con người không nhận bất cứ đãi ngộ nào của Tổ Quốc, chung tay xây dựng đất nước thêm giàu mạnh, tươi đẹp. Mọi suy nghĩ của anh về công việc hay đời thường đều thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước, con người. Anh là hình tượng tiêu biểu của lớp thanh niên xông pha vì Tổ Quốc. Tâm hồn và lý tưởng sống cao đẹp nơi anh khiến chúng ta khâm phục trước một con người cô độc mà không cô độc, giữa Sapa lặng lẽ mà không lặng lẽ.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Nhật ký Thế hệ Hồ Chí Minh

Nhật ký Thế hệ Hồ Chí Minh

Nhật ký Thế hệ Hồ Chí Minh của Nhà giáo Liệt sỹ Lê Thị Thiên mang lý tưởng của tuổi trẻ, có giá trị giáo dục đạo đức cách mạng và giáo dục cách sống cho thế hệ trẻ hôm nay. Không trau chuốt, không hoa mỹ mà đậm đà bản sắc người con gái miền Tây Nam bộ nhưng quyển Nhật ký lại đẹp lạ thường chính nhờ sự mộc mạc, chân chất của mình.

Đọc thêm

DIỆP MINH GIANG. Luận án tiến sỹ. XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Chuyên ngành: CNDVBC và CNDVLS Mã số: 62.22.80.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC

DIỆP MINH GIANG. Luận án tiến sỹ. XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Chuyên ngành: CNDVBC và CNDVLS Mã số: 62.22.80.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC

Đề tài “Sự lựa chọn các giá trị đạo đức và nhân văn trong định hướng lối sống của sinh viên của Huỳnh Văn Sơn (Đề tài cấp Bộ, nghiệm thu năm 2009). Đề tài khảo sát 874 sinh viên từ các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ số liệu khảo sát, đề tài đánh giá sự lựa chon các giá trị đạo đức nhân văn của sinh viên chưa rõ ràng, còn dao động, tồn tại nhiều thái độ tiêu cực ở một bộ phận không nhỏ sinh viên và còn chưa thống nhất giữa nhận thức với thái độ, hành vi. Đề tài cũng nêu một số kiến nghị như: cần xây dựng mô hình nhân cách chuẩn mực, một thang giá trị rõ ràng để định hướng cho sinh viên; chú trọng giáo dục những giá trị đạo đức nhân văn, thực hiện công tác giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng,… Cuộc Điều tra quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam lần thứ 2 (SAVY 2) vừa được Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thực hiện với hơn 10.000 mẫu khảo sát ở 63 tỉnh thành, tiến hành từ năm 2008, và công bố vào tháng 62010, đã cung cấp những số liệu về gia đình, điều kiện sống, giáo dục, việc làm, sức khỏe, giải trí, thói quen, hành vi, hoài bão… của vị thành niên và thanh niên Việt Nam ngày nay. Theo đó, vị thành niên và thanh niên Việt Nam hiện nay có mối gắn kết chặt chẽ với gia đình, sống trong gia đình có mức sống cao hơn; gắn kết với nhà trường tốt hơn, đề cao việc học 10 tập; quan niệm cởi mở hơn về quan hệ tình dục trước hôn nhân; lạc quan về cuộc sống trong tương lai… Quyển sách “Những giá trị sống cho tuổi trẻ” của Diane Tillman (Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2009) là quyển sách hay gồm các bài giảng về đạo đức cho tuổi trẻ với nội dung sâu sắc về các giá trị: hòa bình, tôn trọng, yêu thương, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, hạnh phúc, trách nhiệm, giản dị, tự do, đoàn kết. Các bài học này mang tính hướng dẫn hơn là răn dạy, giảng viên đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn học viên tự khám phá các giá trị này và vận dụng chúng vào thực tiễn. Nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của người học được giới thiệu trong quyển sách này rất phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Đây là tài liệu tham khảo tốt cho việc đổi mới giáo dục đạo đức ở Việt Nam hiện nay. Một số sách và đề tài khảo sát thực tế tình hình sinh viên và thanh niên như quyển sách “Tổng quan tình hình sinh viên và công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ VII (2003 2008)” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (Nxb Thanh niên, 2008) và đề tài nghiên cứu cấp bộ “Tổng quan tình hình thanh niên, công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2005 2010” do Nguyễn Phước Lộc làm chủ nhiệm đề tài (Bộ Khoa học và công nghệ, mã số: KTN 200901). Những tài liệu này đã cung cấp những số liệu sát thực phản ánh thực trạng đạo đức của thanh niên qua kết quả điều tra Tổng quan tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và qua các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt nam, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành nhằm đẩy mạnh công tác Hội sinh viên Việt Nam và Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên. 11 Các đề tài trên chủ yếu xem xét đạo đức nói chung chưa đi sâu phân tích các yếu tố tri thức đạo đức, tình cảm đạo đức và hành vi đạo đức trong cấu trúc đạo đức và tác động của kinh tế thị trường đối với từng yếu tố đó. Nội dung các đề tài quan tâm đến tình hình đạo đức của thanh niên Việt Nam hiện nay nhưng chỉ đi sâu vào những vấn đề như định hướng giá trị, quan niệm sống của thanh niên, công tác giáo dục đạo đức của thanh niên hoặc chỉ đề cập đến đạo đức của sinh viên, học sinh chưa có đề tài nào nghiên cứu vấn đề đạo đức của thanh niên Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay. 3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu của luận án Mục đích của luận án là góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đạo đức, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự tác động qua lại giữa hai lĩnh vực này, chỉ ra và luận giải thực trạng đạo đức của thanh niên Việt Nam hiện nay để trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và những giải pháp cho việc xây dựng đạo đức của họ trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của luận án: + Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức, đạo đức của thanh niên và quan hệ biện chứng giữa kinh tế thị trường và đạo đức. + Phân tích thực trạng đạo đức của thanh niên dưới tác động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay theo hướng tiếp cận cấu trúc của đạo đức. + Đề xuất phương hướng và những giải pháp để xây dựng đạo đức cho thanh niên đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phạm vi nghiên cứu của luận án: Phạm vi nghiên cứu của luận án là sự tác động của kinh tế thị trường đối với đạo đức của thanh niên Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam chủ 12 trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (từ Đại hội VI 1986), đặc biệt là giai đoạn từ Đại hội IX giai đoạn được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế tri thức. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận: Luận án được nghiên cứu dựa trên quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đạo đức, về phát triển nền kinh tế thị trường, về thanh niên và giáo dục đạo đức của thanh niên. Phương pháp nghiên cứu: Luận án kết hợp và vận dụng một số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp logic và lịch sử; phương pháp thống kê, so sánh để thực hiện đề tài. 5. Cái mới của luận án Luận án có những đóng góp mới về khoa học sau đây: Thứ nhất, bổ sung, phát triển lý luận về cấu trúc của đạo đức. Thứ hai, bổ sung, phát triển lý luận về quan hệ giữa kinh tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đạo đức. Thứ ba, phân tích, làm rõ đặc điểm đạo đức của thanh niên. Thứ tư, phân tích, đánh giá thực trạng đạo đức của thanh niên Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với cách tiếp cận dựa vào cấu trúc của đạo đức: ý thức đạo đức, hành vi đạo đức và quan hệ đạo đức, qua đó, xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm xây dựng đạo đức của thanh niên Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án Luận án góp phần nâng cao nhận thức về những biểu hiện đặc thù trong đạo đức của thanh niên, thực trạng đạo đức của thanh niên Việt Nam 13 trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường hiện nay và cách thức để xây dựng đạo đức mới cho thanh niên trong điều kiện đó. Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ, các tổ chức làm công tác Đoàn, công tác giáo dục đạo đức và hoạch định chính sách phát triển thanh niên, cho những ai quan tâm đến các vấn đề về đạo đức của thanh niên trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 7. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm có 3 chương, 7 tiết.
Xem thêm

Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CỰC HAY

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CỰC HAY

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm: Hoạt động Đoàn trong trường học không chỉ để tập hợp đoàn viên thanh niên, bồi dưỡng và nâng cao lí tưởng sống của tuổi trẻ mà quan trọng hơn là góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình đó là nâng cao chất lượng dạy và học. Trong xu thế “mở” của nền kinh tế đất nước thì ngành giáo dục đang có những thay đổi cho phù hợp với tình hình mới, những kiến thức mang tính hàn lâm qua bài giảng của các thầy cô giáo là yếu tố “cần” song chưa “đủ” trong công tác giáo dục toàn diện. Là một thành viên trong hội đồng giáo dục của nhà trường. Với tính chất đặc thù trong hoạt động của mình, đoàn thanh niên có nhiều thế mạnh trong việc phối hợp cùng các đoàn thể trong nhà trường để giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sống và ý thức công dân trong học sinh.
Xem thêm

Đọc thêm

Biện pháp quản lý thực hiện chuyên đề “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” trườngTHCS Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH CHO HỌC SINH HÀ NỘI” TRƯỜNGTHCS PHÚC XÁ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI

1. Lý do chọn đề tài1.1. Mục tiêu của giáo dục là giúp cho người học phát triển toàn diện, hình thành kiến thức, kỹ năng sống để có thể chủ động, tự tin trong mọi hoàn cảnh. Nhờ giáo dục, con người đã tiếp thu những tinh hoa của nhân loại cho bản thân, rồi tiếp tục sáng tạo làm thăng tiến bản thân để trở thành con người tiến bộ về: thể chất tri thức tinh thần. 1.2. Văn hóa nhà trường là một dạng văn hóa tổ chức, là sự tổng hợp các giá trị nhân văn, các chuẩn mực, các niềm tin và hành vi ứng xử của các thành viên trong nhà trường. Từ lâu, vấn đề xây dựng nhà trường văn hóa (văn hoá học đường) phải được coi là trọng tâm, quan trọng nhất. Đó là môi trường quan trọng và cần thiết để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp. Vì vậy, môi trường giáo dục lành mạnh là điều kiện tiên quyết để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân tốt có tài năng, đạo đức. 1.3. Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đại hội XI của Đảng khẳng định: “Bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh con người Việt Nam”. Giáo dục Việt Nam trong những năm gần đây có nhiều yếu kém, bất cập, như đánh giá của Đảng trong các kì Đại hội IX, X và Đại hội XI: giáo dục đào tạo chưa thực sự là quốc sách hàng đầu; nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục còn lạc hậu; chất lượng giáo dục có mặt bị buông lỏng, giảm sút, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống… 1.4. Nhắc đến người Hà Nội là nhắc đến những nét văn minh thanh lịch, từ cử chỉ, lời ăn tiếng nói đến phong cách ứng xử. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã khẳng định: nét thanh lịch vốn là một tính cách rất Hà Nội, phải làm sao cho người dân có ý thức gìn giữ và phát huy tính cách thanh lịch như một tài sản quý của Thủ đô. Tuy nhiên, trước những tác động của đời sống kinh tế hiện nay, nhiều nét văn hóa tinh tế của người Hà Nội đang mai một dần, nhất là trong lớp trẻ. Nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống Thủ đô, giáo dục cho học sinh lòng tự hào về Thăng Long Hà Nội, chuyên đề “Giáo dục nếp sống thanh lịch,văn minh cho học sinh Hà Nội” đã được vào triển khai tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ Học kỳ II năm học 2011 2012. Tính cần thiết của chương trình đã được khẳng định, không chỉ cần cho việc học của học sinh mà còn có tác dụng với toàn xã hội trong việc xây dựng nếp sống có văn hóa. Chuyên đề đã thể hiện quyết tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thủ đô; giúp học sinh có những thay đổi về nhận thức để có những hành động văn minh, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người Hà Nội. Đứng ở góc độ tâm sinh lý lứa tuổi thì độ tuổi học sinh của cấp THCS từ 11 14 tuổi là thời kỳ có nhiều biến động, không ổn định nhất. Giáo viên dạy ở cấp học này gặp nhiều khó khăn trong việc “rèn chữ, dạy người”. Cùng với môn Giáo dục công dân, phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, và các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp… thì chuyên đề “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” như một “phương thuốc” hữu hiệu góp phần cải biến, xây dựng nếp sống đẹp cho thế hệ trẻ của thành phố Hà Nội nói chung cũng như cho học sinh trường THCS Phúc Xá, Ba Đình nói riêng, hướng tới thực hiện mục tiêu giáo dục một cách hiệu quả.1.5. Trải qua ba năm thực hiện chuyên đề “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội”, trường THCS Phúc Xá, Ba Đình bước đầu đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, lối sống, ứng xử, giao tiếp… không chỉ ở học sinh mà còn ở bản thân giáo viên cũng như các bậc phụ huynh… Tuy nhiên, là người trực tiếp thực hiện chuyên đề, bản thân có cơ sở thực tế để đánh giá, đúc kết và đề xuất những biện pháp giúp cho việc thực hiện chuyên đề giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội của trường THCS Phúc Xá, Ba Đình đạt được hiệu quả cao hơn.Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, chúng tôi chọn đề tài: Biện pháp quản lý thực hiện chuyên đề “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” trườngTHCS Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội nhằm góp phần giải quyết những bất cập, hạn chế trong việc định hướng, chỉ đạo, từ đó nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” trường THCS Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.
Xem thêm

122 Đọc thêm

tiểu luận cao học tâm lí học báo chí xây DỰNG một đề án sản PHẨM báo CHÍ TIẾP cận tốt CÔNG CHÚNG ở góc độ TIẾP NHẬN

tiểu luận cao học tâm lí học báo chí xây DỰNG một đề án sản PHẨM báo CHÍ TIẾP cận tốt CÔNG CHÚNG ở góc độ TIẾP NHẬN

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong hoạt động báo chí, công chúng là một đối tượng đóng vai trò đặc biệt. Đây vừa là đối tượng phản ánh và cũng là đối tượng phục vụ của báo chí. Báo cho đóng vai trò tác động đến tâm lí công chúng để từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực trong hành vi. Để đánh giá về mức độ ảnh hưởng của một tác phẩm báo chí, một tờ báo cần phải phâm tích kĩ tâm lí tiếp nhận của công chúng để xem công chúng tiếp nhận bài báotờ báo đó ở mức độ nào? Bằng những đường tiếp nhận nào?... Phân tích tâm lí tiếp nhận của công chúng cũng là một cơ sở quan trọng giúp đưa ra những đánh giá cần thiết để đổi mới, nâng cao hiệu quả của sản phẩm báo chí. Đặc biệt, ở các tờ báo viết cho lứa tuổi thanh niên, việc phân tích tâm lí tiếp nhận của công chúng càng đóng vai trò quan trọng khi bài báo không chỉ mang tính chất thông tin mà còn là cẩm nang hướng dẫn, định hướng lối sống. Tâm lí lứa tuổi thanh niên rất phức tạp, bao gồm cả tâm lí tiếp nhận báo chí. Do đó, việc nghiên cứu kĩ tâm lí tiếp nhận báo chí ở lứa tuổi này sẽ có lợi ích trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí cho phù hợp với nhu cầu của lứa tuổi. 2. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi khảo sát. Đối tượng nghiên cứu: mức độ đáp ứng tâm lí tiếp nhận công chúng của chuyên mục “Thanh niên và giáo dục” trên báo Thanh niên. Phạm vi khảo sát: trên các ấn phẩm báo Thanh niên phát hành từ 1492012 đến 23112012. Bài viết bao gồm các ý chính sau: 1. Giới thiệu nhóm đối tượng công chúng thanh niên 2. Phân tích các tác phẩm báo chí trong chuyên mục “Thanh niên và giáo dục” dựa trên tâm lí tiếp nhận của công chúng. 3. Các bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tác động đến tâm lí tiếp nhận của công chúng trong một bài báo.
Xem thêm

Đọc thêm

CHƯƠNG i QUAN điểm lý LUẬN về CÔNG tác đoàn THANH NIÊN

CHƯƠNG i QUAN điểm lý LUẬN về CÔNG tác đoàn THANH NIÊN

1. Quan điểm chung của Đảng về vai trò của Đoàn thanh niên: Trong lịch sử xây dựng và phát triển của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến thanh niên và công tác thanh niên. Theo đó, thanh niên và công tác vận động thanh niên có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng luôn xác định thanh niên là một lực lượng xã hội hùng hậu, là đội quân xung kích cách mạng, là lớp người kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng, là lực lượng quyết định sự phát triển tương lai của đất nước, tiền đồ của dân tộc Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên”. Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tiếp tục khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Không chỉ thế, Đảng ta còn xác định: Đào tạo, giáo dục thanh niên là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là quá trình hình thành lớp người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Phát huy thanh niên là quá trình vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội của đất nước, giải quyết các vấn đề xã hội vốn có của thanh niên; là quá trình rèn luyện thanh niên thành những chủ nhân thực sự của đất nước. Đặc biệt, công tác vận động thanh niên gắn với việc xây dựng và phát triển Đoàn Thanh niên cộng sản và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Xây dựng Đoàn theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta phải đáp ứng các yêu cầu sau: Một là, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản là quá trình xây dựng tổ chức dự bị của Đảng, góp phần giáo dục và đào tạo lực lượng thanh niên tiên tiến bổ sung sinh lực mới cho Đảng. Nghị quyết Hội nghị lần bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X chỉ rõ: “Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”. Hai là, xây dựng tổ chức Đoàn phải gắn với đoàn kết, tập hợp thanh niên thành một mặt trận rộng lớn. Bên cạnh tổ chức thanh niên cộng sản, chủ trương phát triển các hình thức tập hợp thanh niên trong tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Ba là, xây dựng Đoàn phải bảo đảm mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết giữa tổ chức Đoàn với đông đảo thanh niên; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên theo phương châm “trọng chất hơn lượng”. Bốn là, các cấp ủy đảng, chính quyền có trách nhiệm trong việc xây dựng tổ chức Đoàn và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Nhà nước cần phối hợp và tạo điều kiện cần thiết để Đoàn và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt tiến hành công tác vận động thanh niên.
Xem thêm

Đọc thêm

Phân tích hình ảnh con người trong truyện Lặng lẽ Sa Pa

Phân tích hình ảnh con người trong truyện Lặng lẽ Sa Pa

Đảm bảo được các ý: Những người đang sống và làm việc ở Sa Pa: + Anh thanh niên + Anh cán bộ nghiên cứu sét + Ông bố + Anh bạn trên đỉnh Pan xi phăng. + Ông kĩ sư vườn rau Những người khách đến với Sa Pa : Bác lái xe, ông học sĩ, cô kĩ sư => Họ tạo thành một thế giới những con người vô danh lặng lẽ âm thầm làm việc và cống hiến. Đó là hình ảnh những con người lao động mới với phong cách sống đẹp, suy nghĩ đẹp, sống có lý tưởng, quên mình vì cuộc sống chung, vô tư, lặng thầm, cống hiến hết mình cho đất nước, say mê, miệt mài, khẩn trương làm việc.
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

_1.1.2.VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG HỆ _ _THỐNG CHÍNH TRỊ _ TRANG 14 10 _Một là_, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo[r]

92 Đọc thêm

Hiện nay 1 bộ phận thanh niên sống buông thả, không lí tưởng, thích hưởng thụ. Em có suy nghĩ gì về hiện tượng này?

HIỆN NAY 1 BỘ PHẬN THANH NIÊN SỐNG BUÔNG THẢ, KHÔNG LÍ TƯỞNG, THÍCH HƯỞNG THỤ. EM CÓ SUY NGHĨ GÌ VỀ HIỆN TƯỢNG NÀY?

Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Qủa thực, trong bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh hay biến cố nào của lịch sử thì thanh niên vẫn luôn luôn là lực lượng trẻ, khỏe, hăn hái nhất; là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi hoạt động nhất, nơi khởi nguồn cho biết bao kỳ vọng lớn lao mà biết bao thế hệ cha ông gửi gắm và cũng là lực lượng nòng cốt nhất trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ thực tiễn cách mạng và hơn 25 năm bắt tay vào công cuộc Đổi mới toàn diện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thấy: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên” . Tuy nhiên hiện nay lại có 1 bộ phận thanh niên sống buông thả, không lí tưởng, thích hưởng thụ. Nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi đã từng nhấn mạnh: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Lí tưởng có thể nói là mục đích cao nhất, tuyệt vời nhất mà cá nhân hoặc nhóm cá nhân mong muốn vươn tới, đạt được. Hay nói cách khác, lí tưởng có thể hiểu là khát vọng, mong muốn và cũng là những viễn cảnh tươi đẹp mà mỗi chúng ta đã tự vẽ ra cho mình và chính vì hình ảnh tương lai đó đã thôi thúc chúng ta không ngừng vượt qua muôn vàn khó khăn, trở ngại; phấn đấu không ngừng để biến cái “viễn cảnh” ấy thành hiện thực đúng nghĩa nhất. Như vậy, nếu không có lý tưởng thì cuộc sống trở nên nhàm chán, con người không còn động lực để hiện hữu và không còn ý nghĩa của sự tồn tại. Cách đây hơn 80 mươi năm, khi đất nước ta vẫn còn sống trong cảnh lầm than, thì đáng ngợi ca thay đã có biết bao thanh niên hăn hái lên đường ra trận giết quân thù “ra đi bảo tồn sông núi, ra đi thà chết chớ lùi”. Họ – những người như anh Lê Văn Tám, chị Võ Thị Sáu, anh Lý Tự Trọng, chị Trâm, anh Thạc … tuổi thanh xuân, sinh mệnh… dâng trọn vẹn nhất cho đất nước. Họ đã hy sinh, nhưng tinh thần mãi còn trong lòng người ở lại, thấm sâu trong mỗi tấc đất quê hương, vĩnh hằng trong niềm kính yêu, ngưỡng mộ của những người yêu nước chân chính, và đúng như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm ngợi ca: “Họ đã sống và chết/ Giản dị và bình tâm/ Không ai nhớ mặt đặt tên/ Nhưng họ làm ra đất nước”. Vậy khát vọng, lý tưởng của hàng triệu thế hệ ngày trước là gì? Đó không phải là kiếp sống trốn chạy trách nhiệm trước khốn cảnh mà nhân dân đang gánh chịu và đó cũng không phải là thái độ sợ sệt, thờ ơ trước nỗi nhục mất nước mà lý tưởng của họ đã hòa với lý tưởng của dân tộc làm một – lý tưởng vì ngày mai tươi sáng, một Việt Nam hòa bình, thống nhất, do nhân dân ta làm chủ và sạch bóng ngoại xâm; lý tưởng của họ là niềm vui được ra trận tuyến giết thù Tất cả lý tưởng ấy là khát vọng, hoài bão thiêng liêng, là bản anh hùng ca bất diệt “…góp phần trao dồi thêm lí tưởng cách mạng và tình cảm của mỗi chúng ta…”. Có thể nói, ngày nay khi Công cuộc Đổi mới của đất nước đang diễn ra sôi nổi, thì tuổi trẻ hôm nay phần lớn vẫn đang kế tục lí tưởng ngời sáng của biết bao thể hệ đi trước một cách xứng đáng, vẫn đang giữ và làm cho ngọn lửa khát vọng của tuổi trẻ mãi cháy sáng và rực rỡ với tinh thần “ Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên” (Hồ Chí Minh). Nhìn một cách tổng quan nhất thì đại bộ phận thanh niên của chúng ta hôm nay vẫn có lí tưởng và hoài bão sống cao đẹp. Họ không phải chỉ biết sống ho mình mà cuộc sống của họ đã và đang hòa vào cộng đồng xã hội, khát khao cống hiến hơn bao giờ hết, muốn góp trí tài năng, trí tuệ của mình để hàn gắn vết thương chiến tranh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc trên hoàn cầu. Họ là công dân tiêu biểu cho những con người giàu lòng yêu nước, biết sống và nghĩ cho cộng đồng, có trách nhiệm, bản lĩnh dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhịệm. Họ là những người không những biết sống có văn hóa, lành mạnh, có tình nghĩa mà còn là thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, có trình độ và lý luận chính trị vững vàng. Và cũng chính họ là những thủ lĩnh sinh viên xuất sắc trong các phong trào, các cuộc vận động của Đoàn, của Đảng như: Sinh viên 5 tốt, Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Phong trào Thanh niên tình nguyện, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; là tác giả của hàng trăm công trình nghiên cứu có giá trị như Eureka, là chủ nhân của nhiều giải thường cao quý trong kì thi Olympic quốc tế, thể dục thể thao…làm rạng danh nước Việt… Và họ đã trở thành mẫu hình thanh niên thời đại mới – sống là cống hiến hăn say, sống là tích cực trong lao động, đam mê trong nghiên cứu, không đòi hỏi, tính toán thiệt hơn như Lời phát biểu của John.F.Kennedy nhân ngày lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ năm 1961: “”….my fellow Americans: ask not what your country can do for you ask what you can do for your country…” (Dịch là: “… những người bạn Hoa Kỳ của tôi: Đừng hỏi đất nước của bạn sẽ làm gì cho bạn hãy hỏi rằng bạn đã làm gì cho đất nước của mình…”). Bên cạnh những mặt tích cực, những thành tích đáng tự hào của thế hệ trẻ đầy đầy tâm huyết, có lý tưởng sống và cống hiến cao đẹp, cháy bỏng cho Tổ quốc thì phải thừa nhận rằng ngày nay vẫn còn nhiều thanh niên đang sống buông thả, xa rời lí tưởng, ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của dân tộc Việt Nam. Họ đang thụ hưởng những điều kiện sống tốt nhất, được dành sự ưu ái nhất, được hội nhập và tiếp cận cái mới nhanh nhất…nhưng trước những trái của nền kinh tế thị trường, sự lỏng lẻo của các thiết chế xã hội trong đó có các giá trị bền vững của gia đình dần đổ vỡ theo cơ chế thị trường ấy, sự tác động chống phá của các thể lực thù địch với âm mưu “Dùng cộng sản con diệt cộng sản cha”, “Đầu vào kinh tế đầu ra chính trị”, khuyến khích lối sống hưởng thụ, hoài nghi, sa đọa… đã làm cho không ít thanh niên ta lệch lạc trong nhận thức, sai lầm trong hành vi; lạc lỏng, ăn chơi đua đòi và thói thờ ơ vô cảm….Nhiều thanh thiếu niên sống buông thả, sa vào tệ nạn xã hội, có lối sống lệch lạc, phát ngôn tùy tiện và quan trọng hơn là dường như lý tưởng của họ trở thành mong muốn tiêu cực, thiếu ý thức phấn đấu, không thiết tha với tổ chức Đoàn – Hội, công tác xã hội, hoạt động tình nguyện mà thay vào đó là các cuộc ăn chơi sa đọa, dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn, sử dụng ma túy, đua xe, cướp giật giết người. Nhiều thanh niên tuổi đời còn quá trẻ đã rơi vào vòng lao lý, sức khỏe bị tàn phá bởi những căng bệnh quái ác. Đấy là kết quả của chuỗi ngày ăn chơi trụy lạc và chẳng tiếc gì cuộc đời và đấy cũng là kết quả xứng đáng dành cho những ai đang mất dần lý tưởng, động cơ phấn đấu chân chính. "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”, thế hệ ấy không ai khác chính là các thế hệ thanh niên. Với sự quan tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, sự kỳ vọng của toàn xã hội, sự năng động, bản lĩnh, nhạy bén của thế hệ trẻ hôm nay tin chắc rằng tuổi trẻ Việt Nam sẽ mãi xứng đáng là rường cột nước nhà, là mùa xuân đất nước và là tương lai của dân tộc như Bác Hồ hằng mong ước. Hãy sống xứng đáng với sự mong mỏi, kì vọng của xả xã hội, đừng chỉ biết làm con sâu trong cái kén, đừng chỉ biết sống như một kẻ vô dụng, không lí tưởng, không nghề nghiệp, không tương lai... .
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN GDCD 9 TUẦN 16

GIÁO ÁN GDCD 9 TUẦN 16

? Trong cuộc cách mạng giải phóng dân 1- Trong cuộc đấu tranh giải phóng dântộc lí tưởng sống của thanh niên là gì?tộc, lí tưởng sống của thanh niên là: “Giải phóng dân tộc”. Như Lý Tự Trọng,Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, LaVăn Cầu? Trong sự nghiệp đổi mới lí tưởng sống 2- Trong sự nghiệp đổi mới, lí tưởngcủa thanh niên là gì?sống của thanh niên là: “ Xây dựngnước Việt Nam độc lập, dân giàu, nướcmạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vănminh”.GV Trong cuộc cách mạng giải phóng dân * Tiêu biểu:tộc hàng triệu người con ưu tú đã sẵn - Ng Việt Hùng- đạt thành tích học tập.sàng xả thân vì nước để giải phóng dân - Lâm Xuân Nhật, đạt thành tích trông???tộc là lẽ sống của hàng triệu thanh niên lĩnh vực công nghệ thông tin.Việt Nam trong- Ng Văn Dần, hi sinh khi làm nhiệm vụở biên giớiEm có suy nghĩ gì về lý tưởng sống của - Có tinh thần yêu nước, xả thân vì độcTN qua hai thế hệ trên?lập DT, đó là những việc làm đúng đắn
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề