GIAO AN HINH HOC 7 - HOC KY 2 - TIET 61 TINH CHAT BA DUONG TRUNG TRUC CUA TAM GIAC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAO AN HINH HOC 7 - HOC KY 2 - TIET 61 TINH CHAT BA DUONG TRUNG TRUC CUA TAM GIAC":

Tinh chat ba duong trung truc cua tam giac

TINH CHAT BA DUONG TRUNG TRUC CUA TAM GIAC

Môn HÌNH HỌC 7 Kiểm tra bài cũ + Phát biểu định lý 1, định lý 2 về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. + Dùng thước thẳng và compa vẽ đường trung trực a của đoạn thẳng BC. KAB CMdBài toánCho tam giác ABC cân tại A, d là đường trung trựccủa cạnh BC. Chứng minh rằng: A∈d hay[r]

6 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.đ.h.quân

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.Đ.H.QUÂN

bài tập và chứng minh định lý: Trong một tam giác cân hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên bằng nhau và định lý đảo của nó.- HS vận dụng thành thạo tính chất trọng tâm trong các bài tập tính độ dài đoạn thẳng có liên quan đến trọng tâm của tam giác.II/ Phương tiện dạy học:1/ GV: Bảng phụ, SGK,[r]

7 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.p.n.nhi

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.P.N

HS : Ta cần kẻ hai trung tuyến của tamgiác, giao điểm của hai trung tuyến làtrọng tâm tam giác. Để miếng bìa nằmthăng bằng trên giá nhọn thì điểm đặttrên giá nhọn phải là trọng tâm tam giác.Một HS lên bảng đặt miếng bìa.Giáo án Hình học – Toán lớp 7GV yêu cầu một HS lên bảng thực hiện.4 Củng[r]

11 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.l.p.trang

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.L.P.TRANG

Hs:Còn lại cùng thực hành tại chỗGv:Yêu cầu Hs nêu cách xác định các trung điểm E và F của AC và AB. Giải thích tại sao khi xác định như vậy thì E lại là trung điểm của AC ? (c/m ∆AHE = ∆CKE). Tương tự đối với điểm FHs:Suy nghĩ – Trả lời tại chỗHoạt động 3: (10’) Luyện tậpGDFECBA*Là đoạn thẳng nối đ[r]

7 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.h.d..mạnh

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.H.D..MẠNH

GV cho học sinh hoạt động nhóm bài 28 (sgk)trung tuyến bằng nhau và trọng tâm G cách đều ba đỉnh của tam giác.HS hoạt động nhómĐại diện nhóm trình bày.5) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (3’)a) Ra bài tập: 30-sgk và 36,38-sbt.Bảng phụ hướng dẫn bài 30: + Chứng minh: MAB’ = MCG[r]

7 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.b.a.quốc

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.B.A.QUỐC

? Em có nhận xét gì về vị trí bađường trung tuyến của tam giác?GV: Ta sẽ kiểm nghiệm lại nhận xétnày thông qua thực hànhGV: Hướng dẫn HS thực hành 1- Chuẩn bị tam giác bằng giấy- Gấp lại và xác định trung điểm 1cạnh của nó- Kẻ đoạn thẳng nối trung điểm nàyvới cạnh đối diện? Tương tự vẽ tiếp hai đườn[r]

7 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.v.k.toàn

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.V.K.TOÀN

Giáo án Hình học - Toán 7Tuần 30Tiết 53 §4. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦATAM GIÁCA. Mục tiêu: Sau khi học song bài này, học sinh cần nắm được:1. Kiến thức: - Nắm được khái niệm đường trung tuyến (xuất phát từ một điểm), nhận thấy rõ tam giác có 3 đường trung tuyến.- Thông qua thực hành c[r]

7 Đọc thêm

DS7 - Tinh chat ba duong phan giac cua tam giac

DS7 - TINH CHAT BA DUONG PHAN GIAC CUA TAM GIAC

AI là phân giác của góc AIH = IK =ILCF là tia phân giác của góc C PKHIDEFGTKLI lµ ®iÓm chung cña 3 ®!êng ph©n gi¸c cña DEF Bµi tËp 36 (sgk -72)CMV× I n»m trong DEF nªn I n»m trong gãc DEFT!¬ng tù: IP = IK I thuéc tia ph©n gi¸c cña gãc EDF (2) IK = IH I thuéc tia ph©n gi¸c cña gãc DFE (3)Tõ (1[r]

11 Đọc thêm

tính chất ba đường phân giác của tam giác - giáo án hình học 7 - gv.h.t.đức

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC - GIÁO ÁN HÌNH HỌC 7 - GV.H.T.ĐỨC

3) Trong tam giác cân, đường phân giác là đường trung tuyến4) Trong một tam giác, giao điểm của ba đường phân giác cách mỗi đỉnh 32 độ dài đường phân giác đi qua đỉnh ấy5) Nếu một tam giác có một đường phân giác đồng thời là trung tuyến thì đó là tam giác cân5.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: ( 1’)- Ôn các[r]

8 Đọc thêm

tinh chat ba duong phan giac cua tam giac

TINH CHAT BA DUONG PHAN GIAC CUA TAM GIAC

Nếu I là giao điểm của ba đường phân giác Nếu I là giao điểm của ba đường phân giác của một tam giác thì: của một tam giác thì: AAĐiểm I cách đều ba đỉnh của tam giác.CCĐiểm I cách đỉnh bằng hai phần ba độ dài đường phân giác đi qua đỉnh đó.Điểm I cách đều ba cạnh[r]

11 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.tô.n.linh

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.TÔ.N

- Giáo viên khẳng định tính chất.? Qua TH 2 em nhận xét gì về quan hệ đường trung tuyến.b) Tính chấtĐịnh lí: SGK - Học sinh: đi qua một điểm, điểm đó cách mỗi điểm bằng 2/3 độ dài trung tuyến.- 2 học sinh lần lượt phát biểu định lí. AG BG CG 2AM BE CF 3= = =III. Củng cố[r]

4 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - giáo án hình học 7 - gv.h.n.hà

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - GIÁO ÁN HÌNH HỌC 7 - GV.H.N

∆ABC.MBCA? Vẽ các trung tuyến còn lại của tam giác.- 2 học sinh lần lượt vẽ trung tuyến từ B, từ C.- Cho học sinh thực hành theo SGK - Học sinh thực hành theo hướng dẫn và tiến hành kiểm tra chéo kết quả thực hành của nhau.- Yêu cầu học sinh làm ?2- Giáo viên phát cho mỗi nhóm 1 lưới ô[r]

5 Đọc thêm

tính chất ba đường phân giác của tam giác - hình học 7 - gv.tr.d.quang

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.TR.D.QUANG

ˆˆ2AA =⇒ ∆CAA’ cân⇒ AC = A’C (2)Từ (1) và (2) suy ra : AB=AC⇒ ∆ABC cân2. Hướng dẫn về nhà:Ôn lại định lí về tính chất đường phân giác trong tam giác, định nghĩa tam giác cân.BT thêm :Các câu sau đúng hay sai?1) Trong tam giác cân, đường trung tuyến ứng với cạnh đáy đồng t[r]

8 Đọc thêm

tiet 53- tinh chat 3 duong trung tuyen cua tam giac.ppt

TIET 53- TINH CHAT 3 DUONG TRUNG TUYEN CUA TAM GIAC

G ĐiÓm G l à điÓm n o trong tam gi¸c thà ì miÕng bìa hình tam gi¸c n»m thăng b»ng trªn gi¸ nhän. Hình 21. ACBMABCFEGD Cách 1Tỡm giao của 2 đ ờng trung tuyến Trong tam giác ABC, để vẽ trọng tâm G ta thực hiện nh thế n o? Cách 2Vẽ một đ ờng trung tuyến, vẽ điểm G cách đỉnh bằng độ dài đ[r]

10 Đọc thêm

Tinh chat ba duong phan giac cau tam giac tiet 58

TINH CHAT BA DUONG PHAN GIAC CAU TAM GIAC TIET 58

HBài tập 2aBài tập 2a: Cho bài toán như hình vẽ. Chứng minh MB = MC.ACBM1122KLGT ∆ABC c©n t¹i A; BM = CM1 2Â Â=M ∈ BC, Bài tập 2bBài tập 2b: Cho bài toán như hình vẽ. Chứng minh .KLGT ∆ABC c©n t¹i A; BM = CM1 2Â Â=M ∈ BC, 1 2Â Â=A

11 Đọc thêm

tinh chat duong phan giac cua tam giac

TINH CHAT DUONG PHAN GIAC CUA TAM GIAC

TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁCNgày soạn: Ngày dạy:A.Mục tiêu:1.Kiến thức:HS nắm vững nội dung định lí về tính chất đường phân giác của tam giácHiểu được cách chứng minh trường hợp AD là tia phân giác của góc A2.Kĩ năng:Vận dụng định lí giải được các bài tập SGK(tính độ dài các đoạn thẳng , c[r]

11 Đọc thêm

tinh chat ba duong phan giac cua tam giac da hoan chinh

TINH CHAT BA DUONG PHAN GIAC CUA TAM GIAC DA HOAN CHINH

BE, CF: ®êng ph©n gi¸cIBE∩CF = { I }HKL+ V× I thuéc tia ph©n gi¸c cña CF mµ IH ⊥ BC; IK⊥ AC (gt) ⇒ IH = IK (1) (TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c)+ V× I thuéc tia ph©n gi¸c cña BE mµ IH ⊥ BC; IL⊥ AB (gt) ⇒ IH = IL (2) (TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c)Tõ (1) vµ (2) suy ra IK=IL (=IH) ⇒ I c¸ch ®Òu 2<[r]

19 Đọc thêm

hinh hoc 7 duong trung truc

HINH HOC 7 DUONG TRUNG TRUC

Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 60: Tính chất đờng trung trực của đoạn thẳngI. Mục tiêu: Chứng minh đợc hai định lý về tính chất đặc trng của đờng trung trực của một đoạn thẳng dới sự hớng dẫn của giáo viên. Biết cách vẽ đờng trung trực của một đoạn thẳng và trung điểm của một đoạn thẳng nh một ứng dụng[r]

5 Đọc thêm

tính chất ba đường phân giác của tam giác - hình học 7 - gv.tạ k.quân

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.TẠ K.QUÂN

Giáo án Hình học 7Ngày soạnTiết: 58.Bài: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC.I/ Mục tiêu:Học sinh hiểu khái niệm đường phân giác của tam giác, biết mỗi tam giác có ba đường phângiác.HS tự chứng minh được định lí :”Trong một tam giác cân , đường phân giác xuất phát từ đỉnhđ[r]

7 Đọc thêm

bai 7 tinh chat duong trung truc cua mot doan thang

BAI 7 TINH CHAT DUONG TRUNG TRUC CUA MOT DOAN THANG

2. Định lý đảo: Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó3. Ứng dụng:Dựa vào tính chất các điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng, ta có thể vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng bằng thước và compa *Cách vẽ đường trung trực của đoạn thẳng MN[r]

13 Đọc thêm