NHẬN THỨC VỀ HIẾN PHÁP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHẬN THỨC VỀ HIẾN PHÁP":

QUYỀN HÀNH PHÁP THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013: NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN

QUYỀN HÀNH PHÁP THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013: NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN

Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định và bước đầu đặt nền móng cho việc tổ chức quyền hành pháp ở nước ta. Sau 5 năm thi hành Hiến pháp, xuất hiện những vấn đề đặt ra trong việc quán triệt nhận thức về quyền hành pháp, về triển khai tổ chức thực hiện quyền hành pháp. Bài viết đi sâu tìm hiểu về những vấn[r]

Đọc thêm

Tài liệu Báo cáo " Quy trình ban hành,sửa đổi, bổ sung các hiến pháp Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới " pptx

TÀI LIỆU BÁO CÁO " QUY TRÌNH BAN HÀNH,SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC HIẾN PHÁP VIỆT NAM NHÌN TỪ KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI " PPTX

đại biểu nhân dân Liên Xô thời kì Goocbachốp, Đại hội nhân dân Indonesia…) và cuối cùng là quốc hội/nghị viện lập pháp (ở đa số các nước). Đối với cơ quan lập hiến là quốc hội/nghị viện lập pháp thì thường đòi hỏi hiến pháp được thông qua với thủ tục đa số đặc biệt 2/3 hoặc 3/4 trên tổng số đ[r]

10 Đọc thêm

Học thuyết của ph bêcơn về nhận thức

HỌC THUYẾT CỦA PHBÊCƠN VỀ NHẬN THỨC

– Luận văn phân tích và trình bày có hệ thống những nội dung cơ bản của quan niệm Bêcơn về nhận thức . 7. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn - Luận văn góp phần giới thiệu một trong các nội dung quan trọng của triết học Bêcơn là nội dung nhận thức luận. - Luận văn có thể[r]

9 Đọc thêm

Quan niệm của triết học mác lênin về bản chất quá trình nhận thức

QUAN NIỆM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ BẢN CHẤT QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC

Lý luận nhận thức là lý luận về khả năng nhận thức của con người, về sự xuất hiện và phát triển của nhận thức, về con đường và phương pháp nhận thức là vấn đề có tầm quan trọng trong lịch sử triết học. Quan niệm về nhận thức, quá trình nhận thức và bản chất của nhận thức, trong lịch sử triết học từ[r]

44 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HIẾN PHÁP

BÀI GIẢNG HIẾN PHÁP

Nhập môn Luật Hiến pháp: Ngành Luật Hiến pháp Việt Nam (Đối tượng điều chỉnh, Phương pháp điều chỉnh, Quy phạm pháp luật hiến pháp, Quan hệ pháp luật hiến pháp, Nguồn của Luật Hiến pháp, Hệ thống ngành luật hiến pháp, Vị trí của LHP trong hệ thống PLVN) , Khoa học luật hiến pháp Việt Nam, Môn học lu[r]

Đọc thêm

Hiến pháp về chính sách kinh tế pps

HIẾN PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ PPS

nhiên, chúng ta có thể thắc mắc rằng: Mục đích của sự ép buộc này là gì? Tại sao những cá nhân lại bắt buộc chính bản thân họ vào tình trạng bị bắt buộc cố hữu trong hoạt động tập thể? Câu trả lời rất rõ ràng. Những cá nhân đồng ý ở trong tình trạng bị bắt buộc của chính quyền, hay là của chính trị,[r]

9 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIẢI THÍCH HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIẢI THÍCH HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH HIỆN NAY

Tóm tắt: Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là việc Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) làm rõ tinh thần, nội dung của điều, khoản, điểm trong Hiến pháp, luật, pháp lệnh để có nhận thức, thực hiện, áp dụng đúng, thống nhất pháp luật 1 , góp phần bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp, tính thượng tôn c[r]

5 Đọc thêm

Bài dự thi Tìm Hiểu Hiến Pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bài dự thi: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
chú ý: đây chỉ là bài tham khảo
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào[r]

13 Đọc thêm

Sửa đổi quy trình sửa đổi Hiến pháp ppt

SỬA ĐỔI QUY TRÌNH SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP PPT

Ngoài Thụy Sĩ, hình thức nhân dân yêu cầu sửa đổi Hiến pháp được áp dụng rất ít trên thế giới. Hiến pháp ở Đức năm 1919 cũng cho phép người dân được yêu cầu sửa đổi Hiến pháp. Hình thức này gần đây cũng được chấp nhận ở một số tiểu bang của Mỹ7. Sáng quyền tu chính Hiến pháp<[r]

16 Đọc thêm

Cần nhận thức đầy đủ về thương hiệu pot

CẦN NHẬN THỨC ĐẦY ĐỦ VỀ THƯƠNG HIỆU

Cần nhận thức đầy đủ về thương hiệu Trên thực tế, việc tạo dựng được thương hiệu cho bất kỳ một sản phẩm nào cũng là một quá trình hết sức gian nan, cần hội tụ nhiều vấn đề, trong đó có cả vấn đề thời gian. Có được thương hiệu rồi, để giữ được nó lại cũng là một quá trình "vật lộn” cò[r]

5 Đọc thêm

Kiểm soát quyền hành pháp của quốc hội với chính phủ theo Hiến pháp năm 2013

Kiểm soát quyền hành pháp của quốc hội với chính phủ theo Hiến pháp năm 2013

Kế thừa quy định của các bản Hiến pháp trước đây, đặc biệt là Hiến pháp 1992 về phân công, phối hợp thực hiện quyền lực nhà nước, đồng thời thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội . Điều 2 Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung một nguyên tắc mới về tổ chức và hoạt[r]

Đọc thêm

 NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ RỐI LOẠN TRẦM CẢM

NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ RỐI LOẠN TRẦM CẢM

Nhận thức về điều trị bệnh trầm cảmNhận thức của sinh viên về cách phòng ngừa trầm cảm7. Giả thuyết nghiên cứuNhận thức của của sinh viên về rối loạn trầm cảm còn hạn chế, cụ thể: sinh viên chưa có hiểu biếtđầy đủ về các nguy cơ, biểu hiện, hậu quả, các yế[r]

12 Đọc thêm

Vi phạm hiến pháp và các loại hình vi phạm hiến pháp

VI PHẠM HIẾN PHÁP VÀ CÁC LOẠI HÌNH VI PHẠM HIẾN PHÁP

gia, mà trước hết là trong hiến pháp. Tất cả những nhận định đó được gọi là Chủ nghĩa Hiến pháp (Constitutionalizm), mà cốt lõi là sự giới hạn quyền lực nhà nước để bảo vệ nhân quyền, là một phần hoặc tương đương với học thuyết Nhà nước pháp quyền (The Rule of Law).Do các đặc điểm v[r]

7 Đọc thêm

BÀI DỰ THI MẪU VỀ TÌM HIỂU HIẾN PHÁP

BÀI DỰ THI MẪU VỀ TÌM HIỂU HIẾN PHÁP

- Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với cử tri và Nhân được Hiến phápnăm 2013 quy định tại khoản 1 Điều 115 như sau:“Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng củaNhân dân ở địa phương; phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri,thực hiện chế độ tiếp x[r]

12 Đọc thêm

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013 VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013 VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã đánh dấu bước phát triển mới trong quan điểm về chính quyền địa phương. Bài viết phân tích những điểm mới về chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

5 Đọc thêm

Hiến Pháp

HIẾN PHÁP

lợi của công dân, song song với quyền lợi thì công dân có trách nhiệm như thế nào đối với hiến pháp của nhà nước CHXHCN Việt Nam?4.Trách nhiệm của công dân:- Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật.2. Nội dung Hiến pháp:BÀI 20: HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HO[r]

9 Đọc thêm

Báo cáo " Góp phần xây dựng luận cứ cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 " docx

BÁO CÁO " GÓP PHẦN XÂY DỰNG LUẬN CỨ CHO VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 1992 " DOCX

- Những điều còn lại tập trung để sửa đổi, bổ sung các quy định về bộ máy nhà nớc: đối với Quốc hội có 4 điểm (Điều 84); đối với Uỷ ban thờng vụ Quốc hội có 1 điểm (Điều 91); đối với Chủ tịch nớc có 3 điểm (Điều 103); đối với Chính phủ có 3 điểm (Điều 112, 114 và 116); đối với toà án nhân dân[r]

8 Đọc thêm

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

hữu của Nhân dân và Nhân dân ủy quyền cho Nhà nước đại diện Nhân dân để sởhữu và thống nhất quản lý, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về việc quản lý tàisản do Nhân dân ủy quyền.- Điều 65 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Lực lượng vũ trang nhân dântuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dâ[r]

9 Đọc thêm

Báo cáo " Quan niệm về hiến pháp và xu hướng phát triển của hiến pháp " doc

BÁO CÁO " QUAN NIỆM VỀ HIẾN PHÁP VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HIẾN PHÁP " DOC

lần thứ I và đặc biệt là sau Chiến tranh thế giới lần II mà khởi đầu là Hiến pháp Mexico năm 1917, sau đó là Hiến pháp Weimar của CHLB Đức năm 1919. Nó không chỉ điều chỉnh các vấn đề về tổ chức nhà nước, quyền con người, quyền công dân mà còn cả các vấn đề khác như kinh tế-xã h[r]

5 Đọc thêm

ĐỂ HIẾN PHÁP GIỮ VAI TRÒ TỐI THƯỢNG TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

ĐỂ HIẾN PHÁP GIỮ VAI TRÒ TỐI THƯỢNG TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Nói tới Hiến pháp là nói tới một tập hợp các nguyên tắc và quy tắc cao nhất trong sinh hoạt chính trị, pháp lý của một cộng đồng chính trị. Để Hiến pháp luôn giữ vai trò tối thượng trong đời sống xã hội, cần thiết phải nghiên cứu hai mảng vấn đề lớn về Hiến pháp, đó là: (i) sự tự xác định của Hiến p[r]

7 Đọc thêm