CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG ĐỊA LÝ LỚP 5

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG ĐỊA LÝ LỚP 5":

CKT LS5

CKT LS5

CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN LỊCH SỬ LỚP 5Tuần Tên Bài Yêu cầu Cần đạt Ghi chú1 Bình tây đại nguyên soái Trương Định- Biết được thời kì đầu thực dân Pháp xâm lược, Trương Định là thủ lĩnh nổi tiếng của phong trào chống Pháp ở Nam Kì. Nêu các sự kiện chủ yếu về Trương Định:[r]

9 Đọc thêm

GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP 8

GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP 8

GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP 8 =========================GIÁO ÁN ĐƯỢC BIÊN SOẠN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG, ĐÚNG CẤU TRÚC THEO QUY ĐỊNH CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG.ĐÂY LÀ TÀI LIỆU CẦN THIẾT CHO CÁC GIÁO VIÊN.=======================GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP 8 =========================GIÁO ÁN ĐƯ[r]

18 Đọc thêm

Gián án Chuẩn Kiến thức - Kỹ năng Toán lớp 8

GIÁN ÁN CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG TOÁN LỚP 8

lớp 8Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chúI. Nhân và chia đa thức1. Nhân đa thức - Nhân đơn thức với đa thức.- Nhân đa thức với đa thức.- Nhân hai đa thức đã sắp xếp.Về kỹ năng:Vận dụng đợc tính chất phân phối của phép nhân:A(B + C) = AB + AC(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD,trong đó: A, B, C[r]

12 Đọc thêm

Bài giảng HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KT- KN VẬT LÍ 9

BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KT- KN VẬT LÍ 9

Mụn Vt lý lp 9Phn th nht:GII THIU CHUNG V CHUN KIN THC K NNG TRONG CHNG TRèNH GIO DC PH THễNG I. Giới thiệu chung về chuẩn 1. Chuẩn là những yêu cầu, tiêu chí (gọi chung là yêu cầu) tuân thủ những nguyên tắc nhất định, đợc dùng để làm thớc đo đánh giá hoạt động, công việc, sản phẩm của[r]

11 Đọc thêm

Gián án Chuẩn Kiến thức - Kỹ năng Toán lớp 6

GIÁN ÁN CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG TOÁN LỚP 6

lớp 6Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chúI. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên1. Khái niệm về tập hợp, phần tử. Về kỹ năng:- Biết dùng các thuật ngữ tập hợp, phần tử của tập hợp.- Sử dụng đúng các kí hiệu , , , .- Đếm đúng số phần tử của một tập hợp hữu hạn.Ví dụ. Cho A = {3; 7}, B = {1; 3; 7}.[r]

8 Đọc thêm

rutkinhnghiem

RUTKINHNGHIEM

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HỘI ANTRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC RÚT KINH NGHIỆM VỀ THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC-KỸ NĂNG LỚP 1 Năm học: 2009-2010

1 Đọc thêm

Gián án Chuẩn Kiến thức - Kỹ năng Toán lớp 9

GIÁN ÁN CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG TOÁN LỚP 9

lớp 9Chủ đề Mức độ cần đạtGhi chúI. Căn bậc hai. Căn bậc ba.1. Khái niệm căn bậc hai. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 2A =A.Về kiến thức: Hiểu khái niệm căn bậc hai của số không âm, kí hiệu căn bậc hai, phân biệt đợc căn bậc hai dơng và căn bậc hai âm của cùng một số dơng, định ngh[r]

11 Đọc thêm

Bài soạn Chuẩn Kiến thức - Kỹ năng Toán lớp 11

BÀI SOẠN CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG TOÁN LỚP 11

a) Hãy mô tả không gian mẫu. b) Xác định biến cố xuất hiện mặt có số lẻ chấm? Ví dụ 2. Gieo hai con súc sắc. Tính xác suất của biến cố : Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 8 .III. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân1. Phơng pháp quy nạp toán học.Giới thiệu ph-ơng pháp qui nạp toá[r]

15 Đọc thêm

Giáo án Địa lí Lớp 4 Năm học 2014 2015 soạn theo Chuẩn KTKN

GIÁO ÁN ĐỊA LÍ LỚP 4 NĂM HỌC 2014 2015 SOẠN THEO CHUẨN KTKN

Đây là Giáo án Địa lí Lớp 4 Năm học 2014 2015 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng Trong môn học Lịch sử và Địa lí lớp 4 nói chung và phân môn Địa lí, nhằm giúp học sinh hiểu biết về môi trường xung quanh, từ đó tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng hòa nhập, thích ứng với cuộc sống xã hội, với môi[r]

80 Đọc thêm

Bao cao KTKN

BAO CAO KTKN

Phòng GD & ĐT Nam Đàn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTrờng Tiểu học Nam Lĩnh Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: /BC-KT-KNS Nam Lĩnh, ngày 09 tháng 11 năm 2010Báo cáoĐánh giá thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học và đổi mới phơng pháp dạy học ở tiểu học.1 - Việc th[r]

2 Đọc thêm

Ôn tập đl 10

ÔN TẬP ĐL 10

ÔN TẬP ĐỊA LÝ LỚP 10I. Mục tiêu:1. Kiến thức:• Củng cố lại kiến thức, khắc sâu kiến thức cơ bản địa lý• Nhận biết được vũ trụ, các hệ quả của các chuyển động, cấu trúc của Trái Đất, các quyển của lớp vỏ địa lý, một số quy luật. Đặc điểm về dân[r]

1 Đọc thêm

HD chuẩn kiến thức, kỹ năng

HD CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

Nơi nhận: - Như trên;- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c); (Đã ký)- Lưu VT, Vụ GDTrH. Vũ Đình Chuẩn

1 Đọc thêm

Giáo án hình học 12 hai cột 2014

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 HAI CỘT 2014

Giáo án Hình học 12 biên soạn theo hai cột, chương trình chuẩn, có giảm tải, theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Rất phù hợp và cần thiết cho thầy cô đang giảng dạy môn Toán lớp 12.

49 Đọc thêm

Giáo án giải tích 12-hai cột 2014

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12-HAI CỘT 2014

Giáo án giải tích 12, hai cột theo chương trình chuẩn, có giảm tải theo chuẩn kiến thức kỹ năng. đẹp, rõ ràng và khoa học. Rất cần thiết cho thầy cô giáo đang giảng dạy môn toán lớp 12

91 Đọc thêm

giáo án giải tích 12 học kỳ 2

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 HỌC KỲ 2

Giáo án giải tích 12, hai cột theo chương trình chuẩn, có giảm tải theo chuẩn kiến thức kỹ năng. đẹp, rõ ràng và khoa học. Rất cần thiết cho thầy cô giáo đang giảng dạy môn toán lớp 12

62 Đọc thêm

Bài soạn định hướng dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn GDCD - THCS - tỉnh lâm đồng

BÀI SOẠN ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN GDCD - THCS - TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNGSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG---*------*---TỔNG KẾT TỔNG KẾT TẬP HUẤN GIÁO VIÊN DẠY HỌC TẬP HUẤN GIÁO VIÊN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNGCHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNGMÔN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂNGIÁO[r]

12 Đọc thêm

Chuẩn kiến thức kỹ năng lớp 10 môn sinh học

CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG LỚP 10 MÔN SINH HỌC

I. NỘI DUNG DẠY HỌC SINH HỌC 10

SINH HỌC TẾ BÀO VÀ SINH HỌC VI SINH VẬT

1. Yêu cầu về kiến thức
1.1. Đối với địa phương thuận lợi:
Trình bày được những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, thực tiễn về cấp độ tổ chức cơ thể của thế giới sống .
Học sinh hiểu và trình bày được các kiến thức cơ b[r]

127 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 TUẦN 18 CHUẨN KTKN

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 TUẦN 18 CHUẨN KTKN

Giaó án tin học lớp 3 tuần 18 chuẩn kiến thức kỹ năng, gồm 3 phần trong mục tiêu bài học (kỹ năng, thái độ, mục tiêu).
file cập nhật thường xuyên các tuần mới.
giáo án có thể sử dụng ở các trường theo mô hình VNEN (gIAÓ ÁN TIN HỌC 5 VNEN)

82 Đọc thêm

Tài liệu Chuẩn Kiến thức - Kỹ năng Toán lớp 7

TÀI LIỆU CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG TOÁN LỚP 7

lớp 7Chủ đề Mức độ cần đạtGhi chúI. Số hữu tỉ. Số thực1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.- Khái niệm số hữu tỉ. - Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.- So sánh các số hữu tỉ.- Các phép tính trong Q: cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ. Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.Về kiến thức: Biết[r]

9 Đọc thêm

Thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng Vật lí lớp 9

THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VẬT LÍ LỚP 9

Sρ để giải bài toán về mạch điện sử dụng với hiệu điện thế không đổi, trong đó cómắc biến trở.2. Công và công suất của dòng điện a) Công thức tính công và công suất của dòng điện Kiến thức- Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.- Viết được các côn[r]

4 Đọc thêm