BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 29 - BÀI 5: HÀM SỐ (TIẾP)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 29 - BÀI 5: HÀM SỐ (TIẾP)":

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 29 - BÀI 5: HÀM SỐ (TIẾP)

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 29 - BÀI 5: HÀM SỐ (TIẾP)

Trong đó một đại lượng phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng kia nếu có điều kiện “ Giá trị tương ứng duy nhất” của đại lượng phụ thuộc thì đại lượng đó gọi là hàm số của đại lượng kia[r]

3 Đọc thêm

ôn tập cuối năm đại số tiét 1

ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ TIÉT 1

- Làm các bài tập 40(c), 41(a,b); 42; 46 SGK/ Tr 27
Gợi ý bài 46 : Số thóc đội I và đội II năm ngoái và năm nay có mối liên hệ gì với nhau ?
Em hiểu năm nay đội I vượt mức 15% có nghĩa là như thế nào ?

11 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 - BÀI 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (TIẾT 2)

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 - BÀI 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (TIẾT 2)

Bài giảng Đại số và Giải tích 11 - Bài 1: Hàm số lượng giác (Tiết 2) tìm hiểu về các hàm số y = sinx và y = cosx, Các hàm số y = tan x và y = cotx, Về khái niệm hàm số tuần hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung bài học.

Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 - BÀI 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (TIẾT 2)

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 - BÀI 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (TIẾT 2)

Bài giảng Đại số và Giải tích 11 - Bài 1: Hàm số lượng giác (Tiết 2) tìm hiểu về các hàm số y = sinx và y = cosx, Các hàm số y = tan x và y = cotx, Về khái niệm hàm số tuần hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung bài học.

Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN HỌC NGỮ VĂN LỚP 7 - TIẾT 29: QUA ĐÈO NGANG (TIẾP)

BÀI GIẢNG MÔN HỌC NGỮ VĂN LỚP 7 - TIẾT 29: QUA ĐÈO NGANG (TIẾP)

Kiến thức: - Trên cơ sở những thao tác, kĩ năng đã được hướng dẫn, HS viết được bài văn biểu cảm về một h/ả thiên nhiên, thực vật, thể hiện t/cảm yêu thương cây cối theo truyền thống của[r]

6 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 33: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Y = AX (A # 0) (TIẾP)

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 33: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Y = AX (A # 0) (TIẾP)

G2-5 nhấn mạnh: Các điểm biểu diển các cặp số của hàm số y = 2x ta nhận tháy cùng nằm trên một đường thẳng qua gốc toạ độ.. Người ta đã chứng minh được rằng: Đồ thị của hàm số y = ax a [r]

3 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 54: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG (TIẾP)

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 54: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG (TIẾP)

a Ba đơn thức có phần biến giống đơn thức trên: b Ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức trên… - Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số kh¸c O vµ cã cïng phÇn biÕn[r]

4 Đọc thêm

Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Tiết 5: Luyện tập (Tiếp)

Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Tiết 5: Luyện tập (Tiếp)

Kỹ năng: - Nhớ và viết được các hằng đẳng thức: : Bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương - Dùng các hằng đẳng thức để triển khai hoặc rút gọn các biểu t[r]

Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP 7 - TUẦN 15 - TIẾT 29: HÀM SỐ

BÀI GIẢNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP 7 - TUẦN 15 - TIẾT 29: HÀM SỐ

Muïc tieâu: - HS biết được khái niệm hàm số - Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cho cụ thể và đơn giản bằng bảng, bằng công thức[r]

6 Đọc thêm

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG 2 BÀI 5: HÀM SỐ

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG 2 BÀI 5: HÀM SỐ

Với các giáo án của bài Hàm số của môn Đại số lớp 7 các bạn đọc có thể sử dụng để làm tài liệu tham khảo khi học tập hoặc khi biên soạn giáo án giảng dạy. Các bạn hãy sử dụng bộ sưu tập gồm những giáo án được chọn lọc kỹ càng,các bạn có thể sử dụng để tìm hiểu về toán hàm số, nắm được khái niệm hàm[r]

13 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 29: HÀM SỐ (TIẾP)

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 29: HÀM SỐ (TIẾP)

HS : Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x... HS đọc phần [r]

3 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 - BÀI 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (TIẾT 3)

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 - BÀI 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (TIẾT 3)

Bài giảng Đại số và Giải tích 11 - Bài 1: Hàm số lượng giác (Tiết 3) giúp các em học sinh nắm chi tiết về khái niệm hàm số tuần hoàn, một số bài tập vận dụng để củng cố, ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn.

Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 56 - BÀI 5: ĐA THỨC

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 56 - BÀI 5: ĐA THỨC

I.MUÏC TIEÂU: -Oân tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về chương Biểu thức đại số -Củng cố các khái niệm đơn thức, đơn thức đồng dạng, đa thức, nghiệm của đa thức - Rèn kỹ năng cộng[r]

20 Đọc thêm

BÀI SOẠN MÔN ĐẠI SỐ 7 - TIẾT 29: HÀM SỐ

BÀI SOẠN MÔN ĐẠI SỐ 7 - TIẾT 29: HÀM SỐ

Moät soá ví duï veà Hoạt động 1: Một số ví dụ về hàm số Trong thực tiển và HS đọc ví dụ 1 và trả lời haøm soá trong toán học ta - Theo bảng này, nhiệt độ trong thường gặp các đại ngày ca[r]

3 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 26: BÀI 3: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH (TIẾP)

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 26: BÀI 3: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH (TIẾP)

HS – nắm được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ nghịch - Nhận biết hai đại lượng có tỉ lệ nghịch hay không?. - Hiểu dược tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.[r]

2 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TUẦN 1 - TIẾT 1 - BÀI 3: LUYỆN TẬP (TIẾP)

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TUẦN 1 - TIẾT 1 - BÀI 3: LUYỆN TẬP (TIẾP)

Đồ dùng dạy học: -Sách Tiếng Việt, bộ ghép chữ Tiếng Việt, tranh minh họa cho từ và câu ứng dụng, tranh luyện nói III.. -Đọc cá nhân- nhóm- lớp -Phân tích - đánh vần- đọc trơn tiếng bò.[r]

2 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TUẦN 1 - TIẾT 1 - BÀI 8: LUYỆN TẬP (TIẾP)

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TUẦN 1 - TIẾT 1 - BÀI 8: LUYỆN TẬP (TIẾP)

Kieåm tra baøi cuõ: 15’ - Phaùt bieåu tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau.. HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS đọc kĩ đề bài..[r]

2 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 7: LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (TIẾP)

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 7: LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (TIẾP)

Giáo án đại số 7 chiều tùy theo bài Hoảt âäüng 2 LŨY THỪA MỘT THƯƠNG GV cho HS laìm ?3 HS làm theo nỗ lực cá nhân GV: Yêu cầu HS rút ra nhận xét HS aïp duûng laìm ?4 Hoảt âäüng 3 CỦNG CỐ[r]

2 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 55: LUYỆN TẬP (TIẾP)

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 55: LUYỆN TẬP (TIẾP)

HS2 caâu b : HS lớp nhận xét bài làm của baïn Moät hoïc sinh leân baûng ñieàn keát quaû vaøo oâ troáng Cả lớp làm vào vở sau đó giáo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt.. Hoïc sinh phaùt bieå[r]

2 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 56: ĐA THỨC (TIẾP)

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 56: ĐA THỨC (TIẾP)

Ôn lại các tính chất của phép cộng các số hữu tỷ Hướng dẫn bài 27 : Thu gọn các đơn thức đồng dạng trong đa thức để được đa thức thu gọn rồi sau đó thay giá trị của x = 0,5 và y = 1 để t[r]

2 Đọc thêm